Popko Eeuwes en Grietje Brunnens

Gezin Popko Eeuwens en Grietje Brunnens

 


Gezinsblad van Grietje en Popko Eeuwes

Popko Eeuwes [6284], zn. van Peter Lamberts [6285] en Wiske Fockes Eeuwes [6286], geb. te Leermens circa 1609, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 22 jan 1670 (wo).tr.met Grietje Brunnens [6281], dr. van Bronne Peters Rempkes [6278] en Greitjen Brunts Sjabbes [6279], geb. circa 1590, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Leermens op 22 jan 1670 (wo).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Focke Fopkes, geb. in 1625, kerkvoogd te Leermens, landgebruiker, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Leermens op 3 dec 1674 (ma), tr. (resp. hoogstens 23 en hoogstens 18 jaar oud) voor 1648 met Mayke Alles Wristers, dr. van Alle Wristers en Wobbeie Peters, geb. na 1630, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) na 1708. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

VERHAAL BIJ
Focke Fopkes Eeuwes.
Focko's handtekening is ons uit het jaar 1673 bekend (Archief N.H. Gem. Loppersum. inv.nr. 1). Dat is niet zo lang voor zijn dood. In hetzelfde jaar komt hij met consorten ook voor als schuldeiser van Sicco Rengers en diens vrouw ( H.J.K, inv.nr. 902, fol. 113v, d.d. 8-4-1673). Jr. Edsart Grevinge gaat in 1660 tegen Focco Eeuwens tot Leermens in appel van de sententie van redger Evert Jansen 3 mrt. 1660. Deze zaak speelt kennelijk al langer. Grevinge heeft Focco verboden een 'quaestieuze wech' als uitweg te gebruiken, omdat hij enkel recht heeft op overpad in noodgevallen. Focco verwijst naar de getuigenissen van Jacob Freriks en Anna Thomas en wordt in het gelijk gesteld (H.J.K, inv.nr. 889, fol. 192v, 7-5-1660)
. Dergelijke geschillen komen in die tijd wel vaker voor. Opvallend is dat ook in deze tijd soms nog wordt gebekt over ogenschijnlijk onbenullige zaken.

2. Grietje Popkes, geb. te Leermens in 1635, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) bij Toornwerd op 26 okt 1675 (za), tr. (ongeveer 31 jaar oud) (1) in 16661,1 met Aycke Reinders1, zn. van Reinder Hayes en Trientje Elema, landbouwer te Toornwerd, ovl. op 25 feb 1677 (do)1,1, begr. te Toornwerd. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. hoogstens 21 en hoogstens 26 jaar oud) (2) voor 1656 met Sirp Jacobs Elema, zn. van Jacob Clasen en Catharina Sirps Elema, geb. in 1630, landbouwer op de 'Noord' te Toornwerd, eigenerfde te Toornwerd, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1665, (Sirp tr.(1) met Nn.).
Uit dit huwelijk geen kinderen.

VERHAAL BIJ
Grietje Popkes Eeuwes.Grietje is eerder gehuwd met Sirp Elema. Zij is zijn tweede vrouw. Als zij daarna met Aycke trouwt, is kennelijk besloten het uit dat huwelijk geboren kind te noemen naar haar eerste man, zowel wat de voor- als achternaam betreft, Sirp Elema dus.

3. Peter

4. Bronno

5.Wiske, ovl. op 16 sep 1672 (vr), tr. te Loppersum op 17 jun 1670 (di) met Reinder Hayes
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Bronnen en referenties:
1. De Ommelander borgen en steenhuizen, Dr. W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld, A. Pathuis, Assen 1973,ISBN 90 232 1047 6.
2. (Verhulst) R. van Eynden en A. van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst (1816-42) I, 200,
3. 120; C. Immerzeel, De levens en werken der holl. en vl. kunstschilders (1843),
4. 176; C. Kramm, De levens en werken der holl. en vl. kunstschilders (1857-64),
5. 1721, Suppl. 155; Nagler, Neues allgem. Künstler-Lexikon (1835-52) XX, 107; Em. Neeffs, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines (1876),
6. 203; G. Galland, Geschichte der holländischen Baukunst und Bildnerei (1890); Obreen, Archief voor Ned. kunstgeschiedenis (1877-87),
7. V; M. van Notten, Rombout Verhulst, beeldhouwer 1624-98 ('s Gravenhage 1907);
8. M.v. Notten, Twee portretbusten door Romb. Verhulst in Het huis, oud en nieuw V (1907), 211;
9. W. Vogelsang in Bulletin v.d. Oudheidk. Bond (1908), 44;
10. A. von Wurzbach, Niederl. Künster-Lexikon II (1910), 771; Oud-Holland (1889) 219; (1918) 247; (1920) 163, 164;
11. A. Bredius, Künstler-Inventare, reg. i.v.; C.H. de Jonge in Kunstgeschiedenis der Nederlanden onder red. van H.E. van Gelder (1936), 360, 361).
12. Groninger Archieven.
13. Stamboom A.Redmeijer-Zuur, Redmeijer


De bronvermeldingen zijn omwille van de leesbaarheid deels) in de tekst opgenomen.
Correcties en aanvullingen worden op prijs gesteld
.
©Harm Hillinga, okt.. 2009
HomePage. Menu Artikelen. Menu Genealogie.