Artikel uit de Winschoter Courant van 2 april 1976.


De minister kwam niet naar de Dollarddijk.

Waarschijnlijk is er de afgelopen dagen in Oost-Groningen nauwelijks over iets anders gepraat, dan over de aprilmop in Deze Krant, die -en daar ging het ook om – aanvankelijk door slechts weinigen als een aprilgrap werd onderkend. Het verdronken dorp Reiderwolde, begraven onder meters slik , maar nu opeens, dank zij de stormen “voor het grijpen” gekomen, heeft op de verbeeldingskracht van duizenden mensen gewerkt. Toen daar óók nog overheen kwam de serieuze oproep van de Beerster wethouder en streekraads DB-lid Hans Heeres om óp te gaan naar de Dollarddijk teneinde méé te protesteren tegen mimister Westerterp, werd bij velen het laatste restje twijfel weggenomen. Het klonk ook bijzonder ernstig: boeren die zich kwaad maakten nadat de bewindsman die al zoveel onheil rond de Dollard heeft aangericht, wél bereid was te komen voor een paar oude kruiken en dito sabel , maar niet als het zeewater huizenhoog tegen de dijk was opgekropen, was eigenlijk voldoende voor ieder Oostgroninger om méé kwaad te worden.


Fine Wesselink met de ´beroemde kruik´.

 

De redactie heeft een paar spannende dagen gehad. Vele telefoontjes van informatie vragend tot genietend laten weten op de hoogte te zijn, heeft zij moeten verwerken. Andere kranten zijn er mee bezig geweest. De radio kwam informeren, kortom: de aprilgrap van redacteur André Horlings en fotograaf Engel Lameijer slaagde wonderwel. Even perplex stond ook Uw redactie, toen een dag na de publicatie uit Beerta werd gemeld, dat dat soort kruiken werkelijk was gevonden bij Bierum. Zoon Arie van de familie Wesselink uit Beerta tikte vorige jaar een antieke vaas op de kop langs de Dollardkust. Het exemplaar zat onder de modder en het slijk, zodat toen óók even Uw redactie een moment twijfelde: zou Reiderland dan wérkelijk verzonken zijn? De vaas van de Beerster familie is door een kenner geïnspecteerd, die de vaas op plm. 100 jaar oud schatte. En dat klopt niet met de jaartallen van de verzonken Dollarddorpen. Gelukkig maar. De vaas siert nu de woonkamer der Wesselinks, nu meteen een goede herinnering aan de aprilgrap van 1976

 

Er heerst rust op de dollarddijk op 1 april 1976 ....

 

Zijn er nog veel mensen geweest gistermiddag op de dijk bij Nieuw-Statenzijl? Zo nu en dan kwam eens iemand kijken. Zo met een gezicht van: Ik geloof er geen barst van, maar je kunt nooit weten. De Beerster wethouder was niet onder hen, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat de man door Jan en alleman is opgebeld bij wijze van waarschuwing. Het was iets drukker dan normaal op Statenzijl, gistermiddag, maar ene minister Westerterp liet zich er niet zien. Wél de postbode, die er zijn brieven kwam bezorgen en sluismeester Leeuwerke bezig zag de waterschapsboot een beurt te geven . De postman: “Waarom doet U dat?” De sluismeester: “Nou de minister komt toch?“ De postbesteller: “Is het dan toch waar? “ En vluchtte vertwijfeld.

Tot zover de Winschoter courant van 2 april 1976.


Revisie: 25-06-2017. Revisie: 15 augustus 2023.
HomePage

 

Ze hebben het nog wel geprobeerd,
maar de minster kon niet worden overgehaald om naar de Dollarddijk te komen.