Geert Adriaans Boomgaard, de eerste 110-jarige ooit ter wereld komt uit Groningen

 

Geert Adriaans Boomgaard op 100-jarige leeftijd (1888). Foto: Johannes Gerhardus Kramer. Bron: RHC GA, 1987-54. Licentie: Public Domain.

Geert Adriaans Boomgaard op 100-jarige leeftijd (1888). Foto: Johannes Gerhardus Kramer. Bron: RHC GA, 1987-54. Licentie: Public Domain.


 

Geert Adriaans Boomgaard uit Groningen is de eerste 110-jarige ter wereld, dat wil zeggen dat hij de eerste volledige uitgezochte persoon is die 110 jaar is geworden ooit.


Hij wordt geboren op 21 september 1788 te Groningen en op 3 februari 1899 [21], sterft Geert Adriaans Boomgaard. Geert Adriaans wordt geboren voordat Nederland een koninkrijk is geworden en vecht mee in de Napoleontische oorlogen en haalt op een haar na de 20e eeuw. Hij is de zoon van Adriaan Jacobs Boomgaard (1762-1834) en Geesje Geerts Bontekoe (1762-1834). Hij komt uit een gezin van acht kinderen, waarvan Annegien (88) en Christoffer (86) op Geert na de oudste worden.

 

Met zijn 110 jaar heeft Geert Adriaans een uitzonderlijk hoge leeftijd en dat trekt geregeld de aandacht in allerlei kranten. Toch rijst de vraag: klopt het wel dat Boomgaard zo oud is geworden? RTV Noord heeft daarover een reportage gemaakt: 'Onze' Geert was de eerste 110-jarige ter wereld: dit was zijn leven’.

 

De geboorteregistratie van Geert, zoon van Adriaan Jacobs en Geesje Geerts. . Geboren 21 september 1788, gedoopt 23 september 1788. Doopboek Groningen, Martinikerk.

De geboorteregistratie van Geert, zoon van Adriaan Jacobs en Geesje Geerts. . Geboren 21 september 1788, gedoopt 23 september 1788. Doopboek Groningen, Martinikerk.

 


Kranten

Verschillende kranten schrijven ook na de dood van Boomgaard over zijn bijzondere leeftijd. Het Leeuwarder Nieuwsblad meldt op 8 augustus 1927 in de rubriek ‘Oude menschen’ dat de overlijdensakte die is opgemaakt door de Burgerlijke Stand niet zou bewijzen dat de man 110 jaar is geworden. De Burgerlijke Stand bestaat dan nog helemaal niet zo lang. De journalist kan de doopakte van Boomgaard niet vinden en acht het dus niet bewezen dat de man zo oud is geworden. Een dag later meldt de Nieuwe Rotterdamse Courant op 9 augustus 1927 dat zij wel het doopboek met Boomgaard heeft gevonden. Deze krant acht het dus zeker mogelijk dat Boomgaard 110 jaar oud is geworden.

 

Rouwkaart Boomgaard, Groninger Archieven (1774-3862), RHC GA.

Rouwkaart Boomgaard, Groninger Archieven (1774-3862), RHC GA.

 

Supercentenarian

In het rapport Geert Adriaans Boomgaard, ‘the first supercentenarian in history’ is nu toch aangetoond dat de man inderdaad 110 jaar oud is geworden. Een internationale onderzoeksgroep heeft een database gemaakt met daarin personen die 110 jaar of ouder zijn geworden, zogenaamde ‘supercentenarians’. In deze International ‘Database on Longevity’ worden alleen personen opgenomen die aantoonbaar een zeer hoge leeftijd hebben bereikt. Het doel is om demografische informatie te verzamelen van mensen die hoge leeftijden bereiken. De Groningse Boomgaard is door de onderzoeksgroep erkend als de allereerste volledig aantoonbare 110-jarige in de geschiedenis [1].


Een andere Nederlander, Thomas Peters, zal weliswaar ouder, bijna 112, geworden zijn, maar bij gebrek aan bewijzen omtrent zijn geboortedatum is de vermeende leeftijd van Peters nooit erkend.


Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat Geert de eerste 110-jarige in de wereldgeschiedenis is omdat zowel zijn geboorte als dood gedocumenteerd zijn, hij bij alle trouw, geboorte- en overlijdensaktes dezelfde geboortedatum in heeft gevuld, en er ondersteunend bewijs is voor zijn hoge leeftijd, door zijn bijzondere levensloop als soldaat en schipper.


Zijn leven

Onder het Franse regime in Nederland (1811 tot 1813) wordt het wettelijk verplicht om geboorten, huwelijken en overlijdens van de bevolking bij te houden. Pas vanaf de jaren 1850 zijn gegevens over migratie volledig in de bevolkingsregistratie opgenomen. Het eerste bevolkingsregister van Groningen dateert uit 1822 en de daaropvolgende uit 1830 en 1840, waar in alle drie ook Boomgaard met vrouw en kinderen zijn opgenomen. In 1850 staat in het bevolkingsregister dat Boomgaard het beroep van scheepskapitein uitoefent en dat ook zijn zoon Teunis zeeman is.


In het leger van Napoleon

De militaire carrière van Boomgaard start met de dienstplicht in het Franse leger in 1811 als een jongen van 23 jaar oud, waar hij begint met de functie van trommelaar (tamboer). Hij dient in het 33e regiment infanterie. In 1812 gaat het regiment naar Stettin in Duitsland en een paar maanden later vertrekt Napoleon met zijn leger naar Moskou. Geert bereikt Rusland niet als gevolg van ziekte. In 1814 krijgt hij na de capitulatie van Hamburg toestemming om weer naar huis te gaan. Napoleon is immers verbannen naar Elba. Volgens een laissez-passe, een soort reisvergunning, die bewaard is gebleven komt Geert in Coevorden weer in Nederland en mag hij via Deventer, Meppel, Dwingeloo en Assen terug naar de stad Groningen. Van de rest van het regiment van Geert zijn maar 9 mannen levend teruggekomen. De ziekte heeft Geert zijn leven mogelijk gered.


Als Geert in 1814 terugkomt van de Franse oorlogen gaat hij eerst bij zijn vader op het schip varen. In 1818 laat hij een eigen schip bouwen.

 

De 'laissez-passe' van Geert Adriaans. Foto: RHC GA.

De 'laissez-passe' van Geert Adriaans. Foto: RHC GA.

 

Sint-Helenamedaille
Bij besluit van 12 augustus 1857 creëert Napoleon III de Sint-Helena-medaille (Médaille de Sainte-Hélène) om de campagnes van Napoleon van 1792 tot 1815 te herdenken. Voor de toekenning van deze medaille wordt een lijst samengesteld van alle mannen die hebben deelgenomen aan de militaire campagnes van het Eerste Rijk. Alle veteranen van deze campagnes worden uitgenodigd om in deze lijst te worden opgenomen door documenten te verstrekken waaruit blijkt dat ze in het Franse leger hebben gediend, zoals een certificaat van eerbetoon of een bewijs van overleving. Met behulp van de bovengenoemde laissez-passer stuurt Geert Adriaans een verzoek om de Sint-Helena-medaille toe te kennen aan de kanselarij van de Franse delegatie in Den Haag (Légation de France). Dit document bevestigt dat hij in het Franse leger heeft gediend. Op de achterkant van het document staat een aantekening dat het verzoek om de medaille is geregistreerd onder nummer 120. De tekst, die vergezeld gaat van het stempel van de Franse Legatie in Den Haag, luidt als volgt: ‘Vu à la Légation de France, et inscrit pour la médaille de Ste Hélène sous nr. 120. Le chancelier de la Légation. Signé Desvernois '(gecontroleerd bij de Legation of France en geregistreerd voor de St. Helena Medaille onder het nummer 120. De kanselier van de Legation. Getekend Desvernois) [35].


