Sagen en Legenden staan in de rechter kolom op deze pagina
Kijk ook bij 'Genealogie' voor verhalen over Groningers.

 

 
Assen Ze ruiken politie-uniform al van verre (DvhN)
Groningen 26e Dag van de Groninger Geschiedenis
19-10-2012
  27e Dag van de Groninger Geschiedenis
05-10-2013
Tanzania De reis van Rina en Markus naar Tanzania
Scheemda Diep geraakt terug uit Oeganda (DvhN, PDF)
  Het voelde als een klap met de moker!
12-06-2015
     
  Filmpjes over vroeger
  De antieke fietsverlichting
  Wachten tot Sint-Juttemis 25-04-2019
  Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan? In bewerking
  Oude Groninger kentekens In bewerking
     
xx Geologie en topografie  
  Het kadaster en HisGis (1832).
12-01-2013
     
xx
Water, land en landschap  
  Pingo
  Maar
  Dobbe
  Een vulkaan in de Waddenzee
25-04-2010
  De Geschiedenis van BlauweStad
  Dijkelementen en dobben in de polder
15-09-2010
  Verdwenen Dollarddorpen
  Zijlen, schutten en verlaten in Groningen en Drenthe
02-12-2013
Externe link Geschiedenis van de Dollard en de Stormvloed van 1509 25-11-2016
  Punt van Reide 24-06-2017
  De Gronings-Friese grens 16-10-2018
  Archeologisch onderzoek Bierumermaar en Groote Heekt 18-10-2018
  Het Reitdiep 06-11-2018
     
xx
Onderwijs en wetenschap  
  Schoolmeestersrapport uit 1828 (Oostwold)
  De Schoolmeester in de Ommelanden
  Ot en Sien
  Spelling West-Friesland blijft onderwerp van debat
28-06-2010
  Oude maateenheden
27-06-2010
  Het Nedersaksisch als taal
25-03-2012
  De Coederskaart van Groningen
09-12-2013
  De Beckeringh-kaart van Groningen
09-12-2013
  'Eenige middelen om rijk te worden' (Gron. Almanak 1840)
18-03-2014
  Johannes à Brederode, schoolmeester in Beerta in de 17e eeuw 27-05-2019
     
xx
Recht, straffen en strafrecht  
  Heksen en Heksenvervolgingen
  Heksen, duivelbanners en waarzeggers
  Straffen in de Middeleeuwen
  Vermaak in de Middeleeuwen
  Verbanning vanaf de Middeleeuwen
25-08-2010
  De beul, eeuwenlang onmisbaar 16-06-2009
  Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college
31-03-2011
  De oorsprong van het Groninger Stapelrecht
  Het Groninger gilden op de bres voor het Stapelrecht
  Heerlijkheden en heerlijke rechten
26-05-2010
  Schout en Schepenen
28-06-2011
  Wie vermoordde de schout van 't Zand?
28-06-2011
  Over zoengeld en meer.... 22-07-2018
  De Farmsumer Zeendbrief (1325) 01-03-2019
     
xx
Ziek zijn, beter worden  
  Ziektes (1) Vechten om de ziel van een stervende
  Ziektes (2) Ziektes in de Gouden Eeuw
  Naar de tandarts te Groningen in 1793 (3) 04-04-2017
  Christopher Columbus, de keerzijde
17-07-2011
  Wat is een trocar?
05-03-2014
     
xx Verkeer en transport
  Scheepsjagers en trekschuiten in Groningen en Drenthe.
25-11-2013
  Stoomtram Maatschappij Oostelijk Groningen
23-11-2013
  Oude Groninger kentekens 18-06-2019
     
  Armen, Zwervers en Bedelaars
03-08-2009
  Het leven van de 'gewone man' in Groningerland
25-10-2012
  Het Soephuis van de stad Groningen
25-10-2012
  Het leven op een Groninger borg
25-10-2012
  Het leven op stand
27-07-2010
  Het leven van een dienstbode rond 1900
28-07-2010
  'Iets over eenige gewoonten op het land'
15-10-2015
  Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan? 15-06-2019
   
  Blauwverver 17-09-2017
  Boerenknechten en boerenmeiden
27-05-2010
  De beul, eeuwenlang onmisbaar
25-06-2009

Filmpje

Betere teidn in Groningen. Filmpje over het werk van de landarbeiders onder de herenboeren van Groningen
10-03-2011
  Hannekemaaiers
  Het leven van een dienstbode rond 1900
28-07-2010
  Ketellapper
  Kiepkerel
  Mensenarbeid en machines
  Kuiper
04-08-2010
  Maaiers 06-08-2009
  Naar de tandarts te Groningen in 1793
  Het verdwenen beroep van de porder
14-08-2010
  Ridder
25-06-2011
  Syphonpomper
27-02-2010
  Scharensliep
28-06-2011
  Slagmolenaar of olieslager
28-06-2011
  Touwslager
  Wilsterflappen in Groningen
27-04-2010
     
