JOHAN UBBES
Aaltje Bottema
Aaltje Bottema, geb. te Bierum [Gr] op vrijdag 12 aug 18982, ovl. (8 jaar oud) te Niebert [Gr] op woensdag 2 jan 19071.Bronnen:
1.Overlijdensregister Marum 1907 Aktenummer 2 (S16641), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1898 Aktenummer 61 (S16639), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1857 Aktenummer 71 (S16629), Type: Algemene bron,
4.Overlijden (Overlijden), Westerbork, 14-12-1935, aktenummer 41 (S16872), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1887 Aktenummer 11 (S16634), Type: Algemene bron,
6.Overlijden (Overlijden), Roden, 28-08-1933, aktenummer 36 (S16871), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister 't Zandt 1860 Aktenummer 51 (S16870), Type: Algemene bron,


Aefke Jans Bottema
Aefke Jans Bottema, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 21 nov 17562, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op dinsdag 5 aug 18281.

kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Garmerwolde [Gr] op zondag 1 mei 1774 Huwelijkscontract 07-04-1774 Garmerwolde
met

Aldert Hindriks Postema, zn. van Hindrik Jurriens en Jantjen Allerts, ged. te Wittewierum [Gr] op zondag 20 sep 1750 Wordt Allert Jan bij geboorte6, Landbouwer, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op woensdag 30 jun 18135.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hindrik Alderts*1775 Loppersum [Gr] †1838 Kroddeburen (Ten Boer) 63
Bouke Alderts~1777 Loppersum [Gr] †1849 Garmerwolde [Gr] 72
Jantjen Alderts~1779 Loppersum [Gr]    

tr. (resp. ongeveer 61 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Garmerwolde [Gr] op vrijdag 27 feb 1818
met

Tjapke Arends Schoonveld, ged. te Garmerwolde [Gr] op vrijdag 15 mei 1789, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op woensdag 29 sep 1858.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Ten Boer 1828 Aktenummer 42 (S22234), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21962), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S22231), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S22235), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Ten Boer 1813 Aktenummer 27 (S22341), Type: Algemene bron,
6.Kerkeboek 1721-1811 Kerkelijke gemeente - Wittewierum Inventarisnummer 560 (S8938), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Ten Boer 1818 Aktenummer 2 (S22233), Type: Algemene bron,


Anje Jacobs Bottema
Anje Jacobs Bottema, geb. te Oldenzijl [Gr] op zaterdag 15 nov 18561, ovl. (2 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op donderdag 6 okt 18592.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1856 Aktenummer 117 (S6954), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1859 Aktenummer 73 (S22194), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Zandt, 't 1834 Aktenummer 12 (S1327), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1864 Aktenummer 3 (S6892), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizen 1856 Aktenummer 2 (S625), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Uithuizen 1833 Aktenummer 61 (S6955), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Uithuizen 1866 Aktenummer 1 (S623), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Usquert 1839 Aktenummer 22 (S1601), Type: Algemene bron,


Antina Bottema
Antina Bottema, geb. te Ten Post [Gr] op maandag 29 nov 18801, ovl. (62 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 1 apr 19432.

tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Ten Boer [Gr] op zaterdag 18 jun 1904
met

Hendrik Woldring, geb. te Wittewierum [Gr] op donderdag 19 apr 187710, Landbouwer, ovl. (74 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 20 feb 1952 Wonende te Haren9.


