Afb. boven: Het wapen van Van Griethuusen. De Rhenense tak begint eind 16e eeuw en is van Gereformeerde oorsprong. Het beroep van Schipper maakt het waarschijnlijk dat de herkomst elders aan de grote rivieren gezocht moet worden. Begin 18e eeuw verplaatst deze tak zich naar Wageningen. Later komt er een verspreiding onder andere naar Belgie, Zwitserland en de Verenigde Staten van Noord Amerika voor en komt dit geslacht in hoog maatschappelijk aanzien.

 

Van het geslacht "VAN GRIETHUYSEN" dat momenteel in Nederland leeft zijn drie takken bekend, de Rhenens, de Utrechtse en de Woubrugse tak. Verder is er nog een uitgestorven tak, de Harderwijkse, en nog tientallen "losse" sprokkels. Eigenlijk zou men van verschillende stamreeksen moeten spreken, want een onderlinge verwantschap tussen de oudst-bekende voorvaders van de verschillende takken kon niet met bewijzen worden aangetoond. De takken zijn hier genoemd naar de plaats van geboorte of doop van de oudst bekende voorvader. Onderstaand de Rhenense tak, omdat deze in verband staan met de Wesselinks.

 

Over het wapen van Van Griethuysen:
Of, en in hoeverre, er verband bestaat tussen deze nu levende naamdragers en het Duitse dorp Griethausen bij Kleef aan de Rijn, is onbekend. Het beroep van schipper, dat in de 16e en 17e eeuw in vrijwel alle takken voorkwam, zou hier wellicht op kunnen wijzen. Een plakette in de voorhal van het Roomse kerkje te Griethausen beschrijft de rampspoeden die het dorp in de loop der eeuwen trof: in de winter van 1574 was er een dermate grote ijsgang op de Rijn zodat het halve dorp verpletterd werd door opstuwende ijsschotsen, In 1594 brandde het komplete dorpje af behalve het kerkje, in 1636 werd het dorp door "Hollanders" bezet en verwoest, In 1711 spoelde vanwege een extreem hoge waterstand in de Rijn het hele dorp weg en vervolgens in 1740 nog eens. Is het dan een verwonderlijk dat vele mensen het dorp al dan niet gedwongen door de omstandigheden verlieten en zich in andere (veiliger) streken vestigden. In die tijd dat familienamen nog niet overal werden gevoerd lijkt het zeer waarschijnlijk dat verschillende personen zonder enige familierelatie komende "van Griethuysen" de naam van het dorp tot de hunne maakten. Men vroeg hen waarschijnlijk: Waar kom je vandaan, antwoord "van Griethuysen" Wat ons vervolgens brengt bij de spelling van onze familienaam. Curieus is om te ontdekken dat "anderen" het mooie woordje "van" in 90 procent van de gevallen gewoon maar weg laten. Vreemd, De heer van Dijk, of van Dalen spreekt men toch ook niet aan met Dijk of Dalen? Nu ja het schijnt kennelijk een niet uitroeibaar fenomeen te zijn. Van de tweede helft van de naam bestaan verschillende spellingen. Bovendien is er de vraag of een "Y"- (grec) of (lange) - IJ gebruikt moet worden. Oorspronkelijk was de schrijfwijze ongetwijfeld met ij en s, zoals dit in het Middelnederlands gebruikelijk was. In het Gotisch schrift komt dit in de lange s sterk tot uitdrukking. Het blijkt ook door de 16e en 17e eeuwse schrijfwijze. In de Rhense tak (als voorbeeld) schrijft Willem Huijbert in 1666 de naam als "van Griedthuijsen" (dit in lange s). Zijn nakomeling Gerrit ondertekende een brief in 1788 echter als Gerrit Griethuizen! Over het algemeen kan men stellen dat de leden van het Rhenense geslacht in deze tijd de familienaam zowel met "Y" als met "IJ" spellen. Bij de tak Woubrugge komt zowel "HUYS" als "HUIZ" voor. De Utrechtse tak houdt zich oorspronkelijk eveneens aan "HUIJSEN" doch in deze tijd wordt meestal onofficieel de "Y" gebruikt. Bij de Utrechtse tak zijn er meerdere generaties, die nu "HUIZEN" spellen door onjuistheden in de burgerlijke stand, een mondelinge opgave van de naam zal dit stellig in de hand hebben gewerkt. Eigenaardig is, dat verschillende schrijfwijzen zich in de 19e en 20e eeuw naast elkaar handhaven bij bewijsbare onderlinge bloedverwantschap.

 

 

 

GENERATIE I

WILLEM VAN GRIETHUYSEN, geboren ca 1560 uit zijn huwelijk met NN werd voorzover bekend een zoon geboren:

1 HUYBERT WILLEMSEN VAN GRIETHUYSEN, geboren ca 1600, VOLGT II

 


 

GENERATIE II

HUYBERT WILLEMSEN VAN GRIETHUYSEN, geboren ca 1600, schipper?
huwt Rhenen 22 november 1633
GIJSBERTGEN CORNELIS, (weduwe)
uit dit huwelijk werden voorzover bekend waarschijnlijk te Rhenen 3 kinderen geboren:

 

  1 JAN VAN GRIETHUYSEN
  2 CORS HUYBERTSZN VAN GRIETHUYSEN, VOLGT IIIa
  3 WILLEM HUYBERTSZN VAN GRIETHUYSEN, geboren ca 1638, VOLGT IIIb

   

   


GENERATIE IIIa

CORS HUYBERTSZN VAN GRIETHUYSEN, schipper,
huwt
NN
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Rhenen 1 kind gedoopt:

  1 JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 8 augustus 1660,
  vermoedelijk begraven te Leiden 12 mei 1710 "met negen last gerst"

   

   


GENERATIE IIIb

WILLEM HUYBERTSZN VAN GRIETHUYSEN, geboren ca 1638 te Rhenen, overleden te Rhenen 27 juli 1715, schipper
huwt Rhenen 20 januari 1661
GERRITTIJE JANS CROLL, gedoopt te Rhenen 15 mei 1642, begraven te Rhenen 13 maart 1725
uit dit huwelijk werden te Rhenen 8 kinderen gedoopt:

 

  1 MARITJEN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 24 november 1661
  huwt JOOST GERRITSEN DE BRUYN

  2 ANNIGHJEN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 20 maart 1664

  3 HUYBERT WILLEMSEN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 20 januari 1667, VOLGT IVa

  4 JAN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 17 oktober 1669, VOLGT IVb

  5 HENDRIKJEN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 8 februari 1671
  huwt Rhenen 8 januari 1688
  BARTHOLOMEUS DE BRUIJN, geboren te wijk bij Duurstede

  6 ANNIGJEN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 7 oktober 1676

  7 DIRK VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 14 maart 1680

  8 WILLEM VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 7 december 1682, VOLGT IVc

   


GENERATIE IVa

HUYBERT WILLEMSEN VAN GRIETHUYSEN, geboren te Rhenen 18 januari 1667, begraven te Rhenen 4 september 1727, koopman in granen en bezitter van tabaksland
huwt Rhenen 2 november 1690
GEERTIJE REIJER EBBIN VON MAENEN, geboren te Rhenen 20 oktober 1662, begraven te Rhenen 21 september 1727
uit dit huwelijk werden te Rhenen 8 kinderen geboren:

 

  1 WILLEM HUIBERTSE VAN GRIETHUYSEN, geboren 27 november 1691, VOLGT Va

  2 GRIETJE VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 27 augustus 1693, begraven te Rhenen 12 april 1696

  3 HENRICKJE VAN GRIETHUYSEN, geboren 5 september 1695, begraven 1 mei 1772
  huwt Rhenen 22 oktober 1731
  HARMEN WIGGERTS, geboren te Rhenen 20 juni 1698, overleden te Rotterdam 29 juli 1756