 
26-06-2009
730 De sage van Karel en Redbad In bewerking
740 'De verhuizing van de Friezen' 15-01-2019
730-1300 Christianisering in het noorden
>800 Het Fri-Roomse recht: Lex Frisionum
23-02-2010
1300-1500 Schieringers en Vetkopers, circa 1300 tot circa 1500
11-10-2013
1300-1600 Klauwboeken, redgers en edele heerden 26-09-2017
1443-1500 Albrecht III van Saksen, 1443-1500
11-10-2013
500-1500 Het huwelijk in de Middeleeuwen (1)
1510-1580 Bartholt Entens, Jonkheer en watergeus (1510-1580)
25-10-2013
1386-1594 Stad en Ommelanden 05-10-2017
1594-1798 Staten van Stad en Lande In bewerking
1570 Bronger, de zeerover uit de 15e eeuw 12-06-2016
1580 Het beleg van Groningen in 1580 (1)
(Het beleg van Groningen in een oud boek).
12-08-2011
1580 Het beleg van Groningen in 1580 (2)
(Het beleg van Groningen naar hedendaagse inzichten).
12-08-2011
1594 De Reductie van Groningen in 1594 26-05-2018
1000-1900 Ooievaars en Kraanvogels
1660 Tiddo Huninga, krijgsheer te voet In bewerking
1672 Rabenhaupt en het beleg van Groningen in 1672
24-06-2009
1600-1700 Het huwelijk in de 17e eeuw (2)
1600-1900 Het leven op stand
28-07-2010
1795-1806 De Bataafse Republiek
23-02-2010
1795-1813 Militairen in de Franse tijd tussen 1795 en 1813 10-12-2017
1795-1815 Op weg naar een Verenigd Koninkrijk 07-10-2017
1795-1814 Lotelingen in het Franse leger van Napoleon (database) 10-12-2017
1929 De landarbeidersstaking van 1929
1920 De landarbeiders in 'Voorwaarts'
02-02-2012
1929 Eltjo Siemens, de martelaar van de arbeidersstaking
29-03-2013
Oldambt Geschiedenis van het Oldambt
  Wat is een rijke stinkerd? 07-06-2018
  Kijk ook bij:
Belangrijke, bekende en bijzondere personen
Tweede Wereldoorlog
 
     
Beerta Koert Stek, de laatse der Mohikanen 04-01-2019
Doezum Het drama van IJje Wijkstra 03-08-2018
  Het leven van IJje Wijkstra in een brief van hemzelf 03-08-2018
Eekwerd Abel Eppens, kroniekschrijver 04-04-2019
Finsterwolde Opa de Vries
00-00-2008
  Albert Schwertman 13-08-2018
  Fokje Peper-Posma 10-10-2018
Groningen Jan de Roos, de laatste troubadour van het Noorden
  Rabenhaupt en het beleg van Groningen in 1672
  Willem Albert Scholten (1819-1892) en zijn gezin
23-07-2012
Winschoten Lammert Buning, geschiedkundige
Slochteren Kees (KIaas) ter Laan
27-06-2009
Ommelanden Liudger
08-07-2009
Nieuw Scheemda Wiert Jakob Eelssema 1902 -1970. Korte biografie (1)
05-09-2010
  Bibliography van Wiert Jacob Eelssema, 1902-1970 (2)
05-09-2010
Doodstil Okke Geerts Kluun moest hangen 03-08-2017
Drieborg Herinneringen aan Mevrouw J.A. Ader - Appels (1)
06-08-2011
  Het gezin Ader (2)
06-08-2011
Midwolda Jan Hilgenga, vakbondsman
14-10-2013
Beijum Willem en Frederik Coenders van Helpen en de Coenderskaart
04-12-2013
? Theodorus Beckeringh en de Beckeringh-kaart
05-05-2009
Geb. te Zwolle Jacob van Deventer, cartograaf 04-10-2018
  Christopher Columbus, de keerzijde
17-07-2011
Sauwerd Henric Ruse, Heer van Sawert en vestingbouwer 21-08-2018
's-Hertogenbosch Jacob Eduard de Witte 1763 - 1853
27-08-2010
Hongerige Wolf De moordenaar van Hongerige Wolf 23-09-2018
Lutjegast Abel Tasman en het museum te Lutjegast 19-07-2017
Noordhorn Albert Egges van Giffen 14-08-2018
Echten Roelof van Echten en Anna Wilh. Tjarda v. Starkenborgh In bewerking
  Roelof van Echten, waan en werkelijkheid i.d. bronnen In bewerking
Sappemeer Aletta Jacobs, een levensbeschrijving van een Sappemeerse feministe 26-08-2018
Kampen Cartograaf Jacob van Deventer 04-10-2018
   
     
Aduard
Aduard Het klooster van Aduard en de Sint Bernardusabdij 01-10-2018
     
Aduarderzijl
Aduarderzijl Over Aduarderzijl 05-08-2018
     
Appingedam
Appingedam De geschiedenis van Appingedam
14-09-2013
  Waarom Appingedam in de 16e eeuw niet werd gesloopt
14-09-2013
  Ekenstein
13-02-2014
  De Joodse bewoners van Appingedam 01-09-2017
     
Bedum
Bedum Wilfridus en Radfridus, de heiligen van Bedum
07-06-2012
  De borg Folkerda 24-09-2018
  De razzia en het station van Bedum 25-09-2018
     
