JOHAN UBBES
Gezina Pieternella Hofman
Gezina Pieternella Hofman, geb. te Bedum [Gr] op vrijdag 28 nov 19022, ovl. (93 jaar oud) op woensdag 5 jun 19961, begr. te Appingedam Rusthof 1.

tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op woensdag 29 apr 1931
met

Kornelis Dwarshuis, zn. van Gerrit Dwarshuis en Trijntje Zandt, geb. te Middelstum [Gr] op zaterdag 14 dec 19019, Landbouwer, ovl. (89 jaar oud) op donderdag 25 apr 19911, begr. te Appingedam Rusthof 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bedum 1902 Aktenummer 122 (S27890), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bedum 1871 Aktenummer 19 (S21784), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Loppersum 1947 Aktenummer 44 (S21785), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Ten Boer 1899 Aktenummer 4 (S21778), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Ten Boer 1871 Aktenummer 174 (S21773), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Loppersum 1954 Aktenummer 14 (S21783), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister 't Zandt 1931 Aktenummer 6 (S27885), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Middelstum 1901 Aktenummer 56 (S27881), Type: Algemene bron,


Griet Hofman
Griet Hofman, geb. te A/b schip te Middelstum op zondag 17 aug 19021.

tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 7 feb 1924
met

Evert Bakker, geb. te Muntendam [Gr] op donderdag 2 nov 18998, Arbeider.


Bronnen:
1.Geboorteregister Middelstum 1902 Aktenummer 44 (S327), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Middelstum 1875 Aktenummer 24 (S9640), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Groningen 1955 Aktenummer 879 (S334), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Middelstum 1901 Aktenummer 3 (S324), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Groningen 1935 Aktenummer 368 (S325), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Hoogkerk 1868 Aktenummer 2 (S1752), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Groningen 1924 Aktenummer 55 (S332), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Muntendam 1899 Aktenummer 95 (S5238), Type: Algemene bron,


Grietje Hofman
Grietje Hofman, geb. te Rottum op zondag 30 sep 18942, ovl. (8 maanden oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 8 jun 18951.Bronnen:
1.Overlijdensregister Middelstum 1895 Aktenummer 21 (S306), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Kantens 1894 Aktenummer 54 (S307), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Middelstum 1872 Aktenummer 10 (S9639), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Groningen 1955 Aktenummer 1653 (S312), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Middelstum 1894 Aktenummer 8 (S313), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Groningen 1953 Aktenummer 1521 (S310), Type: Algemene bron,


Grietje Hofman
Grietje Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op zondag 22 mei 19041, Dienstbode.

tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 21 mei 1927
met

Evert Alles, geb. te Finsterwolde [Gr] op zaterdag 7 mei 19048, Veldarbeider.


Bronnen:
1.Geboorteregister Middelstum 1904 Aktenummer 32 (S9622), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Middelstum 1874 Aktenummer 12 (S9618), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Middelstum 1960 Aktenummer 1 (S9620), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Middelstum 1904 Aktenummer 3 (S314), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Middelstum 1964 Aktenummer 6 (S9628), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S9629), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Middelstum 1927 Aktenummer 20 (S323), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Finsterwolde 1904 Aktenummer 26 (S20951), Type: Algemene bron,


Grietje Hofman
Grietje Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 17 dec 19191, ovl. (12 dagen oud) te Middelstum [Gr] op maandag 29 dec 19191.Bronnen:
1.Overlijdensregister Middelstum 1919 Aktenummer 32 (S341), Type: Algemene bron,
2.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Middelstum 1887 Aktenummer 43 (S9648), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Middelstum 1923 Aktenummer 11 (S346), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Ten Boer 1895 Aktenummer 105 (S347), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Middelstum 1916 Aktenummer 13 (S340), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Ten Boer 1886 Aktenummer 29 (S1638), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Middelstum 1920 Aktenummer 3 (S343), Type: Algemene bron,


Grietje Hofman
Grietje Hofman, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 6 mei 18662, ovl. (2 maanden oud) te Oldenzijl [Gr] op dinsdag 24 jul 18661.Bronnen:
1.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1866 Aktenummer 40 (S2412), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1866 Aktenummer 49 (S2413), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1842 Aktenummer 25 (S23366), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1868 Aktenummer 3 (S298), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Uithuizermeeden 1837 Aktenummer 90 (S1654), Type: Algemene bron,


