Nieuwe Statenzijl, eigen afb

folderthumb Scannen6007 Gezicht vanaf de voorkant van onze woning. Aan de overkant van de Westerwoldse Aa ligt de boerderij die vader Eggo Hillinga pachtte van de Stad. In de verte is men bezig met het aanleggen van een dijk, wat het begin is van het einde. Wij moeten de boerderij opgeven en verlaten Nieuwe Statenzijl om te vertrekken naar Heveskesklooster. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Nwe Statenzijl -04 Deze foto toont nogmaals de kwelders. In de verte is Emden nog niet zichtbaar. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen6011 Nichtje Elsje Wesselink komt een kalfje bewonderen. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Beikes en Hillinga Een aantal oud-inwoners van Nieuwe Statenzijl. V.l.n.r. Geertje Hillinga - de Vries, mevr. Beikes, Harm Hillinga, Arie Beikes, Eggo Hillinga, dhr. Beikes. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Nieuwe Statenzijl -025 Nieuwe Statenzijl in de winter. Op de foto is de woning van het gezin Eggo Hillinga te zien, met daarachter de schuur waar de melkkoeien staan. Helemaal links woont de familie Beikes. Voorheen heeft het gezin Egoo Hillinga daar ook gewoond. (Foto: Harm Hillinga, 1969).
Scannen1012 Een oud-inwoner van Nieuwe Statenzijl. Arie Beikes in de voorkamer van de familie Hillinga. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen4005 Een schaap bij de boerderij van Eggo in de winter en de appelboom. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen1011 Pukkie, onze hond. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Ny1[1] Een melkkoe heeft juist een kalf gekregen. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Oude trekker 02 Een derkelijke trekker kocht opa Harm Hillinga sr toen het paard (Vos) niet meer zo hard kon werken. Vos is echter tot het laatst op de boerderij gebleven, heeft echter een korte periode elders doorgebracht. Oudetrekker
Nwe Statenzijl -07 19/47Dukdalven bij de schutsluis. (Foto: Harm Hillinga, 1969). NieuweStatenzijl-20 Zo ging het zichten vroeger in z'n werk. Op de foto (niet van Nieuwe Statenzijl) een dubbele combinatie van een zichtmachine met er trekker ervoor op rupsbanden. Nwe Statenzijl -02 Gezicht op de schutsluis en de loodsen voor de opslag van de sluisdeuren. Op de sluit staat het wachthuisje v.d. sluit, met daarin meetapparatuur voor de waterhoogte. Links is ook de woning van de sluiswachter te zien, waar op dat moment de Harm Wezeman en zijn vrouw woonachtig zijn. Daarvóór heeft de fam. De Boer er gewoond. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen-13 Gezicht richting Dollard. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Nwe Statenzijl -19 Deze foto is gemaakt vanaf de zeedijk aan de Duitse kant. De onverharde weg loopt langs de grens tussen Nederland en Duitsland. Aan de rechterkant van de weg ligt Nederland, rechts ligt Duitsland. Achteraan, links van het midden is een stuk nieuwe dijk aangelegd, met daarop een gemaal. In de verte zijn enkele boerderijen te zien van de Kroonpolder. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen2002 V.l.n.r. Harm Hillinga, Geertje Hillinga - de Vries en Eggo Hillinga bij de Renault-4 CV, waarmee vader de melkbussen naar "het kruispunt" bracht, zonder dat hij over een rijbewijs beschikte. Rechts de hooimijt. Vader kocht de auto voor f 300 in Finsterwolde. Voorop de bumper zit de clacon. (Foto: Harm Hillinga, 1969).
Scannen3004 Vader Hillinga aan het melken. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen8005 Ons paars Vos aan de dijk. De trouwe viervoeter, eens door mijn grootvader gekocht, kent een lange geschiedenis. Het verdriet was intens groot, toen het beest verkocht moest worden aan een boer in Westerwolde bij het verlaten van Nieuwe Statenzijl. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Ouderlijk huis, Nw. Statenzijl -01 De woning van de familie Hillinga. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Reiderwolderpolder01[1] Deze dijkcoupure is niet die van Nieuwe Statenzijl, maar die in de Reiderwolderpolder. Nwe Statenzijl -01 Een schip vaart door het ijs van de Westerwoldse AA richting de sluis. Achter het schip zijn de loodsen voor de opslag van de sluisdeuren te zien. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Nwe Statenzijl -03 De schutsluis gezien van de kant van de Dollard. (Foto: Harm Hillinga, 1969).
Scannen5004 Vader Eggo is nog steeds aan het melken. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Nwe Statenzijl -23 Idem. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Dijkgat, Nw. Statenzijl -01 Oude dijkgat (dijkcoupure) naar Nieuwe Statenzijl. Deze, alsmede de dijk is afgebroken. Op deze plaats ligt nu een brug en een kanaal. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen6004 Twee melkkoeien. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Reina Dijkema Reina Dijkema, dochter van sluiswachter Dijkema. De foto heb ik van Reina gekregen toen ik ongeveerr 17 jaar was en in Heveksklooster woonde. Nwe Statenzijl -14 Gezicht vanaf de schutsluis over de kwelders die gepacht worden door Eggo Hillinga. Ook de schapen die daar lopen zijn van hem. (Foto: Harm Hillinga, 1969).
