JOHAN UBBES
Tja Nannings
Tja Nannings, ged. te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 27 mei 1708.Bronnen:
1.Algemene bron (S12955), Type: Algemene bron,


Trijnje Nannings
Trijnje Nannings, ged. te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 14 mei 17801.Bronnen:
1.Algemene bron (S131), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S5164), Type: Algemene bron,


Ebel Nannincks too Nansum
Ebel Nannincks too Nansum, geb. te Engeweer.

tr. te Westerwijtwerd [Gr], kerk.huw. (Jantje Pieters ongeveer 22 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 15 okt 1673 Huwelijkscontract Groningen 8 september 1673.
Verzegeling Stadsarchief Groningen III ij dd. 8-9-1673.
Wij Borgemeesteren en Raadt in Groningen betuigen kraght dese, dat het echtschap en hijlick tussehen den E. Ebel Nannincks too Nansum, als bruidegom, ter eenre, en de deugtsame jonge dochter Jantien Idema, dochter van den E. Mester Peter idema en vr ouw Trijntien Tiassens, anders Idema, eheluiden, als bruijt, ter ander sijden, met vrienden raadt is beraemt, gededigt en besloten in manieren van hijlicxvoorwaarden hierna beschreven. Eerstelijek sijn bruidegom en bruijt, namens beijder zijdes vrie nden, met de goederen, die sij eheluiden van malcanderen sullen brengen, wel te vreden; alle mobile goederen, gelijek mede 't geen haer van beijder zijden bijstaende echte aenerven mach, nevens alle winst en verlies staende echte voorvallende, na de echte beslapinge sullen wesen half en half. Tot weleken fine beijder zijdes landen en vaste goederen, soo praesente als toecomenden, hoe of waer gelegen, gene exempt, voor tilbaer goederen gerekent en ingebracht sullen worden. Soo Godt Almachtich h aar beijdere kinderen t'samen verlient suilen soons en dochteren hooft voor hooft gelijeke na en sibbe wesen tot haar vaders en moeders goederen, en voort tot alle erf en versted. Oock sullen de kinderen bij versterf der ouderen in alle erfnisse der selven plaetse repraesenteren en genieten 't gene de ouderen (in levende geweest sijnde)
genoten souden hebben. Bij versterf van de bruidegom voor de bruyt, sonder kindt of kinderen in levende na te laten, ofte deselve nalatende, die daerna sonder lijfserven voor de moeder oock verstorven, sal de bruijt erflijck en eijgendomelijck hebbe n in besonder alle des bruidegoms goederen, soo aengebracht als aengeërft ende toegewonnen, hoe of waer gelegen of wat namen die mogen hebben, replijcke of onreplijcke, giene exempt; mits dat de bruijt sal gehouden wesen even des bruidegoms naeste b loet over te leveren desseffs cleederen, clenodien, in alles tot sijn lijfsbehooring, daertoe een summa van fijf hondert caroly gulden en wyders niet.
Bij versterf van die bruijt voor de bruidegom in voegen als voren, sal de bruidegom sijn levent lanck besonder administreren ende gebruicken alle haer beijder goederen, soo replijcke als onreplijeke, giene exempt, mits overleverende aen des bruijts erfgenamen, desselfs lijfbehooring is geweest, maer na des bruidegoms doot sullen alle goederen bij denselven nagelaten, versterven aan beijder zijden, als de erve helfte op des bruidegoms erfgenamen met desselfs cliederen ende alles tot sijn lijf b ehoorich en de ander helfte op des bruijts erfgenamen. Storven oock beijde ouderen, kindt of kinderen nalatende, die daerna oock sonder voordere descendente erfgenamen quamen te overlijden, soo sullen alle goederen bij dat kindt of kinderen nagelate n weder oversterven aen beijder zijden, als de ene helfte op des vaders en de andere heifte op des moeders naeste erfgenamen als dan levende.
Sonder argliste etc. Aldus voor my belyet in Groningen
Een verzegelinge te bestellen Lunae den 8 sept. 1673 ten huijse van Peter Idema. S. Emmius in Ebbinge straete.
(Uit Familieboek Idema)
met

Jantje Pieters Idema, dr. van Peter Pieters Idema en Trijntje Tjassens, geb. te Appingedam [Gr] circa 1651.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanninck~1674 Westerwijtwerd [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S28193), Type: Algemene bron,


Fenna Nap
Fenna Nap, geb. te Bierum [Gr] op zaterdag 3 jul 19091, Veldarbeidster, ovl. (51 jaar oud) te Bierum [Gr] op dinsdag 16 mei 19612, begr. te Bierum [Gr] 3.

tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 6 jul 1928
met

Jakob Smit, zn. van Pieter Smit en Janna Medendorp, geb. te Bierum [Gr] op zaterdag 12 jan 19015, Veldarbeider, ovl. (95 jaar oud) te Bierum [Gr] op dinsdag 30 jul 19963, begr. te Bierum [Gr] 3.


Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1909 Aktenummer 59 (S39071), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1961 Aktenummer 8 (S39072), Type: Algemene bron,
3.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Bierum 1928 Aktenummer 18 (S39069), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Bierum 1901 Aktenummer 5 (S39065), Type: Algemene bron,


Jantje Nap
Jantje Nap, geb. te Bierum [Gr] op zondag 23 jan 19102, ovl. (82 jaar oud) op zaterdag 19 sep 19921, begr. te Oosteinde 1.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 19 dec 1933
met

Derk Bos, zn. van Berend Bos en Anje Bruining, geb. te Roodeschool [Gr] op maandag 8 feb 19094, Landarbeider, ovl. (79 jaar oud) op vrijdag 13 jan 19891, begr. te Oosteinde 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1910 Aktenummer 5 (S13545), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1933 Aktenummer 33 (S13544), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1909 Aktenummer 18 (S13534), Type: Algemene bron,


Johanna Nap
Johanna Nap, geb. te Uithuizen [Gr] op dinsdag 28 mei 18501, Dienstmeid, ovl. (47 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 2 mei 18982.

tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) te Warffum [Gr] op vrijdag 19 mei 1882
met

Gerrit Hoeksema, zn. van Derk Eibes Hoeksema en IJda Pieters Hovenga, geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 5 jan 18484, ovl. (75 jaar oud) te Velp op donderdag 17 mei 19235, tr. (2) met Jona Ziena Gerediena Eichner. Uit dit huwelijk een zoon.


Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizen 1850 Aktenummer 68 (S28831), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen 1898 Aktenummer 450 (S28832), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Warffum 1882 Aktenummer 10 (S28805), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Middelstum 1848 Aktenummer 3 (S28804), Type: Algemene bron,
5.Rheden, archief 207, inventaris­num­mer 8690, 19 mei 1923, aktenummer 106 (S28833), Type: Algemene bron,
6.Assen, archief 166.002, inventarisnummer 1898, 28 december 1898, aktenummer 83 (S28834), Type: Algemene bron,
7.Coevorden, archief 165.005, inventaris­num­mer 1855, 13 mei 1855, aktenummer 26 (S28835), Type: Algemene bron,


Klaas Nap
Klaas Nap, geb. te Bierum [Gr] op zaterdag 20 sep 18792, Boerenknecht, ovl. (74 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op zondag 3 jan 19543, begr. te Eenum alg. 1.

tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Loppersum [Gr] op zaterdag 23 mei 1908
met

Geertje van Gennep, dr. van Jan van Gennep en Grietje Schenkel, geb. te Eenum [Gr] op dinsdag 24 jan 18885, Dienstmeid, ovl. (83 jaar oud) op vrijdag 4 jun 19711, begr. te Eenum alg. 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Bierum, Geboorteregister 1879, aktenummer 101 (S58372), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S55659), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Loppersum, Huwelijksregister 1908, aktenummer 20 (S58363), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: 't Zandt, Geboorteregister 1888, aktenummer 5 (S58353), Type: Algemene bron,


Aaltje Nauta
Aaltje Nauta, geb. te Ezinge [Gr] op vrijdag 9 dec 18812, ovl. (77 jaar oud) te Baflo [Gr] op vrijdag 27 nov 19591.

tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Baflo [Gr] op vrijdag 26 apr 1907
met

Jacob Kruizinga, zn. van Wijbe Kruizinga en Martje van der Meeden, geb. te Middelstum [Gr] op maandag 28 feb 18814, Koopman, Manufacturier, ovl. (66 jaar oud) te Baflo [Gr] op dinsdag 17 feb 19481.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Baflo (S7591), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Ezinge (S7717), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Baflo (S7665), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Middelstum (S7579), Type: Algemene bron,


Alkien Nauta
Alkien Nauta, geb. te Groningen [Gr] op maandag 24 aug 18291, Dienstmeid, ovl. (87 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 10 feb 19172.

tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 16 mei 1858
met

Pieter Bierling, zn. van Jan Bierling en Geesje Ottens, geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 12 sep 18341, Arbeider, Kastelein, Stalknecht, Tapper, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 16 dec 18762.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1859 Groningen [Gr] †1859 Groningen [Gr] 0
Jan*1860 Groningen [Gr] †1930 Groningen [Gr] 69
Roelf*1862 Groningen [Gr] †1863 Groningen [Gr] 0
Roelf*1865 Groningen [Gr] †1892 Ruischerbrug [Gr] 26
Gesien*1869 Groningen [Gr] †1935 Groningen [Gr] 66

tr. (resp. 54 en 64 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 7 okt 1883
met