  4 REIJER VAN GRIETHUYSEN, geboren 23 december 1697, begraven te Rhenen 11 februari 1706

  5 GRIETJE VAN GRIETHUYSEN, geboren 10 januari 1700, begraven te Rhenen 14 september 1700

  6 DIRCK VAN GRIETHUYSEN, geboren 19 juni 1701, VOLGT Vb

  7 GERRIT VAN GRIETHUYSEN, geboren 15 februari 1704, begraven te Rhenen 15 april 1709

  8 GRIETJE VAN GRIETHUYSEN, geboren 15 mei 1710, begraven te Rhenen 3 juni 1743
  huwt Rhenen 1 januari 1730
  JOGGHEM WILDEMAN, gedoopt te Veenendaal 15 januari 1699

   


GENERATIE IVb

JAN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt te Rhenen 17 oktober 1669, begraven te Rhenen 5 augustus 1727
huwt stad Utrecht 29 april 1707
ELISABETH PLEUREIJ
en verder niets bekend

 


GENERATIE IVc

WILLEM VAN GRIETHUYSEN, gedoopt te Rhenen 7 december 1682, begraven te Rhenen 18 mei 1742
huwt Rhenen 20 december 1711
IDA VAN MUNSTER, gedoopt te Veenendaal 14 februari 1686
uit dit huwelijk werden te Rhenen 6 kinderen gedoopt:

 

  1 WILLEM VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 3 mei 1713, jong overleden

  2 WILLEM VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 2 september 1714, jong overleden

  3 WILLEM VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 11 december 1715

  4 HENDRIKJE VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 9 februari 1721

  5 ANNEKEN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 25 juni 1724

  6 GERRITJE VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 26 oktober 1727, begraven te Schiedam 6 april 1798
  uit haar werd te Schiedam een dochter geboren:


   IJDA VAN GRIETHUYSEN, verder niets bekend

  huwt Schiedam 29 januari 1769
  HENDRIK DEKKER

   


GENERATIE Va

WILLEM HUIBERTSE VAN GRIETHUYSEN, gedoopt te Rhenen 27 november 1691, begraven te Wageningen 21 juni 1756, koopman in granen
huwt Wageningen 14 juli 1720
CORNELISZ VAN HORSELAAR, gedoopt te Rhenen 16 februari 1696, begraven te Wageningen 20 september 1758
uit dit huwelijk werden te Wageningen 10 kinderen geboren:

 

  1 HUIBERT VAN GRIETHUYSEN, geboren 12 september 1721, overleden te Wageningen 22 december 1809, koopman in granen en tabak, ongehuwd

  2 CORNELIS VAN GRIETHUYSEN, geboren 28 januari 1723, begraven te Wageningen 13 september 1724

  3 CORNELIS VAN GRIETHUYSEN, geboren 14 januari 1725, overleden te Wageningen 20 mei 1812, ongehuwd, rentenier

  4 REIJER VAN GRIETHUYSEN, geboren 27 januari 1727, begraven te Wageningen 16 november 1727

  5 GEERTRUIJT VAN GRIETHUYSEN, geboren 4 november 1728, overleden te Wageningen 25 december 1817, ongehuwd

  6 DIRK VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 april 1732, begraven te Wageningen 30 mei 1732

  7 AALTJE VAN GRIETHUYSEN, geboren 2 juni 1733, begraven te Rhenen 17 september 1793, ongehuwd

  8 DIRCKJE VAN GRIETHUYSEN, geboren 30 januari 1736, begraven te Wageningen 2 juni 1743

  9 JAN VAN GRIETHUYSEN, geboren 18 januari 1738, VOLGT VIa

  10 GERRIT VAN GRIETHUYSEN, geboren 5 juni 1741, VOLGT VIb

   


GENERATIE Vb

DIRK VAN GRIETHUYSEN, geboren te Rhenen 19 juni 1701, begraven te Rhenen 22 juli 1731
huwt IJsselstein 28 mei 1730
ARIAENTJE VAN DER ROES, gedoopt te IJsselstein 28 september 1710
verder niets bekend

 


GENERATIE VIa

JAN VAN GRIETHUYSEN, gedoopt te Wageningen 18 januari 1738, overleden te Voorburg ZH 13 december 1809, koopman, grutter en graanhandelaar, schepen van IJsselstein
huwt stad Utrecht 1 september 1772
GIJSBARTA VAN STUYVENBERG, gedoopt stad Utrecht 19 oktober 1745, begraven te Wageningen 7 december 1803
uit dit huwelijk werden te IJsselstein 4 kinderen gedoopt:

 

  1 CORNELIA VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 26 oktober 1773, begraven te Utrecht 10 december 1782, ongehuwd

  2 OTTO JACOBUS VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 25 oktober 1775, VOLGT VIIa

  3 WILLEMINA GEERTUIJD VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 31 augustus, begraven te IJsselstein 9 oktober 1777

  4 WILLEM HUYBERT VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 30 april 1779, VOLGT VIIb

   


GENERATIE VIb

GERRIT VAN GRIETHUYSEN, geboren te Wageningen 5 juni 1741, overleden te Wageningen 5 maart 1828, koopman, gemeenteraadslid van Wageninen van 1816 - 1828, handelaar in tabak en granen
huwt Wageningen 7 april 1778
DIDERIKA VAN BROIJEL, gedoopt te Wageningen 13 januari 1746, overleden te Wageningen 21 april 1815
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE VIIa

OTTO JACOBUS VAN GRIETHUIJSEN, gedoopt te IJsselstein 25 oktober 1775, overleden te Wageningen 30 juli 1850, predikant
huwt Amsterdam 16 november 1806
MARIA ALIJDA WALLER, geboren te Amsterdam 8 november 1780, overleden te Wageningen 7 februari 1833
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren 1/7 te Voorburg ZH, 8/9 te Wageningen:

 

  1 JAN GIJSBERT VAN GRIETHUIJSEN, geboren 20 augustus 1807, VOLGT VIIIa

  2 ANTONIA JOHANNA HERMINA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 29 maart 1809, overleden te stad Utrecht 11 augustus 1867, ongehuwd

  3 WILHELMINA ELISABETH CORNELIA VAN GRIETHUIJSEN, gedoopt 7 november 1810, overleden te 's-Gravenhage 31 december 1874, huwt Wageningen 18 november 1831, WILLEM HERMAN MOORREES, gedoopt te Tiel 27 januari 1806, overleden te 's-Gravenhage 23 december 1886, predikant

  4 RUTTINE VAN GRIETHUIJSEN, geboren 20 maart, overleden te Voorburg 21 maart 1812

  5 RUTGERUS PERIZONIUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren 27 augustus 1813, overleden te Voorburg ZH 14 mei 1814, 6 levenloos kind, geboren 1 augustus 1814

  7 GERARDINA DIDERICA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 26 juni 1816, overleden te Wageningen 27 oktober 1816

  8 THEODORUS JOHANNES VAN GRIETHUIJSEN, geboren 23 juli 1818, VOLGT VIIIb

  9 GERHARDINA DIDERIKA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 21 september 1821, overleden te Zutphen 14 september 1890 , huwt Wageningen 11 september 1851, GIJSBERT WEIJER JAN BRUINS, geboren te 's-Gravenland 25 juni 1823, overleden te Rheden (Dieren) 24 oktober 1877, predikant

   


GENERATIE VIIb

WILLEM HUYBERT VAN GRIETHUYSEN, gedoopt te IJsselstein 30 april 1779, overleden te Olst 28 maart 1854, predikant
huwt Amsterdam 28 augustus 1810
CATHARINA ELISABETH DE HAAN HUGENHOLTZ, gedoopt te Kampen 12 augustus 1783, overleden te Olst 22 augustus 1863
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/3 te Woudenberg, 4/6 te Uithoorn (Thamen) 7 te Hasselt:

 

