Groenvoerdrogerij B.V. Oldambt te Oostwold

 

Grasdrogerij

 

Een grasdrogerij (groenvoerdrogerij) is een faciliteit waar door middel van drogers gras wordt omgezet in brokken of hooibalen. Drogers hebben tot voor enige jaren terug op gas gewerkt, tegenwoordig zijn vele weer, net als vroeger op kolen teruggevallen. Naast gras worden er ook andere gewassen gedroogd zoals luzerne en klaver.

Door het drogen is dit voer beter houdbaar. Het wordt voornamelijk door runderen en paarden gegeten maar ook door schapen, geiten en kippen.

 

Een boer kan bij een grasdrogerij zijn eigen gras laten drogen en het laten verwerken tot het voor hem gewenste eindproduct. Ook kan hij ervoor kiezen slechts gras te leveren tegen een afgesproken prijs zonder dat hij het eindproduct terugkrijgt. Van dit gras worden dan diverse eindproducten gemaakt, die worden doorverkocht aan boeren of handelaren. Soms heeft de grasdrogerij ook eigen land in bezit om gewas op te verbouwen dat gedroogd in de handel wordt gebracht.

In een grasdrogerij wordt het vochtgehalte van het gewas teruggebracht van ongeveer 80 gewichtsprocent naar 10 gewichtsprocent. Daarbij wordt 1000 kg ongedroogd gras omgezet in circa 220 kg gedroogd gras.
De oudste grasdrogerijen in Nederland zijn omstreeks 1940 opgericht.

 

Links de voormalige drogerij in de CC Polder.

Geschiedenis vanaf 1951

 

De eerste drogerij heeft in de CC polder gestaan, vlakbij de voormalige sluis.

 

Sinds 1951 produceert Oldambt gedroogd groenvoer. Twee trommeldrogers met een capaciteit van 45.000 liter waterverdamping per uur zorgen voor een productie van 15 ton gedroogd product per uur, dat is per jaar 35.000 ton gedroogd voer. Gras en Luzerne worden gedroogd van mei tot november. Naast deze twee drooglijnen is er een aparte productielijn voor stro. Hier worden strooisels en diervoeders geproduceerd.

 

Gedurende de zomerperiode wordt er vijfenhalve dag per week in continudienst gewerkt. In de drogerij zijn 25 mensen werkzaam.

 

In 1965 is de drogerij in de CC polder nog aangepast met een betonvloer en sterkere zijmuren in verband met het aanpassen van de installatie met een brokjespers, een meelkoeler, elevator, ventilator, motoren en zuig- en persleidingen. De kosten worden in een voorstel aan de Groninger raad geschat op f 105.000. Men verwacht echter dat dit jaarlijks een kostenbesparing op zal leveren van tenminste f 18.500 aan lonen, transport en emballage [1].

 

Gehakseld/gemalen stro in balen is een milieuvriendelijke, natuurlijke strooisel.

Luzerne en gras in pellets of balen

 

Groenvoederdrogerij Oldambt contracteert jaarlijks ruim 1.400 hectare Groninger kleigrond voor de Luzerneteelt. De verse groene Luzerne wordt gemaaid met eigen Krone zelfrijdende maaiers en wordt met een zeswielige veldhakselaar in containers geblazen.

 

In de drogerij wordt de Luzerne direct gedroogd en verwerkt tot 6mm pellets. Een substantieel deel van onze productie bestaat uit biologische groenvoeders (Skal gecertificeerd).

 

Deze pellets worden het gehele jaar verkocht aan de mengvoederindustrie, waar ze verwerkt worden in kippen-, varkens-, paarden- en konijnenvoer.

 

De graspellets gaan rechtstreeks terug naar de boer voor vervoedering aan eigen koeien of schapen.

De pellets kunnen los of in bigbags / zakken geleverd worden.

 

Groenvoer Opeinde Friesland B.V. is een 100% dochteronderneming van B.V. Oldambt op deze locatie worden o.a. gras- en luzernebalen geproduceerd (±380 kg). Klik hier voor meer informatie over Groenvoer Opeinde Friesland.

 

 

 

Geschiedenis van de drogerij vanaf 1975

 

 

1975 - 2020

 

In mei 1975 is de drogerij verplaatst van de Polderweg in Oostwold naar de Langeweg 5 in de Oostwolderpolder. In het kader van de ruilverkaveling krijgt de coöperatieve drogerij hier 5 ha land toegewezen. Op de locatie aan de Polderweg houdt de drogerij nog 2 ha industrieterrein met daarop een opslagloods voor 7000 ton bulkproduct.

De oude grasdrogerij is verkocht aan ACECO, daarna aan Cebeco Mechanisatie. In 1999 vestigt Loonbedrijf F. Hesseling zich op deze plaats.

 

Met ingang van dit jaar het transport van verse luzerne en gras is uitbesteed aan vervoerder Koning & Drenth te Beerta.

 

Luzernepellets.

1977

 

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit in 1977 de coöperatieve groenvoederdrogerij Oldambt te verkopen. De Aankoop Centrale te Groningen neemt alle aandelen over. Het bedrijf gaat verder als B.V. Oldambt. De teeltverplichtingen van de boeren-aandeelhouders loopt door tot en met de oogst van 1979.

Naast het drogen van luzerne en gras verwerkt B.V. Oldambt vanaf 1979 in de maanden oktober tot januari aardappelsnippers voor de aardappelzetmeelindustrie. De vergunningverlener verplicht de drogerij om een waterzuivering aan te leggen voor zuiveren van het vrijkomende vruchtwater.

