Parenteel van Hendrik de Mepsche van Echten

Met Aldfaer gemaakt door A. Post, 1 oktober 2019.

 

1 Hendrik de Mepsche van Echten is geboren omstreeks 1325, zoon van volkert van Echten en NN van NN. Hendrik is overleden op 22-06-1394, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik de Mepsche bezat een half achtendeel van den tienden to Dalen.
Verkrijgt in 1379 van de Bisschop van Utrecht in leen "Dat Houwingegoet, in de buerschap to Banlo, ghelegen in den kerspel van Rolde", als "borchleen to Vollenhove". Henric was dus verplicht om de Bisschop bij te staan, als dat nodig was, bij de verdediging van de burcht Vollenhove, eigendom van de Bisschop.
Het goed staat nu bekend als de "boerderij Kamps".
Henric de Mepsche zal een ridder zijn geweest, verwant aan of nazaat van de oudst bekende adellijke families in Drenthe.
Vermoedelijk is Henric de Mepsche dezelfde persoon als Hendrik van Echten, zoon van Volkert van Echten. Zijn oudst vermelde bezit en zijn familienaam duiden op een leefomgeving bij Meppen. De leenmannen van Echten hadden rond 1300 grote invloed gekregen op het gebied tussen Coevorden en Echten.
Een duidelijke aanwijzing dat Hendrik de Mepsche dezelfde persoon moet zijn als Hendrik van Echten is hetgeen vermeld staat bij Rudolf van Echten.
(Hendric van Echten verkoopt in 1370 tienden aan Godeken ten Sconenvelde, Roelof (Rudolf) is daarbij aanwezig. Rudolf komt ook voor in een oorkonde van 1381 waarin hij grond koopt in de marke van Peize, geheten de Blicmaat, hetwelk aan de westzijde grenst aan Roden. De van Echtens breiden hun bezit uit naar het noorden)
Na 1330 ging het bergafwaarts met de macht van de bisschop van Utrecht in Drenthe en hij deed alle moeite om mensen aan zich te binden door het in leen geven van goederen.
Zie ook: http://www.redmeralma.nl/garmerwolde.htm#1223
Hendrik trouwde met Agnesa.
Kinderen van Hendrik en Agnesa:
1 Johan de olde de Mepsche, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.
2 Roelof de Mepsche [1.2], geboren omstreeks 1355. Roelof is overleden na 1395, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1395 van de Bisschop van Utrecht, waarin vermeld wordt welke ridders/leenmannen in Drenthe hem steunden.
Deze Roelof moet dan een zoon zijn van Henric, die in 1379 het goed Houwelinge, nu boerderij Kamps, in leen kreeg.
1.1 Johan de olde de Mepsche is geboren omstreeks 1350, zoon van Hendrik de Mepsche van Echten (zie 1) en Agnesa. Johan is overleden na 1395, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heeft in 1395 bezittingen in Dalen.
Johan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1375 met NN.
Kind van Johan en NN:
1 Johan de jonge de Mepsche, geboren in 1375. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Johan de jonge de Mepsche is geboren in 1375, zoon van Johan de olde de Mepsche (zie 1.1) en NN. Johan is overleden vóór 18-06-1411, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermoedelijk vermeld als Jan de Mepsche in een oorkonde van 1395, waar hij staat vermeld als een vijand van de bisschop van Utrecht. Zijn oom Roelof staat hierin vermeld als vriend van de bisschop.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1395 met NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Henric de Mepsche [1.1.1.1], geboren omstreeks 1395. Henric is overleden vóór 02-08-1433, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Henric: Zie: http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/tng/getperson.php?personID=I323603&tree=savenije
2 Yeye de Mepsche [1.1.1.2], geboren omstreeks 1400. Yeye is overleden vóór 1478, ten hoogste 78 jaar oud.
Notitie bij Yeye: Ook Yeye Lunschen.
3 Johan de Mepsche [1.1.1.3], geboren omstreeks 1405. Johan is overleden in 1442, ongeveer 37 jaar oud.
4 Roelof de Mepsche, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.4.
1.1.1.4 Roelof de Mepsche is geboren omstreeks 1410, zoon van Johan de jonge de Mepsche (zie 1.1.1) en NN. Roelof is overleden in 1453, ongeveer 43 jaar oud. Roelof trouwde met NN.
Kind van Roelof en NN:
1 Roelof de Mepsche, geboren omstreeks 1435. Volgt 1.1.1.4.1.
1.1.1.4.1 Roelof de Mepsche is geboren omstreeks 1435, zoon van Roelof de Mepsche (zie 1.1.1.4) en NN. Roelof is overleden in 1493 in Groningen, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Uit: http://www.nazatendevries.nl/ Het Geslacht de Mepsche Groningen, met literatuurverwijzingen. (Geldt ook voor de beschrijviningen bij alle nazaten van Roelof de Mepsche)
Roelof was burgemeester te Groningen.
Het geslacht de Mepsche is van oorsprong een Drents geslacht, waarschijnlijk afkomstig uit Dalen (Mogelijk Meppen, vandaar ‘de Mepsche’). In Drente heeft dit geslacht o.a. bezittingen te Borger (Westrup). In de late Middeleeuwen vestigt een deel van deze familie zich in de provincie Groningen. In de navolgende eeuwen zullen de nakomelingen een stempel drukken op de Groningse geschiedenis, soms op een angstaanjagende manier.
Roelof trouwde met Wemele Lewe. Wemele is geboren omstreeks 1440. Wemele is overleden na 1512, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Wemele: 07-09-1512: Vrouwe Wemele Mepsche draagt over aan Hille, dochter van wijlen haar zoon Johan Mepsche, een halve heerd in Werffumer kerspel, geheten Wicbolthsheert, met heerlijhkheden, huis land enz..