Beerta
Beerta Over een orentrekker en een film
  Nog meer over Beerta 21-04-2010
  De Grote Kerk van Beerta
05-12-2012
  Overige kerken in Beerta
07-12-2012
  Het bankje van Sebo bij de kerk
03-12-2013
  Een bijzonder graf in Beerta
04-12-2009
  Beerta gezien vanaf de toren
04-01-2013
  Beerta in 1832, gebouwen, percelen en bewoners
16-01-2013
  Korte geschiedenis van Beerta met foto's
02-01-2013
  De geschiedenis van Beerta
15-01-2013
  De Huningaheerd te Beerta (1)
  Voormalige bewoners van de Huningheerd te Beerta 22-09-2010
  De Huningaheerd te Beerta (foto's) (2)
  Rivier De Tjamme
  Fotoalbum van Beerta
01-12-2012
  Gemaal 'De Buitenlanden'
23-11-2012
  De minister kwam niet naar Dollarddijk
  Verbindingskanaal bij de Huningaheerd
24-05-2010
  De 19 molens van Beerta
24-08-2013
  De bevrijding van Beerta (15 april 1945) 24-02-2017
  Een slager uit Beerta zat in het verzet 21-03-2017
  Koert Stek, de laatste der Mohikanen 04-01-2019
  Johannes à Brederode, schoolmeester in Beerta in de 17e eeuw 27-05-2019
     
Breede
Breede De kerk en de pastorie van Breede
05-11-2013
     
De Haspel
De Haspel Een oorlogsdrama in De Haspel 25-10-2018
     
De Marne
De Marne Korte geschiedenis van De Marne 24-07-2017
     
Den Damme
Den Damme Het klooster Feldwerd of Oldenclooster te Den Damme 10-08-2017
     
Doodstil
Doodstil Doodstil de mooiste plaatsnaam van Nederland 02-08-2017
  Okke Geerts Kluun moest hangen 03-08-2017
     
Doezum
Doezum De Sint Vitus kerk van Doezum 23-08-2018
  IJje Wijkstra schiet vier veldwachters dood 03-08-2018
  IJje Wijkstra schrijft zelf zijn levensverhaal in een brief 03-08-2018
     
Dorkwerd
Dorkwerd De kerk van Dorkwerd
09-10-2013
  De geschiedenis van Dorkwerd en zijn kerk
05-07-2015
     
Drieborg
Drieborg Drieborg, het laatste dijkdorp van Groningen
  Drieborg, reünie 15 mei 2010 (fotoalbum)
15-05-2010
  Uitgeverij Jan Bakker te Drieborg
01-08-2010
  Zie ook onder: 'Belangrijke personen'  
     
Delfzijl
Delfzijl Admiraal Michiel Adriaansz. De Ruyter in Delfzijl
11-05-2010
  Allard Oosterhuis, verzetsstrijder 08-09-2017
     
Eekwerd
Eekwerd Abel Eppens, Kroniekschrijver 04-04-2019
     
Eenum
Eenum De kerk van Eenum
27-11-2015
     
Ekamp
Ekamp De geschiedenis van Ekamp
     
Ezinge
Ezinge De kerk van Ezinge 07-05-2018
  Allersmaborg 07-05-2018
  De zwaardknop van Ezinge 09-08-2018
     
Faan
Faan Jonkerspraktijken, De Mepsche van Faan. 1700-1750.
13-11-2013
     
Farmsum
Farmsum De Farmsumer Zeendbrief 01-03-2019
     
Fiemel
Fiemel Fiemel, een burcht in de oorlog 23-01-2019
     
Finsterwolde
Finsterwolde De geschiedenis van Finsterwolde
23-01-2013
  Rond de kerk van Finsterwolde in 1832, percelen en eigenaars
23-01-2013
  Het Schoolmeesterrapport van 1828
23-01-2013
  Jan Poppes Hommes en zijn luxe hotel in Finsterwolde
21-05-2010
Veenhuizen De geschiedenis van Veenhuizen
19-01-2013
Oost-Finsterwolde De geschiedenis van Oost-Finsterwolde en Megenham
21-01-2013
Hardenberg De geschiedenis van Hardenberg
23-01-2013
Kerk De kerk van Finsterwolde
05-02-2013
  De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde, Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling
15-02-2013
Eltjo Siemens Eltjo Siemens, de martelaar van de arbeidersstaking
30-03-2013
A. Schwertman Albert Schwertman, cummunist in hart en ziel
03-09-2018
C.G. Wiegers Een grens werd overschreden
12-03-2014
  1951: Crisis in Finsterwolde 03-09-2018
  Fokje Peper-Posma 06-10-2018
     
Ganzedijk
Ganzedijk Ganzedijk gaat terug tot de 15e eeuw
     
Garmerwolde
Garmerwolde De ontstaansgeschiedenis van Garmerwolde en Thesinge
13-01-2014
  De kerk van Garmerwolde
21-01-2014
     
Garsthuizen
Garsthuizen De borg Dijkum van Garsthuizen 09-09-2018
  De kerk van Garsthuizen
     
Goldhoorn
Goldhoorn Over het gehucht Goldhoorn tussen Oostwold en Finsterwolde 05-11-2018
  De monumentale boerderij Goldhoorn 33 05-11-2018
     