 

Het seizoenmatige karakter van het bedrijf wordt in 1982 doorbroken. Met een nieuwe stroproductielijn maakt het bedrijf een aanvullend structuurvoer voor vleeskalveren. De productie loopt 12 maanden per jaar door. Cebeco Handelsraad en C.V. Sloten worden elk voor een derde deel aandeelhouder. ACECO te Groningen blijft voor een derde deel eigenaar. De drogerij gaat vanwege kostenbesparing over van een gasgestookte naar een kolengestookte installatie. Het ministerie van Economische Zaken verleent hiervoor subsidie.

 

Luzernebloem.

1983

 

In 1983 wordt de EU-subsidie op kunstmatig gedroogde groenvoeders verhoogd. De drogerij komt met 3-jarige luzernecontracten van ƒ 2500,00 incl. BTW per ha per jaar. De belangstelling voor de luzerneteelt neemt weer toe. In de wintermaanden produceert B.V. Oldambt protapec voor AVEBE. Als drogermateriaal wordt gemalen tarwestro gebruikt. In 1984 overtreft de productie van stroproducten (9.175 ton) de luzerne/ grasproductie (8.861 ton). Dit blijkt eenmalig te zijn.

 

1987

 

Na interne problemen bij C.V. Sloten besluit dit bedrijf zich in 1987 terug te trekken als aandeelhouder van de drogerij. ACECO neemt de aandelen over, Cebeco Handelsraad blijft voor een derde deel eigenaar. B.V. Oldambt sluit een 5-jarig contract met AVEBE voor het drogen van aardappelpersvezels. Er zal minimaal 15.000 ton aardappelvezelpellets per jaar geproduceerd worden. Om dit te realiseren wordt in een Swiss Combidroger met 20 ton waterverdamping geïnvesteerd. De totale waterverdamping bedraagt ruim 45 ton. Het droogseizoen loopt nu vanaf mei tot maart.

 

 

1988

 

Directeur L. Boerma gaat in 1988 met pensioen. Op 1 april 1988 is hij opgevolgd door Eiko Jan Duursema, geboren 8 juni 1963 te Middelstum. Hij is een zoon. van Klaas Duursema en Nettie Siertsema, gehuwd 21 juni 1991 te Delfzijl met Joke van Ess, geboren 21 februari 1964 te Garsthuizen. Ze krijgen twee kinderen, Koen Alexander, geboren 17 december 1992 te Delfzijl en Edwin Pieter, geboren 10 januari 1995 te Delfzijl.

Bedrijfsleider J.J. Leutscher uit Klein Ulsda (bb. B. deel II, 225) gaat in 2002 met vervroegd pensioen en wordt opgevolgd door L. Heikens uit Scheemda.

B.V. Oldambt koopt zwadmaaiers met zijafvoerbanden, om twee zwaden tegen elkaar aan te leggen, en een containerhakselaar met brede banden. Het doel is om de rij- en structuurschade te beperken en daardoor de opbrengst per hectare te verhogen.

 

1989

 

In 1989 wordt een nieuwe loods met zes cellen gebouwd voor opslag en overslag van bulkkunstmest. De productie van gedroogde producten ligt in 1990 boven de 50.000 ton brokjes. De drogerij vergroot de opslagcapaciteit naar 23.000 ton bulkproducten.

 

1992

 

Het assortiment stroproducten wordt in 1992 uitgebreid met strooisels. Het bedrijf schaft een stationaire balenpers en een automatische zakopsteek- en sealmachine aan. Het stofvrije gehakselde stro wordt in balen van 25 kg geperst. B.V. Oldambt brengt dit product onder de merknaam Ruvaplus op de markt. In 1993 wordt een opslagloods voor stroproducten gebouwd.

 

 

1995

 

In 1995 contracteert B.V. Oldambt 1550 ha luzerne; 1100 ha in het Oldambt, 300 ha op het Hogeland en 150 ha in Duitsland. De drogerij sluit 3-jarige contracten af voor ƒ 1800,00 incl. BTW per jaar en kg-contracten van 15 cent per kg gedroogd product. Dit betreft voornamelijk luzernecontracten voor zomer inzaai in zwart braakland. De inzaai vindt plaats vanaf 15 juli en de oogst van de luzerne gebeurt het daaropvolgende jaar.

De groenproductie is 70 % luzerne en 30 % gras. De productie stabiliseert rond de 50.000 ton gedroogd eindproduct, waarvan 25.000 ton vezelpellets en 25.000 ton gras- en luzernepellets.

 

1997

 

Op 1 april 1997 verkoopt Cebeco Handelsraad zijn aandelen aan ACM te Meppel, het huidige Agrifirm met het hoofdkantoor in Apeldoorn en de enige aandeelhouder. De groenvoerproductie ligt dit jaar op 27.500 ton, de productie van aardappelvezelpellets op ruim 24.000 ton. De productie van stroproducten bedraagt 3000 ton.

Bij de drogerij werken 19 mensen (in 1999 24) in vaste dienst. De luzernetelers zijn met 120 leden verenigd in de telersvereniging Noord-Nederland.

 

2002-2006

 

Op 1 januari 2002 heeft B.V. Oldambt de drogerij in Opeinde overgenomen. Dit bedrijf gaat verder onder de naam Groenvoer Opeinde Friesland B.V. Er wordt gras en luzerne gedroogd.

In 2006 wordt op de locatie aan de Langeweg een opslagloods voor structuurbalen luzerne en gras gebouwd.

 

 

 

 

Bron:

 

1. Nieuwsblad van het Noorden, 06-04-1965.

2. Algemene bron: Groenvoerdrogerij Oldambt B.V.

 

 

Verdere informatie:

 

Verder informatie is te vinden op www.oldambt.nl

 

 

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 17 septemberi 2020.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top