De kerk van Obergum ligt op een vijf meter hoge wierde en is gebouwd in de eerste helft van de dertiende eeuw. Obergum is een dubbeldorp. Rondom de wierde ligt nog de zogenaamde ossengang.

 

Oorspronkelijk is de kerk gebouwd als een dertiende eeuwse zaalkerk. Officieel heet de kerk de Sint Nicolaaskapel.

 

In de vijftiende eeuw is de kerk naar het oosten verlengd met een driezijdige koorsluiting. In de veertiende eeuw wordt een losstaande toren met zadeldak gebouwd, maar deze wordt later met de kerk verbonden.

 

In deze toren hangt een luidklok uit 1948. Deze klok vervangt een oudere klok die in de Tweede Wereldoorlog is geroofd door de Duitse bezetters. Het uurwerk in de toren is gemaakt in de zeventiende eeuw.

In 1970 is besloten de kerk over te dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. In de jaren zeventig is de kerk fraai gerestaureerd.

 

In het interieur vindt men een kabinetorgel vervaardigt in circa 1770 door de orgelbouwer Hendrikus Hermannus Hess. Het orgel heeft meerdere omzwervingen meegemaakt en is gerestaureerd door de firma Bakker & Tamminga en komt in 1971 in de kerk van Obergum terecht.

Het originele orgel is van de hand van Martin Vermeulen en heeft tot 1905 in de kerk gestaan. Daarna is het gesloopt.

 

In het interieur is verder een preekstoel te zien in Lodewijk XV-stijl met wapens van de belangrijke families Van Nijenveen, Sichterman en Vinkers (1780).

Foto boven: Het interieur van de kerk voor de restauratiewerkzaamheden. Daarna is er van het oorspronkelijke interieur weinig meer over.

 

Ook treffen we een eenvoudige avondmaalstafel aan uit 1790. De herenbank dateert uit en eind van de achttiende eeuw. Het gebouw zelf en de inventaris zijn door verwaarlozing in het verleden ernstig geschonden, maar ook de ‘restauratie’ vanaf 1964 heeft de kerk geen goeds gedaan.

 

In 2002 is de kerk aangewezen als ‘huis der gemeente’. De kerk kan worden gehuurd voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk en biedt ruimte aan 120 personen.

 

In feite is Obergum een tweelingdorp, samen met Winsum. Beide dorpen worden doorsneden door het Winsumerdiep. Aan de oostkant daarvan ligt Obergum en aan de westkant Winsum.

 

Voor 1851 is Obergum een zelfstandige gemeente geweest, waarna het met Winsum is samengevoegd. De beide aaneengesloten kernen vallen onder beschermd dorpsgezicht.

 

Bij Obergum lagen vroeger twee borgen, namelijk de Blauwborg en De Brake.

 

Foto's: Wikipedia.

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 17 juni 2017.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top