Bronnen:
1.Geboorteregister Ten Boer 1880 Aktenummer 176 (S41722), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Haren 1943 Aktenummer 30 (S41726), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Ten Boer 1832 Aktenummer 35 (S41544), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Ten Boer 1921 Aktenummer 35 (S41545), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister 't Zandt 1869 Aktenummer 6 (S41517), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Ten Boer 1906 Aktenummer 26 (S41523), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister 't Zandt 1838 Aktenummer 4 (S41509), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Ten Boer 1904 Aktenummer 24 (S41723), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Haren 1952 Aktenummer 25 (S41725), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Ten Boer 1877 Aktenummer 69 (S41724), Type: Algemene bron,


Antje Pieters Bottema
Antje Pieters Bottema, geb. te Westeremden [Gr] in 1732, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Zeerijp [Gr] op donderdag 28 nov 17651.

kerk.huw. te Westeremden [Gr] Het huwelijkscontract gaf aan bruidegomszijde Jan Reinders als halfzusters man (een zoon van Aafke Jans en Reinder Hayes, gehuwd met Bouke Ewes), Jacob Gerrits sibbevoogd en neef over de minderjarige kinderen van Writzer Eeuwes en Trijntje Pi eters, Roelf Pieters en Rienje Harms sibbe- en vreemde voogd over de kinderen van Writzer Eeuwes en Jantje Claasen, alsmede Focko Eeuwes (welke) neef. Aan bruidszijde Aefke Jans moeder, Roelf, Jan en Bouwke Pieters broers en zuster, Jan Reinders hal fbroeder, Eppe Joosten en Trijntje Reinders zwager en halfzuster, Focko Eeuwes en Geertje Reinders eveneens (R.A. Fivelingo, inv.nr. 790, oud XXII b 2, fol. 24, 20-4-1759).
Ten tijde van het huwelijk zullen Pieter en Antje zich te Zeerijp hebben gevestigd; vanaf 1759 pachtten zij Hinkemaheerd in de Groeve aldaar (groot 70 grazen) van het Heilige-Geestgasthuis, in de stad. Hun voorganger - afgaand meier - was Pieter Men nes eo ook dit was een verre familierelatie: hij was in 1729 enkele maanden gehuwd geweest met Nantje Reinders, een dochter van Reinder Hayes en Aafke Jans, en dus een halfzuster van Antje Pieters. Zij betaalden per jaar 300 gulden, met uiteraard ee n aankomend geschenk. De huur van een aanvullende vier grazen ’in de Groeve in de Zeerijp gelegen’ werd, op 1 mei 1759, van dezelfde Pieter Mennes overgenomen op een zesjarig pachtcontract; zij betaalden jaarlijk f18.18.0 aan pacht en op dat moment bovendien nog een afgaand- en aankomend geschenk van dezelfde grootte aan het Armhuiszittendconvent (G.A.G,rnr 43, Staatboek Armhuiszittendconvent, inv.nr. 53, fol. 14; ibid, inv.nr. 54, fol. 17). Pieter was overigens meteen al twee betalingen ten achter (G.A.G, rnr 43, Rekeningen Armhuiszittendconvent, 1759, fol. 20v; ibid, inv.nr. 55, fol. 18). Het echtpaar bleef tot het einde in de rekeningen geboekt staan, al was Pieter toen allang weduwnaar geworden en hertrouwd. Een resolutie van B & R d.d. 4 april 1788 moet de nieuwe meiers hebben geauthoriseerd: de overgang op Harmannus Jacobs en Geertien Jacobs staat in de rekening van 1789 (fol. 12) geboekt en tevens in het staatsboek.
In 1786 werd Pieter opgevolgd door Harmannus Jacobs en Geertje Jacobs. Veel andere relaties had hij verder niet met het gasthuis onderhouden, alleen leverde Pieter Euwes hen in 1779 een keer twee zakken appels, voor f1.6.9 (G.A.G, rnr 53, Rekeninge n Heilige-Geestgasthuis, 1759, fol. 8 en 47; 1876, fol. 6 en 49; 1779, fol. 69).
Er zijn geen notities gevonden dat Pieters tweede vrouw als beklemde meierse werd ingeboekt, Antje was in 1765 gestorven en hertrouwde hij in 1769 met Tietje Jacobs. In het huwelijkscontract (R.A. Fivelingo, inv. nr. 641, oud XXIII b2, fol. 64, 30-6 -1769) getuigden aan bruidegomszijde zijn halfbroer Fokke Euwes en diens vrouw Antje Klaassen, Roelf Pieters als oom en voormond (mede voor Fokke Euwes sibbevoogd en Pieter Tjaarts vreemde voogd) over de twee voorkinderen, en Jantje Klaassen als zij n stiefmoeder. Aan bruidszijde haar ouders Jacob Sierts en Martjen Andries, Anje Jacobs zuster, Andries Heynes en Hilje Geerts halfbroeder en vrouw, Egge Egges en Trijnje Heynes zwager en halfzuster.
