De beëdiging van Koning Willem-Alexander.

 

Van 'Amtsberg' naar 'Von Amsberg'
Claus von Amsberg komt als diplomaat in dienst van de Duitse Bondsrepubliek en kiest zijn vrienden in de hogere adelskringen. Vanuit deze positie maakt hij de grote sprong naar één van de nog regerende koningshuizen: het huis van Oranje. Merkwaardig dat dit geslacht, waarvan verschillende leden in dienst hebben gestaan van de Hertogen van Mecklenburg, ’erfgenaam'  wordt van de vroegere broodheer en na de Huizen Mecklenburg en Lippe een nieuwe tak aan het alleen in de vrouwelijke lijn voortlevende Huis van Oranje-Nassau heeft geschonken.

 

Als oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Von Amsberg wordt omstreeks 1667 genoemd de ‘Schmiedemeister’ Jürgen Amtsberg te Schwichtenberg bij Demmin in Pommeren en aldaar overleden in 1686.

 

Uit zijn tweede huwelijk met Marie Bargmann wordt geboren Jürgen of Georg Amtsberg. Hij is ‘Backermeister' en ‘Aldermann der Backer’ te Demmin (1679-1756) en is in 1705 gehuwd met Elisabeth Gertrud Burmeister (1685-1759).

 

Uit dit huwelijk spruit Ds. Georg Amtsberg (1717-1772), laatstelijk predikant te Eldana bij Parchim. Uit diens tweede huwelijk in 1745 met Auguste Sophie Berner (1730-1804) wordt geboren Ds. Johann David Theodor Amtsberg (1747-1820).

 

Amtsberg wordt veredelt in Von Amsberg
Deze Amtsberg is het die in 1795 zijn naam ‘veredelt’ en zich ‘Von Amsberg’ gaat noemen, zonder dat er blijken zijn van een adelsverheffing. In 1771 huwt hij Sophie Friederike Luise Fritze (1747-1802).

Hun zoon Joachim Karl Theodor Amsberg (1777-1842) brengt het tot ‘Hofgerichts-Advocat' en ’Garnisons-Auditeur'  te Wismar. In 1813 is hij gehuwd met Anna Ilsabe (Sabine) Bernitt (1790-1846).

De uit dit huwelijk geboren Gabriël Ludwig Johann von Amsberg (1822-1895) is Generaal-majoor in Mecklenburgse dienst. In 1855 huwt hij met Marie Friederike Charlotte von Passow (1831-1904). Op 31 oktober 1891 wordt hem door de Groothertog van Mecklenburg-Schwerin het recht verleend om het adelspredikaat ‘Von'  verder te blijven voeren. Bij deze legalisatie wordt tevens het reeds bestaande wapen voor de adellijke tak officieel vastgesteld.

Uit laatstgenoemd huwelijk wordt geboren Wilhelm Karl Friedrich August Louis von Amsberg (1856-1929). Hij is ‘Groszherzogl. Mecklenb. Oberforstmeister’ en in 1889 gehuwd met Elise Hedwig Alexandrine von Vieregge (1866 - 1951).

 

Hun zoon Claus Felix Friedrich Leopold Gabriël Julius August von Amsberg (1890-1958) is planter te Njesani in Tanganjika en huwt in 1924 met Gosta Julie Adelheid Marion Marie Freiin (baronesse) von dem Bussche-Haddenhausen,  geboren In 1902.


ZHK Claus van Amsberg.

Kunnen de Von Amsberg's hun stamboom dus slechts terug voeren tot het einde van de 17e eeuw, anders is het met dat van het geslacht Von dem Busche. Het behoort tot de ‘Uradel’ van het Bisdom Osnabrück. De oudst genoemde stamvader is Albert de Busche, ‘Burgmann zum  Limberge’ en komt voor tussen 1341 en 1373.
Als bijzonderheid kan worden vermeld dat Georg Wilhelm Daniël. Freiherr von dem Bussche-Haddenhausen, generaal der infanterie in Hannoverse dienst sneuvelt op 11 december 1794 tegen de Fransen aan de Waal. Hij wordt begraven te Arnhem.


