JOHAN UBBES
Jan Saspers Eeuwes
Jan Saspers Eeuwes, ged. te Loppersum [Gr] op woensdag 4 mrt 1767.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 48 jaar oud) te Wirdum op zondag 25 mrt 1787 Bij het huwelijkscontract (R.A. Fivelingo, inv. nr. 658, oud XXIII h 5, 1-3-1787) waren aanwezig aan bruidegomszijde Writzer Euwes volle broer, Pieter Euwes oom, Jantje Claassen stiefgrootmoeder. Aan bruidszijde Jan Popkes als halfbroer, en P auwel Wierts als voogd over haar voorkind. Zijn was weduwe van Claas Ewes, de zoon van Jantje Claassen en halfbroer van Jan Saspers' vader en daaarbij bijna dertig jaar ouder dan deze toen juist twintigjarige bruidegom
met

Frouwke Popkes, ged. te Eppenhuizen [Gr] op maandag 17 nov 1738.


Bronnen:
1.Algemene bron (S21962), Type: Algemene bron,


Jelmer Eeuwes
Jelmer Eeuwes.

relatie
met

Grietje NN.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ewe*1590     


Sasper Eeuwes
Sasper Eeuwes, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 29 jan 17411, Bakker, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1786.

tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Loppersum [Gr] op dinsdag 21 mei 1765 Op de trouwdag van Sasper leverde de collecte f2 op ( Arch. Ned. Herv. Gem. Loppersum, inv. nr. 1, 21-4-1765); hieraan is de trouwdatum ontleend. Bij dit eerste huwelijk werd een contract opgemaakt ( R.A. Fivelingo, inv. nr. 640, oud XXIII b 1, 27-3-1765), waarbij aan bruidegomszijde Jantje Clasen als stiefmoeder optrad, Focke Eeuwes en Antje Clasen als volle broer en vrouw, Jan Reinders swager, Peter Ewes en Anje Peters als halfbroer en vrouw, Peter Ewes tevens als voormond over bruide goms halfbroer Claas Euwes, Roelf Peters sibbevoogd dito. Aan bruidszijde o.a. Reinder Jans en Swaantje harms, resp. Claas jans en Anje Jans halfbroers en schoonzusters. Zij leenden een jaar later f400 van Tijmen Warners (de stiefzoon van Focco Euwe s)(R.A. Fivelingo, inv. nr. oud XXII b 5, fol. 34, 26-4-1766)
met

Martje Jans, begr. te Loppersum [Gr] op vrijdag 16 jun 1769.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Saspers~1767 Loppersum [Gr]    
Writzer*1799  1808 Meedhuizen [Gr] 9

tr. (ongeveer 31 jaar oud) (2) te Delfzijl [Gr] op zondag 8 nov 1772
met

Aaltien Jans.


Bronnen:
1.Algemene bron (S21962), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S20895), Type: Algemene bron,
3.Kerkeboek Krewerd 1626-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 242 (S4028), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S22343), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S22344), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S22342), Type: Algemene bron,


Writser Eeuwes
Writser Eeuwes, geb. te Westeremden [Gr], Landbouwer op de Bottemaheerd.


Aantekeningen:
Writser Eeuwes.
Hij was kerkvoogd te Westeremden in 1737 ( Bron: 24-02-1737 Doop- en trouwboek 1732-1811 Kerkelijke gemeente - Westeremden Inventarisnummer 521).
Ledematenlijst Westeremden: 27-12-1733 Mannen welkers vrouwen geen ledematen zijn o.a. Writzer Euwes.
19-09-1734 Wrister Ewes kerkvoogt.
15-03-1740 Trijnje Peters, vrouw van Wrister Ewes aangenomen.

kerk.huw. (Grietie ongeveer 27 jaar oud) (1) te Westeremden [Gr] op donderdag 10 mei 1725 Grietjen en Writser worden ook genoemd in het huwelijkcontract van Berend Pieters en Geertjen Alberts 24-09-1728 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen
met

Grietie Peters, dr. van Peter Harrems en Sijbrick Berents, ged. te Krewerd [Gr] op zondag 15 sep 1697 Op Arwerd2, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Westeremden [Gr] circa 1733.


