Roelf Borgert(s) de Vries en Jantje(n) Jans Kamer

 

Gezinsblad van

Hieronder vind je gegevens over het gezin van Roelf Borgert de Vries en Jantje Jans Kamer en hun 10 kinderen. Roelf Borgert is de vader in de genealogie van NazatenDeVries, van Roelf Roelfs de Vries, geh. met Vrouwke Janssen. Roelf Roelfs is het zesde kind van Roelf Borgert en Jantje Jans.

Roelf Borgert woont vóór zijn huwelijk in het huis B. nr 10 en bij zijn huwelijk wonen hij en Jantje Jans te Winschoterzijl op nummer 3. Roelf overlijdt op een derde adres, namelijk te Ganzedijk. Over deze drie adressen is verder niets gevonden. Mogelijk worden daarover later meer gegevens bekend. Ook van de adressen van Jantje Jans Kamer is weinig bekend. We weten in ieder geval wel dat zij wordt geboren in het huis met nummer 52 te Ganzedijk. Mogelijk is dus dat beiden elkaar al kennen vanaf hun prille jeugd. Verwacht wordt wellicht dat zij mogelijk zouden kunnen wonen in 'het huisje bij de Tille', maar dat is net als bij hun zoon en zijn vrouw, Roelf Roelfs de Vries en Vrouwke Janssen, beslist niet het geval!

 
Roelf Borgert(s)
de Vries [42]13, zn. van Borchert Beerendsz de Vries [40] en Nieske Roelfs [41], geb. te Finsterwolde [Gr] op 25 jul 1802 (zo), ged. te Finsterwolde [Gr] op 2 aug 1812 (zo) (komt in documenten ook voor als Borgert Berends de Vries, Berent Borgert en als Borgert Pieters), boerenknecht op 18 nov 1831 (vr), woont in het huis B. nr. 10 op 1 dec 1869 (wo), dagloner op 27 jun 1873 (vr), ovl. (85 jaar oud) te Ganzedijk, gem. Finsterwolde13 op 5 feb 1888 (zo)13, van het overlijden wordt aangifte gedaan op 6 febr. 188812,13,
tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]10 op 18 nov 1831 (vr)10,10, wonen te Winschoterzijl in het huis getekend nummer 3 op 25 nov 1923 (zo),
met Jantje(n) Jans Kamer [45]11, dr. van Jan Jans Kamer [46] en Harmke Jans Stuut (Stuit) [47] (Watermolenaar), geb. te Finsterwolde [Gr] op 16 sep 1812 (wo), werkvrouw, dienstmeid, woont bij de geboorte op huis nr. 52, arbeidster op 23 jan 1863 (vr), ovl. (76 jaar oud) te Ganzedijk, gem. Finsterwolde11 op 25 jan 1889 (vr)11 (getuigen: Jan Everts Luppens, 50 jaar, praamschipper, wonende te Ganzedijk, gem. Finsterwolde en Harm Blokzijl, 46 jaar, dagloner, wonende te Ganzedijk, gem. Finsterwolde, beiden nabuur van de overledene)11.

 

 

 GDPscale[100]Overlijdensakte van Jantje Jans Kamer 25 jan. 1889 te Ganzedijk, gem. Finsterwolde.

 

Afb. boven: Overlijdensakte van Jantje Jans Kamer 25 jan. 1889 te Ganzedijk, gem. Finsterwolde.
Er is helaas geen betere scan van het document beschikbaar.

.