Kind van Roelof en Wemele:
1 Johan de Mepsche, geboren in 1474 in Ulrum. Volgt 1.1.1.4.1.1.
1.1.1.4.1.1 Johan de Mepsche is geboren in 1474 in Ulrum, zoon van Roelof de Mepsche (zie 1.1.1.4.1) en Wemele Lewe. Johan is overleden op 15-06-1501 in Appingedam, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Gesneuveld in de strijd.
Johan trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1490 met Deetje Huinga.
Notitie bij Deetje: Ook vermeld als Dietje Huizinga.
Kinderen van Johan en Deetje:
1 Johan de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.
2 Evert de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.
3 Rudolf de Mepsche, geboren omstreeks 1490. Volgt 1.1.1.4.1.1.3.
4 Hille de Mepsche, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.4.1.1.4.
1.1.1.4.1.1.1 Johan de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1) en Deetje Huinga. Johan trouwde op 25-02-1527 in Groningen met Anna Omteda. Anna is een dochter van Fecko Omteda en Lucke Kater.
Kind van Johan en Anna:
1 Johan de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.
1.1.1.4.1.1.1.1 Johan de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1) en Anna Omteda. Johan is overleden in 1588 in Gdansk.
Notitie bij Johan: Johan de Mepsche woont op de borg Piloersma te Den Ham. Hij is hoofdeling te Groningen, evenals zijn gelijknamige neef Johan. In tegenstelling tot zijn neef is hij echter staatsgezind. Door de Spaanse overheersing in de stad Groningen is hij genoodzaakt om te vluchten, hij overlijdt in ballinschap. Zijn schoonfamilie Jensema leeft al enige eeuwen op de Jensemaborg te Oldehove. Zijn schoonvader Rembt Jensema overlijdt eveneens in ballingschap, na 1580.

Piloersema bij Den Ham heeft de vorm van een steenhuis, het begin van vele borgen. Het huidige Piloersema is echter geen steenhuis.
Johan de Mepsche, lid van de Ommelander adel, erfde in 1576 Piloersema en heeft er gewoond. Zijn kleinzoon Johan de Mepsche is de bouwheer van het huidige huis in 1633. De gevelsteen in de stalmuur vermeldt dat de schuren in 1702 zijn gebouwd. De laatste eigenaren, J.T. Wierenga en zijn echtgenote hebben de borg in 1991 nagelaten aan de Wierenga van Hamsterborg Stichting. De borg is in 1998 gerestaureerd en in gebruik als vergadercentrum. Ook kan men er logeren in karakteristieke gastenverblijven. De Vrienden van de Hamsterborg verzorgen de levende have die nog in de boerderij aanwezig is.
Johan trouwde met Dorothea Jensema. Dorothea is geboren in Oldehove, dochter van Rempt Jensema en Frederica Gaykema.
Kinderen van Johan en Dorothea:
1 Johan de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.1]. Johan is overleden in 1598.
2 Frederik de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.2.
3 Rempt de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.
1.1.1.4.1.1.1.1.2 Frederik de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1) en Dorothea Jensema. Frederik is overleden vóór 1601. Frederik trouwde in 1590 met Oede Entens. Zij is een dochter van Peter Oede Entens en Bauwe Omteda.
Kinderen van Frederik en Oede Entens:
1 Dorothea de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.2.1.
2 Johan de Mepsche, geboren omstreeks 1590 in Groningen. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.
1.1.1.4.1.1.1.1.2.1 Dorothea de Mepsche, dochter van Frederik de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.2) en Oede Entens. Dorothea trouwde op 31-03-1638 in Groningen met Harmen Ovingh.
1.1.1.4.1.1.1.1.2.2 Johan de Mepsche is geboren omstreeks 1590 in Groningen, zoon van Frederik de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.2) en Oede Entens. Johan is overleden omstreeks 1653, ongeveer 63 jaar oud. Johan trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-09-1611 in Groningen met Aijlcke tho Nansum.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Aijlcke: Die edle ehrnfeste jonker Johan de Mepsche zalige Frederick de Mepsch unde Ude Entens ehelike soene daer voer die edele ehrentfeste Koppen Jarghes als voget compareerde und die edle ehrntrijke Aelke to Nanzum Wilke tho Nansums ehelijke dochter daer voer die edele ehrentfeste amptman Sijghers compareerde is die proclamatie geconstateert veneris 2 augusti 1611.
in margine: Martinikerk; per dominum Bern. 8 september 1611.
Aijlcke is geboren in Oldenzijl, dochter van Wilke tho Nansum.
Kind van Johan en Aijlcke:
1 Oede de Mepsche, geboren op 15-09-1612. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.1.
1.1.1.4.1.1.1.1.2.2.1 Oede de Mepsche is geboren op 15-09-1612, dochter van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.2.2) en Aijlcke tho Nansum. Oede is overleden op 03-05-1648, 35 jaar oud. Oede trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1633 met Albert Hooftman.
Notitie bij het huwelijk van Oede en Albert: Huwelijkscontract tussen Albert Hooftman, zoon van Gilles H. en Fouwel Roltemans, en Oede de Mepsche, dochter van Johan de M. op den Ham en Aijlcke toe Nansum.
Getuigen zijn: Hildebrandt Entens, Wilhelm Conders van Helpen, Johan de Mepsche op den Ham, Gooszen Schaffer, Coppen Jarges en de rentmeester Johan de Mepsche, 1633. 14 juni .
