Als Christoffer Anton Hilling in 1792 trouwt, is hij een 39-jarige weduwnaar van Bieske Melles. Met haar heeft hij een dochter genaamd Helena. Deze Helena zal omstreeks 1785 geboren zijn.
Christoffer Antoni Hillingh, van Lat(h)en(s) te Westfalen trouwt op 11 mei 1775 (r.k.) in Leens Bieuwke Melles, van Leens (DTB: r.k. Den Hoorn (Gr) 1727-1811.)

Er is zelfs een ‘huwelijkscontract’ opgesteld in Leens op 6/10/1775. Deze komen we tegen in het Gronings archief. Daar staat geschreven dat de vader Anton Hilling zijn zoon 100 car. geeft als bruidsschat. Harm Hendrik Hilling, de broer van de bruidegom, is ook als getuige aanwezig in Leens.

Waarom is Christoffer Anton eigenlijk vanuit Duitsland naar Leens gegaan, ruim 100 km ten noordwesten van Lathen in Duitsland, en waarom keert hij daarna terug naar zijn geboorteland in Emsland? We weten het niet.

 
I.1    Christoffer Anton (ook: Christian) HILLING, meubelmaker en herbergier in Leens, later schoolleraar in Lindloh, geboren op 11 april 1752 te Lathen-Niederlangen, gedoopt (r.k.) op 13 april 1752 te Lathen, overleden op 08 september 1819 te Lindloh op 67-jarige leeftijd;. ‘um 1792 wohnhaft in Ströhn, östlich von Lathen, am 20 februari 1796 erhält er vom Amtsrentmeister und Markenrichter Buß zu Haselünne das Amt des Schullehrers zu Lindloh mit der dazugehörigen Plaaze erblich übertragen, solange er oder seine Nachfahren den Schullehrer in Lindloh stellen, dort bald nach 1796 Errichtung eines Hauses auf eigene Kosten, seit 1797 mit der Familie in Lindloh ansässig. Einige der schulländereien waren steuerfrei. Als sie 1815/16 dennoch zu Beiträgen für Kirche und Pfarre herangezogen werden sollten, protestierte Hilling dagegen[1].’ In 1784 komt hij in financiële problemen[2].
Hij is een zoon van Bernard Anton Hilling en Anna Helena te Einhaus.


1e. Burgerlijk huwelijk op 23-jarige leeftijd op 10 juni 1775 te Leens, getuigen: bruidegom: vader Anton Hilling, broer Harm Hendrik Hilling, bruidszijde: Trijnkje Melles en echtgenoot Jan Stees, oom en tante, echtgenoten Sijret Pietery en Eetje Berents. Huwelijkscontract: Vader Anton Hilling geeft 100 car gulden cadeau aan de bruidegom.
Gehuwd voor de kerk op 25 juni 1775 in Den Hoorn met Biefje (Biefje, Biefke, Bieske, Sabina) Melles, geboren 1748, overleden voor 1792.

Op 18 mei 1748 is Bauke/Bauwina gedoopt. Bauke/Bauwina v 18 mei 1748. Zij is een dochter van Melle Berns en Grietje Peters. Peetvader: Grietje Lammers. Geboren: te Grijsloot.

 

2e Kerkelijk huwelijk op 39-jarige leeftijd op 7 februari 1792 in Lathen (St. Vitus) Getuigen bruid: Herm Heinrich Hilling, Jan Bernd Ficker. Getuigen bruidegom: weduwnaar Christoffer Anton Hilling, ex Strohen bij Lathen.
Bruidszijde: Anna Ahleid Ficker, ex Lathen met Anna Adelheid (Aleid) Ficker, geboren omstreeks 1760 in Groß Stavern, overleden op 1 februari 1831 in Lindloh, in 1794, bij de doop van Jan Hendrick, genaamd Anna Aleid Fisker, dochter van Johann Bernhard Ficker, landarbeiders van Stavoren.

13 mei 1777: Siert Pieters en Ietje Berends met Otte Egberts benevens Berent Egberts, Trijnje Melles met Jan Ites en Bijwke Melles met Anton Hilling erfgenamen van wijlen Grietje Berents verkopen aan mevr. Van Ewsum
te Lulema de eigendom van 24 1/2 juk land in 73 1/2 juk, Sijger Tammes meierwijze voor f 2000.

13 mei 1777: Siert Pieters en Ietje Berends met Otte Egberts benevens Berent Egberts, Trijnje Melles met Jan Ites en Bijwke Melles met Anton Hilling erfgenamen van wijlen Grietje Berents verkopen aan Balthasar van
Asbeck de met wijlen Grietje Berends mandelige behuizing herkomstig van Berent Goossen (vader en grootvader) gelegen op den Hoorn met een lapje grond voor f 290.

[3]21 mei 1784: Anton Hilling en Bijwke Melles geassisteerd door Lammert Willems en Cebe Thijs gevolmachtigden van de crediteuren verkopen een behuizing zijnde een herberg te Leens bevorens door Anton Hilling en vrouw bewoond, huur f 3-15 aan dr. J. Koning in qlte en in voegen thans ten westen door een regt lopend swet is afgeswet tot aan de straat voor f 785-1[4].

1792: ‘viduus ex Ströhn’, ten oosten van Lathen, op 20 februari 1796 erft hij, Christoffer Anton Hilling, het ambt van onderwijzer in Lindloh met de daarbij behorende plaats van de officiële huurmeester en merkenrechter ‘Buß zu Haselünne’, zolang hij of zijn nakomelingen de school ter beschikking stellen, leraar in Lindloh, daar wordt kort na 1796 op eigen kosten een huis gebouwd.
Hij woont sinds 1797 bij het gezin in Lindloh. Een deel van de schoolgronden is belastingvrij. Als ze in 1815/16 toch worden opgeroepen om bij te dragen aan kerk en parochie, protesteert Hilling daartegen[5].

Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Antonius Henderikus HILLING, geboren te Leens, gedoopt (r.k.) op 14 april 1776 te Den Hoorn, getuige: Harm Hilling.

   2.

 v 

Martha HILLING, geboren te Leens, gedoopt (r.k.) op 04 september 1779 te Den Hoorn, getuige: Trinje Mellis uit Leens.

   3.

 m 

Melle HILLING, geboren te Leens, gedoopt (r.k.) op 03 februari 1781 te Den Hoorn, getuige: Trinje Mellis uit Leens.

   4.

 m 

Berend Antony HILLING (zie II.4).

   5.

 m 

Melle HILLING, geboren te Leens, gedoopt (r.k.) op 22 maart 1783 te Den Hoorn, getuige: Trinje Mellis uit Leens.

   6.

 v 

Helena HILLING, ‘ledige Ackerfrau’, geboren te Leens (Groningen), gedoopt (r.k.) op 08 november 1785 te Den Hoorn,  getuige: Trijnje Mellis, overleden op 22 februari 1845 te Lindloh op 59-jarige leeftijd.

 

Uit het tweede huwelijk:

   7.

 m 

Berendt Henrich (Bernard Heinrich) HILLING (zie II.9).

   8.

 m 

Johann Heinrich (Jan Hendrick) HILLING, geboren te Lathen-Ströhn-Melstrup, gedoopt (r.k.) op 08 november 1794 te Lathen, getuigen: (oom?) Jan Hendrick Hilling, Anna Grete Rolfes, Lubbert Anton Strotmann, overleden op 12 maart 1810 te Lindloh op 15-jarige leeftijd.

 


II.4    Berend Antony HILLING, kleermaker, geboren 1783 te Leens (r.k.), overleden op 4 augustus 1856 te Hoogezand[6]. Zijn vader wordt in de overlijdensakte niet genoemd. urk. 1815 Bernardus Hilling, ‘vidus ex Hogesand’, urk. 1816 bij de geboorte van zijn dochter wordt hij Berend Antony Hilling genoemd. Mogelijk is hij dezelfde als Melle Hilling, geb. 22 maart 1783.

1e. Gehuwd voor de kerk op 18 oktober 1809 te Kleinemeer[7], getuigen: Euphemia Hamers, getuige bij bijna elk huwelijk in de RK parochie Kleinemeer, en Joanna Harms, met Grietje HARMS (Herms), geboren 1785 te Hoogezand, r.k., overleden 11 april 1812 te Hoogezand. Aangiftedatum 13 april 1812, Leeftijd: 27 jaar[8].

2e. Gehuwd voor de kerk op 01 februari 1815 te Lathen (r.k. St. Vitus), getuigen: Bernardo Albers, en Jacobo Garrelmann ex Lathen). Bernardus Hilling, ‘vidus ex Hogezand’, ‘parochia Kleinmeer’ en Maria Helena Arens ex Lathen. Echtgenote is Maria Helena (Leentje) ARENDS, geboren 1791 te Lathen-Duitsland, gedoopt (r.k.) te Lathen, overleden op 8 augustus 1838 te Hoogezand[9]. Leeftijd: 47. De naam wordt ook als Arens geschreven bij de overlijdensaangifte van dochter Hermanna Leentje. Maria Helena is een dochter van Johann (Jan) Harms ARENDS, timmerman.

 

Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Antonius HILLING, geboren op 16 oktober 1810 te Kleinemeer-Hoogezand, gedoopt (r.k.) te Kleinemeer[10], getuige: Harm Jans (mogelijk Wachters), overleden op 16 juli 1811 te Hoogezand, 273 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   2.

 v 

Johanna Frederica HILLING, geboren op 22 juni 1816 om 11:30 uur te Hoogezand (r.k.)[11], overleden op 15 augustus 1836 om 10:00 uur te Hoogezand op 20-jarige leeftijd[12].

   3.

 v 

Sebastiana Sebina HILLING, geboren op 29 november 1818 te Hoogezand[13].

   4.

 v 

Harmanna HILLING (zie III.5).

   5.

 v 

Alegonda HILLING (zie III.7).

   6.

 m 

Hermann (Harmannus) HILLING (zie III.8).

   7.

 m 

Levenloos geboren zoon HILLING, geboren op 7 augustus te Hoogezand, overleden op 7 augustus 1830 te Hoogezand, 0 dagen oud[14].

 


III.5   v  Harmanna HILLING, geboren op 17 augustus 1822 te Hoogezand[15]. Nadere informatie bij overlijden: geboren, Hoogezand 17 augustus 1822, overleden op 22 december 1865 te Assen op 42-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 23 december 1865, urk. 1852, zonder beroep en 29 jaar oud. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17 juni 1848 te Eelde met Hendrik UGES, arbeider, geboren 1822, overleden na 1865, urk. 1852, 1865 arbeider, 1852=30, 1865=43 jaar oud, zoon van Roelf UGES en Aaltien Roelfs EBELING.


Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Aaltien UGES, geboren op 09 maart 1849 te Eelde Paterswolde. Aangiftedatum: 10 maart 1849.

   2.

 m 

Berend UGES, geboren op 15 mei 1852 te Assen. 
Aangiftedatum: 17 mei 1852.

   3.

 v 

Lena UGES, geboren op 19 oktober 1855 te Assen. 
Aangiftedatum: 20 december 1855.

