JOHAN UBBES
Klaas Pieter van Dijk
Klaas Pieter van Dijk, geb. te Bedum [Gr] op woensdag 12 dec 18881, Bouwkundig opzichter.

tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 24 mei 1921
met

Grietje Braaksma, geb. te Westerwijtwerd [Gr] op dinsdag 13 feb 19008.


Bronnen:
1.Geboorteregister Bedum 1888 Aktenummer 148 (S31888), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bedum 1851 Aktenummer 47 (S31879), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bedum 1924 Aktenummer 13 (S31883), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Stedum 1883 Aktenummer 9 (S31882), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Stedum 1857 Aktenummer 26 (S31884), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bedum 1919 Aktenummer 85 (S31885), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Bedum 1921 Aktenummer 31 (S31891), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Middelstum 1900 Aktenummer 9 (S31892), Type: Algemene bron,


Klaas Pieters van Dijk
Klaas Pieters van Dijk, ged. te Bedum [Gr] op zondag 17 dec 17752, Landbouwer, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Westerdijkshorn op donderdag 28 sep 18431.

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 20 jaar oud) te Bedum [Gr] op maandag 28 feb 1814
met

Peterke Jans van de Riet, dr. van Jan Pieters van de Riet en Stientje Jans Haverkamp, ged. te Bedum [Gr] op zondag 27 okt 17932, Landbouwersche.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Klaasen*1815 Westerdijkshorn †1815 Westerdijkshorn 0
Stientje Klaasen*1815 Westerdijkshorn †1821 Westerdijkshorn 5
Pieter Klaasen*1816 Westerdijkshorn †1816 Westerdijkshorn 0
Pieter Klaasen*1818 Westerdijkshorn †1854 Bedum [Gr] 36
Jan Klaasen*1819 Westerdijkshorn †1819 Westerdijkshorn 0
Jan Klaasen*1820 Westerdijkshorn †1898 Uithuizen [Gr] 78
Stientje Klaasen*1822 Westerdijkshorn †1886 Noorderhoogebrug [Gr] 63
Jacob Klaasen*1824 Westerdijkshorn †1878 Groningen [Gr] 5412 
Lambertus Klaasen*1828 Westerdijkshorn †1830 Westerdijkshorn 2
10 Elizabeth Klaasen*1832 Westerdijkshorn †1879 Scharmer [Gr] 4713 
11 Geertruid Klaasen*1834 Westerdijkshorn †1835 Westerdijkshorn 0Bronnen:
1.Overlijdensregister Bedum 1843 Aktenummer 62 (S31797), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Bedum 1814 Aktenummer 3 (S31495), Type: Algemene bron,


Klaas Willems van Dijk
Klaas Willems van Dijk, geb. te Godlinze [Gr] op donderdag 14 nov 1805, ged. te Godlinze [Gr] op zondag 8 dec 1805, ovl. (49 jaar oud) te Godlinze [Gr] op maandag 28 mei 1855.Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1752-1816 Kerkelijke gemeente - Godlinze Inventarisnummer 97 (S8195), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1834 Aktenummer 55 (S1483), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S30112), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bierum 1854 Aktenummer 21 (S1482), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1839 Aktenummer 1 (S826), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S164), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bierum 1873 Aktenummer 64 (S829), Type: Algemene bron,


Klaaske Klaassen Dijk
Klaaske Klaassen Dijk, geb. te Ezinge [Gr] op vrijdag 25 nov 18081, ged. te Ezinge [Gr] op zondag 11 dec 18081, ovl. (25 jaar oud) te Fransum [Gr] op maandag 6 okt 18342.

tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) te Aduard [Gr] op donderdag 23 mei 1833
met