De Sint-Helenamedaille van Geert Adriaans Boomgaard. Foto: Jaline de Groot, RHC GA.De Sint-Helenamedaille van Geert Adriaans Boomgaard. Foto: Jaline de Groot, RHC GA

 

.De distributie van medailles begint in oktober 1857 en Geert is een van de eersten die een medaille ontvangt: in totaal worden 450.000 medailles toegekend en de medaille van Geert draagt het nummer 3171. Tijdens een officiële ceremonie die plaatsvindt op 8 januari 1858 in Groningen, ontvangen drie veteranen hun medailles van de burgemeester. De medaille van Geert gaat vergezeld van een diploma. De twee items worden eerst bewaard door Johan Christiaan Herman Winterwerp, een achterkleinzoon van de supercentenarian die in Garmerwolde heeft gewoond. Daarna worden de items bewaard door Winterwerps zoon, Fokko Winterwerp, die toestemming geeft om daarvan een foto te maken. De naam die op het diploma staat, is Gerrit Adriaans uit Groningen. Adriaans is de achternaam die is gebruikt bij de dienstplicht en Gerrit is de Franse versie van Geert. Tegenwoordig bevinden de stukken zich bij de Groninger Archieven.

 

Zijn leven op zee

Een groot deel van zijn lange leven heeft Boomgaard op zee doorgebracht, hoofdzakelijk tussen Engeland en de Oostzee. In 1815 vaart hij met zijn vader op ‘De Jonge Geert’ en in 1818 is hij zelf kapitein op ‘De Vrouwe Christina’. In 1837 vervolgens is hij kapitein op het kofschip ‘Margrieta’ of ‘Margaretha’. De laatste reizen van het schip Margaretha zijn:


9 december 1852: vertrek van Ramsgate naar Hamburg
22 april 1853: vertrek van Hamburg naar Dublin
20 juli 1853: vertrek van Nerva naar Sint Petersburg


Op 3 september 1853 vertrekt Geert van van St. Petersburg naar huis, als het noodlot toeslaat. Op 5 september strandt het schip op de kust van het Zweedse eiland Öland. De bemanning overleeft de ramp, omdat de lokale bevolking de bemanning en de lading redt, de zoon van Geert, Jacob, wordt nu kapitein van het schip. In januari 1856 wordt in de editie van de ‘Staat der Nederlandsche Zeemagt en Koopvaardij-vloot’ Geert Adriaans voor de laatste keer vermeldt als kapitein. Geert is dan inmiddels 65 jaar geweest en stopt met varen en gaat met zijn vrouw Grietje in de Havenstraat te Groningen wonen.


Als zeeman is Geert Adriaans Boogaard betrokken geweest bij verschillende beroepsverenigingen. Hij wordt op 4 augustus 1825 geregistreerd in de Zeemans-Collegie Tot Nut der Zeevaart in Rotterdam als lidnummer 103. In de Zeemans-Collegie Groninger Eendracht van 1830 wordt hij geregistreerd als lid nummer 3. Hij wordt ook vermeld als Directeur van het directiecollege van deze instelling in 1850. Bovendien wordt hij in december 1852 vermeld als directeur van een nieuwe vereniging genaamd 'de Vereniging voor onderlinge verzekering van zeelieden tegen verlies en stranding' ('Maatschappij tot onderlinge verwaarborging van zeeschepen tegen verlies en stranding') [33].


Als je oud wordt, komt de eenzaamheid

Als je maar oud genoeg wordt, komt de eenzaamheid vanzelf. Familie en vrienden sterven en als hoogbejaarde blijft je alleen over. Voor Geert is dit zeker het geval. In 1888 wordt hij honderd jaar en gaat hij op de foto met zijn broer en zus. Want zijn vrouw en kinderen zijn dan al overleden. Hij woont inmiddels al 24 jaar in het Jacob en Anna Gasthuis aan de overkant van de Noorderhaven.
Geert komt blijkbaar wel uit een sterk geslacht. Zijn ouders hebben 10 kinderen gekregen, waarvan, en dat is gebruikelijk in die tijd, een aantal op jonge leeftijd overlijden. Maar zijn zus Annegien wordt 88 en zijn broer Christoffer die samen met Geert op de foto staan, is 86 jaar geworden.


Geert in de jaren '90. Bron: Supercentenarian. Licentie: Public Domain.Geert in de jaren '90. Bron: Supercentenarian. Licentie: Public Domain.

