Parenteel van Johan Ubbes.
Parenteel van Johan Ubbes.

Generatie I

I.  Johan Ubbes, relatie met Nn Nn
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Froucke Jansens, geb. te Onderdendam [Gr] circa 1617, kerk.huw. (ongeveer 19 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 6 mrt 1636 Mencke Harmens de soon van wijlen Harmen Jurjens tot Beem und Froucke Jansen Johan Ubbens dochter tot Onderdendam den 6 Martij met Mencke Harmens, geb. te Bedum [Gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Trijne (Trine) Jansens, geb. te Onderdendam [Gr] circa 1618, volgt IIa
  3.  Aelheijt Janssens, geb. te Onderdendam [Gr] circa 1619, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 27 sep 1640 Wellicht is Aelheijt vroeg gestorven want op 05-02-1643 te Warffum trouwt Evert Jurjens van Warffum met Aachte Roelofs. Het gaat dan vermoedelijk om dezelfde Evert met Evert Juriens, geb. te Warffum [Gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacob Jansens, geb. te Onderdendam [Gr] circa 1625, volgt IIb
 

Aantekeningen:
Johan Ubbes.
Hij wordt ook Johan Ubbens genoemd.
 
 

Aantekeningen:
Froucke Jansens.
Froucke wordt genoemd in 1636 als dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
BRON: Bedum, DTBL NH, T:1629-1683, 1698-1750 BED01. HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel. Datum: 01-02-1992. door: H.R.A. Wessels.
 
 

Aantekeningen:
Aelheijt Janssens.
Aelheijt wordt genoemd in 1640 als dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
BRON: Bedum, DTBL NH, T:1629-1683, 1698-1750 BED01. HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel. Datum: 01-02-1992. door: H.R.A. Wessels.
 

Generatie II

IIa.   Trijne (Trine) Jansens, dr. van Johan Ubbes (I) en Nn Nn, geb. te Onderdendam [Gr] circa 1618, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) te Bedum [Gr] in 1639 Zijwert Luiwes tot Stidtswert ende Trine Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
Sijwert Lues tot Stidtswert ende Trijne Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
De naam van Sijwert wordt in beide aktes verschillend geschreven met Sijwert Lues, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1612, Landbouwer, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1667 Ledematenlijst Stitswerd 1666: Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)4
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Luie Sijwerts, geb. in 1642, volgt IIIa
  2.  Trijne Sijwerts, ged. in 1645. 
  3.   Peter Sijwerts, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1647, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 2 okt 17085, volgt IIIb
  4.  Jan Sywert, geb. in 1648, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Menkeweer voor zondag 12 okt 1704, volgt IIIc
  5.  Sierdt Sijwerts, geb. circa 1650, volgt IIId
  6.  Anje Sijwerts, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1653, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor zondag 24 nov 1715, volgt IIIe
  7.   Claes Sijwerts, geb. circa 1655, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Woltersum [Gr] op maandag 21 apr 17276, volgt IIIf
 

Aantekeningen:
Trijne (Trine) Jansens.
Trijne (en Sijwert Luiwes) wordt genoemd in 1639 als dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
BRON: Bedum, DTBL NH, T:1629-1683, 1698-1750 BED01. HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel. Datum: 01-02-1992. door: H.R.A. Wessels.
 
 

Aantekeningen:
Sijwert Lues.
Vrijwel zeker de vader van Jan Sywert. Zowel de naam Lues en Trijne komen als Luij en Trijnie bij de kleinkinderen voor. Hij wordt ook Zijwert Luiwes ggenoemd.
 

IIb.  Jacob Jansens, zn. van Johan Ubbes (I) en Nn Nn, geb. te Onderdendam [Gr] circa 1625, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Bedum [Gr] op maandag 13 feb 1651 met Geertien Hindriks, geb. te Stitswerd [Gr]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Hendrik Jacobs, ged. te Groningen Der Aa-kerk op maandag 23 apr 1663 Papenpoortje8
 

Aantekeningen:
Jacob Jansens.
Jan wordt genoemd in 1651 als zoon van Johan Ubbes tot Onderdendam.
BRON: Bedum, DTBL NH, T:1629-1683, 1698-1750 BED01. HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel. Datum: 01-02-1992. door: H.R.A. Wessels.
Ledematenlijst Menkeweer: 5-6-1698 Jacob Ubbes en Geerte Everts met attestatie toegekomen.
 

Generatie III

IIIa.  Luie Sijwerts, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens (IIa), geb. in 1642, Landbouwer, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 26 sep 1667 met Ide Jans
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Siwert Luies, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 15 nov 166810, relatie (1) met NN, ovl. voor 1738. Uit deze relatie geen kinderen, kerk.huw. (ongeveer 69 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] in mrt 1738 met Hindrikjen Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jan Luies, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 28 aug 167010, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor donderdag 21 nov 1675. 
  3.   Heijel Luies, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 31 dec 167110
  4.   Willemtjen Luies, geb. te Haantil (Warffum) Geboren bij de Haantil, ged. te Warffum [Gr] op donderdag 13 apr 167313
  5.   Jan Luies, geb. te Haantil (Warffum) Bij de Haantil, ged. te Warffum [Gr] op donderdag 21 nov 167513
  6.  Frouwke Luies, geb. te Haantil (Warffum), volgt IVa
  7.   Anje Luies, geb. te Haantil (Warffum) Bij de Haantil, ged. te Warffum [Gr] op donderdag 15 dec 167813
 

Aantekeningen:
Luie Sijwerts.
Ledematenlijst Stitswerd. 6 september 1668 aangenomen.
Ledematenlijst Warffum. 20 okt. 1672 met attestatie van Stitswert: Lue Sijwerts, Ide Jans sijn huisvrouw.
 
 

Aantekeningen:
Ide Jans.
Ledematenlijst Stitswerd. 6 september 1668 aangenomen Ide Jans huisvrouwe van Luije Siwerts.
 
 

Aantekeningen:
Siwert Luies.
Namen der Ledematen deser gemeinte zoo bevonden zijn op het houden van het eerste Avontmaal des Heeren in 7temb: 1704, o.a. Siwert Luis en sijn huisvr. (later bijgevoegd "doot").
Vermoedelijk is de eerste vrouw van Siwert Luies voor 1704 gestorven. (Bron: Ledematenlijst Kantens).
 

IIIb.   Peter Sijwerts, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens (IIa), geb. te Stitswerd [Gr] circa 1647, Bakker, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 2 okt 17085, begr. te Stitswerd [Gr] op woensdag 10 okt 17085, tr. (ongeveer 37 jaar oud) circa 1684 met Anje , ovl. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 sep 17075, begr. te Stitswerd [Gr] op woensdag 5 okt 17075
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Hindrickjen Peters, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 8 dec 168610
  2.   Trijntie Peters, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 22 jan 168810, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor donderdag 10 mei 1691. 
  3.   Trijntien Peters, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 10 mei 169110
  4.   Sijwert Peters, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 16 aug 169610, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor donderdag 22 okt 1699. 
  5.   Lue Peters, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 4 aug 169710
  6.   Sijwert Peters, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 22 okt 169910
 

Aantekeningen:
Peter Sijwerts.
Vermoedelijk een zoon van Sijwert Lues en Trijne Jansens. De namen van de kinderen komen overeen met de namen in het gezin Sijwert en Trijne; Trijntie, Jan, Sijwert en Lue.
Ledematenlijst Stitswerd:
Den 22 Novembr. 1700 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse sijnes geloofs d' Eerb. Peter Sijwers.
Den 16 Jul. 1702 is na voorgaande wettelicke samenroepinge van de anwesende leden der Gemeente, met eenparige stemmen tot armvooght of diaken gekoosen d' eerb. Peter Sijwerts.
Den 31 Augusti 1704 zijn, na voorgaande wettige t' samenroepinge, na gedaene predikatie en voorgaende anroepinge van de Naem des Heeren, met eenparige stemmen, in plaetse van de E. Peter Sijwers, tot diaken gekosen de E Peter Woest; En tot olderling h in plaets van d' E Willem Peter Willems, die versturve[n] is, d' E Klaes Willems.
Anno 1707 Den 18 en 19 Augusti hebbe ick Gerhardus Busz pastor tot Stitswert dese Gemeijnte gevisiteert en daar in dese volgende ledematen gevonden, als: oa D. 31 Peter Sijwerts en D. 32 Anje sijn Huijsvrouw.
 

IIIc.  Jan Sywert, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens (IIa), geb. in 1648 Jan Sywert is vrijwel zeker de zoon van Sywert Lues.mts Zowel de naam Lues en Trijne komen als Luij en Trijnie bij de kleinkinderen voor, Landbouwer, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Menkeweer voor zondag 12 okt 1704, kerk.huw. (ongeveer 30 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 8 nov 1678 met Trijntje Jacobs, geb. te Kantens [Gr], ovl. op zondag 5 aug 1691. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Grietje Jans Berghuis, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 2 nov 167915, volgt IVb
  Jan Sywert, kerk.huw. (ongeveer 43 jaar oud) (2) in 1691 met Jantien Reyntiens, dr. van Reijntien Sijmons en Bouwjen Jansen. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Sywert Jans, ged. te Menkeweer op zondag 5 aug 1691 Op Barghuis16
  2.   Sijmen Jans, ged. te Menkeweer op donderdag 11 dec 169217, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 19 jan 1758, volgt IVc
  3.   Trijnie Jans, ged. te Menkeweer op vrijdag 9 apr 1694 Op Barghuis16
  4.   Jacob Jans, ged. te Menkeweer op donderdag 11 aug 1695 Op Barghuis.
Getuige Gretien16, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Menkeweer voor donderdag 22 nov 1696. 
  5.   Jacob Jans, ged. te Menkeweer op donderdag 22 nov 169616, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Menkeweer voor donderdag 26 feb 1699. 
  6.   Bouke Jans, geb. te Menkeweer Gedoopt te Stitswerd "… om dat haer pastoor op die sondach te Menckeweer niet er quam.", ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 23 jan 16989, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Menkeweer op zondag 8 jan 1702 Op Barghuis. 
  7.   Jacob Jans Berghuis, ged. te Menkeweer op donderdag 26 feb 169916, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 4 apr 17349, volgt IVd
  8.  Luije Jans Barkhuis, ged. te Menkeweer op zaterdag 31 jul 1700, volgt IVe
  9.   Boucke Jans Berghuis, ged. te Menkeweer op zondag 8 jan 170216, volgt IVf
  10.   Willem Jans, ged. te Menkeweer op zondag 5 aug 170316
  11.   Jan , ged. te Menkeweer op zondag 12 okt 1704 Naar overleden vader genoemd16
  Jantien Reyntiens, dr. van Reijntien Sijmons en Bouwjen Jansen, kerk.huw. (2) in 1707 met Frerick Peters
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Kunje Freriks, ged. te Menkeweer op zondag 29 jul 170816, kerk.huw. (ongeveer 20 jaar oud) op vrijdag 25 mrt 1729 met Evert Sens van den Haever. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Peter Freerks, ged. te Menkeweer op zondag 29 dec 1709. 

IIId.  Sierdt Sijwerts, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens (IIa), geb. circa 1650, Landbouwer, kerk.huw. (ongeveer 19 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] in okt 1669 met Hindrickjen Jansen, geb. te Onderwierum [Gr], ovl. voor 1677. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Siwert Sierts, ged. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 7 jun 167010
  2.   Jan Sierts, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 24 nov 167210
  3.   Froucke Sierts, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 3 okt 167510
 

Aantekeningen:
Sierdt Sijwerts.
Ledematenlijst Middelstum:
1681 Den 12 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen: Sijrdt Sijwerts met attestatie van Stitswert.
1684 Den 15 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen: Wiske Frericks huijsvrouw van Sijrt Sijwerts. (Sierdt trouwde in 1680 met Wiske Kornelis, vermoedelijk een schrijffout).
1690. Den 4 maij ben ik Osewoldus Eijssonius, als Leeraar van Middelstum en Torenwert voor de gemeente opentlijk bevestigt, doende de eerw. Theodorus Antonides van Westerwijtwert de predikatie, de Eerw. ds. Keun van Cantens en ds. Roering van Huisin ge de opleggenge der handen. Namen der Ledematen die ik in de gemeente van Middelstum en Toornwert gevonden hebbe: Den Deel: o.a Siert Siwertz en Wiske.
 
  Sierdt Sijwerts, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) (2) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 1 jan 1677 met Anje Willems, geb. te Stitswerd [Gr], ovl. voor 1689. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Hindrickjen Sierts, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 8 dec 1678 Vernoemd naar Sierdt's eerste vrouw10
 

Aantekeningen:
Anje Willems.
Ledematenlijst Stitswerd: 1678 den 5 Junij nae voorgaende ondersoeckinge en onderwijsinge de deugsame Anje Willems huisv. van Sijrdt Sijwerts (aangenomen).
 
  Sierdt Sijwerts, kerk.huw. (ongeveer 30 jaar oud) (3) te Stitswerd [Gr] op donderdag 7 nov 1680 met Wiske Kornellis, geb. te Kantens [Gr], ovl. voor 1701. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Sijwert Sierts, ged. te Den Deel Gem. Middelstum op donderdag 18 dec 168120
  2.   Claas Sierts, ged. te Middelstum [Gr] op donderdag 16 dec 168321, volgt IVg
  3.   Grietjen Sierts, ged. te Den Deel Gem. Middelstum op dinsdag 5 mrt 168620
  4.   Jacob Sierts, ged. te Den Deel Gem. Middelstum op dinsdag 25 jan 168920, ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor zondag 16 dec 1703. 
  5.   Trijntje Sierts, ged. te Middelstum [Gr] op donderdag 22 nov 1691 Moeder wordt Wiske Jans genoemd20
 

Aantekeningen:
Wiske Kornellis.
1684 Den 15 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen: Wiske Frericks huijs-vrouw van Sijrt Sijwerts (Ledematenlijst Middelstum).
 
   Sierdt Sijwerts, kerk.huw. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 21 jaar oud) (4) in 1698 Jelder is op 12-03-1698 aangenomen in Middelstum. (Ledematenlijst Middelstum) met Jelder(cke) Jacobs, ged. te Bedum [Gr] in 1677 Geen Jelder Reinties te vinden tussen 1677 en 1777. In de ledematenlijst van Middelstum staat dat ze van Bedum komt. Jelder en Sierdt hebben wel een zoon Jacob en geen zoon Rientien.
Datum doop 09-03-1677
Plaats doop Bedum
Kind Jeldercke
Geslacht o
Vader Reintien Berens ter Laen (hij woont in Ter Laan, zie andere geboorten)
Bron Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 2722
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Wiske Sierts, ged. te Den Deel Gem. Middelstum op donderdag 1 okt 1699 Vernoemd naar zijn overleden 3e vrouw20, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Den Deel Gem. Middelstum voor zondag 24 jul 1701. 
  2.   Wiske Sierts, ged. te Den Deel Gem. Middelstum op zondag 24 jul 1701 Vernoemd naar zijn overleden 3e vrouw20
  3.   Jacob Sierts, ged. te Den Deel Gem. Middelstum op zondag 16 dec 170320
 

Aantekeningen:
Jelder(cke) Jacobs.
Ledematenlijst Middelstum: 1698 Meert. Den 12 des H. Avondmaal gehouden. En angekomen met attestatie: o.a. Jelder Jacobs van Bedum.
 

IIIe.  Anje Sijwerts, dr. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens (IIa), geb. te Stitswerd [Gr] circa 1653, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor zondag 24 nov 1715 Vermoedelijk is ze overleden voor 24-11-1715. Bij intrede van ds. Bernhard Stortenbeeck komt ze niet meer voor op de ledematenlijst van Stedum, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Stedum [Gr] op zondag 3 nov 1680 met Wijert Jansen, geb. te Stedum [Gr], Landbouwer, ovl. voor zondag 24 nov 1715 Vermoedelijk is hij overleden voor 24-11-1715. Bij intrede van ds. Bernhard Stortenbeeck komt hij niet meer voor op de ledematenlijst van Stedum. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Sijwert Wijrts, geb. te De Weer Een van een tweeling, in de Weer, ged. te Stedum [Gr] op vrijdag 28 mei 168323
  2.   Jan Wijrts, geb. te De Weer Een van een tweeling, in de Weer, ged. te Stedum [Gr] op vrijdag 28 mei 168323
  3.   Trijntien Wijrts, geb. te De Weer In de Weer, ged. te Stedum [Gr] op dinsdag 4 sep 168523
  4.   Jacob Wijrts, geb. te De Weer In de Weer, ged. te Stedum [Gr] op donderdag 6 mrt 168723, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te De Weer voor donderdag 8 apr 1688. 
  5.   Jacob Wijrts, geb. te De Weer In de Weer, ged. te Stedum [Gr] op donderdag 8 apr 168823, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te De Weer voor donderdag 12 jan 1690. 
  6.  Jacob Wijrts, geb. te De Weer, volgt IVh
  7.   Lui Wijrts, geb. te De Weer In de Weer, ged. te Stedum [Gr] op donderdag 22 dec 169523
  8.   Aeltien Wijrts, geb. te De Weer Tot Westerembden, ged. te Westeremden [Gr] op dinsdag 12 mrt 169724, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te De Weer voor donderdag 13 nov 1698. 
  9.   Aeltien Wijrts, geb. te De Weer In de Weer, ged. te Stedum [Gr] op donderdag 13 nov 169823
  10.   Frouwke Wijrts, ged. te Stedum [Gr] op zondag 24 jun 170323
 

Aantekeningen:
Anje Sijwerts.
Bron ledematenlijst Stedum:
2 November1682 nae voorgaende belijdenisse [toegelaten]: Anje Sijwerts huisvr. van Wiert in de Weer.
1691. Namen van die Leedematen der Gemeinte Jesu Christi tot Stedum bij mij Johannes Calmes Pastor tot Stedum in mijn eerste visitatie aldaer bevonden. In die Weer: Anje Sijwerts, huisv: van Wijrdt.
19-03-1693 Absenten van het avondmaal Anje huisvrouw van Wiert Jans in die Weer.
08-12-1695 Absenten: Wiert Jans Anje omdat kranck was.
 

IIIf.   Claes Sijwerts, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens (IIa), geb. circa 1655, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Woltersum [Gr] op maandag 21 apr 17276, begr. te Woltersum [Gr] op dinsdag 29 apr 17276, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op donderdag 4 nov 1683 met Itien Jans, geb. circa 1662, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Woltersum [Gr] op dinsdag 23 nov 171726
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Grietie Claesen, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 10 feb 168927, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Woltersum [Gr] op vrijdag 31 dec 169428, begr. te Woltersum [Gr]
  2.   Hembke Claesen, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 10 mei 169127, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Woltersum [Gr] op woensdag 8 aug 1691, begr. te Woltersum [Gr] 29
  3.   Grietien Claesen, ged. te Woltersum [Gr] op zondag 6 feb 169527
  4.   Jan Claesen, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 24 jan 169727, volgt IVi
  5.   Geertien Claesen, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 8 okt 169927
  6.   Siwert Claesen, geb. te Woltersum [Gr] circa 1701, begr. te Woltersum [Gr] op vrijdag 28 okt 171830
  7.   Jacob Claesen, ged. te Woltersum [Gr] op maandag 24 mrt 170427, volgt IVj
 

Aantekeningen:
Claes Sijwerts.
Ledematenlijst Woltersum: Anno 1698 Zijn dese volgende persoonen soo op belijdenisse haeres geloofts als met Attestatien in onse gemeijnte angenoomen. Claes Sijwerts Ende Jitien Jansen sijn huijsvrou.
 
   Claes Sijwerts, kerk.huw. (resp. ongeveer 63 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Woltersum [Gr] op zondag 31 jul 1718 Claes en zijn tweede vrouw Aaltjen Hermans zijn op de zelfde dag getrouwd als zijn zoon Jan met Antje Tiaas met Aatjen Hermans, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 9 feb 167327
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.   Frouwke Luies, dr. van Luie Sijwerts (IIIa) en Ide Jans, geb. te Haantil (Warffum) Bij de Haantil, ged. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 21 dec 167713, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 30 apr 1699 Vermoedelijk is Frouwke dochter van Luie Sijwerts en Ide Jans met Mencke Jans getrouwd. Zoon Sijwert is dan naar zijn grootvader van moeders kant genoemd met Mencke Jans
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Lue Menkes, geb. te Kantens [Gr] circa 1702, volgt Va
  2.   Jan Menkes, ged. te Kantens [Gr] op zondag 15 nov 170533
  3.   Anje Menkes, ged. te Kantens [Gr] op zondag 12 apr 171133
  4.   Willem Menkes, ged. te Kantens [Gr] op vrijdag 1 feb 171533, volgt Vb
  5.   Sijwert Menkes, ged. te Kantens [Gr] op zondag 27 mrt 171833, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 feb 1776, volgt Vc

IVb.   Grietje Jans Berghuis, dr. van Jan Sywert (IIIc) en Trijntje Jacobs, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 2 nov 167915, kerk.huw. te Middelbert [Gr] met Abel Harms van Bolhuis, zn. van Harmen Abels van Bolhuis en Marritien Benes, ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 17 jun 1672 Kromme Elleboog34, Landbouwer, Diaken te Middelbert. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Harm , ged. te Middelbert [Gr] op woensdag 29 sep 170035
  2.   Jan , ged. te Middelbert [Gr] op zondag 17 dec 170235, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor 1704. 
  3.   Jan Abels , ged. te Middelbert [Gr] op zaterdag 12 jan 170435, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 mrt 177836, volgt Vd
  4.   Siwert , ged. te Middelbert [Gr] op maandag 24 mei 170635, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor zondag 17 mei 1711 Later toegevoegd: overleden den 21 maart 1779. Dit is bij de verkeerde Siwert geschreven, dit hoort dit bij Siewert kind nr. 6. Er wordt later namelijk weer een Siewert gedoopt. Zie Breukdodenboek 1729-1794 Kerkelijke gemeente - Groningen Inv entarisnummer 194, folio 352. 
  5.   Trijntien Abels, ged. te Middelbert [Gr] op maandag 28 jan 170935, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Middelbert [Gr] op woensdag 29 nov 177537, volgt Ve
  6.   Siewert Abels, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 17 mei 171135, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 21 mrt 177938, volgt Vf
  7.   Marchien Abels , ged. te Middelbert [Gr] op zondag 15 apr 171435, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Noordwolde op donderdag 2 jul 177839, volgt Vg
  8.   Geesien , ged. te Middelbert [Gr] op zondag 26 jan 172135
  9.   Popke Abels , ged. te Middelbert [Gr] op woensdag 27 dec 1724, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 6 mei 177836, volgt Vh
 

Aantekeningen:
Grietje Jans Berghuis.
Ledematenlijst Middelbert: Anno 1699 Den 20 decemb. is Gretien Barckhuijs als ledemaat angenomen zijnde de huijsvrouw van Abel Hermens.
 
 

Aantekeningen:
Abel Harms van Bolhuis.
Ledematenlijst Middelbert:
Ao. 1695 den 21 Martij Abel Hermens tot Lidmaet angenomen.
Anno 1715 den 8 julius Is diaconie reeckeninge gehouden en van de afgaende diacon de E. Abel Harms, aen de aengaende diacon de E. Elle Jans etc.
Anno 1729 den 22 junius is van de beide afgaende diaconen de E. Abel Harms als gewesen boekhouder, en de E. Klaas Jans, als diaconen van Middelbert, aen de aengaende diaconen der sel.[?] plaetse de E. Frerik Roelfs als boekhouder, en de E. Jan Kla sen, in onse tegenwoordigheit diaconie reeckeninge gedaen etc.
In de 15e eeuw stond in de omgeving van Wirdum, aan de zuidkant van de wierde Eekwerd "Het Bolhuis", de principale heerd. De eerst bekende bewoner is Eppo to Equart, 1450(?)-1496.
Voor kinderen zie http://www.tent-ommen.nl/26496.htm.
Een bekend lid uit het geslacht Van Bolhuis is Abel Eppens van Eekwert. Gedoopt 29-3-1534 te Wirdum. Overleden in het voorjaar van 1590.
Beroep: eigenerfde landbouwer te Eekwerd op "Bolhuis", kroniekschrijver, gedeputeerde der Ommelanden.
Hij studeerde theologie bij Melangton in Wittenberg (1558). In 1580 was hij gedeputeerde der Ommelanden. Na het verraad van Rennenberg vlucht hij naar Oost Friesland. Zijn beroemde kroniek, "Der Vresen Chronicon", werd in 1911 uitgegeven, voorzien v an toelichtingen door Feith en Brugmans, deze is in 2005 bij een antiquariaat te koop voor 300 euro.
Abel Eppens stamt af van een oud boerengeslacht uit de Provincie Groningen. Hij werd als zoon van Eppo Aepkens op "de edele heerd", het "Bolhuis" bij Equart geboren.
Zijn vader stierf vroeg en zo bracht Abel Eppens zijn schooltijd door in Farmsum en Groningen. Later studeerde hij in Leuven, 1557 in Keulen, toen in Groningen. Van daar ging hij naar Wittenberg naar Philipp Melanchthon, een vriend van Martin Luther s. Abel Eppens bleef tot Melanchthons dood in 1560 in Wittenberg en keerde daarna naar Nederland terug.
In 1562 trouwde Abel Eppens Frouke Louwens. Zijn schoonmoeder was Etgyn Ellema (ook wel: Elema). Zij stamt af van de net zo bekende Friese familie. Abel Eppens bewoonde het huis naast de boerderij van zijn vader. Een paar jaar later ging hij naar de hoofdboerderij van de familie op het landgoed Bolhuis. Hij was onderscheiden aanhanger van de Reformatie en organiseerde zich sterk in het Hollandse onafhankelijkheidskamp tegen het Katholieke Spanje. Toen in 1580 Groningen en omlanden door Spanje veroverd werden, vluchtte hij met zijn familie naar Emden.
Tijdens zijn verblijf in Emden heeft Abel Eppens een omvangrijke kroniek geschreven. Zij werd als Kroniek van Abel Eppens tho Equart in het jaar 1911 vernieuwd en gedrukt door Johannes Müller, Amsterdam in twee banden met gebonden ongeveer 1500 blad zijden. Na terugkeer woonde hij te Enselens een wierde niet ver van Eekwerd, op een boerderij van Louwe Havickes (zijn schoonvader).
In het jaar 1589 eindigde de Kroniek abrupt. Vermoedelijk is Abel Eppens in die tijd ziek geworden en kort daarop gestorven.
Abel Eppens had 8 kinderen, van de twee zonen is meer bekend: "Eppo" en "Louwe Abels", later ook bekend als "Leo Abeli ab Equart". Hij werd in 1595 de eerste gereformeerde pastor in Loppersum; de gemeente waar ook Equart en de familieboerderij "Bolh uis" zijn. Leo Abeli liet 2 zonen na: "Adolphus Louwens", hij was van 1663-1668 burgemeester van Groningen en "Abelus Leonis" hij was ook predikant in Loppersum en stierf in 1652.
 
  Abel Harms van Bolhuis, zn. van Harmen Abels van Bolhuis en Marritien Benes, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op dinsdag 10 dec 1715 Abel Bolhuis van de Oevelgunne met Wilmina van de Groenenborgh, geb. te Groningen [Gr]
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.   Sijmen Jans, zn. van Jan Sywert (IIIc) en Jantien Reyntiens, ged. te Menkeweer op donderdag 11 dec 1692 Op Barghuis17, Landbouwer op Smeengheim, Klinkenborgerweg 1, Kantens, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 19 jan 1758 Tekst op de grafsteen.
ANNO 1758, DEN 19 JANUARII,
IS DE EERSAME SIMON JANS
TOT KANTENS OP SMEENGHEIM
IN ’T 66ste JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST
Wapen: huismerk met de letters S.I.
O MENS, DIE DIT LEEST DENKT,
DAT GY ZYT, HEB IK GEWEEST
ZOO MAAKT UW . HYR BEREIT
WANT UW . IS VOOR EEN EEUWIGHIET, kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 1 mrt 1721 Symon Jans, j.M. geboortig onder Cantes dog lange jaren hier gewoont hebbende tot Stitswert met Stijntje Claessen, j.D. van Cantes, getrout tot Cantes den 1 Maert 1721.
Bron: Bron Kerkeboek Stitswerd 1666-1810 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 435, folio 16v met Stientje Claesen
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Anje Symens, ged. te Kantens [Gr] op zondag 1 mrt 172242, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Kantens [Gr] circa vrijdag 10 jul 1739. 
  2.   Jan Symens, ged. te Kantens [Gr] op zondag 13 aug 172442, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op woensdag 24 feb 180243, volgt Vi
  3.   Jantje Symens Berghuis, ged. te Kantens [Gr] op zondag 3 nov 172642, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Rottum op vrijdag 3 mrt 1780, volgt Vj
  4.  Claas Symens, geb. te Kantens [Gr], ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1812, volgt Vk
  5.   Reintje Symens Nienoord, geb. te Kantens [Gr] in 1731, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op maandag 16 mrt 180744, volgt Vl
  6.  Bouke Symens, geb. te Kantens of Middelstum circa 1733, volgt Vm
  7.   Trijnje Symens, ged. te Kantens [Gr] op zondag 2 aug 173342, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 5 dec 181246, volgt Vn
  8.   Anje Symens, ged. te Kantens [Gr] op vrijdag 10 jul 173942
  9.   Jacob Symens Berghuis, ged. te Kantens [Gr] op zondag 14 jun 174442, ovl. (hoogstens 82 jaar oud) te Kantens [Gr] voor 1827, volgt Vo
 

Aantekeningen:
Stientje Claesen.
Stientje bleef na de dood van Sijmen tot 1772 op de boerderij wonen. Dan koopt ze Smedingeheem met het recht op beklemming van 6 grazen land gelegen tot Kantens bij koperse thans als vrij land gebruikt wordende, zwettende ten Noorden en Weste n aan de Cnolsterweg, belovende de koperse als beklemd meyerse aan de verkoperse als eigenaresse tot een vast huur te betalen van 3 gulden per gras, koopsom 250 gulden. Deze 6 grazen werden gebruikt bij de boerderij die totaal 51 1/2 grazen groot wa s. Na Stientjes dood kwam de boerderij in handen van haar dochter Trijntje Simens, gehuwd met Willem Eebels. Trijnje was een zuster van Reintje Simens die de boerderij Nienoord bezat.
 

IVd.   Jacob Jans Berghuis, zn. van Jan Sywert (IIIc) en Jantien Reyntiens, ged. te Menkeweer op donderdag 26 feb 1699 Op Barghuis16, Landbouwer, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 4 apr 17349, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 dec 1729 met Aeltjen Eppes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 jul 1706. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 9 dec 1731, begr. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 27 apr 1734. 
  2.   Eppe , ged. te Stitswerd [Gr] op maandag 1 jun 173310, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 16 sep 17339
 

Aantekeningen:
Jacob Jans Berghuis.
Ledematenlijst kerk Stitswerd:
Den 19e Ap. 1726 Sijn na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis des geloofs tot Ledematen deser Gemeente aengenomen: o.a. Jacob Jans genaemt Berghuijs.
Den 15den Jan. 1730 is het H. Avondmaal aan deze onderstaande Personen mede gedeelt: Vrijgezellen o.a. Jacob Jans getrouwt met Aaltje Eppes beide abs.
1730 Den 9 Apr. is alhier het avondmaal bedient aan deze volgende personen: Getrouden die beide Ledematen zijn o.a. Jacob Jans en Aaltje Eppes.
1730 [De]n 9 Julij hebben deze navolgende gecommuniceert: Getrouden die beide Ledematen zijn o.a. Jacob Jans en Aaltje Eppes.
1730 Den 8 8ber hebben deze personen het avondmaal . : o.a. Jacob Jans Berghuis en Aaltje Eppes.
Ao. 1731. Den 24sten. Junij zijn aan de Tafel des Heren gegaan deze personen: Getrouwde Luiden buiten de Kerkenraad oa Jacob Jans Berghuis en Aaltje Eppes.
 
 

Aantekeningen:
Aeltjen Eppes.
Ledematenlijst Stitswerd:
1729 Den 17den Julij 1729 het Avondmaal voor de eerste maal hier uitgedeelt hebbende zijn deze navolgende Personen in de gedane visitatie Ledematen bevonden en bij de uitdelinge van het zelve meest alle tegenwoordig geweest. Vrijsters o.a. Aaltje Ep pes abs.
1729 Den 23sten october is hier na voorgaande proefpredikatie en gehoudene consistorium, met gebede, en dankzegginge gesloten, het avondmaal gehouden, en aan volgende personen uitgedeelt. Vrijesters o.a. Aaltje Eppes (getrouwt).
 
   Aeltjen Eppes, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 10 jan 1736 met Derk Willems, ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 30 mrt 170249, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 25 jun 174450
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVe.  Luije Jans Barkhuis, zn. van Jan Sywert (IIIc) en Jantien Reyntiens, ged. te Menkeweer op zaterdag 31 jul 1700, Landbouwer, kerk.huw. (ongeveer 38 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 28 jun 1739 met Gertruida Hindriks, geb. te Middelstum [Gr]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jan , ged. te Kantens [Gr] op zondag 21 feb 174051, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor zondag 4 okt 1744. 
  2.   Martjen , ged. te Kantens [Gr] op zaterdag 28 sep 174351
  3.   Jan Luies Berghuis, ged. te Kantens [Gr] op zondag 4 okt 174451, volgt Vp
  4.   Bauke , ged. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 7 nov 1750 . wegens't jaer saisoen op verzoek van de pastor tot Cantens alhijr gedoopt10
  5.   Jantjen , ged. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 13 jan 1753 .gedoopt op schriftelijk . van de pastor tot Cantens wegens 't winter saisoen10

IVf.   Boucke Jans Berghuis, dr. van Jan Sywert (IIIc) en Jantien Reyntiens, ged. te Menkeweer op zondag 8 jan 1702 Op Barghuis16, kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 26 apr 1733 met Jan Pieters Woest, zn. van Peter Jans Woest en Hindrickien Jans, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 23 okt 170710, Landbouwer, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 3 mei 1765 Grafzerk te Stitswerd: ANNO 1765, DEN 3 MAJUS, IS DE EERSAAME JAN PIETERS WOEST, IN ZYN LEEVEN HUISMAN TOT STITSWERT, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS CHRISTELYK ONTSLAPEN, VERWAGTENDE VAN HYR UIT EEN OPSTANDINGE TEN EWIGEN LEEVEN. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Hindrikje Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 30 jan 173410, ovl. (36 jaar oud) op vrijdag 28 dec 177053, volgt Vq
  2.   Jantje Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 9 dec 1735, ovl. (69 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 19 nov 180554, volgt Vr
  3.   Geertie Jans , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 18 mei 173810
  4.   Pieter Jans , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 6 mrt 174010, Landbouwer, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 15 jun 1819 Huwelijkse staat overledene niet vermeld55
  5.   Trienje Jans , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 29 jul 174210
  6.   Jan Jans , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 8 dec 174310

IVg.   Claas Sierts, zn. van Sierdt Sijwerts (IIId) en Wiske Kornellis, ged. te Middelstum [Gr] op donderdag 16 dec 168321, Landbouwer, Kerkvoogd functie, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Loppersum [Gr] op zondag 13 dec 1705 Claes Siers van Toornwerd met Getruit Luities, geb. te Loppersum [Gr]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Martje Clasen, geb. te Stitswerd [Gr], volgt Vs
  Getruit Luities, tr. (1) Weduwe van de kerkvoogd Klaas Sijrts met Jacob Clasen, ovl. voor 1705. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 
  Getruit Luities, kerk.huw. (3) te Loppersum [Gr] op woensdag 5 feb 1721 Weduwe van de kerkvoogd Klaas Sijrts met Eltie Arents
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVh.   Jacob Wijrts, zn. van Wijert Jansen en Anje Sijwerts (IIIe), geb. te De Weer, ged. te Stedum [Gr] op donderdag 12 jan 169023, kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) te Westerdijkshorn op maandag 10 apr 1719 Misschien is Jacob met Anje Elties uit Zuidwolde getrouwd. De dochter wordt Anje genoemd wellicht naar Anje Sijwerts. Deze kan echter ook naar de moeder Anje Elties zijn genoemd met Anje Elties, geb. te Zuidwolde
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anje Jacobs, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 25 apr 172320

IVi.   Jan Claesen, zn. van Claes Sijwerts (IIIf) en Itien Jans, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 24 jan 169727, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Woltersum [Gr] op zondag 31 jul 1718 Jan en Antje zijn op de zelfde dag getrouwd als zijn vader Claes met zijn tweede vrouw Aaltjen Hermans met Anje Tiaes, geb. te Woltersum [Gr]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Ietjen Jans, ged. te Woltersum [Gr] op zondag 16 jun 172059
  2.   NN Jans, (doodgeb.), ovl. te Woltersum [Gr] op donderdag 8 apr 172327, begr. te Woltersum [Gr] op dinsdag 13 apr 172360
  3.   Tjaa Jans, geb. te Woltersum [Gr] op dinsdag 30 mei 1724, ged. te Woltersum [Gr] op zondag 4 jun 172459, ovl. (27 jaar oud) te Woltersum [Gr] op maandag 13 dec 175161, begr. te Woltersum [Gr] op dinsdag 21 dec 175161
  4.   NN Jans, 59 (doodgeb.), ovl. te Woltersum [Gr] op maandag 16 dec 1726 Van een zoontje verlost, die ongedoopt gestorven is27
  5.   Martien Jans, ged. te Woltersum [Gr] op vrijdag 26 dec 172759

IVj.   Jacob Claesen, zn. van Claes Sijwerts (IIIf) en Itien Jans, ged. te Woltersum [Gr] op maandag 24 mrt 170427, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) te Woltersum [Gr] op zondag 9 okt 1729 met Geeske Jacobs, geb. te Leek [Gr], ovl. te Stedum [Gr] op zondag 7 feb 173463
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Trijnje Jacobs, ged. te Stedum [Gr] op zondag 19 nov 1730 in de Kreupelstraet23
  2.   IJtijen Jacobs, ged. te Stedum [Gr] op zondag 13 jan 1732 in de Kreupelstraat23, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Stedum [Gr] voor zondag 7 feb 1734. 
  3.   IJtijen Jacobs, ged. te Stedum [Gr] op zondag 7 feb 1734 Moeder en kind overleden23, ovl. te Stedum [Gr] op zondag 7 feb 173423

Generatie V

Va.  Lue Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies (IVa), geb. te Kantens [Gr] circa 1702, kerk.huw. (ongeveer 42 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 15 nov 1744 met Anje Harms Dorenbos, geb. te Middelstum [Gr]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Frouke Lujes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 6 nov 174610, volgt VIa

Vb.   Willem Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies (IVa), ged. te Kantens [Gr] op vrijdag 1 feb 171533, Landbouwer, tr. (ongeveer 28 jaar oud) (1) circa 1744 met Albertje Kornellis, ovl. in 1750 .woonaghtigh geweest op 't Huis ter Muuren int kaspel Eppenhuisen".64
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Menke Willems, geb. te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 25 jun 174565, ged. te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 25 jun 174565, kerk.huw. (resp. 27 en ongeveer 44 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op zondag 18 apr 1773 Registratie 01-04-1773, Eppenhuizen.
Martje Koerts weduwe van Jacob Heres met Marchijn Koerts, ged. te Huizinge [Gr] op zondag 19 sep 172867. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Frouke Willems, geb. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 15 jan 174765, kerk.huw. (21 jaar oud) te Saaxumhuizen [Gr] op zaterdag 29 okt 1768 Luitje Wiersema, zwager, man van Frouke Willems. Bron: Huwelijkscontract 10-08-1770 Kantens van Alje Wolters en Jantje Willems, zus van Frouke met Luitje Wiersema, geb. te Saaxumhuizen [Gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jantien Willems, geb. te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 27 mrt 174965, volgt VIb
  Albertje Kornellis, relatie (1) met Jan Pieters, ovl. voor 1744. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 
  Willem Menkes, kerk.huw. (ongeveer 47 jaar oud) (2) te Eppenhuizen [Gr] op zondag 2 jan 1763 In het huwelijkscontract komen de broers van de bruidegom voor als Lueje en Sijwert. Deze namen vinden we ook bij het gezin Mecke Jans en Frouwke Luies.
Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten, 17-12-1762, Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen met Aeltjen Jacobs
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.   Sijwert Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies (IVa), ged. te Kantens [Gr] op zondag 27 mrt 171833, Landbouwer, Ouderling te Stitswerd functie, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 feb 1776 EEN GEDENKSTEEN, VAN DE NAGELATEN HUISVROUW EN NEEGEN KINDEREN GELEGT OP DE EERSAME SIWERT MENKES, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS 1776 OVERLEEDEN DEN 18 FEBRUARY, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE TE STITSWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE O PSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM UIT DE DOODEN.
Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
HIER HEEFT HET LIGHAAM RUST / VAN 'T AARDSCHE ZORGLYK LEEVEN / WAT MAG DIE SNELLE DOOD / AN GODS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGD MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODS LOF, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1747 met Antje Harkes, dr. van Harke Hindriks en Anje Crijns, ged. te Rottum op woensdag 13 mrt 1726 Vader wordt genoemd in het huwelijkscontract van Antje's zuster Lijsabet Harkes met Evert Pieters 10-12-1756 Kantens. Lijsabet, geboren 20-03-1729 is ook de dochter van Harke en Anje70, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 178964
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Anje Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 10 mrt 174810, volgt VIc
  2.   Frouke Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 1 mrt 175010, volgt VId
  3.   Menke Sijwerts Knol, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 23 apr 175210, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1806, volgt VIe
  4.   Hinderkijn Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 3 jun 175310, volgt VIf
  5.   Grietje Sijwerts Knol, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 12 sep 175610, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 20 mei 182471, volgt VIg
  6.   Harke Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 18 jun 175810, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor donderdag 30 apr 1761. 
  7.   Antje Sijwerts Knol, ged. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 1 jan 176010, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Zuidwolde op woensdag 28 mrt 182172, kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 27 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 3 mei 1795 Huwelijkscontract 08-08-1795 Zuidwolde met Hindrik Wolters, ged. te Ezinge [Gr] op zondag 2 aug 1767, Broodbakker, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 30 jan 1811 In het Nosocomium Academicum (Academische Ziekenhuis)74. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Harke Siewerts Knol, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 30 apr 176110, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 6 nov 1844, volgt VIh
  9.   Sijwert Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 15 apr 176410
  10.   Jan Siewerts Knol, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 19 nov 176915, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op dinsdag 26 feb 1805, volgt VIi
 

Aantekeningen:
Sijwert Menkes.
Wordt ook Siewert Menkes Knol genoemd.
 