  1 JOHANNA GIJSBERTA VAN GRIETHUYSEN, gedoopt 24 september 1811, overleden te Waardenburg 12 juni 1881, huwt Hasselt O 22 februari 1833, LAMBERTUS EILERTS DE HAAN, geboren te Dokkum 25 oktober 1801, overleden te Meppel 19 november 1870, predikant

  2 HENRICA ELBERTHA ELISABETH VAN GRIETHUYSEN, geboren 4 juni 1813, overleden te Elburg 23 maart 1899
  huwt Hasselt O 5 oktober 1838, Mr. GERRIT ANDREAS HOEFHAMER, gedoopt te Elburg 30 september 1802, overleden te Oldebroek 12 september 1875, notaris

  3 JACOBUS MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 27 april 1815, VOLGT VIIIc

  4 ANNA CATHARINA CORNELIA VAN GRIETHUYSEN, geboren 27 februari 1817, overleden te 's-Gravenhage 9 september 1895, huwt Hasselt O 6 januari 1842, Dr. JACOB MOLL, geboren te Blokzijl 6 oktober 1800, overleden te Wageningen 9 oktober 1889, arts

  5 GERHARDINA DIDERICA GEERTRUIDA VAN GRIETHUYSEN, geboren 15 september 1818, overleden te Groningen 24 maart 1885, ongehuwd

  6 WILLEM VAN GRIETHUYSEN, geboren 2 november 1821, overleden te Amsterdam 5 mei 1823

  7 WILLEM THEODORUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 maart 1824, VOLGT VIIId

   


GENERATIE VIIIa

JAN GIJSBERT VAN GRIETHUYSEN, geboren te Voorburg ZH 20 augustus 1807, overleden te Zutphen 7 juli 1889, predikant
huwt Utrecht 23 juni 1831
MARTHA JOHANNA LUCHTMANS, geboren te Wageningen 29 januari 1810, overleden te Zutphen 2 augustus 1882,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE VIIIb

THEODORUS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren te Wageningen 23 juli 1818, overleden te Tull en 't Waal 18 januari 1888, doctor in de godgeleerdheid, predikant
huwt Maurik 9 juni 1853
ANNA ADRIANA PETRONELLA JOOSTING, geboren te Maurik 15 november 1828, overleden te Tull en 't Waal 20 januari 1859
uit dit huwelijk werden in de pastorie te Tull en 't Waal 3 kinderen geboren:

 

  1 MARIA OTTELINA VAN GRIETHUYSEN, geboren 20 april 1854, overleden te Goes 6 februari 1890
  huwt Tull en 't Waal 5 september 1879, (haar neef), WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Est en Opijnen 17 mei 1848, overleden Berchem (Antwerpen) 20 november 1913, predikant

  2 ANNA PETRONELLA ELISABETH VAN GRIETHUYSEN, geboren 13 juli 1855, overleden te Alkmaar 29 juni 1898, (Dagboek van vakantie naar Duitsland in 1883. Anna van Griethuysen heeft een dagboek bijgehouden van haar reis vanaf 6 augustus van 'het allerheerlijkst uitje naar Godesberg, Ems, Jugenheim en Baden Baden met Pa, Willemine, Oom van Griethuysen en Johanna Luchtmans. De laatste gunde ons echter slechts een paar dagen haar lief gezelschap'. Ook maakte ze schetsjes van de omgeving.)
  huwt Voorschoten ZH 17 september 1891, (haar neef), WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Est en Opijnen 17 mei 1848, overleden Berchem (Antwerpen) 20 november 1913, predikant


  3 JAN GIJSBERT MARTINUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren 3 september 1856 VOLGT IXa

 


GENERATIE VIIIc

 

Jacobus Marius van Griethuysen (1815-1881)
Anna Elisabeth Petronella van Veersen (1824-1879)
Foto's boven: Iedere van Griethuysen van deze tak stamt af van het echtpaar Jacobus Marius van Griethuysen (1815-1881) en zijn echtgenote Anna Elisabeth Petronella van Veersen (1824-1879).

 

 

JACOBUS MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Woudenberg 27 april 1815, overleden te Voorst (Terwolde) 23 juli 1881, predikant, huwt Utrecht 23 oktober 1845


ANNA ELISABETH PETRONELLA VAN VEERSEN, geboren te Utrecht 16 mei 1824, overleden te Voorst (Terwolde) 29 mei 1879
uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren 1/2 te Est en Opijnen, 3/13 in de pastorie te Terwolde:

 

  1 WILLEM HUYBERT VAN GRIETHUYSEN, geboren 8 augustus 1846, overleden te Utrecht 22 maart 1848

  2 WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 17 mei 1848, VOLGT IXb

  3 CORNELIA JOHANNA VAN GRIETHUYSEN, geboren 19 april 1850, overleden te Terwolde 24 december 1850

  4 CORNELIS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren 25 oktober 1851, VOLGT IXc

  5 CATHARINE ELISABETH WILHELMINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 12 oktober 1853, overleden te Terwolde 2 mei 1866

  6 WILLEM THEODORUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 17 augustus 1855, VOLGT IXd

  7 JACOBUS PETRUS MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 14 mei 1857 VOLGT IXe

  8 HENRICUS ANDREAS VAN GRIETHUYSEN, geboren 30 november 1858 VOLGT IXf

  9 MARIE ANTOINETTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 9 januari 1860, overleden te Haarlem 3 mei 1934, ongehuwd, eigenaresse van kostschool "Mondria" voor jongedames van goede huize van ca 1911 tot 1930 te Lausanne Zwitserland

  10 WILLEMINE JOHANNA HERMINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 22 januari 1862, overleden Oegstgeest 18 mei 1913, huwt Haren 17 januari 1884, (haar neef), JAN GIJSBERT MARTINUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren te Tull en 't Waal 3 september 1856, overleden te Oegstgeest 1 januari 1933, kerkvoogd Nederlands Hervormde gemeente, ridder in de orde van Oranje Nassau, burgemeester van Oegstgeest en Voorhout

  11 JOANNA CORNELIA DIDERICA VAN GRIETHUYSEN, geboren 19 juni 1863, overleden te Chateauguay (Montreal, Canada) 2 augustus 1933. huwt Haren 17 augustus 1887, GUILLAUME ANNE VAN DER BRUGGHEN, geboren te Ubbergen 3 februari 1848, overleden Utrecht 19 november 1928, predikant

  12 CAREL REINHART VAN GRIETHUYSEN, geboren 10 september 1864, overleden te New York USA 19 mei 1909, commies der PTT, in USA electricien

  13 JAN CLAUDE VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 januari 1866 VOLGT IXg

   


GENERATIE VIIId

WILLEM THEODORUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Hasselt O 24 maart 1824, overleden te Rotterdam 26 maart 1886, filantroop, predikant, letterkundige
huwt Bunnik (Rhijnauwen) 17 oktober 1849
Jonkvrouwe PETRONELLA JOHANNA STRICK VAN LINSCHOTEN, geboren te Bunnik (Rhijnauwen) 24 juli 1823, overleden te Utrecht 14 juni 1888
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren


GENERATIE IXa

JAN GIJSBERT MARTINUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren te Tull en 't Waal 3 september 1856, overleden te Oegstgeest 1 januari 1933, kerkvoogd Nederlands Hervormde gemeente, ridder in de
orde van Oranje Nassau, burgemeester van Oegstgeest en Voorhout
huwt Haren 17 januari 1884, (zijn nicht)
WILLEMINE JOHANNA HERMINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 22 januari 1862, overleden
Oegstgeest 18 mei 1913
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren 1/5 te Amerongen, 6/8 te Bleiswijk, 9/12 te Oegstgeest:

 

  1 THEODORA JOHANNA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 26 maart 1885, overleden te Voorschoten 8 maart 1891

