Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832


Het gaat hier over slechts een gedeelte van Beersterhoogen. Op de afbeelding strekt het gebied zich verder uit naar rechts en rechtsboven. Het is niet helemaal duidelijk waar Beersterhoogen, gezien vanaf Beerta, precties begint.
We zien hier dat er in 1832 dus meer dan 25 woningen, bedrijven en boerderijen zijn geweest. Niet alle gebouwen zijn voorzien van nummers en namen.
In 1839 zijn dat er, conform de volkstelling, nog 17, 144 personen.
In 2020 tellen we circa 15 huizen en circa 50 personen.

 

Legenda:

 

A Weg richting Finsterwolde 11 Wed. Jan Jans Houwen, stelmaker
B Weg richting Nieuw Beerta 12 Harbert Wirtjes Burema, landbouwer
C Drie Karspelen Zijlvest, Beerster(Zijl)diep 13 Geert Hindriks Geertsema, koopman
D De Tjamme
Een veenriviertje. Tjamme bet. grenslijn.
14 Geert Hindriks Geertsema en mede eigenaren, koopman
E Waarschijnlijk een pingo 15 Derk Brongers, verwer
    16 Hindrik Post, landbouwer
1 Pieter Pieters Roelfsema, landbouwer 17 Eilt Sijbrands van Hoorn, arbeider
2 Hilwert Berends Dijken, landbouwer 18 Eltje Helenius Garstman (of erven), landbouwer
3 Hilwert Berends Dijken en mede eigenaren, landbouwer 19 Eltje Helenius Garstman (of erven), landbouwer
4 Pieter Wirtjes Burema, landbouwer 20 Jacob Harms Ukens, arbeider
5 Tjark Helenius Veldman, landbouwer 21 Pieter Lodewijks van Dijk, arbeider
6 Heike Hindriks de Groot, arbeider 22 Harbert Wirtjes Burema, landbouwer
7 Elzo Hommes Dethmers, landbouwer 23 Jas Berends Sasker, smid
8 Elzo Hommes Dethmers, landbouwer 24 Eppo Hindriks Venekamp, brouwer
9 Haiko Jans Buiskool, landbouwer 25 Jan Geerts Priet, timmerman
10 Hindrik Post, landbouwer    

 

 

De gegevens en de kaart zijn onleend aan HISGIS


HisGIS Groningen is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Groningen was op dit terrein nog geen voorwerk verricht. Om het gehele Noorden met inbegrip van het Waddenzeekustgebied te kunnen dekken heeft de Fryske Akademy begin 2007 een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Friese HisGIS te realiseren. Dit plan is nader uitgewerkt met historici van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Waddenfonds bleek bereid het tweejarige project financieel te steunen, waarna het in het najaar van 2008 van start kon gaan. Hoofdonderdeel was het digitaliseren van het oudste kadaster voor Groningen, zodat het als basis voor de presentatie en analyse van cultuurhistorische informatie zou kunnen dienen. Een tweede onderdeel betrof het samenstellen van een rapport over de mogelijkheden tot verrijking van de basislaag. Beide onderdelen zijn afgerond met de presentatie van zowel de site als het rapport op 7 mei 2010 in Groningen.

Het HisGIS-project Groningen is met financiële steun van het Waddenfonds uitgevoerd door de Fryske Akademy te Leeuwarden, o.l.v. J.A. Mol en S. Strating en met technische ondersteuning van D. Drukker. De vectorbestanden zijn vervaardigd door J.J. Feikens uit Muntendam. De registergegevens uit de OAT’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) zijn aangeleverd door Microformat Systems te Lisse en gecontroleerd en aangevuld door C. Joustra, P.L.G. van der Meer en J.H.P. van der Vaart van de Fryske Akademy. J. Hartmann van de Universiteit van Amsterdam zorgde voor het georefereren van de historisch-topografische achtergrondkaarten. Tj. Drabe en Sj. van der Schaaf, studenten toegepaste geografie van de NHL, verzorgden de digitalisering van de Siemens-Atlas en de vroeg 18de-eeuwse manuscriptkaarten van Usquert en Den Andel. De vormgeving van de site is verzorgd door K. Pot. Het rapport HisGIS Groningen. Opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten is geschreven door J.A. Mol van de Fryske Akademy, m.m.v. P. Kooij (Universiteit Wageningen), M. Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen) en Th. Spek (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).


 


Bron:

HISGIS, kadasterkaart 1832.

 

 


Gerelateerde artikelen:

 


Geschiedenis van Beersterhoogen
De eerste kentekens in Beersterhoogen
Verordening op de Nabuurpligten (1864) van Beersterhoogen.
De oudermannen en de 'nabuurpligten'
Het naoberbouk verder uitgespit, de geslachten De Groot en Fransen
De boerderij van het geslacht Muntinga te Beersterhoogen
Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832 (het artikel dat je nu leest)

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 27 mei 2020.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top