JOHAN UBBES
Albertje Tjarks
Albertje Tjarks, ged. te Usquert [Gr] op zondag 30 jan 17851.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 60 jaar oud) te Bierum [Gr] op donderdag 20 apr 1815
met

Pieter Koerts Heikema, zn. van Koert Pieters en Hindrikje Jakobs, ged. te Loppersum [Gr] op zondag 9 mrt 1755, Landbouwer, relatie (1) met Geertje Jans. Uit deze relatie een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsabet Pieters*1815 Krewerd [Gr] 1849 Holwierde [Gr] 33Bronnen:
1.Doopboek 1751-1811 Kerkelijke gemeente - Usquert Inventarisnummer 471 (S8383), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Middelstum 1838 Aktenummer 6 (S25348), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12971), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Middelstum 1850 Aktenummer 2 (S25351), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Bierum 1815 Aktenummer 10 (S25345), Type: Algemene bron,


Anje Tjarks
Anje Tjarks.

relatie
met

Jan Jakobs van Heuvel.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Derk Jans*1800 Uithuizermeeden [Gr] 1880 Uithuizermeeden [Gr] 79


Doetjen Tjarks
Doetjen Tjarks, geb. te Borgsweer [Gr] op zaterdag 11 mrt 17751, Landbouwster, ovl. (72 jaar oud) te Heveskes [Gr] op zaterdag 25 dec 18472.

kerk.huw. (resp. 21 en 27 jaar oud) (1) te Heveskes [Gr] op maandag 16 mei 1796 Huwelijkscontract 16-05-1796 Oosterwierum
met

Koert Hommes, geb. te Oosterwierum [Fr] op dinsdag 7 mrt 17695, ged. te Heveskes [Gr] op zondag 12 mrt 17695, ovl. (40 jaar oud) te Heveskes [Gr] op maandag 19 feb 18104.

tr. (resp. 44 en ongeveer 55 jaar oud) (2) te Delfzijl [Gr] op vrijdag 21 mei 1819
met

Bouko Alberts Vos, zn. van Albert Roelefs en Abeltje Boukes Vos, geb. te Geefsweer [Gr]6, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 25 mrt 17646, Landbouwer, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Heveskesklooster op zondag 8 sep 18397.


Bronnen:
1.Huwelijksregister Delfzijl 1819 Aktenummer 14 (S17715), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Delfzijl 1847 Aktenummer 118 (S18630), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S18631), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S18209), Type: Algemene bron,
5.Kerkeboek 1687-1811 Kerkelijke gemeente - Heveskes Inventarisnummer 220 (S18207), Type: Algemene bron,
6.Doop- en trouwboek 1721-1804 Kerkelijke gemeente - Farmsum Inventarisnummer 69 (S16881), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Delfzijl 1839 Aktenummer 60 (S17717), Type: Algemene bron,


Ebel Tjarks
Ebel Tjarks.

relatie
met

Martjen Edzes.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjark~1758 Uithuizermeeden [Gr] 1838 Westerwijtwerd [Gr] 79
Jan Ebels*1762     


Jan Tjarks
Jan Tjarks.

relatie
met

Rijpke Jacobs.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ebeltje Jans~1785 Uitwierde [Gr] 1846 Uitwierde [Gr] 60


Jantje Tjarks
Jantje Tjarks, ged. te Usquert [Gr] op zondag 21 jan 17871.Bronnen:
1.Doopboek 1751-1811 Kerkelijke gemeente - Usquert Inventarisnummer 471 (S8383), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Middelstum 1838 Aktenummer 6 (S25348), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S12971), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Middelstum 1850 Aktenummer 2 (S25351), Type: Algemene bron,


Martjen Tjarks
Martjen Tjarks.