  2 ANNA ELISABETH ADRIANA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 2 februari 1887, overleden te Eibergen (Rekken) 7 oktober 1960, huwt Singapore Brits Indie, Malaysia,1 7 september 1918, ELLARD GILLIS WESSELINK, geboren te Heereveen (Oudeschoot) 2 augustus 1880, overleden te Eibergen (Rekken) 10 februari 1962, officier ter zee, directeur scheepvaartmaatschappij


  3 OTTO JACOBUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren 15 november 1888 VOLGT Xa

  4 MARIA OTTELINA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 27 oktober 1890, overleden te Wassenaar 28 mei 1972, ongehuwd, verpleegkundige

  5 MARIE ANTOINETTE VAN GRIETHUIJSEN, geboren 27 oktober 1890, overleden te Oegstgeest 5 oktober 1927, ongehuwd, verpleegkundige

  6 CAROLINE CLAUDINE VAN GRIETHUIJSEN, geboren 21 juli 1893, overleden te Zeist 24 september 1968, ongehuwd, verpleegkundige

  7 ELIZE JACOBA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 30 maart 1895, overleden te Oegstgeest 24 januari 1975, ongehuwd, onderwijzeres

  8 JACOBA JOHANNA CORNELIA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 3 december 1896, overleden te Warmond 28 november 1973, ongehuwd, onderwijzeres

  9 WILLEMINE JOHANNNA HERMINE VAN GRIETHUIJSEN, geboren 26 februari 1899, overleden te Lith 27 maart 1953, huwt Oegstgeest 12 oktober 1922, MARIUS ELISE VAN DER VEEN, geboren te Rotterdam 9 augustus 1894, overleden te Oegstgeest 7 april 1966, predikant

  10 JAN GIJSBERT MARTINUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren 19 augustus 1900 VOLGT Xb

  11 MARTHA THEODORA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 31 oktober 1902, overleden te Utrecht 15 februari 1990
  huwt Oegstgeest 11 april 1932, JOHAN FREDERIK STEENMEYER, geboren te Amsterdam 31 december 1900, overleden te Utrecht 13 september 1958, arts

  12 MARIANNE HELENA GEERTRUIDA VAN GRIETHUIJSEN, geboren 12 januari 1906, overleden te Valkenburg L 4 juli 1985, ongehuwd, o.a. secretaresse van haar vader, 1923 ambtenaar gemeente Oegstgeest

   


GENERATIE IXb

WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Est en Opijnen 17 mei 1848, overleden te Berchem (Antwerpen) 20 november 1913, predikant
huwt1e te Tull en 't Waal 5 september 1879 (zijn nicht)
MARIA OTTELINA VAN GRIETHUYSEN, geboren te Tull en 't Waal 20 april 1854, overleden te Goes 6 februari 1890
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/2 te Steenwijk, 3/5 te Haren:

 

  1 MARIANNE PETRONELLA JACOBA VAN GRIETHUYSEN, geboren 25 juli 1880, overleden te Goes 5 mei 1894

  2 ANNA THEODORA VAN GRIETHUYSEN, geboren 28 november 1881, overleden te Berchem (Antwerpen) 29 september 1906, ongehuwd

  3 WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 22 oktober 1883 VOLGT Xc

  4 THEODORUS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren 5 augustus 1885, overleden te Berchem (Antwerpen) 31 mei 1910, ongehuwd, student in de theologie

  5 CORNELIS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren 21 mei 1888 VOLGT Xd

huwt 2e te Voorschoten ZH 17 september 1891 (zijn nicht), ANNA PETRONELLA ELISABETH VAN GRIETHUYSEN, geboren te Tull en 't Waal 13 juli 1855, overleden te Alkmaar 29 juni 1898, uit dit huwelijk werd te Goes een kind geboren:

 

  6 JACOBUS OTTO VAN GRIETHUYSEN, geboren 15 juli 1892 VOLGT Xe

   


GENERATIE IXc

CORNELIS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren te Voorst (Terwolde) 25 oktober 1851, overleden te Ede (Bennekom) 30 april 1915, kapitein der infanterie Oost-Indisch Leger, directeur Indische Cultuur Maatschappij
huwt Doesburg 27 januari 1881
ANNA GEERTRUID ARRIENS, geboren Angerlo 15 juli 1855, overleden 's-Gravenhage 11 januari 1939
uit dit huwelijk werden te N.O.I. 2 kinderen geboren 1 te Macassar, 2 te Magelang:

 

  1 ANNA ELISABETH PETRONELLA VAN GRIETHUYSEN, geboren 16 april 1882, overleden te 's-Gravenhage 6 februari 1955, huwt 1e te 's-Gravenhage 19 oktober 1905, door echtscheiding ontbonden 1925
  RUDOLPH ADOLF PHILIPP KRAUSS, geboren te Serang N.O.I. 11 januari 1879, overleden te Soerabaja N.O.I. 25 februari 1925, Oost-Indisch ambtenaar bij BB, gegradueerd ambtenaar Staatstramwezen, huwt 2e te 's-Gravenhage 21 augustus 1934, WILLEM THEODOOR EILERTS DE HAAN, geboren te Weststellingwerf 1 april 1867, overleden te 's-Gravenhage 2 september 1938, jurist, lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe

  2 WILLEM MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 december 1890 VOLGT Xf

   


GENERATIE IXd

WILLEM THEODORUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Voorst (Terwolde) 17 augustus 1855, overleden te Arnhem 14 juni 1929, commissaris van politie te Alkmaar
huwt Utrecht 30 januari 1900
AGATHA WILHELMINA MARIA DE MEYER, geboren te Gouda 1 mei 1857, overleden te Arnhem 8 augustus 1934
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE IXe

JACOBUS PETRUS MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Voorst (Terwolde) 14 mei 1857, overleden te Campbellsport Wisconsin USA na een ongeluk met rollende boomstammen 7 augustus 1909, stoelenmaker, sergeant, timmerman

 

Huwelijksfoto Stellenbosch 7 februari 1882

Foto boven: Huwelijksfoto Stellenbosch 7 februari 1882


 

huwt Stellenbosch Kaap de Goede Hoop Zuid Afrika 7 februari 1882
JOHANNA CAROLINE CORNELIA LUND, geboren te Kuilsrivier Zuid Afrika 25 juli 1865, overleden te Portland Oregon USA 24 mei 1962 (zij werd bij haar geboorte geadopteerd door de broer van de moeder van haar man)
uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren 1/5 te Kuilsrivier Zuid Afrika, 6/12 Sheboygan Wisconsin USA, 13 te Portland Oregon USA:

 

  1 ANNA JOHANNA ELIZABETH VAN GRIETHUYSEN, geboren 10 juni 1883, overleden te Fond du Lac Wisconsin USA 8 september 1953, huwt Paw Paw Michigan USA 6 augustus 1907, JOHN BENJAMIN PARRETT, geboren te Osceola Wisconsin USA 7 juli 1880, overleden te Portland Oregon USA 25 juni 1975

  2 JAN CORNELIS VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 mei 1884, overleden te Kuilsrivier Zuid Afrika 12 juli 1884

  3 JAN JACOBUS MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 25 maart 1886 VOLGT Xg

  4 WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 juni 1887, overleden te Kuilsrivier Zuid Afrika 5 november 1887

  5 MARIE ANTOINETTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 10 april 1889, overleden te Passadena California USA 12 november 1946, huwt Portland Oregon USA 27 juni 1914, BERNHARD JULIUS GARRETT, (VAN DAMME), geboren te Frankfort Indiana USA 19 januari 1885, overleden Passadena California USA 1 september 1949, eigenaar van koekjes- en taartenbakkerij, gepensioneerd politieman

  6 WILHELMINA VAN GRIETHUYSEN, geboren 31 januari 1892, overleden Lake Oswego Oregon USA 10 juli 1973
  huwt Portland Oregon USA 28 april 1915, ARTHUR THOMAS LACEY, geboren te Sioux City Iowa USA 25 juni 1891, overleden te Kirkland Washington USA 1980, fotograaf, eigenaar stomerij