Grietje Freerks Hofman
Grietje Freerks Hofman, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 27 apr 18141, Boerenmeid, Dagloonster, ovl. (75 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 30 jun 1889 Successie memorie Grietje Freerks Hofman:
'"Memorie van aangifte van het recht van successie wegens de nalatenschap van Grietje Hofman, overleden te Uithuistmeeden den 30 Juni 1889, weduwe van Aries Til. - Ondergetekende: Hindrik Til, dagloner, wonende te Uithuistmeeden, en Klaas Haverveld, dagloner, wonende te aldaar, en behoudende de wettige huwelijksgemeenschap tusschen hem en zijn echtgenoote Hebeltje Til, bestaande. - Ter zake dezen aangifte woonplaats kiezende ten huize van Meindert Hefting, zaakwaarnemer, wonende te Uithuisterm eeden. Verklaren: dat op den 30 Juni 1889 alwaar zij hare laatste woonplaats had is overleden Grietje Hofman, tot hare eenige en wettige erfgenamen nalatende hare twee kinderen Hindrik Til en Hebeltje Til, hiervoren genoemd. Dat de nalatenschap van de overledene bestaat uit haar ongescheiden 1/8e aandeel in een huis met den vollen eigendom van het erf en grond, staande en gelegen te Uithuistermeeden, kadastraal bekend gemeente Uithuistermeeden ten name van Hebeltje Jans en Freerk Jans Hofman e n erfgenamen, sectie D, no. 144, 145, 146, 147, groot 16 aren, 80 centiaren, geschat op eene verkoopwaarde ten dage van overlijden van de erflaatster op tweeënzestig gulden vijftig cent. En uit haar ligchaamstoebehooren gewaardeerd op 12,50 gulden. Tezamen op 75 gulden. Waarvan moeten worden afgetrokken de begrafeniskosten van de erflaatster, bedragen 15 gulden. Hetwelk vererfd op haar twee kinderen voornoemd. Dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkering en bij opvolging zijn vervallen of overgegaan. Genietende niemand dan hare kinderen als uit deze nalatenschap”2.


Aantekeningen:
Grietje Freerks Hofman.
Grietje wordt ook Grietje Hoffies, Hofvies en Hofries genoemd.

tr. (resp. 30 en 47 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 14 dec 1844
met

Arius Hendriks Til, zn. van Hendrik Hendriks en Anje Jans, geb. te Garnwerd [Gr] op zondag 8 okt 1797, Arbeider, Daglooner, ovl. (82 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 16 okt 187912, tr. (1) met Klaaske Klaassen Dijk. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hindrik*1846 Adorp [Gr] †1920 Roodeschool [Gr] 74
Ebeltje*1850 Garnwerd [Gr] †1935 Uithuizermeeden [Gr] 85
Jan*1857 Uithuizermeeden [Gr] †1885  27Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1814 Aktenummer 36 (S70), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1889 Aktenummer 31 (S68), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1839 Aktenummer 26 (S960), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S77), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S9607), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S23347), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S62), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1855 Aktenummer 41 (S66), Type: Algemene bron,
10.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 22 (S61), Type: Algemene bron,
12.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1879 Aktenummer 61 (S838), Type: Algemene bron,
13.Huwelijksregister Aduard 1833 Aktenummer 8 (S2411), Type: Algemene bron,
14.Doop- en trouwboek 1722-1811 Kerkelijke gemeente - Ezinge Inventarisnummer 67 (S9658), Type: Algemene bron,
15.Overlijdensregister Aduard 1834 Aktenummer 26 (S9659), Type: Algemene bron,


Grietje Pieters Hofman
Grietje Pieters Hofman, geb. te Bellingeweer op zondag 21 apr 18051, ged. te Bellingeweer op zondag 12 mei 18051, Dienstmeid, ovl. (80 jaar oud) te Ulrum [Gr] op woensdag 29 jul 18852.

tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) te Ulrum [Gr] op donderdag 18 mei 1837
met

Roelf Geerts Bakker, geb. te Baflo [Gr] op vrijdag 24 feb 18158, Kuiper, ovl. (68 jaar oud) te Ulrum [Gr] op donderdag 9 aug 18839.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1839 Ulrum [Gr] †1843 Ulrum [Gr] 4
Jantje*1843 Ulrum [Gr] †1860 Ulrum [Gr] 17
Geert*1847 Ulrum [Gr] †1848 Ulrum [Gr] 0Bronnen:
1.Algemene bron (S3711), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Ulrum 1885 Aktenummer 48 (S7023), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S58), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S7054), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Winsum 1817 Aktenummer 43 (S7013), Type: Algemene bron,
6.Doopboek Huizinge 1682-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 233 (S147), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Ulrum 1837 Aktenummer 8 (S7017), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Baflo 1815 Aktenummer 9 (S7168), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Ulrum 1883 Aktenummer 48 (S7169), Type: Algemene bron,