   4.

 v 

Grietje UGES, geboren op 05 maart 1860 te Assen. 
Aangiftedatum: 06 maart 1860.

   5.

 m 

Roelf UGES (zie IV.5).

 


IV.5    Roelf UGES, stukadoor, geboren op 14 december 1865 te Assen. Aangiftedatum: 15 december 1865, overleden op 11 augustus 1917 te Assen op 51-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 11 augustus 1917.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26 mei 1886 te Assen, voogd van de bruidegom Uge Uges; toeziend voogd van de bruidegom Hessel Auwema,

met Harmtien SUICHIES, geboren in 1862 te Rolde? Overleden na 1917, dochter van Arend SUICHIES en Hindrekien de WEERD.

Uit dit huwelijk:

   1.

 

N.N. UGES, geboren op 2 december 1903 te Assen. Levenloos geboren. Overleden op 2 december 1903 te Assen, 0 dagen oud. Aangiftedatum: 2 december 1903.

 


III.7    Alegonda HILLING, geboren op 12 augustus 1824 te Hoogezand[16], overleden op 18 september 1888 te Westerbroek gem. Hoogezand op 64-jarige leeftijd[17].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15 juni 1854 te Hoogezand, Groningen met Koert SCHOLTENS, dagloner, schipper, geboren 1817 te Scharmer[18] overleden op 10 januari 1880 te Westerbroek gem. Hoogezand. Leeftijd: 63, urk. 1860 arbeider, 1861 schipper.
Zoon van Geert SCHOLTENS, arbeider, en Jeltje Koerts GORT, arbeidster.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Dochter SCHOLTENS, geboren op 18 mei 1861 te Groningen, levenloos.

 


III.8    Hermann (Harmannus) HILLING, scheepstimmermansknecht, winkelier, geboren op 10 oktober 1827 om 19:30 uur te Hoogezand (r.k.)[19], overleden op 3 oktober 1875 te Hoogezand op 47-jarige leeftijd[20]. Leeftijd: 47 jaar in 1854, in 1860 is hij nog scheepstimmermansknecht en in 1865 en 1875 winkelier. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12 augustus 1854 te Hoogezand, Groningen met Anna van der WERFF, 24 jaar oud, ‘winkeliersche’, geboren op 17 december 1829 te Martenshoek gem. Hoogezand (r.k.)[21], overleden op 10 mei 1875 te Hoogezand op 45-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) Ottes van der WERFF, winkelier, en Johanna NAGENGAST, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Maria Helena HILLING, geboren op 26 maart 1857 te Hoogezand, overleden op 23 augustus 1860 te Hoogezand op 3-jarige leeftijd.

   2.

 m 

Johannes Bernardus HILLING, geboren op 21 mei 1859 te Hoogezand, overleden op 25. Maart 1875 te Hoogezand op 15-jarige leeftijd.

   3.

 m 

Bernardus Johannes HILLING (zie IV.10).

   4.

 m 

Johannes HILLING, geboren 1864, overleden op 11 september 1865 te Hoogezand. Leeftijd: 1 jaar.

   5.

 m 

Koert HILLING, geboren 1866, overleden op 4 augustus 1875 te Hoogezand. Leeftijd: 9 jaar.

 


V.10    Bernardus Johannes HILLING, Handelsreiziger, geboren op 14 november 1861 te Hoogezand.
Gehuwd voor 1891 met Johanna Cornelia JANSSEN.

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Anna Geertruida Maria HILLING, geboren op 20 november 1890 te Rotterdam.

   2.

 v 

Elisabeth Josephina Maria HILLING, kantoorbediende, geboren op 19 maart 1892 te Rotterdam[22]. Ze komt op 23 juli 1919 uit Den Haag en gaat in 1920 terug naar Den Haag. Ze woont daar aan de Boemingstraat Nr. 123.

   3.

 m 

Hermannus Johannus HILLING, geboren op 09 juli 1893 te Rotterdam.

   4.

 m 

Joannes Bernardus Augustinus HILLING, geboren op 04 juni 1894 te Rotterdam.

   5.

 v 

Alphonsa Johanna Maria HILLING, geboren op 24 november 1895 te Rotterdam.

   6.

 v 

Catharina Henriëtte Maria HILLING, geboren op 15 april 1897 te Rotterdam.

   7.

 m 

Coenradus Josephus Marie HILLING (zie V.8).

   8.

 m 

Josephus Johannes Marie HILLING, geboren op 13 maart 1900 te Rotterdam.

   9.

 m 

Hendrik HILLING, geboren in 1901 te Rotterdam.

   10.

 m 

Aloysius Thomas Marie HILLING, geboren in 1904 te Den Haag. Zoon van Bernardus Johannes Hilling, 42 jaar, handelsreiziger en Johanna Cornelia Janssen. Hij komt in 1926 uit Den Haag, woont met Frederika Wilhelmina Paula Wamsteker geboren 25 augustus 1913 te Amsterdam. Zij komt op 6 september 1934 bij hem wonen op de Vijzelstraat. Ze komt van Willem Franciscus Wamsteker, die vermoedelijk haar vader is.