Op hetzelfde moment werd ook de inventaris van de goederen opgemaakt die Pieter Euwes in de Groeve met zijn kinderen bij wijlen Anje Pieters mandelig bezat, ondertekend door Pieter Ewes vader, Roelf Pieters voormond, Fokke Eeuwes sibbevoogd, Pieter Tjaarts vreemde voogd (R.A. Fivelingo, inv.nr. 635, oud XXIII c 1, Loppersum, blz. 254-268, 21-6/30-6-1769).
Het blijkt te betreffen een plaats met beklemming van 70 graasen land doende jaarlijks f 300 aan het Heilige-geest- of Pelstergasthuis te Groningen; met nog 4 1/4 gr. land doende aan het Armhuiszittend Gasthuis f18.18.0, getaxeerd op f3125. Daarnaas t was er een aandeel in de landerijen onder de plaats van Jan Reinders wed. tot Westeremden, mandelig met Fokke Eeuwes en cons. waarvan voor Pieter Eeuwes doende f72 huur, getaxeerd op f1800. Dan nog 1/6 deel in 15 gr. door Alle Everts tot Bierum vo or f45 jaarlijks gebruikt en 1/4/ deel in 3 1/2 gr. land door Luije Derks te Garsthuizen jaarlijks voor f16.10.0 gebruikt, f100. Tenslotte huisraad, boerengerei, levendige have: 6 koeien in diverse kleuren, een gelde veerse, twee jonge ossen, een h eukeling, 5 kalver, 2 oude peerden, 1 vijfjarige, 1 driejarige, 2 twenters, een enter vool, een oud zwijn en drie jonge dito. Moederlijk lijfstoebehoren met (weinig) zilver en goud; een zilveren beker gemerkt P.H. S.B. 1710 (= Pieter Harmens en Sybr ich Berents), 6 lepels, en een kop gemerkt F.E. B.R. (= Focke Eeuwes en Bouke Reinders).
Aan schulden was er: f600 landhuur, obligatie aan Fokke Ewes f700, aan Pieter Jans Box f1000, aan Klaas Ewes ’als pupille gelt’ f70, en verder nog wat kleinere schulden. Profijtelijke staat f6685.18.4, schadelijke staat f2871.17.0, rest f3814.1.3.
Zij leenden in 1775 f300 van Cornellis Pieters Toppen op Jukema te Zeerijp (deze is later ook vreemde voogd over de twee voordochters) (R.A. Fivelingo, inv.nr. 547, oud XXIV d 1, fol. 216, 27-5-1775), en in 1781 bekende Pieter Eeuwes mede voor zijn vrouw Tietje Jacobs schuldig te zijn aan hun kinderen Jan Kornelis Bruins en Grietje Pieters ehel. f555 a 4 % wegens opgeschotene penningen, boekschulden en renten, en meerder ontvang volgens rekening en overlevering van heden, blijvende de afkoopsb rief nopens het kapitaal in volle waarde (R.A. Fivelingo, inv.nr. 643, oud XXIII b 4, fol. 72, Loppersum, 30-8-1781). Of dit alles een voorbode van slechte tijden was, is niet zeker; zij bleven nog tot 1786 op de boerderij woonachtig. Daarna geraakt en zij echter wel ’onder de macht van hun creditoren’. Genoemde Cornellis Pieters Toppen, der wedman Jan Fiebens en de wedman Jacob Lues als gevolmachtigden van Pieter Eeuwes en Tietje Jacobs hadden op 10 jan. 1786 de boerderij verkocht aan Harmannu s Jacobs en Geertje Jacobs (R.A. Fivelingo, inv.nr. 924, oud XXVI b 3, blz. 70, Zeerijp, 15-8-1787). Het betrof een boerenplaats met de beklemming van 70 gr. land ’in de Groev’ (doende tot vaste huur f300 aan het Heilige-Geestgasthuis in de stad), a lsmede 2 banken en 2 graven in de kerk van Zeerijp. In de tussenliggende anderhalf jaar waren er ’enige discrepanties ontstaan nopende de beklemming’ en daarom werd toen de prijs, met toestemming der creditoren van het echtpaar, met f150 verlaagd. D e kopers voldeden toen eerst f2692.
Wat er daarna met het gezin gebeurde is moeilijk na te gaan. De dochter uit het eerste huwelijk werd enkel Grietje Pieters genoemd; de zoon uit het tweede huwelijk heette Wrister Euwes Bottema, en de dochter Bouwke ook. Volgens de overlijdensakte va n laatstgenoemde (pas in 1862!) zijn haar beide ouders - Pieter Ywes Bottema en Tytje Jacobs - te Zeerijp overleden
met

