JOHAN UBBES
Garmt Garmts
Garmt Garmts, geb. te Uithuizen [Gr] op zaterdag 3 apr 17841, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 11 apr 17841, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Uithuizen [Gr] voor woensdag 12 nov 1788.Bronnen:
1.Algemene bron (S8624), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1812 Aktenummer 8 van dochter Martje (S15942), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12743), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8716), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S12960), Type: Algemene bron,
7.Huwelijkscontract 12-05-1795 Uithuizen Remmert Garmts en Mattje Klaasens (S14246), Type: Algemene bron,


Gerrijtje Garmts
Gerrijtje Garmts, ged. te Losdorp [Gr] op vrijdag 22 mrt 17541, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 23 jun 1810 Gehuwd, zonder kinderen.

kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en 28 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 22 feb 1778 Wicher (Wichger) wordt ook genoemd in Huwelijkscontract 12-05-1795 Uithuizen van Remmert Garmts en Mattje Klaasens
met

Wicher Jans, geb. te Bellingeweer op maandag 5 jan 17507, ged. te Bellingeweer op zondag 11 jan 17507, Verver, ovl. (64 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 29 jul 1814 Vermoedelijk in 1814 overleden8.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1778 Uithuizermeeden [Gr] 1810  31
Trijntjen~1787 Uithuizen [Gr] 1806 Uithuizermeeden [Gr] 19Bronnen:
1.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S12731), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12727), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12732), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S12742), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S8524), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Uithuizen 1814 Aktenummer 24 (S14245), Type: Algemene bron,


Harm Garmts
Harm Garmts, ged. te Losdorp [Gr] op zondag 16 apr 17521.Bronnen:
1.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S12731), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12727), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12732), Type: Algemene bron,


Hindrikje Garmts
Hindrikje Garmts.

relatie (1)
met

Allert Sebes, ovl. voor zondag 15 mei 1740.

kerk.huw. (Wijbrant ongeveer 21 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 15 mei 1740
met

Wijbrant Rickerts, zn. van Rickert Wijbrands en Meiske Geerts, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 2 apr 17192.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantjen~1741 Uithuizermeeden [Gr]    
Rickert~1742 Uithuizermeeden [Gr]    
Jan~1744 Uithuizermeeden [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S24839), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,


Jan Garmts
Jan Garmts, ged. te Tjamsweer [Gr] op zondag 17 jul 17401.Bronnen:
1.Kerkeboek 1720-1803 Kerkelijke gemeente - Tjamsweer Inventarisnummer 448 (S23716), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1682-1765 Kerkelijke gemeente - Godlinze Inventarisnummer 96 (S23368), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S4945), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S8241), Type: Algemene bron,


Lijsebeth Garmts
Lijsebeth Garmts, geb. te Onderdendam [Gr]2, ged. te Bedum [Gr] op zondag 30 apr 17132, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 5 mei 17801.


Aantekeningen:
Lijsebeth Garmts.
Ledematenlijst Middelbert: Elisabeth Garmts, Huisvrouw van Sijwert Abels, na voorgaande belijdenis, tot Lidtmaat aangenomen den. 4: Junij 1760 (en 1776 met de adtest, naer Groningen, vertrokken.).

kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Middelbert [Gr] op zondag 19 jul 1739
met

Siewert Abels, zn. van Abel Harms van Bolhuis en Grietje Jans Berghuis, ged. te Middelbert [Gr] op zondag 17 mei 17114, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 21 mrt 17795.


