Upko Huninga en Juffer Hunens van de Uckoborg

Gezinsblad

 

Upko N. Huninga [4210], zn. van NN Hunigue [4213] en NN Nn [4214], geb. te Huningue (Huningen), Alsace ten noorden van Bazel circa 1290 In ieder geval geboren tussen 1264 en 1302.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1320 met 'Juffer' Hunens [4212], dr. van Nn Uckoborg [4218] en NN Uckoborg [4217], geb. te Uckoborg, Jemgum, Oost‑Friesland, Dld. circa 1295.

 

nn

Verhaal bij Upko N. Huninga [4210].

HUNINGE EN DE HUNINGA's
Volgens diverse genealogieën heten de Huninga's afkomstig te zijn van Hüningen, ook Hunningen (Huninque in het Frans) net ten noorden van Bazel, als aan het eind van de 13e eeuw een zekere Upko Huninga met een juffer Hunens in Oostfriesland trouwt en zijn nageslacht vervolgens in het Oldambt terechtkomt. GDPscale[020]xx


 

Hoewel verschillende berichten elkaar tegenspreken ligt Hüningen in feite in Frankrijk, terwijl ten zuid-oosten daarvan Klein-Hüningen in Zwitserland ligt.


Het is geenszins zeker dat deze Upko ook inderdaad 'Huninga' of mogelijk 'Huningen' o.i.d. als achternaam heeft gehad. Het kan ook zijn dat Huninga niets meer en niets minder betekent als 'afkomstig zijn uit..'.

 

Wellicht komt er door onderzoek ooit nog eens aan het licht dat er een geslacht Huninga rond Hunique heeft bestaan. Volgens de burgemeester van Hunique is dit echter niet het geval (zie kopie v.d. brief hieronder uit 1971). Dit zou echter wel mogelijk kunnen zijn, omdat daar vroeger burchten en vestingen zijn geweest, waarvan overigens -voorzover bekend- geen restanten zijn overgebleven.


 GDPscale[020]xx


Tussen Basel en Mulhause loopt ook het 'Canal du Huninque'. Terwijl het 'drielandenpunt' aldaar (Frankrijk, Zwitserland, Duitsland) later een trekpleister voor toeristen is geworden.

In een verklaring van 19 februari 1689, opgemaakt door Scato Cockinga, raadsman in de stad Groningen en 'drossaal' voor de beide Oldambten staat te lezen: "Haar familie kwam oorspronkelijk uit Hüningen bij Basel, van waaruit ze vluchtten voor de oorlog" (vertaald). Upko Huninga schrijft zelf in de 14e eeuw: "In ballingschap en ellende verjaagd,
eintlijk weer zu staat en ere gebracht".

 

 GDPscale[020]

xx

 

 

 

xx

 


In elk geval is er in 1391 een Hemmo Huninga als hoofdeling betrokkenbij een grensscheiding met Reiderland.

 

Het wapen van deHuninga's is blauw met een roodgetongde zilveren leeuw in het midden. Het is opvallend dat dit wapen overeen komt met die van Hunique. Het helmteken is een uitkomende leeuw!
Door zijn huwelijk wordt zoon Hemmo tevens Heer van Uckoborg.

Op verzoek van een onderzoeker uit Altdorf naar familienamen bevestigt de Mairie de la Ville de Hunungue in een brief van 10 december 1971 dat er in Huningue geen families bestaan met deze naam en ook niet met een vergelijkbare naam en "Es war für uns sebst etwas Neues zu erfahren, dass eine Person aus Ihrem Bekanntenkreis den namen "Huninga" trägt'.


 GDPscale[020]

 

Het wapen van de Huninga's

 

 

 

Het wapen dat de Huninga's voeren is dezelfde
als die van de plaats Hunique in Frankrijk.

 

 

 

 

 

 

 

xx
   
xx

 

 

Afbeeldingen boven: Op de kaarten is de vesting Hunique ingetekend. Op de kaart links is duidelijk te zien waarom er een een Klein Hunningen bestaat. In feit is dat de plaats Hunnigen, maar dan aan de overkant van de Rijn.


Verhaal bij 'Juffer' Hunens [4212]

 

Omdat haar voornaam niet bekend is, wordt zij door onderzoekers 'Juffer' genoemd, vooral ook omdat het een persoon geweest zal zijn van een 'min of meer voorname' afkomst. De achternaam heeft ze meegekregen door haar huwelijk met Jonker Upko N. Huninga, waaruit de familienaam Huninga is ontstaan. Van Juffer Hunes is verder niets bekend.


Het is niet zeker dat de vader van 'Juffer' Hunens bv. Uckoborg heeft geheten. De naam is ontstaan naar de Uckoborg die in Jemgum heeft gestaan
. Van deze borg is niets overgebleven. Van de borg en haar bewoners is niets bekend.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 

1.                   Hemmo Upkes [4133], geb. te Oostwold, gem. Midwolda circa 1347, tr. (resp. minstens 13 en ongeveer 63 jaar oud) na 1360 met Ideke Houwerda [4134], dr. van Menno Houwerda [4844] en NN Nn [4842], geb. te Oostwold tussen 1297 en 1328. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

VERHAAL BIJ Hemmo Upkes Huninga [4133].

Volgens Van Rhemen heeft Hemmo meegeholpen een dijk door de Dollard aan te leggen tussen Finsterwolde en het voormalige Palmar. Als volmacht van Oostwold komt in een dijkbrief van het Oldambt van 16 febr. 1441 Hemme Ubekens voor. Als Hemmo Ubekens compareert hij als volmacht voor het Oldambt op 20 mei 1454. De oratio die de betrokken overeenkomst aanhaalt noemt hem Hemmo Huninga, terwijl met hem dan voorkomen o.m. Ailco Weynga, Febo en Tyacko Poptada en Dodo Tiddinga.


In 1441 worden genoemd o.m. Remco Gogkynghen (Gockinga) te Noordbroek, Ebele Huwerdes (Houwerda?); elders wordt Luwerdes gelezen, te Meeden, Ailke Ungyngha (= Weynga) te Eexta, Ype Kampinga (=Camminga?) te Scheemda en Tyacke Popta (=Poptada) te Scheemda.


In het midden van de 15e eeuw blijken de Huninga 's, evenals reeds ca 1400, dus gegoed te zijn in Oostwold. Volgens van Rhemen huwt hij met Ideke, dochter van de van 1398 tot 1428 vermelde Menno Houwerda; Hommes daarentegen noemt als zijn vrouw Gedeke Weynga. Mogelijk ook is Hemmo tweemaal gehuwd geweest
.

2.                   Hayo Upkes [4215], geb. voor 1336 Hayo is in ieder geval geboren tussen 1325 en 1336, proost van het klooster te Aduard, relatie met Nn Ayolts Weynga [7503]. Uit deze relatie een (onbekende) zoon.

3.                   Wemele [4216].

 


Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen
...
geef die dan even aan mij
door via mijn E-mail adres.

Hoogeveen, 17 jan. 2010
Verhaal/onderzoek: ©Harm Hillinga

 

Menu Genealogie. HomePage
Top