Heveskesklooster

Start diapresentatie
Foto: Harm Hillinga, 1967. Zo zag de bunker er uit gezien vanuit het raam van het dakkapel van de boerderij. Dit is de zuidzijde van de bunker. De ingangen…
Heveskesklooster. Foto: Harm Hillinga, winter 1967/68. Linksboven: Bunker WOII. Rechts: Boerderij.
Foto: Harm Hillinga,1967. De noordzijde van de bunker. Helemaal rechts is nog niet een stukje van de boerderij te zien. "Het betreft hier om een Regelbau 661,…
Kaart en plattegrond van de bunker te Heveskesklooster, beschikbaar gesteld door Erwin Zeemering dd 12 sept. 2010.
Foto: Harm Hillinga, 1967. De voormalige boerderij van Piet Westers aan de Kloosterlaan E1. Deze is in 1945 door oorlogsgeweld verwoest en in 1953-54 volledig…