JOHAN UBBES
Tjaart Jans
Tjaart Jans, geb. te De Nes, ged. te Holwierde [Gr] op zondag 11 jul 17341, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te De Nes voor zondag 11 sep 1735.Bronnen:
1.Algemene bron (S11827), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1728-1811 Kerkelijke gemeente - Holwierde, folio 1 (S23773), Type: Algemene bron,


Tjaart Jans
Tjaart Jans, geb. te De Nes, ged. te Holwierde [Gr] op zondag 11 sep 17351, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te De Nes voor zondag 1 mrt 1739.Bronnen:
1.Algemene bron (S11827), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1728-1811 Kerkelijke gemeente - Holwierde, folio 1 (S23773), Type: Algemene bron,


Tonnijs Jans
Tonnijs Jans, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 6 feb 1724 Den 6 Febr. Jan Harmens en Anje Remges hare twe Soons Tonnijs en Remge Gedoopt1.Bronnen:
1.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S9829), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12950), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12726), Type: Algemene bron,


Tonnijs Jans
Tonnijs Jans.

kerk.huw. in 1741 Huwelijkscontract 15-12-1741 Farmsum
met

Eeuwrick Jans, dr. van Jan Engelberts, geb. te Farmsum [Gr], tr. (1) met Ocko Willems. Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Bronnen:
1.Algemene bron (S21523), Type: Algemene bron,
2.Ledematenlijst Farmsum (S21522), Type: Algemene bron,


Tonnis Jans
Tonnis Jans.

relatie
met

Jantjen Hindriks.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lourens Tonnis~1762 Middelbert [Gr] 1837 Woltersum [Gr] 74


Tonnis Jans
Tonnis Jans.

relatie
met

Eiltje Harms.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harm Tonnis~1780 Godlinze [Gr] 1816 Spijk 35


Trientje Jans
Trientje Jans, geb. te Feerwerd [Gr], ovl. voor 1768.

kerk.huw. (Waling ongeveer 26 jaar oud) te Feerwerd [Gr] op zondag 5 jun 1768
met

Waling Jacobs, ged. te Feerwerd [Gr] op zondag 6 aug 17412, Landbouwer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Feerwerd [Gr] op zondag 28 okt 1810 Nal. 4 kinderen uit meerder huwelijken3, begr. te Feerwerd [Gr] op vrijdag 2 nov 18103, tr. (2) met Greetje Dates. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Algemene bron (S8555), Type: Algemene bron,
2.Kerkeboek 1666-1811 Kerkelijke gemeente - Feerwerd Inventarisnummer 72 (S8518), Type: Algemene bron,
3.Begravenen 1806-1813 Kerkelijke gemeente - Feerwerd (S7804), Type: Algemene bron,
4.Kerkeboek Feerwerd (S7803), Type: Algemene bron,
5.Kerkeboek 1675-1811 Kerkelijke gemeente - Noordwolde Inventarisnummer 340 (S8463), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Adorp (S7706), Type: Algemene bron,


Trijnie Jans
Trijnie Jans, geb. te Oosternieland [Gr].


Aantekeningen:
Trijnie Jans.
Ledematenlijst Uithuizermeeden.
den 19 Martij 1697 met belijdeniss des geloofs sijn angecoomen o.a. Trijnie Jans j. dochter sijnde beide sondagh te vooren door den H. doop ingelijft met attestatie van't Nijlandt.

kerk.huw. te Oosternieland [Gr] op donderdag 23 jun 1695
met

Peter Harmens.


Aantekeningen:
Peter Harmens.
Ledematenlijst Uithuizermeeden.
14 Martij 1684 Tot nieuwe litmaten zijn angenomen o.a. Peter Harmens mit attestatie van Godlinse.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heine~1699 Oosternieland [Gr]    
Hilligjen~1702 Oosternieland [Gr]    
Grietje~1717 Uithuizermeeden [Gr]    
Trijnje~1718 Uithuizermeeden [Gr]    
Harmen~1719 Uithuizermeeden [Gr]    
Pieter~1723 Uithuizermeeden [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S24841), Type: Algemene bron,


Trijnie Jans
Trijnie Jans, ged. te Menkeweer op vrijdag 9 apr 1694 Op Barghuis1.

