De kanaalgravers aan het werk.
De kanaalgravers aan het werk, allemaal compleet met schop en pet. Niet met een dragline, geen graafmachine en geen buldozer: puur handwerk was het schoonmaken van de Beerserdiep (het graven trouwens ook). Bron foto: eigen verzameling.

Korte geschiedenis van Beerta

In de tijd dat ik in Beerta heb gewoond, is het nog een zelfstandige gemeente. Dit duurt tot 1 januari 1990. Nieuwe Statenzijl, Drieborg, Nieuw Beerta, Oudezijl, Oude Statenzijl, Ulsda en Winschoterzijl vallen dan ook onder die gemeente.

 

Na 1 januari van dat jaar worden de gemeenten Beerta, Finsterwolde en Nieuwe Schans samengevoegd tot de gemeente Reiderland. Als gemeentehuis fungeert de oude 'De Tjamme' in Beerta.

 

Op 1 januari 2010 vindt er weer een gemeentelijke herindeling plaats, waarbij Reiderland, Scheemda, Midwolda en Winschoten de gemeente Oldambt vormen.

 

Beerta is in de periode van ca 500 tot ca 1500, de middeleeuwen dus, een veenontginningsnederzetting geweest en mogelijk ontstaan vanuit Ulsda. De plaats Beerta vinden we voor het eerst terug in schriftelijke bronnen bij een verdrag met het jaartal 1391. Zo wordt Liwert Hayens aldaar hoofdeling te 'Berda' genoemd. In hetzelfde verdrag wordt de grens beschreven tussen de landschappen Reiderland en Oldambt, waarbij de Tjamme de grens vormt. Dit water vormt ook de grens tussen de bisdommen Münster en Osnabrück, zodat aan de hand van deze beschrijving geconstateerd kan worden dat Beerta tot het bisdom Osnabrück heeft behoord. De naam kan een vorm zijn van ’buurt’, waar 'buren' of 'boeren' (etymologisch gezien hetzelfde) wonen. De naam van Beerta wordt in wetenschappelijke geschriften nogal eens verward met Utbeerte, dat een voormalig eiland in de Dollard is geweest, Uiterburen (onder Zuidbroek) en Berethe (in Oost-Friesland). Zo zou er in de middeleeuwen in Beerta een klooster hebben gestaan. Deze mythe berust echter op een hardnekkig misverstand. Zo is er wel het klooster ’Berethe’ of 'Barthe' geweest, dat in Oost-Friesland heeft gelegen. De ontdekking van fundamenten in Ulsda en Beerta in de 19e eeuw leidt tot wilde speculaties van twee kloosters in beide dorpen. In 1855 wordt de mythe alweer ongedaan gemaakt, maar desondanks komt men dit misverstand tot op heden nog steeds tegen. De enige verbintenis met een klooster is de boerderij Kloostergare, een voorwerk van het klooster van Heiligerlee. Deze uit 1797 stammende boerderij is inmiddels afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem.


De Hoofdstraat in Beerta met rechts het oude gemeentehuis.
De Hoofdstraat van Beerta met op de achtergrond het (voormalige) gemeentehuis van de gemeente Beerta. Helemaal rechts is nog de benzinepomp te zien die vlakbij het gemeentehuis heeft gestaan. Bron foto: eigen verzameling.

In het dorp Beerta heeft tot aan het eind van de 15e eeuw mogelijk niet meer dan een kapel gestaan. In oude schriftelijke bronnen is hier sprake van, echter zonder nauwkeurige datering en plaats. In de 15e eeuw is de oostelijke arm van de Dollard ontstaan en moeten verschillende nederzettingen naar hoger gelegen plaatsen verplaatst worden. Na de verplaatsing van de kerk van Ulsda naar Beerta, die voltooid wordt in 1506/1508, wordt nog lange tijd het zegel van Ulsda in Beerta gebruikt. De pastor noemde zich dan ook pastor van Ulsda en vicaris van Beerta. De toentertijd gebouwde kerk staat nog steeds in het centrum van Beerta. De patroonheilige van de kerk van Ulsda, de heilige Laurentius, is vervolgens in het kerspelzegel van Beerta opgenomen en daarna in het gemeentewapen van Beerta. Na de eerste overstromingen wordt geleidelijk aan het land weer ingepolderd en draagt het gebied tot in de 20e eeuw een hoofdzakelijk agrarisch karakter.

 

De kerk met toren in het centrum van Beerta.

De Nederlands Hervormde kerk van Beerta heeft een losstaande toren die op deze foto niet is te zien. Op deze oude foto heeft de kerk nog een uitgebouwde zuidelijke entree. Foto: eigen verzameling. Bron foto: eigen verzameling.

Bij de gemeentelijke indelingen van het napoleontische Koninkrijk Holland van 31 mei 1808 worden de dorpen Beerta, Nieuw-Beerta en Finsterwolde samengevoegd tot de gemeente Beerta, als uitvloeisel van de eerste Nederlandse Gemeentewet van 1807.

 

Nadat Holland is geannexeerd in 1810, wordt Finsterwolde in 1811 een afzonderlijke gemeente, evenals Beerta.

 

De gehele 19e eeuw en het grootste deel van de 20e eeuw is in Beerta de landbouw overheersend geweest.

 

 

 

 

De eerste supermarkt in Beerta van Klaas van Delden.

Dit is de eerste zelfbedieningszaak in Beerta; de winkel van Klaas van Delden aan de Hoofdstraat. De zoon van Van Delden heeft nog mij mij in de klas van de ULO gezeten (Winschoten). Bron foto: eigen verzameling.