Albert is een zoon van Gilles Hooftman en Fouwel Roltemans. Albert trouwde later op 17-09-1651 in Groningen met Johanna Margaretha van Ewsum.
Notitie bij Albert: Was burgemeester van Groningen.
1.1.1.4.1.1.1.1.3 Rempt de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1) en Dorothea Jensema. Rempt is overleden in 1615 in Groningen. Hij is begraven in Martinikerk Groningen. Rempt trouwde in 1581 met Suzanne van Steenwijk.
Kinderen van Rempt en Suzanne:
1 Johan de Mepsche, geboren op 26-04-1592 in Leer. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.
2 Hidde de Mepsche, geboren op 09-05-1594 in Leer. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1 Johan de Mepsche is geboren op 26-04-1592 in Leer, zoon van Rempt de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3) en Suzanne van Steenwijk. Johan is overleden op 07-09-1652 in Groningen, 60 jaar oud. Hij is begraven op 13-09-1652 in Groningen.
Notitie bij Johan: Johan de Mepsche is stadsrentmeester van Groningen (1627-1646). Op 26 mei 1631 verkoopt hij een huis aan de Leliestraat te Groningen. In 1632 koopt hij een huis aan de Brede Markt aan de Korenrijp, genaamd als ‘Huis met de Schone Gevel’.
Door zijn huwelijk met Helena Wicheringe verwierf Johan de borg Meininga te Niezijl. Zijn zonen Rempt en Gerard gebruiken de toevoeging ‘op Meininga’.
Johan trouwde, 31 jaar oud, op 28-09-1623 in Groningen met Helena Wicheringe, 29 jaar oud. Helena is geboren op 04-04-1594 in Harlingen, dochter van Gerhardus Wicheringe en Elizabeth Mattis Ruitenborgh.
Kinderen van Johan en Helena:
1 Gerard de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.
2 Johan de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.2.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1 Gerard de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1) en Helena Wicheringe. Gerard is overleden vóór 1682.
Notitie bij Gerard: Jonker, hoofdman van stad Groningen, Rentmeester.
Gerard wordt evenals zijn vader genoemd als ‘op Meijninga’, verwijzend naar de borg Meijninga. Hij woont echter te Groningen, waar hij diverse functie’s bekleedt.
Hij wordt genoemd als Raadsheer en Hoofdman van de stad Groningen, en als Rentmeester tussen 1657 en 1672. In 1656 koopt hij een huis in de Boteringestraat van Rudolph d’Mepsche op Tackenborch.
Sappemeer - fol.26v - 24 april 1681 - 25 januari 1694 - Titia van Walta, weduwe van de Mepsche, als mede leg. tut. over haar minderjarige dochter, juffer Margarieta d’ Mepsche, jr. Sibrand de Mepsche, luitenant over een compagnie cavalerie, en Jan de Mepsche, kapitein van een compagnie infanterie, verkopen aan Geert Hilldebrants en Anna Everts (ehel.), en Jan Harmens Calck en Wijpke Jansen (ehel.) de overdracht van een halve wijk veen, in het oosten van Sappemeer. Prijs: 700 car.gld
Johan Bloemert als volmacht van Thitia van Walta, weduwe van de raadsheer Gerhard de Mepsche, haar zoon kapitein Johan de Mepsche en haar dochter Margareta de Mepsche, weduwe Krieckx, draagt het goed op aan de ambtman. Datering 1690 sep 2.
Gerard trouwde op 24-09-1655 in Groningen met Tieth van Walta.
Kinderen van Gerard en Tieth:
1 Jan de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.1]. Hij is gedoopt op 30-08-1657 in Groningen.
2 Arent de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.2]. Hij is gedoopt op 12-02-1660 in Groningen.
3 Geert de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.3]. Hij is gedoopt op 04-10-1661 in Groningen. Geert is overleden vóór 09-06-1664 in Groningen, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Geert de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.4]. Hij is gedoopt op 09-06-1664.
5 Rempt de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.5]. Hij is gedoopt op 28-11-1665 in Groningen.
6 Margaretha de Mepsche, gedoopt op 20-11-1668 in Groningen. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.6.
7 Gerhard de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.7]. Hij is gedoopt op 25-11-1671 in Groningen.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1.6 Margaretha de Mepsche, dochter van Gerard de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.1) en Tieth van Walta. Zij is gedoopt op 20-11-1668 in Groningen. Margaretha is overleden in 1738, 69 of 70 jaar oud. Margaretha trouwde, 15 jaar oud, op 20-09-1684 in Groningen met Gijsbert Mattheus Kriecks, 28 jaar oud. Gijsbert is geboren op 15-11-1655 in Utrecht, zoon van Justus Gijsbrechtsen Kriecks en Agnes de Milan.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.2 Johan de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.1) en Helena Wicheringe. Johan is overleden vóór 1672.
Notitie bij overlijden van Johan: Verzegeling, waarbij Gerhardt de Mepsche en Titia van Walta, ehelieden, alsmede vrouwe Agnes Gruijs, weduwe van wijlen Johan de Mepsche, van Micheel Amija 6000 car. guldens op rente nemen, 1672-11-29.
Johan trouwde op 04-05-1662 in Aduard met Agnes Gruis.
Notitie bij Agnes: 29-11-1672: Verzegeling, waarbij Gerhardt de Mepsche en Titia van Walta, ehelieden, alsmede vrouwe Agnes Gruijs, weduwe van wijlen Johan de Mepsche, van Micheel Amija 6000 car. guldens op rente nemen.