Aantekeningen:
Martjen Tjarks.
Akte van verkoop door Martje Tjarks, weduwe Pieter Reints, mede namens haar kinderen aan Klaas Michiels en Jantje Willes, e.l. van een vaste beklemming van 4 grazen land gelegen onder Marsum, ten overstaan van Hendrik van Weerden, richter te Holwierda, 11 februari 1803 (Archieven.nl).

kerk.huw. te Holwierde [Gr] op zondag 26 dec 1756 Pieter en Martjen worden genoemd in het huwelijkscontract van Pieterke Claasen en Writser Jeltes 01-04-1768 Appingedam
met

Pieter Reints, zn. van Reint Pieters en Pieterke Claasen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reint Pieters~1758 Langerijp (Holwierde) 1814 Uitwierde [Gr] 55
Tjark~1759 Holwierde [Gr] 1772 Holwierde [Gr] 12
Jantje~1760 Holwierde [Gr]    
Pieterke~1762 Holwierde [Gr]    
Jan~1764 Holwierde [Gr]    
Tjark Pieters~1772 Holwierde [Gr] 1860 Holwierde [Gr] 87Bronnen:
1.Doop- en trouwboek 1728-1811 Kerkelijke gemeente - Holwierde, folio 2v (S23399), Type: Algemene bron,


Stijntje Tjarks
Stijntje Tjarks.

relatie
met

Jannes Klaasen Balk.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjark Jannes~1776 Warffum [Gr] 1846 Den Andel [Gr] 70


Coop Tjassens
Coop Tjassens, ovl. in 1661.

kerk.huw. te Groningen [Gr] op zaterdag 28 mei 1611 Coop Tiassens komt voor in de Resoluties van Drost en Gedeputeerden (1600 - 1629)
1) bij een geschil over een tiende-heffing met Herman Woerdinge te Dalen en in geval van "Maatregelen tegen Coop, thans in dienst des konings onder Hopman Johan de Burchgraaf te Lingen wegens bedreiging van zijn meyer Johan Ovinge te Dalen".
2) Tevens blijkt hij vanaf 1619 tot zijn dood in 1661 regelmatig voor te komen in de Rechterlijke Archieven IIIa te Groningen, dit als gevolg van het frequent opgesloten zijn in de Poel(e)poort.
Hij overstelpt de Burgemeesters en Raad met verzoekschriften omtrent het in de stad te mogen wonen
3), om vrijgelaten te mogen worden, om vrijgesteld te worden
4) van het betalen van verteringen in de Poelpoort
5), om onderzocht te worden, omdat hij gebrecklick is geworden op de Poelpoort
6), om in de woning buiten de poort in zijn hof te mogen verblijven en wonen onder belofte dat er geen klachten zullen vallen
7). Op fol. 160 vermeldt een rekening van de stad Groningen het volgende
8): Ontfangen van Bene Boelens als curator van Coop Tiassens vijftich Carol gulden, soo de stadt hadde verschoeten tot 't maken van sekere caste op Poellpoorte, om v/S Coop Tiassens daer in te setten, de overige costen zijn hem geremitteert"
Coop Tiassens werd op 1-12-1638 opgenomen int Dulhuis", waarvoor geen bedrag werd betaald.
9) Daarna(ast) is doorlopend sprake van Coop Tiassens en zijn (nieuwe) curator Hindrick Geerts om te komen tot scheiding van de goederen tussen hem en zijn kinderen.
10) Het gedrag van Coop Tiassens, zowel binnen als buiten de Poelpoort rechtvaardigt de conclusie, dat hij niet goed bij zinnen was.
1 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 58 d.d. 21-8-1618.
2 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 15 d.d. 23-6-1625.
3 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 23 d.d. 21-4-1623
4 .G.A.G. - RA. III-a, deel 27 d.d. 3-4-1627 en 11-3-1628.
5 .G.A.G. - RA. III-a, deel 30 d.d. 25-11-1630.
6 .G.A.G. - RA. III-a, deel 33 d.d. 18-11-1634
7 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 44 d.d. 10-3-1649
8 .G.A.G. - Stadsrekening 1631, fol. 160.
9 .G.A.G. - Naamlijst van conventualen in gasthuizen - gasthuisnummer 52 (Oud Archief Groningen na de reduktie).
10 G.A.G. - R.A. III-a, deel 41 d.d. 15-12-1645, 24-1-1646 en 5-2-1646 deel 45 d.d. 17-4-1649 en 19-6-1649; deel 54 d.d. 13-2/26-2-1655, 5-3/20-3-1655
Bron: "Het geslacht Tjassens", van R. G. Tjassens
met

