Martijn Wijffenbach

Martijn Weiffenbach (foto links), getrouwd met Els Kok †, dochter van Jan en Jannie Kok-Groenboek is in de veronderstelling dat het wellicht mogelijk zou kunnen zijn dat hij verwant is met zijn eigen vrouw... Binnen zijn familie komt namelijk de familienaam De Vries voor, terwijl de grootvader van Els Kok ook een De Vries is, namelijk Roelf Borgert de Vries, getrouwd met Geertje Nanninga. Nog vóór het huwelijk van Roelf en Geertje komt er een ongeboren zoon ter wereld. Daarna worden achtereenvolgens zes zussen geboren, waarvan Elsien de Vries trouwt met Jan Groenbroek, de vader van Jannie Kok-Groenbroek.

 

 

Genealogie

Martijn Weiffenbach is goed op de hoogte van genealogie en heeft samen met zijn ‘verre’ neef Fred Weiffenbach in november 2004 het boek “De geschiedenis van acht eeuwen Weiffenbach” op de plank gezet. Het boek dat ik afgelopen zaterdag digitaal van Martijn heb mogen ontvangen en dat ik in de afgelopen dagen grondig en met veel plezier heb gelezen en bestudeerd.

 

Als we even globaal naar de familienaam De Vries van schoonmoederskant kijken, gaan we er van uit dat deze familie De Vries afkomstig is uit Blijham en omstreken. Binnen de familie denkt men echter te weten dat Roelf de Vries zijn voorouders afkomstig zijn uit Duitsland. In beginsel klopt dit ook wel enigszins, maar daarover straks meer. We zullen ons hier beperken tot uitsluitend de familienaam en gaat dan terug tot omstreeks 1660. Als we het hebben over verwantschap kunnen we mogelijk terug gaan tot ca 800!

Omstreeks 1660 huwt Borchard Melchior met Eelske Fopkens. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, namelijk Pieter Borcherts, geboren te Blijham voor 26 mrt 1687 (hij overlijdt op 33-jarige leeftijd) en Trijntje Borchers, geb. te Blijham voor 3 mrt 1685. Zij huwt circa 1709 Geert Jans. Pieter Borchers huwt twee keer. De eerste keer is dat met Mentjen Elses Addens en de tweede keer met Edzart Elties. Uit dit tweede huwelijk worden vier kinderen geboren, waarvan Borchert Pieters, geb. te Blijham voor 6 december 1716 onze aandacht krijgt. Hij huwt Geeske Pieters en uit deze derde generatie ontspruiten vier kinderen, waarvan voor ons Berent Borcherts de Vries de voornaamste is. Hier duikt voor het eerst de familienaam De Vries op. Waar de naam De Vries (precies) vandaan komt, blijft voorlopig onbekend. Ik verwijs daarbij naar de naamsverklaring voor De Vries. Deze Berent Borcherts wordt niet zoals zijn ouders, zijn grootouders en zijn overgrootouders geboren in Blijham, maar ziet het levenslicht omstreeks 1736 te Ekamp, Finsterwolde, waar zijn ouders zijn gaan wonen. Berent Borchers de Vries zorgt door zijn huwelijk met Bouwina Melcherts, dochter van Melchert Berends en Trijntje Wirtjens met acht kinderen voor de vierde generatie. Over dit huwelijk is vrij veel bekend, maar dat even ter zijde.

