Fekko Hajo Ebels (1878-1951).

Fekko Ebel Hajo Ebels, landbouwer, geboren te Kroonpolder, gemeente Beerta, 12 Aug. 1878.
Ebels stamt uit een oud geslacht van zogenaamde eigenerfde landbouwers. Zijn vader Hajo Fekko Ebels neemt een vooraanstaande plaats in het openbare leven in en wordt o.a. in 1888 door de Staten van Groningen verkozen tot lid van de 2e Kamer der Staten Generaal, welke benoeming hij echter niet aanvaardt. Moeder: Esse Ebbens. Op 26 April 1901 treedt hij te Scheemda in het huwelijk met Eppien Jantine Nannenga. Kinderen: Hajo Fekko, geboren 6 maart 1902; Everhard Tonko, geboren 3 mei 1906, landbouwer, gehuwd met Tetje Tjaduwa Hendrika Dijkstra.


Ebels doorloopt de H.B.S. te Winschoten en vestigt zich, na bij zijn vader het landbouwbedrijf geleerd te hebben, als landbouwer in de Kroonpolder. Spoedig neemt hij intensief deel aan het verenigingsleven o.a. is hij lange tijd voorzitter van de plaatselijke afdeling van Het Groene Kruis; voorzitter van de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw; voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Strokartonfabriek De Dollard te Nieuweschans; Commissaris  van de Spaarbank te Beerta; Voorzitter van de Vereniging van Strokartonfabrikanten in Nederland; President Commissaris van de Maatschappij voor aanleg van Laagspanningsnetten in de provincie Groningen en een groot deel van de provincie Drente; voorzitter van de Staatscommissie voor de Landbouw van 1927 en lid van de Commissie van Advies voor de ontginning van woeste gronden en lid van de Hypotheekcommissie.

 

Verder beweegt Ebels zich op politiek terrein, waar hij zich aansluit bij de Vrijzinnig Democratische partij. Aanvankelijk is hij lid van den Gemeenteraad van Beerta; daarna lid van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen en tenslotte wordt hij gekozen tot lid van de 2e Kamer der Staten Generaal, in welk college hij zich toelegt op de behandeling van zaken, landbouw, verkeer en waterstaat betreffend. O.a. neemt Ebels het initiatief tot de indiening van een wetsontwerp inzake een Crisis-Pachtwet welke als de Crisis Pachtwet 1932 is ingevoerd.

 

Tezamen met J. Roemeling Evers te Groningen drijft Ebels verder nog een groot fabrieksbedrijf in verduurzaamde levensmiddelen en een handelsonderneming in landbouw werktuigen. Zijn talloze verdiensten erkent de regering officieel door de benoeming tot Ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Hij gebruikt een groot deel van de weinige vrije tijd die hem rest voor de bestudering van geschiedkundige lectuur.


Gerelateerde artikelen:
01. Het geslacht Ebels uit Nieuw-Beerta.
02. Edzo Hommo Ebels (1889-1970).
03. Everhard Tonko Ebels (1906-1945). De tragedie in de Kroonpolder.
04. Fekko Ebel Hajo Ebels (1878-1951). Dit atikel!
05. De Ebelsheerd te Nieuw-Beerta.
06. De villa aan de Verlengde Hoofdweg 3 te Nieuw-Beerta.
07. Parenteel van het geslacht Ebels uit Nieuw-Beerta.

 

Bronnen:

01. RHC GA (Groninger Archieven) met name:
02. Alle Groningers
03. Wikipedia


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 21 mei 2014.
Verhaal: © Harm Hillinga
.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top