Akte van verkoop door Agnes Gruys weduwe de Mepsche en de erven Johan de Mepsche aan Alderick van Ewsum en zijn vrouw J.E. Mackdowell en aan Everhard Ringels en zijn vrouw van een heerd land te Hoogkerk c.a. en de toerbeurt van de schepperij, 1692.
Kind van Johan en Agnes:
1 Helena de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.2.1]. Zij is gedoopt op 28-08-1665 in Aduard.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2 Hidde de Mepsche is geboren op 09-05-1594 in Leer, zoon van Rempt de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3) en Suzanne van Steenwijk. Hidde is overleden op 03-08-1662, 68 jaar oud.
Notitie bij Hidde: In 1634 wordt Hidde genoemd als schepper van Aduarderzijlvest.
Hidde trouwde, 28 jaar oud, op 16-02-1623 in Groningen met Catharina (Titia) Wicheringe, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hidde en Titia: Saturni den 18 januari 1623
Den edelen eeruntfesten Hidde d’Mepsche und die edele eher- unt doegentrijcke juffer Teetke Wicheringe beide absent de edele ehrentfeste joncker Jan d’Mepsche daervoer compareerrende; is de proclomatie geconsenteert.
in margine: Martinikerk; Wesselus den 16 februarij 1623.
Titia is geboren op 18-10-1590 in Harlingen, dochter van Gerhardus Wicheringe en Elizabeth Mattis Ruitenborgh.
Kinderen van Hidde en Titia:
1 [waarschijnlijk] Gerard de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1.
2 Rempt de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1 Gerard de Mepsche, zoon van [waarschijnlijk] Hidde de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2) en [waarschijnlijk] Catharina (Titia) Wicheringe.
Notitie bij Gerard: Nalatenschap van Titus van Ewsum en zijn vrouw Geertruid van Ewsum tussen Gerhard de Mepsche als voogd voor zijn dochter Geertruit de Mepsche, Ida de Mepsche, Ernest van Ewsum, Heero van Ewsum, Onno van Ewsum, Elisabeth van Ewsum, 1675 jul 16.
Gerard trouwde op 04-09-1652 in Groningen met Anna van Ewsum.
Kinderen van Gerard en Anna:
1 Geertruida de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1.1.
2 Ida de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1.2.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1.1 Geertruida de Mepsche, dochter van Gerard de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1) en Anna van Ewsum. Geertruida trouwde met Titus Ewsum. Titus is overleden in 1675.
Notitie bij Titus: Nalatenschap van Titus van Ewsum en zijn vrouw Geertruid van Ewsum tussen Gerhard de Mepsche als voogd voor zijn dochter Geertruit de Mepsche, Ida de Mepsche, Ernest van Ewsum, Heero van Ewsum, Onno van Ewsum, Elisabeth van Ewsum, 1675 jul 16.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1.2 Ida de Mepsche, dochter van Gerard de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1) en Anna van Ewsum. Ida is overleden in 1721.
Notitie bij Ida: 1681: Akte van verkoop door Elisabet van Ewsum en Geertruida de Mepsche, Ernst van Ewsum, Everarda Johanna van Berum en Onno van Ewsum aan Gerhardt Rudolph van Sissinck en diens vrouw Ida de Mepsche van hun aandeel in een mandelige plaats met de daartoe behorende goederen te Roderwolde, alsmede van een vierendeel waardeel in de marke van Peize.
1713; Akte van verpachting voor de tijd van 9 jaren met het recht redemptie door Ida de Mepsche, bijgestaan door haar man Lucas Adriaan van Lissebon, aan Maurits Clant van Hanckema van enige heemsteden en een tuin te Zuidhorn.
Ida:
(1) trouwde op 15-05-1675 in Groningen met Gerhard Rudolph van Sissinck.
(2) trouwde op 28-08-1693 in Groningen met Lucas Adriaan van Lissabon. Lucas is overleden vóór 1721.
Kind van Ida en Gerhard:
1 Evert van Sissinck [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.1.2.1].
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2 Rempt de Mepsche, zoon van Hidde de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2) en Catharina (Titia) Wicheringe. Rempt is overleden vóór 05-1682. Rempt trouwde met Willemina Wicheringe. Willemina is een dochter van Bartholdus Wicheringe en Oede Sophia Clant.
Kinderen van Rempt en Willemina:
1 Teteke de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.1]. Zij is gedoopt op 26-05-1659 in Groningen. Teteke is overleden vóór 27-12-1661, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Ode Sophia de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.2]. Zij is gedoopt op 03-08-1660 in Gronigen. Ode is overleden vóór 07-?-1667 v.Chr., minstens 3326 jaar oud.
3 Teteke de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.3]. Zij is gedoopt op 27-12-1661 in Gronigen.
4 Hidde de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.4]. Hij is gedoopt in 07-1664 in Gronigen.
5 Bartoldt de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.5]. Hij is gedoopt op 31-10-1665 in Gronigen.
6 Oede Sophia de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.6]. Zij is gedoopt op 27-07-1667.
7 Rempt de Mepsche, gedoopt op 23-07-1669 in Groningen. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.7.
1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.7 Rempt de Mepsche, zoon van Rempt de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2) en Willemina Wicheringe. Hij is gedoopt op 23-07-1669 in Groningen. Rempt is overleden na 1732, minstens 63 jaar oud.
Notitie bij Rempt: Hij was artilleriemeester te Groningen.
Hij bouwde omstreeks 1655 de borg Croonhoven te Sappemeer.
Rempt:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 16-08-1699 in Groningen met Wija Hinrica van Julsingha. Wija is een dochter van Johan van Julsingha en Wija Hinrica Clinge.
