JOHAN UBBES
Aeijke Sijwerts
Aeijke Sijwerts.

kerk.huw. (Ewerik ongeveer 22 jaar oud) in 1785 Huwelijkscontract 30-04-1785 Delfzijl
met

Ewerik Wibbes, dr. van Wibbe Hemmes en Diewer Ockes, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 12 dec 17621.


Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1721-1804 Kerkelijke gemeente - Farmsum Inventarisnummer 69 (S16881), Type: Algemene bron,


Anje Sijwerts
Anje Sijwerts, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1653, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor zondag 24 nov 1715 Vermoedelijk is ze overleden voor 24-11-1715. Bij intrede van ds. Bernhard Stortenbeeck komt ze niet meer voor op de ledematenlijst van Stedum.


Aantekeningen:
Anje Sijwerts.
Bron ledematenlijst Stedum:.
2 November1682 nae voorgaende belijdenisse [toegelaten]: Anje Sijwerts huisvr. van Wiert in de Weer.
1691. Namen van die Leedematen der Gemeinte Jesu Christi tot Stedum bij mij Johannes Calmes Pastor tot Stedum in mijn eerste visitatie aldaer bevonden. In die Weer: Anje Sijwerts, huisv: van Wijrdt.
19-03-1693 Absenten van het avondmaal Anje huisvrouw van Wiert Jans in die Weer.
08-12-1695 Absenten: Wiert Jans Anje omdat kranck was.

kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Stedum [Gr] op zondag 3 nov 1680
met

Wijert Jansen, geb. te Stedum [Gr], Landbouwer, ovl. voor zondag 24 nov 1715 Vermoedelijk is hij overleden voor 24-11-1715. Bij intrede van ds. Bernhard Stortenbeeck komt hij niet meer voor op de ledematenlijst van Stedum.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijwert~1683 De Weer    
Jan~1683 De Weer    
Trijntien~1685 De Weer    
Jacob~1687 De Weer 1688 De Weer 1
Jacob~1688 De Weer 1690 De Weer 1
Jacob~1690 De Weer    
Lui~1695 De Weer    
Aeltien~1697 De Weer 1698 De Weer 1
Aeltien~1698 De Weer    
10 Frouwke~1703 Stedum [Gr]    Bronnen:
1.Ledematenlijst Stitswerd (S7551), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59625), Type: Algemene bron,
3.Doop- en trouwboek Stedum (S7628), Type: Algemene bron,


Anje Sijwerts
Anje Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 10 mrt 17481.

kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op zondag 21 jul 1765 Huwelijkscontract 21-05-1765 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen
met

Harm Jans Kloot, zn. van Jan Hindriks en Hilje Aldert, ged. te Zuidwolde op maandag 25 mei 17336.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1767 Zuidwolde    
Sijwert~1769 Zuidwolde    
Harke~1770 Zuidwolde 1773  3
Harke Harms~1773 Zuidwolde 1827 Noordwolde 53
Hilje~1775 Zuidwolde 1853 Groningen [Gr] 77
Menke~1778 Zuidwolde 1781  3
Menke~1781 Zuidwolde    

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) (2) in 1783, kerk.huw. te Zuidwolde op woensdag 11 jun 1783 Huwelijkscontract 13-06-1783 Zuidwolde
met

Clas Gerrits, zn. van Gerrit Clasen en Mertje Joost, ged. te Zuidwolde op zaterdag 8 jul 1752 Wordt ook Claas genoemd6, Landbouwer.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit Klaassen~1784 Zuidwolde 1833 Groningen [Gr] 4910 
Antje~1787 Zuidwolde    Bronnen:
1.Doopboek Stitswerd (S7553), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Kantens (S7569), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1655-1811 Kerkelijke gemeente - Rottum Inventarisnummer 395 (S8187), Type: Algemene bron,
4.Boerderijenboek Middelstum Kantens (S7876), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8987), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S8988), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S9039), Type: Algemene bron,


Claes Sijwerts
Claes Sijwerts, geb. circa 1655, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Woltersum [Gr] op maandag 21 apr 17271, begr. te Woltersum [Gr] op dinsdag 29 apr 17271.