  7 JOHANNA VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 april 1894, overleden te Monte Carlo Monaco 13 juni 1967
  huwt San Francisco California ca 1925, HAROLD EUGENE WHITE, geboren te Torqay Engeland 1 september 1876, overleden Los Angeles California USA 30 september 1933, verzekeringsagent, advocaat strafrecht

  8 ANDREAS THEODORUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 16 december 1895 VOLGT Xh

  9 LOUISE VAN GRIETHUYSEN, geboren 10 juli 1897, overleden te Sheboygan Wisconsin USA 30 januari 1901

  10 JAN CLAUDE VAN GRIETHUYSEN, geboren 22 februari 1899 VOLGT Xi

  11 MAUDE MURIEL VAN GRIETHUYSEN, geboren 3 maart 1901, overleden te Lake Oswego Oregon USA 9 augustus 1975, huwt 1e WILFRED RICKETT, huwt 2e 1932 PAUL WRIGHT, huwt 3e 6 juni 1952, echtscheiding 23 juli 1964, LOUIS LENACHER, huwt 4e IRA AKIN

  12 CAREL THEODOOR (CHARLES MARIUS) VAN GRIETHUYSEN, geboren 16 januari 1903 VOLGT Xj

  13 EVELYN VAN GRIETHUYSEN, geboren 17 januari 1910, overleden Lake Oswego Oregon USA 7 mei 2000
  huwt Long View Washington USA 1 juli 1942, HENRY PIERRE ZANOTTI, geboren Portland Oregon USA 19 februari 1917, overleden Lake Oswego Oregon USA 27 april 1999


 

GENERATIE IXf

HENRICUS ANDREAS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Voorst (Terwolde) 30 november 1858, overleden te Sheboygan Wisconsin USA 11 mei 1932, predikant
huwt Dyersville Iowa USA 20 mei 1886
LOUISE WEIGEL, geboren Dyersville Iowa USA 14 augustus 1864, overleden te Sheboygan Wisconsin USA 29 mei 1940
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Oostburg Wisconsin USA, 2 te Dyersville Iowa USA:

 

  1 CLAUDE ANDREAS VAN GRIETHUYSEN, geboren 12 december 1887 VOLGT Xk

  2 MARIE ANTOINETTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 26 oktober 1891, overleden te Highland Park, Davenport, Illinois USA 29 maart 1986, huwt Oostburg Wisconsin USA 5 augustus 1922, RUDOLPH HERBERT MUELLER, geboren te Sheboygan Wisconsin USA 7 april 1891, overleden Highland Park Illinois USA 1 juli 1974

   


GENERATIE IXg

JAN CLAUDE VAN GRIETHUYSEN, geboren te Voorst (Terwolde) 24 januari 1866, overleden te Perkins Oklahoma USA 20 januari 1936, fotograaf, landbouwkundige
huwt Malvern Iowa USA 27 augustu s 1902
MARY LUCINDA RAINES, geboren te Malvern Iowa USA 10 januari 1875, overleden te Elk City Oklahoma USA 17 september 1962
uit dit huwelijk werden te Perkins Oklahoma USA 2 kinderen geboren:

 

  1 THEODORE ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 juli 1903 VOLGT X-l

  2 doodgeboren meisje, geboren 7 juli 1903

  3 MARIAN ALBERTA VAN GRIETHUYSEN, geboren 11 maart 1905, overleden te Oklahoma City Oklahoma USA 27 juli 1987, huwt Perkins Oklahoma USA 8 augustus 1937, ROY EARL GOWDY, geboren te Norman Oklahoma USA 12 juli 1902, overleden te Elk City Oklahoma USA 2 februari 1963, eigenaar van een stomerij, kleermaker

   


GENERATIE Xa

OTTO JACOBUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren te Amerongen 15 november 1888, overleden te Zeist 31 december 1956, ambtenaar der gemeentesecretarie, referendaris B, plaatsvervangend gemeentesecretaris
huwt Delft 26 augustus 1921, HELENA HOGERVORST, geboren te Delft 27 maart 1898, overleden te Zutphen 20 juli 1979, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE Xb

JAN GIJSBERT MARTINUS VAN GRIETHUIJSEN, geboren te Oegstgeest 19 augustus 1900, overleden 's-Gravenhage 26 november 1974, employe Nederlands Indische Handelmaatschappij, gepensioneerd administrateur ministerie van financien
huwt 's-Gravenhage 15 oktober 1948
Mr. CORNELIA HENDRIKA DEKNATEL, geboren te Amsterdam 29 juli 1907, overleden te Wassenaar 11 oktober 1991
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE Xc

WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Haren 22 oktober 1883, overleden te Leiden 20 april 1962, predikant, ridder in de orde van Oranje Nassau, ridder in de Belgische Kroonorde
huwt 1e te Maarssen 17 augustus 1911
WILHELMINA REINHARDINA ELISABETH CAMBIER VAN NOOTEN, geboren te Lopik 7 mei 1885, overleden Buurmalsen 17 juli 1919
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/3 te Buurmalsen, 4 te Utrecht:

 

  1 WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 19 juni 1912 VOLGT XIa

  2 MARIE HENRIETTE JACOBA VAN GRIETHUYSEN, geboren 19 juni 1912, overleden Aa en Hunze 9 maart 2006
  huwt 1e te Tiel 29 januari 1944, PIETER HAJONIDES VAN DER MEULEN, geboren te Zwolle 20 mei 1905, overleden Sable d'Or les Pins Frankrijk 7 augustus 1961, belastingconsulent, huwt 2e te Sheffield Engeland 26 april 1962, JACOB MARCUS VAN TERWISGA, geboren te Amsterdam 25 november 1901, overleden Haarlem 23 augustus 1988, ingenieur wertuigkundige en mijnbouwkundige

  3 SEBASTIAAN IGNATIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 april 1914, overleden te Haarlem 12 februari 1944, student werktuigkundige (kandidaats)

  4 levenloze zoon, geboren 13 juni 1917


huwt 2e te Hilversum 17 april 1923, REINA GUEPIN, geboren te Nieuwer Amstel 10 september 1893, overleden te Leiden 6 juni 1971, uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Groede, 3 te Brussel Belgie:

 

  5 JEAN PIERRE VAN GRIETHUYSEN, geboren 19 februari 1924 VOLGT XIb

  6 ERNESTINE REINA ELISABETH VAN GRIETHUYSEN, geboren 13 februari 1926
  huwt Amsterdam 17 september 1949, JAN CONSTANT VAN MARLE, geboren te Amsterdam 30 december 1915, overleden te Islington Ontario Canada 10 augustus 1983, electro-technisch ingenieur, sonar technologie

  7 REINIER JOAN CAREL VAN GRIETHUYSEN, geboren 17 februari 1931 VOLGT XIc

   


GENERATIE Xd

CORNELIS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren te Haren 21 mei 1888, overleden te Marcinelle Belgie 23 oktober 1934, buitengewoon hoogleraar, ingenieur U.L.B. te Brussel Belgie
huwt Antwerpen Belgie 5 december 1914
ANNA EWALDINA VAN DEN BERGH, geboren te Antwerpen Belgie 14 augustus 1893, overleden te Marcinelle Belgie 25 juni 1981
uit dit huwelijk werden te Marcinelle Belgie 5 kinderen geboren:

 

  1 CAROLINA EWALDINA VAN GRIETHUYSEN, geboren 17 maart 1916, overleden te Tonon Les Bains Zwitserland 24 oktober 1997, huwt Marcinelle Belgie 6 november 1935, GUSTAVE ADOLPHE BOREL, geboren te Mannheim Dld 19 juli 1906, overleden Bôle Zwitserland 29 oktober 1988, predikant