Jantien Herens, dr. van Hero Peters.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heyne  1655   
Sophie     
Trijntje*1619  1681  62
Tjasse*1637     Bronnen:
1.Algemene bron (S28150), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S28151), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S5082), Type: Algemene bron,


Heyne Tjassens
Heyne Tjassens, ovl. in 1615.

kerk.huw. (1) te Groningen [Gr] op dinsdag 26 jan 1599
met

Aeltjen Oevijnck.

kerk.huw. (2) te Groningen [Gr] op woensdag 20 apr 1605
met

Anna Drapers.

tr. (3) na 1605 not given
met

NN .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Coop  1661   Bronnen:
1.Algemene bron (S28150), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S28151), Type: Algemene bron,


Heyne Tjassens
Heyne Tjassens, ovl. voor 1655.Bronnen:
1.Algemene bron (S5082), Type: Algemene bron,


Pieter Tjassens
Pieter Tjassens, ged. te Weiwerd [Gr] op maandag 26 dec 17351, Landbouwer.

kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Farmsum [Gr] op vrijdag 28 mrt 1760 Huwelijkscontract 26-03-1760 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen
met

Grietje Roelefs, dr. van Roelph Geerts en Lisabet Alberts, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 30 mrt 17384, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Farmsum [Gr] op woensdag 10 nov 1824 Nalatende 1 zoon3.


Aantekeningen:
Grietje Roelefs.
Ledematenlijst Farmsum: 18 december 1774 op belijdenis Grietje Roelfs huisvrouw van Peter Tjasses.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bouke~1761 Geefsweer [Gr]    
Roelf~1764 Farmsum [Gr] 1767  3
Roelf Pieters~1767 Farmsum [Gr] 1836 Woldendorp [Gr] 69
Lisebet~1771 Geefsweer [Gr] 1793 Farmsum [Gr] 22Bronnen:
1.Kerkeboek 1621-1743 Kerkelijke gemeente - Weiwerd Inventarisnummer 512 (S16884), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S19751), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Delfzijl 1824 Aktenummer 86 (S16888), Type: Algemene bron,
4.Doop- en trouwboek 1721-1804 Kerkelijke gemeente - Farmsum Inventarisnummer 69 (S16881), Type: Algemene bron,


Roelf Pieters Tjassens
Roelf Pieters Tjassens, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 6 sep 17672, Schout, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Woldendorp [Gr] op zondag 18 dec 18361.


Aantekeningen:
Roelf Pieters Tjassens.
Roelf Pieters en Anna Steenhuis worden ook genoemd in het huwelijkscontract van haar broer Fokko Jans Steenhuis en Klaassien Arents Brouwer d.d. 15-05-1798 Weiwerd.

 • Vader:
  Pieter Tjassens, zn. van Tiasse Pieters en Bouke Dercks, ged. te Weiwerd [Gr] op maandag 26 dec 17353, Landbouwer, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Farmsum [Gr] op vrijdag 28 mrt 1760 Huwelijkscontract 26-03-1760 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen.
 • Moeder:
  Grietje Roelefs, dr. van Roelph Geerts en Lisabet Alberts, ged. te Farmsum [Gr] op zondag 30 mrt 17382, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Farmsum [Gr] op woensdag 10 nov 1824 Nalatende 1 zoon5.

kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 36 jaar oud) (1) in 1790 Roelf en Geessien (Geesjen) genoemd in het huwelijkscontract 29-05-1793 Appingedam van Jacob Pauwels en Sieke Pieters Schuit als neef en aangetrouwde nicht
met