(2) trouwde, 54 of 55 jaar oud, in 1724 in Groningen met Johanna de Mepsche, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rempt en Johanna: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Rempt d’ Mepsche, zoon van Rempt d’ Mepsche en Willemina Wicheringe, en Johanna d’ Mepsche, weduwe van Jan Clant en dochter van Jan d’ Mepsche en Juliana Verruci, 1724 (1724.06.01)
Vrouwe Johanna de Mepsche, weduwe van de raadsheer Rembt de Mepsche en Hendrik Knijpinga verklaren een ruiling van goederen te hebben aangegaan, waarbij wed. de Mepsche aan Knijpinga overdraagt:
1. het huis, gedurende de laatste tijd door haar persoonlijk bewoond in de Oude Kijk in ’t Jatstraat met een hofje, plaats en stal erachter met een vrije uitgang naar de Turftorenstraat en een vrije uitgang via de stal naar het mandelige gangetje;
2. de naast sub. 1. gelegen behuizing met een vrije uitgang door het mandelig gangetje met het recht op de mandelig put daarin, 16 juni 1755. Authenthiek afschrift
Zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.4 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Rempt en Wija:
1 Willemijna de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.7.1]. Zij is gedoopt op 21-01-1703 in Groningen.
2 Wija de Mepsche [1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.7.2]. Zij is gedoopt op 20-01-1704 in Groningen.
1.1.1.4.1.1.2 Evert de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1) en Deetje Huinga.
Notitie bij Evert: Burgemeester te Groningen, getrouwd op 6 augustus 1520 te Groningen met Anna Jarges, overleden in 1541, dochter van Coppen Jarges. Evert is net als zijn grootvader Burgemeester te Groningen. Zijn schoonvader Coppen Jarges wordt genoemd in 1490 te Groningen.
In 1527 is er een akte van verkoop door Evert Mepsche aan Hermannus Mepsche (broer ??) van een jaarlijkse rente uit een huis gelegen aan de Grote Markt, hoek Ebbingestraat.
In 1529 is er een akte waarin Evert de Mepsche zijn ‘Evertsheerd’ bij Usquert ruilt tegen ‘het voorwerk’ te Winsum van Johannieter commanderij te Warffum. Hiermee verwerft hij bezittingen in het klooster te Warfum.
Evert trouwde op 06-08-1520 in Groningen met Anna Jarges. Anna is overleden in 1541.
Kinderen van Evert en Anna:
1 Coppen de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.
2 Johan de Mepsche, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.
1.1.1.4.1.1.2.1 Coppen de Mepsche, zoon van Evert de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2) en Anna Jarges. Coppen is overleden in 1594. Hij is begraven in Thesinge, kerk.
Notitie bij Coppen: Woonde op de Takkenborg te Garmerwolde.
Coppen trouwde met Bywe van Berum.
Kinderen van Coppen en Bywe:
1 Everhard (Evert) de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.1.
2 Averarda (Ave) de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.
3 Rudolf de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.3.
4 Remmert de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.4.
1.1.1.4.1.1.2.1.1 Everhard (Evert) de Mepsche, zoon van Coppen de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1) en Bywe van Berum. Everhard is overleden op 05-02-1646.
Notitie bij overlijden van Everhard: Anno 1646, den 5 feb, starft den weled. eerentfesten hoechachtbaeren enz. Joncker Everhardt D. Mepsche, op Tackenborch tot Garmerwolde, Teesinge ende Ten Bour enz. Hoevelinck.
Notitie bij Everhard: Woonde op de Takkenborg in Garmerwolde.
Everhard trouwde op 06-11-1596 in Groningen met Ida Broersma.
1.1.1.4.1.1.2.1.2 Averarda (Ave) de Mepsche, dochter van Coppen de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1) en Bywe van Berum. Ave trouwde met Frans Coenders. Frans is geboren omstreeks 1575 in Groningen, zoon van Tammo Coenders en Roelofje Sickinge.
1.1.1.4.1.1.2.1.3 Rudolf de Mepsche, zoon van Coppen de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1) en Bywe van Berum. Rudolf is overleden vóór 04-1629. Rudolf ging in ondertrouw op 02-04-1603 in Groningen met Aeltien Schatter.
Kind van Rudolf en Aeltien:
1 Coppen de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.3.1.
1.1.1.4.1.1.2.1.3.1 Coppen de Mepsche, zoon van Rudolf de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.3) en Aeltien Schatter. Coppen is overleden vóór 1647. Coppen trouwde met Anna Hillebrandus. Anna is overleden in 1633 in Groningen.
Kinderen van Coppen en Anna:
1 Rudolph de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.1.3.1.1]. Rudolph is overleden op 31-12-1657 in Garmerwolde.
Notitie bij overlijden van Rudolph: Op zijn graf staat de volgende tekst:
den weledelgeboren Rudolf de Mepsche, op de Tackenborch tot Garmerwolde, ’t Sandt en Crewert met haer annexen Juncker en Hovelinck, is gestorven op den 31 december 1657.
kwartieren:
de Mepsche Hillebrandes van Harssens
van Berum Yminga
Schatter Fritema
Jarges Siaerda
2 Alegunda de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.3.1.2.
3 Anna Catharina de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.3.1.3.
1.1.1.4.1.1.2.1.3.1.2 Alegunda de Mepsche, dochter van Coppen de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.3.1) en Anna Hillebrandus. Alegunda trouwde met Hillebrandt Entens op Luilema.
1.1.1.4.1.1.2.1.3.1.3 Anna Catharina de Mepsche, dochter van Coppen de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.3.1) en Anna Hillebrandus. Anna is overleden na 1693. Anna trouwde met Ludolf Tjarda van Starkenborgh. Ludolf is een zoon van Lambert van Starkenborgh. Ludolf is overleden omstreeks 1686.
