Het ‘oorijzer, vroeger in de provincie Groningen, evenals in Friesland, het algemene hoofdtooisel van de vrouwen, de ‘Oudfriesche Klederdracht’, begint meer en meer tot de zeldzaamheden te behoren. Men treft het in een heel enkel geval rond 1880 nog alleen bij vrouwen aan met een hoge leeftijd en ook bij deze is het volstrekt niet meer algemeen.

 

 

Klederdracht van een bruid rond 1840.
De klederdracht van een moeder en haar dochter rond 1823.
Rond 1840.
Rond 1840
Circa 1850
Circa 1850

 

In hoofdzaak is het Groningse oorijzer[1] niet te onderscheiden van het Friese, alleen is het wat smaller dan het laatste en laat de kruin onbedekt, terwijl het Friese die nagenoeg geheel omsluit.

 

Het haar wordt onder het oorijzer kort afgeknipt gedragen.

 

Eerst wordt het hoofd bedekt met een zogenaamde ondermuts, een nauw om het hoofd sluitend, meestal wit mutsje.

 

Kalotje

 

Vervolgens komt de klot, een kalotje, een nog kleiner mutsje of kapje van zwarte zijde of lustre[2].

 

Daarop volgt het oorijzer, een brede, naar de vorm van het hoofd uitgeslagen band van goud, zilver of koper, de beide laatste metalen, soms ook verguld, aan de beide uiteinden, die bij de slapen het hoofd omsluiten, in brede segmenten uitlopende, die door een paar schakeltjes verbonden zijn, zodanig, dat de gehele band nauw om het hoofd sluit en de schakeltjes boven op het hoofd de segmenten verenigen.

 

Of dit wel ‘lekker’ zit. Wie zal het nog kunnen vertellen...

 

Aan de segmenten zijn stiften bevestigd, twee andere kleine segmenten van goud of koper (ook al is het oorijzer van zilver), meer of minder fraai, meestal in kantieljewerk[3] vervaardigd en enigszins schuin aan beide zijden van het hoofd staande.

 

Ter weerszijden van de stiften komen de stekers of mutsspelden. Dat zijn twee spelden met fraaie, grote knoppen, die in de floddermuts gestoken worden.

 

Floddermuts

 

Deze floddermuts[4] wordt over het oorijzer gedragen en is een meestal een muts van kant met stroken omzoomd, die geheel of bijna geheel tot op de schouders afhangen. In vroegere jaren heeft men, in plaats van de floddermuts, de hul[5] gebruikt, die veel lijkt op een omgekeerde floddermuts, zodat de stroken, waarin metaaldraad is genaaid, zodat zij stijf uitstaan, niet in de nek of op de schouders vallen, maar het aangezicht heeft als met een luifel omgeven.

 

In de rouw

 

In de rouw draagt men geen kanten mutsen, maar vervangt deze gewoonlijk door mutsen van schots batist[6] of fijn wit neteldoek[7]. Ook worden in de rouw, in plaats van gouden, zwarte gitten[8] mutsspelden gedragen.

 

Vroeger hebben de vrouwen uit de aanzienlijke boerenstand behalve het oorijzer nog de plaat, een soort van ovale, fraai bewerkten diadeem, midden op het voorhoofd gedragen met haken aan de floddermuts bevestigd.

 

Deze platen zitten bij de ene recht, bij de andere schuin voor het hoofd en zijn meestal van goud, soms ook van zilver met edele stenen ingelegd. Bij de plaat worden twee plaatspelden gedragen van dezelfde stof en aan weerszijden van de plaat één.

 

Uit de mode

 

Sinds een veertigtal jaren (dus waarschijnlijk al 40 jaar vóór 1880, HH) zijn de platen uit de mode geraakt. In de oren dragen de vrouwen grote gouden ringen en om de hals een groot gouden slot met een streng koralen of een gouden keten, die zesmaal om de hals wordt gewonden en ruim op de borst neervalt.

 

Wat lager dan de koralen of de keten zit een, eveneens grote, gouden doekspeld. Aan de vinger draagt men gouden ringen, soms zelfs aan elke vinger één exemplaar.

 

Terecht kan men zo destijds van de rijke en welgestelde vrouwen van de Groningse landbouwer zeggen, dat zij ‘in ’t gold bezied zaten’, dat betekent als verdwenen onder haar gouden opschik.

 

In de laatste jaren rond 1880 maken zij niet veel gebruik meer van gouden of zilveren sieraden.

