JOHAN UBBES
Evert Idema
Evert Idema, geb. te Godlinze [Gr] op vrijdag 21 okt 18531, ovl. (15 jaar oud) te Godlinze [Gr] op dinsdag 27 okt 18682.Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1853 Aktenummer 88 (S4753), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1868 Aktenummer 71 (S29346), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1823 Aktenummer 21 (S4633), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bierum 1872 Aktenummer 97 (S4637), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1850 Aktenummer 16 (S4641), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Bierum 1824 Aktenummer 80 (S4759), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bierum 1880 Aktenummer 23 (S4755), Type: Algemene bron,


Evert Idema
Evert Idema, ged. te Appingedam [Gr] op donderdag 26 mrt 16991, Predikant te Opwierde tot 1728, Predikant te Thesinge van 1728 tot 1750, Predikant te Godlinze van 1750 tot 1783, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Godlinze [Gr] op donderdag 27 mrt 1783.


Aantekeningen:
Evert Idema.
Ledematenlijst Opwierde:.
[1719] den 25 .. gehouden het H. en Hooghwightigh Avondmaal des Heeren, naa bevoren alles door Gods Goedheid in ruste bevonden te zijn; en zijn doenmaals oock mijn soon Evert Idema, als Bijwke Jans en Trijntje Jans, doghters van Jan Geerts, en Anje Aalst huisvrouw van Berent Lammers, naa-dat se van mij bevorens in de gronden van onse godsdienst waren onderwesen, en belijdenisse van haar geloove hadden gedaan, als ledematen deser Gemeijnte angenomen.
Ledematenlijst Thesinge:.
Anno CDDCCXXVIII den XXX Maj. Is na het deportament van Dnus Thepe Thepens, door den Hoogh Edel en Welgebooren Heer Mijn Heer Onno Joachim van Berum als unicus collator van Thesing, beroepen domnus Everhardus Idema S.S.M.Cand. en is bevestight den 3 0 maj. door de eerwaarde broederen en seer Geleerde Heeren, dom. N. Erikzon pastor tot Woltersum, praedikende zijn Eerwaarde uit 2 Tim. 2. vs. 15, de hant oplegginge gedaan door dnus W. Wiardi, en dnus N. Kleijn praedicanten tot Garsthuisen en Berum, de intreede redenvoering gedaan over Ps 51. vs. 14, 15.
Anno 1751 Is na het vertrek van do. Everh. Idema van Thesinge na Godlindse, in sijn Wel Eerw. plaatse door den Hoog Edel. Welgeboren Heer N. Duchesnoij, Heer van Bierum, etc. etc. etc, als Unicus Collator van Thesinge tot Predikand der Gemeinte ald aar beroepen Do. Carolus Dionijsius Mettivier, Moser Trajectinus, S.S. M. Candidatus, en is bevestigt den 31 October door de Wel Eerw. seer Geleerde Heren en Broederen Johannes Goldschmid Predik. te Bierum, Regnerus Tjaarda de Kock Predik. te Garre lsweer, en Egbertus van Eerden Pred. te Ten Boer, pradikende Do. E. van Eerden uit Jesaia Cap. 61 vs. 5 en de bevestigde uit 2 Chron. Cap 6 vs. 41. C. D. Mettivier Predik, tot Thesinge.
Ledematenlijst Godlinze:.
1750 Den 20 September ben ik Everhardus Idema geroepen van Thesinge, alhijr in den H. dienst bevestight, door de Weleerwaarde Heeren Broederen, Kraamer, van Meuwen, en Bulthuijs uitdeelders der verborghgentheden Godts, in Wester-Emden, Zee-rijp, en Lellens.

otr. te Groningen [Gr] op zaterdag 21 aug 1728, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] op zondag 5 sep 1728
met