Notitie bij Ludolf: Heer van Wehe en Zuurdijk
1.1.1.4.1.1.2.1.4 Remmert de Mepsche, zoon van Coppen de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1) en Bywe van Berum. Remmert is overleden vóór 1649. Remmert trouwde op 28-08-1596 in Groningen met Tetke Entens.
Kind van Remmert en Tetke:
1 Gelmer de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.4.1.
1.1.1.4.1.1.2.1.4.1 Gelmer de Mepsche, dochter van Remmert de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.4) en Tetke Entens. Gelmer trouwde met Theodorus Christoffer Grawijck.
1.1.1.4.1.1.2.2 Johan de Mepsche is geboren omstreeks 1520, zoon van Evert de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2) en Anna Jarges. Johan is overleden op 07-04-1585, ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven in Loppersum.
Notitie bij Johan: Uit: Het geslacht de Mepsche;
Luitenant van de Stad Groningen.
Als Johan geboren wordt is Groningen nog een zelfstandige stad. In 1536 moet ook Groningen Karel V als landsheer erkennen. De Mepsche weet binnen de nieuwe staat carrière te maken als een trouw dienaar. Zijn financiële positie verbetert aanzienlijk door een verstandig huwelijk waardoor hij de borg Duirsum bij Loppersum verwerft.
In 1557 wordt hij door Arenberg benoemd tot luitenant-stadhouder in Groningen. In die rol onderscheidt hij zich als een fel katholiek die niet bereid is toe te geven aan de wensen van de protestanten. Als het stadsbestuur de Broerkerk ter beschikking van de protestanten wil stellen verzet hij zich daartegen.
Na de dood van Arenberg, die sneuvelt in de Slag bij Heiligerlee, hoopt de Mepsche zelf tot stadhouder bevorderd te worden, maar hij wordt gepasseerd. Zijn carrière lijkt voorbij als Groningen toetreedt tot de Pacificatie van Gent, maar na het verraad van Rennenberg keert hij terug in Groningen. Als uitvoerder van de Spaanse/katholieke plakkaten wordt hij zeer gevreesd. Hij sterft in 1585 aan de pest.
Uit 1561 is er een huwelijkscontract tussen Johan de Mepsche en Agnes Entens. Niet zeker dat dit het huwelijk tussen hem en Agnes van Munster betreft, maar het is wel zeer goed mogelijk. Het is niet geheel duidelijk wie de moeder is van de kinderen Evert Johan en Catharina.
Johan:
(1) trouwde met Catharina van Siegen. Catharina is een dochter van Arnold van Siegen en Catharina Wolff. Catharina is overleden vóór 1560.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1561 met Agnes van Munster. Agnes is een dochter van Roelof van Munster en Maria van Selbach.
Kinderen van Johan en Catharina:
1 Evert Johan de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.1]. Evert is overleden op 11-11-1642. Hij is begraven in Loppersum.
Notitie bij Evert: Begraven in de kerk van Loppersum:
Anno 1642, den 11 november, is in den Heeren gerustet de E.E. Manhaften Jr. Evert Johan De Mepsche, in tyt sines levendes gewesene Luitenant Ritmester end Cornet. Des Seele Godt genade.
2 Catharina de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.2.
Kinderen van Johan en Agnes:
3 Johanna de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.3.
4 (Agnes) de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.4.
5 Rudolph de Mepsche, geboren omstreeks 1550 in Den Ham. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.
1.1.1.4.1.1.2.2.2 Catharina de Mepsche, dochter van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2) en Catharina van Siegen. Catharina is overleden in 1624 in Brussel. Catharina trouwde met Antoine de Lockquenghien.
1.1.1.4.1.1.2.2.3 Johanna de Mepsche, dochter van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2) en Agnes van Munster. Johanna trouwde in 1593 met Assuerus Clant.
1.1.1.4.1.1.2.2.4 (Agnes) de Mepsche, dochter van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2) en Agnes van Munster. (Agnes) trouwde met Aepko (Onno) van Ewsum. Aepko is een zoon van Johan van Ewsum en Anna van Burmania.
1.1.1.4.1.1.2.2.5 Rudolph de Mepsche is geboren omstreeks 1550 in Den Ham, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2) en Agnes van Munster. Rudolph is overleden in 1628, ongeveer 78 jaar oud. Rudolph trouwde met Joachime Böselager.
Kinderen van Rudolph en Joachime:
1 Johan de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.
2 Anna de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.2].
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1 Johan de Mepsche, zoon van Rudolph de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5) en Joachime Böselager. Johan is overleden vóór 1631. Johan trouwde met Lewe ten Holte. Lewe trouwde later in 1631 met Pieter Folckers.
Kinderen van Johan en Lewe:
1 Elteke de Mepsche. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.1.
2 Rudolf de Mepsche, geboren omstreeks 1620. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.1 Elteke de Mepsche, dochter van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1) en Lewe ten Holte. Elteke trouwde met Peter Folkerts. Peter is een zoon van Pieter Folckers en Dewertien Simons. Peter is overleden vóór 12-1644.
Notitie bij Peter: Uit: Het geslacht de Mepsche;
Raadsheer van Groningen, luitenant. Overleden voor december 1644.