Aantekeningen:
Grietie Peters.
Grietje Peters was een dochter van Peter Harmens en Syberich Berents. Dat blijkt ook uit het huwelijkscontract van haar broer Berend Pieters d.d. 24 juni 1728 met Geertje Alberts (R.A. Fivelingo, inv. nr. 357, XII* 7, no. 35). Daarbij waren a an bruidegomszijde getuige Pieter Geerts en Sijberich Berents als stiefvader en volle moeder, Writser Eeuwes en Grietje Pieters, zwager en zuster, Harmen Pieters broer, alsmede Claes Harmens en Anje Albers als oom en moei. De naam van de vader van S ibrichs kinderen wordt daarin niet genoemd, maar zij trouwde tweemaal: de eerste maal, Krewerd 3 mei 1696, met Peter Harrems en daarna, Krewerd 27 aug. 1713, met Pieter Geerts (De indentificatie wordt nog bevestigd door de inscriptie op een zilveren kop, gedateerd 1710, luidende P.H.S.B, die zich later in de boedel van Pieter Eeuwes bevond).
Mogelijk behoorde tot Grietjes erfdeel ook de lening van f300 met de rente krachtens verzegeling, die Writser Euwes nom. uxor. per 1 mei 1729 aan de kerkvoogd Willem Ockes opzegde (R.A. Fivelingo, inv. nr. 172, oud XII a 6, Farmsum, 27-1-1729).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bouwke~1726 Westeremden [Gr] 1732  5
Pieter~1730 Westeremden [Gr] 1788 Eenum [Gr] 57
Bauwke~1732 Westeremden [Gr] 1735  2

kerk.huw. (2) te Westeremden [Gr] op zondag 7 mrt 1734
met

Trijntje Pieters, geb. te Garrelsweer [Gr], ovl. te Westeremden [Gr] circa 1743.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bauwke~1735 Westeremden [Gr] 1766 Westeremden [Gr] 30
Focco~1737 Westeremden [Gr] 1738  0
Focco~1738 Westeremden [Gr] 1771 Loppersum [Gr] 32
Sasper~1741 Westeremden [Gr] 1786  44
Hindrikjen~1742 Westeremden [Gr]    

kerk.huw. (3) te Westeremden [Gr] op zondag 25 apr 1745
met

Jantje Clasen Eikema, ovl. in 17505.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niclaas~1746 Westeremden [Gr]    
Jacobus~1747 Westeremden [Gr]    
Claas~1748 Westeremden [Gr]    
Wrister~1750 Westeremden [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S20895), Type: Algemene bron,
2.Kerkeboek Krewerd 1626-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 242 (S4028), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S22342), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S22343), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S22344), Type: Algemene bron,


Writzer Eeuwes
Writzer Eeuwes, geb. in 1799, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Meedhuizen [Gr] op maandag 19 dec 1808.

  • Vader:
    Sasper Eeuwes, zn. van Writser Eeuwes en Trijntje Pieters, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 29 jan 17411, Bakker, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1786, tr. (2) met Aaltien Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Loppersum [Gr] op dinsdag 21 mei 1765 Op de trouwdag van Sasper leverde de collecte f2 op ( Arch. Ned. Herv. Gem. Loppersum, inv. nr. 1, 21-4-1765); hieraan is de trouwdatum ontleend. Bij dit eerste huwelijk werd een contract opgemaakt ( R.A. Fivelingo, inv. nr. 640, oud XXIII b 1, 27-3-1765), waarbij aan bruidegomszijde Jantje Clasen als stiefmoeder optrad, Focke Eeuwes en Antje Clasen als volle broer en vrouw, Jan Reinders swager, Peter Ewes en Anje Peters als halfbroer en vrouw, Peter Ewes tevens als voormond over bruide goms halfbroer Claas Euwes, Roelf Peters sibbevoogd dito. Aan bruidszijde o.a. Reinder Jans en Swaantje harms, resp. Claas jans en Anje Jans halfbroers en schoonzusters. Zij leenden een jaar later f400 van Tijmen Warners (de stiefzoon van Focco Euwe s)(R.A. Fivelingo, inv. nr. oud XXII b 5, fol. 34, 26-4-1766).
  • Moeder:
    Martje Jans, begr. te Loppersum [Gr] op vrijdag 16 jun 1769.Bronnen:
1.Algemene bron (S21962), Type: Algemene bron,


Fokke Egbers
Fokke Egbers.

kerk.huw. in 1781 Huwelijkscontract 18-05-1781 Bedum, Onderwierum, ter Laan en het Reidland
met

Aafke Hinderiks, kerk.huw. (Reert ongeveer 40 jaar oud) (1) te Bedum [Gr] op zaterdag 4 nov 1775 met Reert Menkes, zn. van Menke Reerts en Claeske Albers, ged. te Bedum [Gr] op zaterdag 6 nov 17342, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1781. Uit dit huwelijk een dochter.