Nwe Statenzijl -20 Een sluisdeur van de schutsluis aan de Dollardzijde. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen2004 De melkkoeien in de schuur achter de woning. (Foto: Harm Hillinga, 1969). BrdNStatenzijl Deze foto is gemaakt toen de boerderij al niet meer in gebruik was. Niet lang daarna is deze opgeblazen en bedenkt onder een flinke laag zand en klei. Om bij de boerderij te komen moest je over twee sluizen lopen. Eerst de schutsluis, dan over een stukje dijk achter de sluiswachterswoning langs en dan over de spuisluis. De spuisluis werd ook wel de ´oude sluis´ genoemd. Het gebied tussen beide sluizen was een (werk)eiland in de Westerwoldse Aa waarop ook de houten gebouwen stonden waar de sluisdeuren werden bewaard en onderhouden. (Foto: Piet Remeijer). Scannen3002 Een kijken of de banden wel hard genoeg zijn. (Foto: Harm Hillinga, 1969). hooi2[1] Nwe Statenzijl -08 12/47De schutsluis met en wachthuisje met meetapparatuur. (Foto: Harm Hillinga, 1969).
Nwe Statenzijl -18 De boerderij van Eggo Hillinga met daarachter de woningen van Nieuwe Statenzijl langs de Westerwoldse Aa. Op de boerderij langs de grens met Duitsland woonden tot 1941 Johannes van der Kamp en zijn vrouw Elisabeth Siemens, geboren in 1882, en hun zeven kinderen. Daarna vertrokken ze naar Drieborg en nam, Harm Hillinga sr. (1894-1958), getrouwd met Hebelbiena Hulsing (1897-1973) de boerderij over. Zij kregen twee kinderen, Eggo (1920-1977) en Harmanna Gesina (Manne, geb. 1919). In mei 1945 werd de boerderij gebombardeerd en onbewoonbaar. Zoon Eggo Hillinga, getrouwd met Geertje de Vries (geb. 1924), nam in mei 1957 de boerderij over. Zij verlieten in 1965 samen met hun zoon Harm (geb. 1947), Nieuwe Statenzijl, omdat op het land waarop de boerderij stond, een dijk werd aangelegd en de boerderij moest worden afgebroken. De boerderij is altijd eigendom van de Stad geweest en werd gepacht. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen1004 De sluismeester en de sluiswachter helpen Eggo Hillinga mee bij het binnenhalen van de oogst. V.l.n.r. Eggo Hillinga, sluismeester Leeuwerke, sluiswachter Thomas Dijkema. Sluiswachter Harm Wezeman ontbreekt op de foto. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Scannen1005 Het vee in de boerderij aan de andere kant van de Westerwoldse Aa. (Foto: Harm Hillinga, 1969). nszsluis[1] De schutsluis. (Foto: Onbekend). Scannen4011 Moeke Hillinga bij twee kalveren. Op de achtergrond de graandrogerij van Bakker die ernaast woonde in een dubbele woning. (Foto: Harm Hillinga, 1969). ford 2 Deze trekker, een Ford, werd door Eggo Hillinga aangeschaf, als opvolger van de oude, zoals afgebeeld op de vorige foto. (Foto: onbekend).
foto 6 nieuw-statenzij[1] Zoals voor de inpoldering van de CC-polder de omgeving van de Reidertil een en al bedrijvigheid had, is deze na de inpoldering langzamerhand overgegaan naar Nieuwe Statenzijl. Links op de foto woonde in die tijd sluismeester Hendrik Heidema, getrouwd met Bouke Raatje. Later kwam sluismeester Bos. Na sluismeester Bos werd het een dubbele woning. Aan de linkerkant in de woning woonden eerst sluismeester Maarten Kool en zijn vrouw Jantje met hun kinderen Alberdina en Jan. Daarna woonde er sluismeester Leeuwerke met aan de rechterkant in de woning sluiswachter Thomas Dijkema met zijn vrouw Martje en hun kinderen, Martje, Frans, Reina en Jopie. Het huis rechts was ook een sluiswachterswoning, waar in die tijd de sluiswachter Simon de Boer woonde met zijn vrouw Temke en hun kinderen Willem en Ina. Later woonde daar sluiswachter Harm Wezeman met zijn vrouw Trui. Links op de foto de kinderen van de visser Berend Kool en zijn vrouw Fenna Garrelts. Zij hadden daar in die tijd een garnalendrogerij. In het midden is de schutsluis te zien. Van de tweede sluis, de spuisluis, is uiterst rechts nog net het sluiswachtershuisje te zien. (Foto: Piet Remeijer). Ouderlijk huis, Nw. Statenzijl -02 De woning van de familie Hillinga, met daarachter de stal voor het melkvee. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Nwe Statenzijl -06 Een deel van Nieuwe Statenzijl gezien vanaf de sluis. Tussen beide woningen heeft de garnalendrogerij van Bakker gelegen die tijdens een hevige storm werd vernietigd. Bakker heeft daarna de drogerij van Kool overgenomen die helemaal links achter de lantaarnpaal nog net is te zien. In de woning achter de boom woont de fam. Beikes, links daarvan woont de fam. Meints. (Foto: Harm Hillinga, 1969). Fragment 6[1] In de beginperiode werd er op de boerderij gedorst met een dorstmachine uit Duitsland die aangedreven werd door een zware zgn buldog. Bovenstaande foto is slechts ter illustratie en is niet gemaakt op Nieuwe Statenzijl. Scannen1009 Grootmoeder Biene Hillinga-Hulsing geh. met Harm Hillinga sr. in de woning van de fam. Eggo Hillinga. Links is nog niet onze allereerste tv te zien. (Foto: Harm Hillinga, 1969).