In 1633 koopt Peter Folkerts de borg Duirsum te Den Ham van Evert, Johan en Rudolf de Mepsche.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2 Rudolf de Mepsche is geboren omstreeks 1620, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1) en Lewe ten Holte. Rudolf is overleden na 1650, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Uit: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/Rudolf%20de%20Mepche%20van%20Faan/Het%20geslacht%20de%20Mepsche.html
Verzegeling ener scheiding van in gemeenschap bezeten goederen tussen Assella Folkers en Rudolph Folkers, 1646 jan. 18.
Akte van ruil, waarbij Joost Lewe, jonker en hoveling ter Hansouw en Kantens c.a., aan zijn neef Rudolph de Mepsche, jonker en hoveling te Loppersum enz., en Assella Folckers e.l. overdraagt een heerd land onder Loppersum en Hellum, groot c. 46 grazen, en daarvoor in eigendom terug ontvangt een heerd land te Luddeweer onder Woltersum, groot 106 grazen, en 6 grazen land en ossenweide buiten de Boteringe-poort te Groningen benevens 1600 car. gulden, 1650
Rudolf trouwde met Assele Folkers. Assele is een dochter van Pieter Folckers en Dewertien Simons.
Kinderen van Rudolf en Assele:
1 Dewer Maryde de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.1].
2 Peter de Mepsche, gedoopt op 08-09-1650 in Loppersum. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2.
3 Jan de Mepsche, gedoopt op 30-08-1657 in Groningen. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2 Peter de Mepsche, zoon van Rudolf de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2) en Assele Folkers. Hij is gedoopt op 08-09-1650 in Loppersum. Peter is overleden op 09-01-1710 in Groningen, 59 jaar oud.
Notitie bij Peter: Uit: Genealogie de Mepsche, Groninger tak.
Peter de Mepsche was Raadsheer te Groningen, hij bezat o.a. de Euckema en Ailckema borg. Zijn zoon Rudolph verkocht het ‘Aylkuma’-goed in 1727 met schuur, hovinge, geboomte, grachten, etc..
Akte van schenking door Aswerus Aldringa aan Geertruida Aldringa, weduwe van Peter de Mepsche, van de borg Byma te Faan en alle daaraan verbonden rechten en 77 grazen land, die op haar beurt hetzelfde schenkt aan haar zoon Rudolf de Mepsche, 1712 (1712.02.18)
Peter trouwde met Geertruida Aldringa. Geertruida is een dochter van Gerhard Aldringa en Catharina Croons. Zij is gedoopt op 21-07-1661 in Niekerk.
Kind van Peter en Geertruida:
1 Rudolf de Mepsche, gedoopt op 15-03-1695. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2.1.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2.1 Rudolf de Mepsche, zoon van Peter de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2) en Geertruida Aldringa. Hij is gedoopt op 15-03-1695. Rudolf is overleden in 12-1754 in Wedde, 59 jaar oud. Hij is begraven in Groningen, Martinikerk.
Notitie bij Rudolf: Hij was Heer van Faan in het Westerkwartier en later ook Drost van Westerwolde, benoemd door Stadhouder Willem IV in 1748.
Hij verkreeg via vererving de borgen Bijma en Bloemersma in het Westerkwartier. Hij was aanhanger van de Oranjepartij.
Rudolf trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1718 in Zandeweer met Susanna Elijsabeth Alberda, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rudolf en Susanna: Tekst huwelijksinschrijving:
De H.E.G.Hr. MijnHeer Rudolph De Mepsche, Hr.v.Bijma tot Faan
cop De H.E.G. Juff Mejuffer Susanna Elijsabeth Alberda, Juffr.v.SN
Susanna is een dochter van Onno Tamminga van Alberda en Josina Petronella Clant. Zij is gedoopt op 06-02-1700 in Groningen.
Kinderen van Rudolf en Susanna:
1 Peter Jebo de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2.1.1], geboren in Aan de Grote Markt Groningen. Hij is gedoopt op 06-01-1719 in Groningen.
2 Onno Egbert de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.2.1.2], geboren in Aan de Grote Markt Groningen. Hij is gedoopt op 17-03-1723 in Groningen.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3 Jan de Mepsche, zoon van Rudolf de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2) en Assele Folkers. Hij is gedoopt op 30-08-1657 in Groningen.
Notitie bij Jan: Hij was kapitein.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1682 in Groningen met Juliana Verruci. Juliana is een dochter van Petrus Verruci en Cornelia de Bergagne.
Kinderen van Jan en Juliana:
1 Gerard de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.1]. Hij is gedoopt op 27-03-1683 in Groningen.
2 Cornelia de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.2]. Zij is gedoopt op 23-11-1684 in Gronigen.
3 Amelia Hendriette de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.3]. Zij is gedoopt op 17-03-1686 in Gronigen.
4 Johanna de Mepsche, gedoopt op 10-04-1687 in Groningen. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.4.
5 Helena de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.5]. Zij is gedoopt op 15-07-1688 in Sappemeer.
6 Juliana de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.6]. Zij is gedoopt op 07-01-1690 in Groningen.
7 Sibrandina de Mepsche, gedoopt op 10-08-1693 in Gronigen. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.7.
8 Peter Rempt de Mepsche [1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.8]. Hij is gedoopt op 17-04-1696 in Gronigen.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.4 Johanna de Mepsche, dochter van Jan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3) en Juliana Verruci. Zij is gedoopt op 10-04-1687 in Groningen. Johanna:
(1) trouwde met Jan Clant.