Geessien Nannes Brouwer, geb. in 1754, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Woldendorp [Gr] op maandag 14 jun 1819.

tr. (beiden ongeveer 53 jaar oud) (2) te Termunten [Gr] op vrijdag 18 mei 1821
met

Anna Jans Steenhuis, ged. te Termunten [Gr] op vrijdag 18 mrt 1768, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Termunten [Gr] op vrijdag 20 nov 1829 Nalatende vier meerderjarige kinderen7, tr. (1) met Pieter Derks Smith. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Termunten 1836 Aktenummer 47 (S19761), Type: Algemene bron,
2.Doop- en trouwboek 1721-1804 Kerkelijke gemeente - Farmsum Inventarisnummer 69 (S16881), Type: Algemene bron,
3.Kerkeboek 1621-1743 Kerkelijke gemeente - Weiwerd Inventarisnummer 512 (S16884), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S19751), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Delfzijl 1824 Aktenummer 86 (S16888), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Termunten 1821 Aktenummer 6 (S19752), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Termunten 1829 Aktenummer 72 (S19760), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S19762), Type: Algemene bron,
9.Algemene bron (S19625), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Termunten 1814 Aktenummer 59 (S19763), Type: Algemene bron,


Sophie Tjassens
Sophie Tjassens.

 • Vader:
  Coop Tjassens, zn. van Heyne Tjassens en NN, ovl. in 1661, kerk.huw. te Groningen [Gr] op zaterdag 28 mei 1611 Coop Tiassens komt voor in de Resoluties van Drost en Gedeputeerden (1600 - 1629)
  1) bij een geschil over een tiende-heffing met Herman Woerdinge te Dalen en in geval van "Maatregelen tegen Coop, thans in dienst des konings onder Hopman Johan de Burchgraaf te Lingen wegens bedreiging van zijn meyer Johan Ovinge te Dalen".
  2) Tevens blijkt hij vanaf 1619 tot zijn dood in 1661 regelmatig voor te komen in de Rechterlijke Archieven IIIa te Groningen, dit als gevolg van het frequent opgesloten zijn in de Poel(e)poort.
  Hij overstelpt de Burgemeesters en Raad met verzoekschriften omtrent het in de stad te mogen wonen
  3), om vrijgelaten te mogen worden, om vrijgesteld te worden
  4) van het betalen van verteringen in de Poelpoort
  5), om onderzocht te worden, omdat hij gebrecklick is geworden op de Poelpoort
  6), om in de woning buiten de poort in zijn hof te mogen verblijven en wonen onder belofte dat er geen klachten zullen vallen
  7). Op fol. 160 vermeldt een rekening van de stad Groningen het volgende
  8): Ontfangen van Bene Boelens als curator van Coop Tiassens vijftich Carol gulden, soo de stadt hadde verschoeten tot 't maken van sekere caste op Poellpoorte, om v/S Coop Tiassens daer in te setten, de overige costen zijn hem geremitteert"
  Coop Tiassens werd op 1-12-1638 opgenomen int Dulhuis", waarvoor geen bedrag werd betaald.
  9) Daarna(ast) is doorlopend sprake van Coop Tiassens en zijn (nieuwe) curator Hindrick Geerts om te komen tot scheiding van de goederen tussen hem en zijn kinderen.
  10) Het gedrag van Coop Tiassens, zowel binnen als buiten de Poelpoort rechtvaardigt de conclusie, dat hij niet goed bij zinnen was.
  1 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 58 d.d. 21-8-1618.
  2 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 15 d.d. 23-6-1625.
  3 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 23 d.d. 21-4-1623
  4 .G.A.G. - RA. III-a, deel 27 d.d. 3-4-1627 en 11-3-1628.
  5 .G.A.G. - RA. III-a, deel 30 d.d. 25-11-1630.
  6 .G.A.G. - RA. III-a, deel 33 d.d. 18-11-1634
  7 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 44 d.d. 10-3-1649
  8 .G.A.G. - Stadsrekening 1631, fol. 160.
  9 .G.A.G. - Naamlijst van conventualen in gasthuizen - gasthuisnummer 52 (Oud Archief Groningen na de reduktie).
  10 G.A.G. - R.A. III-a, deel 41 d.d. 15-12-1645, 24-1-1646 en 5-2-1646 deel 45 d.d. 17-4-1649 en 19-6-1649; deel 54 d.d. 13-2/26-2-1655, 5-3/20-3-1655
  Bron: "Het geslacht Tjassens", van R. G. Tjassens.