Harm Hofman
Harm Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op zondag 19 jul 18912, Boerenknecht, Steenfabrieksarbeider, ovl. (91 jaar oud) te Appingedam [Gr] op donderdag 11 nov 19821, begr. te Middelstum [Gr] op maandag 15 nov 19821.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zaterdag 21 nov 1914
met

Grietje Griede, dr. van Berent Griede en Aafke Dijkstra, geb. te Spijk op vrijdag 20 dec 1889, Dienstbode, ovl. (95 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 29 sep 19851, begr. te Middelstum [Gr] 1.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke (Aaf)*1915 Middelstum [Gr] †1989  73
Jan*1917 Middelstum [Gr]    
Bert*1921 Middelstum [Gr] †2005 Middelstum [Gr] 83
Harm*1933 Middelstum [Gr] †2014 Roodeschool [Gr] 81Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Middelstum 1891 Aktenummer 52 (S9650), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Middelstum 1921 Aktenummer 24 (S967), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1849 Aktenummer 40 (S9612), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Middelstum 1868 Aktenummer 20 (S9617), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Middelstum 1929 Aktenummer 28 (S862), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Middelstum 1836 Aktenummer 26 (S858), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Middelstum 1914 Aktenummer 16 (S5785), Type: Algemene bron,


Harm Hofman
Harm Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op dinsdag 11 apr 1933, ovl. (81 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op zaterdag 8 nov 2014, begr. te Oosteinde.Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Middelstum 1891 Aktenummer 52 (S9650), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Middelstum 1914 Aktenummer 16 (S5785), Type: Algemene bron,


Harm Hofman
Harm Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op zaterdag 18 feb 1882 Tweeling1, ovl. (3 maanden oud) te Middelstum [Gr] op zondag 11 jun 18822.Bronnen:
1.Geboorteregister Middelstum 1882 Aktenummer 9 (S9643), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Middelstum 1882 Aktenummer 22 (S9645), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Middelstum 1921 Aktenummer 24 (S967), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1849 Aktenummer 40 (S9612), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Middelstum 1868 Aktenummer 20 (S9617), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Middelstum 1929 Aktenummer 28 (S862), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Middelstum 1836 Aktenummer 26 (S858), Type: Algemene bron,


Hebeltje Hofman
Hebeltje Hofman, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 29 mei 18431, ovl. (1 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 2 jul 18442.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1843 Aktenummer 39 (S9608), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 37 (S9609), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1860 Aktenummer 13 (S67), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1842 Aktenummer 23 (S60), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Zandt, 't 1814 Aktenummer 34 (S168), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1865 Aktenummer 87 (S961), Type: Algemene bron,


Heine Hofman
Heine Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op donderdag 30 jun 18872, Fabrieksarbeider, Veehouder, ovl. (77 jaar oud) op zaterdag 3 okt 19641, begr. te Middelstum [Gr] 1.

tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (1) op zaterdag 20 mei 1916
met

Anna Koning, geb. te Thesinge [Gr] op donderdag 4 mrt 18869, Dienstbode, ovl. (33 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 4 jan 192010, begr. te Middelstum [Gr] 1.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1919 Middelstum [Gr] †1919 Middelstum [Gr] 0
Hindrikje*1919 Middelstum [Gr] †1920 Middelstum [Gr] 0

tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (2) te Middelstum [Gr] op zaterdag 2 jun 1923
met

Trientje Dijkema, geb. te Garmerwolde [Gr] op donderdag 29 aug 189512, Huishoudster, ovl. (95 jaar oud) op dinsdag 23 okt 19901, begr. te Middelstum [Gr] 1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN*1932 Middelstum [Gr] †1932 Middelstum [Gr] 0Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Middelstum 1887 Aktenummer 43 (S9648), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Middelstum 1921 Aktenummer 24 (S967), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1849 Aktenummer 40 (S9612), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Middelstum 1868 Aktenummer 20 (S9617), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Middelstum 1929 Aktenummer 28 (S862), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Middelstum 1836 Aktenummer 26 (S858), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Middelstum 1916 Aktenummer 13 (S340), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Ten Boer 1886 Aktenummer 29 (S1638), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Middelstum 1920 Aktenummer 3 (S343), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Middelstum 1923 Aktenummer 11 (S346), Type: Algemene bron,
12.Geboorteregister Ten Boer 1895 Aktenummer 105 (S347), Type: Algemene bron,