Grijpskerk
Grijpskerk De persoonsbewijzen van Grijpskerk 10-08-2017
     
Groningen (stad)
Groningen De stad Groningen
  Opkomst en ondergang van de Groninger tabaksindustrie
  Kijk in 't Jatstraat
  Het volksoproer in de stad Groningen van 1525
  Het stadsbestuur v.d. stad Groningen in de 15e eeuw
  Burgemeesters en Raad (16e eeuw)
  De Gezworen Meente (16e eeuw)
  De Kerstvloed van 1717 maakte meer dan 2000 slachtoffers
08-04-2010
  Het Koude Gat in Groningen
  d'Olle Grieze uut Grunn
  Een Stadswandeling door Groningen
  De Zonnewijzer voor de Prinsentuin
09-04-2010
  De Boteringepoort in Groningen gesloopt
03-12-2013
  De torenwachter Cornelis Auwerda 26-01-2010
  Peerd van Ome Loeks 16-01-2009
  Het Provinciehuis in de stad Groningen in 1837 28-10-2016
  Het Provinciehuis in de stad Groningen - heden 28-10-2016
  Herinneringen van een politiek gevangene 12-03-2017
  Vluchtelingen uit Well komen naar het noorden 07-11-2018
     
Heveskes
Heveskes Over de voormalige plaats Heveskes In bewerking
  De kerk van Heveskes 08 juli 2017
     
Heveskesklooster
Heveskesklooster Zie onder 'Kloosters'  
     
Harkstede
Harkstede De borg Klein Martijn en de grafkerk van Harkstede 13-06-2017
     
Holwierde
Holwierde De oorlog te Holwierde 03-08-2017
  De Stefanuskerk van Holwierde 10-08-2017
  Steenhuizen en borgen van Holwierde 07-08-2017
     
Hongerige Wolf
Hongerige Wolf Het huisje bij de tille
  De Reidertille
  De moordenaar van Hongerige Wolf 23-09-2018
     
Hoogwatum
Hoogwatum De verdwenen Sint-Nicolaaskapel te Hoogwatum 10-08-2017
     
Houwingaham
Houwingaham De verdwenen nederzetting Houwingaham
13-09-2013
     
Huizinge
Huizing De Framaheerd bij Huizinge 17-12-2018
     
Kampen
Kampen Cartograaf Jacob van Deventer 04-10-2018
     
Kantens
Kantens Het wierdedorp Kantens
13-06-2013
  De Antoniuskerk van Kantens
29-07-2013
  Molen Grote Geert
01-08-2013
  Kantens en Stitswerd eren verzetsstrijders 05-09-2017
     
Katmis
Katmis Katmis en de duivel 18-10-2018
  Archeologisch onderzoek Bierumermaar en Goote Heekt 18-10-2018
     
Krewerd
Krewerd De kerk van Krewerd
04-02-2014
  De stichting van de kerk te Krewerd, een bijzonder verhaal 08-08-2018
  In Krewerd woont een vrouw van adel die Tateke heet 10-04-2019
     
Leek
Leek De schelpengrot van Nienoord te Leek
26-07-2015
     
Koosterburen
Kloosterburen Overval van de SD te Kloosterburen 08-09-2018
     
Kostverloren
Kostverloren Kostverloren
10-07-2017
Externe link ---> Kostverloren op de site van Piet Remeijer 08-08-2017
  't Broesde vrouger ook op Köstverloorn en Bounderstroate
10-08-2009
     
Lutjegast
Lutjegast Borgen van Lutjegast.
Clamahuis, Hylema, Sappema en Rikkerda
19-07-2017
  Abel Tasman en het museum te Lutjegast 19-07-2017
     
Marum
Marum De zestien doden van Trimunt 07-06-2018
  De hervormde kerk van Marum 28-05-2018
  De bult van Marum 28-05-2018
     
Meeden
Meeden De kerk van Meeden 23-06-2017
 
Meerland
Meerland De geschiedenis van Meerland en het Huningameer
  De lagere school van Meerland
     
Menkeweer
Menkeweer De historische begraafplaats Menkeweer 16-01-2019
     
Middelbert
Middelbert De kerk van Middelbert (1) 14-04-2017
  De kerk van Middelbert (2) 23-06-2017
     
Middelstum
Middelstum De borg Ewsum te Middelstum
04-08-2013
  Moord in Middelstum
31-05-2016
  De Asingaborg en het verloren Asingabezit 26-06-2017
     
Midwolda
Midwolda De kerk van Midwolda en het klooster Menterwolde 25-06-2017
     
Moushörn
Moushörn Moushörn
04-12-2013
     
Nieuw Beerta
Nieuw Beerta De molen van Onno Jans Onnes te Nieuw Beerta
25-08-2013
  De Waterstaatskerk van Nieuw Beerta
02-09-2013
  De villa aan de Hoofdweg 81
03-09-2013
  Villaboerderij aan de Hoofdweg 95
08-09-2013
  Ebelsheerd te Nieuw Beerta
21-05-2014
  Villa Verlengde Hoofdweg 3
21-05-2014
  Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta 21-09-2017
     
(Bad) Nieuweschans
Nieuweschans Nieuweschans
  Bad Nieuweschans (Wikipedia)
  Gebroeders Watermann te Nieuweschans
29-04-2010
  Strokartonfabriek Nieuweschans
29-04-2010
  Hendrik Frans Dresselhuis, verzetsstrijder 19-02-2019
  Zie ook onder 'Houwingaham' Naar boven  
     