Arius Hendriks Til, zn. van Hendrik Hendriks en Anje Jans, geb. te Garnwerd [Gr] op zondag 8 okt 1797, Arbeider, Daglooner, ovl. (82 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 16 okt 18794, tr. (resp. 47 en 30 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 14 dec 1844 met Grietje Freerks Hofman, dr. van Freerk Jans Hofman en Hebeltje Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 27 apr 18146, Boerenmeid, Dagloonster, ovl. (75 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 30 jun 1889 Successie memorie Grietje Freerks Hofman:
'"Memorie van aangifte van het recht van successie wegens de nalatenschap van Grietje Hofman, overleden te Uithuistmeeden den 30 Juni 1889, weduwe van Aries Til. - Ondergetekende: Hindrik Til, dagloner, wonende te Uithuistmeeden, en Klaas Haverveld, dagloner, wonende te aldaar, en behoudende de wettige huwelijksgemeenschap tusschen hem en zijn echtgenoote Hebeltje Til, bestaande. - Ter zake dezen aangifte woonplaats kiezende ten huize van Meindert Hefting, zaakwaarnemer, wonende te Uithuisterm eeden. Verklaren: dat op den 30 Juni 1889 alwaar zij hare laatste woonplaats had is overleden Grietje Hofman, tot hare eenige en wettige erfgenamen nalatende hare twee kinderen Hindrik Til en Hebeltje Til, hiervoren genoemd. Dat de nalatenschap van de overledene bestaat uit haar ongescheiden 1/8e aandeel in een huis met den vollen eigendom van het erf en grond, staande en gelegen te Uithuistermeeden, kadastraal bekend gemeente Uithuistermeeden ten name van Hebeltje Jans en Freerk Jans Hofman e n erfgenamen, sectie D, no. 144, 145, 146, 147, groot 16 aren, 80 centiaren, geschat op eene verkoopwaarde ten dage van overlijden van de erflaatster op tweeënzestig gulden vijftig cent. En uit haar ligchaamstoebehooren gewaardeerd op 12,50 gulden. Tezamen op 75 gulden. Waarvan moeten worden afgetrokken de begrafeniskosten van de erflaatster, bedragen 15 gulden. Hetwelk vererfd op haar twee kinderen voornoemd. Dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkering en bij opvolging zijn vervallen of overgegaan. Genietende niemand dan hare kinderen als uit deze nalatenschap”7. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1722-1811 Kerkelijke gemeente - Ezinge Inventarisnummer 67 (S9658), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Aduard 1834 Aktenummer 26 (S9659), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Aduard 1833 Aktenummer 8 (S2411), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1879 Aktenummer 61 (S838), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 22 (S61), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Uithuizermeeden 1814 Aktenummer 36 (S70), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1889 Aktenummer 31 (S68), Type: Algemene bron,


Klaaske Pieters van Dijk
Klaaske Pieters van Dijk, geb. te Bedum [Gr] op dinsdag 21 jul 18461, ovl. (7 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 14 feb 18542.Bronnen:
1.Geboorteregister Bedum 1846 Aktenummer 63 (S5417), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bedum 1854 Aktenummer 8 (S4141), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bedum 1818 Aktenummer 2 (S5411), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bedum 1854 Aktenummer 68 (S5412), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bedum 1850 Aktenummer 5 (S31816), Type: Algemene bron,
6.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bedum 1885 Aktenummer 37 (S31828), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bedum 1844 Aktenummer 6 (S246), Type: Algemene bron,
9.Algemene bron (S156), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Bedum 1849 Aktenummer 34 (S244), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Bedum 1829 Aktenummer 7 (S245), Type: Algemene bron,
12.Algemene bron (S31827), Type: Algemene bron,
13.Overlijdensregister Bedum 1842 Aktenummer 32 (S4137), Type: Algemene bron,


Klazina Elsje Jantine Dijk
Klazina Elsje Jantine Dijk, geb. te Hengelo in 1912.

tr. (resp. ongeveer 22 en 32 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 30 mei 1934
met

Niklaas Jan Sietsema, zn. van Freerk Sietsema en Janna Doornbos, geb. te Bedum [Gr] op donderdag 6 mrt 19028, Houthandelaar, ovl. (57 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 24 mei 19597.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen 1952 Aktenummer 953 (S13401), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1879 Aktenummer 51 (S13392), Type: Algemene bron,
4.Huwelijk, Sleen, 03-12-1909, aktenummer 35 (S13409), Type: Algemene bron,
5.Geboorte, Hoogeveen, 20-06-1887, aktenummer 148 (S13408), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Bedum 1934 Aktenummer 26 (S33723), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bedum 1959 Aktenummer 25 (S33725), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Bedum 1902 Aktenummer 25 (S33718), Type: Algemene bron,


Kornelia Dijk
Kornelia Dijk, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 15 mei 18451, Winkeliersche, ovl. (93 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op woensdag 16 nov 19382.

tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 8 aug 1863
met

Derk Smit, geb. te Usquert [Gr] op zaterdag 9 okt 18415, ovl. (35 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op donderdag 10 mei 18774.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus*1873 Zandeweer [Gr] †1959 Haren 85
Derkina Helena*1877 Zandeweer [Gr] †1957 Groningen [Gr] 79

tr. (resp. 34 en 21 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op maandag 17 nov 1879
met

Daniël de Boer, zn. van Sieuwke Tiddes de Boer en Dieuweke Daniels Busz, geb. te Zandeweer [Gr] op zaterdag 17 apr 18588, Kantoorhouder, Winkelier, koopman, ovl. (64 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op zondag 10 dec 19227.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sieuwke*1881 Zandeweer [Gr] †1900 Zandeweer [Gr] 19
Ties*1882 Zandeweer [Gr] †1882 Zandeweer [Gr] 0
Bouwina Gezina Magrieta*1882 Zandeweer [Gr] †1968 Haren 85
Dieuwerke*1884 Zandeweer [Gr] †1970 Haren 85
Gesina Margrita*1886 Zandeweer [Gr] †1961 Groningen [Gr] 75Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1845 Aktenummer 50 (S51362), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Kantens 1938 Aktenummer 11 (S51363), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1863 Aktenummer 23 (S51364), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Kantens 1877 Aktenummer 16 (S51366), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Usquert 1841 Aktenummer 36 (S51365), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Kantens 1879 Aktenummer 22 (S51355), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Kantens 1922 Aktenummer 24 (S51359), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Kantens 1858 Aktenummer 29 (S51345), Type: Algemene bron,


Kornelis van Dijk
Kornelis van Dijk, geb. te Warffum [Gr] op zaterdag 7 apr 18771, ovl. (6 maanden oud) te Warffum [Gr] op maandag 29 okt 18772.Bronnen:
1.Geboorteregister Warffum (S7634), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Warffum (S7594), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Warffum (S7562), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Usquert (S7644), Type: Algemene bron,


Kornelis van Dijk
Kornelis van Dijk, geb. te Warffum [Gr] op donderdag 11 apr 18781.Bronnen:
1.Geboorteregister Warffum (S7634), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Warffum (S7562), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Usquert (S7644), Type: Algemene bron,


Kornelis van Dijk
Kornelis van Dijk, geb. te Bedum [Gr] op woensdag 18 jun 18511, Bakker, Koopman, ovl. (72 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 26 feb 19242.

tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Stedum [Gr] op zaterdag 26 mei 1883
met

Trijntje Woldendorp, geb. te Stedum [Gr] op woensdag 13 mei 185712, ovl. (62 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 3 okt 191913.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina*1884 Bedum [Gr]    
Willem*1885 Bedum [Gr] †1952 Groningen [Gr] 66
Klaas Pieter*1888 Bedum [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Bedum 1851 Aktenummer 47 (S31879), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bedum 1924 Aktenummer 13 (S31883), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bedum 1818 Aktenummer 2 (S5411), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bedum 1854 Aktenummer 68 (S5412), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bedum 1844 Aktenummer 6 (S246), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S156), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bedum 1849 Aktenummer 34 (S244), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bedum 1850 Aktenummer 5 (S31816), Type: Algemene bron,
9.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Bedum 1885 Aktenummer 37 (S31828), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Stedum 1883 Aktenummer 9 (S31882), Type: Algemene bron,
12.Geboorteregister Stedum 1857 Aktenummer 26 (S31884), Type: Algemene bron,
13.Overlijdensregister Bedum 1919 Aktenummer 85 (S31885), Type: Algemene bron,


Kornelis van Dijk
Kornelis van Dijk, geb. te Warffum [Gr] op donderdag 17 aug 18991, Dienstknecht, ovl. (75 jaar oud) op zondag 25 mei 19752, begr. te Bedum [Gr] 2.

tr. (beiden 19 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 24 jan 1919
met

Elizabeth Hovenga, geb. te Ten Post [Gr] op woensdag 12 jul 189912, Dienstbode, ovl. (77 jaar oud) op dinsdag 8 feb 19772, begr. te Bedum [Gr] 2.