Aantekeningen:
Claes Sijwerts.
Ledematenlijst Woltersum: Anno 1698 Zijn dese volgende persoonen soo op belijdenisse haeres geloofts als met Attestatien in onse gemeijnte angenoomen. Claes Sijwerts Ende Jitien Jansen sijn huijsvrou.

 • Vader:
  Sijwert Lues, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1612, Landbouwer, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1667 Ledematenlijst Stitswerd 1666: Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)2, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] in 1639 Zijwert Luiwes tot Stidtswert ende Trine Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  Sijwert Lues tot Stidtswert ende Trijne Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  De naam van Sijwert wordt in beide aktes verschillend geschreven.

kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op donderdag 4 nov 1683
met

Itien Jans, geb. circa 1662, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Woltersum [Gr] op dinsdag 23 nov 17175.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietie~1689 Woltersum [Gr] 1694 Woltersum [Gr] 5
Hembke~1691 Woltersum [Gr] 1691 Woltersum [Gr] 0
Grietien~1695 Woltersum [Gr]    
Jan~1697 Woltersum [Gr]    
Geertien~1699 Woltersum [Gr]    
Siwert*1701 Woltersum [Gr] 1718 Woltersum [Gr] 17
Jacob~1704 Woltersum [Gr]    

kerk.huw. (resp. ongeveer 63 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Woltersum [Gr] op zondag 31 jul 1718 Claes en zijn tweede vrouw Aaltjen Hermans zijn op de zelfde dag getrouwd als zijn zoon Jan met Antje Tiaas
met

Aatjen Hermans, ged. te Woltersum [Gr] op donderdag 9 feb 16737.


Bronnen:
1.Algemene bron (S8952), Type: Algemene bron,
2.Ledematenlijst Stitswerd (S7551), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59625), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S8945), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8949), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S8950), Type: Algemene bron,
7.Kerkeboek 1638-1764 Kerkelijke gemeente - Woltersum Inventarisnummer 566 (S8946), Type: Algemene bron,


Doewe Sijwerts
Doewe Sijwerts, geb. te Kantens [Gr] op woensdag 25 mrt 17051, ovl. (104 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 4 feb 1810.

kerk.huw. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Huizinge [Gr] op zondag 12 mrt 1730
met

Eltje Derks, dr. van Derk Tammes en Trijntje Leues, geb. te Huizinge [Gr] op donderdag 22 apr 17061, ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 1779.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijwert*1730 Kantens [Gr] 1810 Stitswerd [Gr] 80
Trijntje*1731 Kantens [Gr] 1818 Zeerijp [Gr] 87
Derk*1732  1786  54
Dirkje*1734 Kantens [Gr] 1809 Garsthuizen [Gr] 75
Geertruid*1736  1809 Baflo [Gr] 73
Hilje*1738 Kantens [Gr] 1806 Saaxumhuizen [Gr] 68
Jacob*1747 Kantens [Gr] 1806 Toornwerd [Gr] 59
Tamme*1749 Kantens [Gr] 1808 Kantens [Gr] 59Bronnen:
1.Stamboom Doornbos (S38014), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S43151), Type: Algemene bron,


Frouke Sijwerts
Frouke Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 1 mrt 17501.

 • Vader:
  Sijwert Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies, ged. te Kantens [Gr] op zondag 27 mrt 17182, Landbouwer, Ouderling te Stitswerd functie, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 feb 1776 EEN GEDENKSTEEN, VAN DE NAGELATEN HUISVROUW EN NEEGEN KINDEREN GELEGT OP DE EERSAME SIWERT MENKES, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS 1776 OVERLEEDEN DEN 18 FEBRUARY, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE TE STITSWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE O PSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM UIT DE DOODEN.
  Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
  HIER HEEFT HET LIGHAAM RUST / VAN 'T AARDSCHE ZORGLYK LEEVEN / WAT MAG DIE SNELLE DOOD / AN GODS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGD MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODS LOF, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1747.
 • Moeder:
  Antje Harkes, dr. van Harke Hindriks en Anje Crijns, ged. te Rottum op woensdag 13 mrt 1726 Vader wordt genoemd in het huwelijkscontract van Antje's zuster Lijsabet Harkes met Evert Pieters 10-12-1756 Kantens. Lijsabet, geboren 20-03-1729 is ook de dochter van Harke en Anje3, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 17894.