Elisabeth Ippius, dr. van Philippus Ippius en Theetijn Cost, ged. te Aduard [Gr] op zondag 7 aug 1707.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippus Everhardus~1732 Thesinge [Gr]    
Petrus Nathanael~1733 Thesinge [Gr] †1735 Thesinge [Gr] 1
Petrus Nathanael~1735 Thesinge [Gr] †1767  31
Tijtsia Everhardus~1736 Thesinge [Gr] †1737 Thesinge [Gr] 1
Titia Everhardus~1737 Thesinge [Gr] †1827 Amsterdam [Nh] 89
Agnieta Everhardus~1739 Thesinge [Gr]    
Elisabeth Everhardus~1741 Thesinge [Gr] †1744 Thesinge [Gr] 2
Elizabeth Everhardus~1744 Thesinge [Gr] †1820 Godlinze [Gr] 75
Everhardus~1747 Thesinge [Gr]    
10 Anna Itia~1748 Thesinge [Gr]    Bronnen:
1.Doopboek 1681-1744 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 15 (S21349), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Appingedam 1625-1680 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 14 (S5089), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S5128), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S9302), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S23775), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S23776), Type: Algemene bron,


Evert Idema
Evert Idema, ged. te Appingedam [Gr] op woensdag 11 sep 17261, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Appingedam [Gr] voor woensdag 21 apr 1728.Bronnen:
1.Doopboek 1681-1744 Kerkelijke gemeente - Appingedam Inventarisnummer 15 (S21349), Type: Algemene bron,
2.Ledematenlijst Appingedam (S28139), Type: Algemene bron,
3.Doopboek Appingedam 1681-1744 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 15 (S5092), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S28173), Type: Algemene bron,


Evert Albert Idema
Evert Albert Idema, geb. te Niekerk [Gr] op dinsdag 21 jul 18961, Bakkersknecht, ovl. (81 jaar oud) te Peize [Dr] op woensdag 25 jan 19782.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Roden [Dr] op zaterdag 12 mei 1923
met

Klasina van der Veen, geb. te Fokswolde gem. Roden op maandag 1 jan 190012, Dienstbode, ovl. (79 jaar oud) te Peize [Dr] op zondag 17 jun 197913.


Bronnen:
1.Geboorteregister Oldekerk 1896 Aktenummer 20 (S4816), Type: Algemene bron,
2.Advertentie Nieuwsblad van het Noorden 26-01-1978 (S54594), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1854 Aktenummer 32 (S4799), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Marum 1933 Aktenummer 25 (S4802), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Leens 1887 Aktenummer 23 (S4805), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Leens 1865 Aktenummer 44 (S29420), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Leek 1889 Aktenummer 87 (S4813), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Grootegast 1894 Aktenummer 24 (S4806), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Marum 1940 Aktenummer 59 (S4818), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Grootegast 1860 Aktenummer 70 (S29422), Type: Algemene bron,
11.Roden, archief 166.021, inventaris­num­mer 1923, 12 mei 1923, aktenummer 22 (S29424), Type: Algemene bron,
12.Roden, archief 165.021, inventaris­num­mer 1900, 2 januari 1900, aktenummer 1 (S29425), Type: Algemene bron,
13.Advertentie Nieuwsblad van het Noorden 20-06-1979 (S54595), Type: Algemene bron,


Evert Alberts Idema
Evert Alberts Idema, ged. te Losdorp [Gr] op zondag 15 jan 17751, Landbouwer, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Losdorp [Gr] op donderdag 14 sep 18262.

kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 22 jaar oud) te Godlinze [Gr] op zondag 22 jul 1810
met

Aagtje Nicolaas Sterenberg, dr. van Niclaas Sterenberg en Anje Rengers Doornbos, ged. te Godlinze [Gr] op zondag 11 nov 17878, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Losdorp [Gr] op zaterdag 30 okt 18529, tr. (2) met Aart Niklaas Sterenberg. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elijzabeth Everts*1810 Godlinze [Gr] †1829 Losdorp [Gr] 18
Nicolaas Everts*1812 Bierum [Gr]    
Albert Lubberts*1814 Godlinze [Gr] †1897 Uithuizermeeden [Gr] 82
Anje Everts*1816 Godlinze [Gr] †1873 Oldenzijl [Gr] 56
Everhardie Everts*1819 Godlinze [Gr] †1870 Godlinze [Gr] 51
Renger Everts*1823 Losdorp [Gr] †1872 Godlinze [Gr] 49
Evert Alberts*1826 Losdorp [Gr] †1917 Groningen [Gr] 90Bronnen:
1.Algemene bron (S1756), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1826 Aktenummer 66 (S4629), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bierum 1811 Aktenummer 14 (S1754), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S1753), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8534), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bierum 1820 Aktenummer 9 (S1755), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S5081), Type: Algemene bron,
8.Doop- en trouwboek 1752-1816 Kerkelijke gemeente - Godlinze Inventarisnummer 97 (S8195), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Bierum 1852 Aktenummer 54 (S46388), Type: Algemene bron,
10.Huwelijksregister Bierum 1827 Aktenummer 15 (S46385), Type: Algemene bron,
11.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
12.Overlijdensregister Bierum 1873 Aktenummer 33 (S54571), Type: Algemene bron,