Bronnen:
1.Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1899, aktenummer 34 (S57863), Type: Algemene bron,
2.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Baflo, Geboorteregister 1867, aktenummer 15 (S57853), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1947, archiefnummer 2109, aktenummer 22 (S57855), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1939, aktenummer 1108 (S57854), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S57857), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1876, aktenummer 378b (S57856), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Baflo, Huwelijksregister 1888, aktenummer 18 (S57842), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1860, aktenummer 46 (S57832), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1938, aktenummer 19 (S57846), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Warffum, Huwelijksregister 1919, aktenummer 1 (S57868), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Ten Boer, Geboorteregister 1899, aktenummer 67 (S57883), Type: Algemene bron,


Korneliske van Dijk
Korneliske van Dijk, geb. te Kollum [Fr] op zaterdag 6 apr 19012, ovl. (80 jaar oud) op dinsdag 27 okt 19811, begr. te Kornhorn [Gr] 1.

tr. (resp. 17 en 29 jaar oud) te Grootegast [Gr] op donderdag 30 jan 1919
met

Jakob Hovius, zn. van Derk Hovius en Ienje Dijkstra, geb. te Opende [Gr] op zondag 25 aug 18894, Landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Opende [Gr] op maandag 24 apr 19721, begr. te Kornhorn [Gr] 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S53701), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Grootegast 1919 Aktenummer 1 (S53700), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Grootegast 1889 Aktenummer 87 (S53690), Type: Algemene bron,


Lambertus Klaasen van Dijk
Lambertus Klaasen van Dijk, geb. te Westerdijkshorn op zaterdag 15 mrt 18281, ovl. (2 jaar oud) te Westerdijkshorn op dinsdag 3 aug 18302.Bronnen:
1.Geboorteregister Bedum 1828 Aktenummer 27 (S31809), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bedum 1830 Aktenummer 36 (S31810), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bedum 1843 Aktenummer 62 (S31797), Type: Algemene bron,
4.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bedum 1814 Aktenummer 3 (S31495), Type: Algemene bron,


Lammert van Dijk
Lammert van Dijk, geb. te Zuidwolde op vrijdag 24 mei 18782, Barbier, Broodbakker, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 20 dec 19331.

tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) te Stedum [Gr] op donderdag 19 apr 1906
met

Trientje de Jonge, dr. van Egge Harms de Jonge en Grietje Jelmers Dorenbos, geb. te Startenhuizen [Gr] op maandag 14 apr 18734, ovl. (94 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 13 dec 19675, begr. te Ten Boer [Gr] 5.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Ten Boer 1933 Aktenummer 48 (S40101), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bedum 1878 Aktenummer 81 (S40100), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Stedum 1906 Aktenummer 2 (S40077), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Kantens 1873 Aktenummer 23 (S40065), Type: Algemene bron,
5.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,


Lammert Barteld van Dijk
Lammert Barteld van Dijk, geb. te Breede [Gr] op maandag 13 aug 18491, Landbouwer, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 12 apr 19232.

tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 18 feb 1875
met

Ebeltje Klei, dr. van Kornelis Lammerts Klei en Grietje Sijmens Berghuis, geb. te Usquert [Gr] op zondag 5 jun 18534, ovl. (88 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 23 jun 19412.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anje*1876 Warffum [Gr] †1956 Groningen [Gr] 80
Kornelis*1877 Warffum [Gr] †1877 Warffum [Gr] 0
Kornelis*1878 Warffum [Gr]    
Rentje*1879 Warffum [Gr]    
Evert*1880 Warffum [Gr] †1949 Appingedam [Gr] 69
Jakob*1882 Warffum [Gr] †1882 Warffum [Gr] 0
Reinder Jan*1886 Warffum [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Warffum (S7634), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Warffum (S7562), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Usquert (S7644), Type: Algemene bron,


Laurens Remmerts van Dijk
Laurens Remmerts van Dijk, ged. te Spijk op zaterdag 20 nov 17901, Koornschipper.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 24 nov 1815
met

Jantien Jacobs Valk, dr. van Jacob Harms en Grietje Duurts, geb. te Nansum [Gr], ged. te Holwierde [Gr] op zondag 27 jul 17883, Dienstmeid, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Holwierde [Gr] op zaterdag 28 jan 18374.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Laurens     
Geertje Laurens*1818 Holwierde [Gr] †1836 Holwierde [Gr] 18Bronnen:
1.Huwelijksregister Bierum 1815 Aktenummer 33 (S4087), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Bierum 1815 Aktenummer 32 (S4088), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S188), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bierum 1837 Aktenummer 3 (S4090), Type: Algemene bron,


