Het geslacht Hillinck is afkomstig uit Duitsland en zet zich voort in Sellingen en Boertange.


I.1    Albert HILLINCK, geboren voor 1520.
Gehuwd voor de kerk met 
Eltke HILLINCK, (RHC GA: 30 maart 1540: Eltke Hillinck en Albert Hillinck als mede-erfgenaam van Else ter Borch pastoor te Middeling.)

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Derck (zie II.1).

 

Verreweg de meeste van onderstaande personen zijn hervormd/hervormd gedoopt.


II.1    Derck HILLINCK, geboren ca. 1538, overleden 1574-86 te Sellingen. Betaalt hoenderbelasting in het Kerspel Sellingen: 1568-1575 Derck Hillinck valt onder de eigenerfden. Zoon van Albert HILLINCK (zie I.1) en Eltke HILLINCK.
Gehuwd voor de kerk met NN.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm (zie III.1).

 

 


III.1    Harm HILLINCK, geboren ca. 1562/8 te Sellingen, overleden 1616-32 te Sellingen, 11 november 1586 Geestelijke Jurisdictie: ‘Hannenn Hillinge, twe daler facit’. Zoon van Derck HILLINCK (zie II.1) en NN.
Gehuwd voor de kerk met NN.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Claes HILLING, geboren ca. 1595 te Sellingen, overleden 1628-32 te Sellingen, 
RHC GA: 15 november 1628: ‘In saecken Johan Frerix requirante tegens Wibbe Berents gerequireerde, questieus wegen d'Examinatie van Claes Hillinghe en Awe Joachims.
RHC GA: 15 december 1632: 'In saken Wilteke Christiaen tot Bellingawolde, impt, versoeckende, dat Tonjes Hillingh, als erfgename van sijn zal. broeder Claes Hillingh, gedagede, muchte werden condemneert, omme hem te betalen sevende half guldens ter oorsaken van een geleende en verbRHChte roer. Daertegens de voors. gedagede excipiendo versocht, dat impt sijn betalinge muchte soecken Uut twee ossen bij sijn broeder Johan Hilling staende, Onder presentatie soo verne hij daer Uut niet betaelt kan werden dese schulde Uut sijn middelen te betalen. Is gedagede gecondemneert omme impt de gevorderde penningen binnen tijn dagen te betalen.

   2.

 m 

Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2).

   3.

 m 

Johan HILLING (Kolter, later Eyssing) (zie IV.4).

   4.

 v 

Geescke, geboren ca. 1604 te Sellingen, overleden na 11 oktober 1627.

 

 


IV.2    Tonnis Harms HILLINGH, geboren ca. 1598 te Sellingen, overleden 1658-1660 te Sellingen, RHA GA: 21 mei 1624 ‘Hans Gorinck hefft Tonnijs Hillinck in den arm gewondet, daer van door den vader verdragen op twee daler’. Zoon van Harm HILLINCK (zie III.1) en NN.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, vóór 29 oktober 1629 met Alcke N, geboren ca. 1603, overleden na 20 april 1659. Dochter van Eiske N.

Uit dit huwelijk

   1.

 m 

Ede Tonnis (zie V.1).

   2.

 v 

Hiske, geboren ca. 1633 te Sellingen, overleden na 12 juni 1661.

   3.

 v 

Geertien, geboren ca. 1635 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Blijham, voor 1659 met Jan Warneckes NIJMEIJER.

   4.

 v 

Jantien Tonnis (zie V.7).

   5.

 v 

Lucke (zie V.9).

   6.

 v 

N, geboren ca. 1641 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Bourtange met Sweer Tjaerts WEDERSPAN.

   7.

 v 

Wendelke Tonnis (zie V.13).

   8.

 m 

Harm Tonnis (zie V.14).

 

 


V.1    Ede Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1630 te Sellingen, overleden na 12 juni .1661, overleden na 1709 Sellingen. 09 februari 1709 Eedo Hilling als erfgenaam van zijn vader Tonnis Hillingh. Zoon van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen met Ancke N, geboren ca. 1635.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Berent Edes (Hilling) (zie VI.1).

   2.

 v 

Geesje (zie VI.4).

 

 


VI.1    Berent Edes HILLINGH (ook Hilling), geboren ca. 1680 te Sellingen, overleden 1742-50 te Sellingen, zoon van Ede Tonnis HILLINGH (zie V.1) en Ancke N.
Gehuwd voor de kerk ca. 1710 te Sellingen met Wendel N, geboren ca. 1685, overleden tussen 1739-1742 te Sellingen.