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1724 in Groningen met Rempt de Mepsche, 54 of 55 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Rempt: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Rempt d’ Mepsche, zoon van Rempt d’ Mepsche en Willemina Wicheringe, en Johanna d’ Mepsche, weduwe van Jan Clant en dochter van Jan d’ Mepsche en Juliana Verruci, 1724 (1724.06.01)
Vrouwe Johanna de Mepsche, weduwe van de raadsheer Rembt de Mepsche en Hendrik Knijpinga verklaren een ruiling van goederen te hebben aangegaan, waarbij wed. de Mepsche aan Knijpinga overdraagt:
1. het huis, gedurende de laatste tijd door haar persoonlijk bewoond in de Oude Kijk in ’t Jatstraat met een hofje, plaats en stal erachter met een vrije uitgang naar de Turftorenstraat en een vrije uitgang via de stal naar het mandelige gangetje;
2. de naast sub. 1. gelegen behuizing met een vrije uitgang door het mandelig gangetje met het recht op de mandelig put daarin, 16 juni 1755. Authenthiek afschrift
Zie 1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.2.7 voor persoonsgegevens van Rempt.
1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3.7 Sibrandina de Mepsche, dochter van Jan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.2.2.5.1.2.3) en Juliana Verruci. Zij is gedoopt op 10-08-1693 in Gronigen. Sibrandina:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 10-08-1721 in Gronigen met Abel Jans Coenders, 27 of 28 jaar oud. Abel is geboren in 1693 in Gronigen, zoon van Joost Lewe Coenders van Vervou en Odilia Rengers. Abel is overleden in 09-1736, 42 of 43 jaar oud.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 28-12-1754 in Gronigen met Tjerk van Ommen.
1.1.1.4.1.1.3 Rudolf de Mepsche is geboren omstreeks 1490, zoon van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1) en Deetje Huinga. Rudolf is overleden vóór 1568, ten hoogste 78 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Rudolf de Mepsche is ridder. Hij wordt al in 1521 genoemd als pastoor te Bedum, later als Doctor en Pastoor.
Op 24 juni 1535 is er een verzegeling, waarbij hertog Karel van Gelre aan dr. Roloff Mepsche pastor te Bedum verpacht voor zijn leven "alle alsulcken volle waren, weydelant, heydelant, hoylant, bouwlant, vischerije", welke hij bezit in de marckten van Midlaren en Zuidlaren.
Op 22 september 1568 verklaart Frater Joannes Roest, procurator te Bentlage van de orde van het Heilige kruis, dat jonker Haye Addinge te Westerwolde, hoveling te Sandtweerd, namens zijn vrouw als erfgename van haar vader, heer Rodolff de Mepsche, ridder, de verschenen jaarlijkse rente an 5 goudgulden heeft betaald, welke heer Rodolff de Mepsche, doctor en pastoor te Bedum, zijn convent heeft toegezegd.
Rudolf trouwde met Ode Tamminga. Ode is een dochter van Allert Tamminga en NN Thedema.
Kinderen van Rudolf en Ode:
1 Johan de Mepsche, geboren omstreeks 1525. Volgt 1.1.1.4.1.1.3.1.
2 Johanna de Mepsche, geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.1.4.1.1.3.2.
1.1.1.4.1.1.3.1 Johan de Mepsche is geboren omstreeks 1525, zoon van Rudolf de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.3) en Ode Tamminga. Johan trouwde, ongeveer 66 jaar oud, in 1591 met Anna Nanninga. Anna is een dochter van Doede Nanninga en Sophia Ripperda van Farmsum. Anna is weduwe van Egbert Clant (ovl. 1590).
1.1.1.4.1.1.3.2 Johanna de Mepsche is geboren omstreeks 1530, dochter van Rudolf de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1.3) en Ode Tamminga. Johanna:
(1) trouwde met Haye Addinga. Haye is een zoon van Jurgen Addinga en Anna Thedema.
(2) trouwde met Adriaan Hickaart. Adriaan is een zoon van Anthony Hickaart en Adriana van Balveren.
(3) trouwde met Smulling NN.
(4) trouwde met Diederik Sonoy. Diederik is geboren in 1529 in Kalkar. Diederik is overleden op 02-06-1597 in Pieterburen, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Diederik: Burgemeester van Enkhuizen (vanaf 1572), Gouverneur van het Noorderkwartier (Noord Holland).
Diederik Sonoy was de aanvoerder van de watergeuzen en gouverneur in Noord Holland. Hij kiest al op jonge leeftijd voor het protestantisme, en weigert in 1567 de eed van trouw af te leggen aan de koning van Spanje. In Januari 1568 onderteken Sonoy met Hendrik van Brederode en zeven andere opstandige edelen een compromis om de Spanjaarden met geweld uit de Lage Landen te verdrijven.
Op 1 juli 1568 ontvangt hij de eerste kaperbrieven van Lodewijk van Nassau. Dit gebeurt tijdens het beleg van Groningen, vlak na de slag bij Heiligerlee. Sonoy vecht negen dagen later als leider van 700 watergeuzen in zo’n zestien schepen tegen Boschuyzen bij Delfzijl. Willem van Oranje benoemt Sonoy in 1572 tot gouverneur van Noord Holland.
Meer info, zie de website: http://members.home.nl/tettero/ZuidHolland/Sonoy.htm
1.1.1.4.1.1.4 Hille de Mepsche is geboren omstreeks 1500, dochter van Johan de Mepsche (zie 1.1.1.4.1.1) en Deetje Huinga.
Notitie bij Hille: 07-09-1512:
Vrouwe Wemele Mepsche draagt over aan Hille, dochter van wijlen haar zoon Johan Mepsche, een halve heerd in Werffumer kerspel, geheten Wicbolthsheert, met heerlijkheden, huis land enz..
Hille trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, vóór 1520 met Geert Lewe. Geert is een zoon van Herman Lewe en Bauwe Tamminga.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 01-10-2019 12:14:06 door A. Post