Bronnen Bronnen
Bronnen

S29469

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1880, archiefnummer 30-17, Burgerlijke Stand Hemelumer Oldeferd - Tresoar, inventarisnummer 1019, aktenummer 070
hierin
Rein de Bok (*1880-)

S29470

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1882, archiefnummer 30-17, Burgerlijke Stand Hemelumer Oldeferd - Tresoar, inventarisnummer 1019, aktenummer 154
hierin
Johanna de Bok (*1882-)

S29471

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1884, archiefnummer 30-17, Burgerlijke Stand Hemelumer Oldeferd - Tresoar, inventarisnummer 3011, aktenummer 016
hierin
NN de Bok (-1884)

S29472

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1876, archiefnummer 30-31, Burgerlijke Stand Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 1040, aktenummer 168
hierin
Sebe de Bok (*1876-1876)

S29473

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1886-1889, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3024, aktenummer 114
hierin
NN de Bok (-1887)

S29474

Algemene bron (Algemene bron)
Huwelijksregister 1890, archiefnummer 30-17, Burgerlijke Stand Hemelumer Oldeferd - Tresoar, inventarisnummer 2015, aktenummer 2
hierin
Jacob de Bok en Tjitske Bosma

S29475

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1876, archiefnummer 30-17, Burgerlijke Stand Hemelumer Oldeferd - Tresoar, inventarisnummer 3009, aktenummer 061
hierin
Sebe de Bok (*1876-1876)

S29476

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1853, archiefnummer 30-31, Burgerlijke Stand Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 1026, aktenummer 038
hierin
Tjitske Bosma (*1853-)

S29477

Geboorteregister Bierum 1890 Aktenummer 134 (Algemene bron)
hierin
Grietje Toxopeus (*1890-)

S29478

Geboorteregister Bierum 1892 Aktenummer 12 (Algemene bron)
hierin
Sebe Toxopeus (*1892-1929)

S29479

Geboorteregister Bierum 1893 Aktenummer 10 (Algemene bron)
hierin
Wolter Toxopeus (*1893-1922)

S29480

Geboorteregister Bierum 1894 Aktenummer 45 (Algemene bron)
hierin
Hindrik Toxopeus (*1894-1894)

S29481

Overlijdensregister Bierum 1894 Aktenummer 49 (Algemene bron)
hierin
Hindrik Toxopeus (*1894-1894)

S29482

Geboorteregister Bierum 1905 Aktenummer 57 (Algemene bron)
hierin
Johannes Toxopeus (*1905-1996)

S29483

Huwelijksregister Bierum 1920 Aktenummer 10 (Algemene bron)
hierin
Geert Bulthuis en Grietje Toxopeus

S29484

Overlijdensregister Bierum 1922 Aktenummer 46 (Algemene bron)
hierin
Wolter Toxopeus (*1893-1922)

S29485

Overlijdensregister Bierum 1929 Aktenummer 19 (Algemene bron)
hierin
Sebe Toxopeus (*1892-1929)

S29486

Huwelijksregister Bierum 1936 Aktenummer 24 (Algemene bron)
hierin
Johannes Toxopeus en Harmke Mulder

S29487

Overlijdensregister Bierum 1945 Aktenummer 23 (Algemene bron)
hierin
Kornelske van Heukelem (*1868-1945)

S29488

Geboorteregister 't Zandt 1868 Aktenummer 52 (Algemene bron)
hierin
Kornelske van Heukelem (*1868-1945)