Christopher Columbus

Op 12 oktober viert men sinds 1934 in de Verenigde Staten een nationale feestdag die grote controversen oproept namelijk Columbus dag. Op die dag heeft in 1492 Columbus Amerika ontdekt. Wie is deze Christopher Columbus toch geweest die ook het aanzien van Europa door deze ontdekking drastisch heeft verandert en van dit land in eerste instantie een Europese Kolonie heeft willen maken, waar veel Europese migranten toch hun nieuwe vaderland hebben gevonden en dat een uitweg heeft geboden voor de Europese overbevolking.

 

Columbus is de zoon van een Genuese wolhandelaar, die een goede opvoeding heeft gehad. Hij vaart op jonge leeftijd de zee en kent de kusten van Ierland en west Afrika al vroeg. Hij is dus al jong betrokken bij het zeemansvak. Door zijn studie van de navigatie is hij zich ervan bewust dat de aarde rond moet zijn, zoals zo veel geleerden sinds Aristoteles, 4 eeuwen voor Christus, ook al hebben beseft. Zelfs de omtrek van de aarde heeft men in vroege dagen al vrij nauwkeurig berekend. Het is niet alleen moed maar vooral de technische ontwikkelingen die een verre bootreis mogelijk hebben gemaakt. Het kompas is aanzienlijk verbeterd. Het astrolabium is vóór 1482 door Martin Behaim toepasbaar gemaakt voor de zeevaart. Daarmee kan men nauwkeuriger op basis van de stand van de sterren navigeren. Ook de zeilen en de vorm van de boot is zodanig verbeterd dat het vaartuig zeewaardig is. Bovenal de schepen zijn groot genoeg om voldoende proviand en water mee te nemen om een lange overtocht mogelijk te maken. Tenslotte is de broer van Columbus cartograaf, ook daar zal Christopher van geleerd hebben.

 

Santa Maria.
Afb. boven: De Santa Maria van Columbus.

De mythe dat Columbus heeft gedacht dat de aarde plat is als hij zijn reis onderneemt is echter achterhaald. Hij hoopt immers Oost Azië te bereiken waar hij meent grote schatten te vinden. Van de koning van Spanje die door de vele oorlogen aan de rand van het bankroet heeft verkeerd, krijgt hij opdracht om via de 'westweg' naar Azië te varen om daar die schatten te vinden.

 

Op de avond van 3 augustus van datzelfde jaar vertrekt hij vanuit de zuid Spaanse kust de wijde wereld in met drie scheepjes waarvan de Sancta Maria de grootste is geweest. De beide andere boten zijn behoorlijk kleiner en dragen als naam, Nina en Pinta. Na ruim 2 maanden zal hij land zien dat hij voor India heeft gehouden. Daarom noemt hij de bewoners die hij daar aantreft 'indianen'. Dit blijkt later echter een nieuw continent te zijn. Na vervolgens nog enkele maanden de Caribische eilanden te hebben bevaren komt hij voorjaar 1493 weer terug in Europa. Zijn ontdekking brengt hem grote faam, de verwondering is groot. Hij zal nog enkele nieuwe reizen maken maar dan met meer schepen en een grotere bemanning.

 

De keerzijde
Na zijn laatste (4e) reis belandt hij in een Spaanse gevangenis, maar hij krijgt gratie en hij sterft kort daarna, 56 jaar oud, als een welvarend man. Columbus is een wrede en genadeloze man die alleen op eigen gewin en glorie uit is geweest. Hij weet zich daarbij op allerlei manieren te verrijken. Zijn misdaden tegen de inheemse bewoners zijn legio en barbaars. Tijdgenoten schrijven er met schande over. Van Columbus wordt ook wel gezegd dat hij de slavernij naar Amerika heeft gebracht. Dat durven we echter niet te onderschrijven; wel kunnen we stellen dat hij daarvan een 'voorloper' is geweest. Het verhaal gaat ook dat hij een paar indianen naar Europa heeft gebracht om ze te tonen aan de inwoners van zijn land.

Wat nog erger is, hij brengt talloze Europese ziekten naar het Amerikaanse continent, zoals pokken, waardoor vele bewoners sterven. Anderzijds importeren zijn mannen een geslachtsziekte, opgelopen tijdens verkrachting van lokale vrouwen.

Syfilis zal vele vele miljoenen Europeanen tot het midden van de vorige eeuw tot slachtoffer maken. Ook hier ten lande wordt syfilis een volksziekte.

 

SyphilistischeZiekten.
Afb. boven: SyphilistischeZiekten. De afbeelding is afkomstig van Wikpedia.

 

 

Gezien de slechte reputatie van Columbus hebben sommige staten in de VS. 'Columbus Dag' herdoopt in 'ingeborenen dag' (Indeginous People's Day) en 'Inheemse Amerikanen dag' (Native American Day).

 

 

Columbus Day

 

 

Bronnen:

 

 

* J.W. Koten, 9 oktober 2010.
* Wikipedia, juli 2011

 

 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

Hoogeveen, 17 juli 2011
Update: 17 juni 2020
Verhaal: © Harm Hillinga

 

Menu Artikelen. HomePage
Top