Uit het huwelijk Von Amsberg-Von dem Bussche wordt op 6 september 1926 te Dötzingen bij Hitzacker geboren de Prins Claus der Nederlanden,  Jonkheer van Amsberg, overleden 6 oktober 2002 te Amsterdam.
Kennelijk mede om te voorkomen dat de nakomelingen uit zijn op 10 maart 1966 gesloten huwelijk met Prinses Beatrix het Duitse adelspredikaat ‘Von’ in hun naam zouden voeren, wordt dit ‘vertaald’ in het Nederlandse ‘Jonkheer’.


Gemeenschappelijke voorouders
Het is aantoonbaar dat alle Europese vorstenhuizen op de een of andere manier door banden des bloeds met elkander zijn verbonden en in mindere mate geldt dit voor de adellijke en overige geslachten. Deze familiebanden zijn begrijpelijk als we bedenken dat een ieder van ons omstreeks het jaar 1200 ruim 33 miljoen voorouders telt. Dit is slechts een theoretisch getal want allen hebben we zelf en met anderen een onnoemlijk aantal gemeenschappelijke voorouders.


De eerste gemeenschappelijke voorouders van Prinses Beatrix en Prins Claus zijn de in 1718 gehuwde Hilmar Albrecht von dem Bussche en Anna Dorothea von Vincke.

 

Gemeenschappelijke voorouders van Prinses Beatrix en Mr. Pieter van Vollenhove zijn Ridder Willem Cuser, baljuw van Naarden, Gooiland en Amstelland, rentmeester van Kennemerland, overleden na 1355 en gehuwd met Ida van Oosterwijk.


Gemeenschappelijke voorouders van Prins Claus en Prins ‘Don Carlos’ Hugo van Bourbon-Parma (de voormalige echtgenoot van prinses Irene) zijn het echtpaar Unico Ripperda gehuwd in 1531 met Judith van Twickelo. Verder Ridder Wolfert van Borssele, Heer van Veere en Sandenburg, gehuwd met Hadewich van der Eem genoemd omstreeks 1350.

 

Ridder Arend van Cruyningen en Diderica van Riede, omstreeks 1430, zijn gemeenschappelijke voorouders van Prins Claus en Mr. Pieter van Vollenhove. Ridder Walraven van Brederode burggraaf van Utrecht, Heer van Brederode, Vianen en Ameide in 1492 gehuwd met Margaretha van Borssele, Vrouwe van Cloetinge en Ridderkerk zijn het van Prinses Beatrix en prins ‘Don Carlos' (voormalige echtgenoot van prinses Irene).

 

Onder de verre voorouders van Prins Claus tellen we ook leden van het voorgeslacht van Prinses Beatrix, nl. Nassau,  Lippe,    Mecklenburg en Cramm. Verder treffen we zelfs koningen aan, onder meer van Zweden, Engeland, Frankrijk en Jeruzalem en keizers van Duitsland en Byzantium. In Nederland zijn het aanzienlijke middeleeuwse geslachten als Van Borssele, Van Amstel, Van Bronckhorst, Van Brederode, Van Egmond, Van Wassenaar, Van Montfoort, enz., enz., reeds eerder de hertogen van Gelre, Holland, Vlaanderen en Henegouwen, verder een bisschop van Utrecht, n.l. Guy van Avennes (1301-1317).

 

De jongste Nederlandse onder de voorouders is Henrica van Ittersum, die in 1667 te Deventer wordt geboren. Tot haar voorouders behoren ook talrijke geslachten uit de Groninger Ommelanden, zo bijvoorbeeld Heemstra, Onsta, Rengers, Jargens, Ewsum, Manninga en de Oostfriese geslachten Ukena en Cirksena en (dus) de uit het noorden afkomstige geslacht Ripperda. Een aardige bijzonderheid is het feit dat prinses Beatrix en de nazaten de Vries, dezelfde voorouders hebben bij de Cirksena’s, maar er is geen sprake (meer) van enig bloedverwantschap.

 

 

 

Koning Willem Alexander heeft de Ripperda’s als voorouders

De Ripperda's vinden we niet via de moeder van Koning Willem Alexander, maar via de vader, Claus von Amsberg.

