www.nazatendevries.nl

Geschiedenis en Genealogie van het Groningerland

About Us

Boerderij Melkema te Huizinge

Plaats Melkema in Huizinge heeft er er jarenlang verloren bij gestaan. Tien jaar na de aardbeving van Huizinge gaat de horecaboerderij weer open. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 7 september 2022.

De historische boerderij dreigt enkele jaren geleden in te storten door de aardbevingen. De NAM koopt daarop het pand en sluist het weer door naar stichting Het Groninger Landschap.

Voor Marco Glastra van Het Groninger Landschap is 16 augustus 2012, de dag van de aardbeving in Huizinge, een bijzondere. 'Ik verhuisde die dag terug naar Groningen en zat op de bank. Het hele huis begon te trillen.'


Monumentale waarde niet aantasten
Later gaat hij werken voor Het Groninger Landschap en ontfermt hij zich over Plaats Melkema. 'Wij kunnen als Groninger Landschap een rol spelen om dat erfgoed, dat zwaar beschadigd is, een nieuwe toekomst te geven.'


Het voorhuis van Plaats Melkema laten ze voorlopig nog ongeroerd. 'We hopen dat te kunnen herstellen als de bevingen zijn afgelopen. Op deze manier tasten we de monumentale waarde niet aan', zegt Glastra. De rest van de boerderij is al wel klaar voor gebruik. Het huis wordt in de komende maanden bewoond en de schuren zijn voor het dorp.


Buiten het dorp aan de Smedemastraat 3 bij Huizinge, staat de in de 16de eeuw gebouwde kop-hals-romp boerderij Melkema. Het staat op de plaats van het in de 14de eeuw genoemde steenhuis Melkema. Deze wordt in de archieven in 1371 genoemd als 'gerechtigde heerd'. Dat betekent dat het een boerderij is geweest met flink wat land waaraan de eigenaar het recht en de plicht is verbonden om het redgerambt uit te oefenen, een belangrijk bestuurlijk ambt in die tijd. Melkema behoort tot de zeer oude Groninger boerderijen en heeft grachten en singels bewaard. De boerderij vormt het stamhuis van de doopsgezinde familie Huizinga, die het tot centrum maken van doopsgezinde activiteiten tijdens de republiek. De beroemde historicus Johan Huizinga stamt uit deze familie, evenals veel Groninger doopsgezinde boeren en burgers. Het Rijksmonument is dan ook van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde.
About Us

 

Monumentale waarde niet aantasten


Voor 2019/2020 heeft het Groninger Landschap zich ten doel gesteld om de boerderij in haar volle glorie te restaureren en toekomst bestendig te maken.
Het exterieur heeft een grondige restauratie gekregen. De kappen van beide schuren zijn voorzien van nieuw Nederlands riet. De beheerderswoning is voorzien van goede isolatie om in de toekomst energie neutraal en van het gas te kunnen.

Rondom is het metselwerk hersteld en is de aardbevingsschade aan de straatkant aangepakt. In de hals van de boerderij is een beheerderswoning geplaatst. De entree in de hals wordt hierbij gebruikt als ruimte om bespreek/kantooruimte voor de beheerder ingericht.

De oorspronkelijke rode zaal is hiervoor omgebouwd tot woonkeuken met entresol. Het entresol is los van het dak gehouden om de volle hoogte te ervaren bij binnenkomst. Via de bestaande trap worden de twee bovengelegen slaapkamers en de badkamer bereikt.
Ook komt er een expositieruimte voor kunstenaars. Het monumentale voorhuis moet op den duur een museale functie krijgen.

About Us
About us

 

Exterieur

Het exterieur heeft een grondige restauratie gekregen. De kappen van beide schuren zijn voorzien van nieuw Nederlands riet. De beheerderswoning is voorzien van goede isolatie om in de toekomst energie neutraal en van het gas te kunnen. Rondom is het metselwerk hersteld en is de aardbevingsschade aan de straatkant aangepakt.


Interieur
In de hals van de boerdeij is de beheerderswoning geplaatst. De entree in de hals wordt hierbij gebruikt als ruimte om bespreek/kantooruimte voor de beheerder ingericht. De oorspronkelijke rode zaal is hiervoor omgebouwd tot woonkeuken met entresol. Het entresol is los van het dak gehouden om de volle hoogte te ervaren bij binnenkomst. Via de bestaande trap worden de twee bovengelegen slaapkamers en de badkamer bereikt.

Video: Plaats Melkema te Huizinge krijgt weer een functie.
Bron: Video RTV Noord, 4.52min, 16 augustus 2022.
Vergeet niet het geluid aan te zetten....

 

Klik hier voor een foto reportage van de plaats Melkema (in voorbereiding)