 • Vader:
  Jan Sywert, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens, geb. in 1648 Jan Sywert is vrijwel zeker de zoon van Sywert Lues.mts Zowel de naam Lues en Trijne komen als Luij en Trijnie bij de kleinkinderen voor, Landbouwer, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Menkeweer voor zondag 12 okt 1704, tr. (1) met Trijntje Jacobs. Uit dit huwelijk een dochter., kerk.huw. (ongeveer 43 jaar oud) (2) in 1691.Bronnen:
1.Kerkenboek Menkeweer (S7550), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8873), Type: Algemene bron,


Trijnje Jans
Trijnje Jans, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 8 mrt 17391.

 • Vader:
  Jan Harmens, zn. van Harm Melles en Anje Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr] circa 1685, 3, Landbouwer, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 22 nov 17482, tr. (1) met Anje Garmes. Uit dit huwelijk 5 kinderen., kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en 19 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 11 jul 1723 Anje Remges is de tweede vrouw van Jan Harmens. In het huwelijkscontract Eppe Hindriks en Grietje Jans 24-06-1758 Appingedam wordt Garmt Jans genoemd als halfbroer van o.a. Grietje Jans, Remge Jans en Harm Jans.
 • Moeder:
  Anje Remges, dr. van Remge Roelefs en Grietjen Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 24 feb 1704 Geboortedatum twijfelachtig.Bronnen:
1.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S9829), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12950), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12726), Type: Algemene bron,


Trijnje Jans
Trijnje Jans, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 28 dec 17321, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor zondag 8 mrt 1739.

 • Vader:
  Jan Harmens, zn. van Harm Melles en Anje Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr] circa 1685, 3, Landbouwer, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 22 nov 17482, tr. (1) met Anje Garmes. Uit dit huwelijk 5 kinderen., kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en 19 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 11 jul 1723 Anje Remges is de tweede vrouw van Jan Harmens. In het huwelijkscontract Eppe Hindriks en Grietje Jans 24-06-1758 Appingedam wordt Garmt Jans genoemd als halfbroer van o.a. Grietje Jans, Remge Jans en Harm Jans.
 • Moeder:
  Anje Remges, dr. van Remge Roelefs en Grietjen Jans, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 24 feb 1704 Geboortedatum twijfelachtig.Bronnen:
1.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S9829), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12950), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12726), Type: Algemene bron,


Trijnje Jans
Trijnje Jans.


Aantekeningen:
Trijnje Jans.
Ledematenlijst Opwierde:.
Anno 1710 den 16 Martii is wederom door des Heeren bijsondere genade het Hoogweerdig en Heijlig Nagtmaal gehouden, zijnde voor tegenswoordig de E. Trijnje Jans huisvrouw van de E. Jan Geerts, na alvorens door Gerh. Alberthoma pastor in Appingadam in de gronden van de Christelijke godsdienst te zijn onderwesen, en voor den selve belijdenisse haares geloovs te hebben gedaan, tot de gemeinschap tot de Tafel des Heeren in dese gemeinte angenomen.