 

Andere artikelen in de pers, met name die over zijn carrière in de zee, geven enige informatie over het karakter en de levensstijl van Geert: "Hij leefde steeds kalm voor zich zelf heen". “De oude man, die gemakkelijk voor zichzelf kan zorgen, leeft op een heel eenvoudige manier. De eerbiedwaardige man rookt elke dag meerdere pijpen van tabak, maar hij rookt ook graag af en toe een sigaar, omdat hij het een zuiverend middel vindt. Zijn stem is vrij van trillen ... hij stopte onlangs met het drinken van sterke alcohol, en drinkt nu alleen af ​​en toe een glas wijn. Terwijl de Methuselah van Groningen hem niet meer kan zien, horen of bewegen, hebben zijn verstand en maag hem nog niet verlaten” [34].


Naarmate Geert ouder wordt neemt de belangstelling voor hem toe. Fotografen maken portretten van hem als hij 100, 107 en 110 jaar wordt. Vele verslaggevers komen bij Geert langs om zijn leven op papier te zetten. Geert is echter grotendeels doof en blind geworden en hij kan ook niet meer lopen. Geert blijft echter opgewekt, maar in de laatste vier weken van zijn leven slaapt hij het grootste deel van de dag in zijn stoel of bed. Als Geert niet slaapt, is zijn liefste bezigheid eten, wat hem dan nog ‘op de been houdt’ zoals we kunnen lezen in de krant van 11 oktober 1898. Geert sterft op 3 februari 1899 op de leeftijd van 110 jaar en 135 dagen. Hij wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats in de stad Groningen.


Het wonen in de stad

Het doopboek van de Martinikerk vermeldt dat op 23 september 1788 Geert wordt gedoopt [2] als zoon van Adriaan Jacobs Boomgaard en Geesje Geerts. Geert Adriaans komt uit een gezin met acht kinderen en wordt geboren Buiten Herepoort, dus buiten de Groninger stadsmuren. Afgezien van de scheepsreizen heeft hij vrijwel zijn hele leven in de stad Groningen gewoond. Wel is hij heel wat keren verhuisd. In 1818 woont hij op het adres Voor Heerepoort 58, twee jaar later is dat Zuiderdiep 129 en weer een jaar later, in 1821 staat Visserstraat 114 als adres genoteerd. Daar heeft hij vele jaren gewoond en wel tot 1830, want het achtste kind wordt ingeschreven met als adres Reitemakersrijge. Zijn eerste vrouw overlijdt daar ook. Als hij hertrouwt blijft hij daar wonen tot 1834. Dan wordt Havenstraat 51 genoemd.


Zijn eerste huwelijk en zijn kinderen
Boomgaard trouwt op 4 maart 1818 (hij is dan op 29 jaar) met de 20-jarige Stijntje Bus, dochter van Jan Jurjens Bus, molenaar, en Anna Huisinga. Stijntje is gedoopt op 5 maart 1797 te Oude Pekela. Geert Adriaans is bij zijn huwelijk schipper [2]. Hun eerste kind wordt geboren op 24 november 1818 in Groningen en wordt Geesje genoemd [3]. Twee jaar later op 31 mei 1820 wordt in dezelfde plaats Anna geboren [4]. Iets meer dan een jaar later komt Adriana ter wereld en wel op 26 september 1821 [5]. Henderika Margaretha wordt geboren op 28 november 1823, ze overlijdt een jaar later. Zoon Teunis komt op 30 september 1825 ter wereld [6]. Het volgende kind is weer een dochter met de naam Jansje, geboren 15 maart 1827 [7]. De ouders mogen helaas maar kort van haar genieten, want nog maar drie maanden later overlijdt Jansje. In haar overlijdensakte wordt ze Jansje Hinderika genoemd [8]. Vader is dan 39 jaar en moeder 31. Als Geert Adriaans 41 jaar is geworden komt er nog een dochter ter wereld. Ze noemen haar Jacoba [9]. Zestien dagen later overlijdt ze [10].


Geert Adriaans Boomgaard op 107-jarige leeftijd. Bron: GRG.org. Licentie: Public Domain.Geert Adriaans Boomgaard op 107-jarige leeftijd. Bron: GRG.org. Licentie: Public Domain.

