De Ebelsheerd.

Ebelsheerd. Rijksmonument nr. 522560. Foto: Gouwenaar, 3 mei 2011. Licentie: Creative Commons, Public Domain.

 

Deze Oldambtser boerderij is gebouwd in 1874 in opdracht van E.K. Ebels in een electische stijl. In 1960 krijgt de boerderij de functie van proefboerderij: er wordt onderzoek gedaan naar rationele proefprodukten voor de landbouwpraktijk. De boerderij is vernoemd naar de toenmalig eigenaar E.H. Ebels en krijgt de naam ‘Ebelsheerd’. In 1965-66 worden de indeling van het voorhuis en deels de rechterzijgevel van de schuur gewijzigd. De vrijstaande schuur uit 1947, gelegen aan de achterzijde van de boerderij, is in 1961 verbouwd en komt niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking. De boerderij is monumentaal gelegen op een ruim, deels omgracht perceel aan het lint Beerta-Drieborg, dat is voorgedragen als beschermd gezicht.

 

In de tuin zijn restanten aanwezig van een landschappelijke aanleg; typerend zijn de monumentale loofbomen en de kronkelvijver. Het ontwerp is van J. Vroom sr. uit Glimmen en stamt uit 1874. Een oprijlaan aan de rechterzijde van het terrein verschaft toegang tot de boerderij.

 

De Ebelsheerd in de winter.

 

De Oldambtser boerderij bestaat uit een voorhuis en hoofdschuur. Het anderhalve verdieping hoge, geheel onderkelderde symmetrische VOORHUIS op nagenoeg rechthoekige plattegrond heeft lichtgepleisterde gevels met blokmotieven op een naar voren springend gepleisterd trasraam en wordt gedekt door een zadeldak waarop niet-originele donkere pannen; decoratieve houten windveren; houten makelaar; sierankers; geprofileerde houten goot op houten klampen; twee gemetselde nokschoorstenen. De gevels worden geleed door getoogde H-vensters met een gepleisterde omlijsting en decoratieve kuif. De entree in segmentvormig portiek bevindt zich centraal in de voorgevel (zuidzijde) en bestaat uit een niet-originele deur met getoogd bovenlicht en niet-originele zijlichten waarvoor een drie treden hoge hardstenen stoep met aan weerszijden een hardstenen muurtje; aan de linkerzijde ‘18’ en aan de rechterzijde ‘74’. De portiek wordt omlijst door gepleisterde pilasters. Boven de portiek een betonnen balkon met gepleisterde balustrade met ijzeren hekwerk; twee houten balkondeuren waarin glas met getoogd bovenlicht en decoratieve gepleisterde omlijsting bekroond met vazen. Aan weerszijden van de entree twee H-vensters waarboven twee getoogde korte T-vensters. In de westgevel twee H-vensters waarboven twee getoogde tweeruits zaadvensters en waaronder twee getoogde tweeruits keldervensters met diefijzer. De hoofdschuur is tegen de achterzijde (noordgevel) aangebouwd. In de oostgevel twee H-vensters waarboven twee getoogde tweeruits zaadvensters en waaronder twee getoogde tweeruits keldervensters met diefijzer.

In het interieur zijn ondermeer van belang: de plafonds op linnen met gestucte lijsten en rozetten van papier-maché, in de centraal gelegen hal de houten tochtdeuren waarin glas met getoogd bovenlicht en decoratieve houten omlijsting (pilasters en kuif), de houten omlijsting van de deuren met decoratieve houten bekroning, in de westelijke voorkamer de zwartmarmeren schouw waarboven gestucte pilasters.

De hoofdingang van Ebelsheerd, Hoofdweg 51.

De hoofdschuur is opgetrokken in bruine baksteen deels op een trasraam van gesinterde bruinpaarse baksteen en wordt gedekt door een zadeldak met wolfeind waarop oranje Hollandse pannen, achterzijde oranje Friese golfpannen; voorgevel en deels westgevel lichtgepleisterd met blokmotieven; houten piron; achterzijde niet-originele goot; west- en oostzijde deels niet-originele goot en deels houten gootlijst; muurankers.

In de voorgevel (zuidzijde) links een T-venster waaronder een tweeruits keldervenster met diefijzer. In de voorgevel rechts een T-venster waarboven een zaadvenster.
De zijingang bevindt zich in de westgevel en bestaat uit een niet-originele deur met bovenlicht waarvoor een deels aangesmeerde en deels hardstenen drie treden hoge stoep; aan de rechterzijde van de stoep `E.K.E. J.H.B. 1867'. Rechts van de zijingang twee H-vensters, een T-venster en drie tweeruits keldervensters met diefijzer. Aan de voorzijde van de eerste krimp twee zesruits vensters onder een getoogde strek. Aan de voorzijde van de tweede krimp een niet-origineel klein staand venster, een opgeklampte houten deur waarvoor een twee treden hoge stoep, een vierruits venster met bovenlicht, een niet-origineel liggend driedelig venster en zeven getoogde liggende achtruits vensters onder rollaag.