Aantekeningen:
Siewert Abels.
Bron: http://www.tent-ommen.nl/26496.htm#BM29801.
Anno 1743 den 14 julij De gemeinte, na voorafgaande bekentmaking, na gedane predikatie op 't choor der kerke verscheenen zijnde, is na voorafgaand gebed, door den leraar voorgestelt, hoe de E. ouderling Jakob Fetties op den 18 september 1742 tot dro efheid van velen overleden zijnde [stuk slecht leesbaar] En is tot ouderling verkoren de E. Louwrens Ellens, tot hiertoe boekhoudenden diacon, en in zijne plaatze, gelijk ook voor de E. Hindrik Egberts, welke verzogt hadde ontslagen te mogen worden, de E. Sijwert Abels tot boekhouder, en de E. Klaas Jans tot mede-diacon, welcke alle na voorgaande drievoudige voorstelling aan de gemeente op den 18 augustus 1743 in 't openbae[r] bevestigt zijn.
Anno1750 den 15 november De E. Jan Fetties ontslag hebbende verzogt als diacon, en de E. Sijwert Abels als boekhouder, is in de plaetze van den eersten en teffens tot boekhoudende diacon, met gemeene toestemming verkoren de E. Louwe Hindriks, en is deze na ene drievoudige kondiging den 6 december in 't openbaer voor de Gemeente bevestigt, blijvende de E. Sijwert Abels continueeren als diacon.
Anno 1750 den 17 december Heeft de E. Sijwert Abels, als afgaande boekhouder, reekening en overdragt gedaan van zijne bedieninge, en is boek daarop overgedragen aan de aankomende boekhoudende diacon Louwe Hindriks.
Anno 1754 den 25 april Heeft de boekhoudende diacon Louwe Hindriks van zijne bedieninge rekening gedaan. Dewijl de E. Sijwert Abels begeert heeft ontslagen te worden van zijne bedieninge als diaken, en de E. Louwe Hindriks van het boekhouden, zo is na voorgaande kondiging op den 24 october 1756 door den kerkenraad en de praesente leden der gemeente, weder tot boekhoudende diaken verkoren de E. Tonnis Jans, welke onverhindert drie agtereenvolgende reizen aan de gemeente voorgestelt zijnde, op d en 14 november opentlijk in zijner bedieninge bevestigt is.
De E. diaken Louwe Hindriks overleeden zijnde den 19 augusti 1762 is, na voorgaandes kondiging wederom aangestelt den oud-diaken Sijwerd Abels, op den 14 november des selven jaars, en na een drievoudige kondiging op den 5 december daraan volgende, i n deeze bedieninge bevestigt is.
1768 den 20 april heeft de E. gezworen Tonnis Jans, als boekhouder diakon, rekening gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening het ontfang meerder dan d' uitgave was ene som van 124-10-6 welke penningen tot voordeel van de diakonije, b ij Sijwert Abels als boekhouder diakon, blijven berusten.
1769 den 16 majus heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1770 den 5 jun. heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1771 den 28 april is, na voorgaende kondiging, in plaetse van den afgaenden boekhouder diakon Sijwert Abels met eenparigheid van stemmen beroepen de E. Elle Hindriks, die na ene drievoudige onverhinderde kerkondiging in zijnen bediening bevestigd is op Pinxstermaendag den 20 majus van het gemelde jaer.
Den 21 majus [1771] heeft de afgaende boekhouder diakon Sijwert Abels, rekening gedaen, en is bevonden dat, zedert de voorgaende rekening het ontvang meer was 10-11-7 welke penningen, als ook de obligaties enz. aen den niewen boekhouder diakon Garbr and Berends zijn overgelangd, en is Sijwert Abels hartelijk bedankt voor zijnen langdurigen en getrouwen dienst.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeske~1740 Middelbert [Gr] 1742 Middelbert [Gr] 2
Elisabeth~1741 Middelbert [Gr] 1747 Middelbert [Gr] 6
Geesjen Siwerts~1742 Middelbert [Gr] 1826 Middelbert [Gr] 83
Abel~1743 Middelbert [Gr] 1754  11
Elisabeth~1745 Middelbert [Gr] 1747  1
Elizabeth Siwerts~1747 Middelbert [Gr] 1826 Zuidwolde 78
Grietjen~1748 Middelbert [Gr] 1765 Middelbert [Gr] 17
Abeltje~1751 Middelbert [Gr] 1772 Middelbert [Gr] 21
Abel~1754 Middelbert [Gr] 1772 Middelbert [Gr] 17Bronnen:
1.Algemene bron (S9034), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9036), Type: Algemene bron,
4.Kerkeboek 1630-1790 Kerkelijke gemeente - Middelbert (S7556), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S9035), Type: Algemene bron,


Michiel Garmts
Michiel Garmts, geb. te Uithuizen [Gr] op zaterdag 4 feb 17861, ged. te Uithuizen [Gr] op zondag 5 feb 17861.