 

Als dochter Adriana uit zijn eerste huwelijk 16 jaar is, overlijdt ze op Nieuwjaarsdag ’s avonds om zes uur in de woning aan de Havenstraat in Groningen [14]. Ook Anna wordt niet oud. Zij overlijdt op 24-jarige leeftijd [15]. Dochter Geesje treft het beter. Zij huwt op 31-jarige leeftijd Harm Boer Eikens (31 jaar), geboren 11 september 1818 te Meeden. Zijn ouders zijn Fokko Everts Heikens, landbouwer en Trientje Harms Boer. Het huwelijk vindt te Groningen plaats op 16 mei 1850. Uit het register blijkt dat vader Geert Adriaans scheepskapitein wordt genoemd [16]. Helaas duurt hun huwelijk vrij kort. Als Geesje 40 jaar is geworden komt ze in Groningen te overlijden, na een huwelijk van 9 jaar [18].


Ook zoon Teunis is schipper geworden en treedt in het huwelijk. Dat gebeurt als hij 29 jaar is. De bruid is de 27-jarige Elizabeth Deddes uit Veendam. Haar ouders zijn Jan Hindriks Deddes (schipper) en Alberdina Everts Kater [17].


Dochter Jansje Hinderika trouwt op 31-jarige leeftijd in Groningen Reinder Nanninga, landgebruiker, geboren 23 maart 1820 te Baflo, zoon van Haije Nannes Nanninga en Trijntje Geerts Huizinga. Het huwelijk vindt plaatst op 2 mei 1860 in de stad Groningen [19]. Jansje Hinderika overlijdt op 57-jarige leeftijd in Groningen [20].


Overlijden moeder Stijntje
Moeder Stijntje zelf overlijdt een maand na de geboorte van haar achtste kind, na een huwelijk van 13 jaar en 8 kinderen. Stijntje is dan nog maar 33 jaar jong en haar beide ouders zijn nog in leven [11]. De vader blijft achter met vijf minderjarige kinderen. Er worden geen onroerende zaken nagelaten [12]. Dat is wel vreemd, want Geert bezit toch een eigen schip?


Tweede huwelijk
Op 17 maart 1831 hertrouwt Boomgaard, hij is dan 42 jaar, met Grietje Abels Jonker, dienstmeid. Zij is 37 jaar bij hun huwelijk en is gedoopt op 19 mei 1793 te Sappemeer, als dochter van Abel Warners Jonker, scheepstimmerman en Anna Maathuis [13].


De kinderen uit zijn tweede huwelijk
Uit zijn tweede huwelijk wordt op een middag een dochter geboren. Ze noemen haar Anna Henderika. Zij komt op 25 november 1831 te Groningen op de wereld. Vader Geert Adriaans is dan 43 jaar en moeder Grietje Abels is 38 [24]. Hun dochtertje bereikt echter slechts de leeftijd van ruim drie maanden. Adriaan Jacobs Boomgaard, oud 69 jaar, zonder beroep, grootvader van de overledene en Christoffer Adriaans Boomgaard, 24 jaar, schipper en oom, beide woonachtig in Groningen zijn getuigen bij de aangifte [25].
Dan volgt twee jaar later de geboorte van een zoon die de naam krijgt van Abel Gerardus. Vader Geert Adriaans doet samen met Egbert Bellinga, 34 jaar, huisknecht en Klaas Wilkens, 36 jaar, mantelverhuurder, aangifte op het gemeentehuis van Groningen [26]. Van deze zoon is verder niets bekend. Mogelijk is hij doodgeboren.


Een andere zoon uit zijn tweede huwelijk is Jacob. Hij wordt geboren op 7 mei 1834 [29]. Hij is stoombootkapitein geworden en overlijdt op 44-jarige leeftijd en is gehuwd geweest met Gerritje Hinderika de Boer. Bij het huwelijk is Jacob 25 jaar en Gerritje 25 jaar. Gerritje is de dochter van Willem Hendriks de Boer, oud scheepskapitein, en Lamijna Wijnstok [29].
Het laatste kind is weer een zoon die Geert wordt genoemd. Hij wordt geboren op 12 maart 1837. Vader Geert Adriaans is dan nog steeds schipper en is inmiddels 48 jaar geworden[28]. Op de leeftijd van 17 maanden komt hij al te overlijden op 23 augustus 1838 te Groningen [22].

Gasthuis
Boomgaard gaat in januari 1864 samen met zijn vrouw Grietje in een kamer in het Jacob en Anna Gasthuis wonen. Boomgaards vrouw, Grietje Abels Jonker, overlijdt nog datzelfde jaar, 18 mei 1864, op 71-jarige leerftijd. Boomgaard zou er zelf nog 35 jaar wonen [30].