Pieter Euwes, zn. van Writser Eeuwes en Grietie Peters, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 30 apr 17302, Landbouwer te Zeerijp op Hinkemaheerd, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Eenum [Gr] op zaterdag 2 feb 17883, begr. te Eenum [Gr] op vrijdag 8 feb 17883, tr. (2) met Tietje Jacobs. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1760 Zeerijp [Gr] 1789 Zeerijp [Gr] 28
NN~1765 Zeerijp [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S6864), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S6863), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S6861), Type: Algemene bron,


Aries Bottema
Aries Bottema, geb. te Westerlee [Gr] op zaterdag 11 sep 18861, Bakker.

tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 18 jan 1912
met

Anje Evenhuis, dr. van Meerten Evenhuis en Anna Smit, geb. te Winsum op zondag 2 sep 18833.


Bronnen:
1.Geboorteregister Scheemda (S8010), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Winsum (S7682), Type: Algemene bron,


Baauwke Pieters Bottema
Baauwke Pieters Bottema, ged. te Zeerijp [Gr] op zondag 5 jul 17782, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Wirdum op vrijdag 19 dec 18621.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 41 jaar oud) te Leermens [Gr] op zondag 24 jul 1808
met

Evert Pieters Balkema, ged. te Tjamsweer [Gr] op zondag 22 mrt 1767, Landbouwer, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wirdum op donderdag 15 jan 18468.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Everts*1810 Leermens [Gr] †1892 Wirdum 81Bronnen:
1.Overlijdensregister Loppersum 1862 Aktenummer 73 (S6885), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Zeerijp 1739-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 579 (S1881), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S6863), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S6864), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S6861), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S22212), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Loppersum 1846 Aktenummer 5 (S6884), Type: Algemene bron,


Bouke Pieters Bottema
Bouke Pieters Bottema, geb. te Zeerijp [Gr] op zondag 23 jun 1776, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1778.Bronnen:
1.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S6863), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S6864), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S6861), Type: Algemene bron,


Egbert Bottema
Egbert Bottema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 22 feb 18601, ovl. (7 jaar oud) te Usquert [Gr] op vrijdag 14 jun 18672.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1860 Aktenummer 14 (S6953), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Usquert 1867 Aktenummer 12 (S22195), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Zandt, 't 1834 Aktenummer 12 (S1327), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1864 Aktenummer 3 (S6892), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizen 1856 Aktenummer 2 (S625), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Uithuizen 1833 Aktenummer 61 (S6955), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Uithuizen 1866 Aktenummer 1 (S623), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Usquert 1839 Aktenummer 22 (S1601), Type: Algemene bron,


