JOHAN UBBES
Jan Berents
Jan Berents.

relatie
met

Anje Reinders.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Riender*1773 Toornwerd [Gr] 1811  37


Jantien Berents
Jantien Berents, geb. te Stedum [Gr] op zaterdag 2 nov 17481, ged. te Stedum [Gr] op zondag 3 nov 17481.Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum Inventarisnummer 430 (S8720), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23788), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S55526), Type: Algemene bron,
4.Doop- en trouwboek 1732-1811 Kerkelijke gemeente - Westeremden, folio 32 (S23786), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S23787), Type: Algemene bron,


Klaas Berents
Klaas Berents.

relatie
met

Hilje Alderts.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Klasen~1793 Bedum [Gr] 1846 Uithuizermeeden [Gr] 52


Leentje Berents
Leentje Berents.

relatie
met

Lubbert Alberts.

Uit deze relatie 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke~1729 Nansum [Gr]    
Albert~1732 Holwierde [Gr] 1811 Godlinze [Gr] 79
Harm~1734 Holwierde [Gr]    
Hindrik~1737 Holwierde [Gr]    
Jan~1743 Nansum [Gr]    


Nanje Berents
Nanje Berents, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 22 jun 17381.Bronnen:
1.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S10607), Type: Algemene bron,


Paulus Berents
Paulus Berents, geb. te Stedum [Gr] op dinsdag 2 dec 17381, ged. te Stedum [Gr] op zondag 7 dec 17381, Daglooner, Landbouwer, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1788.

kerk.huw. (resp. 37 en ongeveer 34 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 5 jul 1776
met

Japekien Jans, geb. te Oosternieland [Gr] circa 1742, Landbouwster, tr. (2) met Rijke Alberts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Berend Pauwels~1777 Uithuizermeeden [Gr] 1842 Usquert [Gr] 6515 
Jan Mennes~1779 Uithuizermeeden [Gr]    
Wibge~1783 Uithuizermeeden [Gr]    Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1715-1774 Kerkelijke gemeente - Stedum Inventarisnummer 430 (S8720), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23788), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S55526), Type: Algemene bron,
4.Doop- en trouwboek 1732-1811 Kerkelijke gemeente - Westeremden, folio 32 (S23786), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S23787), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S30125), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S55236), Type: Algemene bron,


Rempko Berents
Rempko Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op zondag 22 feb 17221, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) te Delfzijl [Gr] voor vrijdag 12 dec 1727.Bronnen:
1.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Rempko Berents
Rempko Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op vrijdag 12 dec 17271, ovl. (27 dagen oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 8 jan 17282.Bronnen:
1.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21526), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Sijberig Berents
Sijberig Berents, ged. te Krewerd [Gr] op zondag 20 jan 1737 geattesteert1.Bronnen:
1.Algemene bron (S4030), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S16889), Type: Algemene bron,
3.Kerkeboek 1639-1765 Kerkelijke gemeente - Opwierde Inventarisnummer 370 (S16877), Type: Algemene bron,


Sijbrick Berents
Sijbrick Berents, ged. te Krewerd [Gr] op donderdag 29 aug 16751.


Aantekeningen:
Sijbrick Berents.
Sijbick, Sibrich, Sybricht woonde met haar ouder op de boerderij Het Noorden aan de Feldwerderweg 3 onder Holwierde. Ze trouwde in 1696 met Peter Harrems ging op Arwerd wonen, tegenwoordig Kloosterweg 4.
Ledematenlijst Krewerd: 1694 In Martij is na gehoudene consistorie proefpredige en visitatie des Heeren H. Avontmael in vrede gecelebreert ende Ciberich Berents van mij tot het H. avontmael na gedane geloofsbelijdenisse angenomen.
Op den 25 Decemb. hebbe ik H. Busch des Heren H. Avondmaal alhier te Kreuwert na gedane visitatie en proefpredikatie in ene uijterlijke vrede gehouden en hebbe deze navolgende ledematen gevonden. O.a. Sijbrigh Berens.

kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Krewerd [Gr] op donderdag 3 mei 1696
met