 

Het gasthuis, gelegen aan het Gasthuisstraatje, bestaat al sinds 1495 en is aanvankelijk bedoeld om 12 arme Groningers in op te nemen. Het echtpaar Boomgaard is 70 en 75 jaar oud als ze zich voor een bedrag van 1600 gulden inkopen in het gasthuis. Het hofje dateert uit 1494 en is in de loop der jaren verschillende keren opgeknapt en staat er nog steeds. De stichters zijn destijds Jakob Grovens en zijn huisvrouw Eteke Sluchtinge geweest. Oorspronkelijk is daar onderdak geboden aan een twaalftal arme personen. Na hun dood is het gasthuis bestuurd door de abt van het klooster te Aduard, de prior van Essen en de oudste burgemeester van Groningen. Later is er een kapel bijgebouwd en zijn er verbeteringen aangebracht in 1665, 1681 en 1861.


Links zijn 85-jarige zus, rechts zijn 86-jarige broer en in het midden de 100-jarige Geert Adriaans Boomgaard. Foto J.G. Kramer, Groninger Archieven (1987_305), RHC GA.

 

Links zijn 85-jarige zus, rechts zijn 86-jarige broer en in het midden de 100-jarige Geert Adriaans Boomgaard. Foto J.G. Kramer, Groninger Archieven (1987_305), RHC GA.

 

In 1888 ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag wordt een bijzondere foto gemaakt. Als jubilaris staat Geert Adriaans afgebeeld met zijn 86-jarige broer en 85-jarige zus. Veel mensen vinden dit zo'n speciale gebeurtenis dat er van deze foto veel kopieën in omloop zijn geweest. Zelfs toenmalig koningin-regentes Emma zou in het bezit geweest zijn van een kopie van deze foto.


Vijf jaar later overlijdt zoon Jacob, de stoombootkapitein, op de leeftijd van 44 jaar [31].
Het is 3 februari 1899, ’s avonds om half zeven als onze hoofdpersoon Geert Adriaans Boomgaard op 110-jarige leeftijd overlijdt in het Sint Jacob en Anna Gasthuis [32].


 

Triest
Uit het eerste huwelijk worden acht kinderen geboren en in het tweede huwelijk zijn dat er vier geweest. Droevig is dat van de twaalf kinderen, vijf overlijden voor hun tweede levensjaar. Jansje Hendrika wordt van Boomgaards kinderen met haar 56 jaar het oudst.

 

Uiteindelijk overleeft Geert Adriaans Boomgaard al zijn kinderen, achterkleinkinderen en twee vrouwen.

 

 

Het graf van Geert Adriaans Boomgaard (21 september 1788 - 3 februari 1899) op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. 
Foto: Graftombe.nl.

 

 

Het graf van Geert Adriaans Boomgaard (21 september 1788 - 3 februari 1899) op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Foto: Graftombe.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bronnen en noten


