Bronnen Bronnen
Bronnen

S49480

Geboorteregister Groningen 1905 Aktenummer 335 (Algemene bron)
hierin
Egberdiena Kampherbeek (*1905-)

S49481

Huwelijksregister Groningen 1934 Aktenummer 663 (Algemene bron)
hierin
Marten Jan Folkeringa en Wiepkje Caterina Lucia Bronz

S49482

Geboorteregister Groningen 1904 Aktenummer 1792 (Algemene bron)
hierin
Wiepkje Caterina Lucia Bronz (*1904-†2003)

S49483

Geboorteregister Delfzijl 1891 Aktenummer 15 (Algemene bron)
hierin
Eliena Harmanna Plas (*1891-)

S49484

Geboorteregister Delfzijl 1892 Aktenummer 174 (Algemene bron)
hierin
Hendrik Plas (*1892-†1945)

S49486

Huwelijksregister Groningen 1921 Aktenummer 575 (Algemene bron)
hierin
Johannes Giliam en Grietje Plas

S49487

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1888, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 1038, aktenummer 176
hierin
Johannes Giliam (*1888-†1955)

S49488

Algemene bron (Algemene bron)
Utrecht, archief 1221-1, inventaris­num­mer 1986, 27 december 1955, aktenummer 2603
hierin
Johannes Giliam (*1888-†1955)

S49489

Huwelijk, Odoorn, 01-06-1917, aktenummer 63 (Algemene bron)
hierin
Johannes Aikema en Eliena Harmanna Plas

S49490

Geboorteregister Leens 1885 Aktenummer 94 (Algemene bron)
hierin
Johannes Aikema (*1885-)

S49493

Huwelijksregister Bierum 1869 Aktenummer 1 (Algemene bron)
hierin
Freerk Brouwer en Aagtje Sterenberg

S49494

Geboorteregister Delfzijl 1838 Aktenummer 144 (Algemene bron)
hierin
Freerk Brouwer (*1838-†1873)

S49495

Overlijdensregister Delfzijl 1873 Aktenummer 90 (Algemene bron)
hierin
Freerk Brouwer (*1838-†1873)

S49496

Geboorteregister Bierum 1846 Aktenummer 75 (Algemene bron)
hierin
Aagtje Sterenberg (*1846-†1894)

S49497

Overlijdensregister Delfzijl 1894 Aktenummer 112 (Algemene bron)
hierin
Aagtje Sterenberg (*1846-†1894)

S49498

Geboorteregister Delfzijl 1871 Aktenummer 99 (Algemene bron)
hierin
Tjaard Brouwer (*1871-†1942)

S49499

Overlijdensregister Delfzijl 1871 Aktenummer 97 (Algemene bron)
hierin
Pieter Brouwer (*1870-†1871)

S49500

Geboorteregister Delfzijl 1873 Aktenummer 176 (Algemene bron)
hierin
Aaltje Brouwer (*1873-†1900)

S49501

Huwelijksregister Delfzijl 1899 Aktenummer 29 (Algemene bron)
hierin
Wiebe Smit en Aaltje Brouwer

S49502

Geboorteregister Delfzijl 1865 Aktenummer 163 (Algemene bron)
hierin
Wiebe Smit (*1865-†1909)