otr. op zondag 16 okt 1639
met

Johan Ridder.


Bronnen:
1.Algemene bron (S5082), Type: Algemene bron,


Tjasse Tjassens
Tjasse Tjassens, geb. in 1637.

 • Vader:
  Coop Tjassens, zn. van Heyne Tjassens en NN, ovl. in 1661, kerk.huw. te Groningen [Gr] op zaterdag 28 mei 1611 Coop Tiassens komt voor in de Resoluties van Drost en Gedeputeerden (1600 - 1629)
  1) bij een geschil over een tiende-heffing met Herman Woerdinge te Dalen en in geval van "Maatregelen tegen Coop, thans in dienst des konings onder Hopman Johan de Burchgraaf te Lingen wegens bedreiging van zijn meyer Johan Ovinge te Dalen".
  2) Tevens blijkt hij vanaf 1619 tot zijn dood in 1661 regelmatig voor te komen in de Rechterlijke Archieven IIIa te Groningen, dit als gevolg van het frequent opgesloten zijn in de Poel(e)poort.
  Hij overstelpt de Burgemeesters en Raad met verzoekschriften omtrent het in de stad te mogen wonen
  3), om vrijgelaten te mogen worden, om vrijgesteld te worden
  4) van het betalen van verteringen in de Poelpoort
  5), om onderzocht te worden, omdat hij gebrecklick is geworden op de Poelpoort
  6), om in de woning buiten de poort in zijn hof te mogen verblijven en wonen onder belofte dat er geen klachten zullen vallen
  7). Op fol. 160 vermeldt een rekening van de stad Groningen het volgende
  8): Ontfangen van Bene Boelens als curator van Coop Tiassens vijftich Carol gulden, soo de stadt hadde verschoeten tot 't maken van sekere caste op Poellpoorte, om v/S Coop Tiassens daer in te setten, de overige costen zijn hem geremitteert"
  Coop Tiassens werd op 1-12-1638 opgenomen int Dulhuis", waarvoor geen bedrag werd betaald.
  9) Daarna(ast) is doorlopend sprake van Coop Tiassens en zijn (nieuwe) curator Hindrick Geerts om te komen tot scheiding van de goederen tussen hem en zijn kinderen.
  10) Het gedrag van Coop Tiassens, zowel binnen als buiten de Poelpoort rechtvaardigt de conclusie, dat hij niet goed bij zinnen was.
  1 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 58 d.d. 21-8-1618.
  2 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 15 d.d. 23-6-1625.
  3 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 23 d.d. 21-4-1623
  4 .G.A.G. - RA. III-a, deel 27 d.d. 3-4-1627 en 11-3-1628.
  5 .G.A.G. - RA. III-a, deel 30 d.d. 25-11-1630.
  6 .G.A.G. - RA. III-a, deel 33 d.d. 18-11-1634
  7 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 44 d.d. 10-3-1649
  8 .G.A.G. - Stadsrekening 1631, fol. 160.
  9 .G.A.G. - Naamlijst van conventualen in gasthuizen - gasthuisnummer 52 (Oud Archief Groningen na de reduktie).
  10 G.A.G. - R.A. III-a, deel 41 d.d. 15-12-1645, 24-1-1646 en 5-2-1646 deel 45 d.d. 17-4-1649 en 19-6-1649; deel 54 d.d. 13-2/26-2-1655, 5-3/20-3-1655
  Bron: "Het geslacht Tjassens", van R. G. Tjassens.Bronnen:
1.Algemene bron (S5082), Type: Algemene bron,


Trijntje Tjassens
Trijntje Tjassens, geb. in 1619, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 27 mrt 1681.