Bronnen:
1.Algemene bron (S30400), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,


Albert Egberts
Albert Egberts.

relatie
met

Grietje Jans.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egbert Alberts*1785 Nieuwolda [Gr] 1859 Nieuwolda [Gr] 73


Anna Egberts
Anna Egberts.


een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egbert~1789 Tinaarlo 1859 Haren 69


Eisse Egberts
Eisse Egberts.

relatie
met

Tiake (Tjaaktie) Reints.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egbert Eisses~1765 Zandeweer [Gr] 1816 Bedum [Gr] 50


Eppijn Egberts
Eppijn Egberts.

relatie
met

Willem Kiers.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Willems*1772 Oude Pekela [Gr] 1846 Zeerijp [Gr] 74


Evert Egberts
Evert Egberts, geb. te Sauwerd [Gr] in 1769, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Noordwolde op woensdag 25 jan 1809 Nalatende 2 kinderen1.

kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en 29 jaar oud) te Noordwolde op zondag 15 jun 1806
met

Margjen Ewolts, dr. van Ewoldt Jans en Gertrudt Dates, geb. te Noordwolde op dinsdag 29 okt 17763, ged. te Noordwolde op zondag 3 nov 17761, Dagloonster, ovl. (53 jaar oud) te Zuidwolde op zaterdag 4 sep 18303, kerk.huw. (24 jaar oud) (1) te Zuidwolde op zaterdag 27 dec 1800 met Lucas Gerrits, geb. te Scharmer [Gr], Daglooner, ovl. voor 1827. Uit dit huwelijk een zoon.


Aantekeningen:
Margjen Ewolts.
7 apr 1805 na belijdenis aangenomen Martje Ewolds.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieterke Everts*1807 Noordwolde 1855 Groningen [Gr] 47
NN*1810     Bronnen:
1.Kerkeboek Noordwolde (S7801), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S9115), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bedum (S7609), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S8546), Type: Algemene bron,


Hendrik Egberts
Hendrik Egberts, geb. te Een gem. Norg op zondag 28 okt 18271, ovl. (81 jaar oud) te Een gem. Norg op woensdag 12 mei 19092.

tr. (resp. 72 en 26 jaar oud) te Leek [Gr] op zaterdag 11 nov 1899
met

Frederika Ruitenga, geb. te Onderwierum [Gr] op zaterdag 8 mrt 18734, ovl. (75 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zondag 18 jul 19485, tr. (2) met Pieter Lugtenborg. Uit dit huwelijk een zoon.


Bronnen:
1.Geboorte, Norg, 29-10-1827, aktenummer 55 (S8526), Type: Algemene bron,
2.Overlijden (Overlijden), Norg, 12-05-1909, aktenummer 34 (S8528), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Leek (S7996), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bedum (S7604), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Adorp (S7706), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Adorp (S7600), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Adorp (S7598), Type: Algemene bron,


Hendrik Egberts
Hendrik Egberts, geb. te Loon (Assen) op dinsdag 19 okt 18802, Smid, ovl. (58 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 30 dec 19381.

tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Borger [Dr] op zaterdag 27 feb 1904
met

Engelina Sijpkes, dr. van Pieter Sijpkes en Roelfje Meijer, geb. te Stadskanaal gem. Wildervank op vrijdag 12 okt 18834.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen 1938 Aktenummer 1710 (S49758), Type: Algemene bron,
2.Geboorte, Assen, 20-10-1880, aktenummer 213 (S49757), Type: Algemene bron,
3.Huwelijk, Borger, 27-02-1904, aktenummer 3 (S49756), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Wildervank 1883 Aktenummer 203 (S49739), Type: Algemene bron,


Hendrik Klaas Egberts
Hendrik Klaas Egberts, geb. te Sappemeer [Gr] op woensdag 21 sep 18701, Boekhouder.

tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 9 sep 1897
met

Janneke Jacoba Dusseljee, dr. van Jan Dusseljee en Roelfien Dopper, geb. te Stadskanaal gem. Wildervank op woensdag 17 apr 18723, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 14 okt 19064.


