JOHAN UBBES
Pieter Abels
Pieter Abels, ged. te Groningen Martinikerk op zondag 29 mei 1808 Op de Oudeweg2, ovl. (ongeveer 3 weken oud) te Groningen [Gr] op zondag 19 jun 18081.Bronnen:
1.Aangegeven lijken 1808 Kerkelijke gemeente - Groningen (S7951), Type: Algemene bron,
2.Algemeen doopboek 1808-1811 Kerkelijke gemeente - Groningen (S7949), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9086), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
5.Kerkeboek Middelbert (S7802), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
7.Doop- en trouwboek Holwierde (S192), Type: Algemene bron,


Siewert Abels
Siewert Abels, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 17 mei 17111, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 21 mrt 17792.


Aantekeningen:
Siewert Abels.
Bron: http://www.tent-ommen.nl/26496.htm#BM29801.
Anno 1743 den 14 julij De gemeinte, na voorafgaande bekentmaking, na gedane predikatie op 't choor der kerke verscheenen zijnde, is na voorafgaand gebed, door den leraar voorgestelt, hoe de E. ouderling Jakob Fetties op den 18 september 1742 tot dro efheid van velen overleden zijnde [stuk slecht leesbaar] En is tot ouderling verkoren de E. Louwrens Ellens, tot hiertoe boekhoudenden diacon, en in zijne plaatze, gelijk ook voor de E. Hindrik Egberts, welke verzogt hadde ontslagen te mogen worden, de E. Sijwert Abels tot boekhouder, en de E. Klaas Jans tot mede-diacon, welcke alle na voorgaande drievoudige voorstelling aan de gemeente op den 18 augustus 1743 in 't openbae[r] bevestigt zijn.
Anno1750 den 15 november De E. Jan Fetties ontslag hebbende verzogt als diacon, en de E. Sijwert Abels als boekhouder, is in de plaetze van den eersten en teffens tot boekhoudende diacon, met gemeene toestemming verkoren de E. Louwe Hindriks, en is deze na ene drievoudige kondiging den 6 december in 't openbaer voor de Gemeente bevestigt, blijvende de E. Sijwert Abels continueeren als diacon.
Anno 1750 den 17 december Heeft de E. Sijwert Abels, als afgaande boekhouder, reekening en overdragt gedaan van zijne bedieninge, en is boek daarop overgedragen aan de aankomende boekhoudende diacon Louwe Hindriks.
Anno 1754 den 25 april Heeft de boekhoudende diacon Louwe Hindriks van zijne bedieninge rekening gedaan. Dewijl de E. Sijwert Abels begeert heeft ontslagen te worden van zijne bedieninge als diaken, en de E. Louwe Hindriks van het boekhouden, zo is na voorgaande kondiging op den 24 october 1756 door den kerkenraad en de praesente leden der gemeente, weder tot boekhoudende diaken verkoren de E. Tonnis Jans, welke onverhindert drie agtereenvolgende reizen aan de gemeente voorgestelt zijnde, op d en 14 november opentlijk in zijner bedieninge bevestigt is.
De E. diaken Louwe Hindriks overleeden zijnde den 19 augusti 1762 is, na voorgaandes kondiging wederom aangestelt den oud-diaken Sijwerd Abels, op den 14 november des selven jaars, en na een drievoudige kondiging op den 5 december daraan volgende, i n deeze bedieninge bevestigt is.
1768 den 20 april heeft de E. gezworen Tonnis Jans, als boekhouder diakon, rekening gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening het ontfang meerder dan d' uitgave was ene som van 124-10-6 welke penningen tot voordeel van de diakonije, b ij Sijwert Abels als boekhouder diakon, blijven berusten.
1769 den 16 majus heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1770 den 5 jun. heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1771 den 28 april is, na voorgaende kondiging, in plaetse van den afgaenden boekhouder diakon Sijwert Abels met eenparigheid van stemmen beroepen de E. Elle Hindriks, die na ene drievoudige onverhinderde kerkondiging in zijnen bediening bevestigd is op Pinxstermaendag den 20 majus van het gemelde jaer.
Den 21 majus [1771] heeft de afgaende boekhouder diakon Sijwert Abels, rekening gedaen, en is bevonden dat, zedert de voorgaende rekening het ontvang meer was 10-11-7 welke penningen, als ook de obligaties enz. aen den niewen boekhouder diakon Garbr and Berends zijn overgelangd, en is Sijwert Abels hartelijk bedankt voor zijnen langdurigen en getrouwen dienst.

kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Middelbert [Gr] op zondag 19 jul 1739
met

Lijsebeth Garmts, dr. van Garmt Jans en Lijsebet Wiggers, geb. te Onderdendam [Gr]8, ged. te Bedum [Gr] op zondag 30 apr 17138, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 5 mei 17807.


