Voor elke generatie voorouders in een kwartierstaat is er een aparte naam. Hier vind je een overzicht van die namen. De rechter kolom laat de regelmaat zien die er in zit. In plaats van ‘-ouders’ kun je je ook ‘-vader’ of ‘-moeder’ lezen, wat de lijst nog 100% langer maakt.

 

1.
proband
2.
ouders ouders
3.
grootouders grootouders
4.
overgrootouders overgrootouders
5.
betovergrootouders betovergrootouders
6.
oudouders oudbetovergrootouders
7.
oudgrootouders oudbetovergrootouders
8.
oudovergrootouders oudbetovergrootouders
9.
oudbetovergrootouders oudbetovergrootouders
10.
stamouders stamoudbetovergrootouders
11.
stamgrootouders stamoudbetovergrootouders
12.
stamovergrootouders stamoudbetovergrootouders
13.
stambetovergrootouders stamoudbetovergrootouders
14.
stamoudouders stamoudbetovergrootouders
15.
stamoudgrootouders stamoudbetovergrootouders
16.
stamoudovergrootouders stamoudbetovergrootouders
17.
stamoudbetovergrootouders stamoudbetovergrootouders
18.
edelouders edelstamoudbetovergrootouders
19.
edelgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
20.
edelovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
21.
edelbetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
22.
edeloudouders edelstamoudbetovergrootouders
23.
edeloudgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
24.
edeloudovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
25.
edeloudbetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
26.
edelstamouders edelstamoudbetovergrootouders
27.
edelstamgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
28.
edelstamovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
29.
edelstambetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
30.
edelstamoudouders edelstamoudbetovergrootouders
31.
edelstamoudgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
32.
edelstamoudovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
33.
edelstamoudbetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
34.
voorouders vooredelstamoudbetovergrootouders
35.
voorgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
36.
voorovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
37.
voorbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
38.
vooroudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
39.
vooroudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
40.
vooroudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
41.
vooroudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
42.
voorstamouders vooredelstamoudbetovergrootouders
43.
voorstamgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
44.
voorstamovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
45.
voorstambetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
46.
voorstamoudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
47.
voorstamoudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
48.
voorstamoudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
49.
voorstamoudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
50.
vooredelouders vooredelstamoudbetovergrootouders
51.
vooredelgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
52.
vooredelovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
53.
vooredelbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
54.
vooredeloudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
55.
vooredeloudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
56.
vooredeloudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
57.
vooredeloudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
58.
vooredelstamouders vooredelstamoudbetovergrootouders
59.
vooredelstamgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
60.
vooredelstamovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
61.
vooredelstambetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
62.
vooredelstamoudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
63.
vooredelstamoudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
64.
vooredelstamoudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
65.
vooredelstamoudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders

 

De lijst is nog verder uit te breiden:

 

Generatie 66 t/m 129 = Generatie 2 t/m 65 met ‘aarts’ ervoor.

Generatie 130 t/m 257 = Generatie 2 t/m 129 met ‘opper’ ervoor.

Generatie 258 t/m 513 = Generatie 2 t/m 257 met ‘hoog’ ervoor.

 

De termen aarts-, voor-, stam- en oud- hebben behalve een betekenis als aanduiding voor een bepaalde generatie ook een andere betekenis:

Aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jacob (zie het bijbelboek Genesis)

Voorouders: alle personen van wie iemand afstamt

Stamvader: de man die als de eerste van zijn familie beschouwd wordt (bijvoorbeeld omdat hij de oudst bekende is, of omdat hij als eerste een bepaalde familienaam droeg)

Oudvaders: gereformeerde theologische schrijvers uit de 17e en 18e eeuw die gerekend worden tot de Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme en die nog steeds als maatgevend beschouwd worden in bepaalde groepen binnen het gereformeerde protestantisme. Voorbeelden daarvan zijn: Brakel, Smytegelt en Comrie.

 

 

 

Bronnen:
1. Voorouders.Net (Gerrit Veldman), 28 febr. 2010.

2. Wikipedia.

3. NGV. (Nederlandse Genealogische Vereniging)

Vernoemingsregels: Hans den Braber (Ed Boeren, Harry Hoeksema Dzn, Hans Homan Free, Luuk Keunen, René Luijkenaar, Hein Vera). Naar een artikel zoals verschenen in het blad van de NGV, afd. Amersfoort e.o., jaarjang 12, (2003) nr. 1 en later in het afdelingsblad Apeldoorn van het NGV e.o. 2003-2/3 als dubbelnummer. De laatste correcties hebben plaatsgevonden door dhr. J.W.G. Netelbeek (21 sept. 2005).


 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

Hoogeveen, 8 maart. 2010
© Harm Hillinga.

 

Terug naar menu 'Genealogie'.
HomePage