Bronnen:
1.Geboorteregister Sappemeer 1870 Aktenummer 87 (S19869), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Groningen 1897 Aktenummer 365 (S19831), Type: Algemene bron,
3.JannekGeboorteregister Wildervank 1872 Aktenummer 63 (S19870), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Veendam 1906 Aktenummer 169 (S19835), Type: Algemene bron,


Hilje Egberts
Hilje Egberts, geb. te Menkeweer op donderdag 21 dec 17582, ged. te Menkeweer op dinsdag 26 dec 17582, ovl. (50 jaar oud) te Baflo [Gr] op donderdag 16 nov 1809 Relatie Roelf Eertman, met hem 4 meerderjarige kinderen nalatend (vrijwel zeker uit haar eerste huwelijk met Jan Tjeerts Lantinga)1.

kerk.huw. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Menkeweer op zondag 13 feb 1780 Huwelijkscontract 29-12-1801 Menkeweer
met

Jan Tjeerts Lantinga, ged. te Menkeweer op zondag 5 feb 17582, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1802.

kerk.huw. (resp. 43 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Baflo [Gr] op dinsdag 19 jan 1802
met

Roelef Johannes Eertman, zn. van Johannes Frederick Eerdman en Teijtje Roelefs, ged. te Appingedam [Gr] op woensdag 8 jun 17576, Wagenmaker, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Baflo [Gr] op woensdag 26 jan 18255, tr. (2) met Grietje Lubberts Kuipers. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Algemene bron (S17519), Type: Algemene bron,
2.Kerkeboek 1682-1811 Kerkelijke gemeente - Menkeweer Inventarisnummer 283 (S8238), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S17520), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S17517), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Baflo 1825 Aktenummer 5 (S16898), Type: Algemene bron,
6.Doopboek 1745-1811 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 16 (S10934), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Baflo 1811 Aktenummer 18 (S16894), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Leens 1841 Aktenummer 14 (S17524), Type: Algemene bron,


Hindrikje Egberts
Hindrikje Egberts.

relatie
met

Tonnies Hindriks Kamla.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anje Tonnies*1786 Zuidbroek 1824 Groningen [Gr] 38


Jan Egberts
Jan Egberts, ged. te Losdorp [Gr] op zondag 8 mei 17741, begr. te Losdorp [Gr] op woensdag 30 jan 1811 ..nalatende vrouw en 2 zoontjes woonachtig in het Arm Gasthuis alhier.
Ik kan maar 1 overlevende zoon vinden namelijk Egbert. Arent 1 en Arent 2 zijn beide overleden2.

kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Godlinze [Gr] op zondag 8 dec 1799
met

Wibge Arents Bos, dr. van Arent Berents Bos en Jantjen Mennes, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 22 okt 17694, Dagloonersche, Werkvrouw, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Losdorp [Gr] op vrijdag 5 sep 18235, een dochter.


Aantekeningen:
Wibge Arents Bos.
Wibge wordt ook Wipke Honbos genoemd.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1800 Godlinze [Gr] 1812  11
Egbert Jans~1802 Godlinze [Gr] 1835 Losdorp [Gr] 32
Arent*1805 Losdorp [Gr] 1807 Losdorp [Gr] 1
Arent*1808 Losdorp [Gr] 1810 Losdorp [Gr] 1Bronnen:
1.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S54962), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S54960), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Bierum 1823 Aktenummer 37 (S54964), Type: Algemene bron,


Jeitien Egberts
Jeitien Egberts, geb. te Ter Laan (Bedum), ovl. voor 1656.

kerk.huw. te Bedum [Gr] op zondag 15 mrt 1643
met

Mencke Reerts, geb. te Reidland gem. Bedum, kerk.huw. (2) te Bedum [Gr] op maandag 11 sep 1656 met Martien Reerts, geb. te Jukwerd [Gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Asinge~1647 Bedum [Gr]    
Reert*1650 Reidland gem. Bedum    
Greete~1651 Bedum [Gr]    
Occo Simens~1653 Bedum [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S30402), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S30403), Type: Algemene bron,


Lubbert Egberts
Lubbert Egberts, ovl. voor 1721.


een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Freerik     


Trijntje Egberts
Trijntje Egberts.

relatie
met

Hinderikus Willems Krol.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egbert Hinderikus*1811 Oldenzijl [Gr] 1876 Jukwerd [Gr] 65