Vd.   Jan Abels van Bolhuis, zn. van Abel Harms van Bolhuis en Grietje Jans Berghuis (IVb), ged. te Middelbert [Gr] op zaterdag 12 jan 170435, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 mrt 177836, kerk.huw. (ongeveer 23 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op vrijdag 4 apr 1727 met Lubberdina Popkes, geb. te Noorddijk [Gr], begr. te Groningen [Gr] op zaterdag 3 mei 178376
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Aefjen , geb. te Hoornschedijk, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 8 jan 173077
  2.  Abeltien Jans , geb. te Hoornschedijk, volgt VIj

Ve.   Trijntien Abels, dr. van Abel Harms van Bolhuis en Grietje Jans Berghuis (IVb), ged. te Middelbert [Gr] op maandag 28 jan 170935, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Middelbert [Gr] op woensdag 29 nov 177537, tr. (ongeveer 21 jaar oud) circa 1731 met Cornellis Jacobs, ovl. voor woensdag 29 nov 1775. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Jacob Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op maandag 29 sep 173237, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor zondag 4 nov 1736. 
  2.   Abel Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 12 sep 173437, ovl. (hoogstens 12 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor zondag 27 nov 1746. 
  3.   Jacob Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 4 nov 173637, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor donderdag 1 jan 1739. 
  4.   Jacob Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op donderdag 1 jan 173937, volgt VIk
  5.   Margjen (Marrechijn) Cornellis, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 19 nov 1741 Euvelgunne79
  6.   Abel Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 27 nov 174637, volgt VIl
  7.   Ludgertjen Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 19 jan 174937
  8.   Geesjen Cornellis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 11 feb 175337, kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 8 mei 1781 Jan Wiering van Rhoon in 't Landschap Drenthe en Geesje Cornelis van Middelbert.Jacob Cornelis als broeder. door Ds. van Berehuijs. met Jan Wiering, geb. te Roden [Dr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Aantekeningen:
Trijntien Abels.
Ledematenlijst Middelbert: Anno 1736. den 1. September. Trijntien Abels huisvrouw van Cornellis Jacobs na gedane belijdenisse (met de attestatie vertrokken naar Scharmer 1773 den 18 Maert.).
 

Vf.   Siewert Abels, zn. van Abel Harms van Bolhuis en Grietje Jans Berghuis (IVb), ged. te Middelbert [Gr] op zondag 17 mei 171135, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 21 mrt 177938, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Middelbert [Gr] op zondag 19 jul 1739 met Lijsebeth Garmts, dr. van Garmt Jans en Lijsebet Wiggers, geb. te Onderdendam [Gr]22, ged. te Bedum [Gr] op zondag 30 apr 171322, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 5 mei 178082
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Geeske Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 3 apr 174037, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor zondag 14 okt 1742. 
  2.   Elisabeth Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 11 jun 174137, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Middelbert [Gr] voor zaterdag 23 sep 1747. 
  3.   Geesjen Siwerts Bolhuis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 14 okt 174237, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Middelbert [Gr] op woensdag 23 aug 182683, volgt VIm
  4.   Abel Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 29 sep 174384, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor zondag 27 okt 1754. 
  5.   Elisabeth Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 26 sep 174584, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zaterdag 23 sep 1747. 
  6.   Elizabeth Siwerts van Bolhuis, ged. te Middelbert [Gr] op zaterdag 23 sep 174737, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zuidwolde op maandag 11 sep 1826, volgt VIn
  7.   Grietjen Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 24 mrt 174837, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Middelbert [Gr] op maandag 28 okt 176537
  8.   Abeltje Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 9 mei 175137, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Middelbert [Gr] op vrijdag 28 aug 1772 Ongehuwd37
  9.   Abel Siwerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 27 okt 175437, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Middelbert [Gr] op vrijdag 14 aug 177237
 

Aantekeningen:
Siewert Abels.
Bron: http://www.tent-ommen.nl/26496.htm#BM29801.
Anno 1743 den 14 julij De gemeinte, na voorafgaande bekentmaking, na gedane predikatie op 't choor der kerke verscheenen zijnde, is na voorafgaand gebed, door den leraar voorgestelt, hoe de E. ouderling Jakob Fetties op den 18 september 1742 tot dro efheid van velen overleden zijnde [stuk slecht leesbaar] En is tot ouderling verkoren de E. Louwrens Ellens, tot hiertoe boekhoudenden diacon, en in zijne plaatze, gelijk ook voor de E. Hindrik Egberts, welke verzogt hadde ontslagen te mogen worden, de E. Sijwert Abels tot boekhouder, en de E. Klaas Jans tot mede-diacon, welcke alle na voorgaande drievoudige voorstelling aan de gemeente op den 18 augustus 1743 in 't openbae[r] bevestigt zijn.
Anno1750 den 15 november De E. Jan Fetties ontslag hebbende verzogt als diacon, en de E. Sijwert Abels als boekhouder, is in de plaetze van den eersten en teffens tot boekhoudende diacon, met gemeene toestemming verkoren de E. Louwe Hindriks, en is deze na ene drievoudige kondiging den 6 december in 't openbaer voor de Gemeente bevestigt, blijvende de E. Sijwert Abels continueeren als diacon.
Anno 1750 den 17 december Heeft de E. Sijwert Abels, als afgaande boekhouder, reekening en overdragt gedaan van zijne bedieninge, en is boek daarop overgedragen aan de aankomende boekhoudende diacon Louwe Hindriks.
Anno 1754 den 25 april Heeft de boekhoudende diacon Louwe Hindriks van zijne bedieninge rekening gedaan. Dewijl de E. Sijwert Abels begeert heeft ontslagen te worden van zijne bedieninge als diaken, en de E. Louwe Hindriks van het boekhouden, zo is na voorgaande kondiging op den 24 october 1756 door den kerkenraad en de praesente leden der gemeente, weder tot boekhoudende diaken verkoren de E. Tonnis Jans, welke onverhindert drie agtereenvolgende reizen aan de gemeente voorgestelt zijnde, op d en 14 november opentlijk in zijner bedieninge bevestigt is.
De E. diaken Louwe Hindriks overleeden zijnde den 19 augusti 1762 is, na voorgaandes kondiging wederom aangestelt den oud-diaken Sijwerd Abels, op den 14 november des selven jaars, en na een drievoudige kondiging op den 5 december daraan volgende, i n deeze bedieninge bevestigt is.
1768 den 20 april heeft de E. gezworen Tonnis Jans, als boekhouder diakon, rekening gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening het ontfang meerder dan d' uitgave was ene som van 124-10-6 welke penningen tot voordeel van de diakonije, b ij Sijwert Abels als boekhouder diakon, blijven berusten.
1769 den 16 majus heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1770 den 5 jun. heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1771 den 28 april is, na voorgaende kondiging, in plaetse van den afgaenden boekhouder diakon Sijwert Abels met eenparigheid van stemmen beroepen de E. Elle Hindriks, die na ene drievoudige onverhinderde kerkondiging in zijnen bediening bevestigd is op Pinxstermaendag den 20 majus van het gemelde jaer.
Den 21 majus [1771] heeft de afgaende boekhouder diakon Sijwert Abels, rekening gedaen, en is bevonden dat, zedert de voorgaende rekening het ontvang meer was 10-11-7 welke penningen, als ook de obligaties enz. aen den niewen boekhouder diakon Garbr and Berends zijn overgelangd, en is Sijwert Abels hartelijk bedankt voor zijnen langdurigen en getrouwen dienst.
 
 

Aantekeningen:
Lijsebeth Garmts.
Ledematenlijst Middelbert: Elisabeth Garmts, Huisvrouw van Sijwert Abels, na voorgaande belijdenis, tot Lidtmaat aangenomen den. 4: Junij 1760 (en 1776 met de adtest, naer Groningen, vertrokken.).
 

Vg.   Marchien Abels van Bolhuis, dr. van Abel Harms van Bolhuis en Grietje Jans Berghuis (IVb), ged. te Middelbert [Gr] op zondag 15 apr 171435, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Noordwolde op donderdag 2 jul 177839, otr. (1) te Middelbert [Gr] op vrijdag 9 mrt 1736, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Middelbert [Gr] op zondag 1 apr 1736 met Cornellis Jacobs, geb. te Tjamsweer [Gr], ovl. voor 1739. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Aantekeningen:
Marchien Abels van Bolhuis.
Anno 1735. den 2 December (aangenomen) Marchien Abels na gedane belijdenisse. (Ledematenlijst Middelbert).
1 juli 1736 van Middelbert met Attestatie overgekomen Marchien Abelts. (Ledematenlijst Noordwolde).
 
   Marchien Abels van Bolhuis, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Noordwolde op zondag 24 mei 1739 .Marchien Abels, van Middelbert Weduwe van Corneljis Jacobs. met Dato Simms, zn. van Simen Dates en Geertruijdt Jacobs, ged. te Noordwolde op zondag 30 okt 171289, Landbouwer, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) te Noordwolde voor zondag 8 jan 176488
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Gertrudt Dates, ged. te Noordwolde op zondag 17 jan 174039, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) voor 181190, volgt VIo
  2.   Abel Dates, ged. te Noordwolde op zondag 18 feb 174239
  3.   Greetje Dates, ged. te Noordwolde op zondag 19 apr 174489, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op donderdag 12 mei 182591, volgt VIp
  4.   Willemtje Dates, ged. te Noordwolde op woensdag 30 nov 174639, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) te Groningen [Gr] voor maandag 14 dec 181292, volgt VIq
  5.   Geessijn Dates, ged. te Noordwolde op zondag 23 nov 174939, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Noordwolde op maandag 20 sep 181972, volgt VIr
  6.   Sijm (Simen) Dates Mensema, ged. te Noordwolde op zondag 29 apr 175339, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Garnwerd [Gr] op maandag 8 mrt 181993, volgt VIs
 

Aantekeningen:
Dato Simms.
Ledematenlijst Noordwolde:
21 juni 1739 naa belijdenisse aangekoomen Dato Sijmms van Noordwolde.
1740 is Dato Simms in plaatse van Hindr[ick] Jans, die ouderling wierde, tot diacon aangestellt.
1750 den 25 Januarij is Jacob Berens [tot] diaken aangestellt in plaatse [van] Dato Simms, die afginck.
1759 den 30 Dec. is Dato Sijms we[der] tot diaken ingek. voor Will[em] Hindricks, die begeert hadde ontslaegen te worden.
1763 den 23 Jan. is Hindrick Jans Clooster tot diaken aengestellt in plaetse van Dato Simms die ouderling wierde.
1763 den 23 Jan. is Dato Simms in plaetse van Hindrick Jans . overleeden was tot ouderling aengestellt.
1764 den 8 Jan. is Jacob Willems in plaetse van Dato Simms die overleeden was tot ouderling aengestellt.
 

Vh.   Popke Abels van Bolhuis, zn. van Abel Harms van Bolhuis en Grietje Jans Berghuis (IVb), ged. te Middelbert [Gr] op woensdag 27 dec 1724, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 6 mei 177836, otr. te Engelbert [Gr] op maandag 28 apr 1749, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 6 mei 1749 met Harmtien (Haremtie) Alberts Schram, dr. van Albert Thijs en Maria Pauwels Schram, ged. te Engelbert [Gr] op zondag 11 jul 1728 Doop 11-07-1728 Engelbert
Kind Harremtie
Geslacht v
Vader Albert Thijs
Moeder Maria Schram
Bron Kerkeboek 1651-1811 Kerkelijke gemeente - Engelbert
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 6195
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Abel Popkes , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 22 mei 181496, volgt VIt
  2.   Albert Popkes , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 1 jun 182896, volgt VIu
  3.   Maria Popkes , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 24 mrt 183496, volgt VIv
  4.   Mattheus , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen [Gr] op woensdag 5 mrt 176697

Vi.   Jan Symens, zn. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, ged. te Kantens [Gr] op zondag 13 aug 172442, Landbouwer op de boerderij “Ewkema” te Uithuizen, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op woensdag 24 feb 180243, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 34 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 2 dec 1753 Engeltje Aeijbes, weduwe van Uge Raanges, van Uithuizen met Engeltje Aeijbes, geb. te Uithuizen [Gr] circa 1719, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1793. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Stijnje Jans, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 6 apr 175543, ovl. (hoogstens 11 maanden oud) te Uithuizen [Gr] voor zondag 7 mrt 1756. 
  2.   Stijnje Jans Berghuis, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 7 mrt 175643, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op woensdag 31 jan 183899, volgt VIw
  3.   Etjen Jans, ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 4 mei 175843
 

Aantekeningen:
Engeltje Aeijbes.
Ledematenlijst Uithuizen: 1747 D. 7br. tot ledematen aangenomen o.a. Engeltje Aijbes.
Ze werd Engeltje Meu van Bovenhuizen genoemd.
 
  Engeltje Aeijbes, tr. (hoogstens 20 jaar oud) (1) voor 1739 met Hindrik Pieters, ovl. voor 1739. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Engeltje Aeijbes, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) in 1748 met Uge Raanges, geb. te Oldenzijl ?, ovl. voor 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vj.   Jantje Symens Berghuis, dr. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, ged. te Kantens [Gr] op zondag 3 nov 1726 Op Smeengheim42, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Rottum op vrijdag 3 mrt 1780, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 10 okt 1750 met Pieter Reinders, zn. van Reinder Eentjes en Folkertje Pieters, ged. te Rottum op zondag 20 dec 1722101, Schoenmaker, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Baflo [Gr] in 1807. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Reinder Pieters Berghuis, ged. te Rottum op zondag 25 jul 1751101, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Baflo [Gr] op zondag 19 jul 1807102, volgt VIx
  2.   Simen Pieters, ged. te Rottum op zondag 12 aug 1753101
  3.   Eenje Pieters Berghuis, ged. te Rottum op zondag 5 okt 1755101, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 15 mrt 1839103, volgt VIy
  4.   Stijnje Pieters Berghuis, ged. te Rottum op zondag 20 nov 1757101, volgt VIz
  5.   Geert Pieters, ged. te Rottum op zondag 30 mei 1762101, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) te Rottum voor zondag 21 feb 1768. 
  6.   Claas Pieters Berghuis, ged. te Rottum op zondag 21 apr 1765101, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 1 dec 1829 Ongehuwd55
  7.   Geert Pieters, ged. te Rottum op zondag 21 feb 1768 Eén van een tweeling101
  8.   Anje Pieters Berghuis, ged. te Rottum op zondag 21 feb 1768101, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 25 mei 182555, volgt VIaa
 

Aantekeningen:
Jantje Symens Berghuis.
Ledematenlijst Rottum:
1751. Den 28 december zijn op belijdenis aangenomen: Eltie Kist, provisioneel schoolmeester alhier, en Jantien Simens, huisvrouw van Pieter Reinders Schoenmaker.
 
 

Aantekeningen:
Pieter Reinders.
Ledematenlijst Rottum:
1746. Den 27 junius zijn op belijdenis aangenomen: Derk Pieters, en Hijcke Friks, huisvrouw van Roelf Hindriks Kremer, beide van Rottum. Ook nog Pieter Reinders Schoenmaker.
Voorts verzogt in februarij 1758 Ebel Cornelis Kuiper van de diakenschap ontslagen te worden dit hem zijnde toegestaan, zo is in desselvs plaatz op nieuw verkoren Pieter Reinders Schoemaker.
In de maand junii Pieter Reinders versoekende ontslag van het diakenschap, en hem sulks toegestaan sijnde, is wederom tot diaken verkoren Sicke Pieters op Bethlehem, en bevestigd in september 1763.
 

Vk.   Claas Symens, zn. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, geb. te Kantens [Gr] "is een soon van Simon Jans en Stijnje van Kantens terwijl de predikant aldaar sick was door D. Huisken gedoopt, genaamt Claas", ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 19 dec 172810, Landbouwer Claas was van 1785 t/m 1795 meijer op de boerderij “Woestenhuizen” te Stitswerd, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1812, kerk.huw. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 49 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zondag 11 jun 1780 Huwelijkscontract Kantens 27-05-1780, Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Inventarisnummer 292, folio 192. Ouders van Vrouwke worden hierin vermeld met Vrouwke Jans, ged. te Den Andel [Gr] op vrijdag 22 sep 1730105, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1783. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Claas Symens (Vk), kerk.huw. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Stitswerd [Gr] op zondag 26 jan 1783 met zijn nicht Zwaentje Tobias, dr. van Tobias Peters en Trijnje Symens (Vn) (zie VIak). 

Vl.   Reintje Symens Nienoord, zn. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, geb. te Kantens [Gr] in 1731, Landbouwer op de boerderijen “Nienoord” en “Schuilenborg” te Toornwerd, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op maandag 16 mrt 1807 Reintjen Sijmons, 2 maal gehuwd geweest, nalatende 1 kind uit het 1e en 6 kinderen uit het tweede huwelijk.
Grafschrift: "GEDENKSTEEN VAN D.E. REINTJE SYMENS, IN LEVEN WOONACHHG OP DE PLAATS NIENOORD TE TOORNWERT, OVERLEDEN IN 76sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS OP DEN 16 MAART 1807 EN LEID ALHIER BEGRAVEN."44, begr. te Toornwerd [Gr] 45, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zondag 21 nov 1756 met Grietje Jacobs, dr. van Jacob Jans en Bouwke Peters, ged. te Toornwerd [Gr] op zondag 26 okt 1738108, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 1769. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Bouke Reintjes, ged. te Eenum [Gr] op zondag 21 aug 1757109
  2.   Simen Reintjes, ged. te Eenum [Gr] op zondag 10 jun 1759109, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 12 apr 1761. 
  3.   Sijmen Reintjes, geb. te Toornwerd [Gr], ged. te Middelstum [Gr] op zondag 12 apr 1761108, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Toornwerd [Gr] voor zondag 16 mei 1762. 
  4.   Simon Reintjes, geb. te Toornwerd [Gr] Gedoopt door Ds. van der Tuuk pastor te Sandeweer, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 16 mei 1762108, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1769. 
  5.   Jacob Reintjes Berghuis, geb. te Toornwerd [Gr] op dinsdag 29 nov 1763108, ovl. (64 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 28 sep 182855, volgt VIac
 

Aantekeningen:
Reintje Symens Nienoord.
Hij komt voor als Remtjen in het huwelijkscontract van Bouke Sijmens en Meerten Remkes op 05-10-174 als volle broer van Bouke. Het is vermoedelijk een verschrijving en moet Reintje zijn. In dit huwelijkscontract worden 8 kinderen van vader S ijmen en moeder Stientje genoemd. Reintje en Anje, het overleden dochtertje, komen hierin niet voor. Ook in de doopactes wordt zijn naam op verschillende manieren geschreven, Reintie, Rientien, Reintien en Rejntien.
 
 

Aantekeningen:
Grietje Jacobs.
Grietje en Reintje erfden de boederij Nienoord onder Toornwerd van haar ouders Jacob Jans Boerema en Grietje Nanninga.
 
   Reintje Symens Nienoord, otr. (2) te Baflo [Gr] op zondag 7 feb 1768, kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 24 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 28 feb 1768 Huwelijkscontract 15-02-1768, Rasquert, Tinallinge en Den Andel. Ouders van Jantje worden hierin ook genoemd. Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten, Inventarisnummer 553, folio 106.
1768. Den 6 Febr. is angetekent 't huwelijk tussen DE Rientjen Sijmons van Toornwert en Jantjen Ennes van Rasqert. Den 28 dito zijn dese bovenstaande personen gecopuleert. Bron: Ondertrouwboek 1765-1798 Kerkelijke gemeente - Middelstum en Toornwerd, Inventarisnummer 291, folio 63 met Jantje Ennes Borgman, dr. van Enno Hindrix en Tjaaktjen Cornellis, geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op vrijdag 18 okt 1743112, Landbouwer, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op woensdag 3 jul 1816113
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Simon Reintjes Neinoord, geb. te Toornwerd [Gr] circa 1769, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op donderdag 21 mei 1846, volgt VIad
  2.   Tiaaktien Reintjes Berghuis, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 8 dec 177120, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Noordwolde op vrijdag 20 okt 184872, volgt VIae
  3.   Stijntie , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 9 apr 1775108, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor zondag 17 okt 1779. 
  4.   Enne Reintjes Neinoord, geb. te Toornwerd [Gr], ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 27 okt 1835113, volgt VIaf
  5.   Stijntje Rijntjes Barghuis, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 17 okt 1779108, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 10 nov 185999, volgt VIag
  6.   Henderika Reintjes , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 7 mrt 178420, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 29 aug 1829114, volgt VIah
  7.   Jan Reintjes , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 29 jul 178720, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Noordwolde op dinsdag 8 sep 185772
 

Aantekeningen:
Jantje Ennes Borgman.
Ook Janje Enne Knol genaamd (boerderijenboek Middelstum Kantens).
 
 

Aantekeningen:
Jan Reintjes Nienoord.
Ongehuwd.
Hem wordt in een genealogie (Van Nijenoordt toen, tot Nienoord heden van Duurt en Cornelis Nienoord) een tak van Nienoord in Oude Pekela toegeschreven maar ik kan geen trouwacte vinden van hem en Janna Harms Holsthoff of geboorteactes van kinderen. In zijn overlijdensacte wordt geen weduwe genoemd. Ook kom ik geen actes tegen waarin een verband is tussen Jan Reintje Nienoord en Janna Harms Hulsthoff. Wel heb ik een Harmanus Nienhuis gevonden, gedoopt op 11-02-1812 in Ulrum. De ouders zijn Free rk Clasen Nienhuis en Janna Harms Hilshoff, getrouwd op 18-04-1802 als Freerk Klaassens en Janna Hulsthof (bron: Doop- en trouwboek 1748-1811 Kerkelijke gemeente - Ulrum).
 

Vm.   Bouke Symens, dr. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, geb. te Kantens of Middelstum circa 1733, kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 44 jaar oud) (1) te Middelstum [Gr] op zondag 21 okt 1764 Huwelijkscontract 05-10-1764 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen. Hunsingo - Register van huwelijkscontracten, Collectie huwelijkscontracten (toegang 734), Inventarisnummer 290, folio 328 met Meerten Rempkes, zn. van Remge Meertens en Anje Clasen, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 1 sep 1720108, Landbouwer, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1774 Overleden tussen 1769 en 1774116
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Rempke Meertens, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 1 dec 176520, ovl. (hoogstens 11 maanden oud) te Middelstum [Gr] voor zondag 2 nov 1766. 
  2.   Rempke Meertens Bakker, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 2 nov 176620, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Farmsum [Gr] op woensdag 20 mrt 1822117, volgt VIai
  3.   Simon Meertens Bakker, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 18 mrt 177020, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Farmsum [Gr] op donderdag 11 apr 1844117, volgt VIaj
 

Aantekeningen:
Bouke Symens.
Ledematenlijst Middelstum:
1764 Den 30 Dec. het H. Avondmaal gehouden en toegelaten: Bouwke Simons, met kklijke attestatie van Cantens.
 
   Bouke Symens, otr. (2) te Middelstum [Gr] op zondag 6 feb 1774, kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 40 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 20 feb 1774 Huwelijkscontract, Reintjen Sijmens, broer en sibbe voogd over bruids 2 kinderen bij Meerten Remges.
Bouwke Simens, van Middelstum, weduwe van Meerten Rempkes.
Huwelijkscontract 04-02-1774 Middelstum. Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 377, folio 217 met Derk Cornellis, zn. van Cornelis Mendels en Grietje Derks, ged. te Usquert [Gr] op vrijdag 20 nov 1733 Derk heeft een dochter Grietie bij zijn eerste vrouw Barbertje, geboren 29-07-1764. Deze is vermoedelijk vernoemd naar zijn moeder120, Landbouwer, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1774. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornellis Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 4 dec 1774108
  2.   Stijntje Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 12 okt 1777108
   Derk Cornellis, zn. van Cornelis Mendels en Grietje Derks, kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Middelstum [Gr] op zondag 13 nov 1763 Huwerlijkcontract 28-10-1763 Usquert met Barbetje Mennes, geb. te Middelstum [Gr], Landbouwersche, ovl. in 177364
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Grietie Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 29 jul 1764108
  2.   Martie Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 22 jun 1766108
  3.   Menne Derks van der Zee, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 31 jul 1768108, Koornschipper, kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 52 jaar oud) (1) te Woltersum [Gr] op zondag 19 jan 1806 met Susanne Hindriks, ged. te Ten Boer [Gr] op maandag 23 apr 1753123, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Woltersum [Gr] op maandag 8 jun 1835122. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 69 en ongeveer 50 jaar oud) (2) te Ten Boer [Gr] op zaterdag 21 apr 1838 met Ida Heines Venekamp, ged. te Woltersum [Gr] op zondag 11 nov 1787125, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Woltersum [Gr] op zondag 25 mei 1873126. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Cornelske Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 7 okt 1770108

Vn.   Trijnje Symens, dr. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, ged. te Kantens [Gr] op zondag 2 aug 173342, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 5 dec 181246, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 43 jaar oud) (1) te Bedum [Gr] op zaterdag 26 mrt 1757 Huwelijkcontract Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen 30-03-1757 Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Inventarisnummer 290, folio 180 met Tobias Peters, zn. van Peter Tobias en Swaenje Jans, ged. te Bedum [Gr] op zondag 18 feb 1714 Op de Dijck22, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1770 Overleden tussen 1767 en 1770. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Zwaentje Tobias, ged. te Bedum [Gr] op zondag 29 jun 176022, volgt VIak
  2.   Sijmen Tobias, ged. te Bedum [Gr] op zondag 11 sep 1763128
  3.   Peter Tobias, ged. te Bedum [Gr] op zondag 11 sep 1763128
  4.   Stientje Tobias, ged. te Bedum [Gr] op zondag 13 jul 1766128
  5.   Jacob Tobias, ged. te Bedum [Gr] op maandag 25 jan 1768128
 

Aantekeningen:
Trijnje Symens.
Na Stijntjes Claessens dood kwam de boerderij Smedingeheem in handen van haar dochter Trijntje Symons, gehuwd met Willem Eebels. Van de 51,5 grazen was een gedeelte gehuurd, waarvan de huurjaren op Gregorie 1783 afliepen. De meijeren moesten:,deselfde vooraf zomervalgen en goed bemesten en een jaar groen houden". Voornoemd echtpaar verkocht haar boerderij in 1797 aan Jurrien Geerts Mulder.
 
   Trijnje Symens, kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op vrijdag 5 okt 1770 met Willem Ebels, zn. van Ebel Claesen en Grietijn Albers, ged. te Bedum [Gr] op zondag 19 dec 172322, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 29 mrt 1807 Willem Egbels, nalatende 1 kind uit eerste huwelijk, nalatende 2 kinderen uit tweede huwelijk130
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Stientje Willems, ged. te Bedum [Gr] op zondag 2 feb 1772128, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 8 jun 1809131, volgt VIal
  2.   Greetje (Grietje) Willems, ged. te Bedum [Gr] op zondag 23 apr 1775128, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 11 sep 183655, volgt VIam
  Willem Ebels, zn. van Ebel Claesen en Grietijn Albers, tr. (1) Gepke en Ebel worden genoemd in het huwelijkscontract van Jan Harms en Pieterke Roelfs 07-03-1758 Bedum, Onderwierum, Ter Laan en het Reidland, in het huwelijkscontract van Sijmen Jacobs en Aaltjen Roelfs 24-04-1759 Bedum en het huwelijkscont ract van Pieter Ebels en Martjen Beerends 14-10-1761 Bedum met Gepke Pieters, ovl. voor vrijdag 5 okt 1770. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Vo.   Jacob Symens Berghuis, zn. van Sijmen Jans (IVc) en Stientje Claesen, ged. te Kantens [Gr] op zondag 14 jun 174442, Slager, Vleeschhouwer, ovl. (hoogstens 82 jaar oud) te Kantens [Gr] voor 1827, kerk.huw. (ongeveer 40 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 14 nov 1784 met Menje Jacobs, geb. te Kantens [Gr], ovl. 1805-06-17 Groninger Archieven: Inventaris van den boedel van wijlen Menje Jacobs wed. Jacob Sijmens te Kantens.
Voordelige Staat.
Eene Behuizinge met de Beklemminge van diens Heemste de Staande en gelegen te Cantens doende tot een Jaarlijkste huur van de Hr. H. Wichel de Somma van 2 Guldens. Daarna volgt er een boedelopsomming. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Stienje Jacobs , ged. te Kantens [Gr] op zondag 15 jan 178642, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Winsum op donderdag 10 mei 1877133, volgt VIan
  2.   Antje Jacobs , ged. te Kantens [Gr] op zondag 20 apr 178842, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 23 mrt 1859134, volgt VIao
  3.   Jantje Jacobs , ged. te Kantens [Gr] op zondag 5 feb 179242, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op maandag 5 sep 1859135, volgt VIap
  4.   Simen Jacobs , 42, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 24 dec 1877, volgt VIaq
  5.   Jacob Jacobs , geb. te Kantens [Gr] op vrijdag 30 mei 180051, ovl. (59 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op zondag 23 okt 1859136, volgt VIar

Vp.   Jan Luies Berghuis, zn. van Luije Jans Barkhuis (IVe) en Gertruida Hindriks, ged. te Kantens [Gr] op zondag 4 okt 174451, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Rottum op dinsdag 14 jul 1767 met Cornelske Claassen, dr. van Claas Roelfs en Martje Jans, geb. te Huizinge [Gr] in 173655, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 16 jan 1823 .geboren te Huisingh in de Gemeente Middelstum.55
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Luie , ged. te Rottum op donderdag 13 mrt 1766 Latere toev. aan de hand van het diaconieboek70
  2.   Claas Jans , ged. te Rottum op zondag 28 jan 177070, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 16 jan 183655, volgt VIas
  3.   Geertruidt Jans , ged. te Rottum op zondag 21 feb 177370, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Rottum op donderdag 5 aug 185855, volgt VIat

Vq.   Hindrikje Jans Woest, dr. van Jan Pieters Woest en Boucke Jans Berghuis (IVf), geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 30 jan 173410, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 31 jan 173410, ovl. (36 jaar oud) op vrijdag 28 dec 1770 Grafzerk:
ANNO 1770, DEN 28 DECEMBER, IS DE EERBARE HINDRIKJE JANS, DE GEWESENE HUISVROUW VAN DE EERSAME ALJE HEERES, HUISMAN OP SUIDWENDA TOT STITSWERD, IN HE 37ste JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS53, begr. te Stitswerd [Gr] 53, kerk.huw. (resp. 27 en ongeveer 54 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 22 nov 1761 Ze wordt Hinderkijn genoemd in de trouwakte.
Huwerlijkscontract: 29-10-1761 Kantens. Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 376, folio 89 met Alje Heeres, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 sep 170715, Landbouwer, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op vrijdag 12 mrt 1773 Grafzerk:
ANNO 1773, DEN 12 MEERT, IS DE EERSAME ALLE HEERES, HUISMAN OP SUIDWENDA TOT STITSWERT, IN HET 66ste JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR J.CHRISTUS139, begr. te Stitswerd [Gr]
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Koene Aljes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 23 jan 1763 Overleden140, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 16 sep 1764. 
  2.   Koene Aljes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 16 sep 176415
  3.   Jan Aljes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 8 mrt 176715, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Stitswerd [Gr] in 1777, begr. 15
 

Aantekeningen:
Koene Aljes.
Koene werd erfgenaam van zijn ouders maar was nog minderjarig. Zijn voogden verkochten Oud-Zuidwenda in 1782.
De plaats werd als volgt beschreven:
.hun behuising bestaande in een binnenhuis, keuken, karnhuis met karnmolen en een grote vriesche schuur, met het regt der vaste en altoosdurende beklemming van 138½ grazen en 28 roeden land met groote Hoven, Cingels en vele vrugt en onvrugtdragen de geboomten.
 

Vr.   Jantje Jans Woest, dr. van Jan Pieters Woest en Boucke Jans Berghuis (IVf), geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 9 dec 1735, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 11 dec 173510, ovl. (69 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 19 nov 180554, kerk.huw. (resp. 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 19 nov 1769 Huwelijkscontract 26-10-1769 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen. Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 290, folio 429 met Sicke Pieters, zn. van Pieter Berends en Harmke Loewerts, ged. te Warffum [Gr] op zondag 9 apr 1741 Moeder wordt hier Auke Loeers genoemd142, Landbouwer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Den Deel Gem. Middelstum op woensdag 15 aug 1810 Eenmaal gehuwd en nalatende 3 kinderen143
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Pieter Sikkes Woest, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 4 mrt 177015, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Bedum [Gr] op maandag 30 apr 183872, volgt VIau
  2.   Jan Sikkes Woest, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 27 okt 177115, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 2 okt 1845144, volgt VIav
  3.   Bouke Sickes Woest, ged. te Warffum [Gr] op zondag 20 nov 1774145, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 18 jun 184955, volgt VIaw
  4.   Berend Sikkes, ged. te Warffum [Gr] op zondag 22 nov 1778145, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1810 Vermoedelijk vroeg overleden, in ieder geval voor 1810. 