 • Vader:
  Remmert Garmts, zn. van Garmt Jacobs Jans en Anje Remmerts, ged. te Losdorp [Gr] op vrijdag 16 apr 17563, Herbergier, Kastelein, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor zondag 19 jul 18122, tr. (2) met Martje Klaasens. Uit dit huwelijk 3 kinderen., kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 16 apr 1780 Huwelijscontract 12-05-1795 Uithuizen.
 • Moeder:
  Hilligje Michiels Luidens, dr. van Michiel Jakobs Luidens en Martje Tijs, geb. te Stedum [Gr] op donderdag 5 jan 1758, ged. te Stedum [Gr] op zaterdag 7 jan 1758, Kasteleinse, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) circa 17947.Bronnen:
1.Algemene bron (S8624), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1812 Aktenummer 8 van dochter Martje (S15942), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12743), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8716), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S12960), Type: Algemene bron,
7.Huwelijkscontract 12-05-1795 Uithuizen Remmert Garmts en Mattje Klaasens (S14246), Type: Algemene bron,


Remmert Garmts
Remmert Garmts, 1, ged. te Oosternieland [Gr] op maandag 4 mei 17501, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) te Losdorp [Gr] voor vrijdag 16 apr 1756.

 • Vader:
  Garmt Jacobs Jans, zn. van Jan Harmens en Anje Garmes, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 15 mrt 17202, Landbouwer, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 17 jun 17793, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 5 feb 1747.
 • Moeder:
  Anje Remmerts, dr. van Pieter Derks, geb. te 't Zandt [Gr], ovl. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 6 mei 1794 6 Mei, Garmt Jans Wedw5.Bronnen:
1.Algemene bron (S8975), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S12731), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12727), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12732), Type: Algemene bron,


Remmert Garmts
Remmert Garmts, ged. te Losdorp [Gr] op vrijdag 16 apr 17562, Herbergier, Kastelein, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor zondag 19 jul 18121.

 • Vader:
  Garmt Jacobs Jans, zn. van Jan Harmens en Anje Garmes, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 15 mrt 17203, Landbouwer, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 17 jun 17794, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 5 feb 1747.
 • Moeder:
  Anje Remmerts, dr. van Pieter Derks, geb. te 't Zandt [Gr], ovl. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 6 mei 1794 6 Mei, Garmt Jans Wedw6.

kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 16 apr 1780 Huwelijscontract 12-05-1795 Uithuizen
met

Hilligje Michiels Luidens, dr. van Michiel Jakobs Luidens en Martje Tijs, geb. te Stedum [Gr] op donderdag 5 jan 1758, ged. te Stedum [Gr] op zaterdag 7 jan 1758, Kasteleinse, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) circa 17948.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anje Remmerts*1781 Uithuizen [Gr] 1857 Wirdum 76
Michiel*1782 Uithuizen [Gr] 1786 Uithuizen [Gr] 3
Garmt*1784 Uithuizen [Gr] 1788 Uithuizen [Gr] 4
Michiel*1786 Uithuizen [Gr]    
Garmt Remmerts*1788 Uithuizen [Gr] 1876 Zeerijp [Gr] 88
Martje Remmerts~1790 Uithuizen [Gr] 1857 Uithuizermeeden [Gr] 6610 
Pieter Remmerts~1791 Uithuizen [Gr] 1866 Uithuizen [Gr] 74
Hilje Remmerts~1793 Uithuizen [Gr] 1859 Uithuizen [Gr] 65

kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Uithuizen [Gr] op zondag 10 mei 1795 Huwelijkscontract 12-05-1795 Uithuizen
met