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Swaantien (zie VII.2).

   2.

 m 

Ede Berents (zie VII.3).

   3.

 v 

Ancke, geboren ca. 1715 te Sellingen, overleden na 23 november 1742.

   4.

 m 

Harm, geboren ca. 1718 te Sellingen, overleden na 23 november 1742. ? Huwelijk in Bourtange op 10 november 1737 met Talle Wolberts, van Vriescheloo.

k   5.

 v 

Else, geboren ca. 1720 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Boertange met Jelijs Jochems SERVAES.

   6.

 m 

Jan HILLING (Hillingh) (zie VII.10).

 

 


VII.2    Swaantien HILLINGH, geboren ca. 1710 te Sellingen, overleden na 1742, dochter van Berent Edes HILLINGH (Hilling) (zie VI.1) en Wendel N.
Gehuwd voor de kerk te Bourtange met Jan HEIDEMAN.

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Wendel, gedoopt op 11 december 1740 te Sellingen. Ouders: Jan Heideman en Swaantjen Berents.

   2.

 v 

Aeltien, gedoopt op 17 november 1743 te Sellingen. Ouders Jan Heideman en Swaantien Berents.

 

 


VII.3    Ede Berents HILLINGH, geboren ca. 1712 te Sellingen, overleden 1754-1755 te Sellingen. Het bezit van Ede Berent Hilling is toegekomen aan de diaconie van Sellingen, waarschijnlijk voor het onderhoud van zijn nagelaten zoontje Berent. Zoon van Berent Edes HILLINGH (Hilling) (zie VI.1) en Wendel N.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23 november 1742 te Sellingen, 23 november 1742. HuwelijkscontRHCt te Sellingen tussen Ede Berents Hilling en Geertien Roelfs Smeenk. De bruidegom neemt zijn bruid op in zijn behuizing en bezittingen. Hij moet uitkeren 10 Car. gld. aan elk van zijn broers en zusters:
Swaantien (de oudste), Ancke, Harm, Else en Jan Bernts.
Verder moet hij zijn vader Berent Edes onderhouden.
Getuigen bruidegom: Berent Edes - vader / Jan Heideman - zwager / Ancke Berents - zuster / Harm Berents - broer / Else Berents - zuster / Jan Berents - broer.
Idem bruid: Jan Harms-zwager / Hillegien Roelfs-zuster / Griete Roelfs-zuster / Berent Roelfs-broer.
Getuigen: Jann Jans en Wessel Hindriks.


1e. echtgenote is Geertien SMEENK (Roefs Smeenk), geboren ca. 1719 te Sellingen, overleden 1746-1749 te Sellingen, dochter van Meester Roelef SMEENK en Eiske; TRENNING (Berents Trenning).
Gehuwd voor de kerk (2) op 17 januari 1750 te Sellingen, 17 januari 1750 HuwelijkscontRHCt tussen Ede Berents en Hinderkien Jans.
De bruidegom neemt zijn bruid op in zijn behuizing. De bruid mag na bruidegoms dood blijven wonen in het huis zonder kosten. Indien de bloedverwanten van het zoontje Berent iets ondernemen, krijgt hij een kindsdeel uitgekeerd.
Getuigen van de bruidegom: Ede Berents / Swaantjen Berents / Trientien Jans.
Getuigen: Jan Harms en Harm Klaassens. 


2. echtgenote is 
Hinderkien JANS, geboren ca. 1720, overleden na 1753.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Elsien, gedoopt op 6 december 1743 te Sellingen, overleden voor1746.

   2.

 v 

Elsien, gedoopt op 23 mei 1745 te Sellingen.

   3.

 v 

Wendel, gedoopt op 11 september 1746 te Sellingen, overleden voor 1750.

   4.

 m 

Berent, geboren ca. 1748.


Uit het tweede huwelijk:

   5.

 

Hann, gedoopt op 11 maart 1753 te Sellingen.

 

 


VII.10    Jan HILLING (Hillingh), geboren ca. 1722 te Sellingen, zoon van Berent Edes HILLINGH (Hilling) (zie VI.1) en Wendel N.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwe Schans met Derkje HARMENS.
Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm, geboren op 17 januari 1765, gedoopt op 20 januari 1765 te Nieuweschans

   2.

 m 

Beerent, geboren op 18 december 1766, gedoopt op 21 december 1766 te Nieuweschans.