 

Het communisme en Beerta

De opkomst van het communisme in Beerta is te verklaren door de vergrote economische afstand die aan het eind van de 19e eeuw al is ontstaan tussen landbouwers en boerenarbeiders. Deze afstand leidt uiteindelijk tot verharde tegenstellingen, gevoed door de ideologie van socialisme en anarchisme. In 1918 worden de ontwikkelingen gevolgd van de gebeurtenissen in Duitsland, waar de rode vlaggen al aan de grens zijn gehesen. Later is er de oriëntatie op de Sovjet-Unie, dat na 1941 aan de kant van Geallieerden is gekomen, maar na 1947 in een ander daglicht komt te staan. In de jaren vijftig is er al een communistische meerderheid in de gemeenteraad, net als in de gemeente Finsterwolde. Dit is destijds voor de regering aanleiding om de gemeenteraad buiten werking te stellen en te vervangen door een 'regeringscommissaris', zoals de Grondwet dat mogelijk maakt bij 'ernstige verwaarlozing van de autonomie'. Blijkbaar is het feit van de communistische meerderheid in de gemeenteraad daarvoor voldoende. In Beerta en Finsterwolde is dat in die tijd ook jaren het geval geweest, de burgemeester, toen nog een niet-communist, neemt de taken van de gemeenteraad en het college van B&W waar. Men moet dit echter wel zien in het licht van de internationale situatie, met zijn Koude Oorlog en de overweldiging van Hongarije door de Sovjet-Unie in 1956, waarvan de Nederlandse communisten geen afstand willen nemen. In de jaren tachtig is Beerta de enige gemeente in Nederland met een communistische burgemeester, Hanneke Jagersma.

 

Foto's van Beerta ....

De OLS in Beerta West.

De o.l.s in Beerta West. Het gebouw staat er nog steeds, maar wordt niet meer gebruikt als school.

De kleuterschool is in die tijd gehuisvest in een kerkje aan een laantje, aan dezelfde kant van de straat als waar de o.l.s. staat. Tijdens mijn studietijd aan de kweekschool te Winschoten hebben mijn toemalige vriend Eltjo de Lange en ik er nog stage gelopen. In die tijd is het een éénmansschool en is alleen het lokaal links in gebruik.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

xxx

Beersterhoogen in het oosten van Beerta. Helemaal links het (tram)huis waar mijn grootouders enige tijd hebben gewoond met rechts daarvan de boerderij van Ten Have. Zowel het huis als de boerderij staan er anno 2012 nog steeds.

Op de achterkant van deze oude anzichtkaart staat 'Tramweg'.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

xxx

Deze foto is op dezelfde plaats genomen als de foto erboven, maar dan vanuit een andere hoek.
Helemaal rechts zien we het tramhuis weer. Achter de bomen links staat de boerderij van Muntinga (niet zichtbaar) en als je goed kijkt kun je op de voorgrond en helemaal links de tramrails zien liggen. Het huis waar de mensen voor staan, staat er ook nog steeds.

Deze foto op de anzichtkaart is destijds uitgegeven door J. Bakker uit Drieborg die daar een (toneel)uitgeverij heeft gehad.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

xxx

We zien ook hier de tramrails nog liggen. Volgens Els Jongstra - Wesselink is de foto gemaakt vanuit de hoek Wilhelminaplein/Oudeweg en was in het huis links een machinebedrijf gevestigd van de firma Hut. Zij hadden een dochter die niet zo oud was als Els en samen gingen ze naar dezelfde school. Betreffende dochter mocht van haar ouders alleen omgang hebben met kinderen uit hetzelfde boerenmilieu.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

xxx

Beerta, Westeind. De molen staat er vandaag de dag niet meer.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Beerta, Oosteinde.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Beerta, Westeinde.

Helemaal links is het gemaal 'De Buitenlanden' zichtbaar. Het ontmantelde gemaal met woning staat er nog steeds (2012), maar is niet meer als zodanig in gebruik. Ook de schoorsteen is niet meer aanwezig.

Bron foto: eigen verzamelingl

 

 

 

xxx

In dit (arbeiders)huisje (ca 1955) van landbouwer Everhardus Muntinga hebben wij (Geertje de Vries, Eggo Hillinga en zoon Harm) gewoond. Het is aan dezelfde straat als op de foto hieronder aan de Oudeweg. Achter het huis loopt het 'Beersterdiep'. Het huisje is inmiddels afgebroken en er staan alleen nog een paar bomen (2012). Bron foto: eigen verzameling; de foto is gemaakt door een straatfotograaf omstreeks 1955.

 

 

 

xxx

De boerderij van Everhardus Muntinga aan de Oudeweg. Het monumentale, geheel onderkelderde, woonhuis, bevindt zich hier nog in de oude staat, maar is helaas afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een nieuwe woning rechts voor de boerderij. Hierdoor krijg je de indruk van een vervallen boerderij. Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

xxx

Oogsten bij landbouwer Everhardus Muntinga circa 1955 aan de Oudeweg in Beerta. Eggo Hillinga staat achter op de wagen om de strobalen neer te leggen en Danhuis zit op de trekker. Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Beerta, Hoofdstraat, ter hoogte van het tegenwoordige winkelgebied (C1000) rechts.

Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Beerta, Hoofdstraat. Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

De Nederl. Herv. Kerk van Beerta in de tegenwoordige staat met rechts de losstaande toren. Bron foto: eigen verzameling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen over Beerta. Meer lezen over Beerta:

Kijk 'Dorpen' onder 'Beerta' en in het 'Fotoalbum, Beerta vroeger en nu'.

 

 

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.ae.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.

Oorspronkelijke versie, 24 juni 2008.

Revisie, 21 april 2010.
Revisie, 28 mei 2010.
Revisie, 21 mei 2012.
Herschreven, 02 januari 2013.
Update: 26 augustus 2020.
© Harm Hillinga.

Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top