Breekbaar beeldje


Een bronzen hoofd dat de beschouwer op twee manieren kan aankijken. De pupillen ontbreken, waardoor het je óf direct aankijkt, óf dat blik door de geloken ogen juist naar binnen is gericht. Wat nogal verschil maakt. Mysterieus is ook het grote gat boven het linkeroor, zogoed als de betekenis van het hele hoofd vooralsnog een raadsel is.


Het beeldje is gevonden in de jaren tachtig van de vorige eeuw en dateert uit de periode 1150-1250. Het werd ontdekt binnen de kerkfundering op de wierde van het voormalige kloosterterrein van Heveskesklooster.


De Johannietenorde bouwde in de 11e eeuw op deze wierde een Ordehuis dat de naam van de wierde kreeg: Oosterwierum. De benaming Heveskesklooster komt pas in de 19e eeuw voor. De Johannietenorde is ontstaan tijdens de kruistochten. Het is een geestelijke ridderorde die de taak heeft om pelgrims te beschermen en te verzorgen. Later krijgt de orde een meer militair karakter.
In Groningen heeft de Johannietenorde vijf Ordehuizen gebouwd. De inkomsten van de Ordehuizen worden verkregen door pacht. Na de kerkelijk hervorming verliezen de kloosters en andere religieuze stichtingen hun invloed. In de 16e eeuw wordt er door Provinciale Staten van Groningen beslag gelegd op het voormalige klooster. De landerijen worden verhuurd en de gebouwen worden verkocht en afgebroken.

 

Het beeldje is te bezichtigen in het Muzeeaquarium van Delfzijl. Een bijzonder element vormt de bunker uit de Tweede Wereldoorlog, die uit de zeewering tevoorschijn komt. Ook in het nieuwe museum zijn de collecties over scheepvaart en visserij, archeologie, geologie, schelpen en een zeeaquarium met zeedieren uit de Waddenzee te zien.
Het museum herbergt 579 archeologische voorwerpen, 105 stukken over de visserij, 722 schelpen, 1736 objecten over de geologie en 1147 stukken over de scheepvaart. Dat brengt het totaal op 4289 stukken.

 

 

 

Ook deze tinnen vaas is ontdekt bij de opgravingen te Heveskesklooster. Deze vaas is in de collectie van het Muzeeaquarum te Delfzijl opgenomen. Verder is er ook nog een waterput van grote blokken Bentheimer zandsteen te zien die bij de opgraving te Heveskesklooster is gevonden en mogelijk heeft gediend bij het in 1586 verwoeste klooster.

 

Bij de opgravingen zijn ongeveer 3500 voorwerpen gevonden. De meeste daarvan liggen opgeslagen in het depot van het Groninger Museum te Hoogkerk en beslaat maar liefst 6000 vierkante meter.

 

 

Bronmateriaal:
Erfgoedorganisatie: Muzeeaquarium Delfzijl
Beschrijvingstitel: Breekbaar beeldje
Oneliner / quote: Mysterieus is ook het grote gat boven het linkeroor, zogoed als de betekenis van het hele hoofd
vooralsnog een raadsel is.
Materiaal: brons
Fotografie uitsnede: Anton Tiktak, Arte del Norte
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
Voor de afbeeldingen geldt de licentie van Creative Commons.


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 23 juli 2018..
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top