Nieuwe Statenzijl 15 mei 2010

folderthumb folderimage DSC00102  Uitzicht over het 'oude' land van de Hillinga's. Iets verder naar links heeft de boerderij gestaan. Hier is goed te zien dat het land is opgehoogd. De huizen staan in Duitsland en de grens wordt ongeveer gevormd door het hekwerk waar de koeien lopen. Het gebouwtje in het midden tussen de beide woningen is een Duits gemaaltje. (Foto: Harm Hillinga). nieuwstatenzijl-12  Het haventje achter de Dollarddijk met links achter weer de 'kiekkaaste'. (Foto: Harm Hillinga). folderimage[1]  Het sluizencomplex. Links de schutsluis en rechts de spuisluis. DSC00101  Het haventje achter de Dollarddijk van de sluizen komt bij eb droog te liggen. Links van het middel is de 'kiekkaaste' te zien die gebruikt wordt door vogelliefhebbers. Aan de horizon is Emden zichtbaar, met links windmolens en rechts de haven met zijn kranen. (Foto: Harm Hillinga).
DSC00103  Op deze foto is dezelfde woning te zien als op de vorige, met daarvóór de Westerwoldse Aa en de ingang van de schutsluis. Links van de woning heeft de eerste garnalendrogerij van Willem Bakker gestaan, die er links naast heeft gewoond. Deze drogerij werd op een gegeven momen door de wind opgetild en wat er overbleef was puin en veel stof. Bakker verhuisde toen twee huizen verder en nam de voormalige drogerij van Kool over. Aan de voorzijde van de woning was eerder een winkel gevestigd voor de schippers. (Foto: Harm Hillinga). DSC00105  De kwelders achter de Dollarddijk. Deze dijk tot aan de Duitse grens en de kwelders werden ook door Eggo Hillinga gepacht. er liepen toen schapen en jongvee. Links van het midden is weer de 'kiekkaaste' te zien. Deze is alleen toegankelijk bij eb. Als je er naar toe loopt, moet je goed in de gaten houden wanneer het vloed wordt. Mocht je je in de 'kiekkaaste' bevinden bij vloed, is niet niet mogelijk terug te gaan naar de dijk, omdat dat alles onder water staat. De koeien rechts lopen aan de Duitse kant. (Foto: Harm Hillinga). DSC00104  De woning in het midden is die waar de familie Bakker heeft gewoond. Het gedeelte aan de achterzijde is er later bijgeplaatst als atelier voor een kunstenaar. De woning links ervan is een dubbel woning, waarin Bakker ging wonen. Rechts daarvan heeft de voormalige drogerij van Kook gelegen, die inmiddels is afgebroken. Het water van de Westerwoldse Aa bovenaan leidt naar de schutsluis, het water onderaan gaat naar de inlaat van de sluisluis. (Foto: Harm Hillinga). Eerste woning Hillinga 01  De woning waar de familie Hillinga heeft gewoond van december 1949 tot mei 1953). Dat was in de tijd dat vader Eggo Hillinga bij zijn vader Harm Hillinga sr in loondienst was. Voor de oorlog is voorin de woning een winkel gevestigd geweest voor de schipper. Voor twee gezinnen was er echter geen bestaan op de kleine boerderij, zodat het gezin vertrok naar de Oudeweg te Beerta, waar Eggo in dienst kwam bij Everhardus Muntinga. Wij woonden toen in een arbeiderswoning aan de Oudeweg van Mei 1953 tot mei 1957. Vervolgens kwamen we voor de tweede keer in Nieuwe Statenzijl terecht van mei 1957 tot mei 1965. De boerderij werd opgeblazen en bedolven onder zand en klei en het land werd opgehoogd, dit alles in het kader van de Deltawerken. In Nieuwe Statenzijl was er geen werk meer voor vader Hillinga en verhuisde het gezin naar Heveskesklooster in de boerderij van Westers. (Foto: Harm Hillinga). DSC00106  De is de oude woning van de sluismeester. De sluismeesters Heidema, Kool en Leeuwerke hebben er links gewoon. Later werd het een dubbel woning en woonde de familie Thomas Dijkema (sluiswachter) met hun drie kinderen aan de rechterkant van de woning. (Foto: Harm Hillinga). Nieuwe Statenzijl haventje 01  Gezicht vanaf de Dollarddijk, links van het sluizencomplex. In het midden het haventje, met links en rechts de kwelders. Links van het midden is nog net de 'kiekkaaste' te zien.