 • Vader:
  Coop Tjassens, zn. van Heyne Tjassens en NN, ovl. in 1661, kerk.huw. te Groningen [Gr] op zaterdag 28 mei 1611 Coop Tiassens komt voor in de Resoluties van Drost en Gedeputeerden (1600 - 1629)
  1) bij een geschil over een tiende-heffing met Herman Woerdinge te Dalen en in geval van "Maatregelen tegen Coop, thans in dienst des konings onder Hopman Johan de Burchgraaf te Lingen wegens bedreiging van zijn meyer Johan Ovinge te Dalen".
  2) Tevens blijkt hij vanaf 1619 tot zijn dood in 1661 regelmatig voor te komen in de Rechterlijke Archieven IIIa te Groningen, dit als gevolg van het frequent opgesloten zijn in de Poel(e)poort.
  Hij overstelpt de Burgemeesters en Raad met verzoekschriften omtrent het in de stad te mogen wonen
  3), om vrijgelaten te mogen worden, om vrijgesteld te worden
  4) van het betalen van verteringen in de Poelpoort
  5), om onderzocht te worden, omdat hij gebrecklick is geworden op de Poelpoort
  6), om in de woning buiten de poort in zijn hof te mogen verblijven en wonen onder belofte dat er geen klachten zullen vallen
  7). Op fol. 160 vermeldt een rekening van de stad Groningen het volgende
  8): Ontfangen van Bene Boelens als curator van Coop Tiassens vijftich Carol gulden, soo de stadt hadde verschoeten tot 't maken van sekere caste op Poellpoorte, om v/S Coop Tiassens daer in te setten, de overige costen zijn hem geremitteert"
  Coop Tiassens werd op 1-12-1638 opgenomen int Dulhuis", waarvoor geen bedrag werd betaald.
  9) Daarna(ast) is doorlopend sprake van Coop Tiassens en zijn (nieuwe) curator Hindrick Geerts om te komen tot scheiding van de goederen tussen hem en zijn kinderen.
  10) Het gedrag van Coop Tiassens, zowel binnen als buiten de Poelpoort rechtvaardigt de conclusie, dat hij niet goed bij zinnen was.
  1 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 58 d.d. 21-8-1618.
  2 .R.A.D. - O.S.A. nr. 14, nr. 15 d.d. 23-6-1625.
  3 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 23 d.d. 21-4-1623
  4 .G.A.G. - RA. III-a, deel 27 d.d. 3-4-1627 en 11-3-1628.
  5 .G.A.G. - RA. III-a, deel 30 d.d. 25-11-1630.
  6 .G.A.G. - RA. III-a, deel 33 d.d. 18-11-1634
  7 .G.A.G. - R.A. III-a, deel 44 d.d. 10-3-1649
  8 .G.A.G. - Stadsrekening 1631, fol. 160.
  9 .G.A.G. - Naamlijst van conventualen in gasthuizen - gasthuisnummer 52 (Oud Archief Groningen na de reduktie).
  10 G.A.G. - R.A. III-a, deel 41 d.d. 15-12-1645, 24-1-1646 en 5-2-1646 deel 45 d.d. 17-4-1649 en 19-6-1649; deel 54 d.d. 13-2/26-2-1655, 5-3/20-3-1655
  Bron: "Het geslacht Tjassens", van R. G. Tjassens.

otr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 2 feb 1639
met

Peter Pieters Idema, geb. circa 1619, Barbier en chirurgijn.