kerk.huw. in 1710
met

Jan Geerts, zn. van Geert en NN, ged. te Opwierde [Gr], Landbouwer, ovl. te Opwierde [Gr] circa 1750, tr. (1) met Grietie Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Anje Joesten. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Aantekeningen:
Jan Geerts.
Ledematenlijst Opwierde:.
[1694] den 10 Junii hebben wij wederom door des Heeren genade sijn heijlig en hoogw. Avondtmael gehouden en is des tijdts na voorgaende ondersoeck en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toe gedaen Jan Geerts.
1701 den 12 Junii wederom door des H. genade gehouden 't heijligh en hooghweerdigh Avontmael des H. sonder eenigh bijsonder voorval..als oock Peter Jans tot Eelwert, en Jans Harmens tot Opwijrda zijn tot ouderlingh en diaken bevestight den 5 Juni i n plaetse van Jacob Jans die verstorven was, en Jan Geerts, die't boek met desselfs penningen ter summa 215-4-0 an Sicco Clasen heeft overgelanght.
[1705] den 13 Sept. wederom na voorgaande visitatie door des H. bijsondere genade gehouden 't Hooghweerdigh en H. Avondtmaal des H. J. Christi, edogh hebben sich doe ter tijdt van des H. Tafel onthouden Jan Geerts en Willem Okkes met haar beijder hu ijsvrouwen, ter oorsake van oneenigheijt ontstaan uijt vooransittinge in de kerkebank, 't welke voor die tijdt niet konde bijgelegt worden, niet tegenstaande haar wierde voorgestelt de ware nedrigheijt, met welke een Christen moet bekleedt zijn, als ook dat in de kerke geen eerste of laaste angemerkt wierde, vermits de laaste dikwijls de eerste zijn in't Koninkrijke der hemelen, evenwel sij bleven bij haar vorige meeninge, welke was dat ieder 't meeste recht hadde tot de voorste sitplaatse.
1705 den 20 Decembris wederom door des Heeren bijsondere genade gehouden 't H. en Hooghweerdigh Avondtmaal des H. Jesu Christi, en zijn doe ter tijdt an de liefde maaltijdt weder verschenen Jan Geerts en Anje Joosten echtelieden tot Eelwert woonacht igh met betuijginge dat sij afgeleght hebbende alle haat en nijd voortaan in liefde souden trachten te leven met Willem Okkes en des selfs huijsvrouwe Sibrigh Jacobs, die sich uijt oorsake van voorgaande oneenigheijt niet wilden versoenen met haren naasten, niet tegenstaande Jan Geerts met sijn huijsvrouw rekkelijk waren, en alle middelen om malkander met liefde te omhelsen en vreedtsaam te zijn wierden angewent; latende alsoo de sonne over haren toon ondergaan.
1706 den 14 Martii wederom door Godts bijsondere genade gehouden 't Heijlich en Hooghweerdigh Avontmaal onses H. Jesu Christi, en zijn als doe weder deelachtigh geweest an de teekenen en zegelen der genade Willem Okkes met sijn huijsvrouwe Sibrich J acobs, nadat sij bijvorens met Jan Geerts en sijn huijsvrouwe over de voorste sittinge overeengekomen waren in voegen als volght, namelijk dat de mannen de eerstkomende voor de laast in kerke komende, de een voor den ander sullen moeten opschikken, edogh onder de vrouwen heeft Anje Joosten door't lot verworven, dat Sibrich Jacobs een ander plaatse in de kerke sal moeten opsoeken latende an Anje Joosten de geheele bank over, waarmede alsdan persoonen voorn. met malkanderen versoent in vriendtsc hap en liefde (als Christenen betaamt) belooft hebben te leven.
[1709] den 1 April is Jan Geerts te Eelwert woonachtigh tot de bedieninge der diakenschap van Opwijrde verkoren, en na gedane kondinge bevestight, in plaatse van Henrik Tholens ..
Anno 1710 den 16 Martii is wederom door des Heeren bijsondere genade het Hoogweerdig en Heijlig Nagtmaal gehouden, zijnde voor tegenswoordig de E. Trijnje Jans huisvrouw van de E. Jan Geerts, na alvorens door Gerh. Alberthoma pastor in Appingadam in de gronden van de Christelijke godsdienst te zijn onderwesen, en voor den selve belijdenisse haares geloovs te hebben gedaan, tot de gemeinschap tot de Tafel des Heeren in dese gemeinte angenomen.
[1712] den 13 December is wederom gehouden door des Heeren genade en grote goedertierenheid het H. Avondmaal onses H.J.C. zijnde de E. Willem Ockes en sijn huis-vrouw Sibrigh Jacobs niet an de tafel des Heeren geweest, ter oorsake dat de E. Jan Geer ts haar plaatse hadd willen kopen.