Heine Hofman
Heine Hofman, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 4 apr 1845 Tweeling2, ovl. (7 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 25 okt 18521.Bronnen:
1.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1852 Aktenummer 54 (S9614), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1845 Aktenummer 34 (S9611), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1860 Aktenummer 13 (S67), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1842 Aktenummer 23 (S60), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Zandt, 't 1814 Aktenummer 34 (S168), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1865 Aktenummer 87 (S961), Type: Algemene bron,


Henderikus Hofman
Henderikus Hofman, geb. te Sauwerd [Gr] op donderdag 15 feb 19001, Schilder, ovl. (78 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 26 feb 19782, begr. te Sauwerd nieuw 2.

tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 27 mei 1926
met

Frouwke Krijgsheld, dr. van Klaas Krijgsheld en Henderika de Maar, geb. te Middelstum [Gr] op maandag 28 nov 18985, ovl. (65 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zondag 8 dec 19634, begr. te Sauwerd nieuw 2.


Bronnen:
1.Geboorteregister Adorp (S7598), Type: Algemene bron,
2.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Middelstum (S7581), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Adorp (S7706), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Middelstum (S7579), Type: Algemene bron,


Hendrik Hofman
Hendrik Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op vrijdag 3 jun 18922, ovl. (77 jaar oud) op zondag 22 mrt 19701, begr. te Meedhuizen [Gr] 1.

tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Slochteren [Gr] op zaterdag 29 aug 1914
met

Geertina Geziena Hofman, geb. te Slochteren [Gr] op vrijdag 31 mrt 18935, ovl. (41 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op vrijdag 21 dec 19344, begr. te Meedhuizen [Gr] 1.

tr. (resp. 47 en 54 jaar oud) (2) te 't Zandt [Gr] op donderdag 9 mei 1940, (gesch. te 't Zandt [Gr] op donderdag 17 jul 1941)
met

Duurke Zandt, dr. van Jan Zandt en Grietje Kooi, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 5 apr 18867, ovl. (86 jaar oud) op vrijdag 7 apr 19721, begr. te 't Zandt [Gr] 1, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 10 nov 1911 met Hindrik Nieboer, geb. te Garmerwolde [Gr] op donderdag 13 feb 18909, Landbouwer, ovl. (40 jaar oud) te Usquert [Gr] op zaterdag 13 dec 1930 Wonende te 't Zandt10, begr. te 't Zandt [Gr] 1. Uit dit huwelijk geen kinderen.
scheiding type: geregistreerd.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Middelstum 1892 Aktenummer 22 (S50460), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Slochteren 1914 Aktenummer 57 (S50461), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Delfzijl 1935 Aktenummer 2 (S50463), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Slochteren 1893 Aktenummer 87 (S50462), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister 't Zandt 1940 Aktenummer 7 (S50442), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Uithuizermeeden 1886 Aktenummer 38 (S50423), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1911 Aktenummer 23 (S50433), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Ten Boer 1890 Aktenummer 20 (S50458), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Usquert 1930 Aktenummer 21 (S50459), Type: Algemene bron,


Hindrik Hofman
Hindrik Hofman, geb. te Bellingeweer op donderdag 4 jan 18442, Rijtuigverhuurder, Voerman, ovl. (67 jaar oud) te Ulrum [Gr] op woensdag 25 jan 19111.

tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Ulrum [Gr] op woensdag 23 aug 1871
met

Engberdina Luininga, geb. te Ulrum [Gr] op woensdag 10 mei 184310, ovl. (90 jaar oud) te Ulrum [Gr] op zondag 11 feb 19349.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eike*1873 Ulrum [Gr] †1959 Doezum [Gr] 85
Aafke*1875 Ulrum [Gr] †1944 Bedum [Gr] 69
Reinder*1877 Ulrum [Gr]    
Aldert*1880 Ulrum [Gr] †1914 Ulrum [Gr] 34
Pieter*1884 Ulrum [Gr] †1938 Groningen [Gr] 54
Anje*1887 Ulrum [Gr]    Bronnen:
1.Overlijdensregister Ulrum 1911 Aktenummer 3 (S7182), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Winsum 1844 Aktenummer 2 (S7176), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Winsum 1845 Aktenummer 34 (S7012), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S3711), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Middelstum 1838 Aktenummer 1 (S7015), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S7159), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Winsum 1859 Aktenummer 70 (S7180), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Ulrum 1871 Aktenummer 23 (S7185), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Ulrum 1934 Aktenummer 9 (S7331), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Ulrum 1843 Aktenummer 36 (S7405), Type: Algemene bron,