Nieuwe Statenzijl
Nieuwe Statenzijl Nieuwe Statenzijl -1- Oude foto's van Nieuwe Statenzijl
21-04-2010
  Nieuwe Statenzijl -2- Foto's. De garnalenvisserij
21-04-2010
  Nieuwe Statenzijl -3- Nieuwe Statenzijl Nu
21-04-2010
  Nieuwe Statenzijl -4- Kanalisatie Westerwoldse Aa
19-02-2015
  Nieuwe Statenzijl -5-. De familie Bakker.
23-02-2015
  Nieuwe Statenzijl -6- Fotoreportage Nieuwe Statenzijl
23-02-2015
  Dijkdoorbraak in Nieuwe Statenzijl, door J. Bakker, mei 1925
01-08-2010
  Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij
04-01-2013
  Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta 21-09-2017
     
Noordbroek
Noordbroek De kerk van Noordbroek
11-10-2013
     
Noorddijk
Noorddijk De Stephanuskerk van Noorddijk 23-02-2019
     
Noordlaren
Noordlaren De Bartholomeuskerk van Noordlaren 25-06-2017
     
Oostwold
Midwolda/Oostwold Het Koediep
  Het Schoolmeestersrapport van Oostwold in 1828 10-01-2010
  Droogte onthult middeleeuws kasteel bij Noordlaren 10-08-2018
     
Obergum
Obergum De Sint Nicolaaskerk van Obergum 17-06-2017
     
Oldambt
Oldambt Van Weiwerd tot Woldendorp: filmpjes en foto's
29-08-2009
  Het wapen van de nieuwe gemeente Oldambt
15-11-2011
  Hoe de kerk verdween in het Oldambt
15-11-2011
     
Oldehove
Oldehove Het graf van een Weense gravin in Oldehove
24-11-2009
     
Oldekerk
Oldekerk Oldekerk en het klooster Kuzemer 22-01-2019
     
Oostum
Oostum De kerk van Oostum
23-11-2015
     
Oterdum
Oterdum Oterdum, een dorp dat moest verdwijnen 29-07-2017
  Huis te Oterdum 31-07-2017
  Het Schoolmeester rapport van Oterdum uit 1828 02-08-2017
  Uit het Register der Ledematen 20 juni 1721 02-08-2017
     
Oudeschans
Oudeschans De vesting Oudeschans
     
Oude Pekela
Oude Pekela De Joodse bewoners van Oude Pekela 30-08-2017
     
Oostwold
Oostwold De Huningaheerd te Oostwold
  Schoolmeestersrapport uit 1828
     
Pieterburen
Pieterburen Dyksterhuis te Pieterburen
22-08-2013
     
Punt van Reide
Punt van Reide Punt van Reide 24-06-2017
     
Rottum
Rottum Het klooster Sint Juliana te Rottum 27-10-2017
     
Saaksum
Saaksum Kerk en toren van Saaksum 25-06-2019
     
Sappemeer
Sappemeer Aletta Jacobs, een levensbeschrijving van een Sappemeerse feministe 26-08-2018
     
Sauwerd
Sauwerd De geschiedenis van Sauwerd
02-01-2014
  De ingestorte grafkelder van Sauwerd
03-01-2014
  De verdwenen kerk van Sauwerd In bewerking
  De Onstaborg van Sauwerd 21-08-2018
  Henric Ruse, Heer van Sawert en vestingbouwer 21-08-2018
     
Scheemda
Scheemda Strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda
13-02-2010
Scheemderzwaag Scheemderzwaag kent een oude historie
17-08-2010
Scheemda Het Schoolmeestersrapport van Scheemda in 1828 17-05-2017
  De dokter uit Scheemda gaat werken in Termunten 14-07-2009
     
Schildmeer
Schildmeer Het Schildmeer vroeger en nu
     
Stedum
Stedum Egbert Clant van Stedum en de bort Nittersum
03-09-2009
     
Stitswerd
Stitswerd Boerderij De Delthe bij Stitswerd 11-01-2019
     
Ter Apel
Ter Apel Het klooster van Ter Apel 03-01-2019
     
Termunten
Termunten Punt van Reide
  De kerk van Termunten en de tragedie van Menterwolde
19-04-2015
  De dokter uit Scheemda komt werken in Termunten 14-07-2009
     
Termunterzijl
Termunterzijl De haven van Termunterzijl
15-01-2014
     
Thesinga
Thesinge De ontstaansgeschiedenis van Garmerwolde en Thesinge
13-01-2014
     
Uithuizen
Uithuizen De Jacobikerk van Uithuizen 25-06-2017
     
Uithuizermeeden
Uithuizermeeden De borg Rensuma te Uithuizermeeden 01-09-2018
  De borg Ungersma te Uithuizermeeden 24-03-2019
     
Ulrum
Ulrum De Asingaborg en het verloren Asingabezit 26-06-2016
     
Ulsda
Ulsda Ulsda en het Exterhuis.
     
Vliedorp
Vliedorp De wierde van Vliedorp 28-07-2017
     
Weiwerd
Weiwerd Van Weiwerd tot Woldendorp
     
Wierum
Wierum De geschiedenis van Wierum
30-06-2015
     
Wetsinge
Wetsinge De Onstaborg van Wetsinge 04-02-2019
     
Winschoten
Winschoten Winschoten
19-02-2009
  Dommering, carré van het Noorden
  Dave Barry in zaal Dommering
04-04-2013
  Gruno, de fiets uit Winschoten
  De Joodse bewoners van Winschoten 28-08-2017
  De bevrijding van Winschoten 27-08-2018
     