 

 


VI.4    Geesje HILLINGH, geboren ca. 1685 te Sellingen, dochter van Ede Tonnis HILLINGH (zie V.1) en Ancke N.
1e. Gehuwd voor de kerk te Sellingen met Antonie Christiaans LINGENHUIS, geboren voor1690, overleden voor 1712.
2e. Gehuwd voor de kerk te Bourtange. Martÿn Claré van Dresden Soldaet, en Geesje Weduwe van Antoni Christiaens met Martijn (Martÿn) CLARÉ (Klaar), soldaat, van Dresden, geboren voor 1692 te Dresden.

Uit het tweede huwelijk:

   1.

 m 

Hans George, geboren op 5 februari 1713 te Bourtange. RHA GA: ‘Een Soontje van Martÿn Clarè Soldaet onder de Cap. En Commendewr Schainck, en Geesje sÿn huÿsvrouw, en is genoemt Hans George’.

 

 


V.7    Jantien Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1637 te Sellingen. Jantien Tonnis Hillingh erft 1/7 deel van het erve Hilling. 
Dochter van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen met Lummert LAMMERTS, geboren ca. 1630, overleden na 1689 te Hoorn, zoon van Lammert N.N. en Jantien CLAESENS.

Uit dit huwelijk:

   1.

 

Gedoopt op 06 mei 1660 te Blijham.

   2.

 m 

Hindrick, geboren ca. 1665, overleden 1729-33 te Sellingen, kinderen: niet bekend.
Gehuwd voor de kerk met NN.

   3.

 v 

Alcke, geboren op 4 augustus 1667 te Moerheem.

   4.

 m 

Claes (Claes Lammerts Wever) (zie VI.10).

 

 


VI.10    Claes LAMMERTS (Claes Lammerts Wever), geboren ca. 1670 te Hoorn ? Overleden na 1758 te Sellingen, zoon van Lummert LAMMERTS en Jantien Tonnis HILLINGH (zie V.7).
Gehuwd voor de kerk ca. 1700 te Sellingen met N.N. N.N. Overleden na 1716.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm (Harm Claessens Wever), geboren ca. 1705 te Sellingen, overleden 1781 te Sellingen, waarschijnlijk ongehuwd.

   2.

 v 

Swaenije KLAASSENS (zie VII.15).

 

 


VII.15    Swaenije KLAASSENS, geboren ca. 1708 te Sellingen, overleden na 1783, dochter van Claes LAMMERTS (Claes Lammerts Wever) (zie VI.10) en NN. NN.
Gehuwd voor de kerk te Haren met Wolbert N.N.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Geert (Geert Wolberts), geboren ca. 1738, overleden na oktober 1783, 15 oktober 1783 Geert Wolberts te Emmelen onder het Kerspel ‘Nieuwe Haeren’, als gemachtigde van zijn moeder Swaantje Klaassens ook aldaar woonachtig, verkoopt aan Jantje Jans de weduwe van Hindrik Hindriks te Sellingen:
‘een akker bouwland op de Noorderesch, belendend N. Sellinger pastorie / O. en W. boerengrond / Z. Harm Harms (Schoenmaker).
Koopsom 105 gld’.

 

 


V.9    Lucke HILLINGH, geboren ca. 1639 te Sellingen, dochter van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, voor 1676 met Jannes LIGTEVOET.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Johannes LICHTVOET (Ligtevoet) (zie VI.12).

   2.

 v 

Alcke Jans (zie VI.15).

   3.

 v 

Catharina LICHTVOET (zie VI.17).

 

 


VI.12    Johannes LICHTVOET (Ligtevoet), geboren voor1683. Afkomst is onzeker. Zoon van Jannes LIGTEVOET en Lucke HILLINGH (zie V.9).
Gehuwd voor de kerk met Swaentje ROELEFFS.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Roeleff, gedoopt op 10 juni 1703 te Bourtange

   2.

 v 

Lucke, gedoopt op 8 november 1705 te Bourtange

   3.

 v 

Etje, gedoopt op 27 november 1707 te Bourtange

   4.

 m 

Johannes, gedoopt op 09 december 1708 te Bourtange

   5.

 m 

Claes, gedoopt op 05 juni 1712 te Bourtange

   6.

 m 

Teünis Hillinck LICHTEVOET, gedoopt op 1 september 1715 te Bourtange Een zoontje van Johannes Lichtvoet en Swaentje Roeleffs is genaamd Teünis Hillinck.