 

Daarbij beginnen we bij de geboorte van Hayo III Ripperda in 1495 die huwt met Henrica van Hackfort. Hayo woont op het kasteel te Hackfort, is hoofdeling van Farmsum, Appingedam, Dornum en Petkum. Door zijn huwelijk verkrijgt hij de heerlijkheid en het kasteel te vorden. Hij wordt door de keizerlijke Raad benoemd in Gelderland door Karel V op zaterdag 7 januari 1550.

Hun dochter Elsabe Ripperda (circa 1530), huwt in 1551 Hendrik van Münster tot Meinhòvel.

 

 

Uit dit huwelijk wordt in 1566 Jurrien von Münster geboren die in 1627 overlijdt. Hij is in 1597 gehuwd met Judith von Langen, geboren in 1659.

 

 

 

Uit het huwelijk tussen Jurrien en Judith wordt Langen von Münster geboren in 1603. Langen huwt in 1648 de in 1626 geboren en in 1699 gestorven Catharina Walpurg von Haren.

 

 

Hun zoon Georg Heinrich von Münster wordt geboren in 1719 en trouwt in 1692 met Magdalena Sophia van Raasfeld, geboren in 1658 en overleden in 1704 als zij 46 jaar oud is. Uit dit huwelijk ontspruit onder meer een zoon.

 

Deze zoon, Johan Heinrich Münster wordt geboren in 1694, overlijdt in 1735 en huwt Mechtild Dorothea von Ledebur, dochter van Herman von Ledebur (1633-1709) en Henrica Maria van Ittersum (1667-1729). Ze krijgen een zoon, Georg Hermann Heinrich Freiherr von Münster.

 

 

 

 

 

 

 

Georg Herman Heinrich Freiherr von Münster wordt geboren in 1721 en overlijdt op 52-jarige leeftijd. Hij is in 1745 gehuwd met Dorothea Philippine Wilhelmine Freiin van Hammerstein-Gesmold. Uit dit huwelijk wordt een dochter Frederike geboren.

 

 

 

Frederike Louise Philippine Dorotehea Freiin von Münster huwt in 1775 Ernst Frans Graf van Platen, geboren in 1739 overleden 1818. Hun dochter Sabine wordt geboren in 1780.

 

 

 

 

Deze Sabine Louise Julie Gräfin von Platen-Hallermund overlijdt op 46-jarige leeftijd en huwt in 1801 met Albrecht Freidrich Wilhelm Christian Anton Ferdinand von Malortie. Hij wordt geboren in 1771 en overlijdt in 1847 op 76-jarige leeftijd. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren.

 

 

 

Deze dochter, Elise van Malortie, wordt geboren in 1802 en overlijdt in 1862 als ze ongeveer 60 jaar oud is. Elise is in 1819 gehuwd met Ludwig August Friedrich Freiherr van Dem Bussche-Haddenhausen, geboren in 1772. Hij overlijdt op een voor die tijd hoge leeftijd, namelijk ongeveer 80 jaar. Ludwig en Elise krijgen een zoon.

 

Deze zoon, Julius Ernst van Dem Bussche-Haddenhausen ziet het levenslicht in 1827 en overlijdt op 55-jarige leeftijd in 1882. Hij is gehuwd met Juliana von Salviati (1832-1892).

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem-Alexander.

Uit het huwelijk wordt in 1869 Georg von Dem Bussche-Haddenhausen (1869-1923) geboren. Hij huwt Gabrielle van Dem Bussche (1877-1973). Zij krijgen in 1902 een dochter die 94 jaar oud wordt. Deze dochter, Gösta Julie Adelheid Marion Marie Freiin von Dem Bussche-Haddenhausen, huwt Claus Felix von Amsberg (1890-1953). Het is uit dit huwelijk dat ZKH Claus Georg von Amsberg wordt geboren (1926-2002) op donderdag 10 maart 1966 trouwt hij met Koningin Beatrix Wilhelmina Armgard der Nederlanden. Hun zoon Koning (2013) Willem-Alexander Claus George Ferdinand der Nederlanden wordt geboren op donderdag 27 april 1967 te Utrecht.

De specificaties van het bovenstaande zullen uitgewerkt worden in 'De genealogie van de Ripperda's'.

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

 

Hoogeveen, 2 juni 2013.
Revisie: 14 novemberr 2023.
Onderzoek en verhaal: © Harm Hillinga.

Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top