 

Een zoon uit dit huwelijk, Borchert Beerendsz De Vries zet de traditie in de vijfde generatie voort door te huwen van Nieskje Roelfs van der Laan. Hij komt tussen 1701 en 1843 voor als landbouwer en woont aan de Ekamperweg 27 te Finsterwolde. Ook over hem weten we vrij veel en ook zijn vrouw wordt ‘landbouwersche’ genoemd. Bij dit huwelijk zien wederom acht kinderen het levenslicht, of eigenlijk zeven, want nummer acht wordt dood geboren. Onze aandacht wordt gevestigd op Roel Borgert die te Finsterwolde wordt geboren op 25 juli 1802. Hij overlijdt op vrij hoge leeftijd als hij 85 jaar oud is te Ganzedijk op 5 febr. 1888. Tijdens zijn leven is hij boerenknecht en dagloner. Hij wordt niet opgeroepen voor de militaire dienst en huwt Jantje Jans Kamer, dr van Jan Jans Kamer en Harmke Jans Stuit. De laatste is ook in Finsterwolde geboren. Deze zesde generatie zorgt voor negen kinderen, Jan, Roelf, Alke, Remke, Borgert, Harm, Harmke en Berend.

 

Zoon Jan vervolgt de traditie in de zevende generatie en als boerenknecht huwt hij Trientje van der Dijk, dochter van Roelf Borgerts van Dijk en Hindrikje Jaspers van Dijk op 20 mei 1870. Er worden twee kinderen geboren. De eerste is Roelf Borchert, geb in 1876. Hij trouwt met Jantje Jansen, dr van Arnoldus Jansen en Emke Winter op 25 jan 1895. De tweede is een Borgert, geboren in 1880, huwt op 18 mrt 1904 Annechien van der Laan, dr van Jurjen van der Laan en Berberdina Dirks. Deze Annechien wordt trouwens geboren in de Reiderwolderpolder omstreeks 1882.

 

Zo even zijn we uit de zesde generatie ook een Roelf tegen gekomen. Deze Roelf, arbeider van beroep, wordt geboren in 1845 en huwt op 18 mei Vrouwke Janssen, dr van Jan Karels Janssen en Gepke Eilders Auwen. De laatste is afkomstig uit Wijmeer in Duitsland en wordt geboren circa 1840. Uit dit huwelijk worden Roelf Borgert en Gepke geboren. Roelf Borgert (mijn grootvader) wordt geboren op 13 mrt 1878 te Finsterwolde, waar hij overlijdt op 9 febr 1952 als ik vijf jaar oud ben. Gepke wordt geboren op 28 nov 1884 en overlijdt op 15 mei 1970 te Finsterwolde. Een zuster van Roelf, Alke wordt geboren in Oostwold en huwt Tiddo Evert Luppens. Hun kinderen Evert, Jantje, Anna en Hillechien groeien allen op in Finsterwolde. De andere leden van het gezin De Vries laten we even buiten beschouwing. Wel wil ik nog even opmerken dat alle kindereren van De Vries in het Oldambt blijven wonen.

Met Roelf Borgert de Vries (mijn grootvader dus), arbeider, onbezoldigd Rijksveldwachter, lid van het bestuur van Woningcompact ‘De Eendracht’ te Finsterwolde en lid van het Waterschap De Reiderwolderpolder, huwt op 8 mei 1903 Geertje Nanninga, dochter van Geert Nanninga en Moetje Kiewiet, waarmee we zijn aangekomen bij het begin van dit korte verhaal.

 

 

Nog meer namen

In deze lijn is geen enkele link te leggen met de familienaam De Vries elders in de provincie, laat staan in de rest van ons land, en ook binnen de aangetrouwden, waarvan ik noem Pieters, Addens, Abels, Schuur, Wolda, Klaassens, Klatter, Hiddes, Hindriks, Dokter, Westera, Swiers, De Wijk, Huninga, Klooster, Klap, Veld, Smit, Hoetjer, Jans, Zwik, Mestje, Esderd(s), Gerlofs, Udema, Heeres, Brouwer, Klein, Kebof, Aukes, Van der Dijk, Van der Laan, Dirks, Mulder en anderen, kom ik geen enkele naam tegen die maar enigszins in de buurt komt van een Weiffenbach of een familienaam die ik in “De geschiedenis van acht eeuwen Weiffenbach” ben tegen gekomen. Daar komen we behalve Weiffenbach familienamen tegen als Martin, Simons, Beurskens, Van der Hoven, Gieske, Ehrentreich, Nagtegaal, Polk, Van Gastel, Ritz, Giel, Van Zessen, Hoogmoed, Franssen, Pasman, Bollée, Muste, Bos, Van Dort, Beumer, Van Rossum, Zur Mühlen, Embden, Konings, Wouters, Silverstone en vele andere namen, waarvan er geen enkele ook maar enigszins lijkt op 'een De Vries' en ook niemand die daarmee op welke wijze dan ook, verwant is.