Vs.  Martje Clasen, dr. van Claas Sierts (IVg) en Getruit Luities, geb. te Stitswerd [Gr], tr. te Stitswerd [Gr], kerk.huw. op donderdag 11 apr 1743 met Derk Crijns, geb. te Rottum, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Crijne Derks, ged. te Middelstum [Gr] op vrijdag 27 mrt 1744108, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 8 okt 1808 Nalatende weduwe met 2 voorkinderen147, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 50 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 16 aug 1778 met Etjen Jans, geb. in 1728, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 27 okt 1808 Nalatende 2 kinderen147. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Claas Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 28 aug 1746108
  3.   Cornelis Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 28 apr 1748108, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor vrijdag 16 okt 1789149, volgt VIax
  4.   Jantjen Derks, ged. te Middelstum [Gr] op donderdag 7 mei 1750108, volgt VIay
  5.   Ritse Derks Doornbos, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 5 aug 1753108, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 19 feb 1820150, volgt VIaz
  6.   Renske Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 30 okt 1763108

Generatie VI

VIa.   Frouke Lujes, dr. van Lue Menkes (Va) en Anje Harms Dorenbos, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 6 nov 174610, kerk.huw. (ongeveer 18 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 3 nov 1765 met Michiel Haijes, zn. van Haije Derks en Aafke Michiels, geb. te Baflo [Gr], Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Aafke Michiels Bronsema, ged. te Baflo [Gr] op zondag 24 jan 1768151, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op maandag 27 jun 1836152, volgt VIIa
  2.   Leuje Michiels, ged. te Baflo [Gr] op zondag 16 dec 1770151
  3.   Foske Michiels Bronsema, geb. te De Dingen (Baflo), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 22 aug 1833103, volgt VIIb
  4.   Anje Michiels Bronsema, geb. te De Dingen (Baflo), ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Warfhuizen [Gr] op vrijdag 30 mei 1817153, volgt VIIc
  5.   Eltje Michiels Bronsema, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1784, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 11 sep 1807 Te Pieterburen gewoond hebbende doch hier gestorven. Ongehuwd154
  6.   Leuzina Michiels, ged. te Saaxumhuizen [Gr] op zondag 25 sep 1785155

VIb.   Jantien Willems, dr. van Willem Menkes (Vb) en Albertje Kornellis, geb. te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 27 mrt 174965, kerk.huw. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op zaterdag 1 sep 1770 Huwelijkscontract 10-08-1770, Kantens met Alje Wolthers, zn. van Wolter Aljes en Grietje Aikes, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 14 nov 1745157, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Grietje Aljes, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 8 sep 1771157, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor vrijdag 20 sep 1782. 
  2.   Wolter Aljes, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 8 nov 1772157, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor zondag 25 jan 1778. 
  3.   Willem Aljes, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 18 dec 1774157, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor woensdag 15 feb 1786. 
  4.   Albertje Aljes, ged. te Oldenzijl [Gr] op donderdag 29 feb 1776157, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor donderdag 4 jan 1781. 
  5.   Wolter Aljes, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 25 jan 1778157, volgt VIId
  6.   Albertje Aljes, geb. te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 4 jan 178165, ged. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 28 jan 178165
  7.   Grietje Aljes Venhuis, geb. te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 20 sep 178265, ovl. (62 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 7 apr 184599, volgt VIIe
  8.   Willem Aljes Venhuis, geb. te Eppenhuizen [Gr] op woensdag 15 feb 178665, ovl. (72 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 25 feb 1858158, volgt VIIf
 

Aantekeningen:
Jantien Willems.
N. Blencke te Eppenhuizen bevestigt den 11 Maij 1755 heeft hier bevonden ledemaeten te zijn o.a. Alje Wolters egtelieden en Jantje Willems met attestatie van Oldenzijl. (Ledematenlijst Eppenhuizen).
Lidmaaten 1786 tegenwoordig in leven: o.a. Jantje Willems vrouw van A. Wolters.
 

VIc.   Anje Sijwerts, dr. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 10 mrt 174810, kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op zondag 21 jul 1765 Huwelijkscontract 21-05-1765 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen met Harm Jans Kloot, zn. van Jan Hindriks en Hilje Aldert, ged. te Zuidwolde op maandag 25 mei 1733160
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Jan Harms, ged. te Zuidwolde op zondag 18 jan 1767161
  2.   Sijwert Harms, ged. te Zuidwolde op donderdag 19 jan 1769161
  3.   Harke Harms, ged. te Zuidwolde op zondag 8 apr 1770161, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor woensdag 1 dec 1773. 
  4.   Harke Harms , ged. te Zuidwolde op woensdag 1 dec 1773161, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Noordwolde op dinsdag 16 jan 182772, volgt VIIg
  5.   Hilje Harms, ged. te Zuidwolde op zondag 26 nov 1775161, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 16 mei 185396, volgt VIIh
  6.   Menke Harms, ged. te Zuidwolde op zondag 4 jan 1778161, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor zondag 14 jan 1781. 
  7.   Menke Harms, ged. te Zuidwolde op zondag 14 jan 1781161
   Anje Sijwerts, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) (2) in 1783, kerk.huw. te Zuidwolde op woensdag 11 jun 1783 Huwelijkscontract 13-06-1783 Zuidwolde met Clas Gerrits, zn. van Gerrit Clasen en Mertje Joost, ged. te Zuidwolde op zaterdag 8 jul 1752 Wordt ook Claas genoemd160, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Gerrit Klaassen Rollema, ged. te Zuidwolde op zondag 23 mei 1784161, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 29 sep 183396, volgt VIIi
  2.   Antje Klaassen, ged. te Zuidwolde op zondag 9 sep 1787161

VId.   Frouke Sijwerts, dr. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 1 mrt 175010, kerk.huw. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 16 dec 1768 met Derck Luddes, geb. te Rottum, ovl. voor zondag 26 apr 1778. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Ludde Derks Pesman, ged. te Rottum op zondag 8 okt 176970, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 30 dec 1817163, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 45 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 21 mrt 1794 Huwelijkscontract 28-02-1794, Warffum met Trijntje Mennes, ged. te Niekerk [Gr] op zondag 28 apr 1748165, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Baflo [Gr] op dinsdag 25 jul 1820166. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Antie Derks Pesman, ged. te Rottum op zondag 20 okt 177170, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 16 okt 182655, volgt VIIj
 

Aantekeningen:
Derck Luddes.
1772. Zijn op belijdenis aangenomen den 1 julii: Derk Luddes, en zijn huisvrouw Frouwke Sijwerts.
 
  Frouke Sijwerts, kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud) (2) te Rottum op zondag 26 apr 1778 Huwelijkscontract 03-04-1778 Zandeweer met Jan Reintjes, geb. te Kantens [Gr], ovl. voor zondag 20 mei 1781. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Reintje Jans, geb. te Rottum op zaterdag 2 jan 177970, ged. te Rottum op zondag 10 jan 177970
  2.   Jan Eppes Jans, ged. te Rottum op zondag 20 mei 1781 Vader overleden70
 

Aantekeningen:
Jan Reintjes.
Riender Driewes stedevader (stiefvader).
 

VIe.   Menke Sijwerts Knol (VIe), zn. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 23 apr 175210, Kastelein, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1806, kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 22 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 23 mei 1790 met Anje Pieters Berghuis, dr. van Pieter Reinders en Jantje Symens Berghuis (Vj) (zie VIaa). 

VIf.   Hinderkijn Sijwerts, dr. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 3 jun 175310, kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 6 jul 1788 Huwelijkscontract 01-07-1788 Warffum met Pieter Hendriks, zn. van Hindrik Mennes en Anje Pieters, ged. te Rottum op donderdag 25 mrt 1762 Vader en moeder worden genoemd in het huwelijkscontract 01-07-1788 Warffum70, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Siewert Menkes Knol, geb. te Stitswerd [Gr] op zondag 24 aug 178815, ovl. (81 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 4 dec 1869170, volgt VIIn
  2.   Anje Pieters, geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 19 mei 1790 Overleden15, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 23 mei 179015
  3.   Hendrik Pieters, geb. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 dec 179115, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 1 jan 179215

VIg.   Grietje Sijwerts Knol, dr. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 12 sep 175610, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 20 mei 182471, kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 48 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 30 sep 1787 Huwelijkscontract 23-09-1787 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen met Bartelt Seebes, zn. van Sebe Bartels en Aaltie, ged. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 20 feb 173915, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Aaltje Bartelts, geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 10 jul 178815, ovl. (22 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 15 nov 1810171, volgt VIIo
  2.   Antje Harkes Sebes, geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 21 jul 1790 Ouders beide van Stitswerd15, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 jul 179015, Landbouwersche, ovl. (70 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 5 sep 1860 Ongehuwd172
  3.   Sebedina Bartelts, geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 21 feb 1793 Ouders beide hier geboren15, ged. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 1 mrt 179315, Landbouwersche, ovl. (70 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 30 jun 1863 Ongehuwd173
  Bartelt Seebes, zn. van Sebe Bartels en Aaltie, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op zondag 14 jul 1765 met Jullina Scheltema, geb. te Middelstum [Gr], ovl. voor 1787. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.   Harke Siewerts Knol, zn. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 30 apr 176110, Daglooner, Landbouwer, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 6 nov 1844, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 20 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 26 jul 1795 Huwelijkscontract 10-07-1795, Warffum en Breede met Lisabeth Harms Knol, dr. van Harm Derks Knol en Trienjte Freriks Cleveringa, geb. te Rottum, ged. te Rottum op vrijdag 26 aug 1774, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Rottum op zaterdag 31 dec 1853. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Harm , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 17 jun 179615, ovl. (74 jaar oud) te Rottum op zaterdag 15 apr 187155, volgt VIIp
  2.   Antje , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 13 okt 179715, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 29 okt 179715, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor donderdag 14 mrt 1799. 
  3.   Antje Harkes , geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 16 feb 179915, ovl. (65 jaar oud) te Rottum op woensdag 27 apr 186455, volgt VIIq
  4.   Catharina , geb. te Rottum op vrijdag 29 okt 1813176

VIi.   Jan Siewerts Knol, zn. van Sijwert Menkes (Vc) en Antje Harkes, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 19 nov 176915, Landbouwer, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op dinsdag 26 feb 1805 NB. is op 26 Febr. 1805 op de weg van Warffum naar Onderdendam die onder water stond, met zes paar(den) in ’t Warfummerdiep geraakt, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 15 mei 1796 met zijn achternicht Foske Michiels Bronsema, dr. van Michiel Haijes en Frouke Lujes (VIa) (zie VIIb). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Vrouwke Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op zondag 26 feb 1797 Overleden, vader geboren alhier, moeder geboren te Baflo15, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 5 mrt 179715, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor zondag 26 jul 1801. 
  2.   Siewert Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 12 mrt 1799 Vader van Stitswerd, moeder geboren te Baflo15, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 21 mrt 179915, Landbouwer, ovl. (65 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 13 jan 1865 Ongehuwd103
  3.   Vrouwke Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op maandag 20 jul 180115, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 26 jul 180115, ovl. (46 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 2 jul 1848 Ongehuwd103
  4.   Michaëlis Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 27 dec 180315, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 22 jan 180415, Landbouwer, ovl. (50 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 24 dec 1854 Ongehuwd103

VIj.   Abeltien Jans van Bolhuis, dr. van Jan Abels van Bolhuis (Vd) en Lubberdina Popkes, geb. te Hoornschedijk, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 20 okt 174878, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 23 mei 1769 Ds. Janssinius heeft het huwelijk voltrokken.
Huwelijkscontract afgesloten op 29-04-1769, Groningen met Jan Hindriks, ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 22 dec 1741 Buiten Kleine Poortje
Naam vader komt voor in het huwelijkscontract 29-04-1769, Groningen. De moeder Grietien Gerrits is voor 1769 overleden want Margin Cornellis is de stiefmoeder. (bron: Huwelijkscontracten Groningen 1769 jan-april Groningen 1769, Inventarisnummer 3654)179, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 13 apr 1782 Buiten Kleine Poort180
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Hindrik , ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 3 jun 1770181
  2.   Aafjen , ged. te Groningen Nieuwe Kerk op donderdag 1 okt 1772 Nieuwe Boteringestraat181

VIk.   Jacob Cornellis, zn. van Cornellis Jacobs en Trijntien Abels (Ve), ged. te Middelbert [Gr] op donderdag 1 jan 173937, kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) te Middelbert [Gr] op maandag 23 mei 1768 met Stijntje Obbens, geb. te Obergum [Ge]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Cornelis Jacobs, ged. te Groningen [Gr] op zondag 5 nov 1769183, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor dinsdag 18 apr 1775. 
  2.   Wijbbechje Jacobs, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 17 nov 1771 .te Huvelgunne in 't Gorecht184
  3.   Cornelis Jacobs, ged. te Groningen [Gr] op dinsdag 18 apr 1775 Buiten Kleine Poortje184, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor dinsdag 7 sep 1779. 
  4.   Cornelis Jacobs, geb. te Helpman185, ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 7 sep 1779185

VIl.   Abel Cornellis, zn. van Cornellis Jacobs en Trijntien Abels (Ve), ged. te Middelbert [Gr] op zondag 27 nov 174637, otr. te Groningen [Gr] op zaterdag 30 apr 1774, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Middelbert [Gr] op maandag 23 mei 1774 Abel Kornellis van oevegunne en Hanniggien Willems van Helpman met Hanniggien (Hanna) Willems
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Cornelis Abels, ged. te Groningen Nieuwe Kerk op vrijdag 3 mrt 1775 Buiten Kleine Poortje183
  2.   Trijntje Abels, ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 27 sep 1776 Buiten Kleine Poortje183
  3.   Margje Abels, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 8 okt 1779 Buiten Kleine Poortje189, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 2 apr 1828188, otr. te Groningen [Gr] op zondag 11 jul 1802, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 11 jul 1802 .gecopuleerd op 't Raadhuis door de Gecomm. uit de Municipaliteit (gemeente) op Zondag den 11 July 1802 met Roelf Jans Bartels, geb. te Haren in 1771 Datum doop 17-11-1771
Plaats doop Groningen; Nieuwe Kerk
Plaats geboorte Groningen; buiten Boteringepoort
Kind Roelf
Geslacht m
Plaats geboorte Groningen; buiten Boteringepoort
Vader Jan Roelofs
Moeder Einie Jacobs
-, Koemelker, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 7 jan 1827192. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIm.   Geesjen Siwerts Bolhuis, dr. van Siewert Abels (Vf) en Lijsebeth Garmts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 14 okt 174237, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Middelbert [Gr] op woensdag 23 aug 182683, kerk.huw. (ongeveer 20 jaar oud) (1) te Middelbert [Gr] op zondag 1 mei 1763 Pieter Jans komt van De Meeden, dit is vrijwel zeker Uithuizermeeden met Pieter Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr], ovl. te Groningen [Gr] op maandag 26 jan 1784 Buiten E.poort. Vermoedelijke overlijdensdatum van Pieter Jans194
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Fenje (Fennegien) Pieters Bolhuis, geb. te Helpman gem. Haren, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op dinsdag 22 jun 184783, volgt VIIr
  2.   Sivert (Siewert) Pieters Bolhuis, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 30 jun 1765184, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op donderdag 10 okt 1850196, volgt VIIs
  3.   Grietje Pieters Bolhuis, geb. te Euvelgunne gem. Noorddijk197, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 30 nov 1857197, volgt VIIt
  4.   Jan Pieters, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 18 dec 1768195
  5.   Abel Pieters Bolhuis, ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 28 mei 1771195, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 6 sep 182296, volgt VIIu
  6.   Elizabet Pieters, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 4 apr 1773195, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 mei 181496, volgt VIIv
  7.   Claes Pieters Bolhuis, geb. te Middelbert [Gr] op maandag 1 mei 177584, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 7 mei 177584, Koemelker198, ovl. (69 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op vrijdag 28 feb 184583, kerk.huw. (resp. 30 en ongeveer 43 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 6 okt 1805 met Hindrikje Duurts van Dijken, geb. te Noordwolde in 1762, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 2 feb 1827. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Garmtje Pieters, geb. te Middelbert [Gr] op woensdag 14 mei 177784, ovl. (84 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 7 nov 186196, volgt VIIw
  9.   Pieter Pieters Bolhuis, geb. te Middelbert [Gr] op zondag 22 aug 177984, ovl. (83 jaar oud) te Euvelgunne gem. Haren op dinsdag 26 mei 1863200, volgt VIIx
 

Aantekeningen:
Hindrikje Duurts van Dijken.
Wordt ook Hinderkien genoemd.
 
   Geesjen Siwerts Bolhuis, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Middelbert [Gr] op maandag 27 jun 1785 Geesjen Siewerts, van Euvelgunne met Harke Jacobs Pesman, ged. te Scharmer [Gr] op zondag 25 okt 1761202, Landgebruiker, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 20 nov 1813. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Aantekeningen:
Harke Jacobs Pesman.
Ledematenlijst Middelbert: 1791. Den 25den februarij zijn naa afgelegde geloovsbelijdenis tot Ledematen aangenomen Harke Jacobs, Jantje Kornelis, Betje Jans, alle drie van Euvelgunne.
 

VIn.   Elizabeth Siwerts van Bolhuis, dr. van Siewert Abels (Vf) en Lijsebeth Garmts, ged. te Middelbert [Gr] op zaterdag 23 sep 174737, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zuidwolde op maandag 11 sep 1826, kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Middelbert [Gr] op donderdag 28 mei 1767 Van Euvelgunne met Jan Louwes Bolhuis, zn. van Louwe Hindriks en Oukje Jans, geb. te Euvelgunne, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 24 jun 174284, Landgebruiker, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zuidwolde op dinsdag 28 jan 1823203
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Lauwe Jans, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 31 jul 176837, ovl. (ongeveer 7 weken oud) te Middelbert [Gr] op dinsdag 20 sep 176837
  2.   Elizabeth Jans, geb. te Middelbert [Gr] op donderdag 13 sep 177037, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 16 sep 177037, ovl. (17 dagen oud) te Middelbert [Gr] op zondag 30 sep 177037
  3.   Louwe Jans, ged. te Zuidwolde op zondag 6 okt 1771 Naderhand bijgeschreven obiit204, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) te Zuidwolde voor zondag 26 sep 1779. 
  4.   Elizabet Jans, ged. te Zuidwolde op dinsdag 26 jan 1773204, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Zuidwolde voor zondag 19 jan 1777. 
  5.   Aukje Jans , geb. te Zuidwolde circa 1776, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 6 mrt 1868114, volgt VIIy
  6.   Elijzabet Outje Jans , ged. te Zuidwolde op zondag 19 jan 1777204, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Zuidwolde op donderdag 29 jun 182672, volgt VIIz
  7.   Louwe Jans, ged. te Zuidwolde op zondag 26 sep 1779204, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Zuidwolde voor zaterdag 22 nov 1783. 
  8.   Lauwe Jans, ged. te Zuidwolde op zaterdag 22 nov 1783204
  9.   Sibentje (Siewertje) Jans , ged. te Zuidwolde op zondag 6 nov 1785204, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zuidwolde op vrijdag 26 jun 185772, volgt VIIaa
 

Aantekeningen:
Elizabeth Siwerts van Bolhuis.
Elizabeth wordt van Bolhuis genoemd in het huwelijkscontract van Antje Jans en Hindrik Bruin.
 

VIo.   Gertrudt Dates, dr. van Dato Simms en Marchien Abels van Bolhuis (Vg), ged. te Noordwolde op zondag 17 jan 174039, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) voor 181190, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Noordwolde op zondag 21 apr 1765 met Ewoldt Jans, zn. van Jan Klasen en Getruit Ewolts, ged. te Zuidwolde op zondag 10 feb 1737204, Landbouwer, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen [Gr] in jan 1811 Weduwnaar, nalatende 5 kinderen90
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Geertruijdt Ewolts, ged. te Noordwolde op zondag 9 mrt 176639, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Haren op woensdag 19 feb 1845200, volgt VIIab
  2.   Abeltje Ewolts Muntinga, ged. te Noordwolde op zondag 15 mei 176839, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Sint Annen op donderdag 30 mrt 1837205, volgt VIIac
  3.   Jan Ewolts, ged. te Noordwolde op zondag 25 nov 177039
  4.   Date Ewolts, ged. te Noordwolde op zondag 18 apr 177339, ovl. (ongeveer 20 dagen oud) te Noordwolde op zaterdag 8 mei 1773 Is in't water verdronken
Verdronken39
  5.   Martje Ewolts, ged. te Noordwolde op zondag 8 mei 177439, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Noordwolde op donderdag 2 nov 1775 Dit kint is in't water verdronken39
  6.   Margjen Ewolts, geb. te Noordwolde op dinsdag 29 okt 177672, ovl. (53 jaar oud) te Zuidwolde op zaterdag 4 sep 183072, volgt VIIad
  7.   Grietje Ewolts, ged. te Noordwolde op zondag 25 apr 177939
  8.   Date Ewolts Munting, ged. te Noordwolde op zondag 30 mrt 178339, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Noordwolde op zaterdag 23 jul 1814206, volgt VIIae
 

Aantekeningen:
Gertrudt Dates.
6 juni 1762 nae gedaene belijdenisse Geertruijdt Dates. (Ledematenlijst Noordwolde).
 
 

Aantekeningen:
Ewoldt Jans.
25 dec 1768 na gedane belijdenis angenomen Ewoldt Jans.
1789 den 30 Nov. is in plaats van den overleden Lammert Bettes tot ouderling verkozen Ewolt Jans, welke op zondag den 20 Dec. is bevestigd.
1777 d. 4 jan. [?] is na aanroeping van Gods Allerheiligst en naaminge met eenparige stemme in plaatz van den afgaanden diaken Pieter Jans Timmer tot diaken verkoren Ewold Jans en in zijnen dienst evestigt den 19 jan.
1782 den 10 febr. is Ewold Jans op deszelvs verzoek van het diakenschap ontslagen en op dienzelven dag in deszelvs plaats met eenpaarige stemmen tot diaken verkozen de E. Lammert Bettes.
1784 den 25 Jan. is in plaats van den op deszelvs vriendelijk verzoek ontslagen diaken Pieter Jans Timmer, tot diaken wederom met eenparige stemmen verkoren Ewold Jans.
1789 den 30 Nov. is in plaats van Ewolt Jans tot diaken verkozen Hindrik Pieters welke den 20 Dec. is bevestigd.
 

VIp.   Greetje Dates, dr. van Dato Simms en Marchien Abels van Bolhuis (Vg), ged. te Noordwolde op zondag 19 apr 174489, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op donderdag 12 mei 182591, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Noordwolde op zondag 8 mei 1768 met Fokke Eilderts, zn. van Eildert Fokkes en Aaffien Jans, ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 15 dec 1737207, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op vrijdag 26 apr 1799 Nalatende vrouw en 2 kinderen208
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Marchien Fokkes, ged. te Noordwolde op zondag 11 mrt 177039, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 10 mrt 1795209, volgt VIIaf
  2.   Aafjen Fokkes, ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 27 jun 1773210, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zaterdag 27 aug 184291, volgt VIIag
  3.   Eildert Fokkes, ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 25 aug 1776210, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op maandag 8 feb 1796211
  4.   Date Fokkes, ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 27 mei 1781210
 

Aantekeningen:
Greetje Dates.
Wordt ook Grietje genoemd.
Ledematenlijst Noordwolde:
25 dec 1768 na gedane belijdenis angenomen Grietje Dates, Huisvrouw van Fokke Eijlders met attestatie van Stedum overgek[omen].
Ledematenlijst Sauwerd:
1773 Junij naar voorgaende proefrpred. 't nagtmaal gehouden en quam met attestatie van Noordwolde herwaerds over Grietje Dates huijsvrouwe van Fokke Eilders.
Naamen der Ledemaaten, welke door W.E. Smith tot Pred. te Wetsinge en Sauwert den 12 Oct. 1783 bevestigt bevonden zijn, o.a. Grietje Dates huisvr. van Fokko Eilders.
 
   Greetje Dates, kerk.huw. (resp. ongeveer 61 en ongeveer 64 jaar oud) (2) te Feerwerd [Gr] op zondag 24 nov 1805 met Waling Jacobs, ged. te Feerwerd [Gr] op zondag 6 aug 1741213, Landbouwer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Feerwerd [Gr] op zondag 28 okt 1810 Nal. 4 kinderen uit meerder huwelijken214, begr. te Feerwerd [Gr] op vrijdag 2 nov 1810214
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Waling Jacobs, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Feerwerd [Gr] op zondag 5 jun 1768 met Trientje Jans, geb. te Feerwerd [Gr], ovl. voor 1768. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIq.   Willemtje Dates, dr. van Dato Simms en Marchien Abels van Bolhuis (Vg), ged. te Noordwolde op woensdag 30 nov 174639, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) te Groningen [Gr] voor maandag 14 dec 181292, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Noordwolde op zondag 8 mei 1768 Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1040, folio 167v, 21-04-1768, Zuidwolde met Hindrik Geerts, zn. van Geert Geerts en Luiktie Coerts, geb. te Sauwerd [Gr], Landbouwer, ovl. voor maandag 14 dec 1812217
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Margjen Hindriks Alting, ged. te Groningen Nieuwe Kerk op zondag 5 sep 1773 Buiten Boteringepoort184
  2.   Geert Hindriks Alting, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 7 sep 1775184, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 22 aug 183872, volgt VIIah
  3.   Aaltien Hindriks, ged. te Groningen Nieuwe Kerk op zondag 8 jun 1777 Buiten Boteringepoort184
  4.   Abeltijn Hindriks, ged. te Groningen [Gr] op zondag 10 dec 1780 Buiten Boteringepoort218

VIr.   Geessijn Dates, dr. van Dato Simms en Marchien Abels van Bolhuis (Vg), ged. te Noordwolde op zondag 23 nov 174939, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Noordwolde op maandag 20 sep 181972, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 32 jaar oud) te Noordwolde op zondag 7 feb 1779 Huwelijkscontract 20-01-1779 Zuidwolde met Jan Jacobs van Dijk, geb. te Noordwolde in 1747, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Noordwolde op zondag 6 jun 181372
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   NN , (doodgeb.), ovl. te Noordwolde op vrijdag 24 dec 177939
  2.   NN , (doodgeb.), ovl. te Noordwolde op zaterdag 26 mrt 178539
 

Aantekeningen:
Geessijn Dates.
12 apr 1772 't getal der ledematen is doe vermeerdert door Geesien Dates.
 

VIs.   Sijm (Simen) Dates Mensema, zn. van Dato Simms en Marchien Abels van Bolhuis (Vg), ged. te Noordwolde op zondag 29 apr 175339, Daglooner, Tapper, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Garnwerd [Gr] op maandag 8 mrt 181993, kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Noordwolde op zaterdag 29 apr 1786 met Grietien Jans, ged. te Wierum [Fr] op zondag 21 jun 1750 Waarschijnlijk:
Datum doop 21-06-1750
Plaats doop Wierum
Kind Grietje
Geslacht v
Vader Jan Willems
Moeder Elsjen Hendriks
Diversen doopplaats Wierum
Bron Kerkeboek 1701-1811 Kerkelijke gemeente - Wierum en Dorkwerd, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 538.
De waarschijnlijke ouders, Jan Willems en Elsjen of Elske Hindriks, woonden bij de geboorte van Grietje in Wierum maar zoon Hindrik is op 01-02-1756 in Adorp geboren. (bron: Doop- en trouwboek 1673-1811 Kerkelijke gemeente - Adorp en Harssens Invent arisnummer 1) Daarom wordt er in de trouwakte van Grietje "van Adorp" geschreven. Leeftijd, 50 jaar, aangegeven in de begraafakte zou dan niet juist zijn. Er staat echter bij ouderdom geschreven "pluismijnes", ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Selwerd [Gr] op donderdag 20 jul 1809 Geen kinder maar erfgenamen222, begr. te Noorddijk [Gr] op dinsdag 25 jul 1809221
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Sijm (Simen) Dates Mensema, kerk.huw. (resp. ongeveer 56 en 24 jaar oud) (2) te Noorddijk [Gr] op donderdag 25 jan 1810 met Anje Harms de Waaij, geb. te Obergum [Ge] op zondag 22 jan 1786224, ovl. (69 jaar oud) te Ezinge [Gr] op donderdag 22 feb 185593
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Geesje , geb. te Selwerd [Gr] Ouders te Selwerd onder Noorddijk, ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 7 okt 1810225, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 9 jan 189096, tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 65 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op donderdag 28 dec 1865 met Alle Willems Koolstra, ged. te Midwolde [Gr] op zondag 20 jul 1800227, Conventuaal, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 10 mrt 187096. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 60 en ongeveer 65 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op donderdag 29 jun 1871 met Jan Tjalkes, ged. te Groningen [Gr] op zondag 29 dec 1805228, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 10 mei 187296. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Date Siemons , geb. te Noorddijk [Gr] op woensdag 6 jan 1813230, ovl. (75 jaar oud) te Hoogkerk [Gr] op donderdag 19 jan 1888229, volgt VIIai
  3.   Harmke Simons , geb. te Garnwerd [Gr] op donderdag 9 dec 1819231, ovl. (23 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 4 feb 1843232, volgt VIIaj
   Anje Harms de Waaij, tr. (resp. 35 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Ezinge [Gr] op maandag 4 jun 1821 met Jan Willem Zanting, ged. te Ezinge [Gr] op zondag 20 apr 1788234, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Ezinge [Gr] op zondag 17 nov 184493
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIt.   Abel Popkes van Bolhuis, zn. van Popke Abels van Bolhuis (Vh) en Harmtien (Haremtie) Alberts Schram, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 5 jul 175278, Arbeider, Koemelker, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 22 mei 181496, otr. (1) te Groningen [Gr] op zaterdag 18 apr 1778, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 15 mei 1778 Beide van Groningen met Tietje Alberts, dr. van Albert Juriens en Beeltjen Nauta, ged. te Groningen [Gr] op zondag 14 aug 1757184, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor zondag 25 dec 1796. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Popko Abels , ged. te Groningen Martinikerk op zondag 9 mei 1779236, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Eexta [Gr] op dinsdag 14 dec 1852237, volgt VIIak
  2.   Abeltjen , ged. te Groningen Martinikerk op zondag 23 apr 1780 Kreupelstraat236
  3.   Harmtjen , ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 22 apr 1788 Kreupelstraat238
  4.   Bieltjen , ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 11 aug 1789 Kreupelstraat238
  5.   Albert , ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 3 apr 1792 Kreupelstraat238
   Abel Popkes van Bolhuis, kerk.huw. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 25 dec 1796 met Tietje Pieters, dr. van Pieter Claassen en Geertruid Everts, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 18 feb 1770 Teetje240, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 14 aug 182696
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Geertruda , ged. te Groningen Martinikerk op zondag 25 jun 1797241, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 31 jul 187996, volgt VIIal
  2.   Marika , ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 3 jul 1798 Kreupelstraat241

VIu.   Albert Popkes van Bolhuis, zn. van Popke Abels van Bolhuis (Vh) en Harmtien (Haremtie) Alberts Schram, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 7 sep 175797, Landbouwer, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 1 jun 182896, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 28 dec 1786 met Alberdina Pieters de Vries, dr. van Pieter Sjoerts en Jantjen Oeges, geb. te Helpman gem. Haren, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 2 sep 176197, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 20 mrt 185696
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Popko Alberts , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Midwolda [Gr] op donderdag 1 apr 1847243, volgt VIIam
  2.   Harmtijn , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 4 apr 184996, volgt VIIan
  3.   Pieter , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 1 jul 184396, volgt VIIao
  4.   Jannes , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Haren op maandag 29 okt 1866200, volgt VIIap
 

Aantekeningen:
Alberdina Pieters de Vries.
Wordt ook Albertje, Albertina en Albertijn genoemd.
 

VIv.   Maria Popkes van Bolhuis, dr. van Popke Abels van Bolhuis (Vh) en Harmtien (Haremtie) Alberts Schram, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 30 mei 176297, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 24 mrt 183496, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op woensdag 30 apr 1788 Beide van de Hoornsedijk onder Groningen
Huwelijkcontract opgesteld op 06-03-1788, Groningen.
Bron: Huwelijkscontracten Groningen 1788 jan-april Groningen 1788 Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534) Inventarisnummer 3716 met Steven Gerrits Buirema, zn. van Gerrit Buirema en Margien Ebbinge, Landbouwer, ovl. te Groningen [Gr] op vrijdag 19 sep 1800245
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Gerrit , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 16 nov 1788238
  2.   Popko , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 26 jan 1791238
  3.   Harmtje Stevens , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 3 jan 183696, volgt VIIaq
  4.   Margjen , ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 11 jun 1797 Zuiderdiep bij de Nieuwebrug241
  5.   Abel , ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 20 aug 1800246
   Maria Popkes van Bolhuis, kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en 41 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 25 jul 1802 met Rabbe Geerts Pluis, zn. van Geert Pluis en Aaltje, geb. te Eelde [Dr] op maandag 9 feb 1761248, Arbeider, ovl. (64 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 25 sep 1825 Vermoedelijk is de naam van de moeder en de leeftijd fout. In de geboorteacte staat: "Den 9 Februarius is gedoop Rabbe zoon van Geert Pluins en Aaltje zijn Huysvrouw"96
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jantje , ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 6 mrt 1803 Bij Nieuwe Brug241
  2.   Popko Rabbes , geb. te Hoornschedijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 13 jun 186696, volgt VIIar
  3.   Geert , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 2 jul 1806241, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Groningen [Gr] op donderdag 23 okt 1806249

VIw.   Stijnje Jans Berghuis, dr. van Jan Symens (Vi) en Engeltje Aeijbes, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 7 mrt 175643, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op woensdag 31 jan 183899, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 21 dec 1777 Huwerlijkscontract: 26-11-1777 Uithuizen met Jan Jans de Vries, zn. van Jan Allertsma en Antie Johannes, ged. te Grijpskerk [Gr] op zondag 24 feb 1754251, Landbouwer op de boerderij “Tettema” te Uithuizen, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 5 jun 181299
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Antje Jans , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 16 aug 177843, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Baflo [Gr] op woensdag 21 jun 1820166, volgt VIIas
  2.   Jan Jans , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 29 aug 177943
  3.   Engeltje Jans , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 9 jul 178043, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 25 jan 1849. 
  4.   Simen Jans , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 2 sep 178143, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 10 jun 181999, volgt VIIat
  5.   Aldert , ged. te Uithuizen [Gr] op woensdag 25 dec 178243, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Uithuizen [Gr] voor zondag 30 jan 1785. 
  6.   Engeltje Jans , ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 25 dec 178343, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 25 jan 184999, volgt VIIau
  7.   Aldert , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 30 jan 178543, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Uithuizen [Gr] voor donderdag 5 apr 1787. 
  8.   Aldert Jans , ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 5 apr 178743, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 26 jun 1818252, volgt VIIav
  9.   Stijntje , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 6 jan 178843
  10.   Itjen , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 13 jul 178843

VIx.   Reinder Pieters Berghuis, zn. van Pieter Reinders en Jantje Symens Berghuis (Vj), ged. te Rottum op zondag 25 jul 1751101, Schoenmaker, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Baflo [Gr] op zondag 19 jul 1807102, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Baflo [Gr] op zondag 2 sep 1781 met Anje Roekes, dr. van Roekes Geutjes en Grietje Jakobs, ged. te Baflo [Gr] op zondag 28 sep 1755112, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Eenrum [Gr] op vrijdag 5 dec 1834152
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Jantjen Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zondag 23 dec 1781151, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Eenrum [Gr] op maandag 14 jan 1850152, volgt VIIaw
  2.   Pieter Reinders , geb. te Baflo [Gr] op zondag 14 mrt 1784, ovl. (82 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op woensdag 17 okt 186672, volgt VIIax
  3.   Grietje Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zaterdag 13 mei 1786151, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op vrijdag 14 nov 1851166, volgt VIIay
  4.   Simon Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zondag 9 mrt 1788151, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Baflo [Gr] op dinsdag 31 dec 1839166
  5.   Nieske Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zondag 4 apr 1790151, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op vrijdag 11 jun 1858166, volgt VIIaz
  6.   Roelf Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zondag 29 apr 1792151, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 4 mrt 1865232, volgt VIIba
  7.   Claas Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zondag 13 apr 1794151, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 24 nov 1838253, volgt VIIbb
  8.   Jacob Reinders , ged. te Baflo [Gr] op zondag 12 mrt 1797151, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Huizinge [Gr] op dinsdag 7 nov 1854114, volgt VIIbc
 

Aantekeningen:
Reinder Pieters Berghuis.
Ledematenlijst Baflo:
1791 Den 2 Maart Tot Lidmaat van christus kerk alhier op Belijdenis des Geloovs aangenoomen Reinder Pieters, woonagtig te Baflo (obiit).
Ao 1796 Den 11 September Is Naa behoorlijke kerk-kondiging, en na dat alvorens door de kerkenraad dezer plaatsen ingevolge Reglement van derepresentanten der Ommelanden in dato den 13 Maij 1796 op den 10 Septbr eene Nominatie was gemaakt van drie Pe rsoonen, namelijk Pieter Hendriks. Reinder Pieters. Hendrik Cornelis Harsma door de Gemeente, in plaats van Jan Derks Pelmuller te Rasquert, tot Diacon met meerderheid der stemmen verkoozen Reinder Pieters, welke op den 2 October in zijn dienst beve stigt is.
1799 Den 22 Septbr Is, na behoorlijke kerk-kondiging, in plaatze van Reinder Pieters, tot Diacon verkoozen Harm Jans, te Rasquert. welke den 20 October in zijnen dienst bevestigt is.
 
 

Aantekeningen:
Simon Reinders Berghuis.
Ongehuwd.
 