Aantekeningen:
Lijsebeth Garmts.
Ledematenlijst Middelbert: Elisabeth Garmts, Huisvrouw van Sijwert Abels, na voorgaande belijdenis, tot Lidtmaat aangenomen den. 4: Junij 1760 (en 1776 met de adtest, naer Groningen, vertrokken.).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeske~1740 Middelbert [Gr] 1742 Middelbert [Gr] 2
Elisabeth~1741 Middelbert [Gr] 1747 Middelbert [Gr] 6
Geesjen Siwerts~1742 Middelbert [Gr] 1826 Middelbert [Gr] 83
Abel~1743 Middelbert [Gr] 1754  11
Elisabeth~1745 Middelbert [Gr] 1747  1
Elizabeth Siwerts~1747 Middelbert [Gr] 1826 Zuidwolde 78
Grietjen~1748 Middelbert [Gr] 1765 Middelbert [Gr] 17
Abeltje~1751 Middelbert [Gr] 1772 Middelbert [Gr] 21
Abel~1754 Middelbert [Gr] 1772 Middelbert [Gr] 17Bronnen:
1.Kerkeboek 1630-1790 Kerkelijke gemeente - Middelbert (S7556), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S9035), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9302), Type: Algemene bron,
4.Ondertrouwboek 1712-1719 Kerkelijke gemeente - Groningen (S7800), Type: Algemene bron,
5.Doopboek 1666-1811 Kerkelijke gemeente - Stitswerd Inventarisnummer 434 (S8194), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S9036), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S9034), Type: Algemene bron,
8.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,


Stijntje Abels
Stijntje Abels.


Aantekeningen:
Stijntje Abels.
Stijntje wordt genoemd in het huwelijkscontract van Harm Isebrants en Trijntje Lues d.d. 13-07-1764 te Menkeweer.

relatie
met

IJsbrands NN.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1735 Zijldijk [Gr] 1776  41


Trijntien Abels
Trijntien Abels, ged. te Middelbert [Gr] op maandag 28 jan 17091, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Middelbert [Gr] op woensdag 29 nov 17752.


Aantekeningen:
Trijntien Abels.
Ledematenlijst Middelbert: Anno 1736. den 1. September. Trijntien Abels huisvrouw van Cornellis Jacobs na gedane belijdenisse (met de attestatie vertrokken naar Scharmer 1773 den 18 Maert.).

 • Vader:
  Abel Harms van Bolhuis, zn. van Harmen Abels van Bolhuis en Marritien Benes, ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 17 jun 1672 Kromme Elleboog3, Landbouwer, Diaken te Middelbert, tr. (2) met Wilmina van de Groenenborgh. Uit dit huwelijk geen kinderen, kerk.huw. (1) te Middelbert [Gr].
 • Moeder:
  Grietje Jans Berghuis, dr. van Jan Sywert en Trijntje Jacobs, ged. te Stitswerd [Gr] op donderdag 2 nov 16795.

tr. (ongeveer 21 jaar oud) circa 1731
met

Cornellis Jacobs, ovl. voor woensdag 29 nov 1775.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1732 Middelbert [Gr] 1736 Middelbert [Gr] 4
Abel~1734 Middelbert [Gr] 1746 Middelbert [Gr] 12
Jacob~1736 Middelbert [Gr] 1739 Middelbert [Gr] 2
Jacob~1739 Middelbert [Gr]    
Margjen (Marrechijn)~1741 Groningen Martinikerk    
Abel~1746 Middelbert [Gr]    
Ludgertjen~1749 Middelbert [Gr]    
Geesjen~1753 Middelbert [Gr]    Bronnen:
1.Kerkeboek 1630-1790 Kerkelijke gemeente - Middelbert (S7556), Type: Algemene bron,
2.Kerkeboek Middelbert (S7802), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9302), Type: Algemene bron,
4.Ondertrouwboek 1712-1719 Kerkelijke gemeente - Groningen (S7800), Type: Algemene bron,
5.Doopboek 1666-1811 Kerkelijke gemeente - Stitswerd Inventarisnummer 434 (S8194), Type: Algemene bron,


Trijntje Abels
Trijntje Abels, ged. te Groningen [Gr] op vrijdag 27 sep 1776 Buiten Kleine Poortje1.