1713, 9 Martius, zijn in de kercke volgens citatie voor de kercken-raad verschenen de E. Willen Ockes en sijn huisvrouw Sibrigh Jacobs en de E. Jan Gerts en sijn huijsvrouw Trijntje Jans, om waar het mogelijck het swevend geschil tuschen haar bijtel eggen, en het welcke dan oock naa veel kibbelens als moeijte vlijd en smekinge is geluckt, vergevende sij malkanderen alle ongelijcks, oock beloovde de E. Jan Geerts soo hem de plaatse van de E. Willem Ockes weder te koop moghte angeboden worden, hi j Jan Geerts Willem Ockes daar van kenisse alsdan soude geven. Maar (helaas) als men meijnde dat het vijer des onlust geheel was uitgeblust, soo is het des te heftiger uitgeborsten, ter oorsake Jan Geerts Willem Ockens liet dagen van wegens eenige h arde en smadelijcke woorden, rakende het overlijden van sijn vrouw zaliger, welcke Jan Geerts seijde dat Willem Ockes soude gesprooken in de kercke, niet tegenstaande Jan Geerts geseid wierde dat niemand van de kercken-raad deselve woorden gehoort h adde.
Den 12 Martius 1713 gehouden door des H. genade en grote goedertierenheid het H. en Hooghwightigh Avondmaal des Heeren J. Christi zijnde niet an de tafel des Heeren geweest de E. Jan Geerts en sijn huisvrouw Trijntie Jans ter oorsake van het bovenge melde verschil met Willem Ockes.
[1713] den 11 Junius 1713 is wederom door des Heeren goedertierenheid en genade gehouden het H. en Hoge Naghtmaal van onse Heere J.C. zijnde niet ter tafel des Heeren geweest de E. Willem Ockes en de E. Jan Geerts nevens hare huijs-vrouwen, ter oors ake van het boven-gemelde verschil.
[1713] den 7 September zijn voor het Consistorie geciteert door Meester Hindrick Tholens de E. Willem Ockens en de E. Jan Geerts nevens haar beijder huijsvrouwen van wegens het bovengemelde verschil, maar alleen verschenen de E. Jan Geerts en sijn h uijsvrouw Trijntje Jans, welcke dan oock, naa betuiginge voor God en de kercken-raad (zijnde nevens mij de E. Olger Peters en de e. Meijndert Jacobs ouderlingen en de E. Peter Peters als diaken, de boeckhouder Sicco Clasen was niet tegenwoordigh nie t tegenstaande het hem angeseid waar en hij mij geseid hadde te willen komen) dat sij volstreckt genegen waaren haar te verzoenen met de E. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs, een voornemen hadden om alle haat en nijdt tegens deselve aft eleggen, in tegendeel in liefde en eenigheid met haar te leven; tot de Tafel des Heeren zijn toegelaten. Maar doordien de E. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs niet zijn opgekomen, verklarende Sibrigh Jacobs ten mijnen huijse rond-uijt d ogh niet te willen verschijnen nevens haar man voor de kerckenraad, soo blijvt haar sake uitgestelt tot nader gelegentheid, als bij welke sij weer staan geciteert te worden volgens genomen resolutie van de kerckenraad.
[1713] den 10 September is door des Heeren goedheid gehouden het H. Naghtmaal o.a. Jan Geerts en sijn huijsvrouw Trijntje Jans. Willem Ockes zijnde van andere gedaghten geworden, is bij mij gekomen des Saterdachs voor het H. Naghtmaal, en versoght d at de sake soude soecken in te schickken, 't welck dan oock eijndelijck is geluckt, en zijn daarop Willem Ockkes en sijn huijsvrouw, naadat sij tegens mij betuight hadden en met hand en mond vrzegelt, van voortaan in vrede en eenigheid met Jan Geert s en sijn huijsvrouw Trijnje Jans te sullen leven, vergetende alles wat haar oock angedaan soude mogen zijn; dit koste niet geschieden voor de kerckenraad ten opsichte van de kortheid des tijds. Deselve is eghter voldaan geweest met ons doen in dese sake.
[1750] den 27 December is het Hoogwerdig en H. Avontmaal voor de eerste maal uitgedeelt van mij J.H. Bruchero hujus loci pastore zonder dat er iets merkeerdigs is voorgevallen maar alles in visitatie in goed ruste en orde bevonden, terwijl toen ter tijd Jan Geerts van Eelweer alleen ouderling was (zijnde de twede Jan Meinders een tijd lang bevorens overleden) en Willem Tjaarts, Scholte Sikkes diakenen waren.
O.A. Jan Geerts en Trijnje Jans zijn huisvrouw.


