1 Aldert Jebbes, zoon van Jebbe Garments en Aaltjen Alderts. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1736 in Uithuizermeeden [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Doop- en trouwboek 1670-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 458].

 

Notitie bij de geboorte van Aldert: De naam van het kind wordt niet vermeld maar moet vrijwel zeker Aldert zijn.

Aldert is overleden op dinsdag 2 november 1779 in Uithuizermeeden, 43 jaar oud [bron: Grafzerk]. Hij is begraven in Uithuizermeeden [bron: Grafzerk].

 

Notitie bij overlijden van Aldert:

 

ANNO 1779, DEN 2 NOVEMBER, IS OVERLEEDEN DE E. EERSAME ALDERT JEBBES IN DEN OUDERDOM VAN 43 JAREN EN 10 MAANDEN.

 

Notitie bij Aldert: Aldert volgt na het overlijden van zijn vader hem op als meier op de pastorieboerderij van Uithuizermeeden aan de Klaas Wiersumweg 9 onder Oudeschip.

Beroep: Landbouwer

 

Aldert trouwde, 25 jaar oud, op zondag 5 juli 1761 in Uithuizermeeden [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Doop- en trouwboek 1670-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 458, blad 294] met Fenje Jacobs, ongeveer 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aldert en Fenje: Minuten van akten 1750-1763
Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: Huw. contract (Akte)datum: 15-05-1761 Plaats: Uithuizermeeden

Bijzonderheden:

Folionummer: 89
Bruid
Fenje Jacobs
Bruidegom
Albert Jebbes
Bruids zijde
Imme Jacobs - broer
Bruids zijde
Jan Jacobs - broer
Bruids zijde
Derk Pieters - zwager
Bruidegoms zijde
Alje Garmts - oom en voormond
Bruidegoms zijde
Wijbrant Alberts - oom en sibbe voogd
Bruidegoms zijde
Jan Alberts - vreemde voogd

 

Fenje is geboren omstreeks 1730 in Uithuizermeeden. Fenje is overleden op maandag 25 maart 1805 in Uithuizermeeden, ongeveer 75 jaar oud [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Begraafboek 1734-1805, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 459, blad 15].

 

Notitie bij overlijden van Fenje:

ANNO 1805, DEN 16 MEERT, IS DE E. EERBAARE FENJE JACOBS, WEDUWE VAN ALDERT JEBBES, IN HET 75STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN, IN LEEVEN WOONAGTIG TOT DE MEEDEN BY DE NIEUWEDYK, NALATENDE 4 KINDER EN 6 KINDSKINDEREN. WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN UIT GENADEN DOOR JEZUM CHRISTUM ONZEN HEERE.


Wapen: Drie klaverbladen.


OP AARD HEB IK MYN LOOP VOLBRACHT / MYN LICHAAM LEID HIER NU TER NEDER / TOT AAN DE JONGSTEN OORDEELSDAG / WANNEER MYN ZIEL. MET 'T LICHAAM WEDER / VERENIGT DOOR GODS ALVERMOGEN / ZAL OPSTAAN UIT HET DONKER GRAF / EN IK MET OPGEKLAARDE OOGEN / MYN MAN ALSDAN AANSCHOUWEN MAG / DIE VOOR MY MEER DAN TWINTIG JAREN / ZYN LEVENSDRAAD WIERD AFGESNEEN / HET WELK MY ZUGT OP ZUGT DEED BAREN / TOT DAT IK DAALDE HIER BENEEN.

 

Notitie bij Fenje: Wordt genoemd in het huwelijkscontract 09-05-1786 Uithuizermeeden van Jebbe en Jantjen


Kinderen van Aldert en Fenje:

1. Jebbe Alderts Aldertshof, gedoopt op zondag 25 april 1762 in Uithuizermeeden. Volgt 1.1.

 

2. Jacob Alderts [1.2]. Hij is gedoopt op zondag 11 september 1763 in Uithuizermeeden [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Doop- en trouwboek 1670-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 458]. Jacob is overleden vóór zondag 5 februari 1769, ten hoogste 5 jaar oud.

 

3. Aaltje Alderts Aldershof, gedoopt op zondag 7 december 1766 in Uithuizermeeden. Volgt 1.3.

 

4. Reintjen Alberts [1.4]. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1767 in Uithuizermeeden [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Doop- en trouwboek 1670-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 458].

 

5. Jacob Alderts [1.5]. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1769 in Uithuizermeeden [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Doop- en trouwboek 1670-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 458]. Jacob is overleden op dinsdag 19 november 1805, 36 jaar oud [bron: Grafzerk]. Hij is begraven in Uithuizermeeden [bron: Grafzerk].

 

Notitie bij overlijden van Jacob:

1805, DEN 19 NOVEMBER, IS DE EERZAME JACOB ALDERS, ZOON VAN ALDERT JEBBES EN FENJE JAKOBS, WOONAGTIG OP DE MEEDEN, IN HET 36sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEEDEN.


Wapen: Een door twee stappende paarden getrokken boerenwagen met opstaand hekwerk en vier wielen.