Evert Alberts Idema
Evert Alberts Idema, geb. te Losdorp [Gr] op zondag 8 okt 1826 De vader overleden1, Daglooner, Landbouwer, Landgebruiker, Winkelier, ovl. (90 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 29 mei 19172.

tr. (resp. 26 en 17 jaar oud) (1) te Bierum [Gr] op donderdag 26 mei 1853
met

Grietje van der Laan, geb. te Spijk op dinsdag 2 jun 183512, ovl. (28 jaar oud) te Spijk op maandag 14 sep 186313.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ebel*1854 Losdorp [Gr] †1933 Marum [Gr] 79
Aagtje*1858 Losdorp [Gr] †1948 Ruischerbrug [Gr] 90
Nikolaas*1861 Losdorp [Gr] †1864 Spijk 2

tr. (resp. 40 en 39 jaar oud) (2) te Kantens [Gr] op woensdag 8 mei 1867
met

Aafien Smit, geb. te Farmsum [Gr] op vrijdag 14 sep 182716, Huishoudster, ovl. (80 jaar oud) te Oldekerk [Gr] op zaterdag 1 feb 190815.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  †1867 Zandeweer [Gr] 0Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1826 Aktenummer 63 (S4632), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen 1917 Aktenummer 810 (S4636), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S1756), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bierum 1826 Aktenummer 66 (S4629), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S5081), Type: Algemene bron,
6.Doop- en trouwboek 1752-1816 Kerkelijke gemeente - Godlinze Inventarisnummer 97 (S8195), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Bierum 1852 Aktenummer 54 (S46388), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1827 Aktenummer 15 (S46385), Type: Algemene bron,
9.Doopboek 1683-1811 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 268 (S9196), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Bierum 1873 Aktenummer 33 (S54571), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Bierum 1853 Aktenummer 8 (S4630), Type: Algemene bron,
12.Geboorteregister Bierum 1835 Aktenummer 43 (S16603), Type: Algemene bron,
13.Overlijdensregister Bierum 1863 Aktenummer 54 (S4804), Type: Algemene bron,
14.Huwelijksregister Kantens 1867 Aktenummer 6 (S4639), Type: Algemene bron,
15.Overlijdensregister Oldekerk 1908 Aktenummer 3 (S4808), Type: Algemene bron,
16.Geboorteregister Delfzijl 1827 Aktenummer 66 (S29277), Type: Algemene bron,


Fenna Idema
Fenna Idema, geb. te Losdorp [Gr] op zondag 4 sep 18921.

tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) te Bierum [Gr] op donderdag 12 mei 1927
met

Berend Hageman, geb. te Holwierde [Gr] op zaterdag 28 apr 19005, Veldarbeider, tr. (1) met Eiske Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum (S7654), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum (S7622), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Bierum (S7601), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Bierum 1927 Aktenummer 11 (S18796), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Bierum 1900 Aktenummer 34 (S18795), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Bierum 1923 Aktenummer 3 (S18787), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Uithuizermeeden 1899 Aktenummer 79 (S18779), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Bierum 1924 Aktenummer 17 (S18788), Type: Algemene bron,


Fennicke Pieters Idema
Fennicke Pieters Idema, geb. te Appingedam [Gr] op donderdag 29 dec 16391, ged. te Appingedam [Gr] op donderdag 5 jan 16401.


Aantekeningen:
Fennicke Pieters Idema.
Ledematenlijs Appingedam.
Anno 1662 den 28 febr: is de vergadringe met 't gebedt begonnen ende geeijndiget. 1 Zijn de nieuwe leden onderwesen van haer ellende, verlossinghe, danckbaerheijt, hebben gelooffs bekentenisse gedaen ende belooft Christelijck te zullen leven, bij de se waerheijt te zullen volharden, sich der disciplijne, voornamentlijck onsen Consistorio, t' onderwerpen; oirconde dese navolgende handen o.a. Fenneke Peter Idema.