Roelf Cornelis, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 4 nov 18181, Metselaar, ovl. (80 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 14 nov 18982, tr. (1) met Pieternella Scheffer. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8174), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
5.Algemeen doopboek 1779-1795 Kerkelijke gemeente - Groningen (S7962), Type: Algemene bron,


Beeltjen Nauta
Beeltjen Nauta.

relatie
met

Albert Juriens.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tietje~1757 Groningen [Gr] †1796  39


Benjamin Nauta
Benjamin Nauta, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 2 mrt 18871, Slagersknecht, ovl. (15 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 19 jul 19022.Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Zuidhorn (S7736), Type: Algemene bron,


Cornelia Nauta
Cornelia Nauta, geb. te Groningen [Gr] op zondag 2 aug 18851, ovl. (70 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 3 aug 19552.

tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 4 aug 1907
met

Dreeuwes Freerk Dijkstra, geb. te Gaarkeuken [Gr] op zondag 29 okt 18715, Voerman, ovl. (72 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 20 mei 19446.


Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Zuidhorn (S7736), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Grijpskerk (S7716), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Groningen 1813 (S7950), Type: Algemene bron,


Derk Nauta
Derk Nauta, geb. te Broek gem. Eenrum op maandag 8 mrt 18752, ovl. (89 jaar oud) te Assen Zuiderbegraafplaats op zondag 5 apr 19641, begr. 1.

tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 2 aug 1900
met

Cornelia Klugkist, dr. van Siewert Klugkist en Martje Eisinga, geb. te Bedum [Gr] op zondag 11 jun 18764, ovl. (64 jaar oud) te Assen [Dr] op donderdag 20 feb 19415.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Eenrum 1875 Aktenummer 32 (S40409), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen 1900 Aktenummer 344 (S40410), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bedum 1876 Aktenummer 93 (S40395), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S40422), Type: Algemene bron,


Dina Nauta
Dina Nauta, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 16 apr 18341, ovl. (3 maanden oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 5 aug 18342.Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8174), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
5.Algemeen doopboek 1779-1795 Kerkelijke gemeente - Groningen (S7962), Type: Algemene bron,


Ebelina Zwaantje Nauta
Ebelina Zwaantje Nauta, geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 27 mrt 18962, Modiste, ovl. (18 jaar oud) te Groningen [Gr] op dinsdag 7 apr 1914 Ongehuwd1.Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Zuidhorn (S7736), Type: Algemene bron,


Harm Nauta
Harm Nauta, geb. te Groningen [Gr] op maandag 28 nov 18871, Remmer.

tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 28 jun 1917
met

Maria de Munck, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 6 sep 18921, ovl. (50 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 29 jul 19432.


Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,


Harmke Nauta
Harmke Nauta, geb. te Groningen [Gr] op zondag 13 mei 18881, ovl. (4 weken oud) te Groningen [Gr] op zondag 10 jun 18882.Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Zuidhorn (S7736), Type: Algemene bron,


Harmke Nauta
Harmke Nauta, geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 22 jan 18981, ovl. (41 jaar oud) te Zuidlaren [Dr] op dinsdag 9 jan 19402.

tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 20 mei 1920
met

Franciscus Josephus Otto, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 10 jan 18991, Stucadoor, ovl. (60 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 1 aug 19592.


Bronnen:
1.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Zuidhorn (S7736), Type: Algemene bron,


Harmpien Nauta
Harmpien Nauta, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 22 mrt 18652, ovl. (2 maanden oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 10 jun 18651.Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
3.Overlijden (Overlijden), Peize, 27-12-1893, aktenummer 45 (S8179), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Delfzijl (S7674), Type: Algemene bron,
6.Overlijden (Overlijden), Zuidlaren, 18-06-1929, aktenummer 69 (S8180), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Noorddijk (S7708), Type: Algemene bron,
8.Overlijden (Overlijden), Peize, 18-09-1883, aktenummer 28 (S8178), Type: Algemene bron,


Harmtje Nauta
Harmtje Nauta, geb. te Groningen [Gr] op zondag 28 sep 18512, ovl. (26 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 20 dec 18771.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 21 okt 1875
met

Harm Jans Wieringa, geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 16 okt 18522, Broodbakker, ovl. (66 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 13 jun 19191, tr. (2) met Mettje Jager. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Jantien Hovenkamp. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Haren (S7768), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Zuidhorn (S7735), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Wildervank (S7652), Type: Algemene bron,
7.Geboorte, Zuidlaren, 26-09-1862, aktenummer 61 (S8175), Type: Algemene bron,