  Anje Roekes, dr. van Roekes Geutjes en Grietje Jakobs, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Baflo [Gr] in 1777 met Hindrik Jans, geb. te Garnwerd [Gr], ovl. voor 1781. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Hindriks, ged. te Baflo [Gr] op zondag 6 dec 1778151
   Anje Roekes, kerk.huw. (beiden ongeveer 53 jaar oud) (3) te Baflo [Gr] op zondag 7 mei 1809 met Pieter Alberts Berghuis, geb. in 1756, ged. te Wehe den Hoorn, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Baflo [Gr] op vrijdag 6 aug 1813166
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIy.   Eenje Pieters Berghuis, zn. van Pieter Reinders en Jantje Symens Berghuis (Vj), ged. te Rottum op zondag 5 okt 1755101, Schoenmaker, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 15 mrt 1839103, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 1 jan 1786 met Anje Jacobs, dr. van Jacob Derks en Barber Jans, ged. te Warffum [Gr] op zondag 21 mrt 1762142, Schoenmakersche, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Warffum [Gr] op woensdag 18 okt 1826103
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jantje Enjes , ged. te Warffum [Gr] op zondag 22 okt 178613, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Den Andel [Gr] op donderdag 12 dec 1861166, volgt VIIbd
  2.   Jacob Enjes , ged. te Kantens [Gr] op zondag 28 sep 178833, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Warffum [Gr] op zaterdag 11 dec 1847103, volgt VIIbe
  3.   Dirkje Eentjes , ged. te Kantens [Gr] op maandag 21 nov 179133, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Warffum [Gr] op maandag 11 mei 1857103, volgt VIIbf
  4.   Stijnje Eentjes , ged. te Kantens [Gr] op zondag 15 mrt 179533, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Vliedorp op zaterdag 4 apr 1846254, volgt VIIbg
  5.   Pieter Enjes , ged. te Warffum [Gr] op zondag 19 sep 180213, volgt VIIbh

VIz.   Stijnje Pieters Berghuis, dr. van Pieter Reinders en Jantje Symens Berghuis (Vj), ged. te Rottum op zondag 20 nov 1757101, kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 38 jaar oud) te Rottum op zondag 21 mei 1775 met Writser Freriks Cleveringa, zn. van Frerick Writzers en Lijsabeth Clasen, ged. te Rottum op zondag 17 feb 173770, Landbouwer, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 2 jun 1813256
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Frerijk (Freerk) Writsers , geb. te Rottum op maandag 3 mrt 1777257, ovl. (58 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 12 aug 1835, volgt VIIbi
  2.   Jantjen Writzers , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 22 aug 177915, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 26 jul 184355, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 37 jaar oud) te Warffum [Gr] op zaterdag 18 mei 1805 met Gerrijt Jans Bakker, ged. te Warffum [Gr] op donderdag 12 mei 176813, Daglooner, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Den Andel [Gr] op vrijdag 19 aug 1842166. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Lisabeth Writzers , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 7 apr 1782 Obiit (overleden)15
  4.   Peter (Pieter) Writzers , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 jun 178615, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 26 nov 184455, volgt VIIbj
  5.   Grietje , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 mei 178815, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor zondag 26 feb 1792. 
  6.   Stijntje Writsers , geb. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 16 mrt 1790 Opmerking: obiit, ouders beide geboren van Rottum15, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 21 mrt 179015
  7.   Grietje Writzers , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 26 feb 179215, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Westeremden [Gr] op donderdag 12 okt 1882259, volgt VIIbk
  8.   Teeuwis Writsers , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 12 jan 179415, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 17 mei 1863260, volgt VIIbl

VIaa.   Anje Pieters Berghuis, dr. van Pieter Reinders en Jantje Symens Berghuis (Vj), ged. te Rottum op zondag 21 feb 1768 Eén van een tweeling101, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 25 mei 182555, tr. (1) met Menke Sijwerts Knol (zie VIe). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Siewert Menkes , geb. te Rottum op maandag 18 apr 179170, ovl. (53 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 23 mrt 184572, volgt VIIk
  2.   Pieter Menkes , geb. te Rottum op dinsdag 28 jan 179470, ovl. (53 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op zondag 18 apr 184772, volgt VIIl
  3.   Antje Menkes , geb. te Rottum op woensdag 23 dec 179570, ged. te Rottum op zondag 3 jan 179670, Dienstmeid, ovl. (33 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 22 apr 1829 Ongehuwd55
  4.   Jantje Menkes , geb. te Rottum op maandag 16 apr 179870, ged. te Rottum op zondag 22 apr 179870, Boerenmeid, Landbouwersche, ovl. (44 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 6 jun 184255, tr. (resp. 29 en 42 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 13 nov 1827 met Arent Arents Ungersma, geb. te Zandeweer [Gr] op maandag 13 dec 1784262, ged. te Zandeweer [Gr] op dinsdag 21 dec 1784262, Landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 15 okt 1867. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Stienje Menkes , geb. te Rottum op donderdag 1 mei 180070, ged. te Rottum op zondag 11 mei 180070, ovl. (12 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 31 okt 181255
  6.   Harke Menkes , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 21 apr 180351, ovl. (26 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 25 nov 182955, volgt VIIm
   Anje Pieters Berghuis, tr. (beiden ongeveer 37 jaar oud) (2) in 1806 Huwelijkscontract 05-07-1806 Onderdendam met Klaas Geerts Zijl, zn. van Geert Geerts Zijl, geb. te Stitswerd [Gr] in 1769, Daglooner, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 25 dec 1809 Nalatende een zoon264
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Geert Klaassens , geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 28 nov 180715, ovl. (46 jaar oud) te Usquert [Gr] op vrijdag 21 jul 1854253, volgt VIIbm
   Anje Pieters Berghuis, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 49 jaar oud) (3) te Kantens [Gr] op donderdag 3 aug 1815 met Tjaard Reintjes van Dellen, geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op zaterdag 7 sep 1765265, Landbouwer, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 20 jan 182555
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Tjaard Reintjes van Dellen, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Baflo [Gr] op zaterdag 20 apr 1793 Huwelijkscontract: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1041, folio 354, 16-04-1793 Zandeweer met Trijntje Jans, geb. te Eenrum [Gr]267
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIab.   Ettje Klaassens Palmer (VIab), dr. van Claas Symens (Vk) en Zwaentje Tobias (VIak), geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 24 jan 1788 Vader geboren van Stitswerd, moeder geboren van Bedum10, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 3 feb 178810, ovl. (60 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 1 apr 184855, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 5 nov 1812 met haar achterneef Pieter Reinders Berghuis, zn. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes (zie VIIax). 

VIac.   Jacob Reintjes Berghuis, zn. van Reintje Symens Nienoord (Vl) en Grietje Jacobs, geb. te Toornwerd [Gr] op dinsdag 29 nov 1763108, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 4 dec 1763108, Daglooner, ovl. (64 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 28 sep 182855, otr. te Middelstum [Gr] op zondag 11 jun 1786, kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 15 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 2 jul 1786 met Anje Harms Vegter, dr. van Harm Jans Vechter en Cornelische Jans, ged. te Warffum [Gr] op zondag 3 feb 177113, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 11 jan 183555
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Martjen Jacobs , ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 1 mrt 178743, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 8 feb 186399, volgt VIIbp
  2.   Reintje Jacobs , ged. te Uithuizen [Gr] op dinsdag 5 feb 178843, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 24 apr 1847114, volgt VIIbq
  3.   Harm Jacobs, ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 26 feb 178943, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Uithuizen [Gr] voor zondag 20 mrt 1791. 
  4.   Harmen Jacobs , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 20 mrt 179143, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 15 okt 1827, volgt VIIbr
  5.   Simon Jacobs , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 22 apr 179243, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op vrijdag 12 mrt 185255, volgt VIIbs
  6.   Grietje Jacobs , ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 19 apr 179543, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 4 feb 182955
  7.   Trientje Jacobs, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 14 jan 179843, ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor zondag 10 apr 1808. 
  8.   Jan Jacobs , ged. te Kantens [Gr] op zondag 26 mei 180533, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 24 feb 187955, volgt VIIbt
  9.   Trijntje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 10 apr 180833, ovl. (ongeveer 8 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 9 feb 181755

VIad.  Simon Reintjes Neinoord (VIad), zn. van Reintje Symens Nienoord (Vl) en Jantje Ennes Borgman, geb. te Toornwerd [Gr] circa 1769, Landbouwer, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op donderdag 21 mei 1846, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 17 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 3 apr 1796 Huwelijkscontract 23-04-1796 Uithuizen met zijn achternicht Antje Jans de Vries, dr. van Jan Jans de Vries en Stijnje Jans Berghuis (VIw) (zie VIIas). 
 

Aantekeningen:
Simon Reintjes Neinoord.
In 1818 geeft Simon Reintjes Nienoord de opdracht tot het bouwen van een pel- en korenmolen, even ten noorden van Kantens aan de westzijde van de Boterdiep. Schoonzoon Jan Tjaards Rijkels die gehuwd was met dochter Stijntje Simons Nienoord we rd mede-eigenaar In 1821 wordt de molen verkocht. Waarvan een notariële akte [ R.A.G. akte nr: 42 d.d. 12-02-1821 ] is opgemaakt.
 

VIae.   Tiaaktien Reintjes Berghuis, dr. van Reintje Symens Nienoord (Vl) en Jantje Ennes Borgman, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 8 dec 177120, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Noordwolde op vrijdag 20 okt 184872, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en 25 jaar oud) (1) te Stedum [Gr] op zaterdag 11 mrt 1797 Huwelijkscontract Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd, Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Inventarisnummer 380, folio 10 met Gerrit Harms, zn. van Harm Harms en Sioeke Reinders, geb. te Stedum [Gr] op vrijdag 29 mrt 1771, ged. te Stedum [Gr] op maandag 1 apr 177163, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 1799. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Sioeke Gerrits, geb. te Stedum [Gr] op maandag 18 dec 1797271, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 27 mei 183296, volgt VIIby
 

Aantekeningen:
Tiaaktien Reintjes Berghuis.
Wordt ook Nienoord genoemd.
 
   Tiaaktien Reintjes Berghuis, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en 24 jaar oud) (2) te Uithuizen [Gr] op zondag 14 apr 1799 Tiaaktien wordt in het Doop- en trouwboek van Veendam Jakobjen genoemd met Tjakke Sjoerd Drukker, zn. van Sjoerd Tjakkes Drukker en Lammechien Hindriks Groen, geb. te Veendam [Gr] op zondag 13 nov 1774275, ged. te Veendam [Gr] op maandag 26 dec 1774274, Landbouwer, ovl. (54 jaar oud) te Noordwolde op dinsdag 10 feb 182972
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.   Reintie Tjakkes , ged. te Windeweer gem. Hoogezand op zondag 20 dec 1801 Ouders te Lula276, Landbouwer, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Tripscompagnie [Gr] op zaterdag 6 aug 1887277, tr. (resp. ongeveer 27 en 45 jaar oud) te Muntendam [Gr] op vrijdag 15 mei 1829 Reintie zijn moeder wordt in de huwelijksacte Tjaakie Reinties Nienoord genoemd met Stijntje Zwierts de Boer, geb. te Tripscompagnie [Gr] op woensdag 31 dec 1783279, ged. te Zuidbroek en Muntendam op zondag 25 jan 1784279, Landbouwersche, Landgebruikster, ovl. (60 jaar oud) te Tripscompagnie [Gr] op maandag 26 feb 1844277. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Sjoerd , geb. te Borgercompagnie [Gr] op vrijdag 9 mrt 1804 Wonende in de Borgercompagnie onder de Wildervank, ged. te Wildervank [Gr] op vrijdag 30 mrt 1804280
  3.   Jan Tjakkes , ged. te Veendam [Gr] op dinsdag 3 jan 1809281, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Noordwolde op maandag 20 sep 1847 Ongehuwd72
  4.   Jacob Tjakkes , geb. te Veendam [Gr] op zaterdag 6 jul 1816282, ovl. (82 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 2 apr 189996, volgt VIIbz

VIaf.   Enne Reintjes Neinoord, zn. van Reintje Symens Nienoord (Vl) en Jantje Ennes Borgman, geb. te Toornwerd [Gr], ged. te Middelstum [Gr] op zondag 9 feb 177720, Boerenarbeider, Daglooner, Tuinman, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 27 okt 1835113, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 21 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 1 feb 1807 met Etje Harms Moorlag, dr. van Harm Gerrijts en Rachel Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 20 mrt 1785, Arbeidster, Dagloonersche, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Leeuwarden [Fr] op maandag 3 dec 1827114
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.   Reintjen Ennes , geb. te Middelstum [Gr] op zondag 19 apr 180720, Daglooner, ovl. (40 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 2 dec 1847114
  2.   Harm Ennes , geb. te Middelstum [Gr] op zondag 10 apr 180820, ovl. (38 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 24 mei 1846. 
  3.   Simon Ennes Nienoord, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 29 apr 181020, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 2 mrt 1896 Ongehuwd284
  4.   Jan Ennes , geb. te Middelstum [Gr] in 1813, ovl. (minder dan één jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 6 mrt 1813114
  5.   Kornelis Ennes Nienoord, geb. te Kantens [Gr] op zondag 22 mei 1814176, ovl. (62 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 21 jun 187655, volgt VIIca
  6.   Jan Ennes Neinoort, geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 5 jul 1817285, ovl. (41 jaar oud) te Huizinge [Gr] op dinsdag 30 nov 1858286, volgt VIIcb
  7.   Jannes Neijnoord, geb. te Kantens [Gr] op maandag 27 dec 1819176, ovl. (4 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 26 aug 1824114
  8.   Enne Reintjes , geb. te Groningen [Gr] op zondag 2 mrt 1823287, ovl. (1 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op dinsdag 26 okt 1824114

VIag.   Stijntje Rijntjes Barghuis, dr. van Reintje Symens Nienoord (Vl) en Jantje Ennes Borgman, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 17 okt 1779108, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 10 nov 185999, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en 31 jaar oud) (1) te Middelstum [Gr] op woensdag 27 okt 1813 met Jacob Derks Knol, zn. van Derk Klasen Knol en Hieltje Michiels Brongersma, geb. te Uithuizen [Gr] op donderdag 3 okt 1782289, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 6 okt 1782289, Landbouwer, ovl. (35 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 11 jan 181896
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jantjen Jacobs , geb. te Uithuizen [Gr] op vrijdag 20 mei 1814290, ovl. (38 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 6 okt 1852291, volgt VIIcc
  2.   Jeltje , geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 16 okt 1816293, ovl. (27 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 25 dec 1843 Wordt in overlijdensacte Hieltje Jacobs Knol genoemd.
Ongehuwd294
  3.   Derk Jacobs , geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 16 okt 1816293, ovl. (27 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 10 nov 1843 Ongehuwd99
 

Aantekeningen:
Stijntje Rijntjes Barghuis.
Bij haar huwelijk met Jacob wordt ze Stijntje Rijntjes Barghuis genoemd.
Bij de geboorte van Jantjen wordt ze Stijntje Reijntjes Berghuis genoemd.
Bij de geboorte van o.a. Jeltje wordt ze Stijntje Reintjes Nienoord genoemd.
Bij haar huwelijk met Gosse wordt ze Stijntje Reintjes Neinoord genoemd.
 
   Stijntje Rijntjes Barghuis, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op woensdag 26 apr 1820 met Gosse Rijkens Mulder, ged. te Veendam [Gr] op zondag 17 feb 1788274, Koopman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 12 mrt 1858296
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Gosse Rijkens Mulder, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Bierum [Gr] op donderdag 24 apr 1817 met Anje Jacobs Visscher, ged. te Godlinze [Gr] op zondag 5 jun 1785299, Koopvrouw, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 19 jan 1818298
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIah.   Henderika Reintjes Nienoord, dr. van Reintje Symens Nienoord (Vl) en Jantje Ennes Borgman, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 7 mrt 178420, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 29 aug 1829114, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 29 jaar oud) te Ten Boer [Gr] op zondag 10 mei 1818 met Siemen Eibes van der Leide, geb. te Ten Boer [Gr] in 1789 Het jaar 1789 is blijkbaar verdwenen in het doop- en trouwboek van Ten Boer. In Ten Boer komt van 1782 tot 1795 wel een Eibe Hindriks voor getrouwd met Anje Simens maar geen Eibe Siemens. Eibe en Anje zijn in 1780 getrouwd. Wellicht is de naa m verkeerd genoteerd. In de trouwakte van Siemen en Henderika wordt de overleden Eibe Siemens vermeld als "bij ons zeer wel bekend". Ik kom echter verder geen Eibe Siemens tegen, Landbouwer, Werkman, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 28 aug 1857114
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anje Sijmens , geb. te Ten Boer [Gr] op zondag 28 mrt 1819301, ovl. (40 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 14 nov 1859114, volgt VIIcd

VIai.   Rempke Meertens Bakker, zn. van Meerten Rempkes en Bouke Symens (Vm), ged. te Middelstum [Gr] op zondag 2 nov 176620, Sleper, Voerman, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Farmsum [Gr] op woensdag 20 mrt 1822117, kerk.huw. (ongeveer 35 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 31 okt 1802 met Geertruid Verstraten, geb. te Rotterdam [Zh] circa 1882, Arbeider, ovl. te Farmsum [Gr] op woensdag 14 nov 1827 .nalatende twee of drie kinderen.
In de overlijdensakte wordt aangegeven dat ze 39 jaar bij het overlijden is, dan zou ze plm. 14 jaar zijn geweest bij het huwelijk met Rempke. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Johannes Remkes , geb. te Farmsum [Gr] op dinsdag 10 sep 1811304, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 29 sep 1811303
  2.   Simon Remkes , geb. te Farmsum [Gr] op dinsdag 26 mrt 1816304, Boerenknecht, ovl. (54 jaar oud) te Wagenborgen [Gr] op vrijdag 20 mei 1870305, tr. (resp. 29 en ongeveer 49 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op dinsdag 3 jun 1845 met Aaltje Arents Hut, ged. te Meedhuizen [Gr] op zondag 27 mrt 1796308, Koemelkster, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Zuidbroek op donderdag 13 aug 1891307. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIaj.   Simon Meertens Bakker, zn. van Meerten Rempkes en Bouke Symens (Vm), ged. te Middelstum [Gr] op zondag 18 mrt 177020, IJzersmid, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Farmsum [Gr] op donderdag 11 apr 1844 Nalatende 2 meerderjarige kinderen117, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op zondag 10 aug 1800 Sijmen Meertens, van Middelstum.
Anje Jans, van 't Zandt, weduwe van Kornellis Derks met Anje Jans ter Borgh, dr. van Jan Willems en Martje Eisses, ged. te 't Zandt [Gr] op zaterdag 29 feb 1772310, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Farmsum [Gr] op dinsdag 8 mrt 1842 Nalatende 3 meerderjarige kinderen117
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jan Sijmens , ged. te 't Zandt [Gr] op zondag 12 apr 1801311, Smitsknecht, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Farmsum [Gr] op woensdag 23 jun 1824 Ongehuwd117
  2.   Bouke Sijmens , geb. te Farmsum [Gr] op maandag 26 nov 1804303, ovl. (58 jaar oud) te Wildervank [Gr] op maandag 2 feb 1863312, volgt VIIce
  3.   Meerten Sijmens , geb. te Farmsum [Gr] op vrijdag 4 dec 1807303, ovl. (55 jaar oud) te Farmsum [Gr] op dinsdag 5 mei 1863, volgt VIIcf
   Anje Jans ter Borgh, dr. van Jan Willems en Martje Eisses, kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 't Zandt [Gr] op zondag 20 nov 1791 Kornelis Derks, geboren te Middelstum, van 't Zandt en Anje Jans, van 't Zandt met Kornellis Derks, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 3 feb 1765 Kornelis is vrijwel zeker een zoon van Derk Riewerts en Epke Hindriks gezien de doop van hun dochter Epke op 03-08-1794108, ovl. (34 jaar oud) te 't Zandt [Gr], begr. te 't Zandt [Gr] op vrijdag 6 sep 1799314
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Epke Kornelis, ged. te 't Zandt [Gr] op zondag 3 aug 1794311

VIak.   Zwaentje Tobias, dr. van Tobias Peters en Trijnje Symens (Vn), ged. te Bedum [Gr] op zondag 29 jun 1760 Vermoedelijk zijn de ouders van Zwaentje: Tobias Peters en Trientje Sijms.
Ze is geboren in Bedum zie geboorteacte dochter Ettje.
Datum doop 03-02-1788
Plaats doop Stitswerd
Datum geboorte 24-01-1788
Kind Ettje
Geslacht v
Datum geboorte 24-01-1788
Vader Klaas Simens
Moeder Zwaantje Tobias
Diversen vader geboren van Stitswerd, moeder geboren van Bedum
Bron Doopboek 1666-1811 Kerkelijke gemeente - Stitswerd Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 43422, tr. met haar oom Claas Symens (zie Vk). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Simon Klaassens, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 29 aug 1784 Bij geschreven "gestorven 16 aug: 178710, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 18 aug 178710
  2.   Tobias Klaassens Palmer, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 26 feb 178610, Bakkersknecht, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Usquert [Gr] op vrijdag 25 sep 1812 Nalatende 1 volle zuster253
  3.   Ettje Klaassens Palmer, geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 24 jan 178810, ovl. (60 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 1 apr 184855, volgt VIab

VIal.   Stientje Willems, dr. van Willem Ebels en Trijnje Symens (Vn), ged. te Bedum [Gr] op zondag 2 feb 1772128, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 8 jun 1809 Eén maal gehuwd, nalatende 3 kinderen (Trijntje, Jan en Eppe)131, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 41 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 9 okt 1796 met Pieter Eppes Berghuis, zn. van Eppe Pieters en Trijntien Jans, ged. te Kantens [Gr] op zondag 2 mrt 175533, Landbouwer, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 11 jan 1812316
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Trijntje Pieters , geb. te Kantens [Gr] op zondag 2 nov 179451, ovl. (82 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 14 dec 1876114, volgt VIIcg
  2.   Eppe Pieters , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 16 feb 179751, ged. te Kantens [Gr] op zondag 5 mrt 179751, ovl. (10 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 5 okt 1807. 
  3.   Willem Pieters, geb. te Kantens [Gr] op woensdag 10 apr 179951, ged. te Kantens [Gr] op zondag 12 mei 179951, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Kantens [Gr] voor zondag 15 feb 1801. 
  4.   Willem Pieters, geb. te Kantens [Gr] op zondag 25 jan 180151, ged. te Kantens [Gr] op zondag 15 feb 180151, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor zondag 3 jul 1803. 
  5.   Jan Pieters , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 13 mrt 180251, ovl. (39 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op maandag 21 feb 1842259, volgt VIIch
  6.   Willem Pieters, geb. te Kantens [Gr] op dinsdag 24 mei 1803 Later bijgeschreven obiit (overleden)51, ged. te Kantens [Gr] op zondag 3 jul 180351, ovl. (4 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 15 nov 1807317
  7.   Willem Pieters , geb. te Kantens [Gr] op zondag 12 aug 180451, ged. te Kantens [Gr] op zondag 2 sep 180451, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Kantens [Gr] voor donderdag 8 jun 1809 Willem moet voor het overlijden van Stientje zijn overleden want ze laat dan 3 kinderen na, Trijntje, Jan en Eppe131
  8.   Reintje Pieters , geb. te Kantens [Gr] op zondag 1 mrt 180751, ged. te Kantens [Gr] op zondag 22 mrt 180751, ovl. (6 maanden oud) te Kantens [Gr] op woensdag 2 sep 1807317
  9.   Eppe Pieters , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 24 nov 180851, ovl. (42 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 11 feb 1851114, volgt VIIci
  Pieter Eppes Berghuis, zn. van Eppe Pieters en Trijntien Jans, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zondag 8 jul 1781 met Ebeltje Hoijkes, geb. te Kantens [Gr]
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIam.   Greetje (Grietje) Willems, dr. van Willem Ebels en Trijnje Symens (Vn), ged. te Bedum [Gr] op zondag 23 apr 1775128, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 11 sep 183655, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en 28 jaar oud) te Zuidwolde op zondag 14 jun 1801 met Pieter Drewes Oudman, zn. van Drewes Klasen en Margje Willms, geb. te Zuidwolde op zondag 14 mrt 1773204, Landbouwer, ovl. (64 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 20 mei 183755
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Trientje Pieters , ged. te Zuidwolde op zondag 21 feb 1802204, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 26 aug 183355, volgt VIIcj
  2.   Martje Pieters , ged. te Zuidwolde op zondag 1 jan 1804204, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 23 dec 188555, volgt VIIck
  3.   Drewes Pieters , ged. te Zuidwolde op zondag 30 mrt 1806204, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 9 jan 1863114, volgt VIIcl
  4.   Stijntje Pieters , ged. te Kantens [Gr] op zondag 13 mrt 180833
  5.   Willem Pieters , ged. te Kantens [Gr] op zondag 1 apr 181033

VIan.   Stienje Jacobs Berghuis, dr. van Jacob Symens Berghuis (Vo) en Menje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 15 jan 178642, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Winsum op donderdag 10 mei 1877133, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en 21 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 7 sep 1806 met Hindrik Pieters Smit, geb. te Eenum [Gr] op donderdag 24 feb 1785320, ged. te Eenum [Gr] op zondag 27 feb 1785320, Grof- en hoefsmid, IJzersmid, ovl. (77 jaar oud) te Winsum op donderdag 24 apr 1862319
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   NN , (doodgeb.), ovl. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 13 jan 1807321
  2.   Jakob Hindriks , geb. te Winsum op zaterdag 2 feb 1811323, ovl. (64 jaar oud) te Kommerzijl [Gr] op donderdag 20 jan 1876322, volgt VIIcm
  3.   Pieter Hindriks , geb. te Winsum op maandag 11 jul 1814324, Schoenmaker, ovl. (59 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 19 dec 187396, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (1) te Ezinge [Gr] op maandag 21 mei 1838 met Bregtje Harkes Wachter, geb. te Garnwerd [Gr] op zondag 18 dec 1808, ged. te Garnwerd [Gr] op zondag 19 feb 1809326, Dienstmeid, ovl. (50 jaar oud) te Feerwerd [Gr] op donderdag 14 apr 185993. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 45 en 35 jaar oud) (2) te Ezinge [Gr] op donderdag 21 jul 1859 met Jantjen Hoeksma, geb. te Nes Ameland op maandag 25 aug 1823328, Dagloonster, ovl. (51 jaar oud) te Ezinge [Gr] op zondag 18 apr 187593. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Sijmon Hindriks , geb. te Winsum op vrijdag 4 jul 1817330, ovl. (62 jaar oud) te Aduard [Gr] op dinsdag 18 nov 1879329, volgt VIIcn
  5.   Johannes Hindriks , geb. te Winsum op donderdag 30 mrt 1820331, ovl. (72 jaar oud) te Wetsinge [Gr] op zondag 25 dec 1892332, volgt VIIco
  6.   Jantje Hindriks , geb. te Winsum op zondag 26 jan 1823333, ovl. (51 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 21 okt 1874334, volgt VIIcp
  7.   Menno Hindriks , geb. te Winsum op vrijdag 7 jul 1826336, IJzersmid, ovl. (72 jaar oud) te Winsum op zaterdag 15 apr 1899335, tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 30 jun 1866 met Anje Scholtens, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 7 jan 1839338, ovl. (67 jaar oud) te Zuidlaren [Dr] op zondag 11 mrt 1906339. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Antje Hindriks , geb. te Winsum op dinsdag 21 okt 1828340, ovl. (33 jaar oud) te Hoogkerk [Gr] op woensdag 23 jul 1862341, volgt VIIcq

VIao.   Antje Jacobs Berghuis, dr. van Jacob Symens Berghuis (Vo) en Menje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 20 apr 178842, Dagloonersche, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 23 mrt 1859134, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 22 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 16 dec 1810 met Alje Okkes Kluin, zn. van Okke Aljes Kluin en Trijntje Geerts, geb. te Oldenzijl [Gr] op zondag 17 feb 178855, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 24 feb 1788344, Slagter, Vleeshouwer, ovl. (72 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 8 mrt 1860343
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Trijntje , geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 23 okt 1811345, ovl. (54 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 27 jun 1866346, volgt VIIcr
  2.   Menje Aljes , geb. te Middelstum [Gr] op zondag 4 sep 1814348, ovl. (76 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 17 jan 1891347, volgt VIIcs
  3.   Simon , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 8 aug 1818349, ovl. (8 dagen oud) te Kantens [Gr] op zondag 16 aug 1818350
  4.   Okkelina , geb. te Kantens [Gr] op vrijdag 22 sep 1820351, ovl. (2 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 30 mrt 1823352
  5.   Okke , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 16 aug 1823353, ovl. (3 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 28 aug 1826354
  6.   Jacobtje , geb. te Kantens [Gr] op dinsdag 31 aug 1830355, ovl. (44 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 8 jun 1875356, volgt VIIct

VIap.   Jantje Jacobs Berghuis, dr. van Jacob Symens Berghuis (Vo) en Menje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 5 feb 179242, Dagloonersche, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op maandag 5 sep 1859135, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Bedum [Gr] op maandag 28 dec 1812 met Jan Pieters Capaan, zn. van Pieter Cornelis Capaan en Hendrikje Everts, geb. te Menkeweer (?) in 1790 Ouders woonden in 1792 in Menkeweer, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Noordwolde op zaterdag 3 mei 1817358
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Pieter Jans , geb. te Middelstum [Gr] op zondag 27 mrt 1814359, ovl. (35 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op dinsdag 10 jul 1849360, volgt VIIcu
  2.   Jacob Jans , geb. te Noordwolde op maandag 11 nov 1816361, volgt VIIcv
   Jantje Jacobs Berghuis, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op vrijdag 23 nov 1827 met Sikke Jacobs Haan, zn. van Jacob Roelofs en Grietje Sikkes, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 21 jan 1799364, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 2 jan 1871363
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Grietje Sikkes , geb. te Toornwerd [Gr] op vrijdag 12 sep 1828365, ovl. (71 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 2 dec 1899366, volgt VIIcw
  2.   Sijmen Sikkes , geb. te Toornwerd [Gr] op dinsdag 22 sep 1829367, ovl. (1 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op woensdag 6 apr 1831368
  3.   Stijnje Sikkes , geb. te Toornwerd [Gr] op zondag 9 sep 1832370, ovl. (24 dagen oud) te Toornwerd [Gr] op woensdag 3 okt 1832369
  4.   Stijntje Sikkes , geb. te Toornwerd [Gr] op zondag 19 okt 1834371, ovl. (22 dagen oud) te Toornwerd [Gr] op maandag 10 nov 1834372
   Sikke Jacobs Haan, zn. van Jacob Roelofs en Grietje Sikkes, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Bierum [Gr] op zaterdag 27 mei 1820 met Ida Derks Zigterman, dr. van Derk Fokkes Zigterman en Martje Jans, ged. te Spijk op zondag 7 sep 1788374, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Spijk op zaterdag 7 feb 1824. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Derk Sikkes , geb. te Spijk op zondag 2 jul 1820375, Arbeider, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (43 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op woensdag 18 mei 1864259, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Stedum [Gr] op woensdag 21 dec 1842 met Freeka Jacobs Meijer, geb. te Huizinge [Gr] in 1817293, Dagloonster, Werkmeid, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op dinsdag 23 mrt 1869259. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
   Sikke Jacobs Haan, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op maandag 26 jul 1824 met Anna Tomas Brontsema, dr. van Thomas Berends Brontsema en Elske Willems, ged. te Spijk op zondag 3 feb 1788378, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op donderdag 10 aug 1826379
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Jacob Sikkes Brontsema, geb. te Toornwerd [Gr] op donderdag 28 jun 1821 Kind van Sikke Jacobs Haan maar niet erkend380, ovl. (78 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 22 apr 1900381, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) (1) te Middelstum [Gr] op woensdag 7 jul 1852 met Trijntje Derks Nienhuis, geb. te Uithuizen [Gr] op dinsdag 25 nov 1817384, ovl. (44 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 1 mei 1862383. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 41 en 36 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op vrijdag 21 nov 1862 met Hinderika Eiland, geb. te Zuidwolde op vrijdag 23 dec 1825386, ovl. (70 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 10 mei 1896387. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.   Willem Sikkes Haan Brontsema, geb. te Toornwerd [Gr] op dinsdag 4 nov 1823 Kind van Sikke Jacobs Haan maar niet erkend389, ovl. (79 jaar oud) te Huizinge [Gr] op dinsdag 21 apr 1903388, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op woensdag 14 jun 1848 met Beerendje Warnders Boelema, geb. te Kantens [Gr] op maandag 30 mei 1825392, ovl. (42 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 25 jul 1867391. Uit dit huwelijk 7 kinderen, tr. (beiden 44 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op zaterdag 23 mei 1868 met Martje Bonnema, geb. te Startenhuizen [Gr] op zaterdag 31 mei 1823176, Boerenmeid, Dagloonster, Werkvrouw, ovl. (71 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 20 apr 1895114. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jan Sikkes , geb. te Toornwerd [Gr] op zondag 6 nov 1825395, ovl. (10 maanden oud) te Toornwerd [Gr] op donderdag 14 sep 1826394

VIaq.   Simen Jacobs Berghuis, zn. van Jacob Symens Berghuis (Vo) en Menje Jacobs, 42, ged. te Kantens [Gr] op zondag 18 jan 1795, Arbeider, Slager, Vleeshouwer, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 24 dec 1877 Echtgenote verblijf houdende in Noord-Amerika. ( Grietje Pieters Piret of Margaretha Zwier), tr. (resp. ongeveer 40 en 21 jaar oud) te Usquert [Gr] op donderdag 27 aug 1835 met Margareta Pieret, geb. te Usquert [Gr] op donderdag 24 mrt 1814397, Dagloonster. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Jakob Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op woensdag 16 sep 1835398, volgt VIIcx
  2.   Pieter Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op donderdag 27 okt 1836 Tweeling399, ovl. (2 dagen oud) te Garsthuizen [Gr] op zaterdag 29 okt 1836259
  3.   Reina Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op donderdag 27 okt 1836 Tweeling400, ovl. (5 dagen oud) te Garsthuizen [Gr] op dinsdag 1 nov 1836259
  4.   Pieter Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 29 sep 1837401
  5.   Menno Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 10 mei 1839259, ovl. (één dag oud) te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 10 mei 1839 Oud twee uren259
  6.   Mentje Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op zondag 12 apr 1840402, ovl. (79 jaar oud) te Rottum op dinsdag 18 nov 191955, volgt VIIcy
  7.   Reina Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 5 nov 1841403
  8.   Jan Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op maandag 20 feb 1843403, ovl. (één week oud) te Garsthuizen [Gr] op maandag 27 feb 1843259
  9.   Stientje Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op zondag 7 apr 1844403, Dienstmeid, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Loppersum [Gr] op zaterdag 11 aug 1866 met Albert Broeksema, geb. te Slochteren [Gr] in 1843, Dienstknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Katharina Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op donderdag 28 dec 1848403
  11.   Jan Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op maandag 31 mrt 1851403, ovl. (2 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op donderdag 1 dec 1853259
  12.   Jantje Siemens , geb. te Garsthuizen [Gr] op zaterdag 15 apr 1854403
 

Aantekeningen:
Margareta Pieret.
Bij haar geboorte wordt ze Margareta Pieret genoemd, bij haar huwelijk Margaretha Zwier, "meerderjarige onechte dochter" aldus huwelijksakte, later in Garsthuizen wordt ze Grietje Pieters Piret of Magrieta Pieters Piret genoemd. Pieter J. P ieret was volgens de akte aanwezig bij de geboorte van Margareta. Pieter J. Pieret en moeder Reinwe Everts waren niet getrouwd. Hij heeft Margareta wel aangegeven, ".aan ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld . uit hem dep osant en zijn in ondertrouw staande bruid Reinwe Everst is geboren, en aan welke hij verklaarde den voornaam van Margareta te willen geven". Reinwe is echter nooit met Pieter getrouwd. Reinwe was eerder getrouwd met Jan Hindriks Stollinga, overlede n op 29-06-1812 te Usquert.(bron: Overlijdensregister Usquert 1812, Overlijdensregister Usquert 1812). Op 07-11-1819 is Pieter Jozeph Piret te Usquert overleden. Hij was voordien getrouwd met Martje Karssens, overleden op 09-12-1810 te Groningen (br on: Aangegeven lijken 1809-1810 Kerkelijke gemeente - Groningen Inventarisnummer 203, folio 167v). Reinwes dochters Catharina (08-04-1816) en Pieterke (09-09-1819) krijgen de achternaam Everts. Margareta heeft bij haar huwelijk met Simen Jacobs Berg huis de achternaam Zwier. Reinwe ondertekend met R.E. Swijr. Margareta wordt bij de geboorte van de kinderen in Garsthuizen Grietje Pieters Piret of Magrieta Pieters Piret (geboorteregister Stedum 1854, akt.nr. 16) genoemd.
Margareta is vertrokken naar Noord-Amerika vermoedelijk met zoon Jacob. (bron: Overlijdensregister Kantens 1877 Aktenummer 59 van haar man Simon Berghuis).
 
 

Aantekeningen:
Pieter Siemens Berghuis.
Emigrant Pieter Berghuis.
29 jaar boerenknecht.
Vertrek uit Loppersum.
Vertrek naar Noord-Amerika.
Datum vertrek 1866.
Religie Nederlands Hervormd.
Reden van vertrek Om de middelen van bestaan te verbeteren.
Mindergegoeden.
Hoofdelijke omslag: Neen.
Bron: Nationaal Archief, Staat van landverhuizers in 1866 Groningen (Provincie), (toegang 2-04-23-02) Inventarisnummer 26-I.
 

