Soms lijkt een bepaalde akte uit de Burgerlijke Stand onvindbaar. Ook inschrijvingen in de DTB zijn vaak moeilijk de traceren. Met behulp van deze checklists kun je nagaan of je alle mogelijkheden afgewerkt hebt of dat je nog iets over het hoofd gezien hebt.

 

Na 1811

 

Het kerkelijk huwelijk.
Huwelijksaktes

Is de akte te vinden via WieWasWie of een andere database op internet?

Staat de huwelijksplaats vermeld in het bevolkingsregister?

Zit er een afschrift van de huwelijksakte bij de huwelijkse bijlagen van een van de kinderen?

Heb je in omliggende plaatsen gezocht?

Heb je alle mogelijke spellingsvarianten geprobeerd? (Wees creatief! Bij databases: zoek op combinaties van de voornamen van het bruidspaar of ouders en gebruik de optie ‘begint met’.)

Heb je gezocht op het patroniem i.p.v. de familienaam?

Heb je gezocht op het patroniem van de vader? (Als de vader Hendrik Jans Mulder heet, kan het kind bij de geboorte zijn ingeschreven als Jan Jans ipv Jan Mulder; de vader kan zich bij de aangifte namelijk alleen Hendrik Jans genoemd hebben, en dan wordt het patroniem als familienaam opgevat en trouwt het kind mogelijk ook onder die naam.)

Gebruikt de bruid/bruidegom misschien meerdere familienamen door elkaar? (Probeer broers en zussen te vinden. Misschien gebruiken die ook andere namen.)

 

Overlijdensakte.
Overlijdensaktes

Is de akte te vinden via WieWasWie of een andere database op internet?

Staat de overlijdensplaats vermeld in het bevolkingsregister?

Vermeldt het bevolkingsregister misschien waarheen deze persoon verhuisd is?

Zit er een afschrift van de overlijdensakte bij de huwelijkse bijlagen van een van de kinderen of kleinkinderen?

Heb je in omliggende plaatsen gezocht?

Heb je alle mogelijke spellingsvarianten geprobeerd?

Heb je gezocht op het patroniem ipv de familienaam?

Heb je gezocht op het patroniem van de vader?

Gebruikt deze persoon misschien meerdere familienamen door elkaar?

Is deze persoon misschien geëmigreerd?

 

Geboorteaktes

Is de akte te vinden via WieWasWie of een andere database op internet?

Wordt de geboorteplaats genoemd in de overlijdensakte, de huwelijksakte of de huwelijkse bijlagen?

Staat de geboorteplaats vermeld in het bevolkingsregister of in een volkstelling?

Heb je in omliggende plaatsen gezocht?

Heb je alle mogelijke spellingsvarianten geprobeerd?

Heb je gezocht op het patroniem van de vader?

Gebruikt de vader misschien meerdere familienamen door elkaar?

Is het kind misschien gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders? (Zoek op de familienaam van de moeder.)

 

 

Voor 1811

 

De doop.
Doopinschrijving

Is de inschrijving te vinden via Genlias of een andere database op internet?

Heb je alle kerken geprobeerd? (Gereformeerd, rooms-katholiek, doopsgezind, luthers, enz.)

Heb je in omliggende plaatsen gezocht?

Als de persoon na 1811 getrouwd of overleden is: wordt de geboorte- of doopplaats genoemd in de overlijdensakte, de huwelijksakte of de huwelijkse bijlagen?

Als de persoon voor 1811 getrouwd is: staat bij de huwelijksinschrijving vermeld waar deze persoon vandaan kwam?

Is het doopboek van de plaats waar hij mogelijk gedoopt is wel compleet of zijn er hiaten?

Begint het doopboek mogelijk pas na het moment waarop deze persoon gedoopt is?

Kunt u de doopinschrijvingen van broers en zussen wel vinden?

Staan deze persoon of de ouders vermeld in een lidmatenregister met daarbij mogelijk een andere plaats van herkomst?

Zijn er volkstellingen o.i.d. uit de periode dat deze persoon waarschijnlijk nog bij zijn ouders woonde?

Als er in deze periode al een familienaam gebruikt werd: kunt u via Genlias achterhalen waar deze naam nog meer voorkwam? (Heeft eigenlijk alleen zin als het een niet te veel voorkomende naam is.)

 

Huwelijksinschrijving.
Huwelijksinschrijving

Is de inschrijving te vinden via WieWasWie of een andere database op internet?

Welke kerken mochten in deze provincie huwelijken sluiten? Heb je die allemaal geprobeerd?

Heb je gezocht in de niet-kerkelijke huwelijksinschrijvingen?

Heb je in omliggende plaatsen gezocht?

Is het trouwboek van de plaats waar dit echtpaar mogelijk getrouwd is wel compleet of zijn er hiaten?

Begint het trouwboek mogelijk pas na het moment waarop dit echtpaar getrouwd is?

Zijn er kinderen van dit echtpaar waarvan u de doopinschrijving nog niet gevonden hebt?

Staat dit echtpaar vermeld in een lidmatenregister met daarbij mogelijk een andere plaats van herkomst?

Zijn er volkstellingen oid uit deze periode?

Als er in deze periode al een familienaam gebruikt werd: kun je via Genlias achterhalen waar deze naam nog meer voorkwam?

 

Overlijdensdatum

Is er wel een begraafboek? Zo ja, waren er ook andere begraafmogelijkheden dan waar dit boek betrekking op heeft? (Misschien werd niet alle inwoners van een plaats op dezelfde plek begraven. Mogelijk staat dus niet iedereen in het begraafboek.)

Trouwde de weduwe/weduwnaar opnieuw? Is er een voogdijregeling waarin de overlijdensdatum van de eerste partner genoemd wordt?

Is er een verrekening van de nalatenschap? (Als er meerdere erfgenamen waren, moesten die vaak met elkaar tot overeenstemming zien te komen. Daar is vaak een akte van opgemaakt.)

Is er belasting betaald over de nalatenschap?

Als er kinderen of kleinkinderen trouwden na 1811: staat de overlijdensdatum vermeld in de huwelijkse bijlagen?

Is er een volkstelling of iets dergerlijks uit deze periode waar deze persoon nog wel of juist niet meer in staat?

 

 

 

Bronnen:
1. Voorouders.Net (Gerret Veldman), 28 febr. 2010.

2. Wikipedia.

3. NGV. (Nederlandse Genealogische Vereniging)

Vernoemingsregels: Hans den Braber (Ed Boeren, Harry Hoeksema Dzn, Hans Homan Free, Luuk Keunen, René Luijkenaar, Hein Vera). Naar een artikel zoals verschenen in het blad van de NGV, afd. Amersfoort e.o., jaarjang 12, (2003) nr. 1 en later in het afdelingsblad Apeldoorn van het NGV e.o. 2003-2/3 als dubbelnummer. De laatste correcties hebben plaatsgevonden door dhr. J.W.G. Netelbeek (21 sept. 2005).


 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

Hoogeveen, 18 maart. 2010
© Harm Hillinga.

Terug naar menu 'Genealogie'.
Naar de HomePage