kerk.huw. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 16 dec 1768
met

Derck Luddes, geb. te Rottum, ovl. voor zondag 26 apr 1778.


Aantekeningen:
Derck Luddes.
1772. Zijn op belijdenis aangenomen den 1 julii: Derk Luddes, en zijn huisvrouw Frouwke Sijwerts.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ludde Derks~1769 Rottum 1817 Kantens [Gr] 48
Antie Derks~1771 Rottum 1826 Kantens [Gr] 54

kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud) (2) te Rottum op zondag 26 apr 1778 Huwelijkscontract 03-04-1778 Zandeweer
met

Jan Reintjes, geb. te Kantens [Gr], ovl. voor zondag 20 mei 1781.


Aantekeningen:
Jan Reintjes.
Riender Driewes stedevader (stiefvader).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reintje*1779 Rottum    
Jan Eppes~1781 Rottum    Bronnen:
1.Doopboek Stitswerd (S7553), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Kantens (S7569), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1655-1811 Kerkelijke gemeente - Rottum Inventarisnummer 395 (S8187), Type: Algemene bron,
4.Boerderijenboek Middelstum Kantens (S7876), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8229), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S8977), Type: Algemene bron,


Harke Sijwerts
Harke Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 18 jun 17581, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Stitswerd [Gr] voor donderdag 30 apr 1761.

 • Vader:
  Sijwert Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies, ged. te Kantens [Gr] op zondag 27 mrt 17182, Landbouwer, Ouderling te Stitswerd functie, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 feb 1776 EEN GEDENKSTEEN, VAN DE NAGELATEN HUISVROUW EN NEEGEN KINDEREN GELEGT OP DE EERSAME SIWERT MENKES, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS 1776 OVERLEEDEN DEN 18 FEBRUARY, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE TE STITSWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE O PSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM UIT DE DOODEN.
  Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
  HIER HEEFT HET LIGHAAM RUST / VAN 'T AARDSCHE ZORGLYK LEEVEN / WAT MAG DIE SNELLE DOOD / AN GODS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGD MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODS LOF, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1747.
 • Moeder:
  Antje Harkes, dr. van Harke Hindriks en Anje Crijns, ged. te Rottum op woensdag 13 mrt 1726 Vader wordt genoemd in het huwelijkscontract van Antje's zuster Lijsabet Harkes met Evert Pieters 10-12-1756 Kantens. Lijsabet, geboren 20-03-1729 is ook de dochter van Harke en Anje3, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 17894.Bronnen:
1.Doopboek Stitswerd (S7553), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Kantens (S7569), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1655-1811 Kerkelijke gemeente - Rottum Inventarisnummer 395 (S8187), Type: Algemene bron,
4.Boerderijenboek Middelstum Kantens (S7876), Type: Algemene bron,


Hinderkijn Sijwerts
Hinderkijn Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 3 jun 17531.

 • Vader:
  Sijwert Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies, ged. te Kantens [Gr] op zondag 27 mrt 17182, Landbouwer, Ouderling te Stitswerd functie, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 feb 1776 EEN GEDENKSTEEN, VAN DE NAGELATEN HUISVROUW EN NEEGEN KINDEREN GELEGT OP DE EERSAME SIWERT MENKES, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS 1776 OVERLEEDEN DEN 18 FEBRUARY, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE TE STITSWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE O PSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM UIT DE DOODEN.
  Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
  HIER HEEFT HET LIGHAAM RUST / VAN 'T AARDSCHE ZORGLYK LEEVEN / WAT MAG DIE SNELLE DOOD / AN GODS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGD MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODS LOF, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1747.
 • Moeder:
  Antje Harkes, dr. van Harke Hindriks en Anje Crijns, ged. te Rottum op woensdag 13 mrt 1726 Vader wordt genoemd in het huwelijkscontract van Antje's zuster Lijsabet Harkes met Evert Pieters 10-12-1756 Kantens. Lijsabet, geboren 20-03-1729 is ook de dochter van Harke en Anje3, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 17894.

kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 6 jul 1788 Huwelijkscontract 01-07-1788 Warffum
met

Pieter Hendriks, zn. van Hindrik Mennes en Anje Pieters, ged. te Rottum op donderdag 25 mrt 1762 Vader en moeder worden genoemd in het huwelijkscontract 01-07-1788 Warffum3, Landbouwer.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Siewert Menkes*1788 Stitswerd [Gr] 1869 Middelstum [Gr] 81
Anje*1790 Stitswerd [Gr]    
Hendrik*1791 Stitswerd [Gr]    Bronnen:
1.Doopboek Stitswerd (S7553), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Kantens (S7569), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1655-1811 Kerkelijke gemeente - Rottum Inventarisnummer 395 (S8187), Type: Algemene bron,
4.Boerderijenboek Middelstum Kantens (S7876), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S8973), Type: Algemene bron,


Luie Sijwerts
Luie Sijwerts, geb. in 1642, Landbouwer.


Aantekeningen:
Luie Sijwerts.
Ledematenlijst Stitswerd. 6 september 1668 aangenomen.
Ledematenlijst Warffum. 20 okt. 1672 met attestatie van Stitswert: Lue Sijwerts, Ide Jans sijn huisvrouw.

 • Vader:
  Sijwert Lues, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1612, Landbouwer, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1667 Ledematenlijst Stitswerd 1666: Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)1, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] in 1639 Zijwert Luiwes tot Stidtswert ende Trine Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  Sijwert Lues tot Stidtswert ende Trijne Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  De naam van Sijwert wordt in beide aktes verschillend geschreven.

kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 26 sep 1667
met

Ide Jans.


Aantekeningen:
Ide Jans.
Ledematenlijst Stitswerd. 6 september 1668 aangenomen Ide Jans huisvrouwe van Luije Siwerts.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Siwert~1668 Stitswerd [Gr]    
Jan~1670 Stitswerd [Gr] 1675 Stitswerd [Gr] 5
Heijel~1671 Stitswerd [Gr]    
Willemtjen~1673 Haantil (Warffum)    
Jan~1675 Haantil (Warffum)    
Frouwke~1677 Haantil (Warffum)    
Anje~1678 Haantil (Warffum)    Bronnen:
1.Ledematenlijst Stitswerd (S7551), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59625), Type: Algemene bron,
3.Kerkenboek Stitswerd (S7549), Type: Algemene bron,


Peter Sijwerts
Peter Sijwerts, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1647, Bakker, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op dinsdag 2 okt 17081, begr. te Stitswerd [Gr] op woensdag 10 okt 17081.


Aantekeningen:
Peter Sijwerts.
Vermoedelijk een zoon van Sijwert Lues en Trijne Jansens. De namen van de kinderen komen overeen met de namen in het gezin Sijwert en Trijne; Trijntie, Jan, Sijwert en Lue.
Ledematenlijst Stitswerd:.
Den 22 Novembr. 1700 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse sijnes geloofs d' Eerb. Peter Sijwers.
Den 16 Jul. 1702 is na voorgaande wettelicke samenroepinge van de anwesende leden der Gemeente, met eenparige stemmen tot armvooght of diaken gekoosen d' eerb. Peter Sijwerts.
Den 31 Augusti 1704 zijn, na voorgaande wettige t' samenroepinge, na gedaene predikatie en voorgaende anroepinge van de Naem des Heeren, met eenparige stemmen, in plaetse van de E. Peter Sijwers, tot diaken gekosen de E Peter Woest; En tot olderling h in plaets van d' E Willem Peter Willems, die versturve[n] is, d' E Klaes Willems.
Anno 1707 Den 18 en 19 Augusti hebbe ick Gerhardus Busz pastor tot Stitswert dese Gemeijnte gevisiteert en daar in dese volgende ledematen gevonden, als: oa D. 31 Peter Sijwerts en D. 32 Anje sijn Huijsvrouw.

