Bronnen Bronnen
Bronnen

S53504

Algemene bron (Algemene bron)
Huwelijksregister 1932, archiefnummer 30-33, Burgerlijke Stand Smallingerland - Tresoar, inventarisnummer 2069, aktenummer 27
hierin
Lemke Ytsma (*1899-1960)
Aize Tolsma en Lemke Ytsma

S53505

Geboorteregister Grootegast 1904 Aktenummer 31 (Algemene bron)
hierin
Grietje de Jong (*1904-1936)

S53506

Overlijdensregister Grootegast 1936 Aktenummer 84 (Algemene bron)
hierin
Grietje de Jong (*1904-1936)

S53507

Huwelijksregister Grootegast 1939 Aktenummer 5 (Algemene bron)
hierin
Oebele Tolsma en Geeske Wijma

S53508

Geboorteregister Grootegast 1913 Aktenummer 164 (Algemene bron)
hierin
Geeske Wijma (*1913-1995)

S53510

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1901, archiefnummer 30-33, Burgerlijke Stand Smallingerland - Tresoar, inventarisnummer 1049, aktenummer 276
hierin
Grietje Jacobi (*1901-1930)

S53511

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1930, archiefnummer 30-33, Burgerlijke Stand Smallingerland - Tresoar, inventarisnummer 3060, aktenummer 036
hierin
Grietje Jacobi (*1901-1930)

S53512

Advertentie Trouw 08-08-1960 (Algemene bron)
hierin
Lemke Ytsma (*1899-1960)

S53513

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1899, archiefnummer 30-18, Burgerlijke Stand Hennaarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 1029, blad 010
hierin
Sybren Abma (*1899-1972)

S53514

Advertentie Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 19-01-1972 (Algemene bron)
hierin
Sybren Abma (*1899-1972)

S53515

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1908, archiefnummer 30-42, Burgerlijke Stand Wonseradeel - Tresoar, inventarisnummer 1077, aktenummer 074
hierin
Bauke Bakker (*1908-1999)

S53516

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1911, archiefnummer 30-18, Burgerlijke Stand Hennaarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 1041, aktenummer 098
hierin
Gerrit Reitsma (*1911-)

S53517

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1891, archiefnummer 30-08, Burgerlijke Stand Dantumadeel - Tresoar, inventarisnummer 3023, aktenummer 193
hierin
Bregtje Pieters Hovius (*1813-1891)

S53518

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1866, archiefnummer 30-37, Burgerlijke Stand Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1038, aktenummer 293
hierin
Tietje Gerrits van den Berg (*1866-1920)

S53519

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1920, archiefnummer 30-08, Burgerlijke Stand Dantumadeel - Tresoar, inventarisnummer 3050, aktenummer 014
hierin
Tietje Gerrits van den Berg (*1866-1920)

S53520

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1867, archiefnummer 30-37, Burgerlijke Stand Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1039, aktenummer 309
hierin
Djurre Gerrits Djurrema (*1867-1908)

S53521

Algemene bron (Algemene bron)
Geboorteregister 1869, archiefnummer 30-37, Burgerlijke Stand Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1040, aktenummer 379
hierin
Sytske Gerrits Djurrema (*1869-1944)

S53522

Algemene bron (Algemene bron)
Overlijdensregister 1872, archiefnummer 30-37, Burgerlijke Stand Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 3020, blad 014
hierin
NN Djurrema (-1872)

S53523

Algemene bron (Algemene bron)
Huwelijksregister 1893, archiefnummer 30-06, Burgerlijke Stand Het Bildt - Tresoar, inventarisnummer 2032, aktenummer 13
hierin
Djurre Gerrits Djurrema en Frootje van der Ploeg

S53524

Algemene bron (Algemene bron)
Huwelijksregister 1896, archiefnummer 30-20, Burgerlijke Stand Idaarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 2023, aktenummer 33
hierin
Jogchum Venema en Sytske Gerrits Djurrema