Peter Harrems, zn. van Harm NN, geb. te Leermens [Gr] circa 1660, Landbouwer, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Arwerd [Gr] circa 1711, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Krewerd [Gr] op zaterdag 1 jun 1686 met Etje Jacobs, dr. van Jacob Willems en Trijntien. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Aantekeningen:
Peter Harrems.
Ledematenlijst Krewerd:.
1694: Den 16 September is des Heeren Avontmael in vrede volgens alle kerken orders gecelebreert en Peter Harrems van mij tot het H. Avontmael eerst angenomen.
1698: Den 18 10ber is des Heeren Avontmael gecelebreert ende alsoo eenige onlust waer ontstaen tusschen de E. Peter Harrems van Arrewert ende beide Schippers is Peter Harrems te rugge gebleeven.
1699: Den 12 Martij is des Heeren Avontmael in vreede gecelebreert ende de E. Peter Harrems met de Schippers reconcilieert sijnde weeder an des Heeren tafel verscheenen.
1700: Den 14 Martij 1700 is het H. Avontmael na gedane visitatie en proefpredicatie in des Heeren vreese gecelebreert .Maer alsoo daer een merckelijcke onlust waer ontstaen tusschen Meester Hindrick Klooster als collector ende opbuerder van het co mmissiegelt ende Peter Harrems als Diacon van Arwert ende Engeltie de wed. van Focco Willems meede van Arwert soo hebben bovengemelte huisluiden sigh beswaert gevonden met hem Mr. Hindrick Klooster te communiceeren. Sijn des wegen Peter Harrems en s ijn huisvrou en Engeltien de wed. Focco Willems achter gebleeven en is Mr. Hindrick Klooster gelast sigh te onthouden van des Heeren tafel.
Den 16 Junij 1700 is na gedane visitatie Proefpredicatie ende consistorie het avontmael des Heeren gecelebreert ende is in consistorie meester Hindrick Klooster weeder met Peter Harrems gereconcilieert ende hebben de saecke heene geleght soo dat wij door Godes genade het H. Avontmael in vreede hebben mogen celebreeren.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietie~1697 Krewerd [Gr] 1733 Westeremden [Gr] 35
Geertijn~1698 Krewerd [Gr]    
Harrem~1701 Krewerd [Gr]    
Berent~1703 Krewerd [Gr]    

kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Krewerd [Gr] op zondag 27 aug 1713 Pieter Geers van Opwijrde en Syberig Berens van Crewert
met

Pieter Geerts, zn. van Geert Willems en Anje Peters, geb. te Opwierde [Gr] circa 1686, Landbouwer, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1750.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lisebet~1715 Krewerd [Gr]    
Anje~1716 Krewerd [Gr]    Bronnen:
1.Kerkeboek Krewerd 1626-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 242 (S4028), Type: Algemene bron,
2.Boerderijenboek Bierum (S11431), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S6854), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S4027), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S4026), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S5837), Type: Algemene bron,


Willem Berents
Willem Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op zondag 13 mei 17311, ovl. (16 dagen oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op dinsdag 29 mei 17312.

 • Vader:
  Berent Rempkes, ovl. te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 21 apr 17403, kerk.huw. (Dieuwerke ongeveer 24 jaar oud) in 1721 Huwelijkscontract 01-04-1721 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. Het regt van representatie wordt toegekend aan het kind van wijlen Eltjo Remkes bij Aeltje Luppes. De gift in geval van kinderloos overlijden is 300 en 200 car gl d respectievelijk.
  Berent en Riemke worden genoemd in het huwelijkscontract van Jacob Willems en Jacobjen Jelles 08-10-1733 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Dieuwerke Willems, dr. van Willem Okkes en Sibrigh Jacobs, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21530), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Willem Berents
Willem Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op woensdag 3 mrt 17232, ovl. (12 dagen oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op maandag 15 mrt 17231.

 • Vader:
  Berent Rempkes, ovl. te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 21 apr 17403, kerk.huw. (Dieuwerke ongeveer 24 jaar oud) in 1721 Huwelijkscontract 01-04-1721 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. Het regt van representatie wordt toegekend aan het kind van wijlen Eltjo Remkes bij Aeltje Luppes. De gift in geval van kinderloos overlijden is 300 en 200 car gl d respectievelijk.
  Berent en Riemke worden genoemd in het huwelijkscontract van Jacob Willems en Jacobjen Jelles 08-10-1733 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Dieuwerke Willems, dr. van Willem Okkes en Sibrigh Jacobs, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Algemene bron (S21524), Type: Algemene bron,
2.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Willem Berents
Willem Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op zondag 27 mei 17252, ovl. (4 jaar oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op vrijdag 25 nov 17291.