Winsum
Winsum De Ripperda borgen bij Winsum 21-07-2017
  Achtergronden bij de oostelijke Ripperdaborg te Winsum 21-07-2017
  De torenkerk van Winsum 09-11-2018
  De toren van Winsum 09-11-2018
  De synagoge van Winsum 15-11-2018
  Een bijzonder ijzeren schild v.d. tweede Ripperdaborg 21-11-2018
     
Wirdum
Wirdum De zaalkerk van Wirdum
27-11-2013
  De borg Rusthoven en het tichelwerk 13-05-2019
     
Westeremden
Westeremden Het 'toverstokje' van Westeremden
24-02-2014
  De Sint Andreaskerk van Westeremden 25-06-2017
     
Wittewierum
Wittewierum Wittewierum, zijn kerk en zijn klooster 12-07-2011
     
Woldendorp
Woldendorp Een Joodse jongen uit Woldendorp 21-08-2017
     
't Zandt
't Zandt De Mariakerk van 't Zandt 28-02-2018
     
Zeerijp
Zeerijp De Jacobuskerk van Zeerijp 18-08-2018
  Fotoalbum over de Jacobuskerk van Zeerijp 18-08-2018
  De borg Haykema te Zeerijp 12-08-2018
     
Zevenhuizen
Zevenhuizen Zevenhuizen 29-09-2017
     
Zandeweer
Zandeweer De kerk van Zandweeer 04-06-2018
  De kogel is door de kerk 11-08-2018
     
Zoutkamp
Zoutkamp De geschiedenis van Zoutkamp
09-10-2013
     
Polders in Groningen
Munnikeveen Munnikeveen
CC Polder Carel Coenraadpolder en het Ambonezenbosje. Deel 1.
05-01-2014
  Carel Coenraadpolder en het Ambonezenbosje. Deel 2.
05-01-2014
Joh.Kerkh.Polder De Johannes Kerkhovenpolder
     
Over begraven en bijzondere graven in Groningen
Beerta Een bijzonder graf in Beerta
Finsterwolde Het graf van Eltjo Siemens
29-03-2013
Finsterwolde De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde, Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling.
15-02-2013
Harkstede Klein Martijn en de grafkerk van Harkstede
Nieuw Beerta Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta 21-09-2017
Oldehove Het graf van een Weense gravin in Oldehove
     
Algemene artikels
Vliedorp De wierde van Vliedorp 28-07-2017
  Wat is een rijke stinkerd? 07-06-2018
  Duivelsroosters 25-08-2009
     
Borgen in Groningerland
Algemeen Alles over Steenhuizen
  Van Steenhuis tot Borg
23-07-2011
  Het leven op een Groninger borg
16-01-2013
  De verdwenen borgen in Groningen
29-10-2013
     
Appingedam Ekenstein
13-02-2014
Bedum De borg Folkerda 24-09-2018
Beijum De borg Beijum en de familie Coenders
09-12-2013
Ezinge Allersmaborg
07-05-2018
Faan Jonkerspraktijken. De Mepsche van Faan. 1700-1750.
13-11-2013
Farmsum Het Huis te Farmsum
01-06-2013
Garsthuizen De borg Dijkum van Garsthuizen 09-09-2018
Holwierde Steenhuizen en borgen van Holwierde 07-08-2017
Midwolda Ennemaborg te Midwolda (1)
  Ennemaborg te Midwolda (2)
Oldehove Englumborg bij Oldehove
Oosterwijtwerd De borg van Oosterwijtwerd
06-06-2013
Oterdum Huis te Oterdum 21-07-2017
Harkstede Klein Martijn en de grafkerk van Harkstede
Hornhuizen Tammingaborg
08-08-2010
Middelstum Asingaborg te Middelstum 26-06-2017
  De borg Ewsum te Middelstum
04-08-2013
Kantens De Klinkenborg te Kantens
30-07-2013
Leek De schelpengrot van Nienoord te Leek
26-07-2015
Lutjegast De borgen van Lutjegast. Clamahuis, Hylema, Sappema en Rikkerda 19-07-2017
Marne Panser in de Marne
20-07-2011
Pieterburen Dyksterhuis te Pieterburen
22-08-2013
Sauwerd De Onstaborg van Sauwerd 21-08-2018
Stedum Egbert Clant van Stedum en de borg Nittersum
00-02-2009
Ulrum De Asingaborg en het verloren Asingabezit 26-06-2016
Uithuizermeeden De borg Rensuma te Uithuizermeeden 01-09-2018
  De borg Ungersma te Uithuizermeeden 24-03-2019
Warffum De Breedenborg te Warffum 03-06-2013
Wedde De Addinga's en de Wedderborg
Wetsinge De Onstaborg van Wetsinge In bewerking
  Brief en Eijlcke Onsta 21-08-2018
Winsum De Ripperdaborgen bij Winsum 21-07-2017
  Achtergronden bij de oostelijke Ripperdaborg Winsum 21-07-2017
  Een bijzondere ijzeren schild v.d. tweede Ripperdaborg 21-11-2018
Wirdum Rusthoven en het tichelwerk 13-05-2019
Zeerijp De borg Haykema te Zeerijp 12-08-2018
     
Boerderijen, gebouwen en objecten in Groningerland
Algemeen
  Het verval van 's lands grootste boerderijen 23-11-2018
   