VIar.   Jacob Jacobs Berghuis, zn. van Jacob Symens Berghuis (Vo) en Menje Jacobs, geb. te Kantens [Gr] op vrijdag 30 mei 180051, ged. te Kantens [Gr] op zondag 8 jun 180051, Kleermaker, ovl. (59 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op zondag 23 okt 1859136, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 25 mrt 1830 Wettiging 1 kind met Martje Onnes Ruimveld, dr. van Onne Bonnes Ruimveld en Louke Jacobs Koning, geb. te Eppenhuizen [Gr] op maandag 16 aug 180265, ged. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 29 aug 180265, Boerenmeid, ovl. (57 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op maandag 19 mrt 1860406
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Louke Onnes , geb. te Eppenhuizen [Gr] op dinsdag 22 jan 1828 Gewettigd bij huwelijk d.d. 25 maart 1830405, ovl. (11 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 22 mrt 1839407
  2.   Menje , geb. te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 22 okt 1830408, volgt VIIcz
  3.   Jakob Sijmens , geb. te Garsthuizen [Gr] op donderdag 29 nov 1832410, ovl. (2 jaar oud) te Stedum [Gr] op donderdag 26 feb 1835409
  4.   Geertruida , geb. te Garsthuizen [Gr] op maandag 16 jun 1834411, ovl. (56 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 19 dec 1890412, volgt VIIda
  5.   Antje , geb. te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 9 jun 1837413, ovl. (36 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op zaterdag 28 jun 1873414, volgt VIIdb
  6.   Sijmen , geb. te Garsthuizen [Gr] op zondag 11 apr 1841415, ovl. (6 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op woensdag 9 jun 1847416
  7.   Onne , geb. te Garsthuizen [Gr] op zondag 4 aug 1844418, ovl. (28 jaar oud) te Schildwolde [Gr] op zaterdag 25 jan 1873417, volgt VIIdc

VIas.   Claas Jans Berghuis, zn. van Jan Luies Berghuis (Vp) en Cornelske Claassen, ged. te Rottum op zondag 28 jan 177070, Daglooner, Koornschipper, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 16 jan 183655, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) te Rottum op zaterdag 27 mei 1797 met Bouke Pauwels, dr. van Paul Jacobs en Trijntje Jans, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 1 feb 1778420, Dagloonster, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 29 mei 1831. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Jan , geb. te Stitswerd [Gr] op maandag 10 jul 1797 Overleden15, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 30 jul 179715, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor zondag 28 okt 1804. 
  2.   Trijntje , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 13 feb 1799 Overleden15, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 7 mrt 179915
  3.   Pauwel , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 23 jan 1801 Overleden15, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 15 feb 180115
  4.   Luije Klaassens , geb. te Stitswerd [Gr] op zondag 27 feb 180315, ovl. (48 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 26 mei 185155, volgt VIIdd
  5.   Jan , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 10 okt 180415, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 28 okt 180415, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor zondag 26 okt 1806. 
  6.   Jan Klaassens , geb. te Stitswerd [Gr] op zondag 5 okt 180615, ovl. (82 jaar oud) te Schouwerzijl [Gr] op donderdag 18 jul 1889153, volgt VIIde
  7.   Claas Klaassens Barghuis, geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 10 nov 180815, ovl. (61 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 30 apr 187055, volgt VIIdf
  8.   Trijntje Klaassens , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 25 sep 1811176, ovl. (91 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 21 jul 190396, volgt VIIdg
  9.   Paul Klaassens , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 10 mrt 1815176, Fuselier, ovl. (19 jaar oud) te Leeuwarden [Fr] op dinsdag 10 feb 183555
  10.   Kornelske Klaassen , geb. te Stitswerd [Gr] op maandag 5 apr 1819176, volgt VIIdh

VIat.   Geertruidt Jans Berghuis, dr. van Jan Luies Berghuis (Vp) en Cornelske Claassen, ged. te Rottum op zondag 21 feb 177370, Dagloonersche, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Rottum op donderdag 5 aug 185855, kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en 31 jaar oud) te Rottum op zondag 13 jan 1793 met Tonnijs Eltjes Berghuis, zn. van Eltje Cornelis en Jantje Rickerts, geb. te Eppenhuizen [Gr] op dinsdag 28 apr 176165, ged. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 3 mei 176165, Daglooner, ovl. (65 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 3 sep 182655
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jantje , geb. te Rottum op zondag 3 mrt 1793 Vader geboren te Eppenhuizen; moeder geboren te Rottum70, ged. te Rottum op zondag 17 mrt 179370, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor zondag 16 apr 1797. 
  2.   Jan , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 9 apr 179551, ged. te Kantens [Gr] op zondag 19 apr 179551
  3.   Jantje Tonnis , geb. te Kantens [Gr] op zondag 16 apr 179751, ovl. (65 jaar oud) te Rottum op dinsdag 27 mei 186255, volgt VIIdi

VIau.   Pieter Sikkes Woest, zn. van Sicke Pieters en Jantje Jans Woest (Vr), ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 4 mrt 177015, Landbouwer, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Bedum [Gr] op maandag 30 apr 183872, otr. (1) te Middelstum [Gr] op zondag 8 jan 1792, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 5 feb 1792 Met attestatie naar Middelstum.
Huwelijkscontract 27-01-1792 Middelstum. Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 379, folio 7v.
De ouders van Rienje worden in het huwelijkscontract genoemd met Rienje Everts Tuininga, dr. van Evert Geerts en Janneke Jacobs, geb. te Menkeweer in 1772, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Menkeweer op donderdag 12 aug 181972
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Geert Pieters , geb. op zaterdag 8 feb 1794423, ovl. (51 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op maandag 14 apr 184572, volgt VIIdj
 

Aantekeningen:
Rienje Everts Tuininga.
Haar vader heeft de naam Tuininga aangenomen omdat hij geboren is op een boederij op het borgterrein van Tuwinga of Tuinga te Wittewierum.
 
   Pieter Sikkes Woest, tr. (resp. ongeveer 53 en ongeveer 64 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op zaterdag 10 mei 1823 met Trijntje Jans van der Boom, ged. te Wetsinge [Gr] op zondag 4 mrt 1759425, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Menkeweer op maandag 15 jun 182972
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Trijntje Jans van der Boom, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 44 jaar oud) (1) in 1785 met Harm Pieters Tilma, ged. te Menkeweer op maandag 18 apr 174072, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Menkeweer op vrijdag 15 jan 1819. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIav.   Jan Sikkes Woest (VIav), zn. van Sicke Pieters en Jantje Jans Woest (Vr), ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 27 okt 177115, Landbouwer, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 2 okt 1845144, kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 21 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 8 mrt 1807 met Martje Ritzes Doornbos, dr. van Ritse Derks Doornbos (VIaz) en Trijntje Reinders Dorenbos (zie VIIdo). 

VIaw.   Bouke Sickes Woest, dr. van Sicke Pieters en Jantje Jans Woest (Vr), ged. te Warffum [Gr] op zondag 20 nov 1774145, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 18 jun 184955, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 32 jaar oud) (1) in 1798 met Egbert Eisses van der Molen, zn. van Eisse Egberts en Tiake (Tjaaktie) Reints, ged. te Zandeweer [Gr] op zondag 23 jun 1765429, Landbouwer, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 28 mrt 1816. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Jantje Egberts , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 21 okt 1798108, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Loppersum [Gr] op zondag 9 jan 1881430, tr. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 55 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 19 jul 1851 met Hindrik Klaassen Mekkes, ged. te Garmerwolde [Gr] op zondag 26 jul 1795431, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Loppersum [Gr] op donderdag 9 jul 1874430. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Tjaakje Egberts , ged. te Bedum [Gr] op zondag 26 jul 180122, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 12 apr 1864103, volgt VIIdk
  3.   Peterke Egberts , ged. te Bedum [Gr] op zondag 26 jul 180122, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op dinsdag 24 nov 1846114, volgt VIIdl
  4.   Sikke Egberts , ged. te Bedum [Gr] op zondag 25 dec 180322
  5.   Eiske Egberts , ged. te Bedum [Gr] op zondag 12 jan 180622, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 11 dec 187555, volgt VIIdm
  6.   Jan Egberts , ged. te Bedum [Gr] op zondag 16 jul 180922, Boerenknecht, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op maandag 17 nov 1845 Ongehuwd114
  7.   Reint Egberts , geb. te Bedum [Gr] op vrijdag 8 sep 1815433, ovl. (72 jaar oud) te Assen [Dr] op maandag 7 mei 1888432, volgt VIIdn
   Bouke Sickes Woest, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op donderdag 24 sep 1818 met Pieter Willems ter Maat, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 10 mrt 1776434, Boerenknecht. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIax.   Cornelis Derks, zn. van Derk Crijns en Martje Clasen (Vs), ged. te Middelstum [Gr] op zondag 28 apr 1748108, Landbouwer, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor vrijdag 16 okt 1789149, kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 26 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 11 jul 1784 Huwelijkscontract 18-06-1784 Middelstum, bron Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 377, folio 540 met Anje Hillebrands, ged. te Bedum [Gr] op zondag 8 jan 175822, begr. op dinsdag 6 jul 1802 Bij Den Deele onder Middelstum436
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Derk , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 28 aug 1785108, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor vrijdag 23 mrt 1787. 
  2.   Derk , ged. te Middelstum [Gr] op vrijdag 23 mrt 1787108
   Anje Hillebrands, kerk.huw. (ongeveer 31 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op zondag 8 nov 1789 Ondertrouwboek 1765-1798 Kerkelijke gemeente - Middelstum en Toornwerd. .is voor de Eerste & twede maal gekondigt .Jan Jans V: Bedum en Anje Hillebrands wed. van Cornelis Derx op den Deel.
Crijn Derks is voormond over bruids minderjarig zoontje bij haar overleden man Cornelis Derks. (Bron: Huwelijkscontract 16-10-1789 Middelstum)
Huwelijkscontract 18-06-1784 Middelstum, bron Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 378, folio 59 met Jan Jans, geb. te Bedum [Gr], ovl. op donderdag 17 jan 171564
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Ties , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 16 aug 1807108

VIay.   Jantjen Derks, dr. van Derk Crijns en Martje Clasen (Vs), ged. te Middelstum [Gr] op donderdag 7 mei 1750108, otr. te Middelstum [Gr] op zaterdag 7 mrt 1772, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Baflo [Gr] op zondag 29 mrt 1772 Huwelijkscontract 05-03-1772 Middelstum bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 377, folio 155 met Claas Hindriks, geb. te Leegkerk [Gr] Ledematenlijst Baflo: Lijst van Leedematen te Baflo en Rasquert in 't Jaar 1782, Baflo, Claas Hindriks op Dingen, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Hindrik Clasens, ged. te Baflo [Gr] op woensdag 17 feb 1773 Gedoopt op Biddagh omdat ik de volgende zondagh in de vacatuur te Pieterbouren moest prediken. (notitie van de predikant)112
  2.   Derk Clasens, ged. te Baflo [Gr] op zondag 5 jun 1774 Op de Dingen112, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor zondag 4 jan 1778. 
  3.   Martjen Clasens, ged. te Baflo [Gr] op zondag 25 feb 1776 Op de Dingen112
  4.   Derk Clasens, geb. te Baflo [Gr] op vrijdag 26 dec 1777112, ged. te Baflo [Gr] op zondag 4 jan 1778112
  5.   Jan Clasens, ged. te Garnwerd-Oostum op zondag 31 jul 1785 Datum doop 31-07-1785
Plaats doop Garnwerd - Oostum
Kind Jan
Geslacht m
Vader Klaas Hindriks
Moeder Jantje Derks
Bron Doopboek 1783-1811 Kerkelijke gemeente - Garnwerd en Oostum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 87326
  Claas Hindriks, tr. (1) te Baflo [Gr] op zondag 24 jun 1753 met Eetje Roelfs, ovl. te Baflo [Gr] voor donderdag 20 feb 1772. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIaz.   Ritse Derks Doornbos, zn. van Derk Crijns en Martje Clasen (Vs), ged. te Middelstum [Gr] op zondag 5 aug 1753108, Landbouwer, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 19 feb 1820150, kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 16 apr 1785 Getrouwd in Middelstum in mei.
Huwelijkscontract 15-04-1785 Middelstum Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 378, folio 1 met Trijntje Reinders Dorenbos, dr. van Reinder Dorenbos en Trijntje Melis, geb. te Middelstum [Gr] in 1761, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 3 mrt 1810 Nalatende 6 kinderen442, begr. te Middelstum [Gr] op vrijdag 9 mrt 1810443
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Martje Ritzes , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 1 jan 1786108, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 28 jul 1851114, volgt VIIdo
  2.   Trijntje Ritses , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 5 okt 1788108, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op vrijdag 11 feb 1848114, volgt VIIdp
  3.   Jantje Ritses Dorenbosch, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 22 mei 1791108, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Wirdum op woensdag 26 okt 1831430, volgt VIIdq
  4.   Jan Ritses , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 10 nov 1793108, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 4 aug 1838 Ongehuwd55
  5.   Derk Rizes Dorenbosch, ged. te Middelstum [Gr] op dinsdag 26 jul 1796108
  6.   Anje Ritzes , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 4 nov 1798108, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op zondag 18 jan 1891114, volgt VIIdr
  7.   Reinder Ritzes , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 11 jul 1802108, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 3 jan 186655, volgt VIIds
  8.   Kornelius Ritzes , ged. te Middelstum [Gr] op zondag 3 nov 1805108, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 17 aug 1807444

Generatie VII

VIIa.   Aafke Michiels Bronsema, dr. van Michiel Haijes en Frouke Lujes (VIa), ged. te Baflo [Gr] op zondag 24 jan 1768151, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op maandag 27 jun 1836152, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en 40 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op zondag 9 mrt 1794 Huwelijkscontract 18-02-1794, Pieterburen en Westernieland met Klaas Klaassen Thema, zn. van Claas Jans en Bouke Reinjes, geb. op dinsdag 21 aug 1753447, ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 25 aug 1754446, Landbouwer, ovl. (65 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op woensdag 7 apr 1819 Grafzerk op het kerkhof.
Ter gedachtenis van KLAAS KLAASENS THEMA geboren den 21 Augustus 1753 overleden den 7 April 1819.
Wapen: een ploeg bespannen met twee paarden.
Al wie dees grafzerk ooit komt leezen,
Ziet hier een blijk van sterflijkheid.
Hoe sterk gij zijt, gij zult eens wezen
Als hij die hier begraven leit.
Hem, die in ’t laatste van zijn jaaren
Gezicht en levenskragt begaf,
Rust nu, gevolgd door veel gevaren,
Van aards gewoel in ’t eenzaam graf152
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.   Adriaantje Klaassen , ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 4 mei 1794448, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Vliedorp op zondag 22 mrt 1863254, volgt VIIIa
  2.   Leusina Klaassen , ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 6 dec 1795448, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te De Waarden gem. Grijpskerk op dinsdag 2 feb 1836449, volgt VIIIb
  3.   Frouwke Klaassen , ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 23 jul 1797448, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Usquert [Gr] op zondag 8 nov 1874253, volgt VIIIc
  4.   Anje Klaassens , ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 9 mrt 1800448, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op dinsdag 21 apr 1829152, volgt VIIId
  5.   Klaardina Klaassen , ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 31 okt 1802448, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op zondag 3 mrt 1833152, volgt VIIIe
  6.   Johanna Klaassen , geb. te Pieterburen [Gr] op woensdag 1 apr 1807448, ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 26 apr 1807448, ovl. (26 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op donderdag 27 jun 1833 Ongehuwd152
  Klaas Klaassen Thema, zn. van Claas Jans en Bouke Reinjes, kerk.huw. (29 jaar oud) (1) te Pieterburen [Gr] op zondag 17 aug 1783 met Eltje Rijkels, geb. te Warffum [Gr], ovl. in 1790. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.   Foske Michiels Bronsema (VIIb), dr. van Michiel Haijes en Frouke Lujes (VIa), geb. te De Dingen (Baflo) Doopdag niet aangetekend en geen naam vermeld.
Dochter van Michiel Hajes en Frauke Leeuwes te Baflo op dingen, ged. te Baflo [Gr] in nov 1774112, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 22 aug 1833103, tr. (1) met haar achterneef Jan Siewerts Knol (zie VIi). 
   Foske Michiels Bronsema (VIIb), kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 7 jun 1806 Gerard wonende te Stitswerd
Huwelijkscontract 07-06-1806, Onderdendam met Gerard Nicolaas van der Tuuk, zn. van Niklaas Gerards van der Tuuk en Martjen Wijbes Brommersma, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 21 mrt 177920, Landbouwer, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 29 jul 1827103
 Uit dit huwelijk 7 kinderen:, VIi
  1.   Nikolaas Gerards , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 5 jul 180710, Landbouwer, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 4 jul 1847 Ongehuwd103
  2.   Martje Gerards , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 5 mrt 180910, Huishoudster, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 12 jun 1859 Ongehuwd103
  3.   Lui Gerards , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 16 dec 181010, Landbouwer, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 21 okt 1863 Ongehuwd103
  4.   Hinderikus , geb. te Warffum [Gr] op donderdag 31 dec 1812452
  5.   Wijbe Gerard , geb. te Warffum [Gr] op zondag 30 okt 1814452, Onderwijzer, ovl. (22 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 16 mei 1837 Ongehuwd103
  6.   Klaas Klasen , geb. te Warffum [Gr] op zondag 12 jan 1817452, ovl. (52 jaar oud) te Warffum [Gr] op woensdag 13 okt 1869 Ongehuwd103
  7.   Kornelis Meints , geb. te Warffum [Gr] op zaterdag 24 feb 1821452, ovl. (54 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 15 jul 1875103, volgt VIIIf
 

Aantekeningen:
Foske Michiels Bronsema.
Wordt ook Foske Michiels Brommersma genoemd.
 

VIIc.   Anje Michiels Bronsema, dr. van Michiel Haijes en Frouke Lujes (VIa), geb. te De Dingen (Baflo), ged. te Baflo [Gr] op dinsdag 15 nov 1774151, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Warfhuizen [Gr] op vrijdag 30 mei 1817 Nalatende 1 dochter153, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op zondag 8 dec 1799 met Henricus Jurriens Boomgaard, ged. te Kantens [Gr] op zaterdag 17 feb 1776 Vader Luthers, te Groningen33, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 9 feb 1807 Nalatende 2 kinderen154, begr. te Stitswerd [Gr] 154
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Vrouwke Hinderikus , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 17 mei 180115, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Grijpskerk [Gr] op vrijdag 27 sep 1839 Ongehuwd449
  2.   Jurrien Hinderikus , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 21 aug 180310, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor zondag 29 dec 1805. 
  3.   Jurrjen Hinderikus , ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 29 dec 180510, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 13 jul 1807264
   Anje Michiels Bronsema, kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Stitswerd [Gr] op zondag 24 jul 1808 Huwelijkscontract op 09-07-1808 te Onderdendam met Pieter Wolters Klimp, ged. te Usquert [Gr] op zondag 6 jun 1779455, Koopman, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Eenrum [Gr] op dinsdag 15 mei 1855152
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Wolters Klimp, relatie (1) met Catrina Maria Theophiles Frijling, ged. te Zuurdijk [Gr] op zondag 7 feb 1796457, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Eenrum [Gr] op woensdag 24 sep 1862456
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIId.   Wolter Aljes, zn. van Alje Wolthers en Jantien Willems (VIb), ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 25 jan 1778157, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 9 apr 1798 Huwelijkkcontract 14-09-1798 Huizinge met Anna Pieters Luksema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] in 1773, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Huizinge [Gr] op zondag 18 dec 1808459
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Alje Wolters, geb. te Huizinge [Gr] op vrijdag 19 jul 1799 Overleden67, ged. te Huizinge [Gr] op zondag 28 jul 179967, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor woensdag 24 sep 1800. 
  2.   Alje Wolters, geb. te Huizinge [Gr] op woensdag 24 sep 180067, ged. te Huizinge [Gr] op zondag 5 okt 180067
  3.   Pieter Wolters Boelema, geb. te Huizinge [Gr] op vrijdag 31 dec 180267, ged. te Huizinge [Gr] op zondag 16 jan 180367, Kleermaker, ovl. (80 jaar oud) te Huizinge [Gr] op zondag 11 mrt 1883114, tr. (resp. 50 en ongeveer 50 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 4 jun 1853 met Marieke Eisses Mulder, ged. te Garsthuizen [Gr] op zondag 18 jul 1802460, Naaister, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Huizinge [Gr] op maandag 7 mei 1866114. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Aaltje Wolters, geb. te Huizinge [Gr] op vrijdag 18 apr 180667, ged. te Huizinge [Gr] op zondag 4 mei 180667, ovl. (4 maanden oud) te Huizinge [Gr] op maandag 25 aug 1806461
   Wolter Aljes, kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te 't Zandt [Gr] op zondag 9 dec 1810 met Barber Wolters, ged. te 't Zandt [Gr] op zaterdag 24 jan 1767 Op Korendijk310, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Huizinge [Gr] op zondag 23 jun 1811463
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.   Grietje Aljes Venhuis (VIIe), dr. van Alje Wolthers en Jantien Willems (VIb), geb. te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 20 sep 178265, ged. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 22 sep 178265, Landbouwersche, ovl. (62 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 7 apr 184599, relatie (1) met Simen Jans de Vries, zn. van Jan Jans de Vries en Stijnje Jans Berghuis (VIw) (zie VIIat). 
   Grietje Aljes Venhuis (VIIe), tr. (resp. 39 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Usquert [Gr] op woensdag 4 sep 1822 met Marten Sieuwkes Sijtsema, zn. van Sieuwke Jurjens en Cornelia Hendriks van der Veen, ged. te Usquert [Gr] op maandag 13 apr 1789455, Boerknegt, Landbouwer, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 26 dec 186499
 Uit dit huwelijk 2 zonen:, VIIat
  1.   Alje Martens , geb. te Uithuizen [Gr] op woensdag 6 nov 1822292, ovl. (70 jaar oud) te Niekerkje gem. Uithuizermeeden op woensdag 11 okt 1893465, volgt VIIIh
  2.   Willem Martens , geb. te Uithuizen [Gr] op woensdag 6 nov 1822292, ovl. (48 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 20 feb 187199, volgt VIIIi
 

Aantekeningen:
Grietje Aljes Venhuis.
Ze wordt ook Grietje Venhuizen genoemd bij overlijden.
 

VIIf.   Willem Aljes Venhuis, zn. van Alje Wolthers en Jantien Willems (VIb), geb. te Eppenhuizen [Gr] op woensdag 15 feb 178665, ged. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 19 feb 178665, Landbouwer, ovl. (72 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 25 feb 1858158, otr. te Garsthuizen [Gr] op zondag 25 nov 1810, kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op zondag 16 dec 1810 Huwelijkscontract 24-11-1810 Uithuizen met Hilje Mekkes ter Borg, dr. van Mekke Harms ter Borg en Cornelia Jans ter Zand, ged. te Losdorp [Gr] op zondag 20 sep 1789468, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 18 feb 185855
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Alje Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 21 jul 181165, ovl. (52 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 21 jun 186455, volgt VIIIj
  2.   Kornelia Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op maandag 5 jul 1813176, ovl. (1 jaar oud) te Startenhuizen [Gr] op woensdag 14 dec 181455
  3.   Mekke Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op zaterdag 3 jun 1815176, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zaterdag 25 jan 1817. 
  4.   Mekke Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op zaterdag 25 jan 1817176, ovl. (51 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op woensdag 29 jan 186872, volgt VIIIk
  5.   Kornelia Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op dinsdag 30 mrt 1819176, ovl. (57 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op zaterdag 17 mrt 1877259, volgt VIIIl
  6.   Jantje Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op zondag 21 okt 1821176, ovl. (73 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 3 feb 1895114, volgt VIIIm
  7.   Grietje Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 18 dec 1823176, ovl. (75 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op woensdag 14 jun 189955, volgt VIIIn
  8.   Harm Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op dinsdag 4 apr 1826176, ovl. (3 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op maandag 30 nov 182955
  9.   Hilbrandt Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 2 okt 1828176, ovl. (33 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 20 jun 186255, volgt VIIIo
  10.   Harm Willems , geb. te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 18 feb 1831176, ovl. (29 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op dinsdag 13 nov 186055, volgt VIIIp

VIIg.   Harke Harms Kloot, zn. van Harm Jans Kloot en Anje Sijwerts (VIc), ged. te Zuidwolde op woensdag 1 dec 1773161, Daglooner, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Noordwolde op dinsdag 16 jan 182772, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Bedum [Gr] op donderdag 29 mrt 1798 met Anje Hendriks Stalling, geb. te Bedum [Gr] in 1767, Dagloonster, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Noordwolde op zaterdag 15 jan 181472
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Anje Harkes , ged. te Bedum [Gr] op zondag 8 jul 179822, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Noordwolde op vrijdag 24 sep 181372
  2.   Trijntje Harkes , ged. te Noordwolde op zondag 11 okt 180189, ovl. (ongeveer 8 jaar oud) te Noordwijk gem. Marum op maandag 30 okt 1809470
   Harke Harms Kloot, tr. (resp. ongeveer 40 en 41 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op maandag 27 jun 1814 met Martje Derks Vink, geb. te Westerdijkshorn op vrijdag 20 nov 177272, ovl. (61 jaar oud) te Noordwolde op zaterdag 5 apr 183472
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.   Hilje Harms, dr. van Harm Jans Kloot en Anje Sijwerts (VIc), ged. te Zuidwolde op zondag 26 nov 1775161, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 16 mei 185396, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Adorp [Gr] op zondag 24 mei 1801 Huwelijkscontract 22-05-1801 Bedum, Onderwierum, Ter Laan en het Reidland. Hierin worden ook de broer van Hilje en zijn vrouw genoemd, namelijk Harko Harms en Anje Hindriks met Pieter Derks Piel, zn. van Derk Pieters en Reinje Meinders, geb. te Zuidwolde circa 1772 Er wordt een Pieter geboren op 16-02-1772 te Zuidwolde met als ouders Derk Pieters en Reenje Jacobs. (Bron: Doop- en trouwboek 1761-1811 Kerkelijke gemeente - Zuidwolde, Inventarisnummer 594) Ook is hun huwelijksakte te vinden, 02-02-1772 te Zuidwolde (bron: Doop- en trouwboek 1761-1811 Kerkelijke gemeente - Zuidwolde Inventarisnummer 594, folio 22) In de overlijdensakte wordt de moeder van Pieter echter Reinje Meinders genoemd. (Bron: Overlijdensregister Groningen 1850, Aktenummer 545)
Aktenummer 545, Kastelein, Tapper, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 26 aug 185096
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Derk Pieters , ged. te Bedum [Gr] op zondag 29 aug 180222, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zuidwolde op donderdag 22 sep 188172, volgt VIIIq
  2.   Harm Pieters , geb. te Zuidwolde op zaterdag 4 aug 1804161, ovl. (56 jaar oud) te Zuidwolde op donderdag 3 jan 186172, volgt VIIIr
  3.   Siwert Pieters , geb. te Zuidwolde op zaterdag 13 dec 1806161, ged. te Zuidwolde op zondag 21 dec 1806161, ovl. (4 maanden oud) te Zuidwolde op donderdag 30 apr 1807472
  4.   Siwert Pieters , geb. te Zuidwolde op dinsdag 9 feb 1808161, ged. te Zuidwolde op zondag 28 feb 1808161, ovl. (6 jaar oud) te Zuidwolde op zaterdag 23 apr 181472
  5.   Renje Pieters , geb. te Zuidwolde op zaterdag 29 sep 1810161, ovl. (69 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 7 nov 187996, volgt VIIIs
  6.   Hinderijkus Pieters Pijl, geb. te Zuidwolde op donderdag 7 jan 1813433, ovl. (2 jaar oud) te Zuidwolde op zaterdag 22 jul 181572
  7.   Jan Pieters Pijl, geb. te Zuidwolde op donderdag 29 sep 1814433, ovl. (77 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 9 jun 189296, volgt VIIIt
  8.   Hindrik Pieters , geb. te Zuidwolde op donderdag 10 jul 1817433, ovl. (84 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 12 mrt 190296, volgt VIIIu
  9.   Anje Pieters , geb. te Zuidwolde in aug 1819, ovl. (3 maanden oud) te Zuidwolde op vrijdag 12 nov 181972

VIIi.   Gerrit Klaassen Rollema, zn. van Clas Gerrits en Anje Sijwerts (VIc), ged. te Zuidwolde op zondag 23 mei 1784161, Koopman, Landbouwer, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 29 sep 183396, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Middelbert [Gr] op zaterdag 3 jan 1807 met Trientje Harms Koopman, dr. van Harm Jans en Sibrig Jacobs, ged. te Garmerwolde [Gr] op zondag 16 okt 1785431, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op vrijdag 23 okt 1829205
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Siberig Gerrits , geb. te Middelbert [Gr] op dinsdag 2 jun 1807 Ouders te Kleine Harkstede474, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 14 jun 1807474, ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor maandag 2 dec 1816. 
  2.   Klaas Gerrits , geb. te Garmerwolde [Gr] op vrijdag 1 dec 1809431, ged. te Garmerwolde [Gr] op zondag 10 dec 1809431, ovl. (26 jaar oud) te Zuidwolde op dinsdag 29 mrt 1836 Ongehuwd72
  3.   Harm Gerrits , geb. te Garmerwolde [Gr] op zondag 24 mrt 1811431, ged. te Garmerwolde [Gr] op zondag 7 apr 1811431, ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor donderdag 2 mrt 1820. 
  4.   Siebrig Gerrits , geb. te Ten Boer [Gr] op maandag 2 dec 1816301, ovl. (76 jaar oud) te Noordwolde op donderdag 16 feb 189372, volgt VIIIv
  5.   Harm Gerrits , geb. te Sint Annen op donderdag 2 mrt 1820301, ovl. (70 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 24 okt 189096, volgt VIIIw
  6.   Anje Gerrits , geb. te Sint Annen op zaterdag 22 dec 1821301, ovl. (38 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 12 dec 186096, volgt VIIIx
  7.   Petrus Gerrits , geb. te Sint Annen op woensdag 20 jul 1825301, ovl. (86 jaar oud) te Wagenborgen [Gr] op woensdag 17 apr 1912305, volgt VIIIy
  8.   Geertje Gerrits , geb. te Garmerwolde [Gr] op vrijdag 23 nov 1827301, ovl. (36 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op zondag 8 mei 1864205, volgt VIIIz
  9.   Willem Gerrits , geb. te Garmerwolde [Gr] op dinsdag 20 okt 1829301, ovl. (69 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op zaterdag 24 dec 1898205, volgt VIIIaa
  Gerrit Klaassen Rollema (VIIi), tr. (resp. ongeveer 48 en 21 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op donderdag 21 jun 1832 met zijn nicht Renje Pieters Piel, dr. van Pieter Derks Piel en Hilje Harms (VIIh) (zie VIIIs). 

VIIj.   Antie Derks Pesman, dr. van Derck Luddes en Frouke Sijwerts (VId), ged. te Rottum op zondag 20 okt 177170, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 16 okt 182655, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zaterdag 25 apr 1795 met Jacob Klasen Mulder, zn. van Claas Cornellis en Alstje Cornelis, ged. te Kantens [Gr] op zondag 18 sep 176851, Landbouwer, Timmerman, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Spijk op zondag 18 aug 1844475
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Klaas , geb. te Kantens [Gr] op maandag 22 feb 179651, ged. te Kantens [Gr] op zondag 28 feb 179651, ovl. (16 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 24 mrt 181255
  2.   Derk Jacobs , geb. te Kantens [Gr] op maandag 6 aug 179851, ovl. (52 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 30 dec 185055, volgt VIIIab
  3.   Frouke Jacobs , geb. te Zandeweer [Gr] op vrijdag 27 mrt 1807262, ovl. (79 jaar oud) te Warffum [Gr] op zaterdag 10 jul 1886103, volgt VIIIac
  4.   Klaas Jacobs , geb. te Zandeweer [Gr] op dinsdag 23 mei 1815476, ovl. (78 jaar oud) te Spijk op vrijdag 24 nov 1893477, volgt VIIIad

VIIk.   Siewert Menkes Knol, zn. van Menke Sijwerts Knol (VIe) en Anje Pieters Berghuis (VIaa), geb. te Rottum op maandag 18 apr 179170, ged. te Rottum op maandag 25 apr 179170, Daglooner, Koopman, Molenaarsknecht, ovl. (53 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 23 mrt 184572, tr. (resp. 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 5 nov 1818 met Hiektje Klaasen Doornbos, ged. te Bedum [Gr] op zondag 23 jul 179722, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 5 sep 186672
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Anje Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op vrijdag 5 nov 1819433, ovl. (16 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 2 jun 183672
  2.   Grietje Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op maandag 30 jul 1821433, ovl. (1 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 13 feb 182372
  3.   Menke Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op zaterdag 27 mrt 1824433, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 15 jul 186696, volgt VIIIae
  4.   Roelf Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op zaterdag 28 feb 1829433, ovl. (3 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 14 mrt 183272
  5.   Anje , geb. te Bedum [Gr] in 1831, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 9 okt 1866 Ongehuwd72
  6.   Annechien Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op zaterdag 14 mei 1831433
  7.   Nicolaas Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op zondag 1 sep 1833433, ovl. (42 jaar oud) te Delft [Zh] op maandag 10 apr 1876 Ongehuwd72
  8.   Anje Siewerts , geb. te Bedum [Gr] op zaterdag 18 mrt 1837433, ovl. (1 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 19 apr 183872

VIIl.   Pieter Menkes Knol, zn. van Menke Sijwerts Knol (VIe) en Anje Pieters Berghuis (VIaa), geb. te Rottum op dinsdag 28 jan 179470, ged. te Rottum op zondag 2 feb 179470, Korenschipper, ovl. (53 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op zondag 18 apr 184772, tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 3 mrt 1827 met Geertruid Jans van den Berg, dr. van Jan Jans van den Berg en Anje Reinders, geb. te Zandeweer [Gr] op vrijdag 23 nov 1792478, ged. te Zandeweer [Gr] op zondag 2 dec 1792262, Korenschippersche, ovl. (37 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op donderdag 22 jul 183072
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anje Pieters , geb. te Onderdendam [Gr] op vrijdag 21 dec 1827433, ovl. (70 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 21 jun 189872, volgt VIIIaf

VIIm.   Harke Menkes Knol (VIIm), zn. van Menke Sijwerts Knol (VIe) en Anje Pieters Berghuis (VIaa), geb. te Kantens [Gr] op donderdag 21 apr 180351, ged. te Kantens [Gr] op donderdag 19 mei 180351, Daglooner, ovl. (26 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 25 nov 182955, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 5 mei 1827 Wettiging 1 kind met zijn nicht Antje Harkes Knol, dr. van Harke Siewerts Knol (VIh) en Lisabeth Harms Knol (zie VIIq). 

VIIn.   Siewert Menkes Knol, zn. van Pieter Hendriks en Hinderkijn Sijwerts (VIf), geb. te Stitswerd [Gr] op zondag 24 aug 178815, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 24 aug 178815, Boereknegt, Daglooner, Omroeper functie, ovl. (81 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 4 dec 1869170, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zondag 23 apr 1815 met Klaaske Garbrants, dr. van Garbrant Meints en Martje Tammes, geb. te Oosternieland [Gr] op dinsdag 19 nov 1782479, ged. te Oosternieland [Gr] op woensdag 1 nov 1780480, Boermeid, Dagloonster, ovl. (44 jaar oud) te Onderwierum [Gr] op zaterdag 25 nov 182672
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Hendriktje Siewerts , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 3 jul 1816176, ovl. (één dag oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 4 jul 181655
  2.   Pieter Siewerts , geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 13 nov 1817176, ovl. (33 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 28 mrt 1851 Ongehuwd55
  3.   Hendriktje Siewerts , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 2 feb 1820176, ovl. (37 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 21 jun 185772, volgt VIIIah
  4.   Hendrik Siewerts , geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 13 jun 1822176, ovl. (26 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 28 feb 1849 Ongehuwd55
   Siewert Menkes Knol, tr. (resp. 41 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op donderdag 15 okt 1829 met Anje Derks Timmer, ged. te Middelstum [Gr] op maandag 21 sep 1789108, Dagloonersche, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Middelstum [Gr] op dinsdag 2 mei 1837114
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anje Derks Timmer, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Middelstum [Gr] op woensdag 19 mei 1813 met Johan Fredrik Plaggemeijer, geb. te Macl gem.Lemfords vorstendom Lippe in 1781, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 1 sep 1826. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIo.   Aaltje Bartelts, dr. van Bartelt Seebes en Grietje Sijwerts Knol (VIg), geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 10 jul 1788 Beide ouders geboren van Stitswerd, overleden 181015, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 13 jul 178815, ovl. (22 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 15 nov 1810 Nalatende 2 kinderen171, kerk.huw. (resp. 19 en ongeveer 36 jaar oud) te Zuidwolde op zondag 3 jul 1808 Huwelijkscontract 02-07-1808 Onderdendam met Jan Cornelis Dijkhuis, zn. van Cornellis Jans en Roelofke Jans, ged. te Ten Boer [Gr] op zondag 5 apr 1772 Te Hemmerwolde123, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 21 mrt 184355
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Bartelt Sebes , geb. te Zuidwolde op dinsdag 13 sep 1808161, ged. te Zuidwolde op zondag 25 sep 1808161, ovl. (79 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 26 jan 188855, tr. (resp. 57 en 41 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 1 sep 1866 met Geessien Knol, geb. te Uithuizen [Gr] op maandag 6 jun 1825292, ovl. (53 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 23 mrt 187955. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Aaltje Jans , geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 15 nov 1810, ovl. (89 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 20 mrt 190055, volgt VIIIai

VIIp.   Harm Knol, zn. van Harke Siewerts Knol (VIh) en Lisabeth Harms Knol, geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 17 jun 179615, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 26 jun 179615, Boerenknegt, Daglooner, ovl. (74 jaar oud) te Rottum op zaterdag 15 apr 187155, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 21 nov 1822 met Grietje Everts van der Molen, dr. van Evert Tonnis van der Molen en Martje Kornelis, geb. te Oldenzijl [Gr] op donderdag 10 aug 1797157, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 20 aug 1797157, Boerenmeid, Dagloonersche, ovl. (32 jaar oud) te Rottum op zondag 18 okt 182955
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Lijsebeth Harms , geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 2 feb 1823176, ovl. (één dag oud) te Zandeweer [Gr] op maandag 3 feb 182355
  2.   Evert Harms , geb. te Rottum op dinsdag 28 sep 1824176, ovl. (40 jaar oud) te Usquert [Gr] op donderdag 19 jan 1865, volgt VIIIaj

VIIq.   Antje Harkes Knol, dr. van Harke Siewerts Knol (VIh) en Lisabeth Harms Knol, geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 16 feb 179915, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 14 mrt 179915, Dienstmeid, ovl. (65 jaar oud) te Rottum op woensdag 27 apr 186455, tr. met haar neef Harke Menkes Knol (zie VIIm). 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Anje Harkes , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 4 feb 1826482, volgt VIIIag
  2.   Lijsabet , geb. te Rottum op zaterdag 3 okt 1829176, ovl. (2 maanden oud) te Kantens [Gr] op donderdag 10 dec 182955

VIIr.   Fenje (Fennegien) Pieters Bolhuis, dr. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), geb. te Helpman gem. Haren Buiten Kleine Poortje, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 11 sep 1763195, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op dinsdag 22 jun 184783, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Noorddijk [Gr] in 1785 Tjapke Hindriks, van Noorddijk.
Fennigje Pieters, van Euvelgunne met Tjapke Hindriks de Boer, zn. van Hindrik Willems en Elske Tjapkes, ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 25 jan 1761 Ledematenlijst Noorddijk: 1795 en zijn tot ledematen aangenomen Hindrik Claassen, Tjapke Hindriks en Jan Jans484, Landbouwer, Landman, ovl. (hoogstens 86 jaar oud) voor 184883
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Hindrik Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 25 jun 1786484, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Oosterhoogebrug [Gr] op dinsdag 8 dec 186383, volgt VIIIak
  2.   Geesjen Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 6 apr 1788484, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op zaterdag 18 mrt 187183, volgt VIIIal
  3.   Pieter Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op maandag 28 sep 1789484, Landbouwer, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op zaterdag 23 nov 1861 Ongehuwd83
  4.   Elskke Tjapkes, ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 8 mei 1791484, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Noorddijk [Gr] voor zondag 7 apr 1793. 
  5.   Elske Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 7 apr 1793484, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op zondag 9 jun 1872 Ongehuwd83
  6.   Janna Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op donderdag 12 mrt 1795484, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op donderdag 4 jan 186683, volgt VIIIam
  7.   Geertruid Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 21 mei 1797484, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op zaterdag 13 jul 1839 Ongehuwd83
  8.   Grietje Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op woensdag 20 feb 1799484, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op woensdag 17 nov 1869 Ongehuwd83
  9.   Harke Tjapkes , ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 25 okt 1801484, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op donderdag 16 nov 1871 Ongehuwd83
 

Aantekeningen:
Fenje (Fennegien) Pieters Bolhuis.
Ledematenlijst Noorddijk: 1801 en aangenomen na behoorlijk onderzoek Annigje Garbrands, Fenje Pieters, IJda Abrahams en tegen het volgend avondmaal in Junij Gerrit Jans, Eibe Derks en Wibbena Driessen.
 

VIIs.   Sivert (Siewert) Pieters Bolhuis, zn. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), ged. te Groningen Martinikerk op zondag 30 jun 1765 Buiten Kleine Poortje184, Landbouwer, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op donderdag 10 okt 1850196, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Middelbert [Gr] op donderdag 17 apr 1794 Siewert Pieters, van Euvelgunne en Jantje Henrijks, van Noorddijk met Jantje Henrijks Burema (Bierema), dr. van Hindrik Willems en Elske Tjapkes, ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 7 dec 1766 Doop door ds. Dethmers te Kropswolde207, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op zaterdag 21 apr 1838. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Pieter Siewerts , geb. te Middelbert [Gr] op donderdag 12 feb 179537, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 22 nov 186896, volgt VIIIan
  2.   Elske Siewerts , geb. te Middelbert [Gr] op dinsdag 24 mei 179637, ovl. (72 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op dinsdag 11 aug 1868205, volgt VIIIao
  3.   Henrijk Siewerts, geb. te Middelbert [Gr] op donderdag 17 aug 1797 Ouders te Middelbert37, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 27 aug 179737
  4.   Harke Siewerts , geb. te Middelbert [Gr] op woensdag 17 apr 179937, ovl. (63 jaar oud) te Euvelgunne gem. Haren op maandag 26 jan 1863200, volgt VIIIap
  5.   Geesjen Siewerts , geb. te Middelbert [Gr] op zondag 16 nov 180037, ovl. (79 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 4 aug 188096, volgt VIIIaq
  6.   Annigin Siewerts, geb. te Middelbert [Gr] op dinsdag 15 mrt 1803 Ouders te Middelbert37, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 27 mrt 180337
  7.   Fennegien Siewerts , geb. te Middelbert [Gr] op zondag 25 nov 180437, ovl. (60 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op woensdag 10 mei 186583, volgt VIIIar
  8.   Hendrikjen Siewerts, geb. te Middelbert [Gr] op zaterdag 20 sep 1806 Ouders te Middelbert37, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 5 okt 180637, begr. te Middelbert [Gr] op dinsdag 25 nov 1806486
  9.   Hindrikje Siewerts , geb. te Middelbert [Gr] op maandag 5 okt 1807 Ouders te Middelbert37, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 15 nov 180737, Landbouwersche, ovl. (64 jaar oud) te Ten Boer [Gr] op vrijdag 27 sep 1872205, tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) te Noorddijk [Gr] op zaterdag 22 mei 1852 met Klaas Jans Klooster, geb. te Stedum [Gr] op zaterdag 28 nov 1812403, Landgebruiker, ovl. (73 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 22 aug 1886114. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Aantekeningen:
Sivert (Siewert) Pieters Bolhuis.
Ledematenlijst Middelbert:
2-6-1793 art.2. Dom. Begemann berigtte, dat naa voorafgaande geloovsbelijdenisse tot lidmaten aangenomen waren den Custos Jan Cuipers en Siewert Pieters op de Euvelgunne, en dat met attestatie tot ons overgekomen was Pieter Roelfs van Norgh.
1797 den 2 julij de mansledematen in de kerk 't saamgekomen zijnde tot verkiesing van eenen diaak in de plaats van den afgaanden Jan Jans. Op de laage zijde een diaak moetende verkosen worden waren er.
2 mans ledematen, Jan Beernds en Siewert Pieters, en is daaruit tot diaak verkosen Siewert Pieters.
1801 Den 3 maij zijn de mansledematen naa voorafgaande kkenkundiging in het choor van de kk vergadert tot het verkiesen van eenen nieuwen diacon in de plaats van Siewert Pieters.
1805 den 12 den maij wierd er eene zamenroeping der kerkenraad en mans ledematen gehouden ter verkiezing van eenen ouderling in plaats van Pieter Popkes, en eenen diaken in plaats van Jannes Tijmens.
Na dat de stemmen waren uitgebragt, bleek het dat tot ouderling was verkozen gezw. Abel Louwrens Ellens, en tot diaken de E. Siewert Pieters van Middelbert, welke na 3 malige kerkkondiging in hunne posten staan bevestigd te worden.
1809 Den 30sten april wierd er eene gewone kerkenraads vergadering, en zamenroeping der mans ledematen ter verkiezing van een ouderling in plaats van den overleden ouderling Jan Jans, van de Euvelgunne, en een diaken in plaats van den aftredenden di aken Siewert Pieters, gehouden.
 
 

Aantekeningen:
Jantje Henrijks Burema (Bierema).
Ledematenlijst Middelbert: 1803 Den 10den Decembr zijn naa afgelegde geloovs belijdenis tot Lidmaten aangenomen o.a. Jantje Henrijks.
 

VIIt.   Grietje Pieters Bolhuis, dr. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), geb. te Euvelgunne gem. Noorddijk Buiten Kleine Poortje197, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 15 mrt 1767195, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 30 nov 1857197, relatie met Pieter Meeuwes, geb. te Scharmer [Gr] in 1765, Voerman, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 8 apr 182596
 Uit deze relatie 6 kinderen: 
  1.   Meeuws , geb. te Middelbert [Gr] op donderdag 21 aug 178884, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 31 aug 178884, ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor vrijdag 11 mrt 1803. 
  2.   Pieter , geb. te Middelbert [Gr] op maandag 28 feb 1791474, ovl. (68 jaar oud) te Ten Post [Gr] op zaterdag 17 dec 1859205, volgt VIIIas
  3.   Trijntje Meeuws, geb. te Middelbert [Gr] op donderdag 4 jul 1793474, volgt VIIIat
  4.   Harke , ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 23 sep 1796246, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 23 aug 182696, volgt VIIIau
  5.   Meuwes Pieters , ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 11 mrt 1803246, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 7 apr 188196, volgt VIIIav
  6.   Sievert , ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 31 okt 1806 Brede Gang246, ovl. (ongeveer 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 1 dec 1826 Ongehuwd96

VIIu.   Abel Pieters Bolhuis, zn. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 28 mei 1771 Buiten Kleine Poortje195, Koemelker, Turfvoerman, Voerman, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 6 sep 182296, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Middelbert [Gr] op zondag 8 jan 1797 Abel Pieter van Euvelgunne en Venjen Jans van Euvelgunne met Fenje (Fennegijn) Jans Boerma, dr. van Jans Jans en Willemina Geerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 15 jun 177737, Voermmansche, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 20 jun 185496
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Jan Abels , ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 14 dec 1798241, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Obergum [Ge] op maandag 4 jan 1869488, volgt VIIIaw
  2.   Pieter Abels, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 4 dec 1801 Buiten Kleine Poortje241, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Groningen [Gr] voor zondag 29 mei 1808. 
  3.   Geesjen Abels , ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 15 feb 1805241, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 30 jul 187296, volgt VIIIax
  4.   Pieter Abels, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 29 mei 1808 Op de Oudeweg490, ovl. (ongeveer 3 weken oud) te Groningen [Gr] op zondag 19 jun 1808489
  5.   Harke Pieters , ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 4 aug 1809 Op de Oudeweg490, Zadelmakersknecht, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 22 jan 1831 Ongehuwd96
  6.   Willemijna Abels, geb. te Groningen [Gr] op donderdag 21 jan 1813287, ovl. (7 maanden oud) te Groningen [Gr] op zondag 12 sep 181396
  7.   Hinderkien Abels, geb. te Groningen [Gr] op donderdag 21 jan 1813491, ovl. (4 dagen oud) te Groningen [Gr] op maandag 25 jan 1813491
  8.   Pieter Abels , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 27 jul 1814287, ovl. (37 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 12 dec 185196, volgt VIIIay
  9.   NN , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 15 mei 1817287, ovl. (één dag oud) te Groningen [Gr] op donderdag 15 mei 1817 Kind is 3 uur na geboorte overleden287
  10.   NN , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 7 apr 1819287, ovl. (één dag oud) te Groningen [Gr] op woensdag 7 apr 1819 Kind is een half uur na de geboorte overleden287
   Fenje (Fennegijn) Jans Boerma, dr. van Jans Jans en Willemina Geerts, tr. (resp. ongeveer 46 en 50 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op donderdag 13 mei 1824 met Cieje Jans Kruisinga, geb. te Holwierde [Gr] op zondag 27 mrt 1774492, Boerenknecht, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 16 jul 184296
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIv.   Elizabet Pieters, dr. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), ged. te Groningen Martinikerk op zondag 4 apr 1773 Buiten Kleine Poortje195, Werkmeid, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 mei 181496, kerk.huw. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 29 jaar oud) te Middelbert [Gr] op maandag 26 dec 1791 Beide van Euvelgunne met Lourens Tonnis Koning, zn. van Tonnis Jans en Jantjen Hindriks, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 22 aug 176237, Landbouwer, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Woltersum [Gr] op zaterdag 22 apr 1837493
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Jantje Lauwrens , geb. te Engelbert [Gr] op maandag 28 mei 179295, ovl. (71 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op zondag 7 feb 1864205, volgt VIIIaz
  2.   Geessien Lourens , geb. te Engelbert [Gr] op zondag 20 jul 179495, ovl. (53 jaar oud) te Ten Post [Gr] op zondag 9 apr 1848205, volgt VIIIba
  3.   Tonnis Laurents, ged. te Engelbert [Gr] op zondag 4 sep 179695, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor zondag 2 mei 1802. 
  4.   Fenje Laurents, ged. te Ten Boer [Gr] op zondag 3 jun 1798494, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor zondag 25 mei 1806. 
  5.   Tonnis Jans Laurents , ged. te Ten Boer [Gr] op zondag 2 mei 1802494, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op donderdag 18 feb 1869205, volgt VIIIbb
  6.   Fenje Lourents , geb. te Ten Boer [Gr] op woensdag 14 mei 1806494, ovl. (39 jaar oud) te Thesinge [Gr] op donderdag 26 mrt 1846205, volgt VIIIbc
  7.   Ebeltje Laurents , geb. te Ten Boer [Gr] op maandag 20 aug 1810494, ged. te Ten Boer [Gr] op zondag 2 sep 1810494, Dienstmeid, ovl. (22 jaar oud) te Thesinge [Gr] op dinsdag 7 mei 1833 Ongehuwd205
  8.   Margareta (Grietje) Lourens , geb. te Ten Boer [Gr] op vrijdag 16 apr 1813301, ovl. (26 jaar oud) te Sint Annen op zaterdag 22 jun 1839205, volgt VIIIbd
   Lourens Tonnis Koning, zn. van Tonnis Jans en Jantjen Hindriks, tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Ten Boer [Gr] op zondag 1 dec 1816 met Lammechijn Bouwman, ged. te Woltersum [Gr] op zondag 13 okt 1776125, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Woltersum [Gr] op dinsdag 26 jan 1841205
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIw.   Garmtje Pieters, dr. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), geb. te Middelbert [Gr] op woensdag 14 mei 177784, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 18 mei 177784, ovl. (84 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 7 nov 186196, otr. (1) te Groningen [Gr] op zaterdag 18 feb 1797, kerk.huw. (19 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 5 mrt 1797 met Harm Harms de Boer, geb. te Slochteren [Gr], Koemelker, ovl. te Groningen [Gr] op zaterdag 31 jan 1801 Bij geboorte van zoon Harke wordt vermeld dat de vader voor 12 weken is overleden497
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Pijter Harms , ged. te Groningen Martinikerk op zondag 17 dec 1797246, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 20 nov 183696, volgt VIIIbe
  2.   Harmannus Harms , ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 4 jan 1799 Buiten Kleine Poortje246, Gruttersknecht, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 20 mei 1821 met Anna Elles, ged. te Groningen [Gr] op dinsdag 25 jun 1793 Buiten Kleine Poortje236, Dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Gezina Harms , ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 21 mrt 1800 Buiten Kleine Poortje246
  4.   Harke Harms , ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 24 apr 1801 Folkingestraat.
Vader overleden voor 12 weken236
   Garmtje Pieters, kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 25 apr 1802 Huwelijkcontract 22-03-1802 Groningen met Rientje Jans Stel, zn. van Jan Roelfs en Wijpkien Rientjes, ged. te Kropswolde [Gr] op zondag 13 nov 1768 Buiten Kleine Poortje499, Koemelker, Veehouder, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 15 okt 184396
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Jan Reintjes, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 26 nov 1802 Buiten Kleine Poortje246
  2.   Geesijn , ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 3 aug 1804 Buiten Kleine Poortje246, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor zondag 9 okt 1808. 
  3.   Geesjen Reintjes , ged. te Groningen Martinikerk op zondag 9 okt 1808 Buiten Kleine Poortje236, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 13 mrt 1883 Ongehuwd96
  4.   Wijbke Reintjes, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 25 dec 1811287, ovl. (6 maanden oud) te Groningen [Gr] op woensdag 1 jul 181296
  5.   Wijpke Reintjes, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 19 jul 1815287, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor zondag 17 mei 1818500
  6.   Wijpke , geb. te Groningen [Gr] in jun 1816 Reintje Jans wordt Reintje Jans Keiser genoemd, vermoedelijk een fout.
27-09-1816 Groningen
Overledene Wijpke Keiser
Geslacht v
Leeftijd 3 maanden
Geboorteplaats Groningen
Vader Reintje Jans Keiser
Moeder Garmtje Pieters
Bron Overlijdensregister Groningen 1816 Aktenummer 492501, ovl. (3 maanden oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 27 sep 1816501
  7.   Wiepke Reintjes , geb. te Groningen [Gr] op zondag 17 mei 1818287, ovl. (72 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 20 mrt 189196, volgt VIIIbf

VIIx.   Pieter Pieters Bolhuis, zn. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis (VIm), geb. te Middelbert [Gr] op zondag 22 aug 177984, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 5 sep 177984, Landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Euvelgunne gem. Haren op dinsdag 26 mei 1863200, kerk.huw. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Middelbert [Gr] op donderdag 8 mei 1806 Welmtje Luitjes, van Onder Engelbert met Willemtje Luitjes van Dijken, dr. van Luitjen Jans en Trijntjen Tonnis, ged. te Engelbert [Gr] op zondag 7 nov 1784504, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Helpman gem. Haren op woensdag 20 aug 1817503
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Trijntje Pieters , geb. te Engelbert [Gr] op zondag 4 okt 1807, ovl. (30 jaar oud) te Euvelgunne gem. Noorddijk op zaterdag 29 sep 183883, volgt VIIIbg
  2.   Geessien Pieters , geb. te Haren op zondag 26 apr 1812505, ovl. (68 jaar oud) te Anloo [Dr] op donderdag 17 feb 1881506, volgt VIIIbh
   Pieter Pieters Bolhuis, tr. (resp. 39 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Haren op donderdag 1 jul 1819 met Jantje Klaassens Bouwman, dr. van Klaas Jans Bouwman en Aafje Tonnis Koning, ged. te Ten Boer [Gr] op zondag 22 mrt 1795123, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Euvelgunne gem. Haren op dinsdag 31 dec 1844200
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Pieter Jans , geb. te Helpman gem. Haren op dinsdag 19 sep 1820508, ovl. (73 jaar oud) te Euvelgunne gem. Haren op dinsdag 10 okt 189383, volgt VIIIbi
  2.   Aafje , geb. te Helpman gem. Haren op zaterdag 4 jun 1825508, ovl. (58 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 30 jul 188396, volgt VIIIbj
  3.   Siewert Pieters , geb. te Euvelgunne gem. Haren op woensdag 26 sep 1838508, ovl. (90 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 4 sep 192996, volgt VIIIbk
   Jantje Klaassens Bouwman, dr. van Klaas Jans Bouwman en Aafje Tonnis Koning, tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Noorddijk [Gr] op donderdag 11 mrt 1813 met Hendrik Woldring, ged. te Woltersum [Gr] op zondag 20 mei 1792125, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Middelbert [Gr] op woensdag 3 aug 181483
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIy.   Aukje Jans Bolhuis, dr. van Jan Louwes Bolhuis en Elizabeth Siwerts van Bolhuis (VIn), geb. te Zuidwolde circa 1776, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 6 mrt 1868 Tekst in overlijdensregister:Auktje Bolhuis, oud eenenegentig jaren.geboren te Zuidwolde, gemeente Bedum, dochter van Jan Bolhuis en van Elizabeth Siewerts Bolhuis, beide oveleden te Zuidwolde, weduwe van Hindrik Bruining, overleden te Middelstum114, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) in 1797 Akte datum: 20-04-1797
Akte plaats: Zuidwolde
Bruidegom Hindrik Bruin
Bruid Antje Jans
Bruidegoms zijde Elisabeth van Bolhuis, volle moeder, weduwe van Derk Bruin
Bruidegoms zijde Jan Camping, stiefvader
Bruidegoms zijde Berend van Bolhuis, oom
Bruidegoms zijde Diewerke Friesenborg, aangetrouwde moei
Bruidegoms zijde Grietje Haijkens, aangetrouwde moei, weduwe van Jan Bolhuis
Bruidegoms zijde Jan Bolhuis, overleden oom
Bruidegoms zijde Annegien van Bolhuis, moei
Bruidegoms zijde G. Smit, aangetrouwde oom
Bruids zijde Jan Louwes, vader
Bruids zijde Elisabet Sijwerts, moeder
Bruids zijde Hijbe Groenewold, zwager
Bruids zijde Elisabet Jans, zuster
Bruids zijde Harke Jacobs, aangetrouwde oom
Bruids zijde Geesjen Sijwerts, moei
Bron Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1041, folio 108v met Hindrik Derks Bruining, ged. te Winschoten [Gr] op zondag 29 dec 1771511, Landbouwer, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 11 aug 1849510
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Hindriks , ged. te Adorp [Gr] op zondag 3 sep 1797512, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 13 dec 1812114
 

Aantekeningen:
Aukje Jans Bolhuis.
Genoemd in Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1041, folio 108v. 03-05-1806, Onderdendam.
Aukje en is een volle zuster van Elijzabet Outje Jans. Bron: Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1041, folio 70 25-04-1793, Zuidwolde. Wordt ook Antje genoemd, o.a. in huwelijkscon tract.
 
 

Aantekeningen:
Hindrik Derks Bruining.
Wordt ook Hindrik Bruin genoemd.
 

VIIz.   Elijzabet Outje Jans Bolhuis, dr. van Jan Louwes Bolhuis en Elizabeth Siwerts van Bolhuis (VIn), ged. te Zuidwolde op zondag 19 jan 1777 Doop 19-01-1777 Zuidwolde
Kind Elijzabet Outje
Geslacht v
Vader Jan Louwes
Moeder Betje
Bron: Doop- en trouwboek 1761-1811 Kerkelijke gemeente - Zuidwolde Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594204, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Zuidwolde op donderdag 29 jun 1826 Volgens overlijdensregister leeftijd 53 jaar 5 maanden72, tr. (resp. ongeveer 15 en ongeveer 24 jaar oud) in 1793 met Hijbe Jacobs Groenewoldt, zn. van Jacob Hijbes Groenewold en Anje Jacobs, ged. te Zuidwolde op zondag 13 nov 1768204, Schoolmeester, Schoolonderwijzer, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zuidwolde op vrijdag 29 jul 183172
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Jacob Hijbes Groenewold, ged. te Zuidwolde op zondag 15 jun 1794204, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 6 jan 184872, volgt VIIIbl
  2.   Elisabet Hijbes Groenewold, ged. te Zuidwolde op zondag 13 sep 1795204, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Zuidwolde op maandag 5 jan 182972, volgt VIIIbm
  3.   Anje Jacobs , ged. te Zuidwolde op dinsdag 26 dec 1797204, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zuidwolde op zondag 9 jan 184872, volgt VIIIbn
  4.   Willemina Hijbes , ged. te Zuidwolde op zondag 13 apr 1800204, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op dinsdag 17 jun 184572, volgt VIIIbo
  5.   Jan Louwes , ged. te Zuidwolde op zondag 4 jul 1802 In het doopboek staat dat Jan is overleden204, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor vrijdag 25 aug 1876. 
  6.   Jan Hijbes , ged. te Zuidwolde op zondag 30 jun 1805204, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 25 aug 187696, volgt VIIIbp
  7.   Siemon Hijbes , geb. te Zuidwolde op dinsdag 15 sep 1812433, ovl. (45 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op donderdag 11 feb 185872, volgt VIIIbq
 

Aantekeningen:
Hijbe Jacobs Groenewoldt.
Wordt ook Hijbe Gronewolt genoemt bij geboorte van zijn kinderen.
 
  Hijbe Jacobs Groenewoldt, zn. van Jacob Hijbes Groenewold en Anje Jacobs, tr. (resp. ongeveer 59 en ongeveer 65 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op donderdag 17 apr 1828 met Eike Jelmers Korthuis, geb. te Thesinge [Gr] in 1763, Landbouwersche, Landgebruikster. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIaa.   Sibentje (Siewertje) Jans Bolhuis, dr. van Jan Louwes Bolhuis en Elizabeth Siwerts van Bolhuis (VIn), ged. te Zuidwolde op zondag 6 nov 1785204, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zuidwolde op vrijdag 26 jun 185772, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Zuidwolde op zondag 4 mei 1806 met Jan Jans Wal, zn. van Jan Jans en Jantje Berends, ged. te Bedum [Gr] op zondag 15 mrt 1778128, Landbouwer, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zuidwolde op zondag 2 jan 185972
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Elizabeth Jans , geb. te Zuidwolde op zondag 17 aug 1806204, ged. te Zuidwolde op zondag 21 sep 1806204, ovl. (24 jaar oud) te Zuidwolde op donderdag 10 mrt 1831 Ongehuwd72
  2.   Jantje Jans , geb. te Zuidwolde op woensdag 21 sep 1808204, ovl. (70 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 1 okt 187896, volgt VIIIbr
  3.   Jan Jans , geb. te Zuidwolde op maandag 3 jun 1811204, ovl. (50 jaar oud) te Zuidwolde op woensdag 17 jul 186172, volgt VIIIbs
  4.   Berent Jans , geb. te Zuidwolde op zaterdag 18 jun 1814433, ovl. (34 jaar oud) te Zuidwolde op dinsdag 11 jul 1848 Ongehuwd72
  5.   Auktje Jans , geb. te Zuidwolde op zondag 29 mei 1825433, ovl. (31 jaar oud) te Zuidwolde op donderdag 25 dec 185672, volgt VIIIbt

VIIab.   Geertruijdt Ewolts, dr. van Ewoldt Jans en Gertrudt Dates (VIo), ged. te Noordwolde op zondag 9 mrt 176639, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Haren op woensdag 19 feb 1845200, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 36 jaar oud) te Haren op donderdag 17 mei 1798 met Jan Gerrits Pootholt, ged. te Haren op zondag 3 jan 1762513, Smid, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Haren op woensdag 20 sep 1826. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Geertruijd , ged. te Haren op zondag 8 dec 1799513, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Essen (Gem. Haren) op zaterdag 10 apr 1830200, volgt VIIIbu
  2.   Geessien , ged. te Haren op zondag 25 apr 1802513, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 12 jul 184996, volgt VIIIbv
  Jan Gerrits Pootholt, relatie (1) met Bougien Peters, ovl. voor 1798. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIIac.   Abeltje Ewolts Muntinga, dr. van Ewoldt Jans en Gertrudt Dates (VIo), ged. te Noordwolde op zondag 15 mei 176839, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Sint Annen op donderdag 30 mrt 1837205, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Noorddijk [Gr] in 1795 met Berend Jans Boerma, zn. van Jan Klaassen en Bouke Bartels, ged. te Noorddijk [Gr] op zondag 24 nov 1765484, Arbeider, Koemelker, Voerman, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 1 aug 182696
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Bougijn Berends , ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 26 apr 1797246, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 23 apr 186996, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 59 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 2 nov 1839 met Jan Derks Vink, geb. te Bedum [Gr], ged. op zondag 30 jan 178022, Landbouwer, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 14 apr 184272. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Geertruid Berends , ged. te Groningen Martinikerk op zondag 20 jul 1800246, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 4 jan 187496, volgt VIIIbw
  3.   Jan Berends , geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Sint Annen op zondag 6 sep 1868205, volgt VIIIbx

VIIad.   Margjen Ewolts, dr. van Ewoldt Jans en Gertrudt Dates (VIo), geb. te Noordwolde op dinsdag 29 okt 177672, ged. te Noordwolde op zondag 3 nov 177639, Dagloonster, ovl. (53 jaar oud) te Zuidwolde op zaterdag 4 sep 183072, kerk.huw. (24 jaar oud) (1) te Zuidwolde op zaterdag 27 dec 1800 met Lucas Gerrits, geb. te Scharmer [Gr], Daglooner, ovl. voor 1827. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Ewold Jans Westerhof, ged. te Noordwolde op zondag 10 mei 180189, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 14 feb 1866, volgt VIIIby
 

Aantekeningen:
Margjen Ewolts.
7 apr 1805 na belijdenis aangenomen Martje Ewolds.
 
   Margjen Ewolts, kerk.huw. (resp. 29 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Noordwolde op zondag 15 jun 1806 met Evert Egberts, geb. te Sauwerd [Gr] in 1769, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Noordwolde op woensdag 25 jan 1809 Nalatende 2 kinderen39
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Pieterke Everts Rijziger, geb. te Noordwolde op dinsdag 16 jun 180789, ovl. (47 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 22 jan 185596, volgt VIIIbz
  2.   NN Everts, geb. voor 1810 Bij het overlijden van de vader wordt vermeld dat hij 2 kinderen nalaat517

VIIae.   Date Ewolts Munting, zn. van Ewoldt Jans en Gertrudt Dates (VIo), ged. te Noordwolde op zondag 30 mrt 178339, Landbouwer, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Noordwolde op zaterdag 23 jul 1814206, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Noordwolde op zondag 1 jul 1804 Huwelijkscontract Onderdendam 30-06-1804, Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1497, folio 120.
1804 d. 1 July zijn alhier na voorafgaande behoorlijke kerkondiging gecopuleerd Dathe Jans & Matje Ennes beide van Noordwolde. Date wordt in de huwelijksacte Dathe Jans genoemd. Zijn vader heet Ewold Jans met Margje Ennes Eisinga, dr. van Enne Jacobs en Grietje Hindriks, ged. te Zuidwolde op zondag 4 dec 1774 Wordt ook Martje en Matje genoemd161, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Noordwolde op vrijdag 24 okt 1845519
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Ewold Dates, geb. te Noordwolde op vrijdag 22 mrt 1805, ged. te Noordwolde op zondag 31 mrt 180589, ovl. (2 jaar oud) te Noordwolde op woensdag 17 feb 1808520
  2.   Jannes Dates , geb. te Noordwolde op donderdag 18 jun 180789, ovl. (56 jaar oud) te Bedum [Gr] op maandag 2 nov 186372, volgt VIIIca
  3.   Geertruid Dates , geb. te Noordwolde op vrijdag 7 jul 180989, ovl. (66 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 7 dec 187591, volgt VIIIcb
  4.   Grietje Dates , geb. te Noordwolde op woensdag 9 jan 1811, ovl. (47 jaar oud) te Aduard [Gr] op donderdag 23 sep 1858521, volgt VIIIcc
  5.   Ewoldina Dates , geb. te Noordwolde op maandag 30 aug 1813433, ovl. (54 jaar oud) te Noordwolde op donderdag 30 jan 186872, volgt VIIIcd
 

Aantekeningen:
Date Ewolts Munting.
7 apr 1805 na belijdenis aangenomen Date Ewolds.
 
   Margje Ennes Eisinga, dr. van Enne Jacobs en Grietje Hindriks, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Zuidwolde op zaterdag 15 apr 1797 Huwelijkscontract 15-04-1797, Zuidwolde, Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 1041, folio 110 met Klaas Johannes, ged. te Zuidwolde op zondag 13 mrt 1774161, ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 1804. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Margje Ennes Eisinga, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 26 jaar oud) (3) te Bedum [Gr] op zaterdag 20 jun 1818 met Drewes Klaasen Outman, ged. te Zuidwolde op zondag 25 sep 1791161, Landbouwer, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Noordwolde op dinsdag 2 feb 184172
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIaf.   Marchien Fokkes, dr. van Fokke Eilderts en Greetje Dates (VIp), ged. te Noordwolde op zondag 11 mrt 177039, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 10 mrt 1795209, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 11 mei 1794 Huwelijkcontract 14-04-1794 Adorp, Harssens, Wetsinge en Sauwerd met Cornellis Pieters, geb. te Bedum [Gr]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   NN , (doodgeb.), ovl. te Sauwerd [Gr] op vrijdag 6 mrt 1795209

VIIag.   Aafjen Fokkes, dr. van Fokke Eilderts en Greetje Dates (VIp), ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 27 jun 1773210, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zaterdag 27 aug 184291, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Sauwerd [Gr] op maandag 16 mei 1796 Hunsingo - Register van huwelijkscontracten Collectie huwelijkscontracten (toegang 734) Inventarisnummer 440, folio 300, 21-04-1796, Obergum, Maarslag, Saaxumhuizen en half Mensingeweer met Geert Heines de Vries, zn. van Gerrits Heines en Dina Sijmons, ged. te Grijpskerk [Gr] op zondag 28 okt 1764251, Landbouwer, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op vrijdag 20 sep 181191
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Dina Geerts , ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 12 nov 1797210, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op woensdag 22 sep 188091, volgt VIIIce
  2.   Grietje Geerts , ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 13 okt 1799210, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Baflo [Gr] op donderdag 8 feb 1872166, volgt VIIIcf
  3.   Martje Geerts , ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 1 aug 1802210, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Leens [Gr] op woensdag 4 jun 1879153, volgt VIIIcg
  4.   Heine Geerts , ged. te Sauwerd [Gr] op zondag 22 sep 1805210, Landbouwer, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Baflo [Gr] op dinsdag 11 apr 1871166, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Aduard [Gr] op donderdag 21 jun 1832 met Aaltje Goossen Braker, ged. te Adorp [Gr] op zondag 22 jul 1810512, Dienstmeid, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Hoogkerk [Gr] op zondag 2 feb 1834229. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Adorp [Gr] op vrijdag 16 sep 1836 met Elisabeth Jakobs Wiersema, ged. te Ezinge [Gr] op zondag 31 mrt 1793527, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zondag 23 jan 184291. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 38 en 30 jaar oud) (3) te Baflo [Gr] op zaterdag 18 nov 1843 met Geertruida Jans Dijkhuis, geb. te Hornhuizen [Gr] op donderdag 2 sep 1813529, ovl. (43 jaar oud) te Baflo [Gr] op zaterdag 4 okt 1856166. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Geessijn Geerts , geb. te Sauwerd [Gr] op zondag 18 dec 1808530, ovl. (29 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 27 sep 183872, volgt VIIIch
   Aafjen Fokkes, tr. (resp. ongeveer 39 en 26 jaar oud) (2) te Adorp [Gr] op zaterdag 29 mei 1813 met Klaas Willems Nienhuis, zn. van Willem Tonnis en Anje Klaassen, geb. te Onderwierum [Gr] op donderdag 23 nov 1786, Landbouwer, ovl. (74 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op woensdag 11 sep 186191
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anna Klaassens , geb. te Sauwerd [Gr] op vrijdag 20 mei 1814531, ovl. (60 jaar oud) te Wetsinge [Gr] op woensdag 25 nov 187491, volgt VIIIci

VIIah.   Geert Hindriks Alting, zn. van Hindrik Geerts en Willemtje Dates (VIq), ged. te Groningen [Gr] op donderdag 7 sep 1775 Buiten Boteringepoort184, Landbouwersknegt, Tapper en winkelier, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 22 aug 183872, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Bedum [Gr] op maandag 14 dec 1812 met Hendrikje Everts Schultinga, dr. van Evert Harms en Grietje Alberts, ged. te Noordwolde op zondag 18 apr 177989, Herbergiersche, Winkelierster, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Noordwolde op zaterdag 11 dec 181972
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Hinderijkus Geerts , geb. te Noordwolde op woensdag 31 mei 1815433, ovl. (69 jaar oud) te Westeremden [Gr] op zondag 26 okt 1884259, volgt VIIIcj
  2.   Geörg Geerts , geb. te Noordwolde op donderdag 27 aug 1818433, ovl. (27 jaar oud) te Thesinge [Gr] op woensdag 22 okt 1845205, volgt VIIIck
   Geert Hindriks Alting, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op donderdag 28 dec 1820 met Aaltje Kornelis van der Woude, ged. te Garrelsweer [Gr] op zondag 14 feb 1790532, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Noordwolde op maandag 7 feb 184272
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIai.   Date Siemons Mensema, zn. van Sijm (Simen) Dates Mensema (VIs) en Anje Harms de Waaij, geb. te Noorddijk [Gr] op woensdag 6 jan 1813230, Veldwachter, ovl. (75 jaar oud) te Hoogkerk [Gr] op donderdag 19 jan 1888229, tr. (resp. 29 en ongeveer 32 jaar oud) te Leeuwarderadeel [Fr] op zaterdag 23 jul 1842 met Geertruida Gerrits Coerts, ged. te Huizum prov. Friesland op zondag 10 dec 1809534, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hoogkerk [Gr] op maandag 3 dec 1877229
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   NN , (doodgeb.), ovl. te Ezinge [Gr] op woensdag 19 jun 184493
  2.   Gerrit Siemon , geb. te Ezinge [Gr] op woensdag 28 okt 1846231, ovl. (67 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 5 jun 191496, volgt VIIIcl
  3.   Siemon , geb. te Ezinge [Gr] op zaterdag 12 okt 1850231, volgt VIIIcm

VIIaj.   Harmke Simons Mensema, dr. van Sijm (Simen) Dates Mensema (VIs) en Anje Harms de Waaij, geb. te Garnwerd [Gr] op donderdag 9 dec 1819 Vader was voor geboorte al overleden231, Dienstmeid, ovl. (23 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 4 feb 1843232, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 13 nov 1841 met Klaas Jans de Boer, geb. te Kloosterburen [Gr] op donderdag 21 sep 1815529, Schippersknecht, ovl. (44 jaar oud) te Op zee op donderdag 26 apr 1860. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan , geb. te Kloosterburen [Gr] op vrijdag 25 mrt 1842529
 

Aantekeningen:
Klaas Jans de Boer.
Groningen Landverhuizingen (Emigration) in 1853. Overleden op zee, wellicht bij gerugkeer naar Nederland.
 

VIIak.   Popko Abels van Bolhuis, zn. van Abel Popkes van Bolhuis (VIt) en Tietje Alberts, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 9 mei 1779 Kreupelstraat236, Arbeider, Dienstknecht, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Eexta [Gr] op dinsdag 14 dec 1852237, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 21 jaar oud) te Scheemda [Gr] op zondag 31 mei 1812 met Hilligjen Rotgerts Lesterhuis, dr. van Rotgert Scheltes Lesterhuis en Anna Bartelts Grezel, geb. te Scheemda [Gr], ged. te Scheemda [Gr] op zondag 28 nov 1790537, Arbeidster, Arbeidsvrouw, Dienstmaagt, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Nieuwolda [Gr] op vrijdag 10 feb 1865237
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Rutger Popkes , geb. te Eexta [Gr] op zondag 2 mei 1813538, ovl. (54 jaar oud) te Meeden [Gr] op donderdag 19 dec 1867539, volgt VIIIcn
  2.   Tietje , geb. te Eexta [Gr] op donderdag 25 apr 1816538, ovl. (78 jaar oud) te Winschoten [Gr] op woensdag 2 mei 1894540, volgt VIIIco
  3.   Anna , geb. te Eexta [Gr] op zaterdag 22 sep 1821538, ovl. (63 jaar oud) te Nieuwolda [Gr] op zondag 26 apr 1885541, volgt VIIIcp

VIIal.   Geertruda van Bolhuis, dr. van Abel Popkes van Bolhuis (VIt) en Tietje Pieters, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 25 jun 1797 Kreupelstraat241, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 31 jul 187996, tr. (resp. ongeveer 36 en 30 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 2 feb 1834 met Johannes Gerrits Gerritsma, zn. van Gerrijt Johannes en IJtje Wouters, geb. te Harlingen [Fr] op donderdag 18 aug 1803542, Soldaat, Ziekenoppasser, Gepensioneerd soldaat vermelding, ovl. (35 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 2 dec 183896
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Gerrit , geb. te Groningen [Gr] op maandag 16 jun 1834287, ovl. (13 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 17 jul 184796
  2.   Titia , geb. te Groningen [Gr] op maandag 2 mei 1836287, ovl. (52 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 5 aug 188896, volgt VIIIcq
  3.   Abele Johannes , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 12 jul 1838287, ovl. (10 maanden oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 14 mei 183996

VIIam.   Popko Alberts van Bolhuis, zn. van Albert Popkes van Bolhuis (VIu) en Alberdina Pieters de Vries, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 21 feb 1787238, Landbouwer, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Midwolda [Gr] op donderdag 1 apr 1847243, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 9 jul 1812 met Henrika Jacoba van den Berg, dr. van Harmannus van den Berg en Zuzanna Groeneveld, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 26 okt 1787238, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Tolbert [Gr] op zaterdag 16 nov 1872243
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Alberdina Popko , geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 26 dec 1812287, ovl. (43 jaar oud) te Grootegast [Gr] op zaterdag 17 mei 1856543, volgt VIIIcr
  2.   Zuzanna , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 30 dec 1813287, ovl. (8 maanden oud) te Groningen [Gr] op maandag 26 sep 181496
  3.   Albert Popkes , geb. te Groningen [Gr] op maandag 11 nov 1816287, ovl. (72 jaar oud) te Enumatil [Gr] op zondag 24 feb 1889243, volgt VIIIcs
  4.   Harmannus Popkes , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 9 apr 1818287, Landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Tolbert [Gr] op maandag 24 jun 1901243, tr. (resp. 41 en 42 jaar oud) te Leek [Gr] op vrijdag 22 apr 1859 met Aaltje Feenstra, geb. te Tolbert [Gr] op zaterdag 27 apr 1816545, Naaister. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter Popkes , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 9 mei 1820287, ovl. (74 jaar oud) te Zuidhorn [Gr] op zondag 10 mrt 1895546, volgt VIIIct
  6.   Derk Popkes , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 16 jan 1822287, ovl. (80 jaar oud) te Zevenhuisen gem. Leek op zaterdag 8 feb 1902243, volgt VIIIcu
  7.   Susanna Popkes , geb. te Sebaldeburen [Gr] op zaterdag 28 aug 1824547, ovl. (80 jaar oud) te Den Horn gem. Aduard op vrijdag 7 apr 1905521, volgt VIIIcv

VIIan.   Harmtijn van Bolhuis, dr. van Albert Popkes van Bolhuis (VIu) en Alberdina Pieters de Vries, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 1 aug 1790238, Kasteleinsche, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 4 apr 184996, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 1 feb 1818 met Johannes Roemers, zn. van Geert Roemers en Fokkijn Fokkes, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 14 okt 1789238, Arbeider, Moesker, Tuinman, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 9 feb 183896
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Fokje , geb. te Westerbroek [Gr] op zaterdag 30 jan 1819548, ovl. (49 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 30 apr 186896, volgt VIIIcw
  2.   Albert , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 6 apr 1820287, ovl. (8 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 24 jan 182996
  3.   Alberdina , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 1 jan 1822287, ovl. (37 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 8 jul 185996, volgt VIIIcx
  4.   Geertien , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 29 mei 1823287, ovl. (43 jaar oud) te Helpman gem. Haren op zaterdag 1 dec 1866200, volgt VIIIcy
  5.   Harmpien , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 6 apr 1825287, ovl. (3 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 21 dec 182896
  6.   Harmpien , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 5 aug 1830287, ovl. (6 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 28 aug 183696
 

Aantekeningen:
Harmtijn van Bolhuis.
Wordt ook Harmpien genoemd.
 

VIIao.   Pieter van Bolhuis, zn. van Albert Popkes van Bolhuis (VIu) en Alberdina Pieters de Vries, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op dinsdag 25 dec 1792238, Arbeider, Koemelker, Landbouwer, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 1 jul 184396, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 3 jun 1824 met Geesken Ellens, dr. van Lauwerens Ellens en Hindrikjen Jans Westers, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 19 mei 1799 Buiten Kleine Poortje241, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 26 jul 185996
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Albert , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 30 sep 1824287, ovl. (7 weken oud) te Groningen [Gr] op zondag 21 nov 182496
  2.   Albert Bolhuis, geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 10 dec 1825287, ovl. (44 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 24 nov 187096, volgt VIIIcz
  3.   Hinderkien , geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 11 aug 1827287, ovl. (één maand oud) te Groningen [Gr] op maandag 8 okt 182796
  4.   Alberdina , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 13 jan 1829287, Dienstmeid, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 8 nov 189796, tr. (resp. 39 en ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 22 nov 1868 met Hinderk Vos, ged. te Groningen Der Aa-kerk op woensdag 28 okt 1807241, Wolkammer, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 13 nov 189996. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Hinderkien , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 13 jan 1829287, ovl. (37 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 5 jul 186696, volgt VIIIda
  6.   Renske , geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 23 jul 1831287, ovl. (76 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 10 mrt 190896, volgt VIIIdb

VIIap.   Jannes van Bolhuis, zn. van Albert Popkes van Bolhuis (VIu) en Alberdina Pieters de Vries, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 22 okt 1797241, Arbeider, Koopman, Landbouwer, Tapper, Voerman, Wagenaar, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Haren op maandag 29 okt 1866200, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 17 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 10 mei 1818 met Matje Hoijting, dr. van Jan Geerts Hoijting en Annegien Pieters, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 27 feb 1801241, Arbeidster, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haren op woensdag 26 dec 1866200
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Anje , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 17 jun 1818287, ovl. (78 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 14 aug 189696, volgt VIIIdc
  2.   Alberdina , geb. te Haren op zondag 25 jul 1819508
  3.   Albert , geb. te Haren op woensdag 11 apr 1821508, ovl. (44 jaar oud) te Hoogezand op maandag 5 feb 1866549, volgt VIIIdd
  4.   Jan , geb. te Haren op dinsdag 10 dec 1822508, ovl. (7 weken oud) te Haren op maandag 3 feb 1823200
  5.   Janna , geb. te Haren op donderdag 25 mrt 1824508, Dienstmeid, ovl. (71 jaar oud) te Essen gem. Haren op dinsdag 18 feb 1896 Ongehuwd200
  6.   Harmtien , geb. te Haren op vrijdag 5 jan 1827508, ovl. (64 jaar oud) te Oosterhoogebrug [Gr] op dinsdag 20 jan 189183, volgt VIIIde
  7.   Popko , geb. te Haren op zondag 23 mei 1830508, ovl. (86 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 5 apr 191796, volgt VIIIdf
  8.   Jan , geb. te Haren op vrijdag 15 feb 1833508, ovl. (79 jaar oud) te Noordlaren [Gr] op dinsdag 16 apr 1912200, volgt VIIIdg
  9.   Jantje , geb. te Haren op dinsdag 17 nov 1835508, ovl. (81 jaar oud) te Haren op woensdag 31 okt 1917200, volgt VIIIdh
  10.   Pieter , geb. te Haren op woensdag 31 okt 1838508, ovl. (8 maanden oud) te Haren op vrijdag 26 jul 1839200
  11.   Pietertien , geb. te Haren op vrijdag 7 jan 1842508, ovl. (52 jaar oud) te Haren op zondag 3 jun 1894200, tr. (beiden 25 jaar oud) te Haren op zaterdag 4 mei 1867 met Hendrik Hendriks, geb. te Glimmen [Gr] op vrijdag 30 jul 1841508, Arbeider, Landbouwer, ovl. (65 jaar oud) te Haren op donderdag 15 nov 1906550. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.   Marchien , geb. te Haren op zaterdag 24 mei 1845508, ovl. (4 jaar oud) te Haren op maandag 2 jul 1849200
 

Aantekeningen:
Matje Hoijting.
Matje Hoijting komt ook met de volgende namen voor: Matje Heiting, Mattje Heiting, Martje Houting, Matje Hoiting, Matje Hoitingh, Matje Heitingh, Marje Heitingh, Mattje Heitingh, Matje Jans Hooiting, Matje Hooiting, Mattje Heitung.
 

VIIaq.   Harmtje Stevens Buirema, dr. van Steven Gerrits Buirema en Maria Popkes van Bolhuis (VIv), geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen Der Aa-kerk op zondag 18 jan 1795238, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 3 jan 183696, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 3 jun 1821 met Jan Leenderts Nauta, zn. van Liendert Hiddes Nauta en Alkje Boeles, geb. te Hoornse Dijk gem. Groningen, ged. te Groningen [Gr] op woensdag 11 jan 1792218, Arbeider, Koemelker, Stalknecht, Stijfselmakersknecht, Zolderknecht, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 9 feb 184796
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Leendert , geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 15 feb 1822287, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 2 mrt 189596, volgt VIIIdi
  2.   Maria , geb. te Groningen [Gr] op maandag 2 feb 1824287, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 11 feb 182596
  3.   Steven , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 27 okt 1825287, ovl. (68 jaar oud) te Peize [Dr] op maandag 25 dec 1893551, volgt VIIIdj
  4.   Hedde , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 15 mei 1828287, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 15 jun 182996
  5.   Alkien , geb. te Groningen [Gr] op maandag 24 aug 1829287, ovl. (87 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 10 feb 191796, volgt VIIIdk
  6.   Maria , geb. te Groningen [Gr] op maandag 4 feb 1833287
  7.   Dina , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 16 apr 1834287, ovl. (3 maanden oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 5 aug 183496

VIIar.   Popko Rabbes Pluis, zn. van Rabbe Geerts Pluis en Maria Popkes van Bolhuis (VIv), geb. te Hoornschedijk gem. Groningen Zuiderdiep, ged. te Groningen [Gr] op woensdag 11 jul 1804241, Azijnbrouwersknecht, Azijnmakersknecht, Korenmeter, Oliemuldersknecht, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 13 jun 186696, tr. (resp. ongeveer 29 en 22 jaar oud) te Leek [Gr] op zondag 13 okt 1833 met Annette Hermanus Heerdt, dr. van Harmannus Heerdt en Elsje Meinderts Reints, geb. te Leek [Gr] op dinsdag 24 sep 1811545, ovl. (88 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 20 dec 189996
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Elsien , geb. te Leek [Gr] op donderdag 13 mrt 1834545, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 14 jul 183596
  2.   Elsien , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 9 dec 1835287, volgt VIIIdl
  3.   Rabbertus , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 25 jan 1838287
  4.   Maria Alberdina , geb. te Groningen [Gr] op woensdag 1 jan 1840287, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 19 mei 184196
  5.   Maria Alberdina , geb. te Groningen [Gr] op maandag 29 nov 1841287
  6.   Geertruida , geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 27 jan 1844287, ovl. (26 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 6 jul 187096, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 7 nov 1867 Wettiging van 1 kind met Julius Carel Adolph Textor, geb. te Arnhem [Ge] op zondag 1 mei 1842, Klerk, ovl. (58 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 25 mrt 190196. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Harmannus , geb. te Groningen [Gr] op donderdag 7 jan 1847287, ovl. (11 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 10 mei 185896
  8.   Popko , geb. te Groningen [Gr] op maandag 6 aug 1849287, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 28 jan 191396, volgt VIIIdm
  9.   Jacob , geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 14 nov 1851287, ovl. (77 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 2 mrt 192996, volgt VIIIdn
  10.   Cornelia Alberdina , geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 11 mrt 1854287
  11.   Albert , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 1 jul 1856287, ovl. (2 maanden oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 13 sep 185696

VIIas.   Antje Jans de Vries, dr. van Jan Jans de Vries en Stijnje Jans Berghuis (VIw), ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 16 aug 177843, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Baflo [Gr] op woensdag 21 jun 1820166, tr. met haar achterneef Simon Reintjes Neinoord (zie VIad). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Reintje Sijmons, geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op zondag 9 apr 1797151, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor zondag 29 jan 1804. 
  2.   Stijntje Sijmons Nienoord, geb. te Rasquert [Gr], ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 24 dec 183655, volgt VIIbu
  3.   Jantje Sijmens Nienoord, geb. te Rasquert [Gr], ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op maandag 9 jun 1834259, volgt VIIbv
  4.   Jan Sijmens Nienoord, geb. te Rasquert [Gr], ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 19 jan 185255, volgt VIIbw
  5.   Reintje Sijmens Nienoord, geb. te Rasquert [Gr], ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rasquert [Gr] op zondag 20 jul 1828166, volgt VIIbx

VIIat.   Simen Jans de Vries, zn. van Jan Jans de Vries en Stijnje Jans Berghuis (VIw), ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 2 sep 178143, Landbouwer, Gemeenteraadslid te Uithuizen functie, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 10 jun 1819 Tekst op grafzerk: Ter aandenken van / SIMON.JANS.de.VRIES / overleden den 10 Junij 1819 in / den ouderdom van 37 Jaren in / leven landbouwer te Uithuizen / op bovenhuizen nalatende derzelver Echtgenoot van Grietje Alje Venhuis / hunnen eenig e Dochter / Jantjen de Vries. / De Mensch keert / tot de Aarde, en den / Geest tot God. /99, begr. te Uithuizen [Gr], relatie met Grietje Aljes Venhuis (zie VIIe). 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.   Jan , geb. te Uithuizen [Gr] op vrijdag 28 sep 1810289, ged. te Uithuizen [Gr] op zaterdag 20 okt 1810289, ovl. (27 dagen oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 25 okt 1810552
  2.   Jantje Simens , geb. te Uithuizen [Gr] op dinsdag 10 dec 1811292, ovl. (67 jaar oud) te Oosternieland [Gr] op maandag 12 mei 1879465, volgt VIIIg

VIIau.   Engeltje Jans de Vries, dr. van Jan Jans de Vries en Stijnje Jans Berghuis (VIw), ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 25 dec 178343, Landbouwster, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 25 jan 184999, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Oosternieland [Gr] op zondag 7 apr 1805 met Douwe Derks Huizinga, geb. te Oosternieland [Gr] in 1777, Landbouwer op de Lampeheerd of Irurea te Oldenzijl, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Oldenzijl [Gr] op maandag 20 apr 1812554
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Derk Douwes , geb. te Oosternieland [Gr] op donderdag 6 feb 1806555, ovl. (38 jaar oud) te Oosternieland [Gr] op zaterdag 4 mei 1844465, volgt VIIIdo
  2.   Jan Douwes , geb. te Oosternieland [Gr] op dinsdag 11 okt 1808555, ovl. (31 jaar oud) te Den Ham gem. Aduard op woensdag 19 feb 184099, volgt VIIIdp
   Engeltje Jans de Vries, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 10 jul 1813 met Rembertus Jans Jeltzema, zn. van Jan Gabriëls Jeltzema en Catharina Kok, ged. te Eenrum [Gr] op zondag 27 feb 1785557, Landbouwer op Folckuma te Uithuizen Jan neemt in 1827 Fokckuma over van zijn ouders, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 19 okt 184699
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Katharina Rembartus , geb. te Oldenzijl [Gr] op zondag 5 jun 1814290, ovl. (11 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 13 jan 182699
  2.   Jan Rembertus , geb. te Oldenzijl [Gr] op vrijdag 25 okt 1816290, ovl. (30 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 24 jun 184799, volgt VIIIdq
  3.   Stijntje Rembertus , geb. te Oldenzijl [Gr] op dinsdag 25 mei 1819290, ovl. (62 jaar oud) te Usquert [Gr] op donderdag 11 mei 1882253, volgt VIIIdr
  4.   Simon Rembertus Jeltsema, geb. te Oldenzijl [Gr] op woensdag 16 mei 1821558, ovl. (63 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op woensdag 13 aug 1884559, volgt VIIIds
  5.   Antje Rembertus , geb. te Oldenzijl [Gr] op zondag 20 nov 1825290, ovl. (82 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 19 jan 190899, volgt VIIIdt

VIIav.   Aldert Jans de Vries, zn. van Jan Jans de Vries en Stijnje Jans Berghuis (VIw), ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 5 apr 178743, Landbouwer o.a. op Breedenborg, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 26 jun 1818252, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 28 jan 1810 Van Breedenborg met Hilje Jansenius, dr. van Jacobus Jansenius en Sieke Garmts, ged. te Warffum [Gr] op zondag 23 jul 178613, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Breede [Gr] op zondag 26 apr 1818 Op Bredenborg onder Warffum561
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Jacobus Jansenius de Vries, ged. te Warffum [Gr] op zondag 23 sep 181013, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 18 sep 1884103, volgt VIIIdu
  2.  Stientje Alderts , geb. te Warffum [Gr] op zondag 13 okt 1811, ovl. (24 jaar oud) te Warffum [Gr] op woensdag 28 sep 1836. 
  3.   Seike , geb. te Warffum [Gr] op vrijdag 13 nov 1812452, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 18 jun 1886, volgt VIIIdv
  4.   Itje , geb. te Warffum [Gr] op maandag 5 sep 1814452

VIIaw.   Jantjen Reinders Berghuis, dr. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, ged. te Baflo [Gr] op zondag 23 dec 1781151, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Eenrum [Gr] op maandag 14 jan 1850152, relatie (1) met Jan Willem Polinga, zn. van Willem Jans en Eilke Pieters, geb. te Eenrum [Gr] op woensdag 29 dec 1779562, ged. te Eenrum [Gr] op zondag 2 jan 1780562, Landbouwer, ovl. (48 jaar oud) te Eenrum [Gr] op woensdag 27 feb 1828152
 Uit deze relatie 8 kinderen: 
  1.   NN , geb. te Eenrum [Gr] op donderdag 28 jan 1808563, begr. te Eenrum [Gr] op vrijdag 5 feb 1808 Leeftijd 8 dagen563
  2.   Eike Jans , ged. te Eenrum [Gr] op zondag 5 nov 1809564, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Uitwierde [Gr] op donderdag 28 okt 1858117, volgt VIIIdw
  3.   Reinder , geb. te Eenrum [Gr] op maandag 6 apr 1812565, ovl. (1 jaar oud) te Eenrum [Gr] op zondag 11 apr 1813152
  4.   Willem , geb. te Eenrum [Gr] op woensdag 24 jul 1816 Tweeling565, ovl. (15 dagen oud) te Eenrum [Gr] op donderdag 8 aug 1816152
  5.   Reinder , geb. te Eenrum [Gr] op woensdag 24 jul 1816 Tweeling565, ovl. (13 dagen oud) te Eenrum [Gr] op dinsdag 6 aug 1816152
  6.   Reinder , geb. te Eenrum [Gr] op maandag 23 aug 1819565, Smidsknecht, ovl. (15 jaar oud) te Eenrum [Gr] op maandag 9 mrt 1835152
  7.   Willem , geb. te Eenrum [Gr] op donderdag 10 okt 1822565, ovl. (55 jaar oud) te Eenrum [Gr] op dinsdag 5 feb 1878152
  8.   Anje , geb. te Eenrum [Gr] op donderdag 9 mrt 1826565, ovl. (73 jaar oud) te Uitwierde [Gr] op woensdag 26 jul 1899117
 

Aantekeningen:
Willem Polinga.
Ongehuwd.
 
 

Aantekeningen:
Anje Polinga.
Ongehuwd.
 
   Jantjen Reinders Berghuis, tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Eenrum [Gr] op vrijdag 8 jun 1832 met Wirster Drewes Werkman, ged. te Warffum [Gr] op zondag 7 aug 1785145, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Eenrum [Gr] op zaterdag 21 dec 1839152
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Wirster Drewes Werkman, kerk.huw. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Den Andel [Gr] op zondag 3 jun 1804 met Grietje Klaassens Dekker, ged. te Den Andel [Gr] op zondag 23 jan 1780568, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op zondag 11 mrt 1827166
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIax.   Pieter Reinders Berghuis, zn. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, geb. te Baflo [Gr] op zondag 14 mrt 1784, 151, ovl. (82 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op woensdag 17 okt 186672, tr. met zijn achternicht Ettje Klaassens Palmer (zie VIab). 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Anna Pieters , geb. te Oosternieland [Gr] op woensdag 31 mrt 1813290, ovl. (44 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 24 dec 185755, volgt VIIbn
  2.   Zwaantje Pieters , geb. te Oosternieland [Gr] op dinsdag 23 jul 1816290, ovl. (76 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 30 sep 189255, volgt VIIbo

VIIay.   Grietje Reinders Berghuis, dr. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, ged. te Baflo [Gr] op zaterdag 13 mei 1786151, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op vrijdag 14 nov 1851166, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Baflo [Gr] op zondag 11 mrt 1810 met Popke Ailkes Hoekzema, zn. van Ailkes Willems en Anje Popkes, geb. te Rasquert [Gr] circa 1781, Landbouwer, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op donderdag 14 mei 1857166
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Reinder Popkes , ged. te Baflo [Gr] op zondag 2 sep 1810151, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Winsum op donderdag 16 jul 1857488, volgt VIIIdx
  2.   Anna Popkes , geb. te Rasquert [Gr] op zaterdag 14 nov 1812569, Dienstmeid, ovl. (34 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op donderdag 21 okt 1847. 
  3.   Anje Popkes , geb. te Baflo [Gr] op dinsdag 19 dec 1815569, ovl. (54 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op dinsdag 26 jul 1870166, volgt VIIIdy
  4.   Ailke Popkes , geb. te Tinallinge [Gr] op woensdag 9 sep 1818569, ovl. (64 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op dinsdag 5 jun 1883166, volgt VIIIdz
  5.   Jantje Popkes , geb. te Tinallinge [Gr] op maandag 23 jul 1821569, ovl. (94 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op vrijdag 26 mei 191672, volgt VIIIea
  6.   Willem Popkes , geb. te Tinallinge [Gr] op zaterdag 20 sep 1823569, Landbouwer, ovl. (42 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op zaterdag 4 nov 1865166
  7.   Pieter Popkes , geb. te Tinallinge [Gr] op zaterdag 18 mrt 1826569, ovl. (39 jaar oud) te Pieterburen [Gr] op maandag 23 okt 1865152, volgt VIIIeb
 

Aantekeningen:
Willem Popkes Hoekzema.
Ongehuwd.
 

VIIaz.   Nieske Reinders Berghuis, dr. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, ged. te Baflo [Gr] op zondag 4 apr 1790151, Dagloonersche, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op vrijdag 11 jun 1858166, tr. (resp. ongeveer 21 en 21 jaar oud) te Baflo [Gr] op maandag 16 sep 1811 met Aldert Hindriks Huizinga, zn. van Hindrik Popkes en Claaske Jans, geb. te Tinallinge [Gr] op woensdag 3 mrt 1790570, ged. te Tinallinge [Gr] op zondag 14 mrt 1790570, Arbeider, Daglooner, ovl. (69 jaar oud) te Tinallinge [Gr] op zaterdag 11 feb 1860166
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Hendrik Hindriks, geb. te Tinallinge [Gr] op dinsdag 29 okt 1811166, ovl. (5 dagen oud) te Tinallinge [Gr] op zondag 3 nov 1811166
  2.   Hendrik Allerts , geb. te Baflo [Gr] op zondag 18 okt 1812569, ovl. (13 jaar oud) te Baflo [Gr] op woensdag 25 jan 1826166
  3.   Reinder Alderts , geb. te Baflo [Gr] op zondag 18 dec 1814569, volgt VIIIec
  4.   Jan , geb. te Baflo [Gr] op zondag 18 dec 1814 Tweeling569, ovl. (7 jaar oud) te Rasquert [Gr] op donderdag 2 mei 1822166
  5.   Jacob Alderts , geb. te Baflo [Gr] op woensdag 19 feb 1817569, ovl. (2 maanden oud) te Baflo [Gr] op woensdag 7 mei 1817. 
  6.   Jacob Alderts , geb. te Kantens [Gr] op maandag 7 sep 1818176, volgt VIIIed
  7.   Catharina Alderts , geb. te Baflo [Gr] op zondag 16 jul 1820569, ovl. (39 jaar oud) te Usquert [Gr] op zondag 9 okt 1859253, volgt VIIIee
  8.   Jan Hendriks , geb. te Rasquert [Gr] op vrijdag 12 jul 1822569, ovl. (64 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 18 jul 1886114, volgt VIIIef
  9.   Anje Allerts , geb. te Baflo [Gr] op zondag 27 feb 1825569, ovl. (41 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op zondag 19 aug 186672, volgt VIIIeg
  10.   Hendrika Allerts , geb. te Baflo [Gr] op donderdag 3 apr 1828569, ovl. (4 maanden oud) te Baflo [Gr] op donderdag 28 aug 1828166
  11.   Hendrikus , geb. te Baflo [Gr] op dinsdag 7 jul 1829569, ovl. (4 dagen oud) te Baflo [Gr] op zaterdag 11 jul 1829166

VIIba.   Roelf Reinders Berghuis, zn. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, ged. te Baflo [Gr] op zondag 29 apr 1792151, Grofsmid, IJzersmid, Smitsknecht, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 4 mrt 1865232, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Eenrum [Gr] op vrijdag 4 mei 1821 met Elizabeth Folkerts van Maren, ged. te Pieterburen [Gr] op zondag 16 jul 1797571, IJzersmitsche, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op dinsdag 28 sep 1852232
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Folkert Roelfs , geb. te Pieterburen [Gr] op maandag 22 okt 1821565, ovl. (28 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op vrijdag 12 apr 1850232
  2.   Reinder Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op zondag 26 okt 1823529, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 4 sep 187996
  3.   Brechtje Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op donderdag 7 okt 1824529, ovl. (15 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op woensdag 15 jul 1840232
  4.   Anje Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op vrijdag 10 nov 1826529, ovl. (15 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op woensdag 13 jul 1842572
  5.   Etje Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 2 mei 1829529, ovl. (58 jaar oud) te Westernieland [Gr] op woensdag 16 nov 1887152, volgt VIIIeh
  6.   Siemon Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op dinsdag 29 mrt 1831529, Grofsmid, ovl. (75 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op donderdag 12 apr 1906232, tr. (beiden 48 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op zaterdag 10 mei 1879 met Zwaantje Kits, geb. te Oldehove [Gr] op vrijdag 7 jan 1831573, ovl. (76 jaar oud) te Wagenborgen [Gr] op zondag 27 jan 1907305. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Trijntje Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op donderdag 24 jan 1833529, ovl. (45 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op maandag 28 okt 1878232
  8.   Jantje Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op vrijdag 29 mei 1835529, ovl. (12 jaar oud) te Kloosterburen [Gr] op maandag 26 jul 1847232
  9.   Helena Roelfs , geb. te Kloosterburen [Gr] op dinsdag 9 jan 1838529, ovl. (58 jaar oud) te Westernieland [Gr] op zaterdag 10 okt 1896574, volgt VIIIei
 

Aantekeningen:
Folkert Roelfs Berghuis.
Ongehuwd.
 
 

Aantekeningen:
Reinder Roelfs Berghuis.
Ongehuwd.
 
 

Aantekeningen:
Trijntje Roelfs Berghuis.
Ongehuwd.
 

VIIbb.   Claas Reinders Berghuis, zn. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, ged. te Baflo [Gr] op zondag 13 apr 1794151, Smid, Smitsknegt, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 24 nov 1838253, tr. (resp. ongeveer 28 en 31 jaar oud) te Aduard [Gr] op donderdag 17 okt 1822 met Ebeltje Geerts Bakker, dr. van Geert Jans Bakker en Renskje Lammerts, geb. te Nietap [Dr] op zaterdag 10 sep 1791575, ged. te Roden [Dr] op zondag 2 okt 1791575, Dienstmeid, Smidske, ovl. (73 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 1 jul 1865253
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Anje Klasens , geb. te Garnwerd [Gr] op donderdag 14 nov 1822231, ovl. (67 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 1 feb 1890. 
  2.   Jantje Klasens , geb. te Garnwerd [Gr] op zaterdag 22 nov 1823231, ovl. (83 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 6 jan 1907103, volgt VIIIej
  3.   Reinder , geb. te Usquert [Gr] op dinsdag 6 jun 1826576, Grofsmid, ovl. (85 jaar oud) te Usquert [Gr] op donderdag 29 jun 1911253
  4.   Rensktje , geb. te Usquert [Gr] op vrijdag 24 okt 1828576, ovl. (11 maanden oud) te Usquert [Gr] op zondag 4 okt 1829253
  5.   Jannes , geb. te Usquert [Gr] op vrijdag 30 jul 1830576, ovl. (90 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 24 okt 192096, volgt VIIIek
  6.   Geertruida , geb. te Usquert [Gr] op dinsdag 16 jul 1833576, ovl. (71 jaar oud) te Usquert [Gr] op zondag 23 apr 1905253
  7.   Pieter , geb. te Usquert [Gr] op zaterdag 1 okt 1836576
 

Aantekeningen:
Anje Klasens Berghuis.
Ongehuwd.
 
 

Aantekeningen:
Reinder Berghuis.
Ongehuwd.
 
 

Aantekeningen:
Geertruida Berghuis.
Ongehuwd.
 

VIIbc.   Jacob Reinders Berghuis, zn. van Reinder Pieters Berghuis (VIx) en Anje Roekes, ged. te Baflo [Gr] op zondag 12 mrt 1797151, Schoolonderwijzer, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Huizinge [Gr] op dinsdag 7 nov 1854114, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 18 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 31 mei 1822 met Diewerke Tonnis Wijk, dr. van Tonnis Luitjes Wijk en Hilje Freerks Oudman, ged. te Bedum [Gr] op zondag 25 mrt 1804128, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Loppersum [Gr] op vrijdag 16 nov 1888430
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Hilje Jacobs , geb. te Huizinge [Gr] op dinsdag 25 mrt 1823293, ovl. (60 jaar oud) te Wetsinge [Gr] op vrijdag 1 jun 188391, volgt VIIIel
  2.   Anje Jacobs , geb. te Huizinge [Gr] op dinsdag 1 feb 1825293, ovl. (69 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 24 apr 1894103, volgt VIIIem
  3.   Aafke , geb. te Huizinge [Gr] op woensdag 17 okt 1827293, ovl. (82 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 17 dec 1909, volgt VIIIen
  4.   Reina , geb. te Huizinge [Gr] op zaterdag 26 dec 1829293, Kamermeid, ovl. (89 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op zaterdag 12 apr 1919465, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 14 mei 1859 met Leeuwe Machiels Delhaas, geb. te Usquert [Gr] op zaterdag 22 sep 1832576, Kleermaker, ovl. (70 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op woensdag 13 mei 1903465. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Reinder , geb. te Huizinge [Gr] op vrijdag 13 jul 1832293, ovl. (45 jaar oud) te Suriname op zaterdag 20 apr 1878578, volgt VIIIeo
  6.   Tonnis , geb. te Huizinge [Gr] op woensdag 2 mei 1838293, ovl. (54 jaar oud) te Huizinge [Gr] op zondag 23 apr 1893579, volgt VIIIep
 

Aantekeningen:
Diewerke Tonnis Wijk.
Wordt ook Diewerke Tonnis Alting genoemd.
 

VIIbd.   Jantje Enjes Berghuis, dr. van Eenje Pieters Berghuis (VIy) en Anje Jacobs, ged. te Warffum [Gr] op zondag 22 okt 178613, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Den Andel [Gr] op donderdag 12 dec 1861166, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 23 nov 1806 met Tjark Jannes Balkema, zn. van Jannes Klaasen Balk en Stijntje Tjarks, ged. te Warffum [Gr] op vrijdag 1 mrt 1776145, Daglooner, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Den Andel [Gr] op woensdag 4 nov 1846166
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   NN , (doodgeb.), ovl. te Warffum [Gr] op zondag 26 apr 1807581
  2.   Klaas Tjarks , ged. te Warffum [Gr] op zondag 19 aug 1810145, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 4 jan 1891103, volgt VIIIeq
  3.   Anje Tjarks , geb. te Warffum [Gr] op vrijdag 6 jan 1815452, ovl. (25 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 5 jan 1841103, volgt VIIIer
  4.   Stijntje Tjarks , geb. te Warffum [Gr] op vrijdag 30 apr 1819452, ovl. (66 jaar oud) te Den Andel [Gr] op woensdag 3 feb 1886166, volgt VIIIes
  5.   Enje , geb. te Warffum [Gr] op woensdag 17 aug 1831452, ovl. (32 jaar oud) te Schouwerzijl [Gr] op vrijdag 12 aug 1864153, volgt VIIIet

VIIbe.   Jacob Enjes Berghuis, zn. van Eenje Pieters Berghuis (VIy) en Anje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 28 sep 178833, Schoenmaker, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Warffum [Gr] op zaterdag 11 dec 1847103, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 30 apr 1812 met Grietje Koenes Jensema, dr. van Coene Cornelis en Antje Jans, ged. te Warffum [Gr] op zondag 5 mei 179313, Werkmeid, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 25 feb 1859103
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Pieter Jacobs , geb. te Warffum [Gr] op maandag 12 apr 1813452, ovl. (29 jaar oud) te Den Andel [Gr] op dinsdag 7 jun 1842166, volgt VIIIeu
  2.   Mattje Jacobs , geb. te Warffum [Gr] op zondag 20 aug 1815452, ovl. (41 jaar oud) te Warffum [Gr] op zaterdag 13 jun 1857103, volgt VIIIev
  3.   Enje Pieters , geb. te Warffum [Gr] op donderdag 9 mrt 1820452, ovl. (68 jaar oud) te Warffum [Gr] op maandag 28 mei 1888103, volgt VIIIew

VIIbf.   Dirkje Eentjes Berghuis, dr. van Eenje Pieters Berghuis (VIy) en Anje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op maandag 21 nov 179133, Linnennaaister, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Warffum [Gr] op maandag 11 mei 1857103, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Warffum [Gr] op donderdag 3 jun 1813 met Henderikus Pieters Bolhuis, zn. van Pieter Jans en Frouwke Sissing, ged. te Bafo op zondag 11 jan 1789112, Timmerman, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 25 jun 182255
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Anna Hendrikus , geb. te Warffum [Gr] op dinsdag 14 sep 1813452, ovl. (74 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 10 nov 1887, volgt VIIIex
  2.   Pieter Henderikus , geb. te Oosternieland [Gr] op donderdag 4 apr 1816290, ovl. (62 jaar oud) te Rasquert [Gr] op maandag 25 nov 1878166, volgt VIIIey
  3.   Enje , geb. te Kantens [Gr] op maandag 21 dec 1818176, ovl. (77 jaar oud) te Usquert [Gr] op vrijdag 27 dec 1895253, volgt VIIIez
  4.   Frouke , geb. te Kantens [Gr] op vrijdag 14 dec 1821176, ovl. (26 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 2 jul 1848103
 

Aantekeningen:
Dirkje Eentjes Berghuis.
Wordt ook Derje Enjes genoemd.
 
 

Aantekeningen:
Frouke Bolhuis.
Ongehuwd.
 
   Dirkje Eentjes Berghuis, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Warffum [Gr] op donderdag 31 jul 1828 met Homme Jans Bus, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 7 sep 179443, Schoenmaker, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 28 apr 1863103
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Jan , geb. te Warffum [Gr] op maandag 16 mrt 1829452, ovl. (33 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 3 jun 1862103, volgt VIIIfa
  2.   Antje Hommes , geb. te Warffum [Gr] op vrijdag 17 jan 1834452, ovl. (82 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 7 feb 191696, volgt VIIIfb

VIIbg.   Stijnje Eentjes Berghuis, dr. van Eenje Pieters Berghuis (VIy) en Anje Jacobs, ged. te Kantens [Gr] op zondag 15 mrt 179533, Koopvrouw, Winkeliersche, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Vliedorp op zaterdag 4 apr 1846254, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Leens [Gr] op dinsdag 7 mei 1816 met Roelf Abels Straatman, zn. van Abel Ubels Straatman en Trijntje Roelfs, geb. te Hasselt in 1784, Schoenmaker, Winkelier. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Trijntje , geb. te Vliedorp op dinsdag 9 sep 1817583, ovl. (80 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 20 aug 189896, volgt VIIIfc
  2.   Abellijna , geb. te Vliedorp op woensdag 5 jun 1822583, ovl. (77 jaar oud) te Ulrum [Gr] op dinsdag 31 okt 1899584, volgt VIIIfd
  3.   Elina , geb. te Vliedorp op zaterdag 3 jul 1824583, ovl. (25 jaar oud) te Zoutkamp [Gr] op zaterdag 27 apr 1850, volgt VIIIfe
   Roelf Abels Straatman, zn. van Abel Ubels Straatman en Trijntje Roelfs, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Leens [Gr] op donderdag 15 apr 1813 met Eltjen Jans Zijlstra, ged. te Wehe op zondag 7 aug 1791585, Schoenmakersche, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Wehe op zondag 25 dec 1814153
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Stijnje Eentjes Berghuis, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Ulrum [Gr] op woensdag 25 nov 1829 met Haaje Jans Wierenga, zn. van Jan Tammes Wierenga en Grietje Hajes, geb. te Houwerzijl [Gr]587, ged. te Niekerk [Gr] op zondag 10 dec 1797587, Koopman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Houwerzijl [Gr] op dinsdag 3 nov 1874. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Grietje Haaijes , geb. te Vliedorp op dinsdag 14 mei 1833583, ovl. (68 jaar oud) te Leens [Gr] op vrijdag 7 jun 1901153, volgt VIIIff
  2.   Jan Haaijes , geb. te Vliedorp op dinsdag 26 aug 1834583, volgt VIIIfg
  3.   Enje Haaijes , geb. te Houwerzijl [Gr] op maandag 26 feb 1838583, ovl. (9 dagen oud) te Houwerzijl [Gr] op woensdag 7 mrt 1838254
   Haaje Jans Wierenga, zn. van Jan Tammes Wierenga en Grietje Hajes, tr. (resp. ongeveer 49 en 35 jaar oud) (2) te Ulrum [Gr] op donderdag 6 mei 1847 met Alderdina Meertens Smit, geb. te Zoutkamp [Gr] op donderdag 25 jul 1811588, ged. te Zoutkamp [Gr] op zondag 25 aug 1811588, ovl. (61 jaar oud) te Houwerzijl [Gr] op vrijdag 28 feb 1873254
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIbh.   Pieter Enjes Berghuis, zn. van Eenje Pieters Berghuis (VIy) en Anje Jacobs, ged. te Warffum [Gr] op zondag 19 sep 180213, Schoenmaker, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 7 mei 1829 met Fenna Harmannus Huis, dr. van Harmannus Huis en Sara Klaasen, geb. te Warffum [Gr], ged. op zondag 25 dec 180313, Dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.   Harmannus , geb. te Warffum [Gr] op woensdag 5 mei 1830452, Schoenmaker, tr. (resp. 26 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam [Nh] op woensdag 21 mei 1856 met Johanna Maria de Witt, geb. te Amsterdam [Nh] in 1825, Dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Enje , geb. te Warffum [Gr] op zondag 30 sep 1832452, volgt VIIIfh
  3.   Jan Pieters , geb. te Warffum [Gr] op vrijdag 2 dec 1842452, ovl. (6 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 23 mrt 1849103
  4.   Guitje , geb. te Warffum [Gr] op donderdag 22 jan 1846452, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [Zh] op zaterdag 14 apr 1906590, volgt VIIIfi

VIIbi.   Frerijk (Freerk) Writsers Cleveringa, zn. van Writser Freriks Cleveringa en Stijnje Pieters Berghuis (VIz), geb. te Rottum op maandag 3 mrt 1777257, ged. te Rottum op vrijdag 7 mrt 177770, Landbouwer, ovl. (58 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 12 aug 1835, tr. (resp. 42 en ongeveer 29 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 2 dec 1819 met Jantje Luies Lanting, dr. van Luie Simens Lanting en Trijnje Freerks Clevering, ged. te Rottum op zondag 25 jul 1790257, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 26 jan 184355
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Stientje Freerks , geb. te Stitswerd [Gr] op maandag 18 sep 1820176, ovl. (1 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 7 jan 1822. 
  2.   Stientje Freerks , geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 14 dec 1822176, ovl. (25 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 28 mrt 184855, volgt VIIIfj
  3.   Trijtje Freerks , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 17 sep 1824176, ovl. (88 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 24 aug 191399
  4.   Writster Freerks , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 29 sep 1826176, ovl. (46 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op zondag 3 nov 187255, volgt VIIIfk
  5.   Luisina Freerks , geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 17 jun 1830176, ovl. (39 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 3 feb 187099, tr. (resp. 32 en 43 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 27 feb 1863 met Reinder Westerdijk, geb. te Uithuizen [Gr] op zaterdag 12 jun 1819292, Landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op maandag 26 feb 190099. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Aantekeningen:
Trijtje Freerks Cleveringa.
Ongehuwd.
 

VIIbj.   Peter (Pieter) Writzers Cleveringa, zn. van Writser Freriks Cleveringa en Stijnje Pieters Berghuis (VIz), ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 jun 178615, Daglooner, Landbouwer, Slagter, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 26 nov 184455, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op zaterdag 10 dec 1808 met Anje Harms Bretman, dr. van Harm Bartelds Bretman en Jantje Tonnis, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 dec 178515, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 1 jun 185655
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Writser , geb. te Stitswerd [Gr] op vrijdag 24 mrt 180915, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 16 apr 180915, ovl. (60 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 28 jun 1869 Ongehuwd55
  2.   Stijntje , geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 31 mei 181015, ovl. (75 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 30 okt 188555, volgt VIIIfl
  3.   Harm Pieter , geb. te Tinallinge [Gr] op zaterdag 15 okt 1814569, ovl. (65 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op woensdag 11 feb 188055, volgt VIIIfm
  4.   Freerk , geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 2 okt 1819176, ovl. (7 maanden oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 23 mei 182055
  5.   Freerk Pieters , geb. te Rottum op maandag 17 apr 1826176, ovl. (58 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 5 jan 188555, volgt VIIIfn
  6.   Tjalgen , geb. te Rottum op donderdag 10 apr 1828176, ovl. (1 jaar oud) te Rottum op zondag 30 aug 182955
  7.   Tjalling , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 20 feb 1833176, ovl. (7 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 15 feb 184155

VIIbk.   Grietje Writzers Cleveringa, dr. van Writser Freriks Cleveringa en Stijnje Pieters Berghuis (VIz), ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 26 feb 179215, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Westeremden [Gr] op donderdag 12 okt 1882259, tr. (resp. ongeveer 24 en 23 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op donderdag 3 okt 1816 met Derk Niclaas van der Tuuk, zn. van Niklaas Gerards van der Tuuk en Martjen Wijbes Brommersma, geb. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 8 jan 179315, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 13 jan 179315, Landbouwer, ovl. (36 jaar oud) te Kantens [Gr] op vrijdag 23 jan 182955
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Hinderika Derks , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 8 jan 1817176, ovl. (79 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 28 mrt 189655, tr. (resp. 41 en ongeveer 57 jaar oud) te Stedum [Gr] op maandag 28 jun 1858 met Jan Bartelds Goldhoorn, ged. te Loppersum [Gr] op donderdag 26 feb 1801593, Landbouwer, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Westeremden [Gr] op dinsdag 29 jul 1884259. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Wrister Derks , geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 5 dec 1818176, ovl. (58 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 4 mrt 187755, volgt VIIIfo
  3.   Martje Derks , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 1 mrt 1821176, ovl. (69 jaar oud) te Huizinge [Gr] op maandag 1 dec 1890114, volgt VIIIfp
  4.  Nicolaas Derks , geb. te Kantens [Gr] op zondag 2 nov 1823, volgt VIIIfq
  5.   Freerk Derks , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 20 mei 1826176, ovl. (1 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 2 jan 182855
  6.   Freerk Derks , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 8 nov 1828176, ovl. (13 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 30 okt 184255
  7.   NN , geb. te Kantens [Gr] op woensdag 31 dec 1834 Vader onbekend. Meer als vijf jaar na het overlijden van Derk Niclaas geboren176, ovl. (één dag oud) te Kantens [Gr] op woensdag 31 dec 1834 Enige uren na de geboorte overleden. 
   Grietje Writzers Cleveringa, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op vrijdag 10 apr 1835 met Tamme Pieters Arkema, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 11 dec 1796289, Boerenknegt, Tapper, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 16 feb 186555
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIbl.   Teeuwis Writsers Cleveringa, zn. van Writser Freriks Cleveringa en Stijnje Pieters Berghuis (VIz), ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 12 jan 179415, Landbouwer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 17 mei 1863260, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 21 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 10 jun 1826 met Jantje Jans de Jonge, dr. van Jan Jans de Jonge en Menje Luitjens Berghuis, ged. te Kantens [Gr] op zondag 16 sep 180442, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 5 dec 1871595
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Writser , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 10 nov 1827596, ovl. (6 weken oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 25 dec 1827597
  2.   Writzer , geb. te Bedum [Gr] op dinsdag 17 mrt 1829598, ovl. (11 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 17 jun 1840599
  3.  NN , geb. en ovl. te Bedum [Gr] op vrijdag 20 jan 1832 (doodgeb.). 
  4.   Jan , geb. te Bedum [Gr] op dinsdag 11 jun 1833601, ovl. (66 jaar oud) te Ulrum [Gr] op vrijdag 16 mrt 1900254, volgt VIIIfr
  5.   Stijntje , geb. te Bedum [Gr] op zaterdag 7 nov 1835602
  6.   Menje , geb. te Bedum [Gr] op dinsdag 22 mei 1838604, ovl. (6 maanden oud) te Bedum [Gr] op vrijdag 23 nov 1838603
  7.   Writser , geb. te Bedum [Gr] op maandag 16 nov 1840606, Landbouwer, ovl. (33 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 21 mei 1874605, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Adorp [Gr] op donderdag 19 mei 1870 met Grietje Sikkens, geb. te Wetsinge [Gr] op maandag 12 mei 1845608, ovl. (29 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 14 mei 1874609. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIbm.   Geert Klaassens Zijl, zn. van Klaas Geerts Zijl en Anje Pieters Berghuis (VIaa), geb. te Stitswerd [Gr] op zaterdag 28 nov 180715, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 3 jan 180815, Boerenknegt, Tapper, ovl. (46 jaar oud) te Usquert [Gr] op vrijdag 21 jul 1854253, tr. (resp. 37 en 24 jaar oud) te Usquert [Gr] op donderdag 9 okt 1845 met Grietje Jans Marema, geb. te Usquert [Gr] op zondag 26 aug 1821610, Naaister. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Anje Geerts , geb. te Usquert [Gr] op donderdag 6 dec 1849576, ovl. (1 jaar oud) te Usquert [Gr] op maandag 21 apr 1851253
  2.   Anje , geb. te Usquert [Gr] op vrijdag 11 jul 1851576, ovl. (32 jaar oud) te Usquert [Gr] op woensdag 24 okt 1883253, volgt VIIIfs
  3.   Klaas , geb. te Usquert [Gr] op maandag 28 mrt 1853576, ovl. (4 jaar oud) te Usquert [Gr] op zondag 13 dec 1857253

VIIbn.   Anna Pieters Berghuis, dr. van Pieter Reinders Berghuis (VIIax) en Ettje Klaassens Palmer (VIab), geb. te Oosternieland [Gr] op woensdag 31 mrt 1813290, ovl. (44 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 24 dec 185755, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 27 jun 1849 met Heero Meinardi, zn. van Hemmo Meinardi en Dietje Derks Knol, geb. te Kantens [Gr] op maandag 1 jun 1818 Tweeling176, Winkelier, ovl. (64 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 14 sep 188255
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   NN , (doodgeb.), ovl. te Kantens [Gr] op maandag 13 mei 185055
  2.   Dietje , geb. te Kantens [Gr] op dinsdag 29 sep 1857176, ovl. (4 maanden oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 2 feb 185855
   Heero Meinardi, zn. van Hemmo Meinardi en Dietje Derks Knol, tr. (resp. 46 en 31 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op zaterdag 21 jan 1865 met Lammiggien Wieringa, geb. te Engelbert [Gr] op maandag 17 jun 1833230, ovl. (73 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 17 okt 190655
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Dietje , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 28 sep 1867176, Dienstmeid, ovl. (82 jaar oud) te Kantens [Gr] op zondag 9 jul 195055, tr. met Freerk Cleveringa, zn. van Harm Pieter Cleveringa (VIIIfm) en Zwaantje Pieters Berghuis (VIIbo) (zie VIIIfx). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

VIIbo.   Zwaantje Pieters Berghuis, dr. van Pieter Reinders Berghuis (VIIax) en Ettje Klaassens Palmer (VIab), geb. te Oosternieland [Gr] op dinsdag 23 jul 1816290, Winkelierster, ovl. (76 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 30 sep 189255, tr. (resp. 18 en ongeveer 47 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zaterdag 23 aug 1834 met Jacob Mendelts, zn. van Mindelt Entes en Harmtje Lammerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 22 apr 178710, Vleeshouwer, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 19 mei 184355
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Mendelt , geb. te Stitswerd [Gr] op woensdag 22 jun 1836176, ovl. (81 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 14 feb 191855, volgt VIIIft
  2.   Pieter , geb. te Stitswerd [Gr] op donderdag 14 mrt 1839176, ovl. (59 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 9 nov 189872, volgt VIIIfu
  3.   Jacob , geb. te Stitswerd [Gr] op dinsdag 7 sep 1841176, Boerenknecht, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 30 mrt 1867 met Antje Hindriks Kwint, geb. te Stedum [Gr] op woensdag 30 dec 1840403, Dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

Aantekeningen:
Jacob Mendelts.
Emigrant Jacob Mendelts.
26 jaar daglooner.
Vertrek uit Middelstum.
Vertrek naar Noord-Amerika.
Datum vertrek 1867.
Religie Christelijk Afgescheiden.
Vrouw 1.
Reden van vertrek Om de middelen van bestaan te verbeteren.
Mindergegoeden.
Hoofdelijke omslag Neen.
Bron: Nationaal Archief, Staat van landverhuizers in 1867 Groningen (Provincie) (toegang 2-04-23-02) Inventarisnummer 26-I.
 
  Zwaantje Pieters Berghuis (VIIbo), tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op woensdag 18 mrt 1846 met haar achterneef Harm Pieter Cleveringa, zn. van Peter (Pieter) Writzers Cleveringa (VIIbj) en Anje Harms Bretman (zie VIIIfm). 

VIIbp.   Martjen Jacobs Berghuis, dr. van Jacob Reintjes Berghuis (VIac) en Anje Harms Vegter, ged. te Uithuizen [Gr] op donderdag 1 mrt 178743, Dagloonster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 8 feb 186399, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en 34 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zondag 9 okt 1808 met Jacob Eilts Tuuk, zn. van Eilt Jacobs en Jantien Jans, geb. te Leermens [Gr] op zaterdag 9 jul 1774611, ged. te Leermens [Gr] op zondag 10 jul 1774611, Daglooner, ovl. (61 jaar oud) te Kantens [Gr] op dinsdag 5 apr 183655
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jantje Jacobs , ged. te Kantens [Gr] op zondag 16 apr 180933, ovl. (ongeveer 4 weken oud) te Kantens [Gr] op zondag 14 mei 1809317, begr. te Kantens [Gr]
  2.   Eilt Jacobs , geb. te Zandeweer [Gr] op donderdag 28 nov 1811176, ovl. (38 jaar oud) te Usquert [Gr] op maandag 22 apr 1850253, volgt VIIIfz
  3.   Jan , geb. te Zandeweer [Gr] op woensdag 17 mei 1820176, Landbouwer aan de Hooilandseweg te Roodeschool, ovl. (79 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op maandag 5 jun 1899465, tr. (resp. 32 en 45 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 7 mei 1853 met Anje Bakker, geb. te Spijk op vrijdag 18 mrt 1808612, ged. te Spijk op zondag 27 mrt 1808612, Landbouwersche, ovl. (85 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op donderdag 23 mrt 1893465. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jantje , geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 21 dec 1823176
  5.   Trijntje , geb. te Zandeweer [Gr] op maandag 17 okt 1825176
   Martjen Jacobs Berghuis, tr. (resp. ongeveer 55 en 50 jaar oud) (2) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 16 apr 1842 met Tjaard Thomas Zuidema, geb. te Eenrum [Gr] op zaterdag 21 jan 1792562, ged. te Eenrum [Gr] op zondag 5 feb 1792562, Vleeschhouwer, ovl. (84 jaar oud) te Eenrum [Gr] op zondag 10 dec 1876152
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Tjaard Thomas Zuidema, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 9 sep 1820 met Grietje Hindriks van Dijkum, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 16 mrt 1800289, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 6 aug 183599
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Tjaard Thomas Zuidema, tr. (resp. 44 en 33 jaar oud) (2) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 13 feb 1836 met Anna Pieters Steenhuis, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 28 jul 1802344, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 8 aug 1802344, ovl. (36 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 26 jul 183999
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIbq.   Reintje Jacobs Berghuis, zn. van Jacob Reintjes Berghuis (VIac) en Anje Harms Vegter, ged. te Uithuizen [Gr] op dinsdag 5 feb 178843, Daglooner, Koornschipper, Pelmuldersknegt, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 24 apr 1847114, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 62 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zaterdag 25 sep 1824 met Aaltje Jacobs Bos, geb. te Huizinge [Gr] in 1762, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 31 aug 182655
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aaltje Jacobs Bos, relatie (1) met Wolter Willems Bos, ovl. voor 1824. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 
   Reintje Jacobs Berghuis, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op zaterdag 13 jan 1827 met Lammina Aaldriks Hoeksema, dr. van Aaldrik Hendriks Hoeksema en Jantje Alberts, geb. te Saaxumhuizen [Gr] in 1794, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 21 jun 1856114
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacob Reintjes , geb. te Middelstum [Gr] op vrijdag 14 sep 1827293, ovl. (72 jaar oud) te Middelstum [Gr] op woensdag 13 jun 1900, volgt VIIIga

VIIbr.   Harmen Jacobs Berghuis, zn. van Jacob Reintjes Berghuis (VIac) en Anje Harms Vegter, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 20 mrt 179143, Boereknegt, Daglooner, Slagter, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 15 okt 1827, tr. (resp. ongeveer 21 en 25 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 30 apr 1812 met Grietje Bonnis Bonnema, geb. te Stedum [Gr] op vrijdag 30 mrt 1787272, ged. te Stedum [Gr] op zondag 29 apr 1787272, Dienstbode, ovl. (72 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 9 sep 1859259
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Anna , geb. te Kantens [Gr] op zondag 23 aug 1812176, ovl. (82 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 13 okt 189496, volgt VIIIgb
  2.   Bonne , geb. te Toornwerd [Gr] op dinsdag 4 okt 1814293, Fuselier, ovl. (22 jaar oud) te Grave [Nb] op maandag 5 jun 1837 Ongehuwd.
Moeder wordt Grietje Bonnes Bouma genoemd114
  3.   Jan , geb. te Toornwerd [Gr] op vrijdag 27 aug 1819293, ovl. (8 maanden oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 12 mei 1820114
  4.   Jacob Harms , geb. te Middelstum [Gr] op donderdag 24 nov 1825293, ovl. (2 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 29 sep 1828114

VIIbs.   Simon Jacobs Berghuis, zn. van Jacob Reintjes Berghuis (VIac) en Anje Harms Vegter, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 22 apr 179243, Boereknegt, Commissionair, Herbergier, Kommissiekoper, Koornschipper, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op vrijdag 12 mrt 185255, tr. (resp. ongeveer 21 en 24 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 7 okt 1813 met Anje Luies Lanting, dr. van Luie Simens Lanting en Trijnje Freerks Clevering, geb. te Rottum op maandag 24 nov 1788 Vader geboren te Toornwerd; moeder geboren te Rottum70, ged. te Rottum op zondag 30 nov 178870, Landbouwersche, ovl. (66 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op maandag 5 feb 185555
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jacob Simens , geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 28 nov 1813176, ovl. (55 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op zondag 21 mrt 186955, volgt VIIIgc
  2.   Luije Simens Lanting-Berghuis, geb. te Zandeweer [Gr] op woensdag 20 mrt 1816176, ovl. (43 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op maandag 13 feb 186055
  3.   Trijntje Freerks Cleveringa Berghuis, geb. te Zandeweer [Gr] op maandag 11 jan 1819176, ovl. (88 jaar oud) te Huizinge [Gr] op maandag 9 dec 1907114, volgt VIIIgd
  4.   Anna Simens , geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 23 feb 1823176, ovl. (84 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 24 aug 1907253, volgt VIIIge
  5.   Grietje Sijmens , geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 25 jan 1829176, ovl. (90 jaar oud) te Zuidlaren [Dr] op woensdag 26 nov 191996, volgt VIIIgf

VIIbt.   Jan Jacobs Berghuis, zn. van Jacob Reintjes Berghuis (VIac) en Anje Harms Vegter, ged. te Kantens [Gr] op zondag 26 mei 180533, Daglooner, Herbergier, Koopman, Slagter, Vleeschhouwer, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 24 feb 187955, tr. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 19 nov 1829 met Geertje Simons Juk, dr. van Simon Sikkes Juk en Anje Remges, geb. te Oldenzijl [Gr] op woensdag 20 jun 1804157, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 1 jul 1804157, ovl. (69 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 11 mrt 187455
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Anje , geb. te Kantens [Gr] op woensdag 6 jun 1832176, ovl. (86 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 14 jun 1918259, tr. (resp. 40 en 30 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 30 nov 1872 met Geert Dijk, geb. te Kantens [Gr] op maandag 7 mrt 1842176, ovl. (75 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 2 jan 191855. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Simon , geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 22 aug 1835176, ovl. (66 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op donderdag 24 jul 190255, volgt VIIIgg
  3.   Harm , geb. te Kantens [Gr] op maandag 26 mrt 1838176, ovl. (64 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 15 dec 1902. 

VIIbu.   Stijntje Sijmons Nienoord, dr. van Simon Reintjes Neinoord (VIad) en Antje Jans de Vries (VIIas), geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op zondag 29 apr 1798151, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 24 dec 183655, tr. (resp. ongeveer 19 en 20 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 2 apr 1818 met Jan Tjaarts Rijkels, zn. van Tjaart Rijkels Rijkels en Hiektje Heines, geb. te Warffum [Gr] op dinsdag 13 feb 1798265, Landbouwer, Pelmulder, ovl. (39 jaar oud) te Kantens [Gr] op vrijdag 12 mei 183755
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Hiekje Jans , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 3 jun 1819176, ovl. (27 jaar oud) te Den Andel [Gr] op maandag 24 mei 1847166, volgt VIIIgh
  2.   Antje Jans , geb. te Rottum op dinsdag 9 jan 1821176, ovl. (45 jaar oud) te Warffum [Gr] op zondag 15 jul 1866103, volgt VIIIgi
  3.   Jantje Jans , geb. te Rasquert [Gr] op zaterdag 24 aug 1822569, ovl. (15 dagen oud) te Rasquert [Gr] op zondag 8 sep 1822166
  4.   Eltje Jans , geb. te Rasquert [Gr] op zondag 16 nov 1823569, ovl. (16 jaar oud) te Warffum [Gr] op maandag 9 mrt 1840103
  5.   Jantje Jans , geb. te Saaxumhuizen [Gr] op vrijdag 8 jul 1825569, ovl. (1 jaar oud) te Toornwerd [Gr] op dinsdag 12 jun 1827114
  6.   Grietje Jans , geb. te Toornwerd [Gr] op maandag 1 jan 1827293, volgt VIIIgj
  7.   Sijmen Jans , geb. te Toornwerd [Gr] op maandag 21 apr 1828293, ovl. (50 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 10 dec 1878465, volgt VIIIgk
  8.   Jantje Jans , geb. te Toornwerd [Gr] op maandag 17 mei 1830293, ovl. (47 jaar oud) te Leens [Gr] op woensdag 20 mrt 1878153, tr. (resp. 23 en 35 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 1 dec 1853 met Oewe Bulthuis, geb. te Pieterburen [Gr] op dinsdag 10 feb 1818565, Kastelein, Koopman, ovl. (70 jaar oud) te Leens [Gr] op dinsdag 27 mrt 1888153. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Stijntje Jans , geb. te Rottum op zaterdag 16 jun 1832176, ovl. (3 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 22 jun 183555
  10.   NN , (doodgeb.), ovl. te Kantens [Gr] op zaterdag 26 apr 183455
  11.   Stijntje , geb. te Rottum op vrijdag 23 dec 1836176, ovl. (79 jaar oud) te Den Andel [Gr] op zondag 23 jan 1916166, volgt VIIIgl

VIIbv.   Jantje Sijmens Nienoord, dr. van Simon Reintjes Neinoord (VIad) en Antje Jans de Vries (VIIas), geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op zondag 1 dec 1799151, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op maandag 9 jun 1834259, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Winsum op zaterdag 7 aug 1819 met Meint Hindriks Polman, ged. te Ranum [Gr] op zondag 4 sep 1796615, Landbouwer, Mulder, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op zondag 25 jul 1858259
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Hindrik Meints , geb. te Kantens [Gr] op donderdag 23 dec 1819176, ovl. (7 weken oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 12 feb 1820. 
  2.   Antje Meints , geb. te Rasquert [Gr] op zaterdag 10 feb 1821569, ovl. (18 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 16 aug 1839259
  3.   Hindrik Meints , geb. te Wetsinge [Gr] op woensdag 14 aug 1822531, ovl. (41 jaar oud) te Stedum [Gr] op donderdag 24 dec 1863259, volgt VIIIgm
  4.   Baike Meints , geb. te Garsthuizen [Gr] op zaterdag 1 nov 1823403, ovl. (4 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op woensdag 14 mei 1828259
  5.   Jan Jakobs Rietma , geb. te Garsthuizen [Gr] op vrijdag 18 feb 1831403, ovl. (83 jaar oud) te Stedum [Gr] op donderdag 2 jul 1914259, volgt VIIIgn
  Meint Hindriks Polman, tr. (2) met zijn nicht Antje Jans de Vries-Nienoord, dr. van Reintje Sijmens Nienoord (VIIbx) en Trijntje Jacobs Breeksema (zie VIIIgr). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.   Reintje , geb. te Garsthuizen [Gr] op zondag 21 mei 1843403, Theologie student, ovl. (56 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 29 okt 189996, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op vrijdag 6 sep 1872 met Hilje Dijksterhuis, geb. te Zijldijk [Gr] op zondag 13 dec 1846617, ovl. (75 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 11 jan 192296. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jakob , geb. te Garsthuizen [Gr] op woensdag 21 mei 1851403
  3.   Simon , geb. te Garsthuizen [Gr] op dinsdag 3 jun 1856403, ovl. (57 jaar oud) te Westernieland [Gr] op zaterdag 2 mei 1914152, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Oldehove [Gr] op donderdag 19 feb 1885 met Stijntje Homan, geb. te Oldehove [Gr] op zondag 24 aug 1862573, ovl. (91 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 9 mrt 195496. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIIbw.   Jan Sijmens Nienoord, zn. van Simon Reintjes Neinoord (VIad) en Antje Jans de Vries (VIIas), geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op zondag 22 aug 1802151, Herbergier te Onderdendam in ‘t Regthuis, Landbouwer op de boerderij “de Delthe” onder Stitswerd sinds 1841, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 19 jan 185255, begr. te Menkeweer, tr. (resp. ongeveer 22 en 33 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 21 mei 1825 met Koopke Duurts, dr. van Duurt Klaasens en Anje Klaasens, geb. te Hoogemeeden (Gem. Aduard) op donderdag 19 apr 1792619, ged. te Hoogemeeden (Gem. Aduard) op zondag 13 mei 1792619, Herbergiersche, Landbouwersche, ovl. (67 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 3 dec 185955, begr. te Menkeweer
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Antje , geb. te Onderdendam [Gr] op dinsdag 25 okt 1825433, ovl. (26 jaar oud) te Kantens [Gr] op zaterdag 19 jun 1852 Ongehuwd55
  2.   Jacobus Jans , geb. te Onderdendam [Gr] op woensdag 19 dec 1827620, ovl. (49 jaar oud) te Onderdendam [Gr] op zaterdag 19 mei 1877621, volgt VIIIgo
  3.   Jan Jans , geb. te Onderdendam [Gr] op zondag 29 nov 1829433, ovl. (75 jaar oud) te Kantens [Gr] op vrijdag 28 apr 190555, volgt VIIIgp
  4.   Duurt , geb. te Onderdendam [Gr] op zondag 8 jan 1832433, ovl. (61 jaar oud) te Oude Pekela [Gr] op vrijdag 19 mei 1893622, volgt VIIIgq
  5.   Stientje , geb. te Onderdendam [Gr] op zaterdag 29 mrt 1834433, ovl. (23 jaar oud) te Kantens [Gr] op donderdag 21 jan 185855
 

Aantekeningen:
Jan Sijmens Nienoord.
In 1829 hadden Jan Sijmens en Koopke de herberg 't Regthuis in Onderdendam te koop.
Vrij, UIT DE HAND, om te Verkoopen, om op Mei 1829 te aanvaarden, wordt aangeboden: de van ouds zeer gerenommeerde HERBERG en BEHUIZINGE, HET VOORMALIG REGTHUIS VAN HUNSINGO, thans het locaal van zittingen voor HET PLAATSELIJK BESTUUR, en van het VREDEGEREGT te ONDERDENDAM ; voorts een nieuw gebouwde STALLING. Voor 80 a 100 Paarden, als mede 3 bunders 50 roeden kostelijk oud GROENLAND. Alles staande en gelegen te Onderdendam. De gadingmakende vervoege zich vòòr of op den 20 December 1828, b ij de Eigenaren en Bewoners, J.S.NIENOORT, en vrouw KOOPKE DUURTS, te Onderdendam.
In 1841 kopen Jan Simons Nienoord en zijn vrouw Koopke Duurts van Jacob Everts Elema en zijn zwager Simon Pompejus van der Tuuk, de boerderij de Delthe te Stitwerd, en gingen daar wonen.
 
   Koopke Duurts, dr. van Duurt Klaasens en Anje Klaasens, tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Aduard [Gr] op zaterdag 2 mei 1812 met Jan Menses Feringa, ged. te Niehove [Gr] op zondag 17 apr 1791625, Herbergier, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Menkeweer op woensdag 11 feb 1824624
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIbx.   Reintje Sijmens Nienoord, zn. van Simon Reintjes Neinoord (VIad) en Antje Jans de Vries (VIIas), geb. te Rasquert [Gr], ged. te Baflo [Gr] op zondag 29 jan 1804151, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rasquert [Gr] op zondag 20 jul 1828166, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 30 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 13 dec 1822 met Trijntje Jacobs Breeksema, dr. van Jacob Fokkes Breeksema en Trijntje Alberts, ged. te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 24 jun 1792626, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op vrijdag 16 feb 1849114
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Antje Jans de Vries-Nienoord, geb. te Toornwerd [Gr] op woensdag 5 jul 1820301, ovl. (38 jaar oud) te Garsthuizen [Gr] op zondag 22 mei 1859259, volgt VIIIgr
  2.   Sijmen Reintjes , geb. te Toornwerd [Gr] op zaterdag 23 mrt 1822 Bij huwelijk van Reintje en Trijntje erkend293, ovl. (18 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op woensdag 15 apr 1840. 
  3.   Catharina Reintjes Neinoord, geb. te Toornwerd [Gr] op donderdag 8 jan 1824293, ovl. (23 jaar oud) te Ezinge [Gr] op dinsdag 7 sep 1847627, volgt VIIIgs
  Trijntje Jacobs Breeksema, dr. van Jacob Fokkes Breeksema en Trijntje Alberts, tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 57 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op vrijdag 14 okt 1836 met Cornellis Reinjes Smedes, geb. te Woltersum [Gr] in 1779, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op zaterdag 28 jan 1854. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIby.   Sioeke Gerrits, dr. van Gerrit Harms en Tiaaktien Reintjes Berghuis (VIae), geb. te Stedum [Gr] op maandag 18 dec 1797271, ged. te Stedum [Gr] op maandag 25 dec 1797272, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 27 mei 183296, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 2 apr 1818 met Garmt Ties Tiessen, zn. van Ties Garmts Tiessen en Geertje Duirts, ged. te Warffum [Gr] op zondag 19 apr 1795145, Herbergier, Kastelein, Logementhouder, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 10 mrt 1853. 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.   Geertje Garmts , geb. te Groningen [Gr] op zondag 11 feb 1821287, ovl. (64 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 27 aug 188596, volgt VIIIgt
  2.   Tjaarlina , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 17 dec 1822287, ovl. (24 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 12 mrt 1847 Ongehuwd96
  3.   Gerbina , geb. te Groningen [Gr] op maandag 3 jan 1825287, ovl. (68 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 20 dec 189396, volgt VIIIgu
  4.   Grietje , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 14 nov 1826287, ovl. (29 dagen oud) te Groningen [Gr] op woensdag 13 dec 182696
  5.   Tiessea , geb. te Groningen [Gr] op zondag 24 feb 1828287, ovl. (71 jaar oud) te Leegkerk [Gr] op maandag 6 nov 1899229, volgt VIIIgv
  6.   Grietje , geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 27 jul 1830287, ovl. (86 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 1 mei 191796, volgt VIIIgw
   Garmt Ties Tiessen, zn. van Ties Garmts Tiessen en Geertje Duirts, tr. (resp. ongeveer 38 en 29 jaar oud) (2) te 't Zandt [Gr] op zaterdag 15 mrt 1834 met Engeltje Derks Omta, geb. te Spijk op zaterdag 29 sep 1804 Tweeling629, ged. te Spijk op zondag 21 okt 1804629, ovl. (45 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 9 okt 1849630
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Garmt Ties Tiessen, tr. (resp. ongeveer 55 en 58 jaar oud) (3) te Groningen [Gr] op donderdag 13 mrt 1851 met Bouwke Derks Huizinga, dr. van Derk Luies Huizinga en Eltjen Melles Doornbos, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 25 apr 1792632, ovl. (94 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op dinsdag 30 nov 1886633
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIbz.   Jacob Tjakkes Drukker, zn. van Tjakke Sjoerd Drukker en Tiaaktien Reintjes Berghuis (VIae), geb. te Veendam [Gr] op zaterdag 6 jul 1816282, Landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 2 apr 189996, tr. (resp. 42 en 39 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 11 dec 1858 met Pieterke Simons de Wit, geb. te Bedum [Gr] op maandag 15 mrt 1819433, ovl. (71 jaar oud) te Noorderhoogebrug [Gr] op woensdag 1 okt 189083
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Tjakelina , geb. te Noordwolde op zaterdag 1 jan 1859433, ovl. (5 maanden oud) te Noordwolde op dinsdag 28 jun 185972
  2.   Tjakko , geb. te Noordwolde op donderdag 29 mrt 1860433, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 4 aug 1923 Ongehuwd96
  3.   Tjerkelina , geb. te Noordwolde op maandag 4 nov 1861433, ovl. (63 jaar oud) te Muntendam [Gr] op zondag 27 sep 1925277, volgt VIIIgx

VIIca.   Kornelis Ennes Nienoord, zn. van Enne Reintjes Neinoord (VIaf) en Etje Harms Moorlag, geb. te Kantens [Gr] op zondag 22 mei 1814176, Daglooner, ovl. (62 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 21 jun 187655, tr. (resp. 32 en 20 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 18 sep 1846 met Fenna Jacobs Doornbos, dr. van Jacob Klaassen Doornbosch en Janna Douwes, geb. te Middelstum [Gr] op zondag 6 aug 1826293, Boerenmeid, ovl. (42 jaar oud) te Kantens [Gr] op maandag 5 apr 186955
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anna , geb. te Kantens [Gr] op maandag 22 okt 1849176, volgt VIIIgy

VIIcb.   Jan Ennes Neinoort, zn. van Enne Reintjes Neinoord (VIaf) en Etje Harms Moorlag, geb. te Kantens [Gr] op zaterdag 5 jul 1817285, Boerenknecht, Landbouwer, ovl. (41 jaar oud) te Huizinge [Gr] op dinsdag 30 nov 1858286, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 24 nov 1848 met Elje Eisses van Kampen, dr. van Eisse Geugchien Kampen en Peterke Alberts Geertsema, geb. te Huizinge [Gr] op zaterdag 28 sep 1822635, Boerenmeid, ovl. (71 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 29 sep 1893636
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Eisse Neinoord, geb. te Huizinge [Gr] op zaterdag 10 feb 1849637, Dienstknecht, Landbouwer, ovl. (85 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op woensdag 24 okt 1934638, tr. (resp. 33 en 42 jaar oud) (1) te Adorp [Gr] op donderdag 25 mei 1882 met Geertruid Medema, geb. te Wetsinge [Gr] op zondag 1 sep 1839640, Landbouwersche, ovl. (68 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 10 dec 1907641. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 61 en 59 jaar oud) (2) te Adorp [Gr] op woensdag 16 mrt 1910 met Jantien Bierma, geb. te Garrelsweer [Gr] op zondag 16 mrt 1851643, Huishoudster, ovl. (75 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op dinsdag 13 apr 192655. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Elje Eisses van Kampen, dr. van Eisse Geugchien Kampen en Peterke Alberts Geertsema, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op dinsdag 24 apr 1860 met Jan van Zanten, geb. te Krewerd [Gr] op zaterdag 17 apr 1830645, Daglooner, Landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 29 mrt 1910646
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Pieterke , geb. te Huizinge [Gr] op vrijdag 2 nov 1860648, ovl. (9 dagen oud) te Huizinge [Gr] op zondag 11 nov 1860647
  2.   Pieterke , geb. te Huizinge [Gr] op maandag 27 okt 1862650, Dienstmeid, ovl. (73 jaar oud) te Sint Annen op zondag 19 jan 1936649, relatie met Jacob Dennebos, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 11 jan 1866651, Korenschipper, ovl. (80 jaar oud) te Sint Annen op woensdag 1 jan 1947652. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Kornelis , geb. te Huizinge [Gr] op maandag 18 jul 1864654, Boekhouder, ovl. (66 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 14 apr 1931653, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 30 aug 1892 met Martha Döbken, geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 17 feb 1865656, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 14 apr 1938657. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIcc.   Jantjen Jacobs Knol, dr. van Jacob Derks Knol en Stijntje Rijntjes Barghuis (VIag), geb. te Uithuizen [Gr] op vrijdag 20 mei 1814290,292, Dienstmeid, ovl. (38 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 6 okt 1852291, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 18 okt 1845 met Jan Ties Boelkens, zn. van Ties Luitjens Boelkens en Anje Jans Buurma, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 28 sep 1822290, Grofsmid, Herbergier, Smid, Smidsknecht, ovl. (62 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 15 sep 1885465
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Stijntje , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 26 feb 1846290, ovl. (17 jaar oud) te Godlinze [Gr] op woensdag 13 jan 1864475
  2.  Anje , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 23 mrt 1847. 
  3.   Ties , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 25 apr 1848290, ovl. (45 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 14 okt 1893465, volgt VIIIgz
  4.   Hieltje , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 28 dec 1849290, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1902, volgt VIIIha
  5.   Luitje , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 28 dec 1849290, ovl. (3 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 2 mrt 1853465
  6.   Derk , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 26 mrt 1851290
   Jan Ties Boelkens, zn. van Ties Luitjens Boelkens en Anje Jans Buurma, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 7 dec 1854 met Deddina Smith, geb. te Nieuwolda [Gr] op woensdag 15 mrt 1820658, ovl. (71 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 4 apr 1891465
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Imke , geb. te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 12 jul 1860660, ovl. (68 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 25 mrt 1929659, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 27 mei 1885 met Lubbertus Ikema, zn. van Jan Lubberts Ikema en Aaltje Lubberts Arkema, geb. te Oosternieland [Gr] op vrijdag 20 mrt 1857662, Landbouwer, Landgebruiker, ovl. (64 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 29 mrt 1921. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

VIIcd.   Anje Sijmens van der Leide, dr. van Siemen Eibes van der Leide en Henderika Reintjes Nienoord (VIah), geb. te Ten Boer [Gr] op zondag 28 mrt 1819301, ovl. (40 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 14 nov 1859114, tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 4 mei 1855 met Edze Sikkema, zn. van Pieter Alderts Sikkema en Anje Pieters van der Weg, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 21 dec 1822290, Landbouwer. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Henderika Anna , geb. te Middelstum [Gr] op maandag 3 aug 1857293, ovl. (20 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op donderdag 16 mei 1878114, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Middelstum [Gr] op maandag 1 apr 1878 met Pieter Faber, geb. te Kloosterburen [Gr] op woensdag 25 dec 1850529, Landbouwer, ovl. (73 jaar oud) te Stedum [Gr] op woensdag 23 apr 1924663. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Edze Sikkema, zn. van Pieter Alderts Sikkema en Anje Pieters van der Weg, tr. (resp. 39 en ongeveer 19 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op vrijdag 2 mei 1862 met Grietje Groenveld, geb. te Stedum [Gr] in 1843. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIce.   Bouke Sijmens Bakker, dr. van Simon Meertens Bakker (VIaj) en Anje Jans ter Borgh, geb. te Farmsum [Gr] op maandag 26 nov 1804303, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 30 dec 1804303, ovl. (58 jaar oud) te Wildervank [Gr] op maandag 2 feb 1863312, tr. (resp. 20 en ongeveer 26 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op zaterdag 22 jan 1825 Wettiging 1 kind met Remke Jeltes de Jonge, zn. van Jelte Jochems de Jonge en Geessien Jans, ged. te Wildervank [Gr] op donderdag 1 feb 1798664, Schipper, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Deventer [Ov] op donderdag 13 mrt 1851312
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Johanna Remkes