 • Vader:
  Berent Rempkes, ovl. te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 21 apr 17403, kerk.huw. (Dieuwerke ongeveer 24 jaar oud) in 1721 Huwelijkscontract 01-04-1721 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. Het regt van representatie wordt toegekend aan het kind van wijlen Eltjo Remkes bij Aeltje Luppes. De gift in geval van kinderloos overlijden is 300 en 200 car gl d respectievelijk.
  Berent en Riemke worden genoemd in het huwelijkscontract van Jacob Willems en Jacobjen Jelles 08-10-1733 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Dieuwerke Willems, dr. van Willem Okkes en Sibrigh Jacobs, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Algemene bron (S21528), Type: Algemene bron,
2.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Willem Berents
Willem Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op zondag 5 feb 17302, ovl. (5 maanden oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op maandag 24 jul 17301.

 • Vader:
  Berent Rempkes, ovl. te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 21 apr 17403, kerk.huw. (Dieuwerke ongeveer 24 jaar oud) in 1721 Huwelijkscontract 01-04-1721 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. Het regt van representatie wordt toegekend aan het kind van wijlen Eltjo Remkes bij Aeltje Luppes. De gift in geval van kinderloos overlijden is 300 en 200 car gl d respectievelijk.
  Berent en Riemke worden genoemd in het huwelijkscontract van Jacob Willems en Jacobjen Jelles 08-10-1733 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Dieuwerke Willems, dr. van Willem Okkes en Sibrigh Jacobs, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Algemene bron (S21529), Type: Algemene bron,
2.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Willem Berents
Willem Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op zondag 7 feb 17342, ovl. (2 jaar oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 17 mei 17361.

 • Vader:
  Berent Rempkes, ovl. te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 21 apr 17403, kerk.huw. (Dieuwerke ongeveer 24 jaar oud) in 1721 Huwelijkscontract 01-04-1721 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. Het regt van representatie wordt toegekend aan het kind van wijlen Eltjo Remkes bij Aeltje Luppes. De gift in geval van kinderloos overlijden is 300 en 200 car gl d respectievelijk.
  Berent en Riemke worden genoemd in het huwelijkscontract van Jacob Willems en Jacobjen Jelles 08-10-1733 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Dieuwerke Willems, dr. van Willem Okkes en Sibrigh Jacobs, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Algemene bron (S21533), Type: Algemene bron,
2.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


Willem Berents
Willem Berents, ged. te Delfzijl [Gr] op zondag 19 mei 17371, ovl. (3 maanden oud) te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op maandag 2 sep 17372.

 • Vader:
  Berent Rempkes, ovl. te Delfzijl [Gr], begr. te Delfzijl [Gr] op donderdag 21 apr 17403, kerk.huw. (Dieuwerke ongeveer 24 jaar oud) in 1721 Huwelijkscontract 01-04-1721 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. Het regt van representatie wordt toegekend aan het kind van wijlen Eltjo Remkes bij Aeltje Luppes. De gift in geval van kinderloos overlijden is 300 en 200 car gl d respectievelijk.
  Berent en Riemke worden genoemd in het huwelijkscontract van Jacob Willems en Jacobjen Jelles 08-10-1733 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Dieuwerke Willems, dr. van Willem Okkes en Sibrigh Jacobs, geb. circa 1697.Bronnen:
1.Doopboek 1718-1811 Kerkelijke gemeente - Delfzijl Inventarisnummer 49 (S17671), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21534), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21535), Type: Algemene bron,


A. van den Berg
A. van den Berg, geb. na 1907.

 • Vader:
  Jakob van den Berg, zn. van Imme van den Berg en Jantje Tammes Huizinga, geb. te Loppersum [Gr] op dinsdag 7 jan 18731, Koopman, Landbouwer, ovl. (71 jaar oud) te Appingedam [Gr] op dinsdag 11 jan 19442, tr. (beiden 28 jaar oud) te Loppersum [Gr] op zaterdag 18 mei 1901.
 • Moeder:
  Aafke Medema, dr. van Pieter Medema en Anje Wadners, geb. te Godlinze [Gr] op zaterdag 11 jan 18734, Huishoudster, ovl. (91 jaar oud) te Hoogeveen [Dr] op woensdag 19 aug 19645, begr. te Farmsum [Gr] 6.Bronnen:
1.Geboorteregister Loppersum 1873 Aktenummer 5 (S5253), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Appingedam 1944 Aktenummer 6 (S3194), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Loppersum 1901 Aktenummer 11 (S5252), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1873 Aktenummer 6 (S5254), Type: Algemene bron,
5.Advertentie Nieuwsblad van het Noorden 21-08-1964 (S51886), Type: Algemene bron,
6.Graftombe en Advertentie Nieuwsblad van het Noorden 21-08-1964 (S51887), Type: Algemene bron,