In de achtergevel (noordzijde), die deels opnieuw is opgemetseld, twee niet-originele schuurdeuren en negen getoogde liggende achtruits vensters onder rollaag.
In de oostgevel een niet-originele garagedeur, een niet-origineel liggend venster, twee zaadvensters onder strek en een tweeruits keldervenster onder strek. In de schuine zijde van de krimp een dubbele opgeklampte houten schuurdeur onder een houten latei en rollaag.

 Waardering
 Oldambtster boerderij van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:
 - als voorbeeld van een Oldambtster boerderij uit 1874 in de provincie Groningen
 - vanwege de opvallende vormgeving en zorgvuldige detaillering van het voorhuis
 - vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur
 - vanwege de monumentale ligging in het als beschermd gezicht voorgedragen lint Beerta-Drieborg
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Ebelsheerd in Nieuw-Beerta. Hoofdweg 51, 9687 PJ Nieuw-Beerta

Boerderij:
1874 1914 (tuin) 1947 (schuur) 1961 (verb. schuur) 1965-\'66 (verb.) J. Vroom sr. (1914) Vroom sr 1874 J. Vroom sr. (1914). Rijksmonument nummer: 522560

 

Huidige bewoners (2014):

Boerderij nr. 57. P. Blok, Hoofdweg 51, Nieuw Beerta. Eigenaar-bewoners: Jacobus Pieter Blok, geb. 27-12-1941 te ‘s Heer Arendskerke, geh. 26-6-1968 te Kruiningen met Maatje Catharina Bierens, geb. 4-12-1943 te Kapelle. K.: Adriana Wilhelmina, geb. 3-6-1969 te Borssele, senior adviseur bij Randstad HR Solutions. Woont samen met E.B. Alting van Geusau, chirurg, en hun kinderen Ian en Noortje in Den Helder. Willem Jacobus, geb. 9-8-1971 te Borssele, strategic marketing director bij Janssen in Rusland & Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Geh. 9-5-2003 met A.W. Versteeg, education& training consultant. Zij wonen met hun kinderen Aniek, Liese en Marijn in Moskou. Op 1-10-2007, na de pensionering van J.P. Blok, verhuizen hij en M.C. Blok-Bierens van Hoofdweg 26 (59a) naar hun boerderij aan Hoofdweg 51 (57), de 'oude' Ebelsheerd. In 1995 wordt proefboerderij Ebels Heerd voortgezet op het adres Hoofdweg 26. De fam. Blok koopt op 18-12-1995 de gebouwen van 57. Het woonhuis wordt tijdelijk verhuurd. Blok verhuurt de schuur voor opslag. Mocht de nieuwe proefboerderij niet meer in exploitatie zijn, dan gaat de naam Ebels Heerd terug naar de oorspronkelijke boerderij (BB)..

 

Situatie van de boerderij aan de Hoofdweg 51 te Nieuw Beerta. Bron: Google Earth.

Situatie van de boerderij aan de Hoofdweg 51 te Nieuw Beerta. Bron: Google Earth.

 


Gerelateerde artikelen:
01. Het geslacht Ebels uit Nieuw-Beerta.
02. Edzo Hommo Ebels (1889-1970).
03. Everhard Tonko Ebels (1906-1945). De tragedie in de Kroonpolder.
04. Fekko Ebel Hajo Ebels (1878-1951).
05. De Ebelsheerd te Nieuw-Beerta. Dit artikel!
06. De villa aan de Verlengde Hoofdweg 3 te Nieuw-Beerta.
07. Parenteel van het geslacht Ebels uit Nieuw-Beerta.

 

 

Bronnen:

01. RHC GA, Groninger Archieven, geraadpleegd 15 mei 2014..
02. Groninger archieven: Alle Groningers, geraadpleegd 15 mei 2014..
03. Rijksdienst voor monumenten; www.monumenten.nl; geraadpleegd 15 mei 2014.

04. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 15 mei 2014..
05. Boerderijenboek Beerta; geraadpleegd 15 mei 2014..
06. Google Earth; geraadpleegd 15 mei 2014..

 

 

 


 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorg-vuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 20 mei 2014.
Revisie: 25 september 2023.
Verhaal: © Harm Hillinga.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top