 • Vader:
  Abel Cornellis, zn. van Cornellis Jacobs en Trijntien Abels, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 27 nov 17462, otr. te Groningen [Gr] op zaterdag 30 apr 1774, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Middelbert [Gr] op maandag 23 mei 1774 Abel Kornellis van oevegunne en Hanniggien Willems van Helpman.Bronnen:
1.Algemene bron (S8080), Type: Algemene bron,
2.Kerkeboek Middelbert (S7802), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9233), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S9232), Type: Algemene bron,


Willemijna Abels
Willemijna Abels, geb. te Groningen [Gr] op donderdag 21 jan 18131, ovl. (7 maanden oud) te Groningen [Gr] op zondag 12 sep 18132.

 • Vader:
  Abel Pieters Bolhuis, zn. van Pieter Jans en Geesjen Siwerts Bolhuis, ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 28 mei 1771 Buiten Kleine Poortje3, Koemelker, Turfvoerman, Voerman, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 6 sep 18222, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Middelbert [Gr] op zondag 8 jan 1797 Abel Pieter van Euvelgunne en Venjen Jans van Euvelgunne.
 • Moeder:
  Fenje (Fennegijn) Jans Boerma, dr. van Jans Jans en Willemina Geerts, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 15 jun 17774, Voermmansche, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 20 jun 18542, tr. (2) met Cieje Jans Kruisinga. Uit dit huwelijk geen kinderen.Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9086), Type: Algemene bron,
4.Kerkeboek Middelbert (S7802), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
6.Doop- en trouwboek Holwierde (S192), Type: Algemene bron,


Ida Abelts
Ida Abelts, geb. te Uithuizen [Gr].

kerk.huw. te Uithuizen [Gr] op zondag 14 jan 1753
met

Berent Harms, geb. te Uithuizen [Gr].

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilje Berents~1753 Uithuizen [Gr] 1825 't Zandt [Gr] 72
Bouke~1755 Uithuizen [Gr]    
Aaltjen~1759 Uithuizen [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S23794), Type: Algemene bron,


Sybren Abma
Sybren Abma, geb. te Wommels [Fr] op woensdag 19 apr 18991, Boer, ovl. (72 jaar oud) te Lacomde (Canada) in jan 19722.

tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Hennaarderadeel op vrijdag 25 nov 1927
met

Richtje Tolsma, dr. van Jan Tolsma en Hinke van der Werff, geb. te Boornbergum [Fr] op maandag 26 aug 19014, ovl. (93 jaar oud) te Canada in dec 19945.


Bronnen:
1.Algemene bron (S53513), Type: Algemene bron,
2.Advertentie Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 19-01-1972 (S53514), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S53501), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S53489), Type: Algemene bron,
5.Advertentie Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 14-08-1963 (S52916), Type: Algemene bron,


Jaabtje Abrahams
Jaabtje Abrahams, geb. te Uithuizermeeden [Gr] in 1739, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 18 sep 18111.

relatie (1)
met

Hendrik Jeltes, ovl. voor 1780.

tr. (resp. ongeveer 41 en 32 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 28 mei 1780
met

Jan Wijbrants Medema, zn. van Wijbrand Pieters en Wijwke Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 1 nov 17473, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 1 nov 17473, Landbouwer, ovl. (66 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 16 jun 18144, tr. (resp. 65 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 11 jun 1813 met Pieterke Pieters Wiersenga, geb. te Uithuizermeeden [Gr] in 1786. Uit dit huwelijk een zoon.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1811 Aktenummer 11 (S6575), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S6576), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1814 Aktenummer 18 (S6574), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1813 Aktenummer 7 (S6571), Type: Algemene bron,


Jacobjen Abrams
Jacobjen Abrams.

relatie
met

Hendrik Jeltes.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijke Hindriks~1777 Uithuizermeeden [Gr] 1836 Uithuizermeeden [Gr] 59


Titia Frederika Abresch
Titia Frederika Abresch, geb. te Eenrum [Gr] op zondag 8 mrt 18181, ovl. (26 jaar oud) te Leegkerk [Gr] op zaterdag 8 feb 18452.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 6 apr 1842
met

Gerard Geertsema, geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 6 jun 18184, Predikant, ovl. (60 jaar oud) te Leegkerk [Gr] op woensdag 30 okt 18785, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (2) te Loppersum [Gr] op woensdag 12 apr 1848 met Elizabeth Catharina Sophia Wenniger, dr. van Maximiliaan Philip Wenniger en Bouwke Willems Smith, geb. te Loppersum [Gr] op zondag 19 jan 18238, ovl. (48 jaar oud) te Leegkerk [Gr] op zaterdag 13 jan 18727. Uit dit huwelijk 10 kinderen.