Aafje van den Berg
Aafje van den Berg, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 20 dec 18362, ovl. (39 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 26 jun 18761.

tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op donderdag 12 jun 1862
met

Jan Dijkhuis, geb. te Oudeschans [Gr] op woensdag 18 okt 18374, ovl. (27 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 13 dec 18641.

tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 12 mei 1867
met

Pieter Abels Immel, zn. van Johannes Immel en Geesjen Abels Bolhuis, geb. te Groningen [Gr] op zondag 18 jun 18372, Arbeider, ovl. (62 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 7 feb 19001.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1867 Groningen [Gr] 1891 Groningen [Gr] 23
Klaas*1870 Groningen [Gr] 1935 Groningen [Gr] 65
Seije Jan*1872 Groningen [Gr]    Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bellingwolde (S7973), Type: Algemene bron,


Aaltje Arents van den Berg
Aaltje Arents van den Berg, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 19 jan 18191, ovl. (47 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 6 jan 18672.

 • Vader:
  Arent Immes van den Berg, zn. van Imme Arents van den Berg en Grietje Allerts Allershof, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 26 mrt 17974, Landbouwer, ovl. (86 jaar oud) te Zeerijp [Gr] op donderdag 6 sep 18833, tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 17 okt 1818.
 • Moeder:
  Grietje Pieters Sikkema, dr. van Pieter Alderts Sikkema en Anje Cornelis, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 10 dec 1800, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 25 dec 18005, ovl. (78 jaar oud) te Zeerijp [Gr] op vrijdag 21 feb 18796.

tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 18 sep 1839
met

Jan Jans Allertsma, geb. te Godlinze [Gr] op donderdag 6 aug 18188, Boerenknecht, tr. (2) met Hilje Wiggers Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Aantekeningen:
Jan Jans Allertsma.
Emigrant Jan Allersma.
55 jaar daglooner.
Vertrek uit Uithuizermeeden.
Vertrek naar Noord-Amerika.
Datum vertrek 1873.
Religie Christelijk Gereformeerd.
Vrouw 1.
Kinderen 3.
Reden van vertrek Verbetering van bestaan.
Mindergegoeden.
Hoofdelijke omslag Neen.
Bron: Nationaal Archief, Staat van landverhuizers in 1873 Groningen (Provincie), (toegang 2-04-23-02) Inventarisnummer 26-I.

Uit dit huwelijk 6 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arent*1839 Uithuizermeeden [Gr] 1869 Uithuizermeeden [Gr] 29
Jan*1841 Uithuizermeeden [Gr] 1842 Uithuizermeeden [Gr] 1
Jan*1844 Uithuizermeeden [Gr] 1863 Oosternieland [Gr] 19
Jacob*1847 Uithuizermeeden [Gr] 1912 Uithuizermeeden [Gr] 64
Klaas*1850 Uithuizermeeden [Gr]    
Emme*1861 Uithuizermeeden [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1819 Aktenummer 6 (S3072), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1867 Aktenummer 1 (S3086), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Zandt, 't 1883 Aktenummer 41 (S2982), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1818 Aktenummer 12 (S177), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Zandt, 't 1879 Aktenummer 19 (S6693), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1839 Aktenummer 11 (S3078), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Bierum 1818 Aktenummer 52 (S3091), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1870 Aktenummer 13 (S14344), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Uithuizermeeden 1815 Aktenummer 49 (S14336), Type: Algemene bron,


Abel van den Berg
Abel van den Berg, geb. te Uithuizen [Gr] op woensdag 5 mei 18241, Timmerman, ovl. (59 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 30 sep 18832.

tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op woensdag 2 jun 1858
met

Eltje Kaar, dr. van Siert Klasens Kaar en Geertruid Onnes Ruimveld, geb. te Zandeweer [Gr] op zaterdag 14 jun 18285, Boerenmeid, ovl. (73 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zondag 16 feb 19024.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Epke*1859 Uithuizen [Gr] 1859 Uithuizen [Gr] 0
Geertruid*1861 Uithuizen [Gr] 1938 Uithuizen [Gr] 76
Derk*1864 Uithuizen [Gr] 1942 Uithuizen [Gr] 77
Epke*1866 Uithuizen [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizen 1824 Aktenummer 25 (S34131), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizen 1883 Aktenummer 46 (S34132), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Uithuizen 1858 Aktenummer 13 (S34126), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizen 1902 Aktenummer 7 (S34130), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Kantens 1828 Aktenummer 28 (S34123), Type: Algemene bron,