Stitswerderweg 32, Stitswerd. Oppervlakte: 39 ha, waarvan 0.65.00 ha erf en wegen. Eigenaars/bewoners: Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk zij verkopen de boerderij in 2011.

 

Deze provincieplaats, afkomstig van het klooster Juliana te Rottum, is in 1655 negentig grazen groot. De plaats heeft waarschijnlijk ooit één geheel gevormd met ‘Berghuis’ (nr. 46). Huurders van de provincie zijn: 1595- Lumme Ipens 1602- Tjaert Jacobs 1608- Luy Aylckens en Martje 1655- Jan Haykens, die later huwt met Cornellisje 1674- Rienck Berends en Cornellisje.

 

Hun kinderen huren de plaats in 1685. 1689- Tymen Coens en Cunje 1725- Jan en Tietje Timens. Later zijn Cunje, Aaltje en Timen Jeltes huurders. Ze worden in 1746 opgevolgd door Gerhard van der Tuuk, geboren te Leermens in 1716. Hij is eerst koopman in Veendam en huwt in 1739 met Swaantje Derks Bonthuis. Ze kopen in 1767 de eigendom van de plaats van de provincie. Van der Tuuk sterft op 5-12-1796 en zijn vrouw op 13-12-1796.

 

Ze worden opgevolgd door hun zoon Pompéjus van der Tuuk, gedoopt op 3-2-1760. Hij huwt met Nieske Simons van Dijk; ze zijn resp. overleden op 20-11-1826 en 7-6-1823. Hun dochter Swaantje van der Tuuk huwt in 1819 met Jacob Everts Elema, de oudste zoon van Evert Jacobs Elema en Seike Jans Sikkema (nr. 37). Ze sterft reeds op 13-12-1826. Jacob Everts Elema en zijn zwager Simon Pompéjus van der Tuuk verkopen de boerderij in 1841 aan Jan Siemons Nienoord en Koopke Duurts. Hij en zijn vrouw zijn resp. overleden op 19-1-1852 en 3­12-1859 (1).

 

 

Bij de boedelscheiding in 1861 wordt de boerderij toegewezen aan de zoon Jan Jans Nienoord, gehuwd met Hendrina Jans Ploegh. Zij worden opgevolgd door hun oudste zoon Jan Nienoord, die in 1908 trouwt met Grietje Hylkema. Ze verkopen de boerderij publiek in 1909. Zijn broer Hendrik Jan Nienoord gehuwd met Anje van der Tuuk, wordt koper. Tot 1922 bewonen ze zelf de boerderij, daarna wordt die verpacht. De eerste pachter is Meindert Frielin , gehuwd met hun dochter Henderina Jacoba Nienoord ze vertrekken later naar Stitwerd (nr.107). Van 1932 tot 1934 wordt de boerderij verpacht aan Hielke Brouwer.

 

Na 1934 zijn Arend Koenes en Wietske Top pachters. Hendrik Jan Nienoord verkoopt de boerderij in 1937 aan de V.S.G., die van 22 ha de bovengrond heeft afgegraven. In 1951 ruilt de V.S.G. de boerderij met de boerderij  ‘Langeveld’ onder Ezinge van Harm Westers en Trijntje Stol. Na het overlijden van Trijntje Stol op 10-8-1960 wordt een boedelscheiding gehouden in 1961. Hun dochter Anna Megriet Westers, gehuwd met Harry Dirk van Hoorn, verkrijgt de boerderij. In 1975 ruilt ze enkele perceeltjes grond met Fedde Hellinga (nr. 47) naar aanleiding van de nieuw gegraven tocht naar het nieuwe gemaal.

 

Arend Koenes en Wietske Top worden in 1969 als pachters opgevolgd door hun zoon Hendrik Koenes, gehuwd met Annechiena Alberdina Dijkstra. Ze kopen de boerderij met een gedeelte van het land in 1979. De familie Van Hoorn houdt ruim 9 ha land, gelegen aan de Stitswerderweg, aan zich. Deze percelen blijven in pacht bij Hendrik Koenes. In 1982 ruilen ze hun boerderij met die van Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk te Winsum. Het gepachte land houdt H. Koenes en A. A. Dijkstra aan zich (2).

 

 

 

Noten, bronnen en refenties

1.Jan Simons Nienoord, wordt geboren Rasquert 3 augustus 1802 en aldaar gedoopt op 22 augustus 1802. Hij is overleden te Kantens op 19 januari 1852 en begraven op het oude kerkhofje te Menkeweer achter een boerderij met dezelfde naam, even boven Onderdendam. Herbergier en mede-eigenaar van de herberg ‘t Regthuis te Onderdendam, Jan Simons Nienoord huwt op 21 mei 1825 te Bedum met Koopke Duurts, geboren op 21 april 1792 te Hogemeeden en aldaar gedoopt op 13 mei 1792, overleden 3 december 1859 te Kantens en begraven naast haar man op het voornoemde kerkhofje. Koopke Duurts komt door vererving uit haar eerste huwelijk met Jan Mensens Feringa in bezit van het Rechthuis. Vanaf 1841 zijn Jan Simons Nienoord en Koopke Duurts landbouwer en landbouwerse en bewoners van de boerderij de ‘Delthe’ te Stitswerd. Vernoemd naar het watertje dat er langs stroomt, ook wel de Usquerder-maar genoemd. Ook hun kleinzoon de landbouwer Hendrik Jan Nienoord 1862-1943 gehuwd met Anje v.d. Tuuk hebben op de boerderij gewoond.
2.Boerderijenboek Middelstum-Kantens.


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 11 januari 2019..
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top