GEDENKT AL WIEN DIT SCHRIFT KOOMT LEEZEN / AN MY, DIE DEZE ZERK BEDEKT / HOE BROOS KORTSTONDIG IS ONS LEEVEN / NA GODS VRYMAGTIG WYS BESTEK / 'K WAS MIDDEN IN MYN LEVENSUIREN / GESOND EN STERK EN IN DEN DROM / WENSCH DAT MYN LEEFTYDT VOORT ZOU DUIREN / TOT AAN DEN GRYSEN OUDERDOM /MAAR ACH 'T GEBEURDE IN DIE DAGEN / DAT IK DOOR GODS VOORZIENIGHEID / MOEST RYDEN MET DE PAARDENWAGEN / DAAR WIERD MYN EINDE VOORBEREID / DE MOLEN, DAAR MEN GERST LAAT MALEN / DAAR HIELD IK PAARDEN WAGEN STIL / OM GORT ALDAAR VANDAAN TE HALEN / DOCH ANDERS WAS DES HEEREN WIL / DE PAARDEN, DIE HET MALEN ZAGEN / DIE WIERDEN VRFSELYK ONTSTELT / DIE SPRONGEN MET MY VAN DE WAGEN / MET EEN VERSCHRIKKELYK GEWELT / IK HAD HET LEIDZEEL IN MYN HANDEN / DUS WAS MYN VAL ZEER WONDERLYK GROOT / MYN KNY VERBRISELT MET ZYN BANDEN / DIT WAS HET MIDDEL VAN MYN DOOD / HIERNA LEEFD' HY RUIM TWINTIG WEKEN / MET PYN EN SMARTEN OVERLAAN / TOTDAT ZYN LICHAAMSKRAGT BEZWEKEN / DE WEG VAN ALLE VLEESCH MOEST GAAN.

 

Beroep: Landbouwer

 

6 Garmt Alderts Aldershof [1.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1773 in Uithuizermeeden [bron: Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Doop- en trouwboek 1670-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 458]. Garmt is overleden op zondag 22 december 1850 in Uithuizermeeden, 77 jaar oud [bron: Gemeente: Uithuizermeeden Overlijdensregister 1850, aktenummer 66]. Garmt bleef ongehuwd.

 

1.1 Jebbe Alderts Aldertshof, zoon van Aldert Jebbes (zie 1) en Fenje Jacobs. Hij is gedoopt op zondag 25 april 1762 in Uithuizermeeden [bron: Doop- en trouwboek 1670-1811 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 458]. Jebbe is overleden op maandag 31 maart 1817 in Uithuizermeeden, 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizermeeden 1817 Aktenummer 10].

Notitie bij Jebbe: Jebbe en Grietje kopen in 1792 de boerderij met 51 grazen aan de Hooilandseweg 141 te Roodeschool van Aafke Geerts. Ze worden opgevolgd door hun dochter Trijntje.

Beroep: Landbouwer

 

Jebbe:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 20 november 1785 in Uithuizermeeden [bron: Doop- en trouwboek 1670-1811 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 458, folio 315] met Jantjen Jans, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jebbe en Jantjen: Minuten van akten 1783-1792

Bron: Registraties vóór 1811 Soort registratie: Huw. contract (Akte)datum: 09-05-1786 Plaats: Uithuizermeeden; Folionummer: 45

Bruid
Jantjen Jans
Bruidegom
Jebbe Alders
Bruids zijde
Engelbert N.N. – stiefvader
Bruids zijde
Pieter Jans - broer, e.v. Anje Tonnis
Bruids zijde
Anje Tonnis - broers vrouw
Bruids zijde
Jan Jans - broer, e.v. Fenje Luitjes
Bruids zijde
Fenje Luitjes - broers vrouw
Bruids zijde
Derk Pieters – zwager
Bruids zijde
Vrouwke Jans – zuster
Bruids zijde
Wibrand Jans – broer
Bruidegoms zijde
Fenje Jacobs – moeder
Bruidegoms zijde
Hindrik Jebbes – oom
Bruidegoms zijde
Trijntje Timens – moei
Bruidegoms zijde
Arent Jacobs - oom

 

Jantjen is een dochter van Jan Pieters en Trijntje Jans Bos. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1764 in Uithuizermeeden [bron: Doop- en trouwboek 1670-1811 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 458]. Jantjen is overleden in Uithuizermeeden, 23 jaar oud [bron: Doop- en trouwboek 1670-1811 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 458]. Zij is begraven op maandag 11 juni 1787 in Uithuizermeeden [bron: Begraafboek 1734-1805 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 459, folio 11].

 

(2) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 9 mei 1790 in Uithuizermeeden [bron: Doop- en trouwboek 1670-1811 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 458, folio 319] met Greetje Peters Kramer, 30 jaar oud. Greetje is een dochter van [waarschijnlijk] Pieter Riewerts en [waarschijnlijk] Grietje Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 30 december 1759 in Oosternieland [bron: Doop- en trouwboek 1651-1811 Kerkelijke gemeente - Oosternieland Inventarisnummer 354]. Greetje is overleden op vrijdag 28 augustus 1818 in Uithuizermeeden, 58 jaar oud [bron: Overlijdensregister Uithuizermeeden 1818 Aktenummer 16].

Beroep:Landbouwster

 

Kind van Jebbe en Jantjen:

1. Jantjen Jebbes [1.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 17 juni 1787 in Uithuizermeeden [bron: Doop- en trouwboek 1670-1811 Kerkelijke gemeente - Uithuizermeeden Inventarisnummer 458].

Notitie bij de geboorte van Jantjen: Moeder overleden

Kind van Jebbe en Greetje:

 

2 Trijntje Jebbes Aldertshof, gedoopt op zondag 20 februari 1791 in Uithuizermeeden. Volgt 1.1.2.

 

 

Zie ook: Het graf van Jacob Alders en twee anderen in Uithuizermeeden

 

 

Noten, bronnen en referenties:

Noten, bronnen en referenties:

Tekst: info van Harm Hofman, Middelstum

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 25 oktober 2023.
Update: 26 oktober 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.
Klik hier om naar het menu ARTIKELS te gaan.
Klik hier om terug te gaan naar de HOMEPAGE.
Top