Martje Klaasens, dr. van Claas Ennes en Nine Clasen, ged. te Den Andel [Gr] op vrijdag 15 mei 1767 De moeder van Martje lijkt Nine te zijn maar echt duidelijk is het niet10, Herbergierse.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas~1796 Uithuizen [Gr] 1797 Uithuizen [Gr] 1
Klaas~1797 Uithuizen [Gr]    
Anna Remmerts~1799 Uithuizen [Gr] 1837 Oosternieland [Gr] 38Bronnen:
1.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1812 Aktenummer 8 van dochter Martje (S15942), Type: Algemene bron,
2.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12731), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12727), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S12732), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S12960), Type: Algemene bron,
8.Huwelijkscontract 12-05-1795 Uithuizen Remmert Garmts en Mattje Klaasens (S14246), Type: Algemene bron,
9.Algemene bron (S12743), Type: Algemene bron,
10.Algemene bron (S8716), Type: Algemene bron,


Sieke Garmts
Sieke Garmts.

relatie
met

Jacobus Jansenius.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilje~1786 Warffum [Gr] 1818 Breede [Gr] 31


Tjark Garmts
Tjark Garmts.

relatie
met

Lijzabeth Jakobs.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Garmt Tjarks*1756 Spijk 1824 't Zandt [Gr] 68


Elizabeth Garrelds
Elizabeth Garrelds, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 19 apr 18252, Naaister, ovl. (53 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 13 jan 18791.

tr. (resp. 33 en ongeveer 53 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 5 sep 1858
met

Adolf Leijgraaf, geb. te Kleef Dld. in 1805, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Eelde [Dr] op donderdag 5 dec 18614.

tr. (resp. 45 en 32 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 5 jun 1870 Wettiging 1 kind
met

Alexander Meeuwes, zn. van Meuwes Pieters Meeuwes en Elisabetha Berkman, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 3 okt 18372, ovl. (71 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 29 jan 1909.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annechien*1865 Groningen [Gr] 1911 Groningen [Gr] 45Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Overlijden (Overlijden), Eelde, 07-12-1861, aktenummer 36 (S9276), Type: Algemene bron,


Elisabeth Garrelts
Elisabeth Garrelts, geb. te Weiwerd [Gr] op donderdag 8 jan 18741, Dienstmeid.

 • Vader:
  Jan Garrelts, geb. te Weiwerd [Gr] op dinsdag 11 apr 18432, Brugwachter, Daglooner, Koopman, Landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Leermens [Gr] op dinsdag 12 mrt 19123, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 8 mei 1873.
 • Moeder:
  Janna Star, dr. van Kornelis Jans Star en Geessien Jans Smit, geb. te Leermens [Gr] op zondag 29 feb 18525, ovl. (73 jaar oud) te Opwierde [Gr] op zondag 10 jan 19266.

tr. (resp. 41 en 40 jaar oud) te Winschoten [Gr] op vrijdag 24 dec 1915
met

Pieter Hendriks, geb. te Leeuwarden [Fr] op zaterdag 16 jan 18758, Stoffeerder.


Bronnen:
1.Geboorteregister Delfzijl 1874 Aktenummer 6 (S18297), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Delfzijl 1843 Aktenummer 40 (S18291), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister 't Zandt 1912 Aktenummer 8 (S18293), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister 't Zandt 1873 Aktenummer 9 (S18279), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister 't Zandt 1852 Aktenummer 19 (S18268), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Appingedam 1926 Aktenummer 2 (S18287), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Winschoten 1915 Aktenummer 86 (S18302), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S18304), Type: Algemene bron,


Geessien Garrelts
Geessien Garrelts, geb. te Meedhuizen [Gr] op maandag 11 dec 18761, Naaister, ovl. (82 jaar oud) te Appingedam [Gr] op maandag 27 apr 19592.

