Spelling: de oude spelling is gehandhaafd.

 

Bron afbeelding: Pixabay.

Groningen
De Tandmeester Simon Nathans van Amsterdam, zal binnen kort eenige dagen alhier te spreken of te ontbieden zyn zullende de Tyd, Dagen en Logement nader worden Bekent gemaakt.

Hy heeft zyne behandeling in ’t UITNEEMEN, INSETTEN en SCHOONMAKEN van Tanden en Kiezen, door een onnoemlyk getal WAARNEEMINGEN en ONDERVINDINGEN tot diergelyke PERFECTIE gebragt, dat hy zich met recht kan flatteeren, dat hem niemand daar in gelyk is.

1. Neemt met ongemeene gezwindheid en zonder de minste pyn, de pynverwekkende Kiezen, Tanden, ook dubbele (de zoogenaamde) Wolfstanden uit, al waren ze afgebroken of afgerot, en zoo van Zinkes, Roos of Scorbut onstaat, dan zal hy van te vooren zeggen of het nodig is, en middelen aan de hand geeven om de pyn te verdryven, ’t Gebit te versterken, en den mond te zuiveren. Die bang zyn smeert hy iets aan dat dezelfde van zelfs uitvallen.

2. Maakt de Slym, Kalk en Scorbut van de TANDEN, en maakt de zwarte TANDEN wit en zuiver zonder ’t Email te beschadigen.

3. Zet VALSCHE (artificieele en natuurlijke) TANDEN in plaats daar eenige manqueeren, die men van de Natuurlyk eigen Tanden niet onderscheiden kan.

4. Vult de holle onpynlyke Kiezen met GOUD, ZILVER of LOOT, dat zy veele Jaaren kunnen blyven zonder hinder.

5. Vylt de scherptens en punten van de Kiezen, dat ze de Tong, Lippen of Wangen niet beschadigen; - en verder alle wat tot nut en cieraad aan de Tanden dienen kan,

Woont in de Hoogstraat het 3de Huis van de Zand-dwarsstraat, naast een Bakker boven de Galanterie Winkel, dat ’t beeld van wylen Leyman Joseph voor het venster staat, en de naam Simon Nathans geadmittreeerd Dentift, aan de Deur te Amsterdam.
PS. Het Publiek wordt bij deezen geinformeert, dat bovengemelde Tandmeester verscheide Atteflatien heeft van differente Regeeringen, als mede Professoren en Doctoren in de Medicynen, die door een ieder kunnen gezien worden.

 

 

 

Bron:

 

Ommelander Courant, 13 apr. 1793. By Leonard Bolt, Boekdrukker der Ommelanden tusschen de Eems en Lauwers.

Spelling: de oude spelling is gehandhaafd.

 

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 4 april 2017.
Update: 25 augustus 2020.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top