Elsiena Bottema
Elsiena Bottema, geb. te Bierum [Gr] op maandag 12 mrt 18881.Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1888 Aktenummer 28 (S16635), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1857 Aktenummer 71 (S16629), Type: Algemene bron,
3.Overlijden (Overlijden), Westerbork, 14-12-1935, aktenummer 41 (S16872), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Bierum 1887 Aktenummer 11 (S16634), Type: Algemene bron,
5.Overlijden (Overlijden), Roden, 28-08-1933, aktenummer 36 (S16871), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister 't Zandt 1860 Aktenummer 51 (S16870), Type: Algemene bron,


Geertruida Bottema
Geertruida Bottema, geb. te Losdorp [Gr] op zondag 6 mrt 18591, ovl. (25 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 19 sep 18842.

tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Bierum [Gr] op donderdag 31 mei 1877
met

Willem Offeringa, zn. van Roelf Offeringa en Anje Willems van der Ploeg, geb. te Bierum [Gr] op vrijdag 9 sep 185313, Bakker, Molenaar, Werkman, ovl. (80 jaar oud) te Warffum [Gr] op dinsdag 3 apr 193412, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) te Bierum [Gr] op donderdag 9 dec 1886 met Klaassien Elema, dr. van Pieter Onnes Elema en Albertje Pieters Dijk, geb. te Spijk op vrijdag 11 mrt 185916, ovl. (41 jaar oud) te Tjamsweer [Gr] op dinsdag 8 mei 190015. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelf*1878 Bierum [Gr] †1952 Warffum [Gr] 74
Grietje*1880 Bierum [Gr] †1881 Bierum [Gr] 1
Pieter*1883 Bierum [Gr] †1959 Groningen [Gr] 76Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1859 Aktenummer 29 (S11932), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1884 Aktenummer 52 (S11933), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bierum 1861 Aktenummer 79 (S16628), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1830 Aktenummer 24 (S16627), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1857 Aktenummer 2 (S16615), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bierum 1889 Aktenummer 8 (S16624), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Bierum 1833 Aktenummer 23 (S16607), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1863 Aktenummer 8 (S16618), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Bierum 1906 Aktenummer 8 (S16840), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Bierum 1827 Aktenummer 37 (S16839), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Bierum 1877 Aktenummer 14 (S11931), Type: Algemene bron,
12.Overlijdensregister Warffum 1934 Aktenummer 9 (S11929), Type: Algemene bron,
13.Geboorteregister Bierum 1853 Aktenummer 75 (S11930), Type: Algemene bron,
14.Huwelijksregister Bierum 1886 Aktenummer 32 (S11848), Type: Algemene bron,
15.Overlijdensregister Appingedam 1900 Aktenummer 33 (S11851), Type: Algemene bron,
16.Geboorteregister Bierum 1859 Aktenummer 32 (S11838), Type: Algemene bron,


Geertruida Bottema
Geertruida Bottema, geb. te Bierum [Gr] op zondag 11 nov 19001.Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1900 Aktenummer 91 (S16640), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1857 Aktenummer 71 (S16629), Type: Algemene bron,
3.Overlijden (Overlijden), Westerbork, 14-12-1935, aktenummer 41 (S16872), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Bierum 1887 Aktenummer 11 (S16634), Type: Algemene bron,
5.Overlijden (Overlijden), Roden, 28-08-1933, aktenummer 36 (S16871), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister 't Zandt 1860 Aktenummer 51 (S16870), Type: Algemene bron,


Gerrit Bottema
Gerrit Bottema, geb. te Losdorp [Gr] op woensdag 14 okt 18571, Herbergier, Landbouwer, ovl. (78 jaar oud) te Westerbork [Dr] op vrijdag 13 dec 19352.

tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Bierum [Gr] op zaterdag 13 aug 1887
met