Lolwina van Dijk
Lolwina van Dijk, geb. te Bedum [Gr] op zondag 22 feb 18522, Landbouwersche, ovl. (30 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op zondag 4 jun 18821.

tr. (resp. 21 en 35 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 18 okt 1873
met

Harm Stuurwold, geb. te Garmerwolde [Gr] op donderdag 20 sep 183810, ovl. (69 jaar oud) te Garmerwolde [Gr] op vrijdag 21 feb 19089.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trientje*1875 Garmerwolde [Gr] †1964 Ten Boer [Gr] 88
Grietje*1877 Garmerwolde [Gr] †1919 Garmerwolde [Gr] 42Bronnen:
1.Overlijdensregister Ten Boer 1882 Aktenummer 52 (S37022), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bedum 1852 Aktenummer 20 (S37018), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bedum 1819 Aktenummer 76 (S30981), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bedum 1863 Aktenummer 57 (S37019), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bedum 1849 Aktenummer 5 (S36957), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Bedum 1816 Aktenummer 75 (S36967), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bedum 1882 Aktenummer 62 (S36960), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bedum 1873 Aktenummer 24 (S37021), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Ten Boer 1908 Aktenummer 16 (S37027), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Ten Boer 1838 Aktenummer 70 (S37026), Type: Algemene bron,


Lubbegien Harms van Dijk
Lubbegien Harms van Dijk.

relatie
met

Geert Willems Kuiper.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frouwke Geert*1815 Meeden [Gr] †1893 Heereweg gem. Meeden 77


Luitje Heines van Dijk
Luitje Heines van Dijk, geb. te Wetsinge [Gr] op maandag 24 dec 18381, ovl. (58 jaar oud) te Kampen op vrijdag 5 mrt 18972.

tr. (resp. 28 en 36 jaar oud) te Adorp [Gr] op donderdag 23 mei 1867
met

Trijntje Jakobs Sikkens, geb. te Adorp [Gr] op zaterdag 14 mei 18311, ovl. (51 jaar oud) te Schildwolde [Gr] op woensdag 31 mei 18824, tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) (1) te Adorp [Gr] op maandag 29 apr 1850 met Hindrik Meints Polman, zn. van Meint Hindriks Polman en Jantje Sijmens Nienoord, geb. te Wetsinge [Gr] op woensdag 14 aug 18221, Landbouwer, ovl. (41 jaar oud) te Stedum [Gr] op donderdag 24 dec 18635. Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Bronnen:
1.Geboorteregister Adorp (S7598), Type: Algemene bron,
2.Historisch Centrum Overijssel, Archief 0123, Reg.Nr. 7957, Aktenr. 89 (S8587), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Adorp (S7600), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Slochteren (S7784), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Stedum (S7587), Type: Algemene bron,


Maria van Dijk
Maria van Dijk, geb. te Bedum [Gr] op donderdag 2 jan 18621, Dienstmeid, ovl. (83 jaar oud) te Bedum [Gr] op donderdag 21 jun 19452.

tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Winsum op vrijdag 22 dec 1899
met

Gerard Bos, geb. te Middelstum [Gr] op vrijdag 22 nov 186716, Arbeider, ovl. (85 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 23 sep 195315.


Bronnen:
1.Geboorteregister Bedum 1862 Aktenummer 4 (S32056), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bedum 1945 Aktenummer 55 (S32066), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Groningen 1878 Aktenummer 249 (S31851), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bedum 1824 Aktenummer 13 (S31808), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Groningen 1845 Aktenummer 263 (S31815), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bedum 1861 Aktenummer 6 (S31845), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Groningen 1826 Aktenummer 51 (S31844), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Winsum 1861 Aktenummer 4 (S31821), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Bedum 1901 Aktenummer 44 (S31846), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Winsum 1825 Aktenummer 49 (S31850), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Winsum 1849 Aktenummer 4 (S31847), Type: Algemene bron,
12.Geboorteregister Oldehove 1824 Aktenummer 38 (S31849), Type: Algemene bron,
13.Overlijdensregister Ezinge 1853 Aktenummer 15 (S31848), Type: Algemene bron,
14.Huwelijksregister Winsum 1899 Aktenummer 13 (S32065), Type: Algemene bron,
15.Overlijdensregister Bedum 1953 Aktenummer 50 (S32068), Type: Algemene bron,
16.Geboorteregister Middelstum 1867 Aktenummer 71 (S32067), Type: Algemene bron,