  2 CORNELIS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren 28 augustus 1917 VOLGT XId

  3 CATY VAN GRIETHUYSEN, geboren 18 maart 1920, ongehuwd, verpleegkundige

  4 WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 8 januari 1922 VOLGT XIe

  5 THEODORUS JACOBUS VAN GRIETHUYSEN, geboren 2 april 1924 VOLGT XIf

   


GENERATIE Xe

JACOBUS OTTO VAN GRIETHUYSEN, geboren te Goes 15 juli 1892, overleden te 's-Gravenhage 24 oktober 1980, doctor in de franse letteren, beedigd makelaar-taxateur onroerende goederen
huwt 1e te 's-Gravenhage 17 januari 1916, echtscheiding 30 januari 1930
JACOBA WILLEMSTEIN, geboren te 's-Gravenhage 31 mei 1899, overleden te Schaerbeek (Brussel) Belgie 1 februari 1970
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:

 

  1 JACOBUS OTTO VAN GRIETHUYSEN, geboren 1 februari 1917 VOLGT XIg

huwt 2e te Brighton Engeland 27 juni 1931, ELISA ANNA LOUISE GULIELMI, geboren te Elsene (Brussel) Belgie 3 september 1898, overleden te 's-Gravenhage 1 april 1993, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE Xf

WILLEM MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Magelang N.O.I. 24 december 1890, overleden te Malang N.O.I. 19 juni 1936, assistent-resident, controleur binnenlands bestuur, plaatsvervangend landrechter
huwt Malang N.O.I. / 's-Gravenhage (met de handschoen) 7 april 1922
ANTOINETTE MARIE DE VRIENDT, geboren te Magelang N.O.I. 23 juli 1889, overleden te Bennekom 17 maart 1964, onderwijzeres MULO
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren


  1 JOHAN HERMAN VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 februari 1925, overleden te Hamilton Nieuw Zeeland 18 december 1995, ongehuwd, tuinbaas, vleessjouwer

   


GENERATIE Xg

JAN JACOBUS MARIUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Kuilsrivier Zuid Afrika 25 maart 1886, overleden Bakersfield California USA 24 april 1975, mechanisch ingenieur
huwt 1e te USA 1924
EFFIE MADGE WATERBURRY-STUYVESANT of STYVESON, geboren Wisconsin USA 1 januari 1858, overleden Los Angeles California USA 8 februari 1949 verder niets bekend
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren
huwt 2e te Los Angeles California USA 14 juni 1949, ADA BELLE SWEET-WATERBURY, (dochter van bovenstaande) geboren Stevenspoint Wisconsin USA 28 juli 1888, overleden ergens in California USA 25 april 1977, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE Xh

ANDREAS THEODORUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Sheboygan Wisconsin USA 16 december 1895, overleden te Jefferson County Warm Springs Oregon USA 6 december 1949, state liquor commissionair
huwt 1e USA 1926, echtscheiding THELMA POWERS, huwt2e 1948 DORIS LOGAN,
uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE Xi

JAN CLAUDE VAN GRIETHUYSEN, geboren te Sheboygan Wisconsin USA 22 februari 1899. overleden te Klamath Falls Oregon USA 28 januari 1981, eigenaar stomerij
huwt USA 1924, echtscheiding ca 1930
AILEEN DOOLY, geboren te Boring Oregon USA
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE Xj

CAREL THEODOOR (CHARLES MARIUS) VAN GRIETHUYSEN, geboren te Sheboygan Wisconsin USA 16 januari 1903, overleden The Dalles Oregon USA 28 januari 1991, fotograaf, eigenaar stomerij, depute sheriff
huwt 1e te Portland Oregon USA 1 januari 1923, gescheiden Kelso Washington USA 1936
MARGARETTE FOERSTER, geboren te Sherwood Park Oregon USA 14 september 1905, overleden te Seaside Oregon USA 25 december 1977
uit dit huwelijk werden te Portland Oregon 4 kinderen geboren:

   

  1 BETTY LORRAINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 25 december 1924, huwt Portland Oregon USA 26 januari 1946
  ELVIS TRACY, geboren te Coffeyville Arkansas USA 25 december 1923

  2 THEODORE MILTON VAN GRIETHUYSEN, geboren 1 februari 1927 VOLGT XIh

  3 MARLENE JEANETTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 11 maart 1933, overleden Oregon USA 10 december 2004
  huwt 1e te Cathlamet Washington USA 10 juni 1952, gescheiden, GARLAND MILLER, geboren te staat Nebraska USA 12 september 1924, houthakker, huwt 2e te Seattle Washington USA 15 april 1964
  WILLIAM KEENER, geboren te Sunbury Pennsylvania USA 23 augustus 1924, houtkeurder

  4 LEROY CHARLES VAN GRIETHUYSEN, geboren 30 mei 1934 VOLGT XIi, huwt 2e te Vancouver Washington USA 17 september 1945, ELIZABETH SCHACHERER, geboren Richardon North Dakota USA 6 april 1917
  uit dit huwelijk werd te Klamath Falls Oregon USA een kind geboren:

 

  5 KAREN MARIE VAN GRIETHUYSEN, geboren 20 september 1947, huwt The Dalles Oregon USA 7 februari 1968
  WILLIAM ELMER SKILES, geboren te Pottstown Pennsylvania USA 22 januari 1943, schoolmaster

   


GENERATIE Xk

CLAUDE ANDREAS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Oostburg Wisconsin USA 12 december 1887, overleden te Ida Grove Iowa USA 5 maart 1964, predikant, burgemeester, eigenaar kantoorboekhandel
huwt Ida Grove Iowa USA 30 juli 1922
ANNA CHRISTINA JENSEN, geboren te Ida Grove Iowa USA 13 mei 1898, overleden te Ida Grove USA 17 januari 1981
uit dit huwelijk werd te Ida Grove Iowa USA een kind geboren

   

  1 JAMES VAN GRIETHUYSEN, geboren en overleden 15 december 1926, verder adopteerde dit echtpaar 2 kinderen, geboren te Des Moines Iowa USA:

   

  2 BARBARA ANN VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 november 1927, huwt Ida Grove Iowa USA 17 oktober 1948
  RICHARD HALE BRODERS, geboren te Battle Creek Iowa USA 8 juli 1925, eigenaar benzinepomp

  3 ROBERT ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren 20 juni 1933 VOLGT XIj

   


GENERATIE X-l

THEODORE ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren te Perkins Oklahoma 7 juli 1903, overleden te Rancho Bernardo San Diego California USA 3 februari 1984, president-directeur Continental Oil
huwt Wynne Arkansas USA 11 oktober 1932
TREVA JANE OGAN, geboren te Wynne Arkansas USA 2 november 1909, overleden te Rancho Bernardo San Diego California USA 10 januari 1998
uit dit huwelijk werden te Ponca City Oklahoma USA 2 kinderen geboren:

 

  1 THEODORE ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren 2 november 1934 VOLGT XIk

  2 BONNIE LUCINDA VAN GRIETHUYSEN, geboren 9 januari 1939, huwt Tripoli Libie 25 december 1960, gescheiden, JOSEPH GRINNELL COLBORN, geboren Memphis Tennessee USA 6 november 1939, oceanograaf

   


GENERATIE XIa

WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren Buurmalsen 19 juni 1912, overleden te Baarn 3 januari 1953, arts
huwt 's-Gravenhage 6 september 1941
ANTOINETTE HESSELINE BYBAU, geboren te Soerabaja N.O.I. 8 februari 1914, overleden te Baarn 4 juni 1995
uit dit huwelijk werden te Baarn 3 kinderen geboren:

 

  1 ANNA ELISABETH IRENE VAN GRIETHUYSEN, geboren 29 oktober 1942
  huwt Baarn 18 december 1965, EDUARD PETER DE LA PARRA, geboren Batavia N.O.I. 10 augustus 1932, econ. drs. administrateur Rijkswaterstaat