 


V.8    Coenradus Josephus Marie HILLING, agent, ‘wholesale dealer, industrial manufacturer’, geboren op 15 januari 1899 te Rotterdam, overleden op 19 februari 1981 te Torremolinos (Spanje) op 82-jarige leeftijd. In 1922 vaart C.J.M. Hilling van Amsterdam naar Batavia. In de krant van 19 juni 1943 zien we een theereclame genoemd ‘Nettie’ van C.J.M. Hilling, Heerengracht 435, Amsterdam. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05 mei 1924 te Semarang, Oost Indië, met Jacoba VETH, 22 jaar oud, geboren op 26 augustus 1901 te Schiedam, overleden op 30 september 1982 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. 
Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 30 juli 1929 publiceert de passagierslijst van het m.s. 'Indra Poera', dat op 3 juli 1929 vanuit Batavia vertrekt. In Marseille debarkeert mevrouw J. Hilling-Veth. Dochter van Jan VETH en Johanna Maria Elisabeth MEIJER.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Jan James HILLING, geboren op 23 maart 1923 te Semarang (Oost-Indië), overleden op 1 december 2000 te ? op 77-jarige leeftijd.
Relatie met Suzanna Elisabeth Cornelia WILDEROM, overleden voor 2001, urk. 1 december 2000.

   2.

 m 

Coen Robert HILLING, geboren in 1930 te Semarang (Oost-Indië).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1959 te Rijswijk met G.J.A. WIJNEN.

 


II.9    Berendt Henrich (Bernard Heinrich) HILLING, Leraar in Lindloh, geboren te Lathen-Ströhn, gedoopt (r.k.) op 20 december 1792 te Lathen, getuigen: (Oom?) Herm Henrich Hilling, Engel Aleid Strohen, Jan Bernd Ficker, overleden op 10 maart 1857 te Lindloh op 64-jarige leeftijd. Na de dood van zijn vader en later na de dood van zijn zoon wordt hij leraar in Lindloh. Rütenbrock[23], 15 april 1812: Bernd Heinrich Hilling, geb. 20 oktober 1792 Niederlangen[24], leraar, 20 jaar oud, sinds  15 jaar in Rütenbrock.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 20 februari 1811 te Rütenbrock met Maria Catarina ROß, 28 jaar oud, geboren op 15 februari 1783 te Dankern. ‘Heuermannstochter’, overleden op 03 mei 1863 te Lindloh op 80-jarige leeftijd. Haar naam wordt ook geschreven als Maria Katarina Ross, dochter van Tobias ROß, ‘Heuerleute zu Dankern’, en Maria Elisabeth N, ‘Heuerleute zu Dankern’.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Heinrich Anton HILLING (zie III.11).

   2.

 v 

Anna Adelheid (Anna Adeleida) HILLING (zie III.14).

   3.

 v 

Maria Elisabeth HILLING (zie III.16).

   4.

 v 

Maria Helena HILLING (zie III.18).

   5.

 v 

Maria Gesina HILLING, geboren op 10 december 1826 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 11 december 1826 te Rütenbrock, overleden op 01 september 1848 te Rütenbrock op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 15 februari 1848 te Rütenbrock met Johann Joseph ALBERS, 21 jaar oud, ‘Ackerleute zu Altenberge[25]’, geboren op 13 januari 1827 te Altenberge, overleden op 27 mei 1866 te Braamberg of Onstwedde? op 39-jarige leeftijd, zoon van Johann Heinrich ALBERS, ‘Ackerleute zu Altenberge’, en Anna Helena BRUNS, ‘Ackerleute zu Altenberge’.

 


III.11    Heinrich Anton HILLING, leraar in Lindloh, geboren op 16 mei 1812 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 17 juni 1812 te Rütenbrock, overleden op 04 november 1853 te Bokeloh-Klosterholte-Gelshof op 41-jarige leeftijd. Hilling, Hen. Anton, leraar te Klosterholte, ouders: B. Hen. Hilling en M. Cath. Ros, ‘erfgenaam’, 4 november 1853, op 42-jarige leeftijd begraven te Bokeloh[26]. In 1848 bezit hij vee: 5 koeien en 36 ‘Heidschnucken’ [27], met de gemeente Lindloh zijn er strubbelingen in verband met eigendommen van grondstukken. (Sta. Os. Rep 950 Mep Nr. 481).
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 29 oktober 1844 te Rütenbrock met Helena Adelheid GELS, 27 jaar oud, geboren op 23 maart 1817 te Bokeloh-Klosterholte-Gelshoff, gedoopt (r.k.) op 24 maart 1817 te Bawinkel[28], getuigen: Anna Helena Rosen en Joh. Bernard Scürman, overleden op 20 januari 1900 te Schöninghsdorf op 82-jarige leeftijd, dochter van Johann Gerhard GELS, Beerbter in Klosterholte kerspel Bokeloh, en Anna Maria Angel (Anna Engel) THIEMANN, Ackerleute zu Gelshoff, kerspel Bokeloh.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Heinrich Anton HILLING, geboren op 03 juni 1846 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 04 juni 1846 te Rütenbrock, overleden op 22 juli 1846 te Lindloh, 49 dagen oud.

   2.

 m 

Heinrich Anton HILLING, leraar in Schöninghsdorf, geboren op 20 september 1847 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 21 september 1847 te Rütenbrock, overleden op 27 augustus 1902 te Meppen, in het ziekenhuis Ludmillenstift op 54-jarige leeftijd. ‘Da er die zweite Lehrerprüfung lange nicht bestand und seine Mutter einen neuen Substituten (der letzte starb am 25 juli 1876) für die Lehrerstelle nicht stellen und nicht bezahlen konnte, hob die Königliche Regierung die Lehramtserbstelle 1877 auf; später wurde er der erste Lehrer in Schöninghsdorf’.
01 januari 1880: Treedt in dienst te Schöninghsdorf,
07 maart 1881: Eerst schooldag (maandag),
op 1901: geeft een andere leraar er les.,
1888: hij wordt lid van de ‘Moorkulturverein’.