 • Vader:
  Peter Pieters Idema, geb. circa 1619, Barbier en chirurgijn, otr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 2 feb 1639.
 • Moeder:
  Trijntje Tjassens, dr. van Coop Tjassens en Jantien Herens, geb. in 1619, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 27 mrt 1681.Bronnen:
1.Doopboek Appingedam 1625-1680 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 14 (S5089), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S5130), Type: Algemene bron,


Fennigjen Idema
Fennigjen Idema, ged. te Appingedam [Gr] op woensdag 26 apr 16791.

 • Vader:
  Hero Pieters Idema, zn. van Peter Pieters Idema en Trijntje Tjassens, geb. te Appingedam [Gr] op vrijdag 24 okt 16421, ged. te Appingedam [Gr] op zondag 2 nov 16421, Conrector te Appingedam, Rechter, tr. (2) met Reinouw Ridders. Uit dit huwelijk 2 zonen., otr. (1) op woensdag 15 mei 1669, kerk.huw. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Woltersum [Gr] op donderdag 13 jun 1669.
 • Moeder:
  Stijntien Mensens, geb. te Groningen [Gr] circa 1642, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 1681.Bronnen:
1.Doopboek Appingedam 1625-1680 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 14 (S5089), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23778), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S5132), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S5086), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S23777), Type: Algemene bron,


Geertruda Idema
Geertruda Idema, ged. te Groningen Der Aa-kerk op maandag 25 mei 1744 Steentilstraat1.

 • Vader:
  Lambertus Idema, zn. van Harmannus Idema en Geertruida Woelesius, ged. te Groningen [Gr] op dinsdag 17 jan 1713 Steentilstraat3, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 27 dec 17492, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 26 mrt 1739.Bronnen:
1.Algemene bron (S28183), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S28184), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S28182), Type: Algemene bron,


Geertruida Idema
Geertruida Idema, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 9 mei 1732 Aan de Ossenmarkt2, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 6 mei 17541.

 • Vader:
  Petrus Idema, zn. van Heine Tjassens Idema en Gesijna Koops, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 25 feb 1700 Oude Ebbingestraat3, Commies, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 17 okt 1724 Huwelijkscontract 29-09-1724 Groningen.

kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 7 apr 1753 Huwelijkscontract 15-03-1753 Groningen
met

Luidolph Cuik, ged. te Haren op zondag 26 mei 17266.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella Johanna~1754 Groningen Martinikerk    Bronnen:
1.Algemene bron (S29509), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S28143), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S29505), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S29507), Type: Algemene bron,
6.Doop- en trouwboek 1704-1811 Kerkelijke gemeente - Haren Inventarisnummer 214 (S29510), Type: Algemene bron,


Georgius Godefridus Idema
Georgius Godefridus Idema, ged. te Oldenzijl [Gr] op zondag 13 jun 17511, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 25 mei 1835 Ongehuwd, overleden aan de Brede Merkt in de behuizinge get: Letr E.12 rood2.

 • Vader:
  Hero Idema, zn. van Harmannus Idema en Geertruida Woelesius, ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 22 jun 1717 Steentilstraat3, Predikant te Oldenzijl, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Oldenzijl [Gr] in 1753, otr. te Groningen [Gr] op zaterdag 1 jun 1748, kerk.huw. (ongeveer 30 jaar oud) te Oldenzijl [Gr] op zondag 9 jun 1748 Huwelijkscontract 29-05-1748 Groningen.Bronnen:
1.Algemene bron (S8753), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen 1835 Aktenummer 283 (S28187), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S28175), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S28174), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S28186), Type: Algemene bron,


Gerrit Idema
Gerrit Idema, geb. te Losdorp [Gr] op vrijdag 29 okt 18471, Landbouwer, Landgebruiker, ovl. (74 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 11 nov 19212.