 

De japon in opkomst

 

De vrouwen uit de hogere stand, en ook meestal die uit de lagere stand, dragen tegenwoordig een japon; maar de vroegere dracht, die bij het oorijzer behoort, is vóór een dertig- of veertigtal jaren het jak en de rok.

 

Het jak heeft uit een nauwsluitend lijfje, bestaand uit een schoot en grote wijde mouwen, die om de polsen sluiten. Onder de schoot komt de rok uit, die ongeveer tot de enkels reikt.

 

Het jak en de rok zijn van eenzelfde stof en kleur, daarom noemt men het een pakje. Bij voorkeur wordt zeegroene stof gedragen, geen wollen, maar bont, met dubbele zwarte ruiten.

 

Daarbij komt een ‘voorschoot zonder lijfje’. Dit voorschoot is breed, van zwarte zijde, met zwart gebloemde kant van ruim een halve el breedte omzet.

 

Ook worden veel voorschoten gedragen van gebloemde tulle en in de zware rouw van krip[9].

 

Verder draagt men om de hals grote witte kragen, die op onderlijfjes bevestigd zijn.

 

De aanzienlijken, of de vrouwen die daarvoor denken door te gaan, dragen lage blauwe stoffen schoenen en witte kousen.

 

Het geheel wordt bedekt door een grote, meestal bruine mantel van laken, die tot op de voeten reikt en om het middel is vastgemaakt met een band en op de borst met een grote zilveren haak. Uiteindelijk draagt men grote Italiaanse hoeden met holle spiegelstrooien randen en in de regel opgemaakt met wit lint.

 

Minder aanzienlijken maken de hoeden ook op met bont lint met grote ruiten.

 

Omtrent de wijze, waarop de vrouwen, ook die uit de geringere stand, tegenwoordig het haar dragen, valt niets bijzonders te melden.

 

Men draagt het in krullen, in vlechten, onder een mutsje, in een netje, al naar mode, smaak en rijkdom van haardos.

 

Dat er omtrent dit punt geen bijzonders meer valt te vertellen, zal wel zijn grond hebben in de omstandigheid, dat, zoals eerder gezegd is, tot voor een dertigtal jaren het oorijzer het algemene hoofdtooisel der Groningse vrouwen is geweest en als het wordt afgeschaft, de aanzienlijken in de dracht van het haar zich regelen naar ‘de voorschriften van de kappers’, dat is naar de algemene mode, waarin zij door de vrouwen uit de lagere stand met meer of minder smaak worden nagevolgd.

 

Noten, bronnen en referenties:

Noten:

 

1. Flodders of flôtters: stroken; ‘klaid mit flodders’: kleed met stroken.

2. Lustre is een benaming uit de textielindustrie, het betreft een dun, glanzend weefsel met een ketting van katoen of zijde en een inslag van wol, vooral geschikt voor zomerkleding. “Zijn kleding was ongewoon. Hij droeg hoge, stijve boorden en bij voorkeur een zwart lustre jasje, donkerrood fluwelen vest met metalen knopen en gestreepte broek, 's winters een lange pèlerinejas met een soort jagershoedje, 's zomers een grote strohoed.”.

3. Kantieljewerk: met fijn gouddraad versierd.Dit woord komt tegenwoordig niet meer voor.

4. De naam oorijzer wijst op de hoge ouderdom van dit hoofdsieraad, als ijzer nog het edelste metaal is, dat men kent.

5. De hul komt al voor in de Bijbel en is een soort kap of muts, ook wel neepjesmuts genoemd

6. Batist katoen stof bestaat uit katoen en is een dun geweven stof. De stof heeft een soepele kwaliteit

7. Neteldoek, ook wel zeefdoek of kaasdoek genoemd, is vervaardigd uit wit katoen en is 69 bij 69 cm. Wordt ook gebruikt voor het zeven van vruchtensap.

8. Git: een geslepen steen; organisch amorfe delfstof; heeft een zwarte of donkerbruine kleur.

9. Het woord krip komt uit de textielindustrie en is in water bewerkte zijden of wollen stof.

 

 

 

Bronnen en referenties:

 

Joh’s Onnekes, Zeden, gewoonten en gebruiken in de Provincie Groningen. Voor het eerst gepubliceerd in ‘Onze Volkstaal’, Kuilenberg. Blom & Olivierse, 1885.

 

Foto's:
Ingezonden

 

 


 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorg-vuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 8 januari 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om terug te gaan naar de HOMEPAGE.
Top