Martje Lantinga, geb. te 't Zandt [Gr] op dinsdag 18 sep 186013, ovl. (72 jaar oud) te Nietap [Dr] op zondag 27 aug 193312.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elsiena*1888 Bierum [Gr]    
Margaretha*1890 Bierum [Gr]    
Jan Pieter*1894 Bierum [Gr] †1916 Niebert [Gr] 22
Pieter*1896 Bierum [Gr] †1960 Westerlaren (Zuidlaren) 63
Aaltje*1898 Bierum [Gr] †1907 Niebert [Gr] 8
Geertruida*1900 Bierum [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1857 Aktenummer 71 (S16629), Type: Algemene bron,
2.Overlijden (Overlijden), Westerbork, 14-12-1935, aktenummer 41 (S16872), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bierum 1861 Aktenummer 79 (S16628), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1830 Aktenummer 24 (S16627), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1857 Aktenummer 2 (S16615), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bierum 1889 Aktenummer 8 (S16624), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Bierum 1833 Aktenummer 23 (S16607), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1863 Aktenummer 8 (S16618), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Bierum 1906 Aktenummer 8 (S16840), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Bierum 1827 Aktenummer 37 (S16839), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Bierum 1887 Aktenummer 11 (S16634), Type: Algemene bron,
12.Overlijden (Overlijden), Roden, 28-08-1933, aktenummer 36 (S16871), Type: Algemene bron,
13.Geboorteregister 't Zandt 1860 Aktenummer 51 (S16870), Type: Algemene bron,


Gerrit Bottema
Gerrit Bottema, geb. te Wittewierum [Gr] op maandag 21 mei 18321, Rentenier, ovl. (89 jaar oud) te Ten Post [Gr] op dinsdag 16 aug 19212.

tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op maandag 3 mei 1869
met

Geertruid Luilfs Arkema, dr. van Leulf Jacobs Arkema en Anje Rengers Rengers, geb. te 't Zandt [Gr] op donderdag 1 feb 18385, Rentenierse, ovl. (68 jaar oud) te Ten Post [Gr] op donderdag 19 jul 19064.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  †1872 Ten Post [Gr] 0
Antina*1880 Ten Post [Gr] †1943 Groningen [Gr] 62Bronnen:
1.Geboorteregister Ten Boer 1832 Aktenummer 35 (S41544), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Ten Boer 1921 Aktenummer 35 (S41545), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister 't Zandt 1869 Aktenummer 6 (S41517), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Ten Boer 1906 Aktenummer 26 (S41523), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister 't Zandt 1838 Aktenummer 4 (S41509), Type: Algemene bron,


Gerrit Reinders Bottema
Gerrit Reinders Bottema, Landbouwer.

relatie
met

Grietje Pieters Hovinga.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martha Gerrits*1826 Losdorp [Gr] †1854 Losdorp [Gr] 28
Pieter*1830 Losdorp [Gr] †1861 Losdorp [Gr] 31


Grietje Bottema
Grietje Bottema, geb. te Losdorp [Gr] op zaterdag 24 nov 18602, ovl. (11 maanden oud) te Losdorp [Gr] op donderdag 7 nov 18611.Bronnen:
1.Overlijdensregister Bierum 1861 Aktenummer 101 (S16631), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1860 Aktenummer 81 (S16630), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bierum 1861 Aktenummer 79 (S16628), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1830 Aktenummer 24 (S16627), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1857 Aktenummer 2 (S16615), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bierum 1889 Aktenummer 8 (S16624), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Bierum 1833 Aktenummer 23 (S16607), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1863 Aktenummer 8 (S16618), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Bierum 1906 Aktenummer 8 (S16840), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Bierum 1827 Aktenummer 37 (S16839), Type: Algemene bron,