Beerta De Huningaheerd te Beerta (1)
  De Huningaheerd te Beerta (foto's) (2)
  Voormalige bewoners van de Huningheerd te Beerta (3)
29-09-2010
  Het verbindingskanaal bij de Huningaheerd (foto's)
24-05-2010
Eenrum De Huningaheerd te Eenrum (foto's)
06-08-2010
Finsterwolde
29-12-2009
  Reidertil, Reiderwolderpolder 27, Finsterwolde
17-07-2011
  Torpsum, Reiderwolderpolder 18, Finsterwolde
17-07-2011
Goldhoorn De monumentale boerderij aan de Goldhoorn nr. 33 02-10-2018
Huizinge Boerderij Framaheerd bij Huizinge 17-12-2018
Lutjegast Boerderij Rikkerda (in: De borgen van Lutjegast) 19-07-2017
Nieuw Beerta De villa aan de Hoofdweg 81 (het 'kasteeltje')
03-09-2013
  Ebelsheerd aan de Hoofdweg 51
21-05-2014
  De villa aan de Hoofdweg 3
21-05-2014
  De villaboerderij Hoofdweg 95
08-09-2013
Stitswerd Boerderij De Delthe 11-01-2019
Midwolda
26-07-2010
 
Beerta Gemaal 'De Buitenlanden'
23-11-2012
  De 19 molens van Beerta
24-08-2013
Finsterwolde De Grote Slapersluis
08-09-2013
Nieuw Beerta De molen van Onno Jans Onnes te Nieuw Beerta
25-08-2013
Kantens Koren- en Pelmolen 'Grote Geert
01-08-2013
     
Aduard De Sint Bernardusabij en het klooster 01-10-2018
Bedum De Walfriduskerk van Bedum
06-06-2013
  Wilfridus en Radfridus, de heiligen van Bedum
07-06-2012
Beerta De Grote Kerk van Beerta
05-12-2012
  Overige kerken in Beerta
07-12-2012
Breede De kerk en de pastorie van Breede
05-11-2013
Doezum De Sint Vitus kerk van Doezum 23-08-2018
Dorkwerd De kerk van Dorkwerd
09-10-2013
  De geschiedenis van Dorkwerd en zijn kerk
05-07-2015
Eenum De kerk van Eenum
17-11-2015
Ezinge De kerk van Ezinge 07-05-2018
Farmsum De huidige kerk van Farmsum
29-05-2013
  De geschiedenis van de kerk van Farmsum
31-05-2013
  De restauratie van de kerk in 2012-2013
31-05-2013
  De zerken in de kerk van Farmsum
In bewerking
  Zie ook boven onder 'Borgen' Naar bovenen onder 'Genealogie'  
Finsterwolde De kerk van Finsterwolde
04-02-2013
Garmerwolde De kerk van Garmerwolde
21-01-2014
Garsthuizen De kerk van Garsthuizen
Heveskes De kerk van Heveskes 08-06-2017
Harkstede De grafkerk en de borg van Harkstede
Hoogwatum De verdwenen Sint-Nicolaaskapel te Hoogwatum 10-08-2017
Holwierde De Stefanuskerk van Holwierde 10-08-2017
Kantens De Antoniuskerk van Kantens
29-07-2013
Krewerd De kerk van Krewerd
04-02-2014
  De stichting van de kerk te Krewerd, een bijzonder verhaal 08-08-2018
  In Krewerd woont een vrouw van adel die Tateke heet 10-04-2019
Marum De hervormde kerk van Marum 28-05-2018
Meeden De kerk van Meeden 23-06-2017
Middelbert De kerk van Middelbert (1) 14-04-2017
  De kerk van Middelbert (2) 23-06-2017
Midwolda De kerk van Midwolda en het klooster Menterwolde 25-06-2017
Nieuw Beerta De Waterstaatskerk van Nieuw Beerta
02-09-2013
Noordbroek De kerk van Noordbroek
11-10-2013
Noorddijk De Stefanuskerk van Noorddijk 23-02-2019
Noordlaren De Bartholomeüskerk van Noordlaren 25-06-2017
Obergum De Sint Nicolaaskerk van Obergum 17-06-2017
Oldehove Het graf van een Weense gravin in de kerk van Oldehove
Oostum De kerk van Oostum
23-11-2015
Oterdum Oterdum, een dorp dat moest verdwijnen 29-07-2017
  Uit het Register der Ledematen van Oterdum 02-08-2017
Saaksum Kerk en toren van Saaksum 25-06-2019
Sauwerd De geschiedenis van Sauwerd
  De verdwenen kerk van Sauwerd In bewerking
Termunten De kerk van Termunten en de tragedie van Menterwolde
Uithuizen De Jacobikerk van Uithuizen 25-06-2017
Westeremden De Sint Andreaskerk van Westeremden 25-06-2017
Woldendorp De kerk van Woldendorp
18-02-2010
Winsum De torenkerk van Winsum 09-11-2018
  De toren van Winsum en de bouwmeester Matthias Kruijff 09-11-2018
Wirdum De zaalkerk van Wirdum
27-12-2013
Wittewierum Wittewierum, zijn kerk en zijn klooster
12-07-2011
't Zand De Mariakerk van 't Zand 28-02-2018
Zandeweer De kerk van Zandeweer 04-06-2018
  De kogel is door de kerk 11-08-2018
Zeerijp De Jacobuskerk van Zeerijp 18.08-2018
Zuidbroek De Sint Petruskerk van Zuidbroek
11-10-2013
     
Algemene artikels Over Noormannenpoorten en houten halsbanden
12-05-2010
  De funktie van de Noormannenpoortjes
25-07-2012
  Duivelsroosters
     