 

 

 GDPscale[100]Huwelijksakte Roelf Borgerts de Vries en Jantje Jans Kamer 18 nov. 1831 te Finsterwolde

 

Afb. boven: Huwelijksakte Roelf Borgerts de Vries en Jantje Jans Kamer 18 nov. 1831 te Finsterwolde

 

 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.            Jan [48]14, geb. te Finsterwolde [Gr] op 15 jul 1829 (wo) elders wordt als geboortejaar 1840 genoemd, maar hiervoor is geen enkel bewijs, boerenknecht op 20 mei 1870 (vr), dagloner op 12 mei 1894 (za), boerenknecht op 18 mrt 1904 (vr), ovl. (78 jaar oud) te Ganzedijk Finsterwolde14 op 20 mrt 1908 (vr)14,14, tr. (resp. 40 en ongeveer 30 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]17 op 20 mei 1870 (vr)17 (getuige: Wubbo Nieborg, 59 jaar, gemeenteontvanger, Jan Voorman, 32 jaar, kuiper, Christiaan Schoutes, 45 jaar, veldwachter, Syze Hilko Schortingshuis, 30 jaar, secretaris, allen wonende te Finsterwolde)17 met Trientje van Dijk [53], dr. van Roelf Borgerts van Dijk [7310] en Hindrikje Jaspers van Dijk [7311], geb. te Finsterwolde [Gr] circa 1840, woont te Ganzedijk op 20 mei 1870 (vr), dienstmeid op 20 mei 1970 (wo). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2.            Remke Roelfs , geb. te Finsterwolde [Gr] circa 28 jan 1832 (za), in het huis getekend nr 3 te Winschoterzijl op 28 jul 1832 (za), ovl. (minder dan één jaar oud) te Beerta [Gr] op 28 jul 1832 (za) (getuigen: Geert Hindriks, arbeider, 31 jaar en Hindrik Eilkers Builing, 21 jaar, beide zaagmolenaars en wonende te Winschoterzijl).

3.            Remke [7303], geb. te Finsterwolde [Gr] circa 1833, dienstmeid, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Wildervank [Gr]18 op 7 dec 1865 (do)18 aantekend wordt dat Remke weduwe is van Berend Tielman18 met Hermannus Bernardus (Berend) Frieling [7309], zn. van Bernardus Johannes Tielman (Gepensioneerd ambtenaar.) en Jannetje Ingwersen , geb. te Wildervank [Gr] elders wordt aangegeven dat hij in Wedde is geboren circa 1831, Schoenmaker. Uit dit huwelijk één dochter, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Wildervank [Gr]15 op 31 mei 1862 (za)15,15 met Hendrik (Berend) Berends Tielman , zn. van Hendrik Berends Tielman en Jantje Jans ten Cate , geb. te Wildervank [Gr] circa 1831, 'klederman' (kleermaker), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Wildervank [Gr] op 1 apr 1863 (wo). Uit dit huwelijk één zoon.

4.            Borgert [7304], geb. mogelijk te Midwolda [Gr] circa 1837, boerenknecht op 23 jan 1863 (vr), woont bij zijn huwelijk in Oostwold, gem. Midwolda op 23 jan 1863 (vr), dagloner op 27 apr 1889 (za) en op 11 dec 1891 (vr), ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Finsterwolde [Gr] op 22 jul 1917 (zo) (getuigen: Hindrik Graver, 66 jaar, arbeider, wonende te Finsterwolde en Willem Graver, 42 jaar, arbeider, wonende te Finsterwolde), tr. (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) te Midwolda [Gr]16 op 23 jan 1863 (vr)16,16, kerk. huw. (getuigen: Willem Jans Driesselhuis, 50 jaar van beroep smid, Nanno Elzes Hazelhof, 46 jaar, schoenmaker, Hendrik Kraai, 32 jaar, herbergier en Harm N(k)iel (?), 30 jaar, wagenmaker; verder is de akte getekend door H. Bulten, J.J. Kramer en H. Kiel) met Hindrikje Bulten 3, dr. van Jan Hindriks Bulten en Jantje Eppes Slijm , geb. te Oostwold [Gr] op 31 jan 1839 (do), dienstmeid op 23 jan 1863 (vr), dagloonster op 27 apr 1889 (za) en op 11 dec 1891 (vr), ovl. (79 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]3 op 5 nov 1918 (di)3 (getuigen: Hendrik Graven, 67 jaar, arbeider, wonende te Finsterwolde en Albert Kamp, 65 jaar, arbeider, wonende te Finsterwolde)3. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

     GDPscale[100]Handtekeningen onder de huwelijksakte van Borgert de Vries en Hindrikje Bulten.

