C.J. ONNES
Reiderwolderpolder 3, Finsterwolde

C.J. ONNES - Reiderwolderpolder 3, Finsterwolde Eigenaar-bewoner is:

Cornelius Jan Onnes, geb. 24-9-1955 te Finsterwolde,
geh. 8-6-1984 te Oudeschans met Willemina Aartje van Linge, geb. 7-12-1959 te Vlagtwedde.
Zij is onderwijzeres aan een basisschool.

Hun drie kinderen zijn:
Helenius Jan, geb. 30-1-1987 te Finsterwolde;
Hillegonda Alberta, geb. 6-11-1988 te Finsterwolde en
Titia Willemina, geb. 30-4-1990 te Finsterwolde.

Het akkerbouwbedrijf is 117.98 ha groot, waarvan 113.16 ha eigendom en 4.82 ha pacht van het Munnikeveen. Tevens exploiteert Onnes twee vleeskuikenstallen.

In 1984 worden 2 percelen bouwland ter grootte van 30.19.10 ha gekocht van de erfgenamen van Menzo de Muinck (ov. 30-6-1969). Hiervan is 0.09.00 ha overgegaan naar het waterschap. Hetzelfde jaar koopt H. Barlagen (201) het door hem gepachte 13.99.10 ha land (later 13.94.40 ha door afdracht aan het waterschap) van H.J. Onnes, die 12.29.08 ha (3 percelen) koopt van H. Barlagen. Dit sluit aan bij de reeds in eigendom zijnde Panhuisheerd.

Als mede-inschrijver op de verkoop van de boerderij Kremer-Heddema (198) koopt Onnes in 1986 via H. Oldenziel (203) 7.72.70 ha land in de Reiderwolderpolder. Van het 7.72.80 ha gepachte land van vader C.J. Onnes (128), gelegateerd aan zijn zuster M.F. Bruggers-Onnes, koopt H.J. Onnes 6.19.20 ha land. Het ligt na de ruilverkaveling aan de Westbaan.

 

Na een driehoeksruil in 1991 met J. Huisman en mevr. Meijer-Schudde krijgt hij 5.76.05 ha, gesitueerd naast de reeds in zijn bezit zijnde Weemhofsheerd en koopt 2.02.10 ha van de N.H. Kerk te Oostwold, naast het reeds in bezit zijnde Munnikeveen.

 

In 1992 verkoopt de maatschap Onnes 3.46.55 ha land en 1.35.50 ha dijk, gelegen in de Carel Coenraadpolder, aan het Munnikeveen en pacht dit.

Vanaf 1984 heeft C.J. Onnes een maatschap met zijn vader. In 1991 krijgt hij de helft in bezit en in 1996 wordt hij eigenaar van het bedrijf. De vleeskuikenstal is in 1991 gebouwd. Op 26 augustus 1996 brandt de schuur door kortsluiting of oververhitting van de graandroger af en wordt in 1997 herbouwd. De tweede vleeskuikenstal is sinds 1999 in gebruik.

Bron(nen):
* Boerderijen en hun bewoners. Boek III 1976 - 1999 > heden. Stichting De Klerck-Mellema.


Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best foutenvoorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...
geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

Hoogeveen, 2009
Bewerking: © Harm Hillinga

Menu Artikelen. HomePage
Top