  2 WILLEM HUYBERT VAN GRIETHUYSEN, geboren 4 oktober 1945 VOLGT XIIa

  3 JOHAN MARIUS SEBASTIAAN VAN GRIETHUYSEN, geboren 8 april 1948 VOLGT XIIb

   


GENERATIE XIb

JEAN PIERRE VAN GRIETHUYSEN, geboren te Groede 19 februari 1924, agronomist, leraar franse taal
huwt Mosman Sydney Australie 5 april 1952
MARGARET EMILY WILLIAMS, geboren te Sydney Australie 28 augustus 1923
uit dit huwelijk werden te Atherton Australie 2 kinderen geboren:

 

  1 WILLEM JOHN VAN GRIETHUYSEN, geboren 14 mei 1953 VOLGT XIIc

  2 FRANCES CHRISTINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 5 juli 1955, huwt Elstree Engeland 13 mei 1978
  PAUL STEVEN HACKNEY, geboren te Dundee Schotland 9 juli 1953

   


GENERATIE XIc

REINIER JOAN CAREL VAN GRIETHUYSEN, geboren te Brussel Belgie 17 februari 1931, bankier
huwt Hamilton Ontario Canada 14 november 1953
GEERTRUIDA JOHANNA EVERDINA KRAAIJENBRINK, geboren te Baarle Nassau 5 maart 1915, overleden Eck en Wiel 11 januari 1999
uit dit huwelijk werden te Hamilton Ontario Canada 2 kinderen geboren:

 

  1 REINA MARINA ERNESTINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 26 januari 1955
  huwt Baarn 28 augustus 1982, JANNES ALBERTUS KEISLAIR, geboren te Zandvoort 10 december 1956

  2 DIEDERICK SEBASTIAN VAN GRIETHUYSEN, geboren 8 juli 1958 VOLGT XIId

   


GENERATIE XId

CORNELIS JOHANNES VAN GRIETHUYSEN, geboren te Marcinelle Belgie 28 augustus 1917, overleden te Gosselie Belgie 3 mei 1996, chirurg, gynecoloog
huwt Voorst Brussel Belgie 8 september 1947, gescheiden
SABINE SCHWENNICKE, geboren te Schaerbeek Brussel Belgie 7 november 1925
uit dit huwelijk werden te Charleroi Belgie 2 kinderen geboren:

 

  1 CLAIRE ANNE VAN GRIETHUYSEN, geboren 4 september 1948, ongehuwd

  2 MARTINE VAN GRIETHUYSEN, geboren 8 maart 1950, huwt Charleroi Belgie 22 september 1990
  ROBERT DELVAL, geboren te Etterbeek Belgie 29 januari 1947, arts

   


GENERATIE XIe

WILLEM ADEODATUS VAN GRIETHUYSEN, geboren Marcinelle 8 januari 1922, overleden Lausanne Zwitserland oktober 2004, predikant
huwt Lausanne Zwitserland 6 juni 1953
ANNE-MARGUERITE JUILLARD, geboren Sainte Croix Zwitserland 11 september 1927
uit dit huwelijk werden te Vevey Zwitserland 4 kinderen geboren


  1 JEAN PIERRE SAMUEL VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 november 1956 VOLGT XIIe

  2 MARIE-ANNE VAN GRIETHUYSEN, geboren 17 juni 1958, huwt Lausanne Zwitserland 30 mei 19? - gescheiden 1983, ANDREW MARK HEARN, geboren te Cambridge Engeland 14 juli 1959

  3 CHRISTIAN WILLEM VAN GRIETHUYSEN, geboren 20 januari 1961 VOLGT XIIf

  4 PASCAL PHILLIPPE VAN GRIETHUYSEN, geboren 3 april 1966 VOLGT XIIg

 

 

GENERATIE XIf

THEODORUS JACOBUS VAN GRIETHUYSEN, geboren te Marcinelle Belgie 2 april 1924, overleden te Charleroi Belgie 16 mei 1994, ondernemer, journalist
huwt 1e te Voorst Brussel Belgie 6 mei 1947, gescheiden 5 maart 1954
EMILIA FRANCOIS, geboren te Voorst Brussel Belgie 5 maart 1927
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Voorst Brussel Belgie, 2 te Ukkel Belgie:

 

  1 CHANTAL CATY VAN GRIETHUYSEN, geboren 26 april 1948, overleden te Lierneux Belgie 1 december 1990
  huwt Luik Belgie 2 juni 1968, gescheiden ca 1986, PATRICK ROBERT ALAIN REDANT, geboren te Ukkel Belgie 22 juni 1945

  2 JEAN MARC VAN GRIETHUYSEN, geboren 5 januari 1952 VOLGT XIIh

huwt 2e East Greenstead Engeland 26 maart 1956, FRANCOISE MADELEINE RASQUINET, geboren te Luik Belgie 10 april 1922, overleden te Montigny-Le-Tilleul Belgie 19 augustus 1990, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren; huwt 3e Comblain Belgie 26 juni 1992, CHRISTIAN GILLES ARMANDE DEWARD, geboren Poulseur Belgie 15 januari 1951, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

 


GENERATIE XIg

JACOBUS OTTO VAN GRIETHUYSEN, geboren te 's-Gravenhage 1 februari 1917, overleden te Wassenaar 9 juni 1995, beedigd makelaar-taxateur onroerende goederen, collagist
huwt 's-Gravenhage 14 augustus 1946
EMMA FLETTERMAN, geboren te 's-Gravenhage 25 december 1913, overleden Wassenaar 26 april 2007
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:

 

  1 PATRICK MICHEL VAN GRIETHUYSEN, geboren 23 juli 1947 VOLGT XIIi

   

   

GENERATIE XIh

THEODORE MILTON VAN GRIETHUYSEN, geboren te Portland Oregon 1 februari 1927, eigenaar auto-accessoiresgroothandel, leider jazzband
huwt 1e te Malin Oregon USA 3 mei 1953, gescheiden
PHYLLIS RICK, geboren te Elrod South Dakota USA 31 juli 1930
uit dit huwelijk werden te Klamath Falls Oregon USA 3 kinderen geboren:

 

  1 CHERYL LYNN VAN GRIETHUYSEN, geboren 28 december 1953, huwt Klamath Falls Oregon USA 21 mei 1972, gescheiden, MIKE RUSSEL, geboren staat Iowa USA 26 januari 1951

  2 RICK TED VAN GRIETHUYSEN, geboren 27 februari 1955 VOLGT XIIj

  3 CYNTHIA KAY VAN GRIETHUYSEN, geboren 1 februari 1958, huwtKlamath Falls Oregon USA 28 september 1974, JOE TIBEL, geboren Los Angeles California USA 19 juni 1955, salesman, huwt 2e te Reno Nevada USA 17 oktober 1971, KAREN KAY OGDEN, geboren te Wayne Nebraska USA 23 juli 1940

   


GENERATIE XIi

LEROY CHARLES VAN GRIETHUYSEN, geboren te Portland Oregon USA 30 mei 1934, overleden Seaside Oregon USA 13 augustus 1997,
huwt Seaside Oregon USA 29 december 1961, echtscheiding 1975
EVELYN ANNA SMITH
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

 


GENERATIE XIj

ROBERT ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren te Des Moines Iowa USA 20 juni 1933, docent, veteraan Korea conflict
huwt 1e ca 1952, echtscheiding
MARLENE SUNTIN
uit dit huwelijk werd een kind geboren:

 

  1 RICK STEVEN VAN GRIETHUYSEN, voert de familienaam Suntin en verder niets bekend


huwt 2e (gedurende 11 jaar) echtscheiding, SALLY ODEN, uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren
huwt 3e te Omaha Nebraska USA 19 april 1969, echtscheiding Omaha Nebraska USA 8 oktober 1971
THERESA ANN SAWICKI, geboren te Omaha Nebraska USA 5 mei 1949, uit dit huwelijk werd te Omaha Nebraska USA een kind geboren:

 

  2 MICHAEL ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren 7 juni 1970, huwt 4e Riverton Wyoming USA 30 maart 1972, echtscheiding te Lander Wyoming USA 15 december 1980, SHARON RUTH BRYANT, geboren Riverton Wyoming USA 6 november 1946, psychloge, uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Lewistown Montana USA, 2 te Spokane Washington USA, beide kinderen voeren de familienaam Bryant:

   

  3 BERRY ALEXIS VAN GRIETHUYSEN, geboren 21 maart 1978, vermoord

  4 RYAN ALLAN VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 juni 1980, huwt 5e te Lander Soshowi Wyoming USA , SHARON, verder niets bekend

   


GENERATIE XIk

THEODORE ANDRE VAN GRIETHUYSEN, geboren Ponca City Oklahoma USA 2 november 1934, Shakespearian acteur
huwt New York city USA 26 mei 1962
PATRICIA REBECCA THOMPSON, geboren te Dover New Hampshire USA 14 april 1936, overleden 10 november 1999, actrice
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

 

 

GENERATIE XIIa

WILLEM HUYBERT VAN GRIETHUYSEN, geboren te Baarn 4 oktober 1945, arts, rontgenoloog
huwt Voorburg ZH 19 juni 1986 - echtscheiding Dordrecht 19 april 2001
CAMILLA GEYELIN CLARK, geboren te Bryn-Mawr Pennsylvania USA 13 september 1946
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Dordrecht:

 

  1 NICOLINE CECILE ANTOINETTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 mei 1987

  2 PHILIP JOHAN ALEXANDER FRANK VAN GRIETHUYSEN, geboren 13 november 1988

   


GENERATIE XIIb

JOHAN MARIUS SEBASTIAAN VAN GRIETHUYSEN, geboren te Baarn 8 april 1948, economisch doctorandus, reserve ritmeester der Huzaren
huwt Amsterdam 7 augustus 1980
Jonkvrouwe CORINE HERMANCE, Barones VAN ASBECK, geboren te Driebergen 19 november 1951
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/3 te Driebergen, 2 te Zeist:

 

  1 ANNA LOUISE VAN GRIETHUYSEN, geboren 21 oktober 1981

  2 HUYBERT JAN VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 februari 1984

  3 HENRIETTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 21 mei 1986

   


GENERATIE XIIc

WILLEM JOHN VAN GRIETHUYSEN, geboren Atherton Australie 14 mei 1953, piloot RAF
huwt Tellesford Somerset Engeland 19 februari 1983
ZAIDA KATHARINE GIBBS, geboren te Ceylon 14 augustus 1952
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1/2 te Limpley Stoke, 3 te Kendall Cumbria Engeland:

  1 JENNIFER MARY VAN GRIETHUYSEN, geboren 24 januari 1986

  2 LAUNA CHARLOTE VAN GRIETHUYSEN, geboren 25 augustus 1987

  3 ANNA PATRICIA VAN GRIETHUYSEN, geboren 9 juli 1990


 

GENERATIE XIId

DIEDERICK SEBASTIAN VAN GRIETHUYSEN, geboren Hamilton Ontario Canada 8 juli 1958
huwt Aerdenhout, gemeente Bloemendaal 19 september 1987
BIANCA-ROSA GIRAUDI, geboren Haarlem 30 juli 1961
uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren:

 

  1 ERMINIA BIANCA ROSA VAN GRIETHUYSEN, geboren 26 maart 1992

  2 SIMONETTA REINA GIOVANNA VAN GRIETHUYSEN, geboren 29 december 1997

   


GENERATIE XIIe

JEAN PIERRE SAMUEL VAN GRIETHUYSEN, geboren te Vevey Zwitserland 7 november 1956, micro-technicus
huwt Lugano Zwitserland 3 september 1983 echtscheiding
EVIN AFIFE DILBER, geboren te Istanboel Turkije 2 maart 1958, chemisch ingenieur melkproducten en enzymen
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Lausanne Zwitserland, 2 te Morges Zwitserland:

 

  1 PIERRE ALAIN GUILLAUME VAN GRIETHUYSEN, geboren 9 november 1990

  2 LEILA DILEK VAN GRIETHUYSEN, geboren 3 december 1994

   


GENERATIE XIIf

CHRISTIAN WILLEM VAN GRIETHUYSEN, geboren te Vevey Zwitserland 20 januari 1961, leraar - begeleider gehandicapten
huwt Mayens-de-Sion Zwitserland 23 augustus 1986, gescheiden
CLAUDINE PITTELOUD, geboren te Sion Zwitserland 11 maart 1957
uit dit huwelijk werd te Chate-St. Denis 3 kinderen geboren:

 

  1 CLAUDINE VAN GRIETHUYSEN, geboren en overleden 23 februari 1987 2 MAGALIE MARIE ANNE VAN GRIETHUYSEN, geboren 5 oktober 1989

  3 MANON JEANNE GABRIELLE VAN GRIETHUYSEN, geboren 9 september 1994

   


GENERATIE XIIg

PASCAL PHILIPPE VAN GRIETHUYSEN, geboren Vevey Zwitserland 3 april 1966
huwt Lausanne Zwitserland 25 mei 1996
ELIETE BASILIO DOS SANTOS, geboren Brazilie 21 april 1967
uit dit huwelijk werd te Lausanne Zwitserland 2 kinderen geboren:

 

  1 SEBASTIEN RAPHAEL VAN GRIETHUYSEN , geboren 27 juni 1997

  2 ANNALAIS MARIE VAN GRIETHUYSEN, geboren 11 december 2001

   


GENERATIE XIIh

JEAN MARC VAN GRIETHUYSEN, geboren te Ukkel Belgie 5 januari 1952
huwt Gerpinnes Belgie 27 augustus 1988
MARIE-FRANCE VAN HECK, geboren te Yangambi Zaire 6 januari 1950, overleden Geneve CH 2006
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

 


GENERATIE XIIi

PATRICK MICHEL VAN GRIETHUYSEN, geboren te 's-Gravenhage 23 juli 1947
huwt 1e 's-Gravenhage 14 februari 1979, gescheiden 6 augustus 1991
MARY THERESA CAIN, geboren te Newcastle upon Tyne Engeland 15 november 1950
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:

 

  1 JAN-CLAUDE MICHEL VAN GRIETHUYSEN. geboren 11 februari 1980

  2 GABRIELLE ANNA LOUISE VAN GRIETHUYSEN, geboren 18 juli 1981


huwt 2e te 's-Gravenhage 23 juli 1998, LOUISE FRANCISCA MARIA PETERS, geboren te Deventer 24 november 1952.


GENERATIE XIIj

RICK TED VAN GRIETHUYSEN, geboren Klamath Falls Oregon USA 27 februari 1955, automonteur, groothandelaar in automobiel producten
huwt Klamath Falls Oregon USA 17 augustus 1975, gescheiden 12 februari 1983
DESSIE MASTERSON, geboren te Wiesbaden Dld 15 augustus 1957
uit dit huwelijk werden te Klamath Falls Oregon USA 2 kinderen geboren:

 

   

  1 SABRINA MARIE VAN GRIETHUYSEN, geboren 10 februari 1976

  2 RICKY TYE VAN GRIETHUYSEN, geboren 11 september 1980

 

 

 • Bronnen:
  1. Biografieën van Nederlandse ondernemers, v.h. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
  2. Genealogie van Griethuysen Rhenense tak (Grieth Rhenen).
  3. Naam in lijn Hans S. Wesselink, Haren.
  4. Patrick van Griethuysen & Loes Peters, maart 2009.


Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best foutenvoorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

Hoogeveen, 6 juli 2010
© Harm Hillinga.