  Afb. boven: Handtekeningen onder de huwelijksakte van Borgert de Vries en Hindrikje Bulten.

 


5.            Roelf [7305]4, geb. te Finsterwolde [Gr] in nov 1842, ovl. (2 maanden oud) te Finsterwolde [Gr]4 op 12 jan 1843 (do)4 (getuigen: Otto Alberts Kuiper, 28 jaar, dagloner en Hendrik Adolf Houtman, dagloner, beiden wonende te Finsterwolde, zijnde de naburen van de overledene)4.

 GDPscale[100] Overlijdensakte van Roelf de Vries 12 jan 1843 op een leeftijd van 7 weken

 

Afb. boven: Overlijdensakte van Roelf de Vries op 12 jan 1843 op een leeftijd van 7 weken.

 

 

6.            Roelf Roelfs [49]1, geb. te Finsterwolde [Gr] in 1845, boerenknecht en dagloner, arbeider op 8 mei 1903 (vr), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Reiderwolderpolder1 op 31 jul 1914 (vr)1 (getuigen: Jan Etsko Walma, 39 jaar, handelaar, wonende te Reiderwolderpolder en Jan Woldendorp, 56 jaar, arbeider, wonende te Reiderwolderpolder)1, tr. (resp. ongeveer 30 en 35 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]2 op 18 mei 1875 (di)2,2 met Vrouwke Janssen [17]5, dr. van Jan Karels (Deze Jan komt voor als Jan Karels, maar ook als Jan Karels Janssen en als Jan Janssen [56]) en Gepke Eilders Auwen [57], geb. te Wymeer, Weener [Dld] op 25 aug 1839 (zo), dienstmeid, ovl. (61 jaar oud) te Reiderwolderpolder5 op 3 jul 1901 (wo)5 in de overlijdensakte is sprake van geboren te ‘Wijmeer in Pruissen’5. Uit dit huwelijk 6 kinderen.


  Over Roelf Roelfs de Vries en zijn gezin is een afzonderlijke artikel gepubliceerd. Naar artikel Roelf Roelfs de Vries en Vrouwke Janssen Lees daarover hier meer.

 

 

 GDPscale[100]Overl. akte van Roelf (Roelfs) de Vries.

 

Afb. boven: Overl. akte van Roelf (Roelfs) de Vries.7.            Harm [7306]8, geb. te Oostwold [Gr] circa 4 aug 1848 (vr), ovl. (ongeveer 7 maanden oud) te Oostwold [Gr]8 op 15 mrt 1849 (do)8 'des morgens te zeven uur (getuigen: Stoffer Hindriks Miede., 69 jaar, van beroep arbeider, wonende te Oostwold, geen aanverwant van de overledene en Filippus Stoffers Mulder, 28 jaar, van beroep arbeider, wonende te Oostwold, geen aanverwant van de overledene)8.

8.            Harmke [7307], geb. te Oostwold [Gr] op 5 apr 1850 (vr), dientmeid op 18 mei 1877 (vr), ovl. (73 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]9 op 25 nov 1923 (zo)9 om half twee 's middags (getuigen: Freerk Glazenburg, 52 jaar, arbeider, wonende te Finsterwolde en Jogchem Plat, 32 jaar, machinist, wonende te (..))9, tr. (beiden 27 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]6 op 18 mei 1877 (vr)6,6, wonen volgens de overlijdensakte van Vrouwke in het huis nr. A17 op 18 mei 1877 (vr) met Willem Ekko Timmer [7312], zn. van Ekko Warmtjes Timmer (Arbeider) en Antje Pieters Vischer (Koopvrouw), geb. te Finsterwolde [Gr] op 29 okt 1849 (ma), boerenknecht op 18 mei 1877 (vr), arbeider op 21 mei 1920 (vr), ovl. (83 jaar oud) te Beerta [Gr] op 2 jun 1933 (vr). Willem is overleden aan een hartstilstand en heeft de laatste jaren gewoond bij zijn dochter Antje te Beertsterhoogen. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

   

 GDPscale[100]Overlijdensakte van Harmke de Vries 25 nov. 1923 te Finsterwolde

 

Afb. boven: Overlijdensakte van Harmke de Vries 25 nov. 1923 te Finsterwolde

.