 • Vader:
  Albert Lubberts Idema, zn. van Evert Alberts Idema en Aagtje Nicolaas Sterenberg, geb. te Godlinze [Gr] op vrijdag 18 nov 18144, Landbouwer, Schipper, korenschipper, ovl. (82 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 28 mrt 18973, tr. (2) met Aafke Edzes de Boer. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. 30 en 19 jaar oud) (1) te Bierum [Gr] op maandag 13 okt 1845.
 • Moeder:
  Martha Gerrits Bottema, dr. van Gerrit Reinders Bottema en Grietje Pieters Hovinga, geb. te Losdorp [Gr] op dinsdag 10 jan 18269, ovl. (28 jaar oud) te Losdorp [Gr] op zondag 15 jan 185410.

tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 22 mrt 1872
met

Aaltje Doornbos, geb. te Bierum [Gr] op vrijdag 2 nov 184913, ovl. (88 jaar oud) te Winsum op zondag 2 okt 193812.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albert*1872 Zandeweer [Gr] †1952 Uithuizermeeden [Gr] 79
Tidde*1874 Kantens [Gr]    
Simon*1875 Zandeweer [Gr] †1946 Alkmaar [Nh] 71
Martha*1879 't Zandt [Gr] †1884 Westeremden [Gr] 5
Marten*1885 Oosternieland [Gr] †1943 Ede [Ge] 57Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1847 Aktenummer 72 (S4671), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1921 Aktenummer 32 (S4673), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1897 Aktenummer 16 (S4635), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1814 Aktenummer 61 (S4748), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1863 Aktenummer 13 (S4640), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Delfzijl 1824 Aktenummer 114 (S5265), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Zandt, 't 1877 Aktenummer 53 (S4681), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1845 Aktenummer 21 (S4642), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Bierum 1826 Aktenummer 2 (S29276), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Bierum 1854 Aktenummer 5 (S4674), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Bierum 1872 Aktenummer 8 (S4678), Type: Algemene bron,
12.Overlijdensregister Winsum 1938 Aktenummer 12 (S4691), Type: Algemene bron,
13.Geboorteregister Bierum 1849 Aktenummer 96 (S5441), Type: Algemene bron,


Gerrit Idema
Gerrit Idema, geb. te Losdorp [Gr] op vrijdag 15 mei 18461, ovl. (2 maanden oud) te Losdorp [Gr] op vrijdag 17 jul 18462.

 • Vader:
  Albert Lubberts Idema, zn. van Evert Alberts Idema en Aagtje Nicolaas Sterenberg, geb. te Godlinze [Gr] op vrijdag 18 nov 18144, Landbouwer, Schipper, korenschipper, ovl. (82 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 28 mrt 18973, tr. (2) met Aafke Edzes de Boer. Uit dit huwelijk 4 kinderen., tr. (resp. 30 en 19 jaar oud) (1) te Bierum [Gr] op maandag 13 okt 1845.
 • Moeder:
  Martha Gerrits Bottema, dr. van Gerrit Reinders Bottema en Grietje Pieters Hovinga, geb. te Losdorp [Gr] op dinsdag 10 jan 18269, ovl. (28 jaar oud) te Losdorp [Gr] op zondag 15 jan 185410.Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1846 Aktenummer 44 (S4672), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1846 Aktenummer 25 (S4676), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1897 Aktenummer 16 (S4635), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1814 Aktenummer 61 (S4748), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Bierum 1863 Aktenummer 13 (S4640), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Delfzijl 1824 Aktenummer 114 (S5265), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Zandt, 't 1877 Aktenummer 53 (S4681), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bierum 1845 Aktenummer 21 (S4642), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Bierum 1826 Aktenummer 2 (S29276), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Bierum 1854 Aktenummer 5 (S4674), Type: Algemene bron,


Gerrit Idema
Gerrit Idema, geb. te Bedum [Gr] op dinsdag 23 feb 18862, Lekenapostel, ovl. (62 jaar oud) te Den Haag op zondag 9 mei 1948 Ongehuwd1.