   3.

 m 

Zoon HILLING, geboren op 29 november 1849 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 29 november 1849 te Lindloh, nooddoop. Overleden op 29 november 1849 te Lindloh, 0 dagen oud.

   4.

 v 

Maria Johanna Adelheid HILLING (zie IV.18).

 


IV.18    Maria Johanna Adelheid HILLING, ‘Kanalarbeiterfrau’, geboren op 10 november 1850 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 12 november 1850 te Rütenbrock, overleden op 7 januari 1894 te Wesuwe-Hüntel op 43-jarige leeftijd aan ‘Brustfieber’. Hij is begraven te Wesuwe.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17 april 1877 te Rütenbrock met Johann Hermann THYBEN, 28 jaar oud, landbouwer/Arbeider, gedoopt (r.k.) op 25 april 1848 te Rütenbrock, overleden op 25 mei 1926 te Barger-Compascuum / Emmen op 78-jarige leeftijd, zoon van Joan Hermann Henricus THYBEN, landbouwer, en Maria Johanns SCHWINDELER.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Johann Hermann Johanns TIEBEN/TIBEN, landbouwer/arbeider, geboren op 27 augustus 1877 te Lindloh, gedoopt te Rütenbrock, overleden ca. 1960 te Enschede. Johann vertrekt met zijn ouders 1881 van Rütenbrock naar Emmen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23 oktober 1900 te Emmen, met Elisabeth Johanns RAAS, 26 jaar oud, geboren op 30 oktober 1873 te Emmen, dochter van Johann Carl RAAS en Anna Catharina FALKE.

   2.

 v 

Anna Maria TIBEN (zie V.16).

   3.

 m 

Hendrik Anton Johanns TIBEN, grondwerker/metaalsmelter, geboren op 13 februari 1883 te Emmen-Compascuum. Aangiftedatum: 15 februari 1883. Overleden op 06 december 1960 te Haaksbergen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29 februari 1908 te Oldenzaal met Johanna Agnes BRAND, geboren circa 1871 te Bentheim?. Dochter van Hermann BRAND en Henrika WESSLING.

   4.

 m 

Hendrik Jozef Johanns TIBEN (zie V.19).

   5.

 v 

Anna Maria Johanns TIBEN, geboren op 27 maart 1888 te Emmen-Zwartemeer. Aangiftedatum: 29 maart 1888.

   6.

 v 

Antonia Gesina Johanns TIBEN, geboren op 14 maart 1890 te Emmen-Zwartemeer. Aangiftedatum: 15 maart 1890.

   7.

 m 

Gerhard Heinrich Johanns TIBEN, geboren op 12 juni 1892 te Barger- Compascuum. Aangiftedatum: 14 juni 1892.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10 augustus 1916 te Emmen met Maria Katharina BACKS, geboren circa 1892 te Hebelermeer[29] (Dld), dochter van Johann Bernard BACKS en Anna Margaretha RASS.

 


V.16    Anna Maria TIBEN, geboren op 18 april 1880 te Schöningsdorf (r.k.), overleden op 02 april 1956 om 18:30 uur te Schoonebeek op 75-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen(NL).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1 september 1904 te Emmen met Johan Hendrik VELTROP, 23 jaar oud, geboren op 20 juli 1881 te Hardenberg (r.k.), overleden op 14 januari 1968 om 23:15 uur te Schoonebeek op 86-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen, volgens register van Schoonebeek (1900) bij terugkeer in ouderlijk huis in 1907: stiefzoon van Jan Herm Veltrop, zoon van Hermannus (Herm Hendrik) VELTROP en Anna Maria Catharina RENNEKER.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Anna Maria Catharina VELTROP, geboren ? februari 1905 te Emmen, overleden op 11 april 1905 om 16:00 uur te Emmen, begraven op 11 april 1904 te Barger-Compascuum.

   2.

 

VELTROP, geboren op 8 november 1905 te Emmen, overleden op 8 november 1905 om 2:30 uur te Emmen, 0 dagen oud.

   3.

 v 

Anna Maria Catharina VELTROP, geboren op 1 november 1906 te Emmen (r.k.), overleden op 3 januari 1978 te Coevorden op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd ca. 1925 te Schoonebeek met Jan Harm Sulmann SULMAN, geboren op 26 september 1900 te Emmen (r.k.), overleden op 23 maart 1982 om 06:30 uur te Schoonebeek op 81-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen, zoon van Berend SULMANN en Grietje KEUTER.

   4.

 v 

Maria Johanna VELTROP, geboren op 28 juni 1909 te Emmen (r.k.), overleden op 26 augustus 1985 om 09:30 uur te Schoonebeek op 76-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13 oktober 1928 te Schoonebeek met Gerhardus Henderikus HEIJNEN, 21 jaar oud, geboren op 13 oktober 1907 te Emmen, gedoopt (r.k.) op 13 oktober 1907 te Klazienaveen (getuige: Gerardus Hendrikus Sibum, Barger-Oosterveen, overleden op 19 december 1971 om 04:00 uur te Schoonebeek op 64-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen, zoon van Johannes Hermannus HEIJNEN en Margaretha Maria SIEBUM.

   5.

 m 

Hermannus Egbertus VELTROP, geboren op 31 oktober 1911 te Schoonebeek (r.k.), overleden op 12 januari 1912 te Schoonebeek, 73 dagen oud.

   6.

 m 

Johannes Egbertus VELTROP, geboren op 19 januari 1914 te Schoonebeek (r.k.), overleden op 2 januari 1915 te Schoonebeek, 348 dagen oud.