9.            Alke (Aalke) [50]7, geb. te Oostwold, gem. Midwolda op 16 feb 1853 (wo), naaister op 27 jun 1873 (vr), ovl. (72 jaar oud) te Finsterwolde [Gr]7 op 25 dec 1925 (vr)7 (getuigen: Jacob Brons, 42 jaar, schilder, wonende te Finsterwolde en Berend Thedinga, 28 jaar, bakker, wonende te Finsterwolde)7, tr. (resp. 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Finsterwolde [Gr] op 27 jun 1873 (vr) met Tiddo Everts Luppens [59], zn. van Evert Jans Luppens [60] (Dagloner) en Anna Tiddens Hagenus [61], geb. te Nieuw Beerta circa 1842, dagloner op 27 jun 1873 (vr). Uit dit huwelijk 4 kinderen.

10.          Berend [7308]19, geb. te Finsterwolde [Gr] in feb 1857, ovl. (5 maanden oud) te Finsterwolde [Gr]19 op 26 jul 1857 (zo)19 'des voormiddags om acht uur' (getuigen: Lambertus Drenth, 47 jaar, dagloner, wonende te Finsterwolde, nabuur van de overledene en Jan Mans van Veeningen, 37 jaar, veldwachter, wonende te Finsterwolde, goede bekende van de overledene)19.

   

 

 GDPscale[100]Citaal uit de overlijdensakte van Berende de Vries, overleden 26 juli 1857, oud 5 maanden

  Afb. boven: Citaat uit de overlijdensakte van Berend de Vries, overleden 26 juli 1857, oud 5 maanden

Bronnen:
1. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (3 aug 1914 (ma))
2. BS Huwelijksregister Finsterwolde, BSH Finst (18 mei 1875 (di) akte 10)
3. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (5 nov 1918 (di) akte 46)
4. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (13 jan 1843 (vr) akte 3)
5. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (4 jul 1901 (do) akte 26)
6. BS Huwelijksregister Finsterwolde, BSH Finst (akte 5)
7. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (28 dec 1925 (ma) akte 33)
8. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (mrt 1849 (zo) akte 17)
9. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (26 nov 1823 (wo) akte 421)
10. BS Huwelijksregister Finsterwolde, BSH Finst (18 nov 1831 (vr) akte 9)
11. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (25 jan 1889 (vr) akte 26)
12. Burg. Stand, S495
13. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (5 feb 1888 (zo) akte 4)
14. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (21 mrt 1908 (za) akte 9)
15. BS Huwelijksregister Wildervank, BSH Wilderv (2 apr 1863 (do) akte 41)
16. BS Huwelijksregister Midwolda, BSH Midwo (23 jan 1863 (vr) akte 1)
17. BS Huwelijksregister Finsterwolde, BSH Finst (20 mei 1870 (vr) akte 8)
18. BS Huwelijksregister Wildervank, BSH Wilderv (7 dec 1865 (do) akte 58)
19. BS Overlijdensregister Finsterwolde, GA (2607 akte 25)
20. Burg. Stand (Genlias); Gron. Arch.: Aktenr. 10, gem. Finsterwolde., Bij hun huwelijk is zij 20 en hij 31 jaar, 27 jun 1873 (vr)Hoogeveen, 20 maart 2009
© Harm Hillinga.
Correcties en/of aanvullingen worden op prijs gesteld.

Menu Genealogie.HomePage.