De Slag bij Jemmingen, thans het Duitse Jemgum, vindt plaats op 21 juli 1568 tussen een Nederlands leger onder Lodewijk van Nassau en een Spaans leger onder Caspar de Robles en Ferdinand Alvares de Toledo, hertog van Alva.


Na de succesvolle overwinning in de Slag bij Heiligerlee blijft Alva even in het defensief. Lodewijk van Nassau belegert met hulp van de Watergeuzen de stad Groningen, maar geeft dit op als Alva met een nieuw leger naar het noorden trekt. Lodewijk laat zich echter bij Jemmingen bij de Dollard en de Eems in Duitsland door Alva in het nauw drijven.

 

Overzicht van de Slag bij Jemmingen.
Overzicht van de Slag bij Jemmingen. Bron afb: Wikipedia. Originele bron: Rijksmuseum Amsterdam, Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Genummerd: 15. Op de afb. is te zien dat het leger van Lodewijk van Nassau door Alva wordt verslagen bij het dorpje Jemmingen. Sommigen redden zich door in het water van de rivier de Eems te springen.


Lodewijk van Nassau stelt zijn infanterie op achter een greppel in twee brigades van ongeveer 5000 man elk. Deze bestaan vrijwel geheel uit huurlingen en pas geworven militia. Hier achter staat de ruiterij, zijn 16 kanonnen stelt hij op voor de infanterie. De hertog van Alva beschikt over 12000 man voetvolk (4 tercio's), 3000 man ruiterij en een onbekend aantal kanonnen.


Alva stuurt een voorhoede van 3 haakbuseenheden (1500 man) en 300 man cavalerie vooruit om de protestantse linie te testen. Met de rest van zijn troepen sluit hij het schiereiland af. Gedurende 3 uren voert de Spaanse voorhoede voorzichtige aanvallen uit op de Nederlandse linie. Deze antwoorden met kleine tegenaanvallen. Als verkenners aan Lodewijk berichten dat er verder geen Spaanse troepen in de buurt zijn, geeft deze het bevel op te rukken. Deze stuit echter reeds na enkele honderden meters op fel arqebussier- en musketvuur. Als de Spaanse ruiterij op het slagveld verschijnt, geeft Lodewijk opdracht terug te trekken. Deze terugtocht ontaardt in een vlucht naar de veren over de Eems. 7000 man worden gedood. Alva verliest minder dan 100 man. Lodewijk kan ternauwernood ontsnappen door zonder kleren of wapens de Eems over te zwemmen.


Deze veldslag betekent het einde van de veldoperaties. Het Spaanse leger heeft vrij spel.


Alva maakt alle kanonnen van de vijand buit, en laat deze omsmelten tot een standbeeld van zichzelf, dat hij in Antwerpen laat plaatsen. Het is hierom, dat hij ook wel de IJzeren Hertog wordt genoemd.

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 11 augustus 2009.
Samenstelling: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top