 

Ook gelijken de familienamen in het boek van Wieffenbach helemaal niet op een meer Groningse naam als Nanninga of Hulsing, of De Vries. Bovendien is 'onze tak' De Vries afkomstig uit Blijham, terwijl die van Weiffenbach afkomstig is uit Oude Pekela. In hoeverre beiden mogelijk verwant zouden kunnen zijn, is (nog) onbekend.

 

Tot zover is Martijn, die weliswaar een De Vries onder zijn gelederen heeft, geen familie van zijn eigen vrouw, behalve dan door de ronde ring om zijn vinger. De miljoenen die ‘onze’ familie de Vries mogelijk verborgen heeft in de polders behoeven na de eventuele vondst weer onder wat minder erfgenamen verdeeld te worden. Hoewel, ….. ik heb in het vorenstaande alleen nog maar geschreven over de familienamen in verhouding tot de eerste De Vries, voor zover gerelateerd met ‘onze’ grootvader van de Reiderwolderpolder. Hoe zou het gesteld zijn met de verwantschap van vóór 1660? Ben ik in beide families niet de naam Siccama tegen gekomen? Wordt (mogelijk) vervolgd.

 

Zoeken naar Weiffenbach ...

 

Hoewel ik de naam Weiffenbach voor het eerst pas tegenkom binnen de eigen familie, ontdek is tijdens een korte speurtocht op internet dat er nogal wat Weiffenbachen in ons land voorkomen. Ze wonen onder meer aan de volgende straten in de nu volgende steden:

 

Dorpsweg Schellinkhout, Gerbrandypark Nieuwegein, Huizingalaan Heemstede, Husselsesteeg Putten, Kinselmeer Zaandam, Leliestraat Lisse, Pr Willem-Alexandersngl Den Helder, Prins Bernhardstraat Benthuizen, Schubertplein Schiedam, Tomatenstraat 's-Gravenhage, Van der Hilststraat Rotterdam, Van Ostadestraat Lisse, Wyandottestraat Amsterdam Zuidoost.

 

Op Schoolbank.nl is een Weiffenbach geregistreerd die als voornaam Eric draagt en een Cameron K. Weiffenbach is 'counsel in the law firm of McDermott Will & Emery LLP based in the Washington D.C. Office'.

 

Of het familie is? In Amerika kom ik er enkele honderden tegen! Van beeldhouwer tot psychiater en van architect tot boer. In Duitsland, in Mükhausen, woont een zekere Ute Weiffenbach en daarover lezen we:

 

"Bei einem Paddel-Ausflug auf der Niers entdeckte Ute Weiffenbach vergangenen Sonntag zwischen dem Boots-Anleger Mühlengasse (Oedt) und der Brücke Südumgehung (Mülhausen) 80 tote Tauben und 40 tote Ratten. Das wirft Fragen bei den beteiligten Behörden und Verbänden auf. „ 120 tote Tiere – die Zahl stimmt wohl nicht.

 

Opmerking:
Alle links naar websites buiten NazatenDeVries.nl zijn op 18 januari 2020 uit dit artikel verwijderd. De betreffende websites bestaan inmiddels niet meer.


Deze pagina maakt deel uit van de website www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.
Laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek.
Hoogeveen, 2009
Revisie: 18 januari 2020
Samenstelling: © Harm Hillinga
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top