Titel: 'De stadts Kroon- & Nieuwe polders so als bij plaatzen aan jder meijer onder beklemmingen zijn uijtgedaan'. Kaart van de Kroonpolder en Stadspolder. Titel met afzonderlijke vermelding van de namen der meiers en de grootte van hun landen (1756). Linksboven: Approbatum in Curia actum Groningen den 4 Februarij 1757. [Get.] W.R. de Sitter, secretaris. Titel in cartouche, versierd met het wapen van de stad Groningen. Annotatie: Kopie gemaakt door Provinciale Waterstaat. Voor origineel zie toegang 1536, cat.nr. 5281, Groot Caarteboek 22a. Gemaakt ingevolge resolutie van Burgemeesteren en Raad van Groningen van 30 april 1756. Vervaardiger: All. Verburgh ; W.A. Pull in 1939. Bron: RHC GA, NL-GnGRA_817_1206. 
De Kroonpolder boven de Middendijk is hier goed zichtbaar, met ten noorde daarvan de Stadspolder die in 1939 nog de Nieuwe Polder heet. De Reiderwolderpolder is nog niet aanwezig. Ter plekke staat op de kaart: 'Anwas in den Dollard' //--> Geschiedenis van de Kroonpolder