Bronnen:
1.Boerderijenboek Appingedam (S21310), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21314), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21313), Type: Algemene bron,
4.Ledematenlijst Opwierde (S21311), Type: Algemene bron,


Trijnje Jans
Trijnje Jans, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 1 mei 17631.

 • Vader:
  Jan Roelfs, geb. te Westeremden [Gr], kerk.huw. te Westeremden [Gr] op maandag 14 mei 1759.Bronnen:
1.Algemene bron (S21962), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23766), Type: Algemene bron,


Trijntien Jans
Trijntien Jans.

relatie
met

Eppe Pieters.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Eppes~1755 Kantens [Gr] 1812 Kantens [Gr] 56


Trijntje Jans
Trijntje Jans, ged. te Wittewierum [Gr] op zondag 17 jan 17732, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 18 jun 18181.

tr. (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op zondag 6 okt 1799
met

Pieter Pieters Mulder, zn. van Pieter Jans Mulder en Wibge Melles Doornbos, geb. te 't Zandt [Gr] op woensdag 21 aug 1776, Daglooner, ovl. (50 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op donderdag 28 dec 18264, tr. (2) met Trijntje Sijbolts Schuitema. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wibge Pieters~1800 't Zandt [Gr] 1803  2
Wibge Pieters*1801 Leermens [Gr] 1842 Oosternieland [Gr] 40
Jan Pieters*1803 Leermens [Gr] 1805  1
Jan Pieters*1805 Leermens [Gr]    
Pieter Jans*1806 't Zandt (Kolhol) 1866 't Zandt [Gr] 60
Grietje Pieters*1809 Godlinze [Gr] 1863 Oldenzijl [Gr] 54Bronnen:
1.Overlijdensregister Zandt, 't 1818 Overlijdensregister Zandt, 't 1818 (S831), Type: Algemene bron,
2.Kerkeboek 1721-1811 Kerkelijke gemeente - Wittewierum Inventarisnummer 560 (S8938), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S4893), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Zandt, 't 1826 Aktenummer 112 (S832), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Zandt, 't 1824 Aktenummer 2 (S827), Type: Algemene bron,
6.Doopboek 1777-1811 Kerkelijke gemeente - 't Zandt Inventarisnummer 574 (S8765), Type: Algemene bron,


Trijntje Jans
Trijntje Jans.

relatie
met

Hendrik Jans.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hindriktie*1743 Hoornschedijk 1823 Middelstum [Gr] 80


Trijntje Jans
Trijntje Jans, geb. te De Nes, ged. te Holwierde [Gr] op zondag 10 dec 17411.

 • Vader:
  Jan Tjaards, zn. van Tjaart Jans en Grietje Berends, geb. circa 1709, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 21 jaar oud) te Holwierde [Gr] op zondag 16 jan 1729.

kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 38 jaar oud) te Holwierde [Gr] op vrijdag 22 jun 1770 Huwelijkscontract 01-06-1770 Oosterwijtwerd
met

Evert Pieters, ged. te Holwierde [Gr] op donderdag 22 mei 1732 Wonende te Katmis1.


Bronnen:
1.Algemene bron (S11827), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1728-1811 Kerkelijke gemeente - Holwierde, folio 1 (S23773), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S24847), Type: Algemene bron,


Trijntje Jans
Trijntje Jans.

relatie
met

Kornelis Jans Kremer.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Kornelis~1782 Westeremden [Gr] 1845 Middelstum [Gr] 63


Trijntje Jans
Trijntje Jans, geb. te Warffum [Gr] in 1757, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Warffum [Gr] op maandag 26 nov 18381.

tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Warffum [Gr] op woensdag 28 apr 1784
met

Jan van Bolhuis, Rechter functie.


Aantekeningen:
Jan van Bolhuis.
Van Bolhuis werd in 1750 in Groningen geboren als een zoon van Michiel van Bolhuis (1713-1764) en Alagonda Beckeringh (1710-1780). Hij was aanvankelijk zijlrechter te Warffum. Nadien werd hij rechter van zeven jurisdicties in De Ommelanden. L ater werkte Van Bolhuis als secretaris en ontvanger van het Winsumer en Schaphalsterzijlvest. Daarnaast was hij plaatsvervanger voor de Nationale Vergadering en in 1796 werd hij lid van het plaatselijk bestuur van Warffum. Van Bolhuis bezat tevens v erschillende boerderijen (heerdsteden) in De Ommelanden. Van Bolhuis trouwde te Warffum op 28 april 1784 met Trijntje Jans (1757-1838), dochter van een dagloner. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, Alagonda in 1784, gehuwd met Doje Pieter s van Zeeburgh (1779-1820), en Catharina in 1789, gehuwd met Jan Arkema (1791-1863). Van Bolhuis overleed op 53-jarige leeftijd te Warffum. Zijn broer was de predikant Lambertus van Bolhuis en de historicus Jan Bolhuis van Zeeburgh was een achterkle inzoon van Van Bolhuis.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Allegonda~1784 Warffum [Gr]    
Catharina~1789 Warffum [Gr] 1850 Warffum [Gr] 60Bronnen:
1.Overlijdensregister Warffum (S7594), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek Warffum (S7554), Type: Algemene bron,


Trijntje Jans
Trijntje Jans.

relatie
met

Paul Jacobs.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bouke~1778 Stitswerd [Gr] 1831 Kantens [Gr] 5310