 • Vader:
  Jan Garrelts, geb. te Weiwerd [Gr] op dinsdag 11 apr 18433, Brugwachter, Daglooner, Koopman, Landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Leermens [Gr] op dinsdag 12 mrt 19124, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 8 mei 1873.
 • Moeder:
  Janna Star, dr. van Kornelis Jans Star en Geessien Jans Smit, geb. te Leermens [Gr] op zondag 29 feb 18526, ovl. (73 jaar oud) te Opwierde [Gr] op zondag 10 jan 19267.

tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 2 jan 1902
met

Gerrit Bos, geb. te Kloosterveen (Assen) op dinsdag 27 okt 18749, Koopman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henderika*1901 Leermens [Gr]    Bronnen:
1.Geboorteregister Delfzijl 1876 Aktenummer 197 (S18298), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Appingedam 1959 Aktenummer 33 (S18303), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Delfzijl 1843 Aktenummer 40 (S18291), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister 't Zandt 1912 Aktenummer 8 (S18293), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister 't Zandt 1873 Aktenummer 9 (S18279), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister 't Zandt 1852 Aktenummer 19 (S18268), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Appingedam 1926 Aktenummer 2 (S18287), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister 't Zandt 1902 Aktenummer 11 (S10651), Type: Algemene bron,
9.Geboorte, Assen, 28-10-1874, aktenummer 208 (S18305), Type: Algemene bron,


Hinderika Garrelts
Hinderika Garrelts, geb. te Meedhuizen [Gr] op maandag 15 dec 18792, ovl. (15 jaar oud) te Leermens [Gr] op maandag 22 jul 18951.

 • Vader:
  Jan Garrelts, geb. te Weiwerd [Gr] op dinsdag 11 apr 18433, Brugwachter, Daglooner, Koopman, Landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Leermens [Gr] op dinsdag 12 mrt 19124, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 8 mei 1873.
 • Moeder:
  Janna Star, dr. van Kornelis Jans Star en Geessien Jans Smit, geb. te Leermens [Gr] op zondag 29 feb 18526, ovl. (73 jaar oud) te Opwierde [Gr] op zondag 10 jan 19267.Bronnen:
1.Overlijdensregister 't Zandt 1895 Aktenummer 49 (S18300), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Delfzijl 1879 Aktenummer 220 (S18299), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Delfzijl 1843 Aktenummer 40 (S18291), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister 't Zandt 1912 Aktenummer 8 (S18293), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister 't Zandt 1873 Aktenummer 9 (S18279), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister 't Zandt 1852 Aktenummer 19 (S18268), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Appingedam 1926 Aktenummer 2 (S18287), Type: Algemene bron,


Jan Garrelts
Jan Garrelts, geb. te Weiwerd [Gr] op dinsdag 11 apr 18431, Brugwachter, Daglooner, Koopman, Landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Leermens [Gr] op dinsdag 12 mrt 19122.

tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 8 mei 1873
met

Janna Star, dr. van Kornelis Jans Star en Geessien Jans Smit, geb. te Leermens [Gr] op zondag 29 feb 18524, ovl. (73 jaar oud) te Opwierde [Gr] op zondag 10 jan 19265.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1874 Weiwerd [Gr]    
Geessien*1876 Meedhuizen [Gr] 1959 Appingedam [Gr] 82
Hinderika*1879 Meedhuizen [Gr] 1895 Leermens [Gr] 15Bronnen:
1.Geboorteregister Delfzijl 1843 Aktenummer 40 (S18291), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister 't Zandt 1912 Aktenummer 8 (S18293), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister 't Zandt 1873 Aktenummer 9 (S18279), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister 't Zandt 1852 Aktenummer 19 (S18268), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Appingedam 1926 Aktenummer 2 (S18287), Type: Algemene bron,


Claas Garrijts
Claas Garrijts, ged. te Losdorp [Gr] op zondag 11 feb 17701.