 • Vader:
  Evert Idema, zn. van Albert Lubberts Idema en Martha Gerrits Bottema, geb. te Losdorp [Gr] op dinsdag 26 okt 18524, Landbouwer, ovl. (34 jaar oud) te Stedum [Gr] op zaterdag 10 sep 18873, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 18 jul 1877.
 • Moeder:
  Pieterke Elema, geb. te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 16 apr 18527, ovl. (75 jaar oud) te Stedum [Gr] op woensdag 28 dec 19276.Bronnen:
1.Algemene bron (S29298), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bedum 1886 Aktenummer 33 (S4706), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Stedum 1887 Aktenummer 29 (S4712), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bierum 1852 Aktenummer 91 (S4669), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Kantens 1877 Aktenummer 9 (S4677), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Stedum 1927 Aktenummer 17 (S4711), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Kantens 1852 Aktenummer 29 (S5446), Type: Algemene bron,


Gerrit Idema
Gerrit Idema, ged. te Groningen Martinikerk op dinsdag 15 okt 1726 Oude Ebbingestraat1.

 • Vader:
  Petrus Idema, zn. van Heine Tjassens Idema en Gesijna Koops, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 25 feb 1700 Oude Ebbingestraat2, Commies, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 17 okt 1724 Huwelijkscontract 29-09-1724 Groningen.Bronnen:
1.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S28143), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S29505), Type: Algemene bron,


Gesina Idema
Gesina Idema, ged. te Groningen Nieuwe Kerk op donderdag 2 okt 1727 Oude Ebbingestraat2, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 27 apr 1793 Ongehuwd1.

 • Vader:
  Petrus Idema, zn. van Heine Tjassens Idema en Gesijna Koops, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 25 feb 1700 Oude Ebbingestraat3, Commies, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 17 okt 1724 Huwelijkscontract 29-09-1724 Groningen.Bronnen:
1.Algemene bron (S29506), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S28143), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S29505), Type: Algemene bron,


Getruida Idema
Getruida Idema, ged. te Groningen Martinikerk op vrijdag 22 apr 1729 Aan de Ossenmarkt1, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Groningen [Gr] voor donderdag 31 aug 1730.

 • Vader:
  Petrus Idema, zn. van Heine Tjassens Idema en Gesijna Koops, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 25 feb 1700 Oude Ebbingestraat2, Commies, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 17 okt 1724 Huwelijkscontract 29-09-1724 Groningen.Bronnen:
1.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S28143), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S29505), Type: Algemene bron,


Getruida Idema
Getruida Idema, ged. te Groningen Nieuwe Kerk op donderdag 31 aug 1730 Aan de Ossenmarkt1, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Groningen [Gr] voor vrijdag 9 mei 1732.

 • Vader:
  Petrus Idema, zn. van Heine Tjassens Idema en Gesijna Koops, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 25 feb 1700 Oude Ebbingestraat2, Commies, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 17 okt 1724 Huwelijkscontract 29-09-1724 Groningen.Bronnen:
1.Algemene bron (S23780), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S28143), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S29505), Type: Algemene bron,


Grietje Idema
Grietje Idema, geb. te Tolbert [Gr] op zondag 11 aug 18891, ovl. (1 jaar oud) te Leens [Gr] op zondag 21 jun 18912.

 • Vader:
  Ebel Idema, zn. van Evert Alberts Idema en Grietje van der Laan, geb. te Losdorp [Gr] op woensdag 12 apr 18543, Pelmolenaar, ovl. (79 jaar oud) te Marum [Gr] op woensdag 5 jul 19334, tr. (2) met Geertje Scheeringa. Uit dit huwelijk 3 kinderen., tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) (1) te Leens [Gr] op vrijdag 8 jul 1887.
 • Moeder:
  Stientje Zetsma, geb. te Zuurdijk [Gr] op zondag 23 apr 18659, ovl. (24 jaar oud) te Tolbert [Gr] op dinsdag 10 sep 188910.Bronnen:
1.Geboorteregister Leek 1889 Aktenummer 86 (S4810), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Oldekerk 1891 Aktenummer 18 (S4812), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1854 Aktenummer 32 (S4799), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Marum 1933 Aktenummer 25 (S4802), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Grootegast 1894 Aktenummer 24 (S4806), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Marum 1940 Aktenummer 59 (S4818), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Grootegast 1860 Aktenummer 70 (S29422), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Leens 1887 Aktenummer 23 (S4805), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Leens 1865 Aktenummer 44 (S29420), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Leek 1889 Aktenummer 87 (S4813), Type: Algemene bron,