 

 


VI.15    Alcke Jans LIGTEVOET, geboren voor 1689. Afkomst onzeker. Dochter van Jannes LIGTEVOET en Lucke HILLINGH (zie V.9).
Gehuwd voor de kerk met Dettmer HOIJTINGH.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Wubbe, gedoopt op 09 mei 1709 te Vlagtwedde, overleden voor 1712.

   2.

 m 

Wubbe, gedoopt op 29 april 1711 te Vlagtwedde.

   3.

 v 

Janna, gedoopt op 24 september 1713 te Vlagtwedde.

 

 


VI.17    Catharina LICHTVOET. Afkomst onzeker. Dochter van Jannes LIGTEVOET en Lucke HILLINGH (zie V.9).
Gehuwd voor de kerk met Everwijn JANSSEN.

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Lucke, gedoopt op 15 januari 1699 te Bourtange.

   2.

 m 

Everwijn Hellemich, gedoopt op 27 augustus 1702 te Bourtange.

   3.

 m 

Everwijn, gedoopt op 26 juli 1705 te Bourtange.

 

 


V.13    Wendelke Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1643 te Sellingen, Groningen, overleden na 1721 te Vlagtwedde, Groningen, overleden na 1721 Vlagtwedde. Dochter van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk ca. 1669 te Sellingen met Imel Jans HOIJTINGH, geboren ca. 1645 te Vlagtwedde, overleden op 07 augustus 1711 te Vlagtwedde, zoon van Johan Hiddes HOIJTINGH en Alcke Frericks HARDINCK.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Detmer, geboren ca. 1670 te Vlagtwedde.

   2.

 m 

Ede, geboren ca. 1678 te Vlagtwedde.

 

 


V.14    Harm Tonnis HILLINGH, geboren ca. 1645 te Sellingen, overleden 1693-1705, zoon van Tonnis Harms HILLINGH (zie IV.2) en Alcke N.
Gehuwd voor de kerk (1) te Sellingen met Griete GEERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) te Sellingen met Geeske EVERTS, geboren ca. 1668, overleden na. 1731.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Ancke (zie VI.21).

   2.

 v 

Alcke, geboren ca. 1692 te Sellingen, overleden na 17 november 1718.


Uit het tweede huwelijk:

   3.

 m 

Harm (zie VI.24).

 

 


VI.21    Ancke HILLINGH, geboren ca. 1687 te Sellingen, overleden 1736-39 te Sellingen, dochter van Harm Tonnis HILLINGH (zie V.14) en Griete GEERTS.
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1711 te Sellingen met Harmannus JANS, geboren ca. 1681, overleden 1714-18 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1719 te Sellingen, huwt voor 17 november 1718. Echtgenoot is Hindrick SUIJDER (Hindrick Hindricks Suijder), geboren ca. 1682 te Ter Apel, overleden 1736-39 te Sellingen.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

 v 

Leene HILLING, geboren ca. 1711 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, 6 april 1736 HuwelijkscontRHCt te Sellingen tussen Leene Harmannus en Hinderik Jans.
De bruid doet afstand van de ‘plaetse’ die wordt bewoond door haar stiefvader Hindrick Hindricks en haar moeder Ancke Harms. 

Echtgenoot is Hindrik JANS.


Uit het tweede huwelijk:

   2.

 v 

Ancke HILLING, geboren ca. 1718 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Sellingen, huwt voor 5 mei 1747 Jan JANS.

   3.

 m 

Harm Hindriks HILLING, kleermaker, geboren ca. 1720 te Sellingen, overleden na 1752 te (Roswinkel?).
Gehuwd voor de kerk 1747 te Sellingen, 5 mei 1747: HuwelijkscontRHCt te Laude tussen Harm Hindriks Hillige en Annegien Jans. De bruidegom neemt, met instemming van zijn voormonders Jacob Ter Borg en Roelf Luickens, de bruid op in zijn behuizing en landerijen. Hij belooft zijn twee zusters, Annechien Hindriks x Jan Jans en Alke Hindriks uit te keren elk 120 Car. gld.
Getuigen bruidegom: Jan Jans / Jacob Jurjens Ter Borg / Anke Hindriks / Alke Hindriks en Roelf Luickens.
Idem bruid: Roelef Jaaans / Anke Harms Sassen / Wolter, Jan en Hindrik Jans.
Getuigen: Ede Berents (6) en Detmer Meendering (1+2) met Annegien JANS, geboren ca. 1722 te Roswinkel, overleden op 25 november 1783 te Roswinkel.

   4.

 v 

Alcke HILLING, geboren ca. 1722 te Sellingen.
Gehuwd voor de kerk te Roswinkel met Harm JANS.