 • Vader:
  Gerrijt Bartels, zn. van Bartelt Everts en Aeltje Alberts, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 11 jun 17302, Schipper, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Losdorp [Gr] op zondag 22 mei 1757 Gerrijt en Trijntje worden genoemd in het huwelijkscontract van Geert Hindriks van Oosten en Everdina Bartels 06-12-1768 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.Bronnen:
1.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1721-1804 Kerkelijke gemeente - Farmsum Inventarisnummer 69 (S16881), Type: Algemene bron,
3.Trouwboek 1700-1809 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 1, folio 192 (S20729), Type: Algemene bron,


Trijntje Garrijts
Trijntje Garrijts, ged. te Godlinze [Gr] op zondag 5 feb 17471, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Losdorp [Gr] op dinsdag 10 okt 18262.

 • Vader:
  Garrijt Everts, geb. te Godlinze [Gr], Daglooner, tr. (2) met Klaaske NN. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (Hebeltie ongeveer 27 jaar oud) (1) te Godlinze [Gr] op zondag 20 mrt 1740.
 • Moeder:
  Hebeltie Pieters, dr. van Pieter NN en Grietie NN, 5, ged. te Kantens [Gr] op maandag 1 aug 1712.

kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) in 1773
met

Jan Tonnijs, Daglooner, arbeider, ovl. voor dinsdag 10 okt 1826.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietie~1775 Losdorp [Gr]    
Tonnijs Jans~1778 Losdorp [Gr] 1832 Losdorp [Gr] 54
Hebeltje~1783 Losdorp [Gr] 1855 Uithuizermeeden [Gr] 71Bronnen:
1.Algemene bron (S59917), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Bierum, Overlijdensregister 1826, aktenummer 79 (S59914), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S57989), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59916), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S55894), Type: Algemene bron,


Annegien Gars
Annegien Gars, geb. te Sappemeer [Gr] op maandag 1 nov 18972, ovl. (77 jaar oud) op zondag 10 aug 19751, begr. te Sappemeer Koepelkerk 1.

tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Sappemeer [Gr] op zaterdag 26 mei 1917
met

Freerk Smit, geb. te Stootshorn gem. Noordbroek op donderdag 23 mei 18954, Cartonbewerker, ovl. (60 jaar oud) te Sappemeer [Gr] op zaterdag 6 aug 19555, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) (1) te Zuidbroek op zaterdag 8 mei 1915 met Hinderkien Nijhof, dr. van Jan Omgo Nijhof en Aagtje Broekema, geb. te Gasselterboerveenschemond op vrijdag 14 sep 18948, ovl. (20 jaar oud) te Zuidbroek op zondag 8 aug 19157. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Sappemeer 1897 Aktenummer 204 (S36181), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Sappemeer 1917 Aktenummer 21 (S36180), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Noordbroek 1895 Aktenummer 28 (S36178), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Hoogezand-Sappemeer 1955 Aktenummer 125 (S36182), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Zuidbroek 1915 Aktenummer 9 (S36171), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Zuidbroek 1915 Aktenummer 30 (S36172), Type: Algemene bron,
8.Geboorte, Gasselte, 14-09-1894, aktenummer 54 (S36167), Type: Algemene bron,


Willem la Gasse
Willem la Gasse, geb. te Cadzand [Ze] op zaterdag 7 okt 18761, Hulphuismeester.

tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (1) te Breskens [Ze] op zondag 23 jun 1907
met

Sara Maria Oosterling, geb. te Breskens [Ze] op donderdag 21 jun 18834, ovl. (48 jaar oud) te Kruiningen [Ze] op zondag 15 nov 19313.

tr. (resp. 63 en 48 jaar oud) (2) te Kruiningen [Ze] op donderdag 16 nov 1939
met

Jantje Wildeboer, dr. van Remko Wildeboer en Trijntje Holthuis, geb. te Farmsum [Gr] op woensdag 9 sep 18916, Huishoudster.


Bronnen:
1.Algemene bron (S57657), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S57658), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S57660), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S57659), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S57656), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Delfzijl, Geboorteregister 1891, aktenummer 132 (S57654), Type: Algemene bron,