   7.

 m 

Johannes Kasper VELTROP, geboren op 12 augustus 1916 te Schoonebeek (r.k.), overleden op 23 juli 1991 om 14:30 uur te Schoonebeek op 74-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13 november 1937 te Schoonebeek met Maria Catharina KOLLMER, 19 jaar oud, geboren op 17 augustus 1918 te Emmen, overleden op 30 september 1992 om 09:30 uur te Schoonebeek op 74-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen, dochter van Johannes Heinrich KOLLMER en Maria Helena WOLTERS.

   8.

 v 

Catharina Hermanna VELTROP, geboren op 08 mei 1918 te Schoonebeek (r.k.), overleden op 24 juni 2001 te Emmen op 83-jarige leeftijd, begraven op 29 juni 2001 te Weiteveen, heeft kinderen, klein- en achterkleinkinderen (2001).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04 juni 1938 te Emmen met Bernardus Gerhardus IMMINK, 27 jaar oud, geboren op 29 december 1910 te Emmen, overleden op 31 augustus 1990 te Coevorden op 79-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen.

   9.

 m 

Johan Hendrik VELTROP, geboren op 28 mei 1922 te Schoonebeek (r.k.), overleden op 25 juni 1993 te Schoonebeek op 71-jarige leeftijd, begraven te Weiteveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1946 te Schoonebeek met Maria Elizabeth KOLMER, geboren 1925 te Emmen, dochter van Georg KOLMER en Maria Catharina KAMP.

 


V.19    Hendrik Jozef Johanns TIBEN, geboren op 25 december 1885 te Emmen-Zwartemeer. Aangiftedatum: 28 december 1885.
1e Gehuwd voor 1914 met Anna Engelina KAPPEN, geboren op 27 oktober 1888 te Zwartemeer (Emmen). Aangiftedatum: 29 oktober 1888. Overleden op 1 november 1913 te Schoonebeekerveld (Schoonebeek), op 25-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 3 november 1913. Dochter van Gerhard Heinrich KAPPEN en Marij Engel TUBBEN.
2e. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 7 mei 1914 te Emmen met Anna PASKEN, geboren circa 1882 te Lindloh?, dochter van Hermann Heinrich PASKEN en Maria Katharina RÜPER.

Uit het eerste huwelijk:

   1.

 m 

Wilfridus Bernardus TIBEN, geboren 1913 te Schoonebeek, overleden op 30 november 1913 te Emmen, Schoonebeek, Drenthe, elders overleden, oud 4 weken.

 


III.14    Anna Adelheid (Anna Adeleida) HILLING, geboren op 25 oktober 1815 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 26 oktober 1815 te Rütenbrock, overleden op 12 april 1855 te Emmen (De Maten) op 39-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 14 april 1855, geboorteplaats: Lintelo 25 oktober 1815, urk. 1843, mogelijk 29 jaar oud, 1848 Anna Marta Hilling waarschijnlijk 32 jaar. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28 april 1838 te Emmen, gehuwd voor de kerk op 1 augustus 1837 te Rütenbrock met Johann Heinrich (Jan  Hindrik) GROENHAGE, 24 jaar oud, 1883 leraar ‘in de Maten’, geboren op 19 augustus 1813 te Klosterholte, overleden op 20 augustus 1883 te ‘in de Maten’ op 70-jarige leeftijd, ook Grumshagen, Grunhage, bij het huwelijk van Jan Hendrik Groenhage, in 1843 en in 1848 is hij onderwijzer, zoon van Johann Rütgerus (Jan) GROENHAGE en Margaretha Adelheid STOCK.

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Anna Margareta Adeleida GROENHAGE, geboren op 15 februari 1843 te Emmen-Maten. Aangiftedatum: 17 februari 1843. Overleden op 22 maart 1843 te Emmen-Maten, 35 dagen oud. Aangiftedatum: 23.3.1843.

   2.

 m 

Johann Bernhard GROENHAGE, geboren op 12 januari 1848 te Emmen-Maten.

   3.

 m 

GRUMSHAGEN, Priester, overleden te Haaksbergen.

 


III.16    Maria Elisabeth HILLING, geboren op 27 september 1818 te Lindloh, gedoopt (r.k.) op 27 september 1818 te Rütenbrock, overleden op 24 maart 1887 te Lindloh op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 5 mei 1846 te Rütenbrock (St. Maximilian) met Johann Bernhard SUELMANN, 30 jaar oud, ‘Ackerleute zu Lindloh’, geboren op 29 augustus 1815 te Lindloh, gedoopt te Rütenbrock, zoon van Johann Hermann SUELMANN, ‘Ackerleute zu Lindloh’, en Anna Catharina ALERS, ‘Ackerleute zu Lindloh’.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Hermann Heinrich SUELMANN, geboren op 11 mei 1855 te Lindloh, gedoopt (r.k.) te Rütenbrock, overleden op 18 december 1922 te Barger-Compascuum (Emmen) op 67-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 18 december 1922.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10 juni 1878 met Maria Helena BENTLAGE, geboren 1856 te Lindloh, gedoopt (r.k.) te Rütenbrock? Overleden op 18 mei 1935 te Emmen.

   2.

 v 

Maria Catharina SULMANN, geboren op 15 maart 1858 te Lindloh, gedoopt (r.k.) te Rütenbrock? Overleden op 10 januari 1945 te Barger-Compascuum op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05 oktober 1886 te Emmen, met Wilhelm Joseph SCHULTE, geboren 1854 te Lindloh (D), overleden op 1 augustus 1914 te Emmen, zoon van Johann Heinrich SCHULTE en Elisabeth FULLENS.