Uit deze relatie 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fennicke Pieters*1639 Appingedam [Gr]    
Hero Pieters*1642 Appingedam [Gr]    10 
Pieter Pieters*1644 Appingedam [Gr]    
Stijntje Pieters*1649 Appingedam [Gr]    
Jantje Pieters*1651 Appingedam [Gr]    
Jickien Pieters*1653 Appingedam [Gr]    
Heine Tjassens*1656 Appingedam [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S5082), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S5130), Type: Algemene bron,


Eisse Tjasses
Eisse Tjasses, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 19 sep 17511.

 • Vader:
  Tjasse Harms, zn. van Harm Tjasses en Lijsabet Jans, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 6 okt 17202, Landbouwer, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1784, tr. (2) met Annechijn Geerts. Uit dit huwelijk 4 kinderen., kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 24 mei 1750 Huwelijkscontract 01-05-1750 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen.
 • Moeder:
  Idja Eises, geb. te Middelstum [Gr] circa 1715, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 5 mei 17554, tr. (1) met Pieter Geerts. Uit dit huwelijk geen kinderen.Bronnen:
1.Algemene bron (S55872), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S58955), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S58956), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S58958), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S58959), Type: Algemene bron,


Epke Tjasses
Epke Tjasses, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 28 aug 17632, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 30 jun 18271.


Aantekeningen:
Epke Tjasses.
Ze wordt ook Gepke genoemd.

 • Vader:
  Tjasse Harms, zn. van Harm Tjasses en Lijsabet Jans, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 6 okt 17203, Landbouwer, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1784, tr. (1) met Idja Eises. Uit dit huwelijk 2 zonen, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) (2) in 1760.
 • Moeder:
  Annechijn Geerts, dr. van Geert Jans en Epke Reiners, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 12 dec 17343, tr. (2) met Jacob Hillebrants. Uit dit huwelijk geen kinderen.

kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 21 mei 1790
met

Jan Roelfs Krijns, geb. te Groningen [Gr] in 1761, Arbeider, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 19 okt 18078.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelf*1791 Groningen [Gr] 1876 Groningen [Gr] 85
Jacob Jans~1792 Groningen Martinikerk    
Jan~1798 Groningen [Gr]    Bronnen:
1.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1827, aktenummer 717 (S58957), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S55872), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S58955), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S58956), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S58960), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S58961), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S58962), Type: Algemene bron,


Harm Tjasses
Harm Tjasses, geb. te Ten Boer [Gr] circa 1697, Landbouwer.

kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 1 okt 1719
met

Lijsabet Jans, geb. te Westerwijtwerd [Gr] circa 1700.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjasse~1720 Middelstum [Gr] 1784  63
Jan~1723 Middelstum [Gr]    
Jantjen*1725  1800 Middelstum [Gr] 75
Anje~1728 Middelstum [Gr]    
Jacob~1729 Westerwijtwerd [Gr]    
Hindriktje~1733 Westerwijtwerd [Gr]    
Knelske~1735 Westerwijtwerd [Gr] 1737 Westerwijtwerd [Gr] 1
Knelske~1737 Westerwijtwerd [Gr]    
Jacob~1738 Westerwijtwerd [Gr]    
10 Garmt~1741 Westerwijtwerd [Gr]    
11 Cornelis~1744 Westerwijtwerd [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S58949), Type: Algemene bron,


Harm Tjasses
Harm Tjasses, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 27 okt 17541, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor zondag 21 jun 1761.

 • Vader:
  Tjasse Harms, zn. van Harm Tjasses en Lijsabet Jans, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 6 okt 17202, Landbouwer, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1784, tr. (2) met Annechijn Geerts. Uit dit huwelijk 4 kinderen., kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 24 mei 1750 Huwelijkscontract 01-05-1750 Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen en Startenhuizen.
 • Moeder:
  Idja Eises, geb. te Middelstum [Gr] circa 1715, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 5 mei 17554, tr. (1) met Pieter Geerts. Uit dit huwelijk geen kinderen.Bronnen:
1.Algemene bron (S55872), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S58955), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S58956), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S58958), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S58959), Type: Algemene bron,