Synagoges en gemeenschap
Appingedam De Joodse bewoners van Appingedam 01-09-2017
Oude Pekela De Joodse bewoners van Oude Pekela 30-08-2017
Winschoten De Joodse bewoners van Winschoten 28-08-2017
Winsum De synagoge van Winsum In bewerking
     
Kloosters in Groningerland
Algemeen Korte historie over de kloosters in Groningen
18-06-2018
  Overzicht voormalige kloosters in Groningerland
19-06-2018
  De kloosterhoeve en ‘het recht’
00-01-2010
  Bewoners en Waterstaat van de Johannieter orde 20-06-2018
   
Aduard De Sint Bernardusabdij en het klooster 01-10-2018
Den Damme Het klooster Feldwerd of Oldenclooster te Den Damme 11-08-2017
Feldwerd Het klooster Feldwerd of Oldenclooster te Den Damme 10-08-2017
     
Heveskesklooster Wat vooraf gaat in de jaren 1965 - 1969, 1982 -1988.
21-06-2018
  Het klooster OOSTERWIERUM te Heveskesklooster (1)
20-07-2018
  Het klooster OOSTERWIERUM te Heveskesklooster (2)
21-07-2018
  Het klooster OOSTERWIERUM, Woordverklaringen, Literatuur, e.a. (3)
21-07-2018
  Het bronzen hoofdje van Heveskesklooster 23-07-2018
  Een voorlopig overzicht van archeologisch onderzoek van de wierde Heveskesklooster (artikel J.W. Boersma uit 1988) 26-07-2018
  Foto's van de opgravingen te Heveskesklooster 28-07-2018
  Ledervondsten van Heveskesklooster (PDF bestand) 26-07-2018
  Hunebed G5 van Heveskesklooster 29-07-2018
  Een gouden fibula met maansteen uit de opgraving 01-08-2018
  Een nader onderzoek van de wierde in 2016 01-08-2018
     
Haren Het klooster YESSE te Hessen bij Haren
16-08-2010
Oldekerk Oldekerk en het klooster Kuzemer 22-01-2019
Midwolda Het klooster Menterwolde bij Midwolda
23-02-2014
Rottum Het klooster Sint Juliana te Rottum 27-10-2017
Ter Apel Het klooster van Ter Apel 03-01-2019
Winsum Jacobijnenconvent. Rapport opgravingen Boogplein 21-11-2018
Wittewierum Emo en Menke en het klooster BLOEMHOF te Wittewierum
12-07-2011
  Wittewierum, zijn kerk en zijn klooster
12-07-2011
Palmar Palmar
20-07-2011
     
De Tweede Wereldoorlog in Groningerland
Algemeen De bunkers van Nansum, Appingedam, Fiemel en Lalleweer (fotoalbum)
04-07-2012
  Groningen in de Tweede Wereldoorlog 24-04-2019
     
Appingedam De Joodse bewoners van Appingedam 01-09-2017
Bedum De razzia en het station van Bedum 25-09-2018
Beerta De bevrijding van Beerta (15 april 1945) 25-06-2017
  Een slager uit Beerta zat in het verzet 21-03-2017
De Haspel Een oorlogsdrama in De Haspel 25-10-2018
Delfzijl Allard Oosterhuis, verzetsstrijder 08-09-2017
Fiemel Fiemel, een burcht in de oorlog 23-01-2019
Termunten
Noordoosten van ons land
01-07-2010
Hendrik Frans Dresselhuis, vezettsstrijder 19-02-2019
01-07-2010
De oorlog bij Holwierde 03-08-2017
Kantens en Sitswerd eren verzetsstrijders 05-08-2017
01-08-2011
12-03-2014
18-08-2011
  Herinneringen van een politiek gevangene 13-03-2017
Groningen Vluchtelingen uit Well komen naar Groningen 07-11-2018
Grijpskerk De persoonsbewijzen van Grijpskerk 10-08-2017
CC Polder Carel Coenraadpolder en het Ambonezenbosje. Deel 1.
05-01-2014
  Carel Coenraadpolder en het Ambonezenbosje. Deel 2.
05-01-2014
Kloosterburen De overval van de SD te Kloosterburen 08-09-2018
Kroonpolder De tragedie in de Kroonpolder
21-05-2014
Marum/Trimunt De zestien doden van Trimunt 07-06-2018
Oude Pekela De Joodse bewoners van Pekela 30-08-2017
12-03-2017
21-08-2017
28-08-2017
27-08-2018
Winschoterdiep De Groninger coaster in de Tweede Wereldoorlog
 
Ane Slag bij Ane (28 jui 1227)
26-06-2011
Ane Lijst van gesneuvelden van de Slag bij Ane (28 juli 1227)
26-06-2011
Jemgum Slag bij Jemmingen (12 juli 1538)
Heiligerlee Slag bij Heiligerlee (23 mei 1568)

Diversen Woordverklaringen
   
 

In de rubriek Artikels en columns verschijnen de verhalen over dorpen, streken, kerken, borgen en personen uit de geschiedenis van
Stad en Ommelanden.
Als er in de datum kolom 'in bew' staat, dan is het artikel nog in bewerking en zal het t.z.t. worden geplaatst.


Kijk ook eens bij de verhalen
onder 'Genealogie.'

Sagen en legenden over het Groningerland vind je hieronder: