Bronnen Bronnen
Bronnen

S32649

Overlijdensregister Groningen 1947 Aktenummer 1834 (Algemene bron)
hierin
Berendina Noorman (*1867-1947)

S32650

Huwelijksregister Groningen 1921 Aktenummer 44 (Algemene bron)
hierin
Harm Steen en Berendina Noorman

S32651

Geboorteregister Hoogezand 1863 Aktenummer 59 (Algemene bron)
hierin
Harm Steen (*1863-1940)

S32652

Overlijdensregister Groningen 1940 Aktenummer 1329 (Algemene bron)
hierin
Harm Steen (*1863-1940)

S32653

Geboorteregister Ten Boer 1903 Aktenummer 89 (Algemene bron)
hierin
Aaltje Bolt (*1903-)

S32654

Huwelijksregister Groningen 1926 Aktenummer 597 (Algemene bron)
hierin
Pieter Fokko Wijma en Aaltje Bolt

S32655

Geboorteregister Groningen 1903 Aktenummer 1505 (Algemene bron)
hierin
Pieter Fokko Wijma (*1903-)

S32656

Geboorteregister Middelstum 1872 Aktenummer 17 (Algemene bron)
hierin
Aafke Tamminga (*1872-1957)

S32657

Overlijdensregister Bedum 1957 Aktenummer 48 (Algemene bron)
hierin
Aafke Tamminga (*1872-1957)

S32658

Geboorteregister Leens 1897 Aktenummer 14 (Algemene bron)
hierin
Fenje Bolt (*1897-1981)

S32659

Geboorteregister Bedum 1899 Aktenummer 59 (Algemene bron)
hierin
Grietje Bolt (*1899-1962)

S32660

Geboorteregister Bedum 1901 Aktenummer 10 (Algemene bron)
hierin
Anje Bolt (*1901-)

S32661

Geboorteregister Bedum 1902 Aktenummer 10 (Algemene bron)
hierin
Antje Bolt (*1902-)

S32662

Geboorteregister Bedum 1903 Aktenummer 89 (Algemene bron)
hierin
Jakoba Bolt (*1903-)

S32663

Geboorteregister Bedum 1906 Aktenummer 57 (Algemene bron)
hierin
Jan Jakob Bolt (*1906-)

S32664

Geboorteregister Bedum 1907 Aktenummer 84 (Algemene bron)
hierin
Anna Bolt (*1907-1915)

S32665

Geboorteregister Bedum 1910 Aktenummer 109 (Algemene bron)
hierin
Abeltje Bolt (*1910-)

S32666

Overlijdensregister Bedum 1915 Aktenummer 42 (Algemene bron)
hierin
Anna Bolt (*1907-1915)

S32667

Huwelijksregister Bedum 1920 Aktenummer 25 (Algemene bron)
hierin
Aldert van Dijken en Fenje Bolt

S32668

Huwelijksregister Bedum 1923 Aktenummer 27 (Algemene bron)
hierin
Jan Korthuis en Grietje Bolt