 

 


VI.24    Harm HILLINGH, geboren ca. 1700 te Sellingen, hij is vermoedelijk gedoopt na het overlijden van zijn vader en daarom Harm genoemd. Overleden na 1739, zoon van Harm Tonnis HILLINGH (zie V.14) en Geeske EVERTS.
Gehuwd voor de kerk voor 1731 te Sellingen met Maria (Mariecke) Jans TRENNING, gedoopt op 01 augustus 1706 te Bourtange, overleden na. 1739, dochter van Jan TRENNING (Jan Geerts Trenning) en Maria Agnes CRAM.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm, gedoopt op 3 februari 1732 te Sellingen. Ouders: Harrem Hillinck und Marie Jans

   2.

 v 

Janna HILLING, gedoopt op 08 mei 1734 te Sellingen. 
Ouders: Harm Hilling en Marieke Jans.

   3.

 m 

Seebe (zie VII.38).

   4.

 m 

Geert HILLING, gedoopt op 1 november 1739 te Sellingen. 
Ouders: Harm Hilling en Mariecke Jans.

 

 


VII.38    Seebe HILLINGH, gedoopt op 9 december 1736 te Sellingen, overleden na 1769, zoon van Harm HILLINGH (zie VI.24) en Maria (Mariecke) Jans TRENNING.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd te Ter Apel met Grietje BERENTS, 29 jaar oud, geboren te Jipsinghuizen, gedoopt op 15 september 1737 te Vlagtwedde, dochter van Berent JANS en Ancke MEPSCHE (Ancke Hindriks Mepsche).

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Harm, gedoopt op 23 juli 1769 te Sellingen.

 

 


IV.4    Johan HILLING (Kolter, later Eyßing), meier op Erve Colters, geboren ca. 1602 te Sellingen, overleden na 1657 te Borsum, RHC GA: 17-12-1632 'Sicce Engelberts soldaat verzoekt dat Johan Hillingh op Colters erve zal worden verboden om een akker bouwland te bebouwen, die hij in huur heeft van Bele Johans huis alhier. Johan Hillingh is meier van Albert Colters.'
Johan Hillingh (genoemd Johan Colters) is pachter van Colters erve van 1634 tot 1644.
1652 in Borsum, Kirchspiel Aschendorf: "ist samt Familie anderen Bekenntnisses, neigt aber schon dem Katholizismus zu", zoon van Harm HILLINCK (zie III.1) en NN.
Gehuwd voor de kerk, huwt voor 14 oktober 1630; met Imel HARMS (gezindte: ev.).

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Hermann, geboren ca. 1631, 1652 genoemd.

   2.

 m 

Herman (Kèolters) (zie V.18).

   3.

 m 

Japke (?Jacob?), geboren ca. 1636, 1652 genoemd.

   4.

 v 

Geske Geseke, geboren ca. 1638.

   5.

 m 

Claes Niclaß, geboren ca. 1640.

   6.

 m 

Gerdt, geboren ca. 1642.

   7.

 v 

Geseke Gesike, (Gebke?), geboren ca. 1644.

   8.

 v 

Ide Edo, geboren ca. 1646.

   9.

 v 

Albert, geboren ca. 1647.

 

 


V.18    Herman HILLING (Kèolters), geboren ca. 1633, overleden na 1684, 1652 genoemd, als Herman, wordt in 1667 als voogd, urk. 1652-1684. Zoon van Johan HILLING (Kolter, later Eyssing) (zie IV.4) en Imel HARMS.
Gehuwd met Anna N.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Albert SCHLOET, geboren te Rhede, gedoopt op 24 augustus 1680 te Rhede, overleden te Brockhusen, begraven te Rhede.

 

 

 

Parenteel van Christoffer Anton Hilling.
Het geslacht, afkomstig uit Duitsland, zet zich voort in o.a. Leens en Hoogezand.

 

 

Noten, bronnen en referenties:


Bronnen:
- RHC GA, Groninger Archieven.

- Voorouders.net, het startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland.
- www.familie-hilling.de, Stefan Hilling, Lingen, Familien Hilling in und aus Niederlangen.
- Westerwolders en hun woningbezit tussen 1568 en 1829, Deel 1 Het Kerspel Sellingen, C.J. en R.M.A. Wegman, Wierden 1991. (ISBN 90-804595-1-8).
- de exacte bronnen zijn in deze parenteel weggelaten.

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 6 september 2022.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om terug te gaan naar de HOMEPAGE.
Top