Bronnen:
1.Geboorteregister Eenrum 1818 Aktenummer 20 (S17236), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Hoogkerk 1845 Aktenummer 3 (S17237), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen 1842 Aktenummer 53 (S17235), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Groningen 1818 Aktenummer 468 (S17233), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Hoogkerk 1878 Aktenummer 34 (S17234), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Loppersum 1848 Aktenummer 7 (S17222), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Hoogkerk 1872 Aktenummer 1 (S17229), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Loppersum 1823 Aktenummer 6 (S17215), Type: Algemene bron,


Anko Achterhof
Anko Achterhof, geb. te Adorp [Gr] op vrijdag 25 dec 18851, Onderwijzer, ovl. (81 jaar oud) op woensdag 19 apr 19672, begr. te Uithuizermeeden [Gr] 2.

tr. (beiden 29 jaar oud) te Adorp [Gr] op maandag 24 mei 1915
met

Anna Lugtenborg, dr. van Pieter Lugtenborg en Franktje Brands, geb. te Sauwerd [Gr] op donderdag 6 aug 18851, ovl. (78 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 6 jan 19644.


Bronnen:
1.Geboorteregister Adorp (S7598), Type: Algemene bron,
2.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Adorp (S7600), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,


Ieltje Achterhof
Ieltje Achterhof, geb. te Zandeweer [Gr] op donderdag 19 aug 18691, Dienstmeid, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 27 jan 19432.

tr. (beiden 25 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 10 aug 1895
met

Jan Delhaas, zn. van Jan Delhaas en Weike Homan, geb. te Usquert [Gr] op zondag 27 feb 18704, Kleermakersknecht, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 14 sep 19255.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijchiena Lucia*1896 Groningen [Gr]    
Ludolph*1900 Groningen [Gr] 1958 Groningen [Gr] 58
Hilda*1906 Groningen [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Kantens 1869 Aktenummer 49 (S30611), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen 1943 Aktenummer 132 (S30612), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Uithuizen 1895 Aktenummer 18 (S30597), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Usquert 1870 Aktenummer 17 (S30589), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Groningen 1925 Aktenummer 969 (S30604), Type: Algemene bron,


Louwe Achterhof
Louwe Achterhof, geb. te Maarslag op maandag 9 jun 18451, Landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Midlaren [Dr] op woensdag 30 dec 19252.

tr. (resp. 45 en 30 jaar oud) te Adorp [Gr] op donderdag 7 mei 1891
met

Grietje Medendorp, dr. van Pieter Medendorp en Bonna Drenth, geb. te Zuidlaren [Dr] op zaterdag 29 sep 18604, ovl. (79 jaar oud) te Westlaren (Gem. Zuidlaren) op woensdag 8 mei 19405.


Bronnen:
1.Geboorteregister Leens 1845 Aktenummer 50 (S25092), Type: Algemene bron,
2.Overlijden (Overlijden), Zuidlaren, 31-12-1925, aktenummer 77 (S25093), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Adorp 1891 Aktenummer 9 (S25074), Type: Algemene bron,
4.Geboorte, Zuidlaren, 01-10-1860, aktenummer 43 (S25064), Type: Algemene bron,
5.Overlijden (Overlijden), Zuidlaren, 08-05-1940, aktenummer 57 (S25072), Type: Algemene bron,


Otte Achterhof
Otte Achterhof, geb. te Rottum op zaterdag 23 aug 19021.

tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op vrijdag 26 nov 1926
met

Jantje Runsink, dr. van Linardus Runsink en Louwke Bos, geb. te Chicago (USA) in 1906.


Bronnen:
1.Geboorteregister Kantens 1902 Aktenummer 34 (S5232), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Zandt, 't 1926 Aktenummer 28 (S2330), Type: Algemene bron,


Trijntje Achterhof
Trijntje Achterhof, geb. te Uithuizen [Gr] op zondag 25 apr 18751, Dienstmeid, ovl. (84 jaar oud) te Baflo [Gr] op zaterdag 20 jun 19592.

tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Baflo [Gr] op donderdag 28 mei 1903
met

Ulfert Wilkens, zn. van Harmannus Wilkens en Jantje Wiersum, geb. te Baflo [Gr] op maandag 2 mrt 18744, Schoenmaker, ovl. (75 jaar oud) te Baflo [Gr] op dinsdag 26 apr 19495.


Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizen 1875 Aktenummer 35 (S52543), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Baflo 1959 Aktenummer 14 (S52544), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Baflo 1903 Aktenummer 14 (S52539), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Baflo 1874 Aktenummer 18 (S52536), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Baflo 1949 Aktenummer 17 (S52542), Type: Algemene bron,


Antonia Frederika Achtien
Antonia Frederika Achtien, geb. te Helpman gem. Haren op vrijdag 15 mei 19081, ovl. (10 maanden oud) te Helpman gem. Haren op zondag 4 apr 19092.

 • Vader:
  Frederik Achtien, zn. van Klaas Achtien en Christina Catharina Maria Wust, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 27 aug 18723, Timmerman, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 24 sep 1893.Bronnen:
1.Geboorteregister Haren 1908 Aktenummer 97 (S54001), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Haren 1909 Aktenummer 31 (S54002), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Groningen 1872 Aktenummer 887 (S53990), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Groningen 1893 Aktenummer 316 (S53993), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Groningen 1872 Aktenummer 1369 (S53994), Type: Algemene bron,


Casper Achtien
Casper Achtien, geb. te Groningen [Gr] op zondag 5 jul 18742, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 29 jul 18751.

 • Vader:
  Klaas Achtien, zn. van Freerk Klaasens Achtien en Marthje Lubberts Kuiper, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 13 sep 18434, Schrijnwerker, ovl. (31 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 7 mei 18753, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 2 jun 1872.Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen 1875 Aktenummer 841 (S53992), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen 1874 Aktenummer 718 (S53991), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Groningen 1875 Aktenummer 529 (S53917), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Groningen 1843 Aktenummer 721 (S53914), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Groningen 1872 Aktenummer 174 (S53916), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Groningen 1851 Aktenummer 251 (S54537), Type: Algemene bron,


Christina Catharina Maria Achtien
Christina Catharina Maria Achtien, geb. te Haarlem [Nh] op zaterdag 10 mrt 18941.

 • Vader:
  Frederik Achtien, zn. van Klaas Achtien en Christina Catharina Maria Wust, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 27 aug 18722, Timmerman, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 24 sep 1893.

tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zh] op vrijdag 28 apr 1922
met

Hermanus Franciscus van der Hoek, geb. te 's Gravenhage op vrijdag 6 dec 18896, Tekenaar bij de gemeentelijke telefoondienst.


Bronnen:
1.BS Geboorte, Haarlem, 10 maart 1894, aktenr. 374 (S54000), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen 1872 Aktenummer 887 (S53990), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen 1893 Aktenummer 316 (S53993), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Groningen 1872 Aktenummer 1369 (S53994), Type: Algemene bron,
5.Burgerlijke Stand Huwelijken 1922, 's-Gravenhage, aktenummer 519 (S54010), Type: Algemene bron,
6.Bevolkingsregister 1913-1913, 's-Gravenhage, folio 343014 (S54538), Type: Algemene bron,


Frederik Achtien
Frederik Achtien, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 27 aug 18721, Timmerman.

 • Vader:
  Klaas Achtien, zn. van Freerk Klaasens Achtien en Marthje Lubberts Kuiper, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 13 sep 18433, Schrijnwerker, ovl. (31 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 7 mei 18752, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 2 jun 1872.

tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 24 sep 1893
met

Antonia Poulina ten Berge, geb. te Groningen [Gr] op zondag 29 dec 18727.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina Catharina Maria*1894 Haarlem [Nh]    
Jacobus Petrus Paulus*1895 Groningen [Gr] 1979  83
Klaas Frederik*1897 Groningen [Gr]    
Johanna Maria*1899 Groningen [Gr]    
Frederik*1902 Groningen [Gr] 1903 Groningen [Gr] 1
Antonia Frederika*1908 Helpman gem. Haren 1909 Helpman gem. Haren 0Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen 1872 Aktenummer 887 (S53990), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen 1875 Aktenummer 529 (S53917), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Groningen 1843 Aktenummer 721 (S53914), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Groningen 1872 Aktenummer 174 (S53916), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Groningen 1851 Aktenummer 251 (S54537), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Groningen 1893 Aktenummer 316 (S53993), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Groningen 1872 Aktenummer 1369 (S53994), Type: Algemene bron,