1.Geert Adriaan Boomgaard, the first supercentenarian in history? Dany Chambre, Bernard Jeune, Michel Poulain
2. Gedoopt op 23 september 1788 in Groningen (doopinschrijving 23 September 1788 Groningen Martinikerk), RHC GA 122-124. (Volgens zijn militaire stamboek in het Franse leger zou hij geboren zijn op 18 september 1788. Andere bronnen vermelden 21 september 1788; deze zijn echter niet juist).
3. Geboorteregister 1818, 26-11-1818, arch.nr. 1399, inv.nr. 6055, aktenr. 900; RHC GA.
4. Geboorteregister 1820, 01-06-1820, aktenr. 1820, RHC GA.
5. Geboorteregister 1821, 27-09-1821, aktenr. 1821, RHC GA.
6. Geboorteregister 1825, 01-10-1825, arch.nr. 1634, inv.nr. 17, aktenr. 817. RHC GA.
7. Geboorteregister 1827, 17-03-1827, aktenr. 190. RHC GA.
8. Overlijdensregister 1827, overl. 09-06-1827, aktedatum 11-06-1827, aktenr. 664, RHC GA.
9. Geboorteregister 1830, geb. 19-12-1830, aktedatum 20-02-1830, aktenr. 153, RHC GA.
10. Overlijdensregister 1830, overl. 07-03-1830, aktedatum 08-03-1830, aktenr. 191, RHC GA.
11. Overlijdensregister 1830, overl. 24-03-1830, aktedatum 25-03-1830, aktenr. 239, RHC GA.
12. Memories van successie 1830 jan- 1830 mrt, 24-03-1830, arch.nr. 1890, inv.nr. 0058, RHC GA.
13. Huwelijksregister 1831, aktedatum 17-03-1831, aktenr. 31, RHC GA.
14. Overlijdensregister 1838, overl. 01-01-1838, aktedatum 02-01-1838, aktenr. 6. RHC GA.
15. Overlijdensregister 1844, overl. 13-06-1844, aktedatum: 14-06-1844, aktenr. 444, RHC GA.
16. Huwelijksregister 1850, aktedatum 16-05-1850, aktenr. 115, RHC GA.
17. Huwelijksregister 1855, aktedatum 24-05-1855, aktenr. 32, Veendam, RHC GA.
18. Overlijdensregister 1859, overl. 15-11-1859 (Groningen), aktenr. 1356, RHC GA.
19. Huwelijksregister 1860, aktedatum 02-05-1860 (Groningen), aktenr. 74, RHC GA.
20. Overlijdensregister 1885, aktedatum 27-05-1885 (Groningen), aktenr. 576, RHC GA.
21. Overlijdensregister 1899, aktedatum 04-02-1899 (Groningen) aktenr. 113, RHC GA.
22. Overlijdensregister 1838, overl. 23-08-1838 (Groningen), aktenr. 665. RHC GA.
23. Overlijdensregister 1879, overl. 22-02-1879 (Groningen), aktenr. 177, RHC GA.
24. Geboorteregister 1831, aktedatum 28-11-1931 (Groningen), arch.nr. 1399, inv.nr. 6068, aktenr. 924, RHC GA.
25. Overlijdensregister 1832, aktedatum 10-03-1832 (Groningen), aktenr. 1832, RHC GA.
26. Geboorteregister 1833, aktedatum 08-02-1833 (Groningen), arch.nr. 1634, inv.nr. 25, aktenr. 108, RHC GA.
28. Geboorteregister 1837, aktedatum 14-03-1837 (Groningen), aktenr. 234, RHC GA.
29. Huwelijksregister 1860, aktedatum 09-02-1860 (Groningen), aktenr. 20, RHC GA.
30. Overlijdensregister 1864, aktedatum 20-05-1864 (Groningen), aktenr. 410, RHC GA.
31. Overlijdensregister 1879, aktedatum 24-02-1879 (Groningen), aktenr. 177, RHC GA.
32. Overlijdensregister 1899, aktedatum 04-02-1899 (Groningen), aktenr. 113, RHC GA.
33. ‘Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen, uitgegeven door de commissie voor de statistieke beschrijving van der provincie Groningen’, Eerste deel, Groningen, De Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1860, p. 103.
34. De Telegraaf, 21 September 1897: ‘De oudste Nederlander’.
35. Stehene.org.
Overige bronnen


Groninger Archieven, ‘Geert Adriaans Boomgaard eerste 110-jarige ter wereld’. RHC GA
Jaline de Groot, Publieksadviseur Groninger Archieven, RHC GA
Nieuwsblad van het Noorden, 8 augustus 1927
Nieuwe Rotterdamse Courant, 9 augustus 1927
Leeuwarder Nieuwsblad, 8 augustus 1927
Nieuwsblad van het Noorden, 3 april 1982
International ‘Database on Longevity’, supercentenarians.org
Reinder Smith, RTV Noord, ‘Onze Geert was de eerste 110-jarige ter wereld: dit was zijn leven’, 3 februari 2019.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 september 1893, Een 105-jarige
De Gooi- en Eemlander, 14 september 1895, Een kras oudje
Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 september 1893, Een 105-jarige
Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 september 1893,Een 105-jarige
Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 september 1893, Een 105-jarige
Het Nieuws van de dag; Kleine Courant, 26 September 1894
Graftombe.nl

   

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 11 februari 2020.
Revisie: 10 oktober 2023.
Revisie: 7 februari 2024.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Menu Artikelen.
Klik hier om naar de HOMEPAGE te gaan.
Top