   3.

 v 

Anna Margaretha SULMANN, geboren op 27 oktober 1860 te Lindloh(D), gedoopt (r.k.) te Rütenbrock, overleden 16 augustus 1945 te Barger-Compascuum (Emmen) op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17 mei 1881 met Johan Bernard HELLER, geboren 1859 te Schwartzenberg (Dld) (r.k.), overleden op 3 oktober 1928 te Barger-Compascuum.

 


III.18    Maria Helena HILLING, Arbeidster, geboren op 28 juli 1822 te Lindloh, gedoopt (r.k.) 30 juli 1822 te Rütenbrock, overleden 13 januari 1894 te Lindloh op 71-jarige leeftijd, bij het huwelijk van de eerste dochter Maria Catharina, wordt ze Anna Helena Hilling genoemd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18 augustus 1846 te Rütenbrock met Jan Berend (Bernhard) SIBUM, 26 jaar oud, kleermaker in Lindloh, geboren op 19 juli 1820 te Haren, gedoopt (r.k.) op 20 juli 1820 te Haren, getuigen: Dieckhoff, Bernardus, belastingontvanger in Haren, Cordes, Helena, zuster van de ‘Gastwirts Cordes’ in Haren, overleden op 5 februari 1859 te Lindloh op 38-jarige leeftijd, zoon van Berndt Henrich Anton (Bernd of Busbillen Bernd) SIBUM en Anna Maria KLEENE.

 

Uit dit huwelijk:

   1.

 v 

Maria Catharia SIBUM, geboren op 19 december 1847 te Lindloh, gedoopt (r.k.) te Rütenbrock, overleden op 14 november 1926 om 11:00 uur te Emmen op 78-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 15 november 1926. Begraven te Barger-Oosterveld (Barger-Compascuum?).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18 maart 1871 te Emmen, trouwt voor de kerk op 14 februari 1871 in Nieuw Amsterdam?. 

Echtgenoot is Jan OTTENS, 28 jaar oud, herder, geboren op 17 april 1842 te Oomsberg[30], 17 april 1842 in Onstwedde, overleden op 2 augustus 1915 te Emmen op 73-jarige leeftijd, begraven te Barger-Oosterveld, zoon van Hermann (Harm) OTTENS,‘Ackerssohn’, en Elisabeth CRAMER (Kramer).

   2.

 v 

Anna Angela SIBUM (zie IV.31).

   3.

 v 

Geziena Aleida SIBUM (Sibon), geboren op 6 september 1852 om 10:00 uur te Emmen-Maten. Aangiftedatum: 8 september 1852, overleden op 21 maart 1886 om 1:00 uur te Zwartemeer op 33-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 22 maart 1886. Begraven te Barger-Compascuum.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25 april 1876 te Emmen. Bruidegom: plaats Wesuwe, bruid: plaats Lindloh

met Johann Hermann SULMANN, 26 jaar oud, geboren op 23 mei 1849 te Wesuwe (r.k.), overleden op 28 januari 1906 om 06:00 uur te Emmen op 56-jarige leeftijd, zoon van Bernard HenrichSULMANN en Margaretha MULLER. Uit dit huwelijk vier zoons en drie dochters.

   4.

 m 

Bernard Heinrich SIBUM, geboren op 15 mei 1855 te Lindloh (r.k.), overleden op 30 mei 1878 om 20:30 uur te Zwartemeer op 23-jarige leeftijd. Aangiftedatum: 31 mei 1878.

   5.

 m 

Johann Wilhelm SIBUM, geboren op 19 januari 1856 te Haren.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 5 augustus 1879 te Rütenbrock met Maria Catharina CONEN, 19 jaar oud, geboren op 26 september 1859 te in Duitsland, dochter van Gerhard Heinrich CONEN en Maria Helena BÜTER.

   6.

 m 

Hermann Heinrich SIBUM, geboren op 8 februari 1858 te Lindloh.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 8 mei 1894 te Rütenbrock met Gebina ALBERS, 31 jaar oud, geboren op 28 oktober 1862 te Wippingen, drie kinderen, dochter van Nicolaus ALBERS en Helena EISSING.

 


IV.31    Anna Angela SIBUM, geboren op 5 november 1849 te Lindloh, overleden op 7 november 1923 te Hebelermeer op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22 juni 1875 te Wesuwe[31] met Johann Franz BACKS, 30 jaar oud, geboren op 29 januari 1845 te Hebelermeer, overleden o


Uit dit huwelijk:

   1.

 m 

Johann Bernard BACKS, geboren op 17 mei 1876 te Schöninghsdorf, gedoopt (RK) op 17 mei 1876 te Hebelermeer.

 

 

 

Parenteel van Albert Hillinck.
Hilling, Hillingh, Hillink). Het geslacht, afkomstig uit Duitsland, zet zich voort in Sellingen en Boertange.

 

 

Noten, bronnen en referenties:


Noten:

Niet alle bronnen zijn in deze parenteel opgenomen.

1. StA.Os. Rep 350 Mep Nr. 687.

2. RA XL c1 (734-775): verzegelingen Warfhuizen 1767-1790.

3. RHC GA, Groninger Archieven: 734-344: XLII e2: verzegelingen Leens , 1760-1787.

4. Bron: Richard Paping, Groningen.

5. StA.Os. Rep 350 Mep Nr. 687.

6. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, 07-08-1856, akte nr. 82.

7. Kleinemeer (Gronings: Klainmeer) is een wijk en voormalige buurtschap, tevens een voormalig veenmeertje of meerstal in de gemeente Midden-Groningen. Het ligt ten zuiden van Sappemeer. Evenals die plaats dankt Kleinemeer zijn naam aan een meer dat hier vroeger heeft gelegen, maar dat in de tijd van de vervening is verdwenen. Het Kleinemeer of Kleine Sappemeer heeft ten zuiden van het Sappemeer gelegen, daarvan gescheiden door de Middenweg (vroeger Zwarteweg genoemd). Het is doorsneden door het Kleinemeersterdiep (nu: Vosholen) en het Borgercompagniesterdiep.

8. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, 13-04-1812, akte nr. 21

9. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, akte nr. 74.

10. RHC GA, Doopakte. Kerkboek 1760-1811. Arch.nr. 124. Doop- trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inv.nr. 640 (Rooms-Katholiek), Kerkelijke gemeente Kleinemeer, periode 1760-1811. De doopdatum wordt hierin vermeld als 16 juli 1810, alsmede de ouders, Berend Hilling en Grietje Herms. Doop- en geboortedatum zijn tegenstrijdig.

11. RHC GA, Geboorteregister Hoogezand 22-06-1816, akte nr. 47.

12. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, 18-08-1836, akte nr. 81.

13. RHC GA, Geboorteregister Hoogezand, 30-11-1818, akte  nr.  90.

14. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, 07-08-1830, akte nr. 74.

15. RHC GA, Geboorteregister Hoogezand, 19-08-1822, akte nr. 107.

16. RHC GA, Geboorteregister Hoogezand, 14-08-1824, akte nr. 91.

17. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, 18-09-1888, akte nr. 138.

18. RHC GA, Huwelijksregister Hoogezand, 15-06-1854, akte. nr. 25.

19. RHC GA, Geboorteregister Hoogezand, 11-10-1827, akte nr. 125.

20. RHC GA, Overlijdensregister Hoogezand, 04-10-1875, akte nr. 153.

21. RHC GA, Huwelijksregister Hoogezand, 12-08-1854, akte nr. 31.

22. Bevolkingsregister 1893-1939, RK, deel E 3- fol.128.)

23. Rütenbrock is nu een dorp in de Duitse gemeente Haren in het Landkreis Emsland. Het dorp ligt direct aan de Nederlandse grens bij Ter Apel. Door de lagere prijzen van huizen in Duitsland, hebben talrijke Nederlanders zich in het dorp gevestigd. Rütenbrock ontstaat als veenkolonie in de achttiende eeuw. De ontwikkeling van het gebied wordt mogelijk nadat in 1764 de Republiek en het Bisdom Münster de grens op de linker Eemsoever hadden afgebakend. De eerste bewoners die zich in het gebied vestigen zijn boekweitboeren. Het middelpunt van het dorp is de katholieke Sint-Maximiliankerk uit 1870.

24. Niederlangen is tegenwoordig een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente is onderdeel van de ‘Samtgemeinde’ Lathen in Landkreis Emsland. Niederlangen telt 1.290 inwoners. Het dorpswapen verbeeldt de brug over de nabije rivier de Eems alsmede de schoolbel, die in de 19e eeuw ook is gebruikt om de dorpsbevolking bij bijzondere gelegenheden bijeen te roepen of als brandalarm.

Het dorp ligt aan de Bundesstraße 70.

25. Altenberge is tegenwoordig een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Steinfurt. De gemeente telt nu 10.406 inwoners (31 december 2020) op een oppervlakte van 62,53 km².

26. Bokeloh is een dorp in de Duitse gemeente Meppen, deelstaat Nedersaksen. Eind 2020 telt het volgens de gemeentewebsite 1.234 inwoners. Het dorp ligt aan de rivier de Hase. De naam Bokeloh betekent, evenals die van Boekelo in Twente, beukenbos.

27. Sta. Os. Rep 350 Mep Nr. 159.

28. Bawinkel is een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente maakt deel uit van de in het Landkreis Emsland gelegen Samtgemeinde Lengerich.

29. Hebelermeer ligt vlak over de grens bij Barger-Compascuum

30. Oomsberg is een buurtschap en streek in de gemeente Stadskanaal in de provincie Groningen (Nederland). Het is een dorpje dat min of meer uit drie delen bestaat, Eerste Oomsberg, Tweede Oomsberg en Derde Oomsberg. Eerste en Tweede Oomsberg zijn beide haaks op de Exloërweg gelegen streekjes. Ze worden van elkaar gescheiden door de N366 en het A.G. Wildervanckkanaal. Derde Oomsberg is wat groter. Het ligt langs de weg van Vledderveen naar Mussel. De naam Oomsberg, ook wel Oompiesberg verwijst naar een hoogte van zand in het veen.

31. Wesuwe is een dorp in de gemeente Haren in het Landkreis Emsland, in het westen van de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het dorp ligt iets ten zuiden van Haren tussen de A31 en de Eems. Tot 1974 is het nog een zelfstandige gemeente. De katholieke Sint-Clemenskerk dateert grotendeels uit het begin van de zestiende eeuw, maar heeft een veel oudere geschiedenis. De eerste schriftelijke vermelding is uit 1178, terwijl de eerste kerk al in de achtste eeuw aanwezig is. Vlak bij het dorp heeft tussen 1938 en 1945 een van de Emslandlager, het kamp Wesuwe gelegen.

 

Bronnen en referenties:

- RHC GA, Groninger Archieven

- Voorouders.net, het startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland.
- www.familie-hilling.de, Stefan Hilling, Lingen, Familien Hilling in und aus Niederlangen.
- Westerwolders en hun woningbezit tussen 1568 en 1829, Deel 1 Het Kerspel Sellingen, C.J. en R.M.A. Wegman, Wierden 1991. (ISBN 90-804595-1-8).

 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 6 september 2022.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om terug te gaan naar de HOMEPAGE.
Top