 • Vader:
  Sijwert Lues, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1612, Landbouwer, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1667 Ledematenlijst Stitswerd 1666: Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)2, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] in 1639 Zijwert Luiwes tot Stidtswert ende Trine Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  Sijwert Lues tot Stidtswert ende Trijne Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  De naam van Sijwert wordt in beide aktes verschillend geschreven.

tr. (ongeveer 37 jaar oud) circa 1684
met

Anje , ovl. te Stitswerd [Gr] op zondag 25 sep 17071, begr. te Stitswerd [Gr] op woensdag 5 okt 17071.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hindrickjen~1686 Stitswerd [Gr]    
Trijntie~1688 Stitswerd [Gr] 1691 Stitswerd [Gr] 3
Trijntien~1691 Stitswerd [Gr]    
Sijwert~1696 Stitswerd [Gr] 1699 Stitswerd [Gr] 3
Lue~1697 Stitswerd [Gr]    
Sijwert~1699 Stitswerd [Gr]    Bronnen:
1.Kerkeboek Stitswerd (S7749), Type: Algemene bron,
2.Ledematenlijst Stitswerd (S7551), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59625), Type: Algemene bron,


Sierdt Sijwerts
Sierdt Sijwerts, geb. circa 1650, Landbouwer.


Aantekeningen:
Sierdt Sijwerts.
Ledematenlijst Middelstum:.
1681 Den 12 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen: Sijrdt Sijwerts met attestatie van Stitswert.
1684 Den 15 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen: Wiske Frericks huijsvrouw van Sijrt Sijwerts. (Sierdt trouwde in 1680 met Wiske Kornelis, vermoedelijk een schrijffout).
1690. Den 4 maij ben ik Osewoldus Eijssonius, als Leeraar van Middelstum en Torenwert voor de gemeente opentlijk bevestigt, doende de eerw. Theodorus Antonides van Westerwijtwert de predikatie, de Eerw. ds. Keun van Cantens en ds. Roering van Huisin ge de opleggenge der handen. Namen der Ledematen die ik in de gemeente van Middelstum en Toornwert gevonden hebbe: Den Deel: o.a Siert Siwertz en Wiske.

 • Vader:
  Sijwert Lues, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1612, Landbouwer, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1667 Ledematenlijst Stitswerd 1666: Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)1, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] in 1639 Zijwert Luiwes tot Stidtswert ende Trine Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  Sijwert Lues tot Stidtswert ende Trijne Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  De naam van Sijwert wordt in beide aktes verschillend geschreven.

kerk.huw. (ongeveer 19 jaar oud) (1) te Stitswerd [Gr] in okt 1669
met

Hindrickjen Jansen, geb. te Onderwierum [Gr], ovl. voor 1677.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Siwert~1670 Stitswerd [Gr]    
Jan~1672 Stitswerd [Gr]    
Froucke~1675 Stitswerd [Gr]    

kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) (2) te Stitswerd [Gr] op vrijdag 1 jan 1677
met

Anje Willems, geb. te Stitswerd [Gr], ovl. voor 1689.


Aantekeningen:
Anje Willems.
Ledematenlijst Stitswerd: 1678 den 5 Junij nae voorgaende ondersoeckinge en onderwijsinge de deugsame Anje Willems huisv. van Sijrdt Sijwerts (aangenomen).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hindrickjen~1678 Stitswerd [Gr]    

kerk.huw. (ongeveer 30 jaar oud) (3) te Stitswerd [Gr] op donderdag 7 nov 1680
met

Wiske Kornellis, geb. te Kantens [Gr], ovl. voor 1701.