Grietje Bottema
Grietje Bottema, geb. te Losdorp [Gr] op donderdag 13 feb 1862 Vader overleden2, ovl. (één maand oud) te Losdorp [Gr] op zaterdag 12 apr 18621.Bronnen:
1.Overlijdensregister Bierum 1862 Aktenummer 29 (S16633), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1862 Aktenummer 27 (S16632), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bierum 1861 Aktenummer 79 (S16628), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1830 Aktenummer 24 (S16627), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1857 Aktenummer 2 (S16615), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bierum 1889 Aktenummer 8 (S16624), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Bierum 1833 Aktenummer 23 (S16607), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1863 Aktenummer 8 (S16618), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Bierum 1906 Aktenummer 8 (S16840), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Bierum 1827 Aktenummer 37 (S16839), Type: Algemene bron,


Harm Bottema
Harm Bottema, geb. te Holwierde [Gr] op woensdag 20 dec 18261, ovl. (70 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 18 nov 18972.

tr. (resp. 47 en 30 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 23 okt 1874
met

Anje Eisses Dijksterhuis, dr. van Eisse Harkes Dijksterhuis en Dieuwerke Pieters Sikkema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 3 jun 18445, ovl. (74 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 6 dec 19184, tr. (resp. 63 en 64 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 23 apr 1908 met Abel Doornbos, geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 3 jan 18448, ovl. (82 jaar oud) te Middelstum [Gr] op vrijdag 26 nov 19267. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1826 Aktenummer 78 (S16234), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1897 Aktenummer 57 (S16235), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1874 Aktenummer 14 (S16205), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Middelstum 1918 Aktenummer 32 (S16215), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 46 (S16195), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1908 Aktenummer 8 (S16214), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Middelstum 1926 Aktenummer 29 (S16240), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Middelstum 1844 Aktenummer 1 (S16236), Type: Algemene bron,


Henderika Bottema
Henderika Bottema, geb. te Heveskes [Gr] op zondag 12 dec 18861.

tr. (beiden 30 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 jul 1917
met

Jan Veen, zn. van Jans Veen en Geesien Harms ter Laan, geb. te Bedum [Gr] op vrijdag 19 nov 18864, Agent van politie, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 22 jul 19503.


Bronnen:
1.Geboorteregister Delfzijl 1886 Aktenummer 185 (S34041), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Groningen 1917 Aktenummer 379 (S34010), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Groningen 1950 Aktenummer 978 (S34015), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bedum 1886 Aktenummer 166 (S34005), Type: Algemene bron,


Jacob Bottema
Jacob Bottema, geb. te 't Zandt [Gr] op zaterdag 15 feb 18341, Daglooner, Stroodekker, ovl. (29 jaar oud) te Oldenzijl [Gr] op zondag 10 jan 18642.

tr. (beiden 22 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 16 feb 1856
met

Roelfje Wieringa, dr. van Jan Jacobs Wieringa en Janna Freerks Bruining, geb. te Uithuizen [Gr] op maandag 28 okt 183310, tr. (2) met Klaas Hannover. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Aantekeningen:
Roelfje Wieringa.
Ze wordt Roelfien Ruskt genoemd bij het overlijden van haar eerste man Jacob Bottema.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anje Jacobs*1856 Oldenzijl [Gr] †1859 Uithuizen [Gr] 2
Egbert*1860 Uithuizermeeden [Gr] †1867 Usquert [Gr] 7
Janna*1861 Uithuizermeeden [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Zandt, 't 1834 Aktenummer 12 (S1327), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1864 Aktenummer 3 (S6892), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Zandt, 't 1836 Aktenummer 15 (S6868), Type: Algemene bron,
4.Doopboek 't Zandt 1777-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 574 (S490), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1819 Aktenummer 11 (S6867), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1845 Aktenummer 5 (S6889), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizen 1861 Aktenummer 42 (S6891), Type: Algemene bron,
8.Doopboek 1739-1811 Kerkelijke gemeente - Zeerijp Inventarisnummer 579 (S11426), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Uithuizen 1856 Aktenummer 2 (S625), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Uithuizen 1833 Aktenummer 61 (S6955), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Uithuizen 1866 Aktenummer 1 (S623), Type: Algemene bron,
12.Geboorteregister Usquert 1839 Aktenummer 22 (S1601), Type: Algemene bron,