Hindrik Pieters Hofman
Hindrik Pieters Hofman, geb. te Bellingeweer op donderdag 30 sep 1802, ged. te Bellingeweer op zondag 24 okt 18021, Daglooner, ovl. (52 jaar oud) te Bellingeweer op woensdag 27 jun 18552.

tr. (resp. 47 en 41 jaar oud) te Winsum op vrijdag 10 mei 1850
met

Martje Buiker, dr. van Jan Hindriks Buiker en Geertje Jans, geb. te Obergum [Ge] op dinsdag 30 aug 18088, ged. te Obergum [Ge] op zondag 18 sep 18088, Dagloonersche, ovl. (82 jaar oud) te Obergum [Ge] op donderdag 27 nov 18909.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1852 Winsum †1934 Obergum [Ge] 82Bronnen:
1.Algemene bron (S3711), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Winsum 1855 Aktenummer 45 (S7024), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S58), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S7054), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Winsum 1817 Aktenummer 43 (S7013), Type: Algemene bron,
6.Doopboek Huizinge 1682-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 233 (S147), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Winsum 1850 Aktenummer 9 (S7020), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S7072), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Winsum 1890 Aktenummer 32 (S7164), Type: Algemene bron,


Hindrikje Hofman
Hindrikje Hofman, geb. te Middelstum [Gr] op donderdag 18 dec 19191, ovl. (2 weken oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 1 jan 19201.Bronnen:
1.Overlijdensregister Middelstum 1920 Aktenummer 1 (S342), Type: Algemene bron,
2.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Middelstum 1887 Aktenummer 43 (S9648), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Middelstum 1923 Aktenummer 11 (S346), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Ten Boer 1895 Aktenummer 105 (S347), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Middelstum 1916 Aktenummer 13 (S340), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Ten Boer 1886 Aktenummer 29 (S1638), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Middelstum 1920 Aktenummer 3 (S343), Type: Algemene bron,


IJltje Jeltes Hofman
IJltje Jeltes Hofman, geb. te Bedum [Gr] op woensdag 3 apr 18051, ged. te Bedum [Gr] op zondag 28 apr 1805, Dienstmeid, ovl. (23 jaar oud) te Bedum [Gr] op woensdag 14 jan 18292.


Aantekeningen:
IJltje Jeltes Hofman.
Ze wordt ook Hieltje en Jeltje genoemd.

  • Vader:
    Jelte Klaassen Hofman, zn. van Claas Everts en Martjen Jeltes, ged. te Menkeweer op zondag 23 nov 17663, Daglooner, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 28 aug 18424, kerk.huw. (beiden ongeveer 30 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 28 mei 1797.
  • Moeder:
    Freerktje Lammerts Snoek, dr. van Lammert Everts Snoek en Hijltje Jacobs, 1, ged. te Bedum [Gr] op zondag 3 aug 1766, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 25 okt 18466.

tr. (resp. 18 en 28 jaar oud) te Bedum [Gr] op zaterdag 27 sep 1823
met

Ate Klaasen Leesting, geb. te Winsum op woensdag 3 jun 17959, ged. te Winsum op zondag 14 jun 17959, Timmerman, ovl. (64 jaar oud) te Bedum [Gr] op dinsdag 29 mei 18608, tr. (resp. 36 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Winsum op zaterdag 26 mei 1832 met Jeltje Roelfs Snoek, ged. te Bedum [Gr] op zondag 17 jan 18021. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas Ates*1825 Bedum [Gr] †1826 Bedum [Gr] 0
Klaas Ates*1827 Bedum [Gr] †1881 Bedum [Gr] 54
Jelte Ates*1828 Bedum [Gr] †1829 Bedum [Gr] 0Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bedum 1829 Aktenummer 8 (S36932), Type: Algemene bron,
3.Kerkeboek 1682-1811 Kerkelijke gemeente - Menkeweer Inventarisnummer 283 (S8238), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bedum 1842 Aktenummer 45 (S36920), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8990), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bedum 1846 Aktenummer 86 (S36933), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Bedum 1823 Aktenummer 16 (S36935), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Bedum 1860 Aktenummer 62 (S36944), Type: Algemene bron,
9.Doop- en trouwboek 1764-1811 Kerkelijke gemeente - Winsum Inventarisnummer 556 (S8835), Type: Algemene bron,
10.Huwelijksregister Bedum 1832 Aktenummer 17 (S36943), Type: Algemene bron,