Aantekeningen:
Wiske Kornellis.
1684 Den 15 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen: Wiske Frericks huijs-vrouw van Sijrt Sijwerts (Ledematenlijst Middelstum).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijwert~1681 Den Deel Gem. Middelstum    
Claas~1683 Middelstum [Gr]    
Grietjen~1686 Den Deel Gem. Middelstum    
Jacob~1689 Den Deel Gem. Middelstum 1703  14
Trijntje~1691 Middelstum [Gr]    

kerk.huw. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 21 jaar oud) (4) in 1698 Jelder is op 12-03-1698 aangenomen in Middelstum. (Ledematenlijst Middelstum)
met

Jelder(cke) Jacobs, ged. te Bedum [Gr] in 1677 Geen Jelder Reinties te vinden tussen 1677 en 1777. In de ledematenlijst van Middelstum staat dat ze van Bedum komt. Jelder en Sierdt hebben wel een zoon Jacob en geen zoon Rientien.
Datum doop 09-03-1677
Plaats doop Bedum
Kind Jeldercke
Geslacht o
Vader Reintien Berens ter Laen (hij woont in Ter Laan, zie andere geboorten)
Bron Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 276.


Aantekeningen:
Jelder(cke) Jacobs.
Ledematenlijst Middelstum: 1698 Meert. Den 12 des H. Avondmaal gehouden. En angekomen met attestatie: o.a. Jelder Jacobs van Bedum.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wiske~1699 Den Deel Gem. Middelstum 1701 Den Deel Gem. Middelstum 1
Wiske~1701 Den Deel Gem. Middelstum    
Jacob~1703 Den Deel Gem. Middelstum    Bronnen:
1.Ledematenlijst Stitswerd (S7551), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59625), Type: Algemene bron,
3.Kerkenboek Stitswerd (S7549), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S9326), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S9325), Type: Algemene bron,
6.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,


Siert Sijwerts
Siert Sijwerts, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 30 nov 17101.

 • Vader:
  Sijwert Sijrts, ged. te Middelstum [Gr] op donderdag 18 dec 16812, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1734, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Westeremden [Gr] op donderdag 9 mei 1709.
 • Moeder:
  Grietje Arents, dr. van Arent Hindricks en Aeltjen Berents, ged. te Westeremden [Gr] op donderdag 25 mrt 16831, tr. (2) met Homme Janssen. Uit dit huwelijk geen kinderen.Bronnen:
1.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S54878), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S55242), Type: Algemene bron,


Sijwert Sijwerts
Sijwert Sijwerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 15 apr 17641.

 • Vader:
  Sijwert Menkes, zn. van Mencke Jans en Frouwke Luies, ged. te Kantens [Gr] op zondag 27 mrt 17182, Landbouwer, Ouderling te Stitswerd functie, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op zondag 18 feb 1776 EEN GEDENKSTEEN, VAN DE NAGELATEN HUISVROUW EN NEEGEN KINDEREN GELEGT OP DE EERSAME SIWERT MENKES, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS 1776 OVERLEEDEN DEN 18 FEBRUARY, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE TE STITSWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE O PSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM UIT DE DOODEN.
  Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
  HIER HEEFT HET LIGHAAM RUST / VAN 'T AARDSCHE ZORGLYK LEEVEN / WAT MAG DIE SNELLE DOOD / AN GODS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGD MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODS LOF, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1747.
 • Moeder:
  Antje Harkes, dr. van Harke Hindriks en Anje Crijns, ged. te Rottum op woensdag 13 mrt 1726 Vader wordt genoemd in het huwelijkscontract van Antje's zuster Lijsabet Harkes met Evert Pieters 10-12-1756 Kantens. Lijsabet, geboren 20-03-1729 is ook de dochter van Harke en Anje3, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 17894.Bronnen:
1.Doopboek Stitswerd (S7553), Type: Algemene bron,
2.Doopboek Kantens (S7569), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1655-1811 Kerkelijke gemeente - Rottum Inventarisnummer 395 (S8187), Type: Algemene bron,
4.Boerderijenboek Middelstum Kantens (S7876), Type: Algemene bron,


Trijne Sijwerts
Trijne Sijwerts, ged. in 1645.

 • Vader:
  Sijwert Lues, geb. te Stitswerd [Gr] circa 1612, Landbouwer, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1667 Ledematenlijst Stitswerd 1666: Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)1, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Bedum [Gr] in 1639 Zijwert Luiwes tot Stidtswert ende Trine Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  Sijwert Lues tot Stidtswert ende Trijne Jansens de dochter van Johan Ubbes tot Onderdendam.
  De naam van Sijwert wordt in beide aktes verschillend geschreven.Bronnen:
1.Ledematenlijst Stitswerd (S7551), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59625), Type: Algemene bron,


Trjintjen Sijwerts
Trjintjen Sijwerts, geb. te Spijk.

kerk.huw. (Marten ongeveer 41 jaar oud) te Westeremden [Gr] op donderdag 12 mei 1763 Huwelijkscontract 16-04-1763 Stedum. In het huwelijkscontract staat een Claartjen Freeriks als zuster vermeld. Claartjen is niet in het geboorteregister te vinden. Het is twijfelachtig of dit de juiste Marten Freriks is
met

Marten Freriks, zn. van Frerick Martens en Antie Jans, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 21 sep 17212.


Bronnen:
1.Algemene bron (S36690), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,


Aafke Sikkema
Aafke Sikkema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 13 feb 18462, Boerenmeid, ovl. (73 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 20 jul 19191.

 • Vader:
  Pieter Kornelis Sikkema, zn. van Cornelis Alderts Sikkema en Greetje Jans Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 28 dec 18133, Boerenknecht, ovl. (69 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 23 nov 18834, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 22 nov 1843.
 • Moeder:
  Lijsabet Kornelis Bruins, dr. van Cornellijs Jans Bruins en Aafke Pieters van der Weg, geb. te Bierum [Gr] op woensdag 6 mrt 18226, ovl. (87 jaar oud) te Oudeschip [Gr] op donderdag 18 mrt 19097.

tr. (beiden 24 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 25 mei 1870
met

Benne Veldman, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 3 mei 184610, Boerenknecht, ovl. (74 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 19 mrt 19219.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1870 Uithuizermeeden [Gr] 1952 't Zandt [Gr] 81
Hendrik*1871 Uithuizermeeden [Gr] 1948 Uithuizermeeden [Gr] 76
Bertus*1873 Uithuizermeeden [Gr] 1957 Bierum [Gr] 84
Klaas*1873 Uithuizermeeden [Gr]    
Grietje*1875 Uithuizermeeden [Gr] 1955 Appingedam [Gr] 79
Evert*1877 Uithuizermeeden [Gr] 1878 Uithuizermeeden [Gr] 0
Siepke*1881 Uithuizermeeden [Gr] 1947 Uithuizermeeden [Gr] 66
Evert*1885 Uithuizermeeden [Gr] 1975 Oosteinde 89
Andries*1887 Uithuizermeeden [Gr] 1889 Uithuizermeeden [Gr] 1Bronnen:
1.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1919 Aktenummer 38 (S2266), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1846 Aktenummer 18 (S2264), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1813 Aktenummer 55 (S2221), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1883 Aktenummer 65 (S2222), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1843 Aktenummer 28 (S2262), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Bierum 1822 Aktenummer 19 (S5345), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1909 Aktenummer 18 (S2268), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1870 Aktenummer 10 (S2271), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1921 Aktenummer 10 (S2815), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Uithuizermeeden 1846 Aktenummer 145 (S2824), Type: Algemene bron,


Abeldina Sikkema
Abeldina Sikkema, geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 5 nov 18302, Winkeliersche, ovl. (42 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 30 jul 18731.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 21 mei 1854
met

Jacob Staal, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 9 apr 18282, ovl. (36 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 9 okt 18641.

tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 8 apr 1866
met

Marten Westerhof, zn. van Ewold Jans Westerhof en Aaltje Jans Timmer, geb. te Zuidwolde op zaterdag 6 okt 18324, Koopman, Schippersknecht, Stuurman, ovl. (46 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 3 apr 18791, tr. (2) met Aaltje Prins. Uit dit huwelijk 3 dochters.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  1867 Groningen [Gr] 0
Ewold*1869 Groningen [Gr] 1873 Groningen [Gr] 3
Roelfien*1873 Groningen [Gr] 1873 Groningen [Gr] 0Bronnen:
1.Overlijdensregister Groningen (S7585), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Groningen (S7584), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Groningen (S7643), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Bedum (S7604), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Bellingwolde (S7973), Type: Algemene bron,


Aldert Sikkema
Aldert Sikkema, geb. te Woltersum [Gr] op donderdag 18 dec 18561, ovl. (3 jaar oud) te Woltersum [Gr] op maandag 13 aug 18602.

 • Vader:
  Pieter Sikkema, zn. van Aldert Pieters Sikkema en Anje Harkes Dijksterhuis, geb. te Oldenzijl [Gr] op vrijdag 11 jul 18234, Landbouwer, ovl. (40 jaar oud) te Woltersum [Gr] op zondag 28 feb 18643, tr. (beiden 28 jaar oud) te Kantens [Gr] op woensdag 16 jul 1851.
 • Moeder:
  Grietje Elema Mulder, geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 6 okt 18226, ovl. (41 jaar oud) te Woltersum [Gr] op zaterdag 9 apr 18647.Bronnen:
1.Geboorteregister Ten Boer 1856 Aktenummer 115 (S3131), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Ten Boer 1860 Aktenummer 74 (S3128), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Ten Boer 1864 Aktenummer 14 (S3134), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1823 Aktenummer 45 (S3114), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Kantens 1851 Aktenummer 14 (S3126), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Kantens 1822 Aktenummer 55 (S3127), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Ten Boer 1864 Aktenummer 34 (S3132), Type: Algemene bron,


Aldert Sikkema
Aldert Sikkema, geb. te 't Zandt [Gr] op zaterdag 30 jan 18641.

 • Vader:
  Kornelis Sikkema, zn. van Aldert Pieters Sikkema en Anje Harkes Dijksterhuis, geb. te Oldenzijl [Gr] op woensdag 13 nov 18332, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op maandag 29 jun 1863.Bronnen:
1.Geboorteregister Zandt, 't 1864 Aktenummer 12 (S3150), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1833 Aktenummer 71 (S3112), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Zandt, 't 1863 Aktenummer 17 (S3121), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Zandt, 't 1838 Aktenummer 13 (S3149), Type: Algemene bron,


Aldert Kornelis Sikkema
Aldert Kornelis Sikkema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 15 okt 18051, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 27 okt 18051, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (48 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 22 mrt 18542.

 • Vader:
  Cornelis Alderts Sikkema, zn. van Aldert Jans en Teetje Pieters, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 4 mrt 17741, Boerenknecht, Daglooner, Landbouwer, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 14 sep 18543, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 16 dec 1804.
 • Moeder:
  Greetje Jans Griede, dr. van Jan Jans Griede en Jantie Willems Medema, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 6 jul 17831, Boerenmeid, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 15 mei 18625.

tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 8 dec 1838
met

Grietje Cornelis Bruins, dr. van Cornellijs Jans Bruins en Aafke Pieters van der Weg, geb. te Zeerijp [Gr] op woensdag 25 aug 18137, Boerenmeid, ovl. (80 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 16 dec 18938.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kornelis Alderts*1840 Uithuizermeeden [Gr] 1889 Uithuizermeeden [Gr] 4812 Bronnen:
1.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1854 Aktenummer 19 (S2905), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1854 Aktenummer 61 (S1974), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S1975), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1862 Aktenummer 37 (S369), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1838 Aktenummer 27 (S2903), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Zandt, 't 1813 Aktenummer 